17-Anuradha

Anuradha 3˚20’ – 16˚40’ Vriščika (Skorpions)

Debesīs

Anuradha sastāva no rindā izvietotām trijām zvaigznēm, vizuāli veidojot nūju (zizli), kādu to redzēja senatnē. Mūsdienu astronomijā šīs zvaigznes pazīst kā Beta-Scorpionis (Acrab), Delta-Scorpionis (Isidis)un Pi-Scorpionis. Visas šīs zvaigznes atrodas Skorpiona zvaigznāja pašā sākumā. Beta-Scorpionis ir pati spožākā no visām ar vizuālā spožuma koeficientu 2.62. Naksnīgajās debesīs un lauku apvidū visas trīs zvaigznes ir viegli atrodamas, ja vien ierauga spožo Antares zvaigni Skorpiona zvaigznājā, kas ir tuvu Piena Ceļa baltajai joslai. Visas trīs Anuradha zvaigznes atrodas tieši virs Antares, veidojot gandrīz taisnu līniju.

Nosaukums

Anuradha tiek tulkota kā „cita Radha“ vai „nākošā pēc Radhas“. Alternatīvs skaidrojums ir „sekojošās sekmes“. Kā var redzēt, nosaukuma sakne ir meklējama faktā, ka Anuradha nakšatra seko Vishakhai (Radha). Lai gan tas nav uzreiz noprotams, tomēr Anuradha un Vishakha veido nakšatru pāri tieši tāpat kā Purvaphalguni un Uttaraphalguni.

Simbols

Zvaigznāja galvenais simbols – nūja (zizlis) ir atvasināts no formas, ko senatnē piedēvēja nakšatrā izvietotajām zvaigznēm. Zizlis vienmēr ticis uzskatīts par varas un aizsardzības simbolu. Purānu tradīcijās lielākā daļa godājamo vīru nēsāja zizli. Patiesībā tas bija vienīgais „ierocis“, ko viņi nēsāja, tomēr pilnīgi pietiekams, jo saturēja sevī visu penance spēku.

Var atsaukties uz Purānu leģendu par to, kā Vishwamitra izaicināja viedo Vashishta. Visi Vishwamitra ieroči, ieskaitot Brahmastra (kas ir līdzīgs atomraķetei) bija pilnīgi bezspēcīgi Vashisthas zižļa priekšā. Viedie vīri nekad nelietoja zizli uzbrukumam, bet tikai pašaizsardzībai. Tas raksturoja uzkrātās zināšanas un mācības un varēja darboties tikai atbilstoši Visuma nodomiem. Anuradha nakšatra ir saistīta ar mācīšanos un zināšanu saglabāšanu, tāpat ar attiecībām ar Visuma enerģiju. Jo spēcīgāks kontakts, jo nakšatras efekti arī būs spēcīgāki.

Anuradhai tiek piedēvēts arī cits simbols – lotoss. Kopš senseniem laikiem skaidrība(tīrība), labvēlīgums, zināšanas un apgaismība ir saistītas tieši ar lotosu. Zināšanu dieviete Saraswati un labklājības dieviete Laxmi bieži tiek attēlotas sēžot uz lotosa zieda.

Lotosam ir spēja augt un ziedēt dubļainos, dūņainos ūdeņos. Tas raksturo šīs nakšatras spējas uzturēt sevi tīru un satvisku jebkuros apstākļos. Tas arī izceļ patieso zināšanu ieguves veidu, izejot cauri mentālam, intelektuālam un emocionālam apmulsumam.

Anuradhas alternatīvs simbols ir „vārti, kas izgreznoti ar zaļām lapām“. Der atcerēties, ka arī iepriekšējās nakšatras Vishakhas simbols bija tāds pats. Kā jau iepriekš tika minēts, abas nakšatras veido pāri un reprezentē uzvaru.

Anuradha, tāpat kā Vishakha, ir uz mērķi orientēta nakštra. Tās mērķis tomēr ir lielākā saskaņā ar Visuma enerģiju nekā Vishakhai. Anuradhai patīk tiekties pēc mērķa, sadarbojoties grupā, nevis vienatnē. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc Anuradhai izdodas mērķi sasniegt mierīgākā un bezrūpīgākā veidā, ja salīdzina ar Vishakhu. Vishakha bieži ir noliedzoša attiecībā pret kooperāciju un palīdzību no ārienes. Lielākajā daļā gadījumu tomēr Vishakhai šī palīdzība ir vajadzīga, un te nu var noderēt Anuradha.

Dievība

Anuradhu pārvalda Mitra, viena no divpadsmit Aditya jeb solārajām dievībām. Vārds Mitra tiek tulkots kā ‚draugs‘. Līdz ar to nav pārsteigums, ka Mitra ir saistīts ar draudzību, godīgumu, uzticēšanos, sirsnību. Mitras īpašības iedveš nakšatrai bezrūpīgumu, dedzīgumu, draudzīgumu, vadības spēju, izpalīdzīgumu un visumā optimistisku skatu uz dzīvi. Mitras saistību ar draudzīgumu vēl jo vairāk uzsver fakts, ka viņu nekad nepiesauc vienatnē. Mitru vienmēr godina un piesauc kopā ar Varunu (Shatabhisha pārvaldošo dievību) vai Aryamanu (Uttaraphalguni pārvaldošo dievību). Līdz ar to skaidrs, ka Anuradha ir visdraudzīgākā tieši pret divām iepriekšminētajām nakšatrām.

Ja nebūtu Mitras, pasaule būtu daudz bīstamāka vieta dzīvošanai. Visas tās dabiskās īpašības, ko parasti piedēvē Ūdensvīra zīmei, ir vienlīdz attiecināmas arī uz Mitru un Anuradhu.

Ir vērts atzīmēt, ka indivīdiem, kas ir dzimuši ar ascendentu Ūdensvīra zvaigznājā, Anuradha nakšatra atrodas 10.mājā. Mitras vadībā dažreiz pat ienaidnieki spēj sadaboties, lai sasniegtu kopēju mērķi.

Tā kā Anuradhai ir daudz saistību ar mācīšanos un zināšanu uzkrāšanu, tad arī zināšanu dieviete Saraswati ir cieši saistīta ar šo nakšatru.Tas ir vienīgais veids, lai izskaidrotu Anuradhas muzikālās dotības, jo Saraswati vienmēr tiek attēlota, sēžot uz lotosa zieda ar stīgu instrumentu Vina rokā.

Raksturs un darbība

Atslēgas vārds Anuradhas darbībai ir ‚izpēte‘, ‚pētījumi‘. Tomēr šie pētījumi ir drīzāk kā biedriska un prieka pilna cilvēku un enerģiju kombinācija nekā likteņa pārbaudījums. Anuradha ‚iznes gaismā‘ dabas apslēptās darbības, izveidojot tiltu starp dabiski nesaderīgām un neharmoniskām enerģijām.

Anuradha veicina komunikāciju starp pretpoliem – starp jauno un veco, starp nobriedušo un nenobriedušo, starp attīstīto un mazāk attīstīto, starp dažādām rasēm un kastām. Tādējādi šo nakšatru var uzskatīt par tādu kā universālu ‚šķīdinātāju‘. Lielākā daļa Anuradhas tendenču nostāda to ārpus tradiconālās sociālās vides manevriem. Anuradha nakšatra atrodas pašā Skorpiona zvaigznāja sirdī, un Skorpiona zīme pati par sevi izaicina un ‚pāraug pāri‘ jūtīgajai sociālajai videi, ko reprezentē Svaru zīme. Savā ziņā Anuradha ir revolucionāru nakšatra, jo saceļas pret novecojošu domāšanas un darbības veidu. Mūsdienās Anuradha ir viena no nakšatrām, kurai piemīt spēja saskatīt patieso realitāti aiz masu mediju propogandas gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan politiskajā līmenī.

Tas fakts, ka Anuradha ir visiem atvērta, nenozīmē, ka tai nepiemīt spriestspēja. Attīstīti Anuradhas indivīdi patiesībā ir ļoti piesardzīgi attiecībā pret cilvēkiem, kuriem ļauj atrasties savā tuvākajā lokā. Mūsu laikos, kad nakšatru enerģija parasti tiek lietota savā negatīvajā izpausmes veidā, Anuradhas vājais punkts ir pārliecīga atvērtība un frivols draudzīgums.

Daudzi Anuradhas indivīdi aizraujas ar tādām zinātnēm kā matemātika un fizika un tas ietekmē arī viņu loģisko attieksmi pret lietām. Anuradhas spēja kombinēt loģiku, intuīciju un domas brīvību rada dziļus domātājus jebkurā jomā. Skaitļu pasaule, piemēram, spēj rosināt Anuradhas iztēli vairāk nekā jebkura cita lieta. Lielai daļai indivīdu ir spēcīga interese gan par okulto numeroloģiju, gan par statistiku. Viņi vienmēr cenšas paplašināt savu horizontu un interešu loku. Jo attīstītāks indivīds, jo aptverošāks ir viņa skats uz pasauli.

Indivīdi ar stipru Anuradhas ietekmi ascendentā parasti ir ar drukniem ķermeņiem, ar izceltu krūšukurvi un augšstilbiem, un tiem ir tendence ar gadiem ‚uzaudzēt‘ vēderu. Viņu sejas atspoguļo draudzīgumu un labklājību. Viņu acīs un izturēšanās stilā vērojama neliela noslēpumainības atblāzma, bet pati izturēšanās svārstās amplitūdā no pasivitātes līdz pāri plūstošai enerģijai. Spēja kombinēt draudzīgumu ar savrupību ir viņu īpašais talants. Anuradhas indivīdi parasti pieliek pūles, lai cilvēki justos nepiespiesti. Viņiem patīk justiem kā ‚tiltam‘ starp cilvēkiem, grupām un organizācijām. Tie ir ieinteresēti darbībās, kas saistītas ar okultiem un apslēptiem jautājumiem. Viņi ir ļoti jūtīgi emocionālajā jomā, lai gan tiem patīk uzturēt neizdibināmu un necaursitamu ārējo izskatu.

Tieši spēja uzturēt cieņpilnu ārieni padara viņus par labiem organizatoriem. Anuradhas indivīdi bieži ir organizāciju dibinātāji vai vadītāji. Tiem ir oriģināli prāti, kuri darbojas, lai pārkausētu neskaitāmus zināšanu, pieredzes un sapratnes fragmentus.

Lielākā daļa Anuradha indivīdu savu emocionālo enerģiju velta kādai augstākai būtībai, dievībai vai cēlonim. Viņu spējas izpaužas visdaudzpusīgāk, kad savi talanti jākombinē ar citu talantiem. Par spīti vajadzībai pēc konstantas sadarbības, Anuradhas indivīdiem nākas pavadīt visai daudz laika vienatnē kādā no savas dzīves posmiem. Zinātkāre liek tiem ceļot, īpaši uz ārzemēm. Salīdzinot ar citām nakšatrām, Anuradhai izdodas diezgan viegli piemēroties svešai videi. Patiesībā dzīve ārzemēs viņiem parasti izvēršas visai auglīga un apmierinoša.

Universālajā lietu kārtībā Anuradha saistās ar ‚radhana shakti‘ – pielūgsmes spēju. Tas nozīmē – pacelties/doties augšup nakšatras augstākajā izpausmes līmenī un nolaisties zemē/nokāpt tās zemākajā izpausmes līmenī. Simbolika satur sevī Anuradhas spēju izpētīt un saprast gan zemākos, gan augstākos eksistences plānus (lokas), jo Anuradha uzticas un godina Visuma enerģijas.

Izpausmes veids

Anuradhu uzskata par pasīvu nakšatru. Pati par sevi Anuradha satur pasīvu enerģētiku, līdzīgi kā šūpoles savā miera stāvoklī. Parasti ir vajadzīgs kāds ārējs faktors – kā draugi vai līdzgaitnieki – lai veicinātu Anuradhas aktīvo darbību. Pasivitāte rodas no Saturna ietekmes, kas nereti pārspēj Marsa enerģiju, savukārt aktivitātes rezultātā abu veidu enerģētika darbojas līdzsvaroti.

Varna (kasta)

Nakšatra pieder Shudra kastai. Acīmredzot tas ir tādēļ, ka Saturns, Anuradhu pārvaldošā planēta, pats ir Shudra planēta. Anuradha ir orientēta uz kalpošanu/pakalpojumu sniegšanu. Pat vadoni/vadītāju savā ziņā var uzskatīt par kalpu saviem padotajiem.

Dzimte

Anuradha ir vīriešu dzimtes nakšatra. Klasifikāciju izskaidro fakts,ka nakšatru pārvaldošā dievība ir vīriešu dzimtē un pati nakšatra ir saistīta ar vīriešu dzimtes planētu Marsu. Anuradha reprezentē maskulīno spēku, kas cenšas ieskatīties un izprast dabas noslēpumus.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Ar Anuradhu ir saistītas krūtis, vēders, vēdera dobums un dzemde. Tā primāri ir ugunīgā jeb Pitta nakšatra, kura ir saistīta ar visām astrālajām un elektriskajām ‚ugunīm‘ mūsu ķermenī. Ida, Pingala un Sushumna kanāli ir tie, kas pārvieto astrālās ‚ugunis‘.

Virziens

Anuradhas debespuses ir ziemeļi, dienvidi un rietumi.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmais nakšatras ceturksnis 3˚20“ – 6˚40“ Scorpio atbilst Leo navamsha, ko pārvalda Saule. Te uzsvars ir uz sava iekšējā ES izpratni un spēju pielietot šo izpratni ārējā pasaulē caur karjeras lietām u.c. Lai panāktu šeit pieejamās intensīvās enerģijas pozitīvu izpausmi, ir jāiegrožo savs lepnums un kareivīgums. Šajā nakšatras ceturksnī īpaši stipri ir Saule, Marss, Jupiters un Ketu.

Otrais nakšatras ceturksnis 6˚40“ – 10˚00“ Scorpio atbilst Virgo Navamsha, ko pārvalda Merkurijs. Šim ceturksnim ir darīšanas ar nepārtrauktu mācīšanos, disciplīnu, spriestspēju, grupu darbu un organizēšanu. Indivīdi pēta Visuma noslēpumus un pamazām šī noslēpumainība izzūd. Skaitļi, rēķini, klasifikācija ir šī nakšatras ceturkšņa darbības sfēra. Tā kā šī ir Pushkara Navamsha Pada, tad tiek solīta mērķu piepildīšanās. Šajā nakšatras ceturksnī īpaši stipri ir Merkurijs un Rahu.

Trešais nakšatras ceturksnis 10˚00“– 13˚20“ Scorpio atbilst Libra Navamsha, ko pārvalda Venēra. Te ir darīšana ar mākslu, mūziku, bohēmu un okultām lietām. Vienmēr klātesoša ir zināma deva izšķērdības. Planētas, kas izvietotas šajā padā, rada ļoti sabiedrisku raksturu. Vislabāk šīs padas enerģijas tiek vadītas caur Venēru un Saturnu.

Ceturtais nakšatras ceturksnis 13˚20“ – 16˚40“ atbilst Scorpio Navamsha, ko pārvalda Marss.Te ir pieejama enerģijas pārpilnība, lai nodotos ezotērisku un eksotērisku mērķu piepildīšanai. Vienīgā cīņa var izvērsties par to, lai virzītu šo enerģiju saskaņā ar Visuma enerģētiku. Ceturtajā padā izvietotās planētas darbojas no pārmērīgu kaislību un emociju pozīcijām. Tas var dot spēju sasniegt daudz, ja vien citas horoskopa pozīcijas to atbalsta. Ceturtās padas enerģijas vispiemērotākās ir Saulei, Jupiteram un Ketu.

Profesijas

Hipnozes speciālisti un mediji; okulto zināšanu speciālisti; institūciju un organizāciju vadītāji; astrologi; spiegi; visas profesijas, kas ietver nakts darbu; fotogrāfi; profesijas, kas saistītas ar kino; mūziķi; mākslinieki; menedžeri; fabrikanti un fabriku strādnieki; padomnieki; psihologi; zinātnieki; numerologi; matemātiķi un statistikas speciālisti; pētnieki; diplomāti; profesijas, kas saistītas ar darbu ārzemēs, ceļojumiem un ārzemniekiem; profesijas, kur nepieciešams grupas darbs.

Vietas

Meži; kalni; alas; ezeri; izolētas ainavas; senas drupas un pilis; stadioni; metropoles; tehnoloģiskas un industriālas vietas; studiju un pētījumu centri; tempļi u.c. vietas, kas saistītas ar reliģisku/garīgu/okultu jautājumu studijām un praksi; vadības centri un vietas, kas saistītas ar iepriekšminētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Uzskata, ka Anuradha ir tamasiska (inerta) nakšatra. Šāda klasifikācija rodas, pateicoties saistībai ar divām nepastrīdami tamasiskām planētām – Marsu un Saturnu. Tieši Anuradhas uzdevums ir līdzsvarot abas dažādi orientētās tamasiskās tendences. Evolūcija visās dimensijās notiek, kad attīstība notiek pa vidusceļu. Lai arī pati Anuradha ir tamasiska nakšatra, tai ir spējas aizvest indivīdu līdz garīgai augšupejai caur iekšēju lēnprātību un pretmetu līdzsvarošanu.

Anuradha pieder uguns elementam, ko nosaka Skorpiona zīmes saistība ar Marsu. Anuradhas uguni var pielīdzināt ugunij virs ūdens (kas ir pretstatā eksplozīvajai degvielas ugunij, kas raksturo Auna zīmi) un tā rada nakšatrai raksturīgo draudzīgumu, sirsnību un sabiedriskumu.

Gana (tips)

Uzskata, ka Anuradha ir Deva jeb dievišķā nakšatra. Tas ir skaidrs, pateicoties nakšatras laipnajam un viegIajam komunikācijas veidam. Anuradha pūlas radīt harmoniju un sapratni visos eksistences līmeņos. Paralēli spējai veicināt sadarbību starp cilvēkiem, kopīgas lietas labā tai izdodas likt sadarboties dieviem ar dēmoniem, čūskām un viedajiem.

Orientācija un dispozīcija

Pateicoties savai līdzsvarotajai dabai, tā ir horizontāli vērsta (level) nakšatra. Jau iepriekš tika minēts, ka tās galvenais uzdevums ir divu pretēja rakstura planētu Marsa un Saturna enerģiju balansēšana.

Vienlaikus Anuradhu uzskata par Mridu jeb laipnu un maigu nakšatru. Vislabākais, kā to var saprast, ir iedomāties nakšatras simbolu – lotosa ziedu ar tā izskatu un smaržu. Simbols vēlreiz uzsver, ka veids, kā funkcionē Anuradha attiecībā pret pasauli, ir drīzāk maiga mīlētāja attieksme nevis agresīva karotāja stils.

Lunārais mēnesis un diena

Nakšatra ir saistīta ar lunārā mēneša Vaishakha otro pusi. Solārajā kalendārā tas parasti atbilst maija vidum vai beigām. Anuradha atbilst Dvadashi jeb divpadsmitajai mēness dienai (tithi) katrā augošā un dilstošā Mēness ciklā.

Labvēlīgās aktivitātes

Grupu aktivitātes; zinātņu un okulto lietu pētījumi&studijas; meditācija; dabas izpēte; menedžera darbība, kas prasa ātru lēmuma pieņemšanu; ceļošana; imigrācija un ārzemju darījumi; dziedniecība; laika pavadīšana kopā ar draugiem; finanses un grāmatvedība; klusa apcere; slepenas aktivitātes.

Nelabvēlīgās aktivitātes

Laulības; tieša konfrontācija; procesu uzsākšana un nobeigšana; rutīnas darbs; ikdienišķas darbības.

Planetārais pārvaldnieks

Ar Anuradhu ir saistīti Marss, Plutons, Saturns un Ketu. Saturns ir galvenais starp tiem un viņa spēcīgā ietekme jūtama Anuradhai piemītošajā disciplinētībā. Saturns rosina nakšatru uztvert dzīvi nopietni un dzīves mistēriju noslēpumus meklēt ārpus ierastās sociālas vides un uzskatu virspusējības. Saturns rada iespēju saprast šos noslēpumus un tad iziet ārpus (transcend) materiālās pasaules limitētajām sfērām. Indivīdam ir labi noformulēta eksistences mērķa sajūta, ko rada abu karmisko planētu – Saturna un Ketu darbība.

Ketu ir atbildīgs par nakšatras sirojumiem okultajās un neredzamajās pasaulēs. Marss nodrošina iniciatīvu, impulsu un enerģiju, kas nepieciešama katram pētījumam. Plutons paplašina gan apziņas, gan zemapziņas robežas, lai pievērstos drīzāk kolektīviem nevis personiskiem mērķiem.

Marsa – Saturna savienojumi vai savstarpējie aspekti, īpaši ja planētas ir izvietotas Saturna zīmēs vai nakšatrās, rada Anuradhai radniecīgu enerģētiku. Saturna – Plutona, Ketu – Plutona, Saturna – Marsa – Plutona savienojumi ir līdzīgi.

Visām planētām, kas izvietotas šajā nakšatrā, ir iespējas funkcionēt labvēlīgā veidā. Kā parasti, labvēlības līmenis būs atkarīgs no paša indivīda attīstības līmeņa un izpausmes rakstura.

Skaņas un burti

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 3˚20“ – 6˚40“ Scorpio atbilst skaņai ‚Na‘ līdzīgi kā vārdā Nassau.
Otrā pada jeb nakšatras ceturksnis 6˚40“ – 10˚00“ Scorpio atbilst skaņai ‚Ni‘ līdzīgi kā vārdā Nilofer.
Trešā pada jeb nakšatras ceturksnis 10˚00“ – 13˚20“ Scorpio atbilst skaņai ‚Nu‘ līdzīgi kā vārdā Nutan.
Ceturtā pada jeb nakšatras ceturksnis 13˚20“ – 16˚40“ Scorpio atbilst skaņai ‚Ne‘ līdzīgi kā vārdā Neha.

Sanskrita alfabētā Anuradha atbilst zilbēm ‚Tarn‘, ‚Tham‘ un ‚Dam‘ un līdz ar to mantras ir ‚Om Tarn‘, ‚Om Tham‘ un ‚Om Dam‘.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             17-Anuradha       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šani Rīsi, dārzeņi
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Sampat Bagātība, veiksme Labi Budha  
19 Mula – visa Nakš. 1 Ašvini – pirmās 8 st. 10 Magha – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Ketu palmu cukurs
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Kšema Labklājība Labi Šukra  
21 U.Ašadha – visa Nakš. 3 Krittika – pēdējās 8 st. 12 U.Phalguni – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Sūrja sāls
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Čandra  
23 Dhaništa – visa Nakš. 5 Mrigašira – vidējās 8 st. 14 Čitra – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Mangal Sezams, zelts
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Mitra Draugs, labvēlis Labākā Rahu  
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Parama mitra Vislabākais draugs Labi Guru  

Seksuālais tips un saderība

Anuradhai atbilstošais dzīvnieks ir briedis. Tādas brieža īpašības kā izvairīgums, maigums, delikātums un nepastāvīgums izpaužas arī Anuradhas ietekmē esošo indivīdu seksuālajā uzvedībā. Vislabāk Anuradha sader ar Jyeshtu – otru nakšatru, kuras simbols ir briedis.

Ezotēriskais skaidrojums

Kā septiņpadsmitā nakšatra Anuradha pašsaprotami ir saistīta ar skaitli 17, kuru parasti uzskata par svētītā ūdens nesēju no debesīm uz zemes sfēru, sniedzot drošu patvērumu no dzīves likstām. Pie tam – arī numeroloģija ir Anuradhas pārvaldībā. Savā ziņā Visums ir tikai skaitļu spēle un numeroloģija veido visu ezotērisko zinību, t.sk. astroloģijas, mugurkaulu. Anuradha ir kā Visuma darbības kodu meistars.

Taču pati Anuradhas funkcija ir kundalini enerģijas pacelšana cauri visām čakrām jeb sakrālajiem centriem. Kundalini pamošanās Muladhara čakrā notiek Ashleshas enerģētikas iespaidā. Pēc Ashleshas Anuradha ir pirmā nakšatra, kur var notikt patiesi čakru darbības pētījumi. Tas var dot augļus jau esošās dzīves laikā – indivīda vecās karmas parādi tiek dzēsti un ir iespēja iekļauties Visuma enerģētikā. Ķermenis kļūst spējīgs uztvert tiešus, astrālus iespaidus. Ar vārdu sakot, Visums ir indivīda sabiedrotais.

No šīs sadarbības veidojas līdzsvars indivīda domās un darbībās. Ja tiek izmantots viss Anuradhas potenciāls, indivīdam vairs nav ‚jāatstrādā‘ karma caur jaunām dzimšanām un paliek tikai zināšanu un apgaismības meklējumi.

Stāsts par to, kā Anuradha nonāca ‚draugos‘ ar Visumu, sākas ar iepriekšējo Vishakhas nakšatru. Ja ir izmantota Vishakhas mērķtiecība un koncentrētība, lai veltītu sevi vienam no Visumā valdošajiem spēkiem (Radha/Krishna), tad ir tikai dabiski, ka Anuradhas laikā attiecības ir visai ciešas.

No Anuradhas tiek sagaidīts vairāk nekā tikai personīgā apgaismība – uzskata, ka viņa dalīsies savā pieredzē un uzkrātajās zināšanās arī ar saviem līdzgaitniekiem. Tomēr šo zināšanu izplatīšana notiks kodētā formā, un tās sasniegs tikai tās dvēseles, kuras būs pietiekami nobriedušas, lai to uztvertu. Stāsts par viedo Vishwamitra (tulkojumā – visas pasaules draugs), kurš no parasta augstmaņa kļuva par Brahmarishi (augstākais stāvoklis rishi pasaulē), ietver Anuradhas iespējamos darbības veidus Visumā.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Nakšatra ir saistīta ar viedo Angiras, vienu no septiņiem Visuma gudrajiem, kas pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārda tulkojums ir ‚ugunīgais‘. Asociācija ar Anuradhu nav visai manāma, ja nu vienīgi saistībā ar Skorpiona zīmi pārvaldošajām ugunīgajām planētām Marsu, Ketu un Plutonu.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kuriem šajā nakšatrā ir kādi nelabvēlīgi faktori, vislabākā dziedināšana ir divpadsmit Adityas un īpaši Mitras godināšana. Var veikt Hari Hara (pa pusei Vishnu, pa pusei Shiva) pielūgšanas rituālu.Vislabākais veids tomēr ir Raja Yoga prakse, lai paceltu kundalini caur visām septiņām ķermeņa čakrām, tādējādi izmantojot Anuradhas pilno potenciālu.

Kad Mēness sķērso Anuradhas nakšatru un ir atbilstošs lunārais mēnesis, ir lietderīgi 108 reizes skaitīt Anuradhas saknes mantras ‚OmYam‘ un ‚Om Ram‘. Tas mazina ciešanas un ienes apgaismību indivīda dzīvē.

Iepriekšminētie dziedināšanas veidi ir labvēlīgi arī tiem, kas saņem nakšatras pozitīvo enerģiju. Ir labvēlīgi valkāt sarkanas, zilas un zeltainas krāsas apģērbu un svarīgu darbību uzsākšanai izmantot atbilstošās debess puses un lunārās dienas.

Piemērs

Džimam Morisonam, 60-to gadu slavenās rokkgrupas The Doors mūziķim, Anuradha nakšatra bija ascendentā. Morisona dzīve atspoguļoja šīs okultās nakšatras mistiskos darbības veidus.

Savukārt filozofam Fridriham Nīčem Mēness atradās Anuradhas nakšatrā.

Papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness atrašanās Anuradhas nakšatrā padara indivīdu „par bagātu cilvēku, par ceļotāju, kuram ir nepieciešams apmierināt apetīti bez kavēšanās, jo viņš nespēj paciest bada sajūtu“.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »