19-Mula

Mula 00˚00’ – 13˚20’ Dhanu (Strēlnieks)

Debesīs

Mula – pirmā no pēdējām deviņām zvaigžņu kopām 27 nakšatru rindā – sastāv no 9 zvaigznēm, kuru izvietojumā senatnes gudrie saskatīja līdzību ar lauvas asti.

Mūsdienu astronomijā šīs 9 zvaigznes pazīst ar nosaukumiem Lambda-Scorpionis(Shaula), Epsilon-Scorpionis, Mu –Scorpionis, Iota-1-Scorpionis, Theta-Scorpionis, Eta Scorpionis, Zeta-Scorpionis, Kappa-Scorpionis, &Upsilon-Scorpionis(Lesath).

Visas minētās zvaigznes atrodas astronomiskā Skorpiona zvaigznāja beigu daļā, tomēr astroloģiski tās veido arī daļu no Strēlnieka zvaigznāja.

Mulas zvaigznāja izvietojums saistās ar Piena Ceļa (Milky Way) centru, bet Piena Ceļu var redzēt kā baltu upi naksnīgajās debesīs.

Kad skatāmies uz šīm zvaigznēm naktī, mēs skatāmies tieši uz mūsu galaktikas centru. Shaula un Lesath ar saviem vizuālā spožuma koeficientiem 1.63 un 2.68 atrodas līdzās viena otrai un veido spožāko Mulas daļu.

Nosaukums

Mula tiek tulkota kā „saknes”, „centrs” vai „visdziļākā būtība”. No vienas puses, neko daudz vairāk arī nevajadzētu teikt par šīs nakšatras raksturu un darbību. Nosaukums vien jau to atspoguļo. Mula ir tieša un atklāta un nemīl runāt aplinkus. Neskatoties uz to, sekos mēģinājums šīs „saknes” analizēt.

Simbols

Nakšatras galvenais simbols ir „sakņu saišķis”. Mulai gan tās vārds, gan simbols uzsver vārdu „sakne” un vistiešākajā veidā ir saistīts ar jebkuras lietas būtību jeb saknēm. To apstiprina arī fakts, ka mūsu galaktikas centrs atrodas Mulas zvaigznājā. Līdzīgi savam planetārajam pārvaldniekam Ketu, Mula ir saistīta ar nokļūšanu pie lietu visdziļākās būtības.

Līdzīgi kā augiem un kokiem, kuru saknes parasti nav redzamas, arī Mulai ir darīšanas ar apslēptām lietām, notikumiem, motīviem, tendencēm un sfēram. Kopā sasietu sakņu saišķis simbolizē nakšatras aspektu, kas ierobežots savā darbībā.

Vārds „saknes” iegūst citu nozīmi vārdā „sakņots”. Mula attiecas uz to, kas ir pietiekami sakņots. Tas rada spēcīgus pamatus nakšatras aktivitātēm. Simbols nozīmē arī dažādu indivīdam piederošu lietu kopā „sasiešanu”. Kā zināms, tad Ketu ir tas, kas glabā bijušo karmu rezultātus un palīdz „nobriest” rezultātiem tādā mērā, lai karmas tiktu pārbaudītas šajā dzīvē. Sasieto sakņu simbolika to atspoguļo. Mula palīdz indivīdam mērķtiecīgā veidā savākt vienkopus talantus, kas attīstīti iepriekšējās dzīvēs.

Tāpat kā koka saknes ietiecas neredzamos zemes dziļumos, tāpat Mulai ir daudz darāmā ar neredzamu un nezināmu lietu izpēti. Vienlaikus ar Mulas līdzinieku Ardru (kas zodiakā ir opozīcijas stāvoklī), Mulai ir stiprākā un dziļākā izpētes dziņa starp visām nakšatrām.

Senajās medicīnas sistēmās, piemēram Ajūrvēdā, dažādu augu saknes tika izmantotas ārstniecisku preperātu gatavošanai. Arī Mula ir saistīta ar slimību saknēm/sākumiem – mikrooganismiem, baktērijām un tml. Tāpat kā viss, kas pakļauts Mulas izpētei, arī mikroorganismi ir neapbruņotai acij neredzami un netaustāmi. Beigu beigās pats fakts, ka saknes ir sasietas, atspoguļo zināmus limitus un apspiešanu. Līdzīgi arī Mulas enerģija ne pārāk bieži ļauj indivīdam daudz brīvības un enerģijas izšķiešanas, bet liek nirt diezgan dziļi kādā noteiktā, limitētā sfērā. Mula tādējādi ir „viscaururbjošākā” nakšatra no visām.

Dievība

Atbilstoši vēdiskajiem tekstiem Mulas pārvaldošā dievība ir Nritti– tas ir vārds, ko tulko kā „nelaime”. Nrittti uzskata par Adharma (netaisnība) un Himsa (vardarbība) meitu, kā arī par Mrityu (nāve) un Bhaya (bailes) māti. Dažos tekstos Nritti ir minēta kā destrukcijas dēmons vai kā Alaxmi, kas ir opozīcijā Laxmi (bagātības, labklājības un pārpilnības dieviete).

Augstākminēto faktu gaismā nav grūti redzēt, ka Mula nav visai patīkama nakšatra. Bet ir arī labās puses. Galu galā Mula atrodas Strēlnieka zvaigznājā, ko pārvalda lielākais labdaris Jupiters.

Mula ir spēcīga nakšatra, arī materiālajā plānā. Tā var veicināt pasaulīgo statusu un bagātību. Vienīgais, ka pasaulīgie sasniegumi parasti aizved indivīdu pavisam prom no tā patiesajām saknēm. Tas nav nekas neparasts, ja ņem vērā, ka nāve galu galā ikvienam atņem visas iegūtās, pasaulīgās lietas.

Nritti nevajadzētu uzskatīt tikai par nabadzības, neveiksmas un nelaimes dievieti.

Patiesībā šī nakšatra reprezentē materiālo sasniegumu augstāko punktu un garīgā impulsa sākotni. Mulas kārtas numurs ir 19 un tas ir visai laimīgs cipars materiālo sasniegumu jomā.

Tāpat kā Kali nežēlīgajai formai Parvati, arī Nritti destruktīvais aspekts zināmā mērā ir konstruktīvs. Mula veicina nevardarbību, ja to pareizi saprot un izmanto.

Raksturs un darbība 

Mulas primārā pieeja dzīvei ir nonākt līdz lietas saknēm. Mula ir nepielūdzama, kamēr nav izmēģinājusi visu savu gribasspēku. Ne visi Mulas indivīdi, protams, nonāk līdz ekstrēmiem, tomēr lielākā daļa izmēģina jebkādus pieejamos līdzekļus, lai panāktu savu. Mulas dabā ir strauji izbeigt lietas, kuras ir zaudējušas savu vērtību. Tā ir impulsīva nakšatra un lielākajā daļā gadījumu pēc tam nožēlo savu tālredzības trūkumu.

Mula funkcionē patiesā Jupitera stilā tikai tad, ja individuālā griba ir saskaņota ar universālo gribu. Mulas zvaigznāja ietekmē galu galā izpaužas pats cīņas karstums starp individuālo un universālo gribu.

Individualizācijas process sākas Ashwini, pieņemas apmērā Maghā un sasniedz kulmināciju Mulā. Pilnībā attīstīts indivīds meklē pieredzi ārpus ego un egocentriskām lietām.

Mula ir visai lepna un augstprātīga nakšatra. Mulas indivīdiem nav lemts aptvert pašiem savu varu un spējas. Dažos gadījumos šī nezināšana ir visai noderīga, it īpaši, ja ņem vērā viņu spēju radīt zaudējumus gan pašiem sev, gan citiem.

Mulas draudošā un dēmoniskā puse izpaužas Ketu zemākā aspekta funkcionēšanas rezultātā. Mula ir ietekmīgs zvaigznājs, kas veicina vēlmi dominēt. Tas var „barot” ego iedomību un uzpūtību un novest indivīdu pie visai dēmoniskām darbībām. Piemēram, Ravana un Kamsa, divi nelietīgi raksturi no Mahabharatas eposa, tiek saistīti ar Mulu. Tūlīt pēc varas iegūšanas tie uzsāka apkārtējo mocīšanu un nogalināšanu.

Mulas nakšatra indivīdam var sniegt varu un ietekmi, jo tas ir likumsakarīgi pēc Jyeshtas (vecākās), kas apzīmē materiālo veikumu kalngalus. Mula vairāk ir saistīta ar stāvokli, kad indivīds jau ir veiksmīgi „izlauzies” cauri dzīves materiālajai jomai.

Attiecībā uz ķermeņa daļām Mula saistīta ar pēdām, kas uzsver tās spēju uzņemties nozīmīgu atbildību – gluži tāpat kā pēdas uzņem ķermeņa slodzi.

Atbilstoši „sasieto sakņu” simbolam, indivīdam var izdoties mērķtiecīgā veidā savienot tos talantus, kas attīstījušies iepriekšējās dzīvēs. Lai gan tas izklausās dīvaini, Mula veicina arī nevardarbību un labu lietu aizstāvēšanu.

Tā ir daļēji maģiska nakšatra, jo piešķir negaidītu varu un palīdzību tiem, kas ir kādu problēmu priekšā.

Mula visai eksplozīvā veidā vienlaicīgi var dot gan labus, gan sliktus rezultātus. Konfliktos tā parasti triumfē, bet atsevišķos brīžos piedzīvo neizbēgamus kritienus.

Indivīdiem, kuru ascendentiem ir saistība ar Mulu, ir visai prāvi deguni, ausis un biezas apakšējās lūpas. Šos cilvēkus nevar saukt par skaistiem vārda parastajā nozīmē, lai gan viņiem piemīt īpatnējs magnētisms, īpaši augsti attīstītas dvēseles gadījumā.

Pūlī Mulas tipus var viegli pamanīt – viņiem piemīt zināma uzpūtības deva. Mulas uzvedības modelī roku rokā iet sarkasms, pārdrošība un atturība. Ir tendence pārāk dramatizēt situācijas. Mulas indivīdiem ir savs īpatnējais veids, kā skatīties uz situācijām, un tas viņus nereti nostāda „ārpusē stāvošā” pozīcijās. Vērojama pārāk liela dedzība, ja ir jāveic kādas drastiskas darbības situāciju vai problēmu risināšanā. Viņu īpašais talants ir atrast katras lietas būtību bez liekas ņemšanās ap to. Tomēr šis tiešums viņus pašus var apgrūtināt tajos gadījumos, kad viņu pirmais spriedums izrādījies galīgi greizs. 

Izpausmes veids 

Tiek uzskatīts, ka Mula ir aktīva nakšatra. Savā pamatbūtībā Mula ir meklētāja tips visos eksistences plānos. Meklētāja gars izpaužas atbilstoši Strēlnieka zvaigznāja būtībai. Tieši šī aktīvā daba padara Mulu draudošāku par citām dēmoniskajām un tamasiskajām nakšatrām. Jau tika minēts, ka Mula ilgi netērē laiku, lai domas pārvērstu darbībās. Tā kā lielāka daļa Mulai raksturīgo darbību izraisa bailes (t.sk. nāve), tad visai retos gadījumos Mulas indivīdi spēj radoši „iejūgt” sev piemītošo enerģiju.

Varna (kasta)

Mula pieder miesnieku (butcher) kastai. Acīmredzami tas ir Mulas destruktīvo īpašību atspoguļojums. Tieši Mulas darbs ir „nogriezt” un „atmest” lietas, kuras zaudējušas savu derīgumu. Var būt dažāda tipa „miesnieka darbi”, piemēram – miesnieks, kas nogalina dzīvniekus lopkautuvē, dieviete Kali, kura nocērt dēmoniem galvas vai askēts, kurš iznīcina savas pasaulīgās vēlmes un pieķeršanās.

Var redzēt, ka vienmēr svarīga ir pareizās vai nepareizās darbības izpratne, jo ne jau visi miesnieki uzskatāmi par ļauniem. Pats nāves process, kas būtībā ir saites pārciršana starp astrālo un fizisko ķermeni, ir vēl viena universālā „miesnieka” darba sastāvdaļa, un vienlaicīgi arī atbrīvojošs un reģenerējošs process.

Dzimte

Mula ir neitrāla nakšatra. Ja tiek runāts par dzimti, Mula reprezentē Ketu neitrālo aspektu. Ketu dažkārt attēlo kā dievieti un dažreiz kā vīriešu kārtas dēmonu. Galu galā galaktikas centram un visu lietu saknei var arī nebūt kāda noteikta dzimte.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija 

Mula saistītā ar pēdām, kas uzsver spēju uzņemties atbildību, kā arī ar ķermeņa kreiso pusi.

Primāri tā ir Vata (gaisa) tipa nakšatra. Mēģināt saprast šo iedalījumu ir tas pats, kā mēģināt „saprast” melno caurumu. Liktos, ka Mulai vajadzētu būt pitta (ugunīgajai) nakšatrai, kas uzsvērtu tās saistību ar Ketu, Jupiteru un Strēlnieku.

Tomēr Vatas būtība ir cieši saistīta ar prānu jeb astrālo dzīvības spēku ķermenī. Elpošanas procesa klātbūtne ir pamats visam un robeža starp dzīvību un nāvi. Tā kā Mula ir saistīta ar visu procesu saknēm, tad tai ir jābūt saistītai ar Vatas izpausmi.

Debess puses (virzieni)

Mula ir saistīta ar DR, ZR ZA un A virzieniem.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

1. pada: 00˚00” – 03˚20” Sagittarius, kas atbilst Aries Navamsa, ko pārvalda Marss. Šis ceturksnis saistīts ar visa veida dziļiem meklējumiem un zondēšanu gan materiālajā, gan garīgajā jomā. Darbība ir atkarīga no indivīda evolucionārā līmeņa. Kopskats ir cerību pilns un optimistisks, ja Ketu ir labi novietots. Ja šis ceturksnis darbojas savā zemākajā aspektā, var novērot zināmu devu egocentrisma. Mēness, kas izvietots šajā ceturksnī, var būt bīstams indivīda tēvam, savukārt Saule, Jupiters, Marss un Ketu te ir pietiekami stipri.

2. pada: 03˚20” – 06˚40” Sagittarius, kas atbilst Taurus Navamsa, ko pārvalda Venēra. Šis ceturksnis ir iesaistīts gan materiālas, gan okultas dabas pasākumos. Tas var likt kārtīgi pastrādāt, dzenoties pakaļ materiālas dabas objektiem. Apņēmība izpaužas arī citās sfērās, ne tikai materiālajās. Var parādīties radoša dzirksts kādās mākslās, mūzikā un citās Venērai raksturīgās jomās. Planētas 2.ceturksnī parasti rada zināmus šķēršļus un cīņas. Tās var dot sliktus rezultātus mātes labklājībai. Tomēr Jupiters, Marss, Mēness un Venēra izpaužas visai labi.

3. pada: 06˚40” – 10˚00” Sagittarius, kas atbilst Gemini Navamsa, ko pārvalda Merkurijs. Šis ir vārdu spēļu ceturksnis un „visvieglākais” no Mulas ceturkšņiem. Fokuss likts uz komunikāciju, attiecībām, vārda mākslu. Mulas nepieciešamība pēc dominēšanas tiek pārcelta uz intelektuālo sfēru. Savā labākajā izpausmē planētas šajā ceturksnī rada līdzsvaru starp materiālajām un garīgajām vērtībām. Trešais ceturksnis pamatos nav saistīts ar naudu un materiālajiem ieguvumiem. Nomāktas planētas var radīt pat nabadzību. Jupiters, Merkurijs, Rahu un Ketu var dot labus rezultātus.

4. pada: 10”00’ – 13”20’ Sagittarius, kas atbilst Cancer Navamsa, ko pārvalda Mēness. Šis ir visnervozākais no visiem ceturkšņiem. Te ir vērojama nemitīga cīņa, lai mēģinātu savienot emocionālo sfēru ar pārējām dzīves sfērām. Emocijas viegli uzliesmo. Labākais, ko var ieteikt indivīdam – ziedot savas emocijas kādam augstākam mērķim. Saskaņā ar senajiem tekstiem, šis ceturksnis ir bīstams labklājībai kā tādai un ir nepieciešami kādi izlīdzinoši rituāli, lai piemērotā veidā „iejūgtu” ceturtā ceturkšņa enerģiju. Vislabāk šo enerģiju vada Jupiters.

Profesijas 

Mediķi un dziednieki; speciālisti, kas strādā ar vakcīnām, indēm un patronām; zobārsti; ministri; sludinātāji; policijas oficieri; detektīvi&izmeklētāji; tiesneši; kareivji; pētnieki (īpaši mikrobioloģijā un ģenētikā); astronomi; apbedīšanas biroju darbinieki; oratori; visa veida speciālisti, kam vajadzīgas spējas uzrunāt publiku; dārzeņu un garšvielu (īpaši sakņaugu) tirgotāji un izplatītāji; miesassargi un cīņas meistari; slepkavas; politiķi; tantras praktiķi (aghoras); melnās maģijas un voodoo praktiķi; atomfiziķi; matemātiķi; zeltrači un dārglietu „mednieki”; zirgu sporta speciālisti; psihoterapeiti; astrologi; askēti; naftas biznesa darboņi.

Vietas

Tuksneši; augstkalnu apgabali; lietusmeži un citi grūti pieejami apgabali; arktiskie ledāji; okeānu un ezeru dzelmes; alas un slāņi pazemē; nelielas izolētas salas un vietas; lieli institūciju kompleksi; tiesu nami; lopkautuves; kremācijas vietas; vietas, kas saistītas ar nāvi un tās rituāliem; neapstrādātas lauksaimniecības zemes; karadarbības vietas; sausuma skartas vietas; masu negadījumu vietas kā arī citas vietas, kas saistītas ar augstāk minētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Mula ir tamasiska nakšatra, jo tā ir saistīta ar dabas tumšo un pasīvo aspektu. Tā var radīt visa veida apmulsumu, paranoju, bailes u.c., kas atrodas Ketu darbības laukā. Mulai ir darīšana ar visa veida intoksikācijām.

Mula pieder gaisa elemantam un tā ir jau minētā dīvainā klasifikācija, jo Mula tomēr vairāk ir saistīta ar draudošajām un ugunīgajām planētām un zīmēm. Gaisa elementa dominanci izskaidro Vatas klātbūtne (sk. ķermeņa ajūrvēdisko konstitūciju). 

Gana (tips):

Mula ir rakshasa (dēmoniska) nakšatra. Iegūtā vara un dominance var barot ego, uzpūtību un augstprātību, kas galu galā noved pie dēmoniskām darbībām, gluži ka vēdisko tekstu varoņus Ravanu un Kamsu. 

Orientācija un dispozīcija

Mula ir lejup vērsta nakšatra, jo saknes galu galā aug virzienā uz leju. Kā zinām, Mulas enerģija vienmēr tiecas pie kodola vai iekšējā centra, un tas ietver „rakšanas” (iedziļināšanās) procesu – vai nu tas attiektos uz derīgajiem izrakteņiem vai apgaismības sasniegšanu.

Mula ir nežēlīga, asa un draudoša nakšatra. Asums pārsvarā saistīts ar Ketu piemītošo asumu tā destruktīvajā aspektā. Dažreiz asums ir nepieciešams, lai modinātu mūs no snaudiena vai uzsāktu kādas pārmaiņas. Mula to var uzsākt, iniciējot garīgo transformāciju. 

Mēnesis un diena

Mula saistīta ar lunārā mēneša Jyaishta otro pusi, kas parasti ir jūnijā un ar Prathama&Chaturthi (1. un 4. mēness dienu) katrā augošā un dilstošā Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes

Jebkura darbība, kas noved pie lietas saknēm; zināšanu apkopošana; dziedāšana un oratora darbs, kas ietver spēku un dinamiku; medikamentu un ārstniecisko līdzekļu administrēšana; stādīšana, dārzkopība un lauksaimniecības darbi; mājas pamatu likšana, būvniecība, māju pirkšana un pārdošana; seksualitātes izpausmes; piedzīvojumi; medījuma nonāvēšana; apcere; pašizziņa un pašaizstāvēšanās; meditācija uz Kali un citām nežēlīgajām dievībām; iniciācija okultajās zināšanās.

Nelabvēlīgas aktivitātes

Nav labvēlīgas darbības, kas prasa līdzsvaru, taktu un diplomātiju; nav labvēlīgas materiālas dabas aizsākumi; laulības ceremonijas; finansu transakcijas, t.sk. naudas aizdošana.

Planēta – pārvaldnieks

Mulā kombinējas Ketu un Jupitera enerģijas. Ketu ir Mulas galvenais pārvaldnieks. Tā kā Mula ir destruktīva nakšatra, tā ir saistīta galvenokārt ar Ketu destruktīvo potenciālu. Ketu destruktīvā darbība definējama kā labvēlīga tajā nozīmē, ka tā ievada jaunus sākumus vai garīgo transformāciju. Zem Ketu enerģijām slēpjas visdziļākie impulsi visām domām un darbībām. Tā ir planēta, kas dod ieskatu neredzamajās sfērās un pieeju visu redzamo lietu neredzamajiem cēloņiem.

Jupitera enerģija minētās transformācijas padara „drošākas”, vedinot uz iespējami labiem iznākumiem. Lai gan tas izklausās nesaprotami, Mula tomēr var veicināt nevardarbību un labu lietu izdošanos.

Savā saistībā ar Jupiteru Ketu zaudē daudz no savas nelabvēlīgās varas. Tomēr, ja Jupiters nav stiprā pozīcijā, tā enerģijas – tieši otrādi – veicina un paplašina mežonīgi destruktīvās Ketu tendences. Mula ir spēcīga enerģija, kura var radīt gan labvēlīgu un zinošu viedo, gan dēmonisku personību, kas vēlas iekarot jebko.

Mulas dedzīgums ir saistīts ar Ketu ugunīgo aspektu. Kā zinām, Ketu pārsvarā ir ugunīga „planēta”un var dot labos un sliktos rezultātus negaidītā, sprādzienveidīgā formā. Ketu ugunīgums padara to piemērotu kariem un citām līdzīgām darbībām. Tas vienmēr triumfē kara gadījumos. Ievērojamiem militāriem vadoņiem svarīgās planētas noteikti ir saistībā ar Mulas enerģiju.

Ādolfa Hitlera dzimšanas karte ir labs piemērs Ketu un Jupitera enerģiju negatīvam sazarojumam. Viņš ir viens no retajiem, kuram ir Jupitera-Ketu savienojums Mulas zvaigznājā, kas atļauj pilnībā izpausties Mulas nežēlīgajām jaudām. Jupitera uzdevums ir gudrā veidā vadīt Ketu enerģiju. Tas var notikt, ja Saturna un Jupitera enerģijas ir pietiekami harmonizētas. Hitlera kartē Saturns nav aspektā pret Ketu-Jupitera savienojumu un tādējādi ļauj nekontrolēti izplesties tumšajām dēmoniskajām enerģijām.

Jupitera-Ketu savienojums nes sevī Mulas enerģiju. Labi izvietota Saule, Marss un Jupiters Mulai dara labu. Ketu gandrīz vienmēr dod zināmu iedzimtu „vārīgumu”, lai gan indivīds var šķist ļoti stiprs savā nakšatrā.

Skaņas un burti: 

1. ceturksnim: ‘Ya’ līdzīgi vārdam Yale.
2. ceturksnim: ‘Yo’ līdzīgi vārdam Yoga.
3. ceturksnim ‘Bha’ līdzīgi vārdam Bhang.
4. ceturksnim ‘Bhe’ līdzīgi vārdam Bhesh.

Sanskrita alfabētā Mulai atbilst skaņa ‘Na’ , ‘Pa’ un ‘Pha’ un līdz ar to atbilstošās mantras ir ‘Om Nam’, ‘Om Pam’ un ‘Om Pham’.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             19-Mula             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Ketu Rīsi, dārzeņi
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Sampat Bagātība, veiksme Labi Šukra  
21 U.Ašadha – visa Nakš. 3 Krittika – pirmās 8 st. 12 U.Phalguni – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Sūrja palmu cukurs
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Kšema Labklājība Labi Čandra  
23 Dhaništa – visa Nakš. 5 Mrigašira – pēdējās 8 st. 14 Čitra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Mangal sāls
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Rahu  
25 P.Bhadra – visa Nakš. 7 Punarvasu – vidējās 8 st. 16 Višaka – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Guru Sezams, zelts
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šani  
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Budha  

Seksuālais tips un saderība

Nakšatrai atbilstošais dzīvnieks ir suns. Tas ir drīzāk rejošs medību suns nekā draudzīgs skotu terjers. Mula vislabāk sader ar Ardru, kas ir otra nakšatra ar suni kā nakšatrai atbilstošo dzīvnieku.

Ezotēriskais skaidrojums

Mula ir pirmā zvaigžņu kopa zvaigznāju rindā, kas simbolizē dvēseles garīgo ceļojumu. Tā seko Jyeshtai, 18. nakšatrai, kas ir pēdējā pēc kārtas materiālo sasniegumu gūšanas jomā. Pat dēmoni Ravana un Kamsa beigu beigās nostājās uz garīgā ceļa, bet tikai pēc tam, kad kaujā tos pieveica cīnītāji, kas bija Vishnu, Ramas un Krishnas inkarnācijas.

Mulas garīgums ir atšķirīgs no citām nakšatrām piemītošā garīguma tajā ziņā, ka Mula iet līdz jebkuras lietas saknēm. Tas nozīmē, ka Mula tiecas saplūst ar pašu paramatman jeb universālo dvēseli.

Mula dažkārt iekļaujas procesā visai ekstrēmā veidā. Dažreiz tā atsakās no visa pēc kārtas (neti-neti princips – ne šis, ne šis). Dažreiz tā uzkrāj neaptveramu varu visās trijās lokās vienlaicīgi (debesis, zeme, pazeme). Tad atkal nevietā izmanto varu un pie tam tādā veidā , ka pat pašam Vishnu ir jāiejaucas. Tas galu galā dod atbrīvošanos Mulai pašai.

Trešais ceļs ir saistīts ar dievieti Kali. Šajā ceļā Mula iet droši un iznīcina iekšējos dēmonus bez jebkādas žēlastības. Ja tas ir izdarīts, paliek pāri tīra sattva (līdzsvars) un garīga atbrīvošanās ir tīrā formalitāte. Šis ceļš Mulai drīzāk ir sevis ziedošana kosmiskajai inteliģencei nevis kārtējais untums vai dumpis.

Anjaneja (citā vārdā Hanumans, – Shivas inkarnācija, kas ir Ramas godinātājs) dzīves stāsts pilnībā atklāj Mulas tīro garīgumu.

Mulas asociācija ar galaktikas centru saistīta ar Brahmu, kas ir radītājs dievu trijotnes vidū. Tā kā Mula labi saprot radīšanas procesa būtību, tai piemīt neapstrīdama vara.

Mula ir saistīta ar skaitli 19. Šis skaitlis ir solārs skaitlis, kas iemieso vienlaikus gan sākumu, gan nobeigumu. Skaitlim 19 piemīt spēja veicināt Mulas varu un labklājību materiālajā pasaulē, lai gan tās dieviete Nritti tiek uzskatīta par pretējus efektus nesošu.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Mula ir saistīta ar Sage Pulasthya – vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas „pieskata” notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds tiek tulkots kā „kāds, kuram ir gludi mati”. Viņš šķietami ir viedais ar divām dabām. Viņa labvēlīgā un vieglā daba ir izpausta caur viņa saistību ar Mrigashiru un Uttaraphalguni, kamēr viņa saistība ar Mulu un Purvabhadrapadu atklāj destruktīvo aspektu.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem Mulas indivīdiem, kuru horoskopā ir kādi kaitīgi faktori, labākā dziedināšana ir nežēlīgo dievību, piemēram, Kali vai Rudra, godināšana.

Ļoti konstruktīvs veids, ka pielietot Mulas enerģiju, ir apceres un meditācijas par nāves jautājumiem visos tās izpausmes veidos.

Situācijas uzlabošanos var panākt, atkārtojot Mulas saknes mantru ‘OmNam’, ‘OmPam’, ‘OmPham’ 108 reizes – īpaši periodos, kad Mēness šķērso šo nakašatru vai ir attiecīgais lunārais mēnesis.

Mantru ‘Om Eshte Nirate Bhagastam Jushsva’ var skaitīt, lai uzlabotu planētu kaitīgos efektus pirmajos trijos ceturkšņos.

Personas, kuras saņem Mulas pozitīvo enerģiju, arī var vairot labvēlīgos efektus iepriekšminētajā veidā.

Ir labi valkāt apģērbu ar miksētu melno un sarkano krāsu vai arī zeltainus vai zemes toņus.

Lai uzsāktu svarīgas darbības, jāievēro nakšatrai atbilstošās debess puses, lunārais mēnesis un atbilstošās dienas. 

Piemērs

Treta Yuga (Sudraba laikmeta) titānu (dēmonu) karalis Ravana bija dzimis ar ascendenta pārvaldnieku Sauli Mulas zvaigznājā. Kā stāstīts slavenajā eposā „Ramayana”, viņš bija ieguvis neizmērojamu varu pār visām trijām pasaulēm, pateicoties grēku izpirkšanai un Shivas godināšanai. Tas norāda, ka Mula var iegūt varu arī universālajā līmenī, ja vien ir saistīta ar dabas pirmspēkiem, ar saknēm. Diemžēl Ravana kļuva par upuri Mulas augstprātīgajām un neprātīgajām tieksmēm un sagaidīja savu galu kā nelietis Ramas rokās (Rama bija Vishnu 7.inkarnācija).

Hanumans (Anjaneja) pērtiķa formā, kas bija Rudras 11. inkarnācija Treta Yugas laikmetā, piedzima ar ascendentu Mulas zvaigznājā. Viņa vara pārspēja pat Ravanas varu; – viņš to pašaizliedzīgi izmantoja cīņā par patiesību, ko viņa laikā reprezentēja Rudra.

Dažādi papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness novietojums Mulā rada indivīdu, kurš ir „augstprātīgs, bagāts un laimīgs un kam ir dota negrozāma, greznību mīloša un līdzjūtīga daba”.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »