23-Dhaništa

Dhaništa 23˚20’ Makara (Mežāzis) – 6˚40’ Kumbha (Ūdensvīrs)

Debesīs:

Dhaništa ir Mangala (Marsa) enerģijas izpausmes zenīts un debess jumā to reprezentē četras zvaigznes Delphini zvaigznājā. Šīs zvaigznes ir izvietotas it kā romba veidā. Senatnē uzskatīja, ka zvaigznāja forma atgādina bungas. Mūsdienu astronomijā šīs zvaigznes sauc par Alpha-Delphini, Beta-Delphini, Delta-Delphini un Gamma-Delphini. Zvaigznājs ir redzams virs Mežāža un Ūdensvīra zvaigznājiem – vietā, kur tuvumā nav citu spožu debess ķermeņu. Beta –Delphini vizuālā spožuma koeficients ir 3.63 un tā ir spožākā no četrām zvaigznēm. Līdz ar to Dhanishta nav tik viegli pamanāma kā citas nakšatras

Nosaukums:

Dhanishta tiek tulkota kā „visturīgākais“ vai „vislabvēlīgākais“. Jau ar šo vienkāršo skaidrojumu ir uztverams raksturojums nakšatras pamata enerģijai. Alternatīvais nosaukums Shravishta savukārt nozīmē „slavenais“, „dzirdētais“ un arī tas uzsver nakšatras īpaši labvēlīgās īpašības. Dhanishta un iepriekšējā nakšatra Shravana veido pāri.

Simbols:

Visi mācītie vīri piekrīt, ka nakšatras galvenais simbols ir bungas. Tomēr pastāv viedokļu atšķirība attiecībā par to – kādas tieši bungas. Daži domā, ka tās ir tabor, citi – ka tabla vai mridanga, bet visdrīzākais, ka tās ir Shivas iemīļotās damaru bungas.

Damaru bungām piemīt abi galvenie atribūti – muzikalitāte un „tukšums“. Tukšuma kvalitāte attiecas uz spējām uztvert ārējos iespaidus. Savā augstākajā izpausmē šī kvalitāte ļauj Dhanishtas indivīdam būt kā kosmiskā intelekta instrumentam un neļaut savam ego jaukties starpā. Tā kā Dhanishta ir nākošā pēc Shravanas, tā ir saistīta ar procesu, kad viss iepriekš dzirdētais tiek sintezēts. Tas dod nakšatrai spējas pilnveidot un pabeigt lietas – piemēram, izpildot muzikālus darbus. Savā zemākajā izpausmes līmenī indivīdi ir visai uztveroši attiecībā pret vienkāršiem ārējiem iespaidiem, un viņu ārējās izpausmes līdz ar to nav tik pacilājošas kā varētu gaidīt.

Bungas ir instruments, kuru var asociēt ar laiku – jo Visuma ritmu izpauž tieši laiks.Tādēļ saka, ka nakšatrai piemīt nevainojama laika/ritma izjūta. Alternatīvais simbols ir flauta. Tas vēlreiz uzsver, ka mūzika tiek radīta ar tukšuma (dobuma) palīdzību – gluži tāpat kā Visuma skaņas jeb „mūzika“ rodas kosmiskās telpas tukšumā (bezgalībā).

Dievība:

Dhanishtu pārvalda astoņas dievības, ko sauc par Vasus (tulkojuma – lieliskais, bagātais, izcilais). Dievību vārdi ir sekojoši: 1) Apa – tulkojumā „ūdens“, kas ir vīrišķā dievība pretstatā Purvashadhu pārvaldošajai dievietei Apah; 2) Dhruva – tulkojumā „stingrs, negrozāms“ – tas, kas ikvienā laika momentā ir saistīts ar Polārzvaigzni; 3) Dhara – tulkojumā „nesējs“ vai „ūdens straume“ – dievība, kas radniecīga Ūdensvīram; 4) Anita, ko tulko kā „vējš, un šī dievība ir līdzīga Vayu, kas pārvalda Swati nakšatru; 5) Soma – tulkojumā Mēness, un tā ir tā pati dievība, kas pārvalda Mrigashira nakšatru; 6) Anala, ko tulko kā „uguns“, un tā ir Krittikas nakšatru pārvaldošās Agni manifestācija; 7) Pratyusha – tulkojumā „rītausma“ un tā ir vīrišķā puse solārajai dievībai Usha, kas vienmēr tiek attēlota Saules tuvumā; 8) Prabhasa, ko tulko kā „nakts“ un tā ir cita solārā dievība, kas ir saistīta ar nakts rīta pusi.

Kā redzam, visas šīs dievības nes sev līdzi dažādu citu nakšatru enerģijas. Kopsummā tas dod Dhanishtai enerģiju esenci no īpašībām, kas piemīt Ashwini, Krittikai, Mrigashirai, Swati un Purvashadhai. Uzskata, ka astoņi Vasus ir turīgi, pie tam prasmīgi mūzikā. Tas dod nakšatrai meistarību pārvaldīt materiālo sfēru un saista to ar Visuma darbības ritmiskumu.

Shiva ir visaugstākais Dhanishtas pārvaldnieks – jo daļa no nakšatras atrodas Ūdensvīra zvaigznājā (kas ir pilnīgā Shivas pārvaldībā).

Senie Purānu teksti ir pilni ar stāstiem par Shivas lielisko muzikalitāti. Lai arī viņš rada haosu un destrukciju, tomēr dara to graciozi un ritmiski dejā, ko sauc par Tandava (Shiva savā Nataraja pozā). Patiesībā abas galvenās Indijas klasiskās dejas skolas tradicionāli ir saistītas tieši ar Shivu. Zināmā mērā šī nakšatra ir kā tilts starp Shivas un Vishnu enerģijām. Dievība ir kā pus –Vishnu un pus-Shiva (ko dažreiz var redzēt attēlotu Indijas tempļos). Vishnu ir saistīts ar nakšatras meistarību materiālajā pasaulē, bet Shiva ir saistīts ar muzikālo un bohēmisko aspektu.

Raksturs un darbība:

Daudz ko par nakšatras dabu var uzzināt caur astoņu Vasus darbību un īpašībām. No Apas Dhanishta iegūst muzikālās spējas un pašapziņu, neuzvaramību un cīnītāja dabu. Negatīvajā aspektā tas var manifestēties kā iedomība un stūrgalvība.

No Dhruvas tā manto stingro, noteikto dabu, kas ir saistīta ar nakšatras uzticamību, neatlaidību un organizatoriskajām spējām. Negatīvajā aspektā tā atkla ir stūrgalvība, jo Dhanishatas indivīdiem nepatīk klausīties citu komandās.

No Dharas tā iegūst viedumu un žēlsirdīgo dabu, kā arī runīgumu. Negatīvajā izpausmē tā ir pļāpāšana vai tendence izkaisīt savu enerģiju neveselīgos veidos.

No Anilas Dhanishta saņem komerciālo orientāciju, resursu pārpilnību un motivāciju lietu pabeigšanai. Negatīvajā aspektā tas izpaužas kā pārliecīgas rūpes par savām izredzēm.

No Analas nakšatra saņem enerģiju, prāta asumu un spriestspēju, bet negatīvajā izpausmē tas var būt slikts raksturs un citu sāpināšana.

No Pratyusha nakšatra iegūst spožumu, laimi un cerību pārpilnību. Mūzikā un dejās tā cenšas izpaust dabai un saules lēktam piemītošo bezgalīgo prieku.

No Prabhasa tā saņem vieglumu, skaidrību, labu raksturu un veselīgas tendences.

No Somas – maigumu un jūtīgumu, kas dažreiz var izpausties kā svārstīgums, citu maldināšana vai pārliecīga aizrautība.

Viss iepriekšminētais kopumā liecina, ka Dhanishta sevī ietver visu, kas liecina par labu dzīvi. Vienlaikus tas nozīmē, ka Dhanishtas indivīds nav ieliekams rāmītī. Tam ir daudz un dažādas personības šķautnes, kas parāda Dhanishtu kā vienu no izteiksmīgākajām nakšatrām. Dhanishta var adaptēties jebkurā situācijā, kurā tā atrod kaut ko sev interesantu. Ja Dhanishta ir ascendentā, tad indivīdiemm parasti ir liberāla, starojoša sejas izteiksme. Tie izstaro pašpaļāvību un cildenumu. Tiem ir dīvaini valdzinošs smaids, kas rada iespaidu par kādu dziļu, iekšēju gandarījumu. Dažreiz tiem ir izklaidīgs(apkārtklīstošs) acu skatiens.

Tā kā Dhanishtas ir labi runātāji, tie ātri izveido vieglu sarunas gaisotni pretējai pusei. Tas ir vēl jo atbilstošāk tiem indivīdiem, kas dzimuši nakšatras Ūdensvīra daļā. Savukārt Mežāža daļā nakšatrai ir vairāk pasaulīga(materiāla) orientācija un tai pietrūkst izsmalcinātais, dievišķais aspekts.

Visiem tiem, kam dzimšanas horoskopā ir Dhanishtas nakšatra, parasti ir laba ritma izjūta, mūzikas un dejas mīlestība. Ja viņi pieliek pūles, tad šajās jomās tiem ir diezgan viegli izcelties. Dhanishtas indivīdi ir tendēti būt labi sportisti, jo ritma un laika izjūta šeit vienmēr ir svarīga. Īpaši tas attiecas uz vieglatlētiku, bumbu spēlēm un vingrošanu, kur ir svarīga stāja un graciozitāte.

Dhanishta ir sociāli orientēta nakšatra, kurai patīk būt grupas sastāvā. Tas nav vienpatnis. Dhanishta ir ambicioza visia dabiskā veidā un vienmēr apzinās Dharmu, līdz ar to reti uzrāda tendenci izbēgt no pienākuma. Tā drīzāk ies uz konfrontāciju, darbojoties ar argumentiem.

Ja Dhanishtā ir izvietots Mēness, tad indivīdu pievelk partneri, kuri ir pilnīgs pretstats viņam pašam. Tas parasti noved pie dažādiem konfliktiem, īpaši, ja Mēness ir nakšatras Mežāža daļā. Daudzi mācīti vīri vienbalsīgi apgalvo, ka Dhanishtai piemīt savāda īpašība veicināt laulību nesaskaņas. Tā kā nakšatrai piemīt tik daudz labu īpašību, šai pazīmei varbūt nav pārāk liela nozīme. Iespējams, ka šo problēmu rada Marsa ietekmes klātbūtne.

Ir zināms, ka Marss ir laulību harmonijai nelabvēlīga planēta. Dhanishtas Mežāža daļā ir vairāk šādu problēmu nekā Ūdensvīra daļā, jo Ūdensvīram ir vairāk piemēroties spējīga daba nekā Mežāzim.

Laulību nesaskaņas visvairāk veicina Marsa, Saturna, Rahu vai Ketu atrašanās Dhanishtas nakšatrā, īpaši tās Mežāža daļā. Ja šim novietojumam papildus vēl nāk kāda saistība ar septīto māju, tad indivīdam var kļūt neiespējama mierīga laulības dzīve.

Pieredze rāda, ka indivīdiem ar Ascendentu 16˚40“ – 30˚00“ Vēža zvaigznājā laulības ir problemātiskas vai arī viņi neapprecas vispār, jo Dhanishtas nakšatra iznāk septītās mājas cusp. Savukārt tie, kam ir kādas ietekmes horoskopā no Dhanishtas nakšatras Mežāža daļas, var sākt vienkārši ienīst pretējo dzimumu.

Rama, viens no Vishnu avatariem, kuru uzskatīja par uzvedības(vadības) un taisnīguma iemiesojumu, savā laulības dzīvē sastapās ar virkni dažādu problēmu. Viņa dzimšanas kartē Marss bija izvietots Dhanishtas Mežāža daļā, pie tam septītajā mājā. Viņam nācās izcīnīt nopietnas cīņas, lai atgūtu nolaupīto sievu Situ. Pat tad, kad dzīve atkal šķietami sakārtojās, viņam nācās šķirties no Sitas kādu galīgi nepamatotu iemeslu dēļ. Vēdiskajā eposā „Ramayana“ var izlasīt visu šo stāstu.

Dhanishtai piemīt spēja noskaņoties uz kādiem pirmssākumiem (informācijas avotiem). Svarīgākais aspekts ir – uz kādiem tieši pirmssākumiem. Mūsdienās, kad galvenais informācijas avots sabiedrībai ir mediji, kas nodrošina kultūras, mūzikas, dejas un tēlotājmākslas standartu pazemināšanos un zināmu deģenerāciju, lielākā daļa Dhanishatas indivīdu diemžēl atrodas šīs neveselīgās informācijas ietekmē. Līdz ar to nakšatras izpausmes augstākais līmenis, kas ļauj tai noskaņoties uz kosmisko saprātu, ir visai reta parādība.

Universālajā lietu kārtībā Dhanishta ir saistīta ar khyapayitri shakti – spēju dot slavu un pārpilnību. Simbols nozīmē dzimšanu augstākajā līmenī un labklājību zemākajā līmenī. Dhanishtu var uzskatīt par pasaulīgo sasniegumu „zenītu“. Tā ir īpašība, ko parasti saista ar Mežāža zīmi. Ir jāsaprot, ka sasniegumi ir paliekoši tikai tad, ja tie ir uz viena „viļņa“ ar Visuma vajadzībām.

Izpausmes veids:

Pamatojoties uz Dhanishtas rakstura un rīcības izpausmi, senatnes viedie to uzskatīja par aktīvu nakšatru. Pat bērni, kas piedzimuši ar šīs nakšatras spēcīgu ietekmi, ir aktīvāki nekā pārējie. Arī mūzikas iedarbībai viņi atsaucas agrāk. Dhanishta ir nakšatra, kas vedina doties pasaulē un veikt lielas lietas.

Varna (kasta):

Dhanishta pieder fermeru kastai. Tas ir visai neparasti, kāpēc šāda bagāta un labi apgādāta nakšatra tiek pieskaitīta fermeru kastai. Fakts ir tāds, ka nakšatra atrodas Saturna zīmē (Mežāzī) savukārt Saturns pats ir planēta, ko saista ar strādnieku klasi. Dhanishta ir iesaistīta visās šajās radošajās un ražojošajās aktivitātēs, kas attiecas uz produktu un pakalpojumu pavairošanu.

Dzimte:

Dhanishta ir sievišķā nakšatra. Tas ir dīvaini, ņemot vērā, ka visas astoņas pārvaldošās dievības ir vīriešu dzimtē. Izskaidrojums ir tāds, ka šī nakšatra vairāk saistās ar šo dievību enerģijām nevis ar dievībām pašām. Enerģija jeb shakti vienmēr ir sieviešu dzimtē un tas ir sievišķais spēks, kas pārvalda visas radošās mākslas, tai skaitā mūziku un deju. Un nav nekāds pārsteigums, ka Indijas klasisko deju dejotāji ir visai sievišķīgi gan savās formās, gan darbības veidos.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Ar Dhanishtu ir saistīta mugura un anuss. Mugurkauls ir vistiešākajā veidā saistīts ar Saturnu un Mežāzi. Kundalini enerģija paceļas no mugurkaula pamatnes un virzās pa maugurkaulu līdz galvvidus čakrai. Tas ir vienīgais veids, kā cilvēciskās būtnes var nonākt saskaņā ar kosmisko saprātu. Kā jau iepriekš tika teikts, Dhanishtas indivīdam to vajadzētu panākt, lai pilnībā izpaustu savas īpašības. Dhanishta primāri ir pitta (ugunīgā) nakšatra, pateicoties ciešajai saiknei ar Marsu.

Debess puses (virzieni):

Dhanishta ir saistīta ar austrumiem, dienvidaustrumiem, dienvidiem, rietumiem, dienvidrietumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi):

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 23˚20“ – 26˚40“ Capricorn atbilst Leo navamsha, ko pārvalda Saule. Šī ir nakšatras ambiciozā daļa, kurā kombinējas Saules, Marsa un Saturna enerģijas, kas virza indivīdu uz pasaulīgiem sasniegumiem. Tā kā Saule nav laulībām labvēlīga graha, tad šis ceturksnis nav labvēlīgs laulību harmonijai. Var būt pārāk daudz agresivitātes. Toties ir nodrošinātas sekmes citos pasākumos un indivīds nereti nonāk uzmanības centrā gluži kā „rampas ugunīs“.

Otrā pada 26˚40“ – 30˚00“ Capricorn atbilst Virgo navamsha, ko pārvalda Merkurijs. Tas ir saistīts ar prasmīgo un komunikatīvo nakšatras daļu. Šī ir pielāgoties spējīga pada, kas parasti veicina sasniegumus izvēlētajās nodarbēs. Taču Merkurija mainīgums nav labvēlīgs laulību harmonijai. Merkurija pārvaldība dod šai padai labu prāta&ķermeņa koordināciju, kas veicina muzikālās un atlētiskās prasmes.

Trešā pada 0˚00“ – 3˚20“ Aquarius atbilst Libra Navamsha, ko pārvalda Venēra.Trešā pada ir saistīta ar Dhanishtas draudzīgo, optimistisko, laimīgo, sociālo, muzikālo, biedriski orientēto aspektu. Tā kā Venēra ir harmonijas dabiskais signifikators, tad šī pada ir labvēlīga laulību harmonijai. Trešā pada veido Dhanishtas smalkākās un tīrākās enerģijas un saistīta ar mūziku, daiļajām mākslām, pareģošanu un astroloģiju.

Ceturtā pada 3˚20“ – 6˚40“ Aquarius atbilst Scorpio Navamsha, ko pārvalda Marss.Tā ir saistīta ar pārmērīgu Marsa enerģijas daudzumu, nakšatras ritmisko aspektu un ar radošajām izpausmēm, kas prasa daudz enerģijas, piemēram – bungu spēle.Šī pada simpatizē dzīves atstumtajiem, taču nav labvēlīga laulību harmonijai. To traucē pārliecīgā agresivitāte. Tā ir karotāja attieksme un dod atlētiskas spējas un sportisku izturību.

Profesijas:

Mūziķi, dejotāji u.c. skatuves mākslinieki; izklaides industrijas menedžeri; bundzinieki un ritma meistari; visa veida radoši mākslinieki; militāro orķestru dalībnieki; dārgakmeņu un dārgmetālu tirgotāji; sportisti; grupu koordinatori; nekustamā īpašuma speciālisti; ainavu mākslinieki; finansisti (transakciju sfērā); zinātnieki (īpaši fiziķi); datorspeciālisti; militāristi; dzejnieki, dziesmu tekstu autori, deklamētāji; mūzikas instrumentu izgatavotāji; vokālisti; astrologi un pareģotāji; mediji; dziednieki;mediķi (īpaši ķirurgi); high-tech speciālisti; visa veida profesijas, kas prasa daudzpusīgumu. Dhanishtas indivīdu daudzpusīgums ļauj tiem sekmīgi iesaistīties dažādās profesijās.

Vietas:

Visas vietas, kas saistītas ar mūziku un radošajām mākslām, sākot no skolām līdz deju studijām un tml; menežmenta ofisi; nekustamā īpašuma aģentūras; dārzi; laboratorijas; ražotnes ar high tech iekārtām; izklaides centri; sporta stadioni; finanšu centri; bankas.

Guna (esence) un Tattwa (elements):

Dhanishtu uzskata par tamasisku nakšatru, jo to pārvalda divas tamasiskas planētas – Saturns un Marss. Tas gan nenozīmē, ka nakšatra ir nelabvēlīga aktivitātei. Ideja ir tāda, ka Dhanishta ir orientēta nevis tik daudz uz radīšanu un saglabāšanu, bet gan uz nobeigumu, izzušanu. Dhanishta pieder ētera elementam un tas spēj kooperēties un sajaukties ar jebkuru citu elementu. Tas rada nakšatras visaptverošo dabu, – gluži tāpat kā telpa un ēters ietver jebko uz šīs pasaules. Viss kopumā palīdz Dhanishtai savu horizontu noturēt iespējami plašāku.

Gana (tips):

Dhanishta ir dēmoniska (raksasa) nakšatra, pateicoties saistībai ar abām dabiski nelabvēlīgajām planētām – Marsu un Saturnu. Nakšatra satur enerģiju, kas vienmēr ienes kādas izmaiņas tagadnes situācijā. Lielākā daļa dievišķo (deva) nakšatru cenšas uzturēt savu Status quo. Mūsdienās šī šķietami negatīvā iezīme ir absolūti pozitīva no universālā skatu punkta.

Orientācija un dispozīcija:

Dhanishta ir augšup vērsta nakšatra, ja ievēro tās dabiski ekspansīvo dabu. Tā norāda uz pieaugumu un izplešanos. Dhanishta ir kustīga nakšatra, kas ir saistīta ar ceļojumiem un izmaiņām jebkurā to izpausmes formā. Iespējams, tādēļ rakstos ir minēts, ka Dhanishtai labi klājas ārzemēs. Indivīds ar spēcīgu Dhanishtas ietekmi, visdrīzākais, daudz ceļos un gūs sekmes ārzemēs.

Lunārais mēnesis un diena:

Nakšatra ir saistīta ar lunārā mēneša Shravana vidējo daļu (9 dienām). Solārajā kalendārā tas parasti ir augustā. Dhanishta ir saistīta ar Mēness augošā un dilstošā cikla 8. dienu katru mēnesi.

Labvēlīgās aktivitātes:

Reliģiski rituāli un performances; visas radošās aktivitātes (īpaši mūzika un dejas); grupu aktivitātes; masu pasākumi (koncerti, ceremonijas un tml.), visas aktivitātes, kas ietver pompozitāti un greznību; nekustamā un kustamā īpašuma iegāde; īsi un gari ceļojumi; aktivitātes, kas prasa agresijai radniecīgu attieksmi; naudas aizdošana; finansu transakcijas; joga un meditācija; dārzkopība; jauna apģērba iegāde; ārstēšanās uzsākšana un mācību uzsākšana; karjera, kas ietver slavu un atpazīstamību; apmācība rīcībai ar high tech iekārtām un ieročiem.

Nelabvēlīgās aktivitātes:

Nelabvēlīga seksuālajai aktivitātei un laulībām; aktivitātēm ar ierobežojošu raksturu

(piemēram, veco ieradumu pārtraukšanai); nav labvēlīga jaunu partnerattiecību veidošanai; mājsaimniecībai; taktiskām, gudrām un laipnām attiecībām ar cilvēkiem.

Planetārais pārvaldnieks:

Galvenās planetārās ietekmes Dhanishta saņem no Marsa, Saturna, Rahu un Urāna. Marss ir galvenā pārvaldošā planēta. Dhanishta ir Marsa enerģijas zenīts.

Tātad drosme ir tā īpašība, kas stipri saistīta tieši ar šo nakšatru un vienlaicīgi ar karotājiem, ieročiem un militāro personālu. Drošsirdība ir priekšnoteikums daudzos sporta veidos, piemēram – piedzīvojumu sportā, alpīnismā un trekingā. Dhanishta atrod izpausmi indivīdos, kuri ir iesaistīti līdzīgās aktivitātēs.

Saturna pārvaldība ir saistīta ar Dhanishtas neatlaidīgo dabu un organizatoriskajām spējām. Indivīdi parasti „nosprauž“ ilgtermiņa mērķus, kurus par katru cenu cenšas piepildīt. Disciplīna, kā zinām, ir atslēga uz izcilību arī radošajās mākslās. Dhanishta ir tā, kurai beigu beigās izdodas paveikt sarežģīto uzdevumu – harmonizēt pilnīgi atšķirīgās Marsa un Saturna enerģijas. Marsa enerģija te ir ļoti izsmalcināta, un tieši tādēļ Dhanishtu sauc par Marsa enerģijas zenītu.

Dhanishtai ir pietiekami gudrības lietot enerģiju (ko apzīmē Marss) konstruktīvā veidā (ko apzīmē Saturns). Tā ir īpašība, kas ietekmē pārējās nakšatrai piemītošās pozitīvās īpašības un spējas iegūt bagātību.Varam redzēt, ka uzturēt ritmu bungu spēlē ir ļoti līdzīga spēja. Dhanishta saprot laika ritmu un viņas spējas pieskaņoties ritmam ļauj ievākt ražu no visa tā labākā, ko Visums var piedāvāt.

Dhanishtas attiecības ar Rahu un Urānu saista to ar masu medijiem. Daudziem izklaides biznesā iesaistītajiem dzimšanas horoskopā ir spēcīga Dhanishtas ietekme. Tā veicina indivīdu respektablumu un bagātības uzkrāšanu izvēlētajās jomās. Mūsdienās Rahu un Urāna klātbūtne ir kā atslēga uz pārsteidzošiem panākumiem jebkurā jomā.

Dhanishtai līdzīgas enerģijas rada Marsa atrašanās Mežāža un Ūdensvīra zīmē, Rahu –Marsa savienojumi Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Chitra, Anuradha un Uttarabhadrapada nakšatrās, tāpat Rahu-Marsa-Saturna savienojums.

Mēness, Marsa, Saturna, Merkurija, Venēras un Rahu atrašanās Dhanishtas nakšatrā ir labvēlīgi. Mēness un Marss jūtas labāk nakšatras Mežāža daļā, bet Merkurijs, Venēra un Rahu jūtas labāk nakšatras Ūdensvīra daļā. Saturna atrašanās Dhanishtā liek ilgi gaidīt uz panākumiem un traucē laulības dzīvē.

 

Skaņas un burti:

Pirmais nakšatras ceturksnis 23˚20′ – 26˚40′ Capricorn ir saistīts ar „Ga“ kā vārdā Galileo.

Otrais nakšatras ceturksnis 26˚40′ – 30˚ 00′ Capricorn ir saistīts ar „Gi“ kā vārdā Gibson.

Trešais nakšatras ceturksnis 0˚ 00′ – 3˚20′ Aquarius ir saistīts ar „Gu“ kā vārdā Guitar vai Gustav.

Ceturtais nakšatras ceturksnis 3˚20′ – 6˚40′ Aquarius ir saistīts ar „Ge“ kā vārdā George vai Gertha.

Sanskrita alfabētā Dhanishta ir saistīta ar „Yam“ un „Ram“, līdz ar to atbilstošās mantras ir „OmYam“ un „Om Ram“.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             23-Dhaništa        

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Džanma Bīstami ķermenim Slikti Mangal Rīsi, dārzeņi
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Sampat Bagātība, veiksme Labi Rahu  
25 P.Bhadra – visa Nakš. 7 Punarvasu – pirmās 8 st. 16 Višaka – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Guru palmu cukurs
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Kšema Labklājība Labi Šani  
27 Revati – visa Nakš. 9 Ašleša – pēdējās 8 st. 18 Džještha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Budha sāls
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Ketu  
2 Bharani – visa Nakš. 11 P.Phalguni – vidējās 8 st. 20 P.Ašadha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šukra Sezams, zelts
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Sūrja  
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Parama mitra Vislabākais draugs Labi Čandra  

Seksuālais tips un saderība:

Dhanishtai atbilstošais dzīvnieks ir lauva. Saistība ar lauvu šai nakšatrai sniedzas daudz tālāk par seksuālo raksturojumu, un tas būs izklāstīts ezotēriskajā sadaļā. Seksuālajā ziņā Dhanishta var būt saderīga ar pārējām nakšatrām, kuru simbolikā/tipoloģijā atrodams lauva vai tīģeris, piemēram – Chitru, Vishakhu, Purvabhadrapadu. Atbilstoši savam raksturojumam Dhanishta nepauž pārāk lielu entuziasmu seksuālajās attiecībās. Pat tad, ja tai ir vairāki partneri vienlaikus.

Ezotēriskais skaidrojums:

Šīs nakšatras zvaigznes atrodas ļoti tuvu Andromedas zvaigznājam, kur atbilstoši leģendām, mīt vienlīdz daudz gan dievišķo, gan dēmonisko spēku. Tomēr astoņi Vasus, kuri pārvalda Delphini zvaigznāju, ir dievišķi savā dabā. Delphini zvaigznājs ietver asociāciju ar delfīniem, kuri ir vislabvēlīgākie un inteliģentākie jūras radījumi. Dhanishtai piemīt liels skaits līdzīgu tendenču, ieskaitot delfīnu mistisko smaidu.

Dhanishtas zvaigznājs izvietots uz robežas starp Vishnu un Shivas „teritorijām“. No astroloģiskā skatu punkta, nakšatra savieno Mežāža un Ūdensvīra zvaigznājus. Mežāzis vai horoskopa 10. māja ir saistīta ar karmu, savukārt Ūdensvīrs jeb 11. māja ir saistīta ar karmas augļiem. Tātad Dhanishta ir saistīta ar indivīda mērķu, vēlmju un ambīciju piepildīšanos, jo tas ir iepriekšējās dzīvēs uzkrātās labās karmas rezultāts. Nakšatra ir līdzsvara punkts starp uzturošajiem un destruktīvajiem spēkiem.

Dhanishta ir 23.nakšatra pēc kārtas un skaitlis 23 numeroloģijā tiek asociēts ar izteicienu „karaliskā lauvas zvaigzne“. Tas norāda uz Regulus zvaigzni, kas veido Magha nakšatras „sirdi“ Lauvas zvaigznājā. Zodiaka aplī Magha atrodas tieši opozīcijā Dhanishtas nakšatras Ūdensvīra daļai. Abas nakšatras var uzskatīt par partneriem. Magha ir saistīta ar karalisku cieņu un augstu statusu. Dhanishta arī satur sevī šādas īpašības. Līdz ar to lauva ir vienlīdz saistīts ar abām nakšatrām. Skaitlis 23 numeroloģijā ir laimīgs skaitlis, kas apzīmē lietu pabeigšanu. Abas nakšatras uzskatāmas par šī skaitļa izpausmēm, un indivīdi var kļūt par vislabākajiem speciālistiem savā izvēlētajā laukā. To veicina paramatmamsha vai pagājušajās dzīvēs pieliktās pūles.

Gotra (dievišķā izcelsme):

Nakšatra ir saistīta ar Sage Angiras, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kuri „pieskata notikumus“ mūsu Galaktikā. Sage Angiras vārdu var tulkot kā „ugunīgais“, kas ir saistīts ar Dhanishtas Marsa aspektu.

Korekcija (dziedināšana):

Tiem, kuriem Dhanishtas nakšatrai horoskopā ir kādas nelabvēlīgas ietekmes, labākā dziedināšana ir Durgas godināšana (dieviete uz lauvas) vai Hari-Haras godināšana (daļēji Vishnu, daļēji Shiva). Var godināt arī nakšatras pārvaldošās dievības – astoņus Vasus.

Vislabāk nakšatras potenciālu var izmantot, veicot Raja –Yoga praksi, kas ietver kundalini enerģijas pacelšanu cauri septiņiem sakrālajiem centriem jeb čakrām.

Dzīves ciešanu mazināšanos un zināmu apgaismību var panākt, ja atkārto Dhanishtas saknes mantras „Om Yam“ un „Om Ram“ laikā, kad Mēness atrodas šajā nakšatrā un ir atbilstošais lunārais mēnesis. Tādā pašā veidā var palielināt jau esošos nakšatras labvēlīgos efektus. Ir labi valkāt sārtas, zilas vai zeltainas krāsas apģērbu. Svarīgu darbību uzsākšanai vajadzētu izmantot Dhanishtai labvēlīgās debess puses, lunāro mēnesi un dienas.

Piemērs:

Mahabharatas eposa varonis Bheesma ir viens piemērs tam, kā funkcionē Dhanishta nakšatra. Viņš bija neuzvarams kaujā, pie tam visa mūža garumā ievēroja celibātu. Viņš bija augstsirdīgs pat pret ienaidniekiem un nevainojami drosmīgs līdz pēdējam elpas vilcienam.

Aktrisei Merilinai Monro Mēness atradās Dhanishtas nakšatrā 7. mājā, kura ir saistīta ar indivīda publisko imidžu un attiecībām ar cilvēku masām. Monro nenoliedzami pielietoja visu Dhanishtas šarmu, lai kļūtu par seksa simbolu. Viņas slavenais smaids un sejas izteiksme raksturo nakšatrai piemītošo valdzinājumu. Tomēr Dhanishta „sabojāja“ viņas laulības dzīvi. Monro bija divas neveiksmīgas laulības un milzums visai neapmierinošu romānu.

Papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness Dhanishtas nakšatrā veido indivīdu, kas ir „liberāls, drosmīgs, bagāts, prasmīgs mūzikā un daiļajās mākslās“.

Attiecībā uz Merilinu Monro tas ir visai precīzi. Viņa bija krietni inteliģentāka un izglītotāka, nekā viņas publiskais imidžs to rādīja. Viņa apprecējās ar veiksmīgiem cilvēkiem. Tomēr viņas Mēness, kas atradās Dhanishtas pirmajā, Mežāža ceturksnī, palīdzēja izveidoties par zvaigzni, tomēr nedeva harmoniju laulībā.

Translate »