22-Šravana

Šravana 10˚00’ – 23˚20’ Makara (Mežāzis)

Debesīs 

Lunārās enerģijas zenītu Šravanu debess jumā reprezentē trīs spožas zvaigznes spīdekļu kopā, ko sauc par Aquila (Eagle). Mūsdienu astronomijā šīs zvaigznes pazīst kā Alpha-Aquilae (Altair), Beta –Aquilae (Alshain) un Gamma-Aquilae (Tarazed).

Visas minētās zvaigznes var redzēt vienā pulciņā Makara (Mežāzis) zvaigznāja virsotnē. Altair zvaigzne ar vizuālā spožuma koeficientu 0.93 ir viens no spožākajiem objektiem naksnīgajās debesīs un padara Shravanu viegli pamanāmu. Saskaņā ar Purānu leģendām, Sharavanas trīs zvaigznes simbolizē trīs soļus, ko Vishnu veica savā Vamana – avatar inkarnācijā.

Nosaukums

Shravanu var tulkot divos pilnīgi nesaistītos veidos – „dzirde, klausīšanās” un „kāds, kurš klibo”. Saistība ar klibošanu ir pamanāma, ja atsaucas uz Vishnu trīs soļiem, par kuriem būs stāstīts ezoteriskajā sadaļā. Savukārt dzirde un klausīšanās, iespējams, veido un izskaidro Shravanas būtību.

Alternatīvs nosaukums ir Ashvattha – vārds, ar ko apzīmē svēto vīģes koku (Ficus religiosa). Vēdiskajos tekstos šim kokam vienmēr ir īpaša nozīme. Ir vērts pieminēt, ka, piemēram, Buddha sasniedza apgaismību, meditējot tieši zem vīģes koka.

Simbols 

Shravanai ir trīs galvenie simboli. Viens no tiem ir „trīs nevienmērīgu soļu rinda” un to atspoguļo nakšatru veidojošo trīs zvaigžņu novietojums. Uzskata, ka Vishnu savā Vamana inkarnācijā veica šos soļus, lai nodibinātu universā kārtību, atdodot debesis dieviem un zemi – cilvēkiem. Trīs soļus var uztvert kā trīspusēju (trīskāršu) likumu, caur ko kosmiskā inteliģence uztur kārtību Visumā. Arī daba izpaužas trīs dažādos veidos un šis trīskāršais likums attiecas uz savstarpējām saistībām starp dabas izpausmes veidiem.

„Trijžuburis” ir cits, alternatīvs simbols, kas vēlreiz uzsver Shravanas saistību ar skaitli 3. Numeroloģijā uzskata, ka skaitlis 3 ir komunikācijas skaitlis un tā enerģija ir saistīta ar kārtību pasaulē. Tāpēc visām senajām kultūrām bija trīs galvenās dievības, kas bija atbildīgas par notikumiem universā.

Savukārt „auss” ir plaši pielietots simbols Shravanas attēlošanai un tas radies no paša Shravanas vārda. Tas nozīmē, ka šai nakšatrai komunikatīvais aspekts vairāk ir saistīts ar klausīšanos nekā ar runāšanu.

Klausīšanās galu galā ir viens un vienīgais veids, kā indivīds var kaut ko iemācīties. Lai to vēl vairāk uzsvērtu, zinoši cilvēki Shravanai piešķīruši pat trīs ausis kā simbolu minētajam. Šīs grāmatas zīmējumā attēlotais koks ir „pilns ar ausīm”. Tā kā senajās vēdiskajās tradīcijās zināšanu „pārneses” ceļš bija mutisks, tad shruti jeb klausīšanās spēja automātiski kļuva par vissvarīgāko indivīdam piemītošo īpašību. Tikai pateicoties senajām mutiskajām tradīcijām, vēdu zinības ir pieejamas šodien savā pirmatnējā veidā.

Saskaņā ar teikto varam izsecināt, ka Sharavanai ir daudz darāmā ne tikai klausīšanās, bet arī informācijas „saglabāšanas” jomā, kā to uzsver pati nakšatras daba. Ja kādam indivīdam ir stipra Shravanas ietekme, tad astrologs droši var teikt, ka indivīdam vairāk ir jāmācās klausīties citus vai arī jāpievērš lielāka uzmanība savai „iekšējai” balsij, lai augtu un sasniegtu dzīvē kādu progresu.

Dievība

Shravanas galvenā pārvaldošā dievība ir Vishnu – dzīvības uzturētājs dievu trijotnes vidū. Vishnu saistība ar šo nakšatru skaidri redzama no simbolikas un mitoloģijas, kas apraksta Shravanu. Tieši pateicoties Vishnu, Sharvanas indivīdiem piemīt organizatoriskas prasmes, ko parasti saista ar Mežāža (Capricorn) zīmi. Uzsverot Vishnu dabu, Shravana tiecas ienest kārtību ar takta un gudrības palīdzību, bet dažreiz – jebkurā iespējamā veidā.

Shravana ļauj indivīdam būt spējīgam klausīties, uzkrāt, vērot un apcerēt kādu problēmu, lai beidzot nonāktu pie risinājuma. Tāpat kā Vishnu, Shravana īsti netic sasteigtām lietām un ir gatava sēdēt un gaidīt, kamēr laiks būs „nobriedis”.

Saraswati, kas ir mācīšanās aizbildne, ir visai cieši saistīta ar Shravanu, lai gan tikai daži pētnieki to atzīst. Tomēr Shravana nenozīmē tikvien kā klausīšanos un mācīšanos. Shravana ir saistīta arī ar runas mākslu un spēju iemācīto izteikt vārdos. Kādam ir jārunā, lai citi varētu klausīties. Saistība ar Saraswati virza Shravanu uz valodu lietošanu un mācīšanos, uz mūziku, un ļauj nakšatrai būt pārņemtai ar visām mediju sniegtajām mācīšanās iespējām.

Raksturs un darbība

Savā pozitīvajā līmenī Shravana ir draudzīga nakšatra, kas cenšas būt saprātīga un uzturēt mieru savā apkārtnē. Tā ir aprēķinātāja, tomēr savā augstākajā izpausmē šim aprēķinam nav savtīgas motivācijas. Pat Shravanas stūrgalvīgais, nepiekāpīgais raksturs savā labdabīgajā aspektā ir vērsts uz augstākām lietām. Tā ir neatlaidīga nakšatra, kurai nepatīk atstāt lietas pusceļā. Tas varbūt ir īstais iemesls, kāpēc tiek teikts, ka aktivitātes, ko uzsāk Shravanas laikā, parasti tiek pabeigtas.

Shravanas izpausmes negatīvajā aspektā neatlaidība, vērīgums un zināšanas tiek izmantotas gluži savtīgiem mērķiem. Pļāpās, tenkošanā un manipulācijās var pazust spējas klausīties, mācīties un mācīt nozīmīgas lietas. Tā kā Shravana ir ļoti orientēta uz mērķi, tad tā var kļūt bīstama gadījumos, ja šis mērķis ir neētisks vai neveselīgs. Šaurs skatu leņķis ir viena no spēcīgām iezīmēm Shravanas negatīvajā izpausmes aspektā.

Nakšatra prasa no indivīda apklusināt ego, jo klausīšanās bez aizspriedumiem ir vienīgais veids, kā mācīties. Shravanas indivīdiem vienmēr ir zināma bīstamība iemācīties nepareizās lietas. Viņiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, izvēloties savus kompanjonus. Shravanai piemīt zināma aušība un pārdrošība, un tā viegli var krist par upuri maldināšanai, blēdībai vai sliktam padomam.

Augstākajā izpausmes līmenī Shravana saistīta ar universālo zināšanu ieguvi un pielietošanu, lai sasniegtu kārtību materiālajā pasaulē. Tai piemīt spēcīga erudīcija, saprātīgums un oratora prasmes, un spēja mācīt tai nāk dabiski un bez piepūles. Mūsu laikos liela daļa Shravanas organizējošo spēju tiek izlietotas visai destruktīviem un deģeneratīviem nolūkiem. Nakšatra ir saistīta ar visām mediju formām, savukārt mediji mūsdienās tiek lietoti galvenokārt nepatiesu, melīgu ziņu propagandai vai degradējošām ietekmēm.

Shravana ir sociāli aktīva nakšatra, kas izbauda sabiedriskus pasākumus. Tai ir visai lietišķs „piegājiens” lietām, lai gan arī savstarpējas laipnības un sirsnīguma uzturēšana ir visai nozīmīga. Ja ascendentā ir „uzaustoša” Shravana, tad indivīds visdrīzāk jau ir nobriedis savās attieksmēs, viņš ir aprēķinošs, ar labām manierēm, uztverošs un ar modru izskatu.

Kopumā tas ir zināms sajaukums no Mēness jūtīguma ar Saturna bardzību.

Tādi cilvēki parasti ir gudri sarunās un pietiekami prasmīgi, lai liktu citiem justies brīvi. Mūsdienās daudzi no viņiem ir redzami daudz laika pavadām ar telefonu rokās. Vai indivīds vairāk laika pavada klausoties vai runājot – tas atkarīgs no planētu novietojuma. Piemēram, Saturna ietekmē tas vairāk klausīsies nekā runās, bet Marsa ietekmē būs gatavais pļāpa, tomēr bez klausīšanās prasmes.

Tādi filozofiskie un reliģiskie izteikumi kā „vārds ir Dievs” un „iesākumā bija vārds, no kura viss radās” vistiešākajā veidā saskan ar Shravanas domāšanas veidu. Tas ir tiesa, ka „Om” vai „Aum” bija pirmā skaņa radīšanas sākumā, tomēr jāatceras, ka pirms tā visa tomēr bija klusums. Vārds nav Dievs, bet tikai viens no kauzālo principu (jeb Dieva) izpausmes veidiem.

Nakšatrai var būt raksturīga pārmērīga augstsirdība, kas noved pie parādiem un nabadzības. Tā var iegūt ienaidniekus caur savu fanātismu, šaurprātību un ekstrēmām ētiskām vērtībām. Shravana nav labvēlīga bērnu audzināšanai. Liekas, ka tā ir patiesība gadījumos, ja Shravana atrodas piektajā mājā. Ja ascendents vai Mēness ir Shravanā vai arī piektajā mājā, vai arī piektās mājas pārvaldnieks atrodas Shravanā, tas parasti norāda uz dažiem bērniem, no kuriem indivīds negūst nekādu īpašu prieku. Tieši pretēji – tie vienmēr ir niknuma avots pašai Shravanai.

Universālajā lietu kārtībā Shravana saistās ar ‘apradhrishya shakti’ – spēku iegūt paliekošu uzvaru. Simbolika nozīmē sasniedzamus mērķus augstākajā līmenī un spēju sasniegt mērķus zemākajā līmenī. Simbols izskaidro pats sevi. Vienīgais, ko vērts pieminēt – spēks nav tikai personīgais spēks, bet gan kolektīvais spēks, kas rodas, pateicoties aliansei ar Dieva augstākajiem spēkiem – ja indivīds patiesi un nesavtīgi cenšas nodibināt patiesības uzvaru pār nepatiesību.

Izpausmes veids

Uzskata, ka Shravana ir pasīva nakšatra. Pasivitāte šeit saistās ar uztverošo aspektu un to, ka klausīšanās citu teiktajā aizņem laiku. Patiesībā liela daļa Shravanas organizatorisko prasmju rodas tieši pateicoties pasīvai attieksmei pret lietām. Indivīdam drīzāk ir tieksme ļaut lietām pašām organizēties nekā pārāk daudz „bāzt galvu” minētajā procesā.

Varna (kasta)

Shravana ir mleccha jeb ārpuskastu nakšatra (non vedic, barbarian). Tas varētu būt kā pārsteigums, ka šī draudzīgā, pasaulīgā nakšatra tiek uzskatīta par ārpuskastu nakšatru. Tomēr jāatzīmē, ka nakšatra zināmā mērā ir saistīta ar Mežāža tipa zemāko jeb strādnieku klasi. Tā ir saistīta ar cilvēkiem, kuriem pārsvarā jāklausās citus, lai izpildītu viņu rīkojumus. Augstākajā izpausmē šī enerģija palīdz indivīdiem, kuri klausās un seko savai iekšējai balsij, īpaši nerūpējoties par sociālo kārtību – un tas atkal noliek viņus ārpuskastu kategorijā.

Dzimte

Shravana ir vīriešu dzimtes nakšatra. To viegli var saprast caur tās pārvaldošo dievību Vishnu, kas ir viens no trijiem vīrišķā principa nesējiem. Vīrišķais princips ietver objektivitātes izjūtu, kas visumā ir ļoti maskulīna kvalitāte. Tam ir arī maigā, mierīgā puse, jo Saraswati, viena no trijiem galvenajiem sievišķajiem arhetipiem, pievieno savu tiesu loģikas, saprāta un mācīšanās tieksmes, pie tam viņas ietekme satur savu daļu jūtīguma. 

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija 

Ķermeņa daļas, kas saistītas ar Shravanu, ir ausis un seksuālie orgāni. Varētu būt, ka par primāro tomēr tiek uzskatītas ausis. Ņemot vērā nakšatras simbolu un tēlus, ko tie rada, saistība ar ausīm ir pašsaprotama. Ausis ir ne tikai klausīšanās orgāns, bet palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru. Tas vēlreiz uzsver Shravanas „balansēto” dabu. Saistībā ar seksuālajiem orgāniem te uzsvars galvenokārt ir uz radīšanu kā saglabāšanas līdzekli.

Shravana ir saistīta ar indivīda gaitu. Mežāzis, kā zināms, arī ir saistīts ar gaitu, bet tikai Shravanas ietekmes daļā. Jebkuras likstas vai nelaimes šai nakšatrai var saistīties ar klibošanu kā tādu, it sevišķi, ja problēmu radīšanā „piedalās” 9, 10, 11 vai 12 māju pārvaldošās planētas.

Shravana primāri ir Kapha (ūdens) nakšatra un to nosaka stiprā Mēness ietekme.

Debess puses (virzieni) 

Primārie virzieni Shravanai ir dienvidi un ziemeļrietumi.

Padas (nakšatras ceturkšņi) 

1. pada: 10˚00” – 13˚20” Capricorn, kas atbilst Aries Navamsa un to pārvalda Marss. Šajā ceturksnī dzimušam indivīdam tas veicina galvenokārt Marsa kvalitātes, kas izpaužas kā loģika, iniciatīva un apzināta, uz karjeru orientēta attieksme pret lietām.

2. pada: 13˚20” – 16˚40” Capricorn, kas atbilst Taurus Navamsa, ko pārvalda Venēra. Līdz ar to tādas Venēras kvalitātes kā diplomātija, takts un laipnība ir īpašības, kas šajā ceturksnī īpaši ietekmē Shravanu. 2. pada attiecas uz Pushkara Navamsa un jebkura planēta, kas ir izvietota šajā ceturksnī, dod vislabākos iespējamos rezultātus. Indivīdi saistīti ar organizatoriskajiem aspektiem izklaides biznesā, īpaši mūzikas biznesā.

3. pada: 16˚40” – 20˚00” Capricorn, kas atbilst Gemini Navamsa, ko pārvalda Merkurijs. Šis ceturksnis atspoguļo Shravanas fleksiblo, viltīgo, ar oratora prasmi apveltīto un mācīties kāro daļu. Indivīdi parasti strādā masu medijos un citās vietās, kas saistītas ar komunikāciju.

4. pada: 20˚00” – 23˚20” Capricorn, kas atbilst Cancer Navamsa, ko pārvalda Mēness. 4. ceturksnis ierosina Shravanas uztverošo, līdzjūtīgo, saprotošo daļu. Šī ir visvairāk uz publiku orientētā daļa un tādējādi saistās ar indivīdiem, kas vada svarīgas publiskas institūcijas vai viesu namus – un tā savā būtībā ir uzskatāma par Mēness aizgādnībā esošu nodarbošanos.

Profesijas

Skolotāji, sludinātāji un izglītotāji dažādās jomās; zinātnieki; studenti un tie, kas saistīti ar universitātēm; valodnieki; valodas tulki un skaidrotāji; stāstnieki un komentētāji; komiķi; mūzikas biznesa un ierakstu industrijas speciālisti; telefonu operatori; darbinieki, kuru darbs saistīts ar telefona sarunām; seno tradīciju glabātāji; akadēmisko studiju sekotāji; organizatori; mediju hroniku rakstītāji; ziņu diktori; sarunu šovu vadītāji u.c., kas iesaistīti radio/TV biznesā; padomnieki; psihiatri; psihologi un psihoanalītiķi; sakaru operatori dažādās jomās; ceļojumu aģenti; transporta un tūrisma industrijas speciālisti; hoteļu un restorānu biznesa speciālisti; dziednieki un allopātiskie mediķi; žēlsirdības kustības un līdzīgu biedrību dalībnieki.

Vietas 

Universitātes, bibliotēkās; skolas; koledžas; publiskas auditorijas; skaņu ierakstu studijas; slimnīcas, telefonu kompānijas un visas vietas, kas saistītas ar iepriekš minētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Primāri tā ir rajas nakšatra. Shravana ir aktīva pasaulīgajā plānā. Aktivitāti nosaka vai nu universālas intereses augstāk attīstītās dvēselēs vai savtīgas intereses zemāk attīstītās dvēselēs.

Shravana ir labvēlīga nakšatra, lai iegūtu bagātību vai kādus pasaulīgus labumus, kopumā ņemot. Jā kāda persona Shravanas ietekmē tomēr ir nabadzīga, tā drīzāk ir paša radīta, nevis likteņa noteikta situācija.

Galvenais te ir gaisa elements, kas vēlreiz uzsver nakšatras komunikatīvo aspektu. Shravana parasti labi sadarbojas ar „uguns” nakšatrām, piemēram Uttaraphalguni.

Gana (tips)

Shravana ir dievišķā (deva) nakšatra. Tas ir acīmredzami, jo tās pārvaldītājs Vishnu ir dievišķo īpašību vēstnesis. Tādējādi ir veidojusies Shravanas mierīgā, laipnā, draudzīgā, liberālā, veiksmīgā, saprātīgā un sabiedriskā daba. Shravanas indivīdi vienmēr padomā, pirms nodarīt kādu pārestību citiem, un tiem nepiemīt tieksme uz nežēlību. 

Orientācija un dispozīcija 

Shravana ir augšup vērsta nakšatra. Tās izpaužas kā Shravanas ekspansīvā attieksme pret dzīvi kopumā. Galu galā arī Vishnu veica trīs ļoti ekspansīvus soļus, lai pārņemtu kontroli pār visām trijām pasaulēm no dēmonu valdnieka Bali. Mūsdienās šī ekspansijas tieksme var viegli pārvērsties ambīcijās.

Shravana ir kustīga nakšatra. Tā veicina ceļošanu, pārsvarā saistībā ar karjeru. Daudzi indivīdi, kas ir Shravanas ietekmē, nemitīgi ceļo, un ceļošana ir daļa no viņu darba. Tas var ietvert gan mācīšanu, gan lekcijas. Indivīdiem visai labi patīk tūrisms un uzturēšanās hoteļos. 

Mēnesis un diena

Shravanas enerģijas saistās ar lunārā mēneša Shravan pirmajām 9 dienām, kas parasti iekrīt Saules kalendāra augusta mēnesī.

Shravana saistās ar Trittiya (3. tithi vai diena) katra augoša un dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes 

Reliģiski rituāli un performances; riskantu pasākumu uzsākšana; ievākšanās jaunā mājā vai īpašuma pirkšana; medicīniskas un dziednieciskas aktivitātes; visu veidu profilaktiski pasākumi; klausīšanās kā tāda un ieklausīšanās padomos; sociālas aktivitātes un publiski pasākumi; mācīšanās; valodu un klasisko tradīciju studijas; lasīšana un rakstīšana; mūzika; filozofija un meditācija; seksuālas aktivitātes; miera nodibināšana; visāda veida organizēšana; ārstniecības augu un līdzekļu gatavošana un lietošana; politika; jauna apģērba iegāde; mājas un biznesa iekārtas priekšmetu iegāde; garīgu mācību iniciācijas; padomu došana un saņemšana; svarīgas telefona sarunas; ceļojumi Shravanai labvēlīgajos virzienos (D un ZR); vārda izmaiņas;Vishnu un Saraswati pielūgšana.

Nelabvēlīgas aktivitātes

Agresīvas, riskantas, nenoteiktas darbības – tiesu prāvas, karš un tml; manuāls (ar rokām veicams) darbs; aizdošana; solījumu un zvērestu izteikšana; lietu nobeigšana (piemēram, mājas nojaukšana); nežēlīgo dievību godināšana (Rudra un tml); nav labvēlīgas laulības un bērnu adoptēšana. 

Planēta –pārvaldnieks 

Divas pārvaldošās planētas ir Mēness un Saturns. Mēness ir Shravanas galvenā pārvaldošā planēta, savukārt Saturns pārvalda Mežāzi. Mēness saistās ar Shravanas uztverošo, lēnprātīgo daļu, toties Saturns saistās ar tās neatlaidīgo un organizatorisko aspektu.

Gan Mēness, gan Saturns asociējas ar masām un masu mentalitāti. Tieši šajā aspektā Shravanai ir spējas ietekmēt sabiedrības viedokli. Varbūt tāpēc izrādās, ka liela daļa politiķu ir Shravanas iespaidā. Dzimšanas kartes 10. māja, kas veido līdzīgas enerģijas kā piemīt Shravanai, dāvina indivīdam pozīciju un ietekmi tādā veidā, lai indivīds varētu izglītot masas patiesības un universālo vērtību jomā.

Tomēr mūsdienu pasaulē, kad sabiedrība savā vairumā ir nezinoša un vadoņi savukārt ir visai muļķīgi vai savtīgi, gaismā parādās tikai nakšatras negatīvie aspekti.

Savā augstākajā aspektā Shravanas ietekme izpaužas kā universālo patiesību un zināšanu izplatīšana caur viegli uztveramajiem vēdiskajiem eposiem, tādiem kā Mahabharata vai Ramayana.

Shravanā lunārā enerģija sasniedz savu „pabeigtību”. Numeroloģijā skaitlis 2 ir Mēness skaitlis un Shravanas 22. kārtas skaitlis nakšatru rindā to it kā dubulti uzsver. Tas nozīmē, ka caur Shravanu izpaužas gan visas labākās, gan sliktākās Mēness īpašības. Pateicoties ekstrēmajai uztveršanas spējai, var būt „traucējumi” spriestspējā. Var parādīties tādas negatīvas Mēness īpašības kā nepastāvīgums, svārstīgums, iedomātas bailes un fobijas.

Tikai attīstītās dvēselēs ir sajūtamas vienīgi un tikai Mēness pozitīvās īpašības – līdzjūtība, rūpēšanās, īpašas prāta un uztveres spējas.

Enerģijas, līdzīgas Shravanai, rada Mēness novietojums Mežāzī, Saturna novietojums Vēzī vai Mēness un Saturna savienojums kādā zīmē vai mājā.

Mēness, Saturns, Marss, Merkurijs un Venēra parasti ir labvēlīgi Shravanai. Tomēr Venēra var padarīt indivīdu pārāk materiālistisku, ja vien nerodas kādi citi „augšupceļoši” faktori.

Skaņas un burti

1. padai: ‘Ju’ līdzīgi vārdam Jupiter vai Justin.
2. padai: ‘Je’ līdzīgi vārdam Jennifer vai Jet.
3. padai: ‘Jo’ līdzīgi vārdam Joe.
4. padai ‘Gha’ līdzīgi vārdam Ghana vai Ghastly.

Sanskrita alfabētā Shravanai atbilst skaņa ‘Mam’ un līdz ar to atbilstošā mantra ir ‘Om Mam’ .

Tara Bala

Džanma Nakšatra             22-Šravana         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Džanma Bīstami ķermenim Slikti Čandra Rīsi, dārzeņi
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Sampat Bagātība, veiksme Labi Mangal  
24 Šatabiša – visa Nakš. 6 Ardra – pirmās 8 st. 15 Svati – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Rahu palmu cukurs
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Kšema Labklājība Labi Guru  
26 U.Bhadra – visa Nakš. 8 Pušja – pēdējās 8 st. 17 Anuradha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šani sāls
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Budha  
1 Ašvini – visa Nakš. 10 Magha – vidējās 8 st. 19 Mula – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Ketu Sezams, zelts
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šukra  
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Sūrja  

Seksuālais tips un saderība 

Nakšatrai atbilstošais dzīvnieks ir pērtiķis, kas norāda drīzāk uz patiku pēc rotaļīguma un pieķeršanās nekā uz pašu seksuālo aktu. Shravanas ietekmē indivīdi var būt kā „ekshibicionisti” savās seksuālajās izpausmēs. Patiesībā viņiem ir tieksme vairāk par seksu runāt nekā tam nodoties.

Ezotēriskais skaidrojums 

Ar Shravanu saistītais Purānu stāsts ir sekojošs:

„Dēmonu valdnieks Bali ar savu varenību un drošsirdību bija pārņemis varu pār visām trijām pasaulēm – zemi, debesīm un apakšzemi. Sakautie devas vērsās pie Vishnu pēc palīdzības. Vishnu apliecināja, ka viņš devām palīdzēs atgūt viņu debesu mājokli un atbrīvos universu no dēmonu varas. Vishnu sagaidīja, kad Bali veica reliģisko ceremoniju Yagja. Viens no Yagjas likumiem bija tāds, ka Bali tā laikā nedrīkst atteikt neviena brahmina prasībām. Paturot to prātā, Vishnu piedalījās šajā ceremonijā jauna brahminu zēna izskatā. Bali viņu ar godbijību pieņēma un jautāja, ko var darīt viņa labā. Vishnu savā Vamana (jauna zēna) formā prasīja, lai viņam piešķir zemi viņa paša triju soļu platumā. Prasība uzjautrināja Bali un viņš nodomāja – kāpēc šis mazais brahminu puika prasa man kaut ko tik sīku, ja var prasīt miljoniem citu lietu?

Tikmēr Bali skolotājs Shukracharya, kurš spēja saskatīt Vishnu rīcības patiesos mērķus, brīdināja Bali neatbildēt uz šī nevainīgā paskata puikas lūgumu.

Bali tomēr jutās pietiekami varens un atteica skolotājam, ka visādi cienot un respektējot viņu, tomēr nevarot nepildīt savu Yagjas solījumu. Līdz ar to neesot citas izejas kā piepildīt brahminu puikas lūgumu. Shukracharya kļuva nikns par to, ka Bali neņēma vērā viņa padomu, un pameta pasākuma vietu.

Kad Bali sāka liet no trauka svētīto ūdeni, lai sāktu piepildīt brahminu puikas vēlēšanos, Shukracharya pārvērtās par kādu sīku būtni, kas aizsprostoja trauka „snīpi” un neļāva ūdenim izlīt. Vishnu acīmredzot saprata, kas notiek, un ar asu zāles stiebru pabakstīja trauka „snīpi”, lai ūdens tomēr varētu tecēt. Uzskata, ka šis zāles stiebrs sabojāja Shukracharya aci un tāpēc viņu visur mēdz attēlot ar vienu aci.

Kad šķērslis bija novērsts un ūdens sāka tecēt, brahminu puikam bija jāsper savi trīs soļi. Tad pēkšņi puika sāka neticami strauji augt un drīz neviens vairs neredzēja viņa galvu, kas jau atradās kaut kur augstu debesīs. Pirmajā solī viņš ietvēra gan zemi, gan apakšzemi. Tad Vishnu jautāja Bali – kur lai es lieku trešo soli? – un Bali ļāva viņam spert trešo soli un uzlikt pēdu uz savas galvas.

Bali nekavējoties tika aizsūtīts uz zemāko no četrpadsmit lokām (pasaulēm). Vishnu atjaunoja pasauli par labu cilvēkiem un debesis par labu dieviem.

Viņš bija ļoti apmierināts ar Bali augstsirdību un ziedošanos universa likumiem. Vishnu viņam piešķīra durvju sarga statusu universa ārējam apvalkam (outer most universal sheath). Viņš apsolīja tam palīdzēt, kad vien būs vajadzība. Vēlākā laika posmā Vishnu savukārt ieņēma durvju sarga vietu Bali mājoklī pēc viņa paša novēlējuma”.

Ja pārdomā šo stāstu, tas atspoguļo Shravanas dabu, darbību un rakstura īpašības. Vishnu, kas pieņem nevainīga brahminu zēna formu, attiecas uz šīs nakšatras draudzīgo un nevainīgo dabu. Stāsts rāda arī to, ka Shravana ir pietiekami gudra savu mērķu sasniegšanā – gluži kā to atspoguļo Vishnu rīcība. Un Shravana tur savu vārdu tāpat kā to darīja Bali.

Viena interesanta lieta ir tā, ka Venērai nepatīk būt novietotai Shravanā, jo tā redz, ka šis notikums ir saistīts ar zaudējumiem Shukracharyam, kas neapstrīdami attiecas uz Venēru. Tas varētu likties dīvaini, jo Mežāzis tomēr Venērai ir draudzīgs. Lieta ir tāda, ka Venēra ir labvēlīga citās Mežāža zīmes daļās, tikai ne Shravanā.

Stāsts izsaka arī Shravanas augstāko izpausmi, kura atbalsta universālos likumus par jebkuru cenu. Tā kā 21 ir perfekcijas skaitlis, tad skaitlis 22 senajās mācībās tika uzskatīts par jaunu sākumu skaitli. Pat Taro kārtīs skaitlis 22 neeksistē. Ir Taro kārts ar ciparu 0, kas nozīmē „muļķis”. Tas ir raksturs, kurš ir gatavs „ielēkt” jebkurā nezināmā situācijā bez jebkādām rūpēm par pagātni, nākotni un iespējamām sekām.

Ja Shravanas indivīds saņem impulsus no universālā saprāta, tad viņa veiktās aktivitātes ir nepieciešamas un auglīgas. No otras puses, ja indivīdu vada ego vai kādas citas ārējas ietekmes, iznākums ir posts un nelaime. Tas viss attiecas uz Shravanas dabu.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Shravana ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem debesu sfēras viedajiem rishi, kas pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē –„bagātības īpašnieks”. Līdz ar to labklājības aspekts Sharvanai ir pietiekami svarīgs un tiek veicināts arī no šī skatu punkta.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kas cieš no kādām nelabvēlīgām planētu ietekmēm, labākā dziedināšana ir Vishnu godināšana, jo viņš ir visa esošā saglabātājs un uzturētājs. Godināšana var tikt veikta ar mantrām vai meditācijām par jebkuru no Vishnu aspektiem.

Atkārtojot Shravanas mantru ‘Om Mam’ 108 reizes laikā , kad Mēness šķērso Shravanu un ir attiecīgs lunārais mēnesis, indivīds savā dzīvē var mazināt ciešanas un nest apgaismību. Personas, kurām dzimšanas kartē ir labvēlīga Shravanas enerģija, var palielināt pozitīvos efektus iepriekšminētajā veidā.

Ir lietderīgi valkāt apģērbu, kur ir baltā vai gaiši zilā krāsa. Lai uzsāktu svarīgas darbības, jāievēro Sharvanai atbilstošie debess pušu virzieni (D un ZR), kā arī lunārie mēneši un dienas, kad Mēness šķērso Shravanu. 

Piemērs

Pazīstamajam bokserim Muhamedam Ali Mēness bija Shravanā. Muhameds Ali bija slavens ar to, ka mācēja lietot īstos vārdus, lai destabilizētu savus oponentus, kamēr pats saglabāja līdzsvaru. Viņa kartē Mēness kā ascendenta pārvaldnieks bija novietots 7. mājā, kas ir oponentu māja.

Dažādi papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness Shravanas zīmē padara indivīdu „mācītu, bagātu, ievērojamu un veiksmīgu un dod tam liberāli domājošu dzīvesbiedru”.

Gadījumā ar Muhamedu Ali tas perfekti saskan, jo viņa sievas patiešām bija liberāli domājošas un nepakļāvās viņa paša šaurajām uztveres spējām sociālajos, reliģiskajos un politiskajos jautājumos.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »