24-Šatabhiša

Šatabhiša  6˚40’ – 20˚00’ Kumbha (Ūdensvīrs)

Debesīs

Šatabhišu, kur Rahu darbība izpaužas visspēcīgāk, debesīs reprezentē blāva zvaigžņu grupa Kumbhas (Ūdensvīra) zvaigznāja centrā. Senči ir fiksējuši, ka šajā blāvajā zvaigžņu kopā ietilpst apmēram simts zvaigžņu. Zvaigzne, ko mūsdienu astronomijā pazīst kā Gamma-Aquarii (Sadachbia) un kuras vizuālā spožuma koeficients ir tikai 3.85, ir pati spožākā no visām. Savukārt visas zvaigžņu kopas izvietojumu debesīs var novērtēt, vadoties pēc blakus esošās Alpha-Aquarii (Sadalmefik) zvaigznes, virs kuras Sadachbia atrodas.

Nosaukums

Shatabhishu, ko raksta arī kā Shatabhishak, tulko vienkāršā veidā – “simts ārstu “ vai “tāds, kam ir simts dziednieku”. Lai gan šis savādais vārds izsaka daļu no nakšatras būtības, tomēr tas nepaskaidro plašās blakusnozīmes. Cits nosaukums ir Shatataraka, kas tiek tulkots kā “kāds, kam ir simts zvaigžņu”. Skaidri redzams, ka vēdu zinātāji redzēja nakšatru kā simts zvaigžņu sakopojumu, kur katra no šīm zvaigznēm reprezentēja vienu dziednieku.

Simbols

Nakšatras galvenais simbols ir tukšs aplis. To var uztvert gan kā maģisko, valdzinošo apli, gan kā nebeidzamo tukšuma un jaunrades apli. Tas var reprezentēt daudzas lietas – dzīves apli, zodiaka apli, radīšanas apli, eksistences un izzušanas apli.

Apļa nozīmīgumu var saprast pēc vārdiem, ko esot teicis viens no Amerikas indiāņiem no Oglala Siouxholy cilts vārdā Melnais Alnis: “mēs esam ievērojuši, ka viss, ko indiānis dara, tiek darīts it kā pa apli, jo tā darbojas šīs pasaules vara un jebkas tiecas būt apaļš…debesis ir apaļas, un esmu dzirdējis, ka arī zeme ir apaļa kā bumba, un tāpat zvaigznes. Vējš savā spēcīgākajā izpausmē veido apaļus virpuļus. Putni veido apaļas ligzdas, jo viņu reliģija ir tā pati, kas mūsu reliģija…pat gadalaiki veido apli savā izmaiņu ritmā un vienmēr atkal atgriežas pie sākuma. Cilvēka dzīve no bērnības līdz bērnībai ir aplis, un tā ir visur, kur šīs pasaules vara sniedzas”.

Paralēli šīm universālajām idejām aplis uzvedina uz domām par tā saturu, par satura izplatīšanos. Ar šo nakšatru ir saistīta ideja par aizstāvību un slēpšanos. Aplis var darboties kā robeža un var būt kā aizsardzība pret briesmām, kas ir ārpus apļa. Aplis var apslēpt lietas tāpat, kā necaurredzama pudele apslēpj šķidrumu savā iekšienē. Visa nakšatras būtība tādējādi ir saistīta ar noslēpumiem un spēju tos glabāt.

Aplis nes līdzi ideju par identitāti caur atdalīšanu. Liedaga līnija atdala okeānu no zemes un līdz ar to saglabā okeāna identitāti. Nakšatra ir saistīta ar visām norobežotajām ūdenskrātuvēm, piemēram – okeāniem un ezeriem. Tas gan neattiecas uz upēm, jo upes nav norobežotas no visām pusēm. Tajā pašā veidā ideja par saturu ir redzama cilvēkos pašos, jo fiziskais ķermenis dod mājvietu un sargā dvēseli un astrālo ķermeni.

Nakšatrai ir daudz saistību ar aizstāvības ideju, kura darbojas dažādos eksistences līmeņos. Brīnišķīgs piemērs ir vēdiskais eposs Ramayana, kurā Lakshmana zīmē apli ap Situ viņas pašas drošībai un lūdz Situ nešķērsot šo apli. Tas ir maģiskais satura aizsardzības princips.

Dievība

Lai gan caur savu nosaukumu nakšatra ir saistīta ar “simts dziedniekiem”, tomēr galvenā dievība ir Varuna, okeānu pārvaldnieks. Savā būtībā Varuna reprezentē ūdens elementu dabā. Tas automātiski saista Shatabhishu ar visa veida šķidrumiem gan fiziskajā, gan astrālajā jomā. Varunu var pielīdzināt Neptūnam, ko piemin modernā astroloģija. Varuna tāpat kā Neptūns ir valdnieks gan pār kosmiskajiem, gan pār mūsu planētas ūdeņiem.

Nakšatras attēlā Varuna tur rokās kausu ar dievu dzērienu Somu. Tas ir debesu ambrozijs, kas uzvedina uz domām par atjaunošanos un apreibināšanos. Labi zinām, ka šķidrumi, ko mēs paši ikdienā lietojam, rada tieši tos pašus efektus.

Otrā rokā Varuna tur ārstniecības augus. Tas ir veids, kā attēlā iekļaujas ideja par simts dziedniekiem. Shatabhishai ir daudz darāmā saistībā ar dziedināšanu visos eksistences līmeņos, bet ārstniecības augi simbolizē dziedināšanu tikai fiziskajā līmenī.

Ideja par brīnumainu dziedināšanu caur dievišķo ūdeni ir kopīga visām kultūrām. Mūsu ikdienas ūdens glāzei ir vitāls atjaunojošs efekts tajā nozīmē, ka tā uztur mūs pie dzīvības. Ģeniālā mūziķa Džimija Hendriksa dziesmā ir vārdi par zilo dzīvības ūdeni, ko uztveram kā pašu par sevi saprotamu. Okeāni vienmēr tikuši uzskatīti par ārstniecības līdzekļu krātuvēm. Par tādu ārstniecības līdzekļu krātuvēm, kuri spēj dziedināt no jebkuras kaites. Daži no ārstniecības līdzekļiem tika atrasti dievu un dēmonu sarīkotās okeānu “mutuļošanas” laikā. Tad kļuva pieejams arī mūžīgās dzīvības eliksīrs Amrita.

Savā augstākājā izpausmes līmenī nakšatra ir Shivas – askētu valdnieka – pārvaldībā. Shiva pārvalda Ūdensvīra zīmi. Savukārt Shatabhisha atrodas Ūdensvīra pašā sirdī un automātiski arī Shivas pakļautībā. Tas nes līdzi Shivas mistisko, apcerīgo, askētisko dabu.

Raksturs un darbības veids:

Īpašība, kura momentā atšķir Shatabhishu no citām nakšatrām, ir noslēgtība. Neskatoties uz faktu, ka arī Anuradha, Jyeshta un Purvashadha var būt noslēgtas, Shatabhisha vienmēr ir atstatus no citiem, ja runa iet par savu domu, motīvu vai citu personīgu lietu apslēpšanu.Patiesībā tieši apslēptais rada lielu daļu Shatabhishas spēka. Vai nu tie būtu ārstniecības augi okeānā vai kādas citas dabas receptes, Shatabhisha cenšas rast piekļuvi apslēptajām lietām un šādi rīkojoties, iegūst savu potenciālu. Viņa ne vienmēr ir gatava dalīties ar atklātajiem noslēpumiem un mēģina tos paturēt pie sevis tieši tāpat, kā okeāns patur pie sevis daudzas savas bagātības.

Shatabhisha ir viena no galvenajām nakšatrām, kas valda pār visa veida medijiem, īpaši elektroniskajiem medijiem. Kā mēs zinām, mūsdienu pasaulē mediju funkcionēšanā vienlaicīgi darbojas gan apslēpšanas, gan blēdīšanās princips. Cilvēki, kas “darbina šovu”, domājams, zina patiesību par īsto varas sēdekli, tomēr masas ierauga ne vairāk kā dūmakainu attēlu no patiesības. Shatabhisha ir labs mākslinieks šajā jomā.

Shatabhishas rakstura pamatā ir skatīties uz visu ar aizdomām. Indivīdi, kurus ietekmē šāda veida enerģijas, parasti velta diezgan daudz laika, lai iepazītu jaunas lietas, domas, vietas un cilvēkus. Viņu aizdomīgā daba bieži liek viņiem būt sardzē, tādējādi pasargājot sevi no briesmām. Te atkal spēlē iesaistās apļa simbolika. Shatabhishas indivīdi stingri novelk ap sevi robežas, kas citiem rada grūtības viņiem tuvoties. Shatabhishas vientuļnieka aspekts rodas tieši no tieksmes novilkt ap sevi robežas un uzbūvēt sienas.

Indivīdi lielākoties ir savrupi, ekscentriski, intraverti. Šīs lietas pozitīvā puse ir tā, ka viņiem piemīt potenciāls būt vieniem. Vienatne dod iespējas pārdomām, kas savukārt rada zināmu viedumu un apgaismību. Negatīvā puse – vienatne var pārvērsties pesimismā un sevis žēlošanā. Shatabhisha vienlaicīgi ir kāra gan uz noslēpumu atklāšanu, gan uz noslēpumu glabāšanu. Tādēļ indivīdiem rada prieku puzzles likšana vai citas aktivitātes, kas saistītas ar apslēptu lietu atklāšanu un izsekošanu.

Ikvienā lietā Shatabhisha mīl nokļūt līdz patiesībai tieši tāpat kā Mula nakšatra mīl nonākt līdz ikvienas lietas saknēm. Lai gan indivīdi parasti nav demonstratīvi un ir klusi (ko arī varētu no viņiem gaidīt, ja reiz viņi ir noslēpumainības meistari), tomēr viņi bieži izpļāpā skarbas patiesības visnepiemērotākajos brīžos. Patiesībā tā ir galvenā Shatabhishas problēma, kāpjot pa panākumu kāpnēm, īpaši materiālajā jomā. Izsmalcinātība un jūtīgums nav viņu stiprā puse.

Ir pamanīts, ka lielai daļai Shatabhishas ietekmē esošo indivīdu savulaik ir pietrūcis atbilstošas audzināšanas un izglītības personības veidošanās gados. Mūsdienu pasaulē viņiem jāizgudro pašiem savi likumi, pēc kā dzīvot, un tas palielina viņu pašu iekšējo raupjumu. Viņiem ir vēsas, kalkulējošas galvas un tendence pilnībā apspiest savu emocionālo dabu.

Shatabhisha savā veidā reprezentē gaisa elementa kulmināciju. Viņa ir visu mentālo, analītisko un loģisko lietu meistars. Savā augstākajā izpausmē Shatabhishas enerģija visu caurauž, gluži kā gaiss. Spēja attiekties pret ikvienu bez aizspriedumiem un vērtējumiem veido Shatabhishu par filozofu. Savā filozofijā viņi stipri “spiež” uz intelektuālismu, tomēr attīstītas dvēseles saprot, ka emocionālajam un mentālajam ķermenim arī ir jābūt integrētam, un tikai tad var rasties patiesa sapratne.

Indivīdiem ar Shatabhishas ietekmi ir savs īpašs magnētisma veids, lai arī viņiem pietrūkst vispārpieņemtā šarma un skaistuma. Viņi bieži ir visai nekopti attiecībā pret savu izskatu un stilu. Viņu ārējais izskats var būt mierīgs, kautrīgs un rezervēts, bet ir tendence šad un tad eksplodēt. Visai pamanāma īpašība ir izklaidība. Viņi parasti rada savrupības sajūtu pat tad, ja iekšēji ir neviltoti uzmanīgi. Viņu negatīvās tendences ir slinkums, nodošanās netikumiem, pretdabiskas tieksmes un ievainojamība attiecībā pret mentāliem/emocionāliem/psiholoģiskiem traucējumiem. Pozitīvās īpašības ietver iniciatīvu, apvaldītību, spriestspēju, filozofisku attieksmi, patiesību meklējošu prātu un neaprobežotu iztēles spēju.

Materiālajā plānā Shatabhishai ir tendence “iziet pa nullēm” attiecībā uz sfērām, ko tā ietekmē. Piemēram, ja kādam horoskopa otrās mājas pārvaldnieks atrodas Shatabhishas nakšatrā, tad noteiktā dzīves posmā viņš var piedzīvot trūcīga cilvēka situāciju vai arī pilnīgu ģimenes zudumu.

Universālajā lietu kārtībā Shatabhisha saistās ar ‘bheshaja shakti’ – dziedināšanas spēju. Simbolika nozīmē “izplatīšanos” augstākajā izpausmē un “atbalstu” zemākajā izpausmē. Tas acīmredzami ir saistīts ar trijām pasaulēm – debesīm, zemi un apakšzemi. Simbolika rāda, ka Shatabhisha ir vēl vairāk visu caurvijoša nekā Purvashada – tā ir vara, kas dziedina visas trīs pasaules. Dziedināšanas process šeit ir atšķirīgs no Ashwini tajā nozīmē, ka dziedināšana notiek caur neviltotu nožēlu un tai ir nepieciešamas noturīgas pūles salīdzinoši ilgu laika periodu.

Arī visuresošajai mediju varai mūsu laikos pašos pamatos ir Shatabhishas izpausme. Tā kā šī vara ir nepareizajās rokās, tā netiek lietota mācīšanai vai dziedināšanai, bet muļķošanai, sasaistīšanai, apstulbināšanai un deģenerācijai.

Darbības veids

Tā ir aktīva nakšatra. Shatabhishas aktīvā rīcība rodas no tās kustīgās dabas. Ūdensvīrs, kā mēs zinām, ir elektrību simbolizējoša zīme. Nakšatra iemieso elektrību visās tās daudzveidīgajās fromās. Mūsdienu pasaulē, kur komunikāciju pamatā ir elektrība, Shatabhishai ir milzīga nozīme. Šī nakšatra ir aktīva un ātra tajā pašā veidā kā strauji kustīgā elektrības pasaule.

Varna (kasta)

Shatabhisha pieder miesnieku (butcher) kastai un tādējādi ir iesaistīta dažādās skarbās aktivitātēs, sākot ar modernu sarežģīto slimību ķirurģisku ārstēšanu un beidzot ar parastām medībām vai nogalināšanu. Indivīdi, kurus šī nakšatra spēcīgi ietekmē, var rīkoties līdzīgi kā miesnieki attiecībā pret sevi (nomākt, apspiest) vai arī izpaust šīs tendences attiecībā pret citiem cilvēkiem un lietām. Tā kā šī nakšatra tomēr nepieder nežēlīgajām vai niknajām, tā kopumā var būt diezgan labvēlīga, neskatoties uz piederību miesnieku kastai.

Dzimte

Tā ir neitrāla vai “einuhu” nakšatra. Tas nozīmē, ka Shatabhisha satur vienādā mērā gan vīrišķās, gan sievišķās īpašības. Pirmajā brīdī šķiet, ka šādas “bezdzimtes” īpašības nekur nevar novest. Tā kā Shatabhisha ir neitrāla nakšatra, tā neveicina bērnu dzimšanu, ja indivīda dzimšanas kartē šī nakšatra ir kaut kādā veidā saistīta ar 5. māju vai Jupiteru. Nakšatras neitrālās īpašības padara to ļoti veiklu attiecībās ar cilvēkiem un tā ir ideāli piemērota aktivitātēm, kas saistītas ar medijiem.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Ķermeņa daļa, ar ko saistīta Shatabhisha, ir žokļi. Tas uzsver nakšatras saistību ar tādām darbībām kā ēšana, dzeršana un runāšana. Shatabhisha ķermenī ir saistīta arī ar labo augšstilbu. Šī nakšatra pieder gaisa (Vatas) elementam. Šāda klasifikācija kļūst skaidra, ja ievēro nakšatras ciešo saistību ar Vatas planētām Saturnu un Rahu

Virziens

Shatabhishas virziens ir loks no dienvidrietumiem līdz dienvidaustrumiem.

Nakšartras ceturksņi (padas)

1.pada: 6˚40” – 10˚00” Aquarius, kas atbilst Sagitarius Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Šis ceturksnis veido indivīdus, ko sauc par “laimīgajiem veicas” – tā optimistiskā un filantropiskā nakšatras daļa. Viņiem ir tendence viegli aizrauties un tāpēc ir svarīgi izvēlēties pareizo lietu, ar ko aizrauties. Tie ir cilvēki, kuri fanātiski eksponē savas aizrautības cēloņus un savu pārliecību.

2. pada: 10˚00” – 13˚20” Aquarius, kas atbilst Capricorn Navamsha, ko pārvalda Saturns. Tas dod šai padai nakšatras praktisko un organizatorisko aspektu. Otrā pada ir saistīta ar visām materiālajām aktivitātēm, kuras atbilst Shatabhishas darbības sfērai. Ir jābūt uzmanīgam attiecībā pret šajā padā izvietoto planētu pārmērīgajām ambīcijām.

3. pada: 13˚20” – 16˚40” Aquarius, kas atbilst Aquarius Navamsha, ko pārvalda Saturns. Šī pada saistās ar nakšatras sapņotāja, futūrista un filozofa aspektu. Savā negatīvajā aspektā indivīds var būt pārāk ekscentrisks vai dumpīgs. Plānētas, kuras izvietotas šajā padā, parasti veicina matariālās sfēras aktivitātes, jo šī ir Vargottama pozīcija.

4. pada: 16˚40” – 20˚00” Aquarius, kas atbilst Pisces Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Ceturtā pada saistās ar nakšatras ekspansīvo, iluzoro un halucinācijām bagāto nakšatras pusi. Tā var dot lielu dziednieka spēku un līdzjūtību, ja ir labvēlīga indivīdam. Ja nav labvēlīga, tad padara indivīdu pārāk ambiciozu. Šajā padā izvietotās planētas var iespaidot cilvēku tādējādi, ka tas pazaudē sevi kādās intoksikācijās vai atkarībās. Tas, protams, var būt pozitīvi darbībās, kas saistītas ar iztēli un kinofilmām.

Profesijas

Elektriķi un visi tie, kam darbs saistīts ar elektrību; tehnoloģiju eksperti; radara un rentgena eksperti; ķīmijterapijas speciālisti; atronauti; astronomi; astrologi; kosmosa pētnieki; piloti; radio operatori; cīņas mākslu instruktori; aeronautikas, raķešu un kosmosa inženieri; aeronautikas industrijas darbinieki; televīzijas un filmu industrijas darbinieki; kinozvaigznes; fotogrāfi; zinātniskās fantastikas rakstnieki un entuziasti; fiziķi un atomfiziķi; farmācijas industrijas darbinieki; ārsti un ķirurgi; herbologi; alkohola ražošanas un tirdzniecības speciālisti; narkodīleri; materiālu otrreizējas pārstrādes speciālisti; prostitūtas un suteneri; plastmasas ražošanas speciālisti; naftas un degvielas ražošanas/pārdošanas darbinieki; motosportisti; autoindustrijas darbinieki; jūras ceļojumu speciālisti; detektīvi; pētnieki; izgudrotāji; mednieki; jogas un meditācijas guru; zen eksperti.

Vietas

High-tech studijas; naftas urbumu vietas jūrās un okeānos; kosmiskās stacijas; lidostas; observatorijas un planetāriji; fizikas un ķīmijas laboratorijas; bāri un naktsklubi (īpaši tehno stilā); rūpnīcas; slimnīcas; nukleāro atkritumu novietnes un atkritumu novietnes kopumā; pārstrādes uzņēmumi; ārstniecības augu centri; ūdens apstrādes uzņēmumi un rezervuāri; okeāni un jūras piekraste; tempļi; jogas un meditācijas centri; televīzijas un filmu studijas; laboratorijas; medību platības; vietas, kas saistītas ar iepriekšminētajām specialitātēm.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Shatabishas pamatbūtība ir tamas (inerce), kas ir saistīta ar inerci visos eksistences līmeņos. Inerce šeit vairāk attiecas uz meditācijas un zen mākslas spēju pozitīvajā izpausmē un intraverto vientuļnieka dabu negatīvajā izpausmē. Ir tendence uz narkotiskajām, alkoholiskajām, seksuālajām u.c.intoksikācijām.

Shatabhishas elements ir ēteris (ether). Dabā tas ir elements, kurš var sajaukties ar jebkuru citu elementu. Tas saista nakšatru ar plašām vīzijām un plaši atvērtu telpu visapkārt, kā arī ar meditācijas spēju un spēju noskaņoties uz vienmēr klātesošo “tukšumu” (emptiness).

Gana (tips)

Tā ir rakshasa (dēmoniska) nakšatra. Tas nozīmē, ka Shatabhisha primāri meklē neatkarību un spēj būt ekscentriska vai pārāk negatīva savā ārējā izpausmē/uzskatos. Taču to nevar uzskatīt par ļaunu nakšatru, jo savā pamatbūtībā tā ir maiga. Dēmoniskās īpašības parasti tiek pielietotas, lai izlauztos caur dažāda veida pieķeršanās valgiem un vispārpieņemtām normām.

Orientācija un dispozīcija

Shatabhisha ir augšup vērsta nakšatra. Tas nozīmē, ka tā ir ekspansīva nakšatra un vairums aktivitāšu notiek virszemes līmenī. Tā kā Shatabhisha pārvalda telekomunikācijas, šo izpausmes veidu var labi saprast. Apliecinājums ir arī vairums iepriekš pieminēto profesiju.

Lunārais mēnesis un diena

Shatabhishu var uzskatīt par Shravan mēneša līdzpārvaldnieku, lai gan pamatā šo mēnesi pārvalda nakšatra Shravana. Shatabhishas enerģijas ir spēcīgākās Shravan mēneša pēdējās 9 dienās. Tas ir periods, kas saistīts ar Saules kalendāra augusta mēnesi. Tāpat Shatabhisha ir saistīta ar katra mēneša 14. dienu (tithi) augošā un dilstošā Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes

Biznesa kontraktu parakstīšana; zemes un īpašumu lietas; izglītība un mācības; ceļojumi (īpaši ūdens ceļojumi); riteņbraukšana; jaunu transportlīdzekļu iegāde; atpūtas pasākumi; meditācija un joga; seksuālā aktivitāte; astroloģijas un astronomijas studijas; medicīna, atjaunošanās un veselības uzlabošanas aktivitātes; masu mediju aktivitātes; darbības, kas saistītas ar tehnoloģām; aktivitātes jūras piekrastē.

Nelabvēlīgas aktivitātes

Nav labvēlīga visa veida sākumiem; laulībām; bērnu dzimšanai; auglības veicināšanai; tiesvedībai; diskusijām; negatīvām un niknām darbībām; pārāk lielai socializācijai (ja vien tas nav saistīts ar darbu); finansu lietām; jauna apģērba un juvelierizstrādājumu pirkšanai; mājsaimniecības aktivitātēm.

Planetārais pārvaldnieks

Shatabhishu pārvalda Saturns, Rahu un Urāns. Rahu ir galvenais pārvaldnieks. Shatabhisha ir Rahu enerģijas izpausmes virsotne.

Savā augstākajā aspektā šī nakšatra izpauž visvairāk zinošo un filozofisko Rahu pusi. Rahu, kurš ir “maya” (ilūziju pasaules) bērns, savī satur plašas zināšanas par dabas apslēptajām un kompleksajām darbībām. Humanitārā, visu ietverošā, filozofiskā nakšatras daba, darbojoties savā augstākajā aspektā, ir uz tā paša toņa, kur Rahu savā austākajā aspektā. Rahu ir spēks, kurš mēģina lauzt robežas, kas pastāv starp rasēm, vecumiem, statusiem, nacionalitātēm, reliģijām – un dara to tāpēc, lai akcentētu visus cilvēkus vienojošo kopības izjūtu. Tas savukārt iemieso Ūdensvīra garu. Funkcionējot caur zemāko aspektu, Rahu pārraida citas frekvences – tās, kas ir atbildīgas par alkohola, toksisko vielu, narkotiku ražošanu un patēriņu. Visas darbības ar indīgām vielām un substancēm ir tieši Shatabhishas ziņā. No Rahu stāvokļa un nodomiem atkarīgs, kā funkcionēs Shatabhishā izvietotās planētas.

Saturns ir saistīts ar Satabhishu, jo ir Ūdensvīra zvaigznāja pārvaldnieks. Saturns, kā zinām, tiek asociēts ar vēsumu, lēnumu, praktiskumu, organizāciju, melanholiju, klusumu/mieru, disciplīnu, introversiju, neatlaidību, nošķirtību. Visas šīs īpašības izpaužas caur šo nakšatru. Uzsvars ir vairāk uz mieru, introversiju, pārdomām, nošķirtību un filantropiju – pretēji Mežāža/Saturna tendencēm uz materiālismu un organizatorisko kapacitāti.

Urāns ir Ūdensvīra līdzpārvaldnieks. Tā ir planēta, kas saistīta ar pēkšņiem notikumiem, ekscentrismu, elektrību, zinātni, augstajām tehnoloģijām. Shatabhisha, kā iepriekš teikts, valda pār vairumu elektronisko mediju mūsdienu pasaulē. Tā kā šie mediji ir pilnībā atkarīgi no tehnoloģiju attīstības, tad saistība starp Urānu un Shatabhishu ir skaidri pamanāma.

Interesanti, ka vēdiskie astrologi Urānam ir izvēlējušies vārdu Varuna, kas ir šīs nakšatras pārvaldošā dievība. Saistībai ir vēl viens interesants aspekts – vārds Uranus radies no grieķu vārda Ouaronus. Gluži kā Varuna, Ouaronus arī bija okeānu un jūru dievs. Lingvistiski ir diezgan skaidri pamanāms, ka sanskrita vārds Varuna ir pārvērsts par Ouaronus laikā, kad vēdiskās zināšanas izplatījās cauri gadsimtiem un civilizācijām.

Rahu – Saturna, Rahu – Urāna un Saturna – Urāna savienojumi dzimšanas kartē rada līdzīgas enerģijas kā piemīt Shatabhishai. Vislabāk šajā nakšatrā jūtas Merkurijs, Venēra un Rahu. Saturns arī nav slikts, tomēr var padarīt indivīdu pārāk melanholisku.

Skaņas un burti:

1. ceturksnim: ‘Go’ līdzīgi vārdam Godwin.
2. ceturksnim: ‘Sa’ līdzīgi vārdam Sally.
3. ceturksnim ‘Si’ līdzīgi vārdam Simon.
4. ceturksnim ‘Su’ līdzīgi vārdam Sun.

Sanskrita alfabētā Shatabhishai atbilst skaņa ‘Lam’ un līdz ar to atbilstošā mantra ir ‘Om Lam’.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             24-Šatabhiša        

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
24 Šatabhiša 6 Ardra 15 Svati Džanma Bīstami ķermenim Slikti Rahu Rīsi, dārzeņi
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Sampat Bagātība, veiksme Labi Guru  
26 U.Bhadra – visa Nakš. 8 Pušja – pirmās 8 st. 17 Anuradha – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šani palmu cukurs
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Kšema Labklājība Labi Budha  
1 Ašvini – visa Nakš. 10 Magha – pēdējās 8 st. 19 Mula – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Ketu sāls
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šukra  
3 Krittika – visa Nakš. 12 U.Phalguni – vidējās 8 st. 21 U.Ašadha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Sūrja Sezams, zelts
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Mitra Draugs, labvēlis Labākā Čandra  
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Parama mitra Vislabākais draugs Labi Mangal  

Seksuālais tips un saderība

Shatabhishai atbilstošais dzīvnieks ir ķēve. Līdz ar to šī nakšatra seksuāli vislabāk sader ar Ashwini, kurai savukārt atbilstošais dzīvnieks ir zirgs. Ashwini un Shatabhishai ir dziļa saistība arī vairākos citos līmeņos. Piemēram – senatnē uzskatīja, ka slimības, kurām sākums ir Shatabhishā, var tikt izārstētas tikai Ashwini laikā.

Ezotēriskais skaidrojums

Nakšatras “ēteriskais” aspekts ir saistīts ar smalkajiem elektriskajiem spēkiem debesu sfērā. Tā ir dziļi mītiska nakšatra, kura var atvērt indivīda apziņu, lai tā uztvertu visaugstākās sfēras. Tās simbols – tukšā riņķa līnija – izgaismo patiesību, ka visa dzīvā radība rodas no tukšuma un izgaist tukšumā.

Varētu būt, ka apļi labības laukos (crop circles) ir tiešā veidā saistīti ar Shatabhishu. Šie apļi joprojām ir liela mistērija visiem tiem, kuri neatzīst nevienu citu kā tikai materiālo realitāti. 90% no šiem apļiem parādījušies kviešu laukos nelielā Anglijas lauksaimniecības teritorijā, kuru pazīst kā Wiltshire Plans. Interesanti, ka vairākas senvietas, piemēram, Stonehenge un Silbury Hill atrodas tieši šajā pašā teritorijā.

Daudzi no šiem labības lauku apļiem ir komplicēti ģeometriski veidojumi, kuri balstīti uz universāliem matemātiskiem principiem – t.s. zelta griezumu (golden ratio) jeb proporciju 1.618. Daži no tiem vizuāli ir līdzīgi senajām mandalām un sakrālajām čakrām, kuras veido mūsu astrālo ķermeni. Veidojumus sauc par crop circles, jo to izveidošanā ir pielietota apļa simbolika. Svarīgi, ka minēto apļu veidošana ir nekļūdīgi precīza un neviena pati vārpa nav sabojāta un neatrodas ārpus konkrētā zīmējuma robežas.

Labības lauku apļi, kur dažiem diametrs ir pat 300 pēdas, ir izveidoti dažu sekunžu laikā. To veidošana ir nofilmēta tikai vienreiz. Daudzi cilvēki, kuri uzskata šos apļus par cilvēku izjokošanu, nav spējuši paši izveidot kaut vienu tikpat akurātu labības apli nakts laikā. Nofilmētajā materiālā var skaidri redzēt četras apļveida gaismas earth spirits, kas izveido zīmējumu labības laukā 2 – 3 sekunžu laikā. Filmas ticamība tika pamatota ar to, ka šos nofilmētos apļus publika varēja redzēt jau nākošajā dienā.

Shatabhishai, kā zinām, patīk jaukties ar mistērijām un puzlēm un tādā veidā vadīt cilvēkus uz universa patiesību atklāsmēm. Par spīti mūsu laiku bezcerībai, zināmu cerību tomēr raisa “otras puses” komunikācija ar mums, lai arī noslēpumaini rotaļīgā veidā. Informācija, ko sniedz crop circles, ir ļoti skaidra tiem, kam ir kādas reālas zināšanas. Tad, kad noteikta daļa cilvēces sasniegs šādu zināšanu līmeni, mēs dzīvosim pavisam citā pasaulē.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Nakšatra ir saistīta ar Sage Atri, kurš ir viens no Visuma viedajiem, kurš pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē “kāds, kurš iznīcina”. Tas saistīts ar nakšatras savā būtībā dēmonisko dabu. Shatabhishai ir pazudinoša (dissoluting) daba un tas ir visai cieši ir saistīts ar Sage Atri vaicamo darbu.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kas cieš no nakšatras nelabvēlīgajiem efektiem veselības problēmu vai alkahola/narkotiku/medikamentu atkarības veidā, var derēt noteikta veida dziedināšana. Nakšatras labvēlīgos efektus var palielināt, lai nostiprinātu izredzes veiksmei mediju jomā vai meditācijā. Vislabākais veids dziedināšanai ir mantras ‘Om Lam’ skandēšana sestdienās un attiecīgā lunārā mēneša laikā, vienlaicīgi sēžot ar seju pret dienvidrietumiem vai dienvidaustrumiem. Vēl spēcīgāks līdzeklis ir Shivas godināšana indivīdam pieņemamā formā. Minēto darbību veikšanas laikā ir labi valkāt jebkuras nokrāsas zilu vai neonzilu apģērbu.

Piemērs

Ramakrishnam Paramahansam, vienam no 20.gadsimta apgaismotajiem cilvēkiem, dzimšanas kartē ascendents, Saule un Merkurijs bija izvietoti Shatabhishā. Viņa dzīve bija Shatabhishas augstāko enerģiju atspoguļojums.

Savukārt pazīstamajam mūziķim Elvisam Preslijam Shatabhishā bija izvietots Mēness. Šāds izvietojums parādīja visu to slavas daudzumu, ko mūsdienu pasaulē var sniegt Shatabhisha. Nakšatras klātbūtne to padarīja par kārumu medijiem, tomēr vēlākajā dzīves posmā veicināja negatīvo, pašdestruktīvo un intoksikācijas veicinošo tieksmju izpausmi.

Dažādi papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, “indivīdi ar Mēnesi Shatabhishā ir patiesi, bet skarbi un nežēlīgi savā runā. Viņi vienmēr ir dedzīgi ienaidnieku sakaušanā, bet piedzīvo daudz bēdu izolācijā. Viņiem piemīt domu un darbību neatkarība, tomēr bieži izskatās, ka viņi rīkojas, nedomājot nemaz”. Paskatoties uz Elvisa Preslija dzīvi, Varahamihiras teiktais joprojām nav zaudējis nozīmi.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »