A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

A

Abhidžit – burtiskā nozīmē – pilnīga uzvara.

Abhidžit muhurta – Abhidžit muhurta ir ļoti labvēlīgs laika posms dienas vidū (arī nakts vidū), kas ilgst 48 minūtes. Abhidžit muhurta neitralizē lielu vairumu pančangas došu (atkarībā no došas smaguma), padarot daudzas muhurtas nelabvēlīgas pozīcijas par neitrālām vai pat labvēlīgām. Abhidžit muhurtu dienai nosaka precīzi aprēķinot astronomisko dienas vidu (starp saullēktu un saulrietu). Atrodam laika punktu tieši pa vidu starp saullēktu un saulrietu, un no šī punkta 24 minūtes uz katru pusi veido 48 minūšu Abhidžit muhurtu.

Abhidžit nakšatra – Abhidžit nakšatra ir zvaigžņu kopa, kas astronomiski saistāma ar zvaigzni Vega (spoža zvaigzne Liras zvaigznājā, kas vasaras vakaros atrodas gandrīz zenītā). Nakšatru sistēmā Abhidžit nakšatra ir divdesmit astotā nakšatra. Pamatā vēdiskajā astroloģijā, t.sk.muhurtā tiek izmantota divdesmit septiņu nakšatru sistēma, kurā Abhidžit nakšatra netiek ietverta. Taču, lunārais mēnesis ir 27,3 dienas, nevis precīzi 27. Tieši šis apsvērums visdrīzākais kalpo par pamatu divdesmit astotās nakšatras – Abhidžit izmantošanai. Sistēmās, kurās Abhidžit nakšatra tiek izmantota, tā tiek novietota starp Uttara Ašadhu (21.nakšatra) un Šravanu (22.nakšatra), faktiski par Abhidžit nakšatru tiek apzīmētas Uttara Ašadhas 3.un 4.pada, un Šravanas 1.un 2.pada.

Abhišeka – apmazgāšana, peldināšana. Rituāls hinduismā – dievības peldināšana, kad skaitot mantras tiek veiktas noteiktas procedūras, apmazgājot noteiktas dievības murti (statueti) ar pienu, jogurtu, medu, gī, ūdeni. Reizēm abhišekā papildus minētajam izmanto arī citas sastāvdaļas, reizēm tikai ūdeni. Abhišeka kalpo kā upaija, kas palīdz neitralizēt dažādas dzimšanas horoskopa došas (bojājumus).

Adhi tithi – Tithi, kas ir sācies pirms viena saullēkta un beidzas pēc nākamā saullēkta. Tas nozīmē, ka viena un tā paša tithi laikā notiek divi saullēkti. To vēl sauc arī par Vriddhi tithi. Adhi tithi uzskatāms par muhurtas došu un šāds tithi nav labvēlīgs muhurtas izvēlei.

Adhomukha – Adhomukha nakšatra – sk. Nakšatru skatiena virziens.

Agni – elements uguns. Viens no pieciem Visumu veidojošajiem elementiem jeb bhuta (sk.bhuta).

Agni raši – horoskopa zvaigznāji (raši), kas saistīti ar elementu agni jeb uguns. Katrs no horoskopa zvaigznājiem ir saistīts ar noteiktu elementu jeb bhuta, kas piešķir attiecīgajam zvaigznājam atbilstošas īpašības. Agni raši ir: Meša, Simha un Dhanu. Tie norāda uz dinamiskumu, aktivitāti, gribas izpausmi, līderību.

Ahoratra – vienas nakšatras diennakts, kurā nakšatras apriņķo apkārt zemei (respektīvi, kad zeme izdara pilnu apgriezienu ap savu asi un nonāk precīzi tanī pašā sākotnējā stāvoklī attiecībā pret nakšatrām), kas sastāda 23 stundas 56 minūtes un 4.09 sekundes. Vienā nakšatras ahoratrā ir 60 ghati jeb nadi.

Ajana – ir pusgada cikls. Pastāv divi šādi pusgadu cikli: Uttarajana un Dakšinajana. Uttarajana nozīmē augšupejošais gada cikls, kad dienas kļūst garākas, palielinās saules enerģija un enerģētiskā aktivitāte. Šis cikls sākas ap 14.janvāri, kad Saule ieiet Makar zvaigznājā, un ilgst līdz 15-16.jūlijam, kad saule ieiet Karka zvaigznājā. No šī brīža sākas Dakšinajana, kas ir gada lejupejošais cikls, kurā pakāpeniski samazinās saules enerģija, dienas kļūst īsākas un daba virzās uz miera stāvokli. Šie Ajanu cikli ietekmē gan notikumus dabā, gan cilvēka enerģētiskos ritmus. Šie abi ajanu (sezonas) maiņu punkti jeb sankranti sevī nes spēcīgu enerģijas transformāciju, Sūrjam pārejot no viena cikla uz otru, tāpēc, šis laika posms atzīstams par došu un nav piemērots ilgstošu vai būtisku sadzīvisku un sabiedrisku darbību uzsākšanai. Tanī pat laikā, tas ir pat ļoti piemērots garīgām praksēm, meditācijām, ķermeņa un prāta attīrīšanai, utml.

Dakšiaijana-un-Uttaraijana

Ajušman – Trešā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Ke. Pilnībā labvēlīga.

Aklais tithi – nosacīti negatīvi tithi. Aklie tithi ir šukla pakša (augoša mēness) 1., 2., 3.un 4.tithi un krišna pakša (dilstoša mēness) 11., 12., 13., 14.un 15.tithi. Jo tālāk no purnimas (pilna mēness), jo sliktāka redzamība un tithi uzskatāms par aklāku. Šo muhurtas principu nevar skatīt šķirti no pārējiem parametriem un noraidīt muhurtas laiku tikai tāpēc vien, ka tithi iekrīt „aklajā” kategorijā.

Aktīvās nakšatras – sk. Nakšatru aktivitāte.

Amavasja – 15 tithi jeb lunārā diena. Jauns (tukšs) mēness, kad saule un mēness atrodas vienā grādā. Amavasja nav piemērots laiks aktīvu sociālo un sabiedrisko notikumu uzsākšanai, bet ir labvēlīgs iekšējām praksēm, sadhanai, meditācijām utml. Amavasja ietilpst purna grupā, ko pārvalda graha Guru.

Anuradha – Viena no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Nosaukums – sekojoša Radhai (Višakhai) jeb „vēl viena Radha”, ko saista ar „Sekojošu Veiksmi”. Anuradhas deva – Mitra (viens no 12 Aditjiem, solārajām dievībām). Mitra tulkojumā nozīmē draugs. Saistās ar draudzību, labo ticību un sirsnību. Tas piešķir Anuradhai bezrūpību, siltumu, līderību, draudzīgumu, izpalīdzību un optimismu. Anuradhas viens no simboliem ir Lotoss, uz lotosa parasti attēlo Sarasvati, kas ir zināšanu un mūzikas dieviete. Tas piešķir Anuradhai tendenci uz mūziku un zināšanām. Otrs Anuradhas simbols ir triumfa arka izpušķota lapām, simbolizē uzvaru. Tās trešais simbols ir zizlis, kas vienmēr bija varenības un pasargāšanas simbols. Tas saistīts ar zināšanām un mācīšanos, un zināšanu uzturēšanu, kā arī saistību ar Visuma spēkiem. Anuradhas šakti – „radha šakti” – pielūgsmes spēks, ziedošanās. Tās daba – maigā. Pārvaldošā graha – Sa.

Apačaija – dilstošās bhavas. Šajās bhavās esošās grahas ar laiku pavājinās, zaudē savu labvēlību un sāk dot sliktākus rezultātus nekā dzīves pirmajā daļā (pretēji upačaija bhavām). Apačaija bhavas ir 1., 2., 4., 7.un 8.bhava. Trīs no piecām apačaija bhavām vienlaicīgi ir kendras (1., 4.un 7.), kas pēc savas dabas ir spēcīgas un labvēlīgas, tāpēc apačaijas nav pamata viennozīmīgi uzskatīt par negatīvām bhavām. Atlikušās 2.un 8.bhava ir panapara bhavas, un papildus tam 8.bhava ir dušthana, kas tiešām ir negatīva. Tāpēc no visām apačaija bhavām kā negatīva būtu apskatāma tikai 8.bhava. Muhurtā apačaija bhavas kā rādītājs ir ļoti reti izmantojamas.

Apas – elements ūdens. Viens no pieciem Visumu veidojošajiem elementiem jeb bhuta (sk.bhuta).

Apas raši – horoskopa zvaigznāji (raši), kas saistīti ar elementu apas jeb ūdens. Katrs no horoskopa zvaigznājiem ir saistīts ar noteiktu elementu jeb bhuta, kas piešķir attiecīgajam zvaigznājam atbilstošas īpašības. Apas raši ir: Karka, Vriščika, Mina.

Aptumsums – sk.Avastana

Artha – viens no četriem dzīves mērķiem (dharma, artha, kama, mokša). Artha atbild par materiālo labumu radīšanu, vairošanu un uzkrāšanu. Astroloģijā artha bhavas ir 2., 6.un 10.bhava, kas saistītas ar darbu un īpašumiem, kā arī problēmām šajās jomās (jo īpaši 6.bhava), un bagātību (2.bhava) un sasniegumiem pateicoties mūsu darbam (10.bhava).

Ardra (Arudra) – Sestā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Rudra, kas tulkojas „briesmīgais”, „Rudi sarkanais”, „transformējošais”. Rudra simbolizē sagraujošos un transformējošo Šivas aspektu. Ardras primārā būtība ir „izmaiņas”, un Rudra tieši zina kā to izdarīt. Rudra ved cilvēku uz atbrīvošanos. Simbols – 1) Dimants un 2) Asara. Asaras asociējas ar bēdām, taču, nevis ar bēdu rašanos, bet bēdu izlādēšanos, respektīvi – attīrīšanos. Rudra atbrīvo cilvēku no pagātnes caur vētrainiem notikumiem. Caur vētrainām izmaiņām, cilvēks nonāk pie jaunām lietām, atklāj ko daudz vērtīgāku, iegūst Dimantu. Dimants ir cietākais materiāls pasaulē, tāpēc Arudra nakšatra apzīmē asu, cietu raksturojumu, ar kuru kā ar dimantu var griezt jebkuru metālu. 3) Cilvēka galva, kas saistās ar prātu un mentālo apvalku un uztveres dziļumu. Ardras šakti – spēja pielikt pūles. Tās galvenais jautājums ir sasniegt vēlamo mērķi. Daba – šausmīgā. Pārvaldošā graha – Ra.

Arunodaija – laika posms 1st un 36min pirms saullēkta. Arunodaija spēlē izšķirošu lomu nosakot Ekadaši vratas iestāšanos (ekadaši jeb 11.tithi ir jāsākas pirms Arunodaija, lai attiecīgo dienu varētu atzīt par piemērotu Ekadaši vratai).

Ascendents – sk.Lagna

Aspekts – sk.drišti

Ašadha – ceturtais lunārais mēnesis.

Ašleša – devītā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās nosaukums iespējams cēlies no čūsku dieva/karaļa „Šešas”. Ašlešu var tulkot kā „apskaujošā”, „sevī ietverošā”, „Apvijošā”, „pieguļošā”, „saritinājusies”. Ašlešas deva – Sarpa, Naga, vai pat visa debesu čūsku valstība kā tāda. Simbols – Gredzenā savijusies čūska. Čūska kā simbols apzīmē tās pozitīvo un negatīvo aspektu. Šakti – iedzelt ar indi. Tas saistīts ar asiem, indīgiem, nikniem, ļauniem uzbrukumiem. Bīstama un dabīgi nelabvēlīga daba izpaužas Ašlešā. Tās daba – šausmīgā. Tā ir cietsirdīga, asa un draudīga nakšatra. Tāpēc pamatā izpaužas tās negatīvā daba. Tās pārvaldošā graha – Bu.

Aštakavarga – Grahu summētā enerģija, kas ataino kādas noteiktas grahas vai raši labvēlīgā spēka lielumu horoskopā. Aštakavarga parāda cik attiecīgai grahai vai raši ir labvēlīguma punktu (pēc principa jo vairāk, jo labāk). Aštakavarga ir ļoti svarīgs faktors novērtējot muhurtu, tāpat arī dzimšanas horoskopu, jo īpaši dašu un tranzītu ietekmi. Muhurtā aštakavarga tieši uzrāda labvēlīgā laika izvēles individuālos rādītājus konkrētam cilvēkam (padara vispārīgos muhurtas rādītājus piemērojamus tieši vienam noteiktam cilvēkam). Labvēlīgos punktus aštakavargā sauc par bindu. Aštakavarga, kas apskata katras atsevišķas grahas spēku saucas binaštaka varga. Aštakavarga, kas apskata visu 7 grahu (neskaitot Ra un Ke) summēto spēku, vienlaicīgi rādot attiecīgā raši spēku, saucas – prastaraštaka varga. Samudaija aštakavarga ir summēts grahu un raši aštakavargas atainojums. Grahai maksimālais iespējamais bindu skaits ir 8, minimālais 0. 4 bindu skaitās neitrāls rādītājs, mazāk par 4 bindu – negatīvs, vairāk – pozitīvs. Visu 12 raši kopējais bindu skaits prastaraštaka vargā ir 337, kas katrā horoskopā pēc noteiktiem aprēķiniem sadalās pa visiem šiem 12 raši. 28 ir vidējais bindu skaits raši. Virs vidējā skaitās labi, savukārt, ar katru bindu zem 28, raši labvēlība krītas.

Ashtakavarga-tabula

Aštami – 8.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘džaija’ grupai, tās pārvaldošā graha – Ma.

Ašvina – septītais lunārais mēnesis.

Ašvini – pirmā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Ašvini Kumaras, divi debesu jātnieki, dvīņi, viņu vārdi Dašra (kas sniedz palīdzību) un Nasatja (patiesums). Viņi pārzina visus medikamentus, viņiem ir pārdabiskas spējas ārstēt jebkuru slimību un risināt jebkuru problēmu. Ašvini simbols – Zirga galva, simbolizē gatavību darboties. Pirmā nakšatra rāda sākumu, iesākumu. 2.simbols Zirga rati, kas norāda uz visa veida transportu. Šakti – izārstēšana un ātrums. Daba – vieglā. Lietas notiek viegli un ātri. Pārvaldošā graha – Ke, kas saistās ar visa veida sākumu (jo Ke ir tīra radošā enerģija). Reizēm Ke enerģija ir tik spēcīga un visaptveroša, ka to kļūst grūti kontrolēt, tas var radīt problēmas šajā nakšatrā. Problēmas rodas darot lietas neapdomīgi. Ja lietas apdomā, tad cilvēks pionieris, jaunatklājējs.

Aštama Lagna – viena no 21 klasiskajām muhurtas došām. To vēl sauc Dampatjor Aštama Lagna. Šī doša attiecas tikai piemeklējot laiku laulībai un nav attiecināma uz pārējām darbībām un izvēlēm. Laulības gadījumā muhurtas horoskopa Lagna nedrīkst būt 8.bhavā no līgavaiņa un līgavas džanma Lagnām (Lagnām viņu dzimšanas horoskopos).

Athi mitra – sk.grahu attiecības

Athi šatru – sk.grahu attiecības

Atiganda – Sestā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Ch. Nelabvēlīgā pirmās 2 st.un 24 min.

Attiecības – sk.grahu attiecības

Auns – sk.Meša

Avastana (jeb Avasthana) – aptumsums. Pastāv divu veidu aptumsumi – saules un mēness. Saules aptumsums notiek, kad aptumsis ir saules disks, jeb notiek tā saucamā aizklāšanās, kad mēness vērotājam no zemes aizklāj sauli. Saules aptumsuma laikā mēness ir starp sauli un zemi. Mēness aptumsums notiek, kad aptumsis ir mēness disks, jeb mēness ieiet zemes ēnā, kad zeme aizēno saules gaismu, respektīvi starp sauli un mēnesi atrodas zeme. Aptumsumi mēdz būt pilni vai daļēji. Astroloģiski asvasthana nav uzskatāms par labvēlīgu laika posmu. Muhurtā no tā ieteicams izvairīties sadzīvisku un sabiedrisku lietu uzsākšanai.

Translate »