20-Pūrva Ašadha

Purva Ašadha 13˚20’ – 26˚40’ Dhanu (Strēlnieks)

Debesīs

Purva Ašadha, kas ir Venēras enerģijas kulminācija, debess sfērā reprezentē trīs spožas zvaigznes, ko mūsdienu astronomijā sauc par Epsilon-Sagittarii (Kaus Australis), Delta-Sagittarii (Kaus Media) & Epsilon-Sagittarii (Kaus Borealis). Visas šīs zvaigznes ir ievietotas rindā ar nelielu novirzi un atrodas Strēlnieka zvaigznājā. Tās var viegli atrast, jo tās ir izvietotas tuvu Piena Ceļam, kas redzams kā balta dievišķa „upe“ debesīs. Kaus Australis ar vizuālā spožuma koeficientu 1.81 ir spožākā no visām. Vēdu laikmetā šīs zvaigznes redzēja kā rokas turētu vēdekli. 

Nosaukums

Purvashadha tiek tulkots kā „pirmais neuzvaramais“. Šis nosaukums, līdzīgi kā iepriekšējās nakšatras gadījumā, liecina par Purvashadhas galveno atribūtu – neuzvaramību. Alternatīvs nosaukums ir Aparajita, ko var tulkot kā „nesakaujamais“. Abi nosaukumi ir saistīti ar vienu un to pašu nozīmi.

Simbols

Atbilstoši zvaigžņu veidotajai formai debesīs roka ar vēdekli ir vispierastākais Purvashadhas simbols. Zināms, ka vēdekli var lietot 1) kā dekoratīvu priekšmetu (īpaši Austrumu kultūrās); 2) lai atvēsinātos; 3) lai iedegtu uguni; 4) kā masku, lai apslēptu seju.

Pirmais pielietojums atspoguļo efektīgo un valdzinošo Venēras aspektu, kas piemīt šai nakšatrai. Senajās Austrumu zemās vēdekļa izskats bija tieši saistīts ar sociālo statusu. Tas rāda nakšatras pārākumu attiecībā pret iepriekšējām, īpaši pret tām nakšatrām, ko pārvalda Venēra. Tomēr Venēras jomā iegūtais pārākums ir tieši atkarīgs no indivīda dvēseles attīstības līmeņa.

Otrais vēdekļa pielietojums attiecas uz nakšatras spēju veiksmīgi „iziet“ cauri grūtiem laikiem. Atvēsināšanās savā būtībā ir darbība, kas uzskatāma par uzbrukumu karstumam. Līdz ar to Purvashadha bieži tiek asociēta ar agresīvām aktivitātēm. Tā ir pacietīga likstās, bet agresīva, kad vien rodas tāda iespēja.

Trešais vēdekļa pielietojums ir saistīts ar Purvashadhas spējām veicināt lietu risināšanos. Negatīvajā aspektā tas var manifestēt pārspēlējumus un pārliecīgu ekspansiju. Pozitīvajā aspektā tā ir iedvesmojoša enerģija, kas zina, kā uzturēt degošu uguni. Rezultātā tā ir gan izteiksmīga, gan ekspansīva nakšatra.

Ceturtais vēdekļa pielietojums ir saistīts ar nakšatras spēju apslēpt faktus, informāciju, jūtas un personību. Savā ziņā tā ir izvairīga, kautrīga un jūtīga nakšatra, kas labprāt apslēpj savu entuziasmu un „burbuļošanu“ no ārpasaules, cik vien iespējams. Tikai caur iekšēju negribīgumu un tikai tad, kad ir iegūta pārliecība, Purvashadha parāda savas patiesās „krāsas“.

Graudu sijāšanas grozs, ko lieto, lai atdalītu graudus no sēnalām, ir Purvashadhas alternatīvais simbols, kas lielākā vai mazākā mērā atspoguļo iepriekšminētos skaidrojumus. Tas uzsver nakšatras spēju atklāt apslēptos talantus. Purvashadha ir spējīga „nomest“ ārējos, nevajadzīgos kavēkļus un šķēršļus, lai iegūtu derīgo kodola daļu. Tas attiecas tikpat labi uz cilvēkiem kā uz vietām un lietām.

Dievība

Mazpazīstamā, visai nesaprotamā dieviete Apah ir šīs nakšatras pārvaldošā dievība. To tulko kā „ūdens“. Par Apah ir zināms visai maz, jo saglabājušies vēdiskie teksti par to neko daudz nestāsta. Tomēr Apah mistiskais, tumšais aspekts iegūst nozīmi, ja ņem vērā Purvashadhas mistērisko, noslēpumaino un izvairīgo dabu.

Apah var pielīdzināt tādām okeānu dievietēm no citām kultūrām kā Afrodīte vai Astarte. To uzsver arī vārdu saknes, kas ir līdzīgas kā vārdam Apas

(pirmatnējais, dievišķais okeāns).

Arī Purvashadhas otrs nosaukums Aparajita, šķiet, varētu būt radies no tās pašas vārda saknes. Daudzās valodās Apa joprojām ir nosaukums ūdenim, ko senajos laikos uzskatīja kā neuzvaramu elementu.

Apah un Aphrodites abas ir Venēru atspoguļojošas dieviešu figūras un var tikt uzskatītas par sievišķajām pusēm okeānu dievībai Varuna. Gan Apah, gan Aphrodites var uzskatīt par universālās labklājības dievietes Laxmi refleksijām. Leģendā Laxmi ir Visuma dievišķo plašumu uzturētāja Vishnu dzīvesbiedre. Vishnu un Laxmi dievišķā okeāna virspusē, sēžot čūsku aptvertā sēdeklī, ir tas tēls, kas ir tieši saistīts ar Purvashadhu.

Leģenda par okeānu mutuļošanu, no kuriem uzrodas daždažādi radījumi, ir Apah dievietes radošais aspekts. Viņas negatīvais aspekts ir nāvējošās indes, kas rodas tās pašas mutuļošanas rezultātā. Līdz ar to Apah ir saistīta ar katra indivīda iekšējo, mutuļojošo procesu, un visām tām labajām un sliktajām lietām, kas šī procesa rezultātā „uznāk“ virspusē.

Nakšatras spilgtā, kārdinošā, neuzveicamā attieksme pret procesiem ir redzama Purvashadhas darbībā. Tāpat kā visi pirmatnējie spēki, arī Apah ir labvēlīga un nežēlīga vienlaicīgi. Tas ir labi redzams indivīdos, kuriem ir izteiktas Purvashadhas personības. Purvashadha ar milzīgo, visu ietverošo un visu apskaujošo kvalitāti ir vieta debesu sfērā, kur Venēra iegūst savas augstākās raksturīpašības – patiesu mīlestību un līdzjūtību. Purvashadha ir Venēras enerģijas izpausmes virsotne un tās patiesais mērķis ir sasniegt visaptverošu apziņas līmeni, vismaz no Venērai piemītošo īpašību viedokļa.

Apah ir tieši saistīta ar jūras radījumiem, ko parasti saucam par nārām. Tās īpašības, ko piedēvējam nārām – iedomīgums, valdzinājums, jutekliskums, skaistums, noslēpumainība, kārdinājums, brīvības mīlestība un piedzīvojumu gars var tikt pielietotas Purvashadhas gadījumā.

Velsiešu leģendas par nārām atspoguļo to pašu konceptu un saistību ar ūdeni. Kādā no tām rakstīts, ka nārai, kas bija pavadījusi trīs dienas uz sauszemes kopā ar cilvēkiem, pēc atgriešanās okeānā tika jautāts – ko viņa tādu īpašu ir redzējusi virs zemes? Nāra atbildējusi, ka „neko daudz, ja nu vienīgais, ka cilvēki ir tik neizglītoti un nezinoši, ka lej ārā ūdeni, kurā ir vārījuši olas‘‘.

Raksturs un darbība

Viena no rakstura īpašībām, kas atšķir Purvashadhu no citām nakšatrām, ir pārliecība, ka viņa nevar būt zaudētāja. Nakšatra jūt, ka tai ir spējas uznirt virspusē jebkuros apstākļos. Tas ir Purvashadhai piemītošais uzskats par neuzvaramību. Dažreiz tas var būt kļūdaini pielietots – kā gadījumā ar pazīstamo Dona Kihota raksturu.

Lielākā daļa īpašību, ko parasti asociē ar Strēlnieka zīmi – ticības un godīguma uzliesmojumi, ambiciozitāte, piedzīvojumu meklētāja gars, pārpilnības sajūta, filozofiska dedzība, ceļošanas tieksme – parasti rodas no asociācijas ar Purvashadhu. Tā ir viena no optimistiskākajām nakšatrām, pie tam bez ierastās nepacietības nokrāsas. Tā ir vienmēr gatava nogaidīt izdevīgo brīdi, kad vējš iepūtīs viņas burās.

Tā ir bezbailīga attiecībā uz šķēršļiem un īpaši neapcer kļūdas. Dažreiz tā ir negatīva iezīme – tajā nozīmē, ka Purvashadha nemācās pati no savām kļūdām.

Bieži var ieraudzīt, ka Purvashadhas indivīdiem ir nereālistiskas cerības, ambīcijas un mērķi – ja vien horoskopos nav kādi līdzsvarojoši faktori. Piemēram, Ādolfs Hitlers, kuram Mēness bija izvietots Purvashadhas nakšatrā, uzsāka karu absolūti nereālu mērķu vārdā un neskatoties uz to, ka armijai nebija ne spēku, ne resursu. Purvashadhas enerģija ir precīzi nomērķēta vienvirziena enerģija, īpaši nerēķinoties ar apkārtējo cilvēku jūtām un interesēm.

Dažās situācijas tas padara šo nakšatru bezjūtīgu un pat nežēlīgu, saistot to ar kara vai citu agresīvu darbību deklarācijām un novedot pie destrukcijas un vēlākas nožēlas.

Purvashadhai ir sava piesardzība un tā lēni uzsāk jaunas lietas vai traucas pie jaunas pieredzes, bet ja reiz šīs lietas ir uzsāktas, tad Purvashadha nereti „pārkrīt pār bortu“. Savā labākajā izpausmē Purvashadhas indivīdi ir iedvesmas avots citiem. Viņu klātbūtnē cilvēki sāk domāt, ka šī pasaule galu galā nav slikta vieta dzīvošanai. Purvashadhas indivīdiem ir svaigs un oriģināls piegājiens lietām un tas spēj iedvest dzīvību to cilvēku sirdīs un domās, kuriem nav paveicies. Jyeshta ir nelaimīga, jo nezina lietu saknes. Mula liek indivīdam atrast gan saknes, gan centru. Tomēr tikai Purvashadha spēj atrast atlēgu tam priekam un laimei, kas nāk pēc šī centra atrašanas.

Purvashadha tiek asociēta ar pašu dzīvošanas prieku. Tas nenozīmē, ka Purvashadhas indivīdi „gavilē par dzīvi“ kā to dara Ashlesha. Purvashadhas dabā ir izdzīvot katru momentu līdz tā pilnbriedam un tajā laikā nedomāt ne par nākotni, ne pagātni. Viņiem ir visai nevērīga attieksme pret nelaimēm, kas palīdz nelabvēlīgos apstākļos. Protams, ka nakšatras funkcionēšanas veids lielā mērā ir atkarīgs no horoskopa kopējās noskaņas, bet Purvashadhas pamatenerģija ir „aizdzīt“ šķēršļus gluži kā roka ar vēdekli „aizdzen“ karstumu. Kā redzam, Purvashadhai ir liela vēlme dzīvot izdevušos dzīvi un tāpēc indivīdi vienmēr cenšas uzlabot savus dzīves apstākļus.

Nereti viņiem pietrūkst formālās izglītības un tiem nākas „izaugt“ no nelabvēlīgiem apstākļiem, lai varētu gūt dzīves prieku. Nemitīga apstākļu uzlabošana ir pats galvenais, ko Purvashadha dara.

Ja Purvashadhas indivīdi ir sasnieguši savu mērķi, tiem patīk izrādīt pārpilnību. Tas apkārtējiem nereti liekas kā šovs. Tomēr vairumā gadījumu tā ir nakšatras patiesā daba, kur daudz kas ir atkarīgs no labvēlīgas Jupitera un Venēras ietekmes – īpaši jautājumos, kādā veidā šī pārpilnība izpaudīsies.

Kopumā ņemot, Purvashadhai ir patīkams, mākslinieciski orientēts skats uz lietām. Sejām piemīt zināms lepnums un nopietnība, kas ik brīdi var pārtapt smaidā vai smieklos. Viņu izturēšanās acumirklī var mainīties no vieglprātīgas uz nopietnu. Domas un to ārējās izpausmes ne visu pastāsta. Dažreiz viņi ir patiesi, tomēr parasti patur kādu daļu no sevis slepenībā – gluži tāpat kā mistiskie okeānu dievi un dievietes.

Viņiem ir spilgts pašizpausmes veids gan apģērbā, gan komunikācijā, gan darbā. Raksturīga iezīme ir tā, ka Purvashadha nejūtas labi formālajā izglītības sistēmā un nereti aiziet no skolas vai augstskolas.

Universālajā lietu kārtībā Purvashadha saistās ar „varchograhan shakti“ – spēju nest spēcinājumu. Simboliski tas ir spēks tā augstākajā izpausmē un savienošana/saistīšana zemākajā izpausmē. Šis tēls uzsver ūdens atjauninošo potenciālu, ko Purvashadha simbolizē. Tāpat kā peldēšanās process ienes svaigumu mūsu ikdienas dzīvē, tāpat kosmiskās apziņas „ūdens“ mūs apskalo iekšēji, aizskalojot apmulsumu un sāpes.

Izpausmes veids

Purvashadhu uzskata par līdzsvarotu (balanced) nakšatru. Ir diezgan mazticami, ka Purvashadhas indivīdi pārpūlētu sevi, pat savās aktīvajās (rajasic) darbībās. Jupiteram un Venērai ir gluži cita attieksme pret aktivitātēm nekā tas ir Saulei un Marsam; – tās nav ekstrēmas.

Varna (kasta)

Purvashadha pieder bramīnu kastai. Tas liekas visai pašsaprotami, jo nakšatra ir saistīta ar abām bramīnu planētām – Jupiteru un Venēru.

Purvashadhai ir tendence ieņemt izdevigākās eksistences pozīcijas jebkurā laika vienībā. Mūsdienās Purvashadha izvēlēsies būt kaut vai rokzvaigzne. Viņai ir raksturīgi noturēt savas pozīcijas sabiedrības slāņu augšpusē, pieliekot minimālas pūles.

Dzimte: Purvashadha ir sieviešu dzimtes nakšatra. Acīmredzot tas ir saistīts ar pārvaldošo dievību Apah, kas ir sieviešu dzimtes dievība, un tāpat ar pārvaldošo planētu Venēru.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konsitūcija

Ar Purvashadhu ir saistīti augšstilbi un mugura (no kakla līdz viduklim). Pamatā tā ir Pitta (ugunīgā) nakšatra. Tas saistīts ar nakšatras atrašanos Strēlnieka zvaigznājā, kas pats par sevi ir ugunīgā zodiaka zīme.

Virziens

Purvashadha primāri ir saistūta ar pusloku virzienā no no ZA uz DA.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmā pada 13˚20“ – 16˚40“ Sagittarius atbilst Leo Navamsha un to pārvalda Saule. Šī pada ir saistīta ar lepno un pašpārliecināto Purvashadhas pusi. Te ir spēcīga garīgā dziņa un to pavada stipra ētikas izpratne. Šeit izvietotās planētas kā rampas ugunīs izgaismo minētās īpašības.

Otrā pada 16˚40“ – 20˚00“ Sagittarius atbilst Virgo Navamsha, ko pārvalda Merkurijs. Līdz ar to otrā pada ir saistīta ar intelektuālo, alķīmisko Purvashadhas aspektu. Ir jāiegulda daudz darba, bet līdz ar to ir iespējami arī lieli garīga vai materiāla rakstura sasniegumi. Izņemot Venēru, citas planētas Purvashadhā var veicināt karjeru.

Trešā pada 20˚00“ – 23˚20“ Sagittarius atbilst Libra Navamsha, ko pārvalda Venēra. Šī pada ir saistīta ar nakšatras nevērīgo, izšķērdīgo un grezno Venēras aspektu. Uzsvars te ir uz „augļu nogatavināšanu“ nevis uz smagu darbu. Šī ir Pushkara Navamsha pada, un, izņemot Sauli, te izvietotās planētas var dot labus materiālus rezultātus vai labas sadarbības iespējas.

Ceturtā pada 23˚20“ – 26˚40“ Sagittarius atbilst Scorpio Navamsha, ko pārvalda Marss. Šī pada ir saistīta ar augstprātīgo, noslēpumaino, mistērisko Purvashadhas aspektu. Te mājo abi ekstrēmie pretpoli – gan liela ezotēriska gudrība, gan materiāla rakstura perversijas. Šeit izvietotās planētas ir labvēlīgas okultām darbībām vai ārzemju darījumiem.

Profesijas

Hipnozes speciālisti un mediji; jūrnieki un jūrlietu eksperti; kuģu industrijas darbinieki; zvejniecības profesionāļi; namsaimnieki un viesu māju īpašnieki; izklaides industrijas darbinieki; rokzvaigznes; skolotāji un sludinātāji; menedžeri; dzejnieki; rakstnieki; mākslinieki; gleznotāji; pārstrādes rūpniecības speciālisti; ieroču un stratēģijas eksperti; tērpu dizaineri; modes eksperti; frizieri; paraplānisti; gaisa balonu speciālisti; darbinieki civilo lidojumu nozarē; kosmetologi; ārstniecisko augu speciālisti; izklaides parku darbinieki; visas profesijas, kas ir saistītas ar ūdeni un šķidrumiem.

Vietas

Okeāni; ezeri; ūdensparki; baseini; ostas, kuģubūves centri; laivas; tempļi; augstas klases nekustamie īpašumi; lidostas; ekstra klases hoteļi; skaistumkopšanas saloni; izklaides parki; mākslas galerijas; koncertzāles; augstākās sabiedrības pulcēšanās vietas.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Purvashadha ir aktīva (rajasic) nakšatra. Ievērojot, ka Venēra ir nakšatras pārvaldošā planēta, tas ir pašsaprotami. Purvashadhai piemīt pasaulīga enerģija – tajā nozīmē, ka tā var apmierināt indivīda vēlmes materiālajā līmenī ar nerimtīgu aktivitāti . Purvashadha ir tāds kā dzīves labo lietu „sūklis“.

Nakšatra pieder gaisa elementam. Lai šo klasifikāciju saprastu, ir jāatceras vēdekļa simbolika, kur abas pēdējās vēdekļa funkcijas prasa gaisa klātbūtni – vienalga, vai tā ir uguns iekuršana vai atvēsināšana – abos gadījumos gaisa elementa klātbūtne ir obligāta. Jo galu galā tas ir gaiss, kas uztur degšanas procesu. Purvashadha ir nakšatra, kam ar degšanas procesa uzturēšanu ir īpaši liela saistība.

Gana (tips)

Purvashadha ir manusha (cilvēciskā) nakšatra. Gluži tāpat kā visa cilvēku rase kopumā, Purvashadha atspoguļo plašu spektru labu un sliktu īpašību. Tās cilvēciskās īpašības padara to interesantu pasaulīgajās lietās. Nav arī nekāds brīnums, jo 70% mūsu planētas virsmas sastāda ūdens un tāpat arī 70% no cilvēka ķermeņa sastāda ūdens.

Orientācija un dispozīcija

Purvashadha ir lejupvērsta (downward) nakšatra un ir saistīta ar visām tām lietām, kuras ir skatienam apslēptas. Kad lūkojamies uz ķermeni, mēs neredzam tur „apslēpto“ ūdeni, lai gan skaidri zināms, ka ķermenī ir 70% ūdens. Arī nakšatru pārvaldošā dievība Apah mīt zem ūdens virsmas – okeānā. Te redzam tendenci apslēpt lietas, kas Purvashadhu padara par lejupvērstu nakšatru. Ir jānirst dziļumā, lai atrastu Purvashadhas pērles.

Vienlaicīgi tā ir nežēlīga nakšatra. Purvashadha ir saistīta ar dažāda veida agresīvām darbībām. Ir zināms naivums rīkoties, nerūpējoties par sekām vai atskaņām, un tas padara Purvashadhu bīstamu. Tā ir diezgan gaisīga un nepastāvīga, un to ir grūti kontrolēt, ja reiz tā ir iedegusies. Viņa neatteiksies no saviem skarbajiem gājieniem pat tad, kad būs sapratusi to veltīgumu.

Lunārais mēnesis un diena

Purvashadha ir saistīta ar lunārā mēneša Ashadha pirmo pusi. Solārajā kalendārā tas parasti ir vēlā jūnijā. Purvashadha atbilst Trayodashi jeb trīspadsmitajai dienai katrā augoša vai dilstoša Mēness ciklā.

Labvēlīgās aktivitātes

Darīšanas ar lietām, kas prasa drosmi; „stingrās pozas“ ieturēšana; konfrontācija ar opozīciju un ienaidniekiem, t.sk. piedotspēja; parādu nokārtošana; kara uzsākšana; apkārtējo iedvesmošana darbībai; enerģijas, mērķu un darbību revitalizācija visās sfērās (mentālajās, garīgajās, emocionālajās, fiziskajās); sporta aktivitātes, piedzīvojumi dabā; radoši pirmatklājumi; ceļojumi pa ūdeni un dažādas citas aktivitātes, kas saistītas ar ūdeni; burāšana; pašapziņas paaugstināšanas stratēģijas; sievišķo dievību godināšana; dižošanās/demonstrēšanās; drošsirdīga rīcība; jāšanas sports; mākslinieciskas performances; apkārtnes (un sevis) greznošana; senu vietu apciemošana; garīgas iniciācijas un okulti sasniegumi; lauksaimnieciskas aktivitātes; laulības; seksuālas aktivitātes; viss, kas saistīts ar iepriekšminētajām profesijām.

Nelabvēlīgās aktivitātes

Nelabvēlīga darbībām, kas prasa takta sajūtu un diplomātiju; nelabvēlīga mierīgai refleksijai un nobeigumiem (ja vien tie nav saistīti ar spožu nākotni vai nākamo pakāpienu karjeras kāpnēs); nav īpaši labvēlīga ceļojumiem pa zemi.

Planēta – pārvaldnieks

Venēra ir Purvashadhas galvenais planetārais pārvaldnieks. Venēra te sasniedz savas individuālās enerģijas maksimumu, tomēr virsotne ir un paliek Revati nakšatrā, kur ir Venēras eksaltācija.

Purvashadhai piemīt tāda kā bērnišķīga prāta tīrība un spēks, ko reprezentē Jupiters izbrīna un ticības formā. Mēs visi esam kā bērni Visuma priekšā. Tas, kas nekad nenoveco, ir nemitīgi atjaunotās dzīvības spēks. Tas ir iemesls, kāpēc mūžīgi jaunais Merkurijs ir saistīts ar Purvashadhu no ezotēriskā viedokļa. Kur vien ir Venēra, kas atjauno dzīvību iznīcībā, tur ir arī Merkurijs.

Venēras, Merkurija un Jupitera enerģiju kombinācijai ir alķīmisks raksturs. Alķīmijai sākums ir tieši Purvashadhā, bet 27. nakšatrā Revati tā sasniedz pilnību. Purvashadha ierosina mistisko mācību sākumu, un Jupiters šajā gadījumā ir Venēras un Merkurija skolnieks. Ikvienam, kurš uzsāk šīs mācības, Venēra un Purvashadha dod svētību. Tāpēc Merkurija un Venēras savienojumiem horoskopos reālu okulto sasniegumu jomā ir jāfunkcionē labi.

Kopumā ņemot, Jupitera – Venēras, Merkurija –Venēras, Jupitera -Merkurija –Venēras savienojumi rada Purvashadhai līdzīgu enerģiju. Merkurija –Venēras un Jupitera –Venēras apmaiņa zodiaka zīmēs arī ir līdzīga.

Izņemot Saturnu, visas planētas Purvashadha nakšatrā jūtas labi. Pat Saturns 2. un 3. nakšatras ceturksnī var būt labvēlīgs.

Skaņas un burti:

1. ceturksnim 13˚20“ -16˚40“ Sagittarius atbilst „Bu“ kā vārdā Boots.
2. ceturksnim 16˚40“ -20˚00“ Sagittarius atbilst „Dan“ kā vārdā Dahl.
3. ceturksnim 20˚00“– 23˚20“ Sagittarius atbilst „Bha“ kā vārdā Bhatt.
4. ceturksnim 23˚20“ -26˚40“ Sagittarius atbilst „Dha“ kā vārdā Dharma

Sanskrita alfabētā Purvashadha atbilst skaņai „Ba“ un līdz ar to tās mantra ir „Om Bam“

Tara Bala

Džanma Nakšatra             20-P.Ašadha       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šukra Rīsi, dārzeņi
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Sampat Bagātība, veiksme Labi Sūrja  
22 Šravana – visa Nakš. 4 Rohini – pirmās 8 st. 13 Hasta – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Čandra palmu cukurs
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Kšema Labklājība Labi Mangal  
24 Šatabiša – visa Nakš. 6 Ardra – pēdējās 8 st. 15 Svati – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Rahu sāls
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Guru  
26 U.Bhadra – visa Nakš. 8 Pušja – vidējās 8 st. 17 Anuradha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šani Sezams, zelts
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Budha  
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Parama mitra Vislabākais draugs Labi Ketu  

Seksuālais tips un saderība

Nakšatrai atbilstošais dzīvnieks ir pērtiķis. Tas izpauž Purvashadhas rotaļīgo attieksmi pret seksu. Vislabāk tā sader ar Shravanu, kuras dzīvnieks arī ir pērtiķis.

Ezotēriskais skaidrojums

Purvashadhas ezotērisko skaidrojumu devusi viena no dievietēm (Apah vai Laxmi): Purvashadha ir kā dzīvības eliksīrs un alķīmiķu meklētā nemirstības atslēga, jo tā sevī satur „dzīvību nesošos ūdeņus“. Šajā nakšatrā seno mistisko mācību apguvējs kļūst it kā „pielaulāts debesīm“. Ievērojot, ka Purvashadhā ir Venēras enerģijas spēcīga izpausme, tas uztverams kā savienība ar to, kas ir pāri visam. Ja kāds dzird senču atbalsis senajos tempļos, tās ir Purvashadhai raksturīgās nemirstības skaņas – tas, kas turpina dzīvot pēc nāves.

Purvashadha ir 20. nakšatra. Divnieks reprezentē divu elementu harmonisku apvienošanos, bet nulle simboliski izsaka bezgalību vai pabeigtību. Tas nozīmē, ka Purvashadhai piemīt Venēras enerģijas neierobežotības aspekts. Tā ir vieta, kur labvēlīgi sadarbojas Merkurijs/Venēra un Taurus/Gemini zodiaka zīmes – tās abas veido „vārtus“ uz Oriona zvaigznāju. Cipars divi ir saistīts ar zodiaka otro zīmi Taurus, bet Taurus zīmi reprezentē trijnieks. Tāpēc visi tie, kuri ir dzimuši kāda mēneša 23. datumā, saņem zināmu daudzumu Purvashadhas enerģijas. Tāpat Purvashadhas enerģija piemīt Mrigashiras nakšatrai, kura atrodas uz Taurus/Gemini zīmju ass. Divnieks ir sievišķās dievības skaitlis un to reprezentē Mēness. Purvashadha ir mistērija, augstā priesteriene Taro kāršu izkārtojumā. Viņa atklāj noslēpumus un viņas īpašumā ir arī neatklātie noslēpumi, kuri zināmi tikai seno mistikas mācību adeptiem. Šajā faktā redzama Merkurija apslēptā darbība, ko uzsver Gemini zīmes atrašanās opozīcijā Sagittarius zīmei.

Taro kāršu komplektā kārts, ko sauc par „Zvaigzni“, visvairāk ir saistīta ar Purvashadhas enerģiju. Sievietes figūra šeit atspoguļo mūžīgo jaunību un skaistumu, ko zvaigzne „izlej“ pār zemi. Kārts moto ir „dzīves ūdeņi“ un tas runā pats par sevi.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Nakšatra ir saistīta ar SagePulahu, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kuri „pieskata“ notikumus mūsu galaktikā. Pulahu vārdu tulko kā „telpas apvienotājs“. Purvashadhas gadījumā var uzskatīt, ka nakšatras enerģijai piemītošie „dzīvības ūdeņi“ ir tie, kas veic šo apvienojošo darbību (jo ūdens loma ķermenī ir tieši tāda). Un pat ūdens pilieni okeānā turas kopā, pateicoties līdzīga veida enerģijai.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kuru horoskopos Purvashadhas nakšatrā ir kādi nelabvēlīgi faktori, vislabākais ir dievietes Laxmi vai citu Venēras izpausmes dievību – Lalitas vai Tripura Sundari godināšana.

Laikā, kad Mēness šķērso Purvashadhas nakšatru un ir atbilstošais lunārais mēnesis, ir labi 108 reizes skandēt nakšatras saknes mantru „Om Bam“. Tas samazina indivīda ciešanas un nes zināmu apgaismību. Arī Purvashadhas labvēlīgos efektus var vairot iepriekšminētajā veidā.

Indivīdiem ir derīgi nēsāt krāšņus, krāsainus rotājumus un juvelierizstrādājumus. Ideāla kombinācija ir baltā, viegli rozā un gaiši zilā krāsa. Purvashadhas enerģiju veicina jebkura „psihodēliskā“ krāsa.

Svarīgu darbību uzsākšanai ievērot Purvashadhai atbilstošās debess puses un Mēness tranzītus.

Piemērs

Leģendārā franču viduslaiku varone Žanna d’Arka bija dzimusi ar Merkuriju (ascendanta pārvaldnieku) Purvashadhā, savukārt viņas atmakaraka Mēness bija izvietots Merkurija zīmē Virgo. Mēness viņas dzīvē ienesa bērnišķīgas īpašības, padarot viņu par jaunavu –glābēju. Bet Purvashadhu pārvaldošā planēta Venēra Žannas d’Arkas horoskopā bija 12. mājas pārvaldniece un pati atradās 8. mājā. Tas nodrošināja, ka Žannas d‘Arkas vārds dzīvos ilgi pēc viņas pašas nāves.

Dažādi papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness Purvashadhā „dod indivīdam mīlošu un lepnu dzīvesbiedru, un arī pats indivīds ir lepns un pastāvīgs savās attiecībās“.

 

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

 

Translate »