14-Čitra

Čitra  23˚20’ Kanja (Jaunava) – 6˚40’ Tula (Svari)

Debesīs: Čitra ir viena no nedaudzajām nakšatrām, kuru debesīs reprezentē viena pati zvaigzne. Tā ir zināma ar nosaukumu Spica (Alpha – Virginis) un tā atrodas Virgo zvaigznāja zemākajā daļā.

Var teikt, ka Čitra ir novietota tajā pašā debesu sfēras apgabalā, kur Virgo zvaigznājs, kura forma atgādina ‘meiteņu gurnu’ līnijas. Spica ir viena no spožākajām zvaigznēm naksnīgajās dabesīs un tās vizuālā spožuma koeficients ir 1.06.

Spicu var atpazīt pat visai ‘piesārņotās’ debesīs virs lielpilsētām. Vēdu gudrie redzēja šo zvaigzni kā Vishwakarma (Tvashtar) jeb dievišķā arhitekta rezidenci.

Nosaukums: Čitra izsaka samērā plašu nozīmju kopumu: ‘spožs, mirdzošs’ (glittering), lielisks (brilliant); ‘māksla’ (art); ‘slīpēts, labi pārdomāts’ (artful); ‘daiļš’ (beautiful); ‘krāsains’ (many coloured); ‘raibs’ (variegated); ‘iluzors’ (illusory); vizuāli saistošs (visual exciting); maģisks (magic).

Jau ar sava nosaukuma tulkojumiem šī nakšatra vairāk par citām izpauž sev piemītošās kvalitātes.

Simbols: Saskaņā ar nosaukumu, Čitras galvenais simbols ir ‘liels, dzidrs, mirdzošs dārgakmens’. Kā zinām, dārgakmeņi veidojas spiediena un karstuma ietekmē, kas miljoniem gadu ilgi iedarbojas uz iežiem un minerāliem. Materiālās izpausmes jomā Visumam bija jānoiet garš ceļš no lielā sprādziena līdz mirklim, kamēr uz Zemes izveidojās dārgakmeņi.

Dārgakmeņus var uzskatīt par virsotni Visuma centienos pēc skaistuma un formas perfekcijas. Iepriekšējā nakšatra – Hasta asociējās ar amatniekiem un tiem, kuri ir iesaistīti kādās ‘vieglās’(sadzīviskās) prasmēs un aroda mākslās.

Chitrā šīs prasmes tiek paceltas citā līmenī, lai sasniegtu formas perfekciju. Tādējādi Chitra ir saistīta ar izskata un formas pilnību, kas var piemist jebkurai dabā eksistējošai lietai.

Kā uzzināsim turpmāk, Chitru pārvaldošā dievība bija atbildīga par Saules sistēmas pašreizējo izskatu. Tas ir Chitras uzdevums – vizualizēt jebkuras lietas attēlu – vai nu tā būtu galaktika vai vienkārša koka lapa.

Alternatīvais Chitras simbols ir pērle. Kā zinām, pērle veidojas brīžos, kad austere tiek kairināta un uzbudināta. Tādā paša veidā mākslinieks var radīt savus darbus – satraukuma vai depresijas ierosmē.

Līdz ar to Chitra ir saistīta ar kreativitātes neizprotamo, noslēpumaino būtību, vienlaicīgi saprotot Visumā eksistējošos likumus. Chitrai ir spējas izveidot jaunas, brīnišķīgas un apburošas lietas praktiski no nekā.

Savā augstākajā izpausmē Chitra ļauj saskatīt patiesību aiz formu ilūzijas un līdz ar to palīdz iegūt patiesas zināšanu pērles.

Dievība: Tvastars, debess juma arhitekts, ir šīs nakšatras galvenā pārvaldošā dievība. Vēdiskajos tekstos to bieži sauc arī par Vishwakarmu (‘radošo strādnieku’). Uzskata, ka viņš ir bijis lietpratējs maya izpratnē. Maya – tas ir dzīves drāmu uzturošais iluzorais spēks. Vishvakarma izmantoja savas maya zināšanas, lai radītu, pārveidotu un meistarotu jaunas formas no iepriekš eksistējušām.

Tā ir darbība, kas var šķist kā maģija. Darbība bieži notiek slepenībā un līdz ar to paša radītāja personu un raksturu pārklāj noslēpumu apvalks. Lai to saprastu, varam izmantot piemēru no mūsdienām – lielākā daļa cilvēces ir pilnīgā nesaprašanā, kā no parastas augsnes, no silīcija, var izveidot kaut ko tādu kā datoru – ierīci, kam ir spējas veikt visas dažādās ‘maģiskās’ funkcijas.

Tādā pašā veidā lielākai daļai dievu un citu debess sfēru iemītnieku nav sapratnes, kā Vishvakarma var radīt varenas lietas, izmantojot visparastākos pamatelementus. Līdzīgi tam uz mūsu planētas var redzēt, ka vissvarīgākā lieta, kas liecina par kādu civilizāciju, ir tās arhitektūra.

Tāpat kā nav neviens izcilāks par Vishvakarmu materiālo lietu strukturēšanā (arhitektūrā), tāpat neviens nepārspēj Chitru lietās, kas saistītas ar mākslu, amatniecību, dizainu, arhitektūru, – skaistumu un proporcijas ieskaitot.

Chitra ir liels ilūziju meistars, kas rada burvīgas lietas, formas un objektus, un līdz ar to mūsu vēlmi dzīvot.

Lai gan Vishvakarma šķietami ir draudzīgs pret citiem dieviem, tomēr tam nav nekādas noteiktas lojalitātes pret katru atsevišķi. Viņš rada visas lokas (eksistences sfēras) visām ciltīm (cilvēku, dievu, dēmonu, u.t.t.). Tas ir Vishvakarma, kas radīja zibens šautras Indram, galvenajam starp debesu saimniekiem, lai gan viņa dvīņu brālis Trishiras (trīsgalvainais) ir dēmons un Indras ienaidnieks.

Tāda veida duālai attieksmei ir izpausmes spēja caur Chitru, kura ir nenoteikta un divdomīga nakšatra. To ir grūti ‘ielikt’ kādā noteiktā klasifikācijā – dievs, sātans, svētais vai blēdis.

Līdzīgi Vishvakarmam, Chitra rada bez īpašām rūpēm par to, kas tieši tiek radīts. Līdzīgi kā Mahabharatā Vishavakarma radīja pili, kur mitināties pandavām, – un tas galu galā noveda pie lielās cīņas, ko parasti sauc par Mahabharatu.

Arī mūsu laikmetā zinātnieki, inženieri un tehniķi rada visai pretrunīgas lietas, tajā skaitā visa veida ieročus. Taču viņus nevar uzskatīt par atbildīgajiem attiecībā uz veidu, kādā šos ieročus lieto politiķi un valdošā elite.

Raksturs un darbība: Čitras būtību izsaka frāze ‘radīt, radīt un radīt’. Čitra ir dinamiska, enerģiska nakšatra, kura nav spējīga ‘sēdēt mierā’. Viņai patīk iesaistīties vai nu vienā vai otrā radošā aktivitātē. Ja viņas radošās izpausmes ir harmonijā ar universālo lietu kārtību, Čitrai viss izdodas. Taču, ja harmonijas nav, tad indivīdi kļūst nelīdzsvaroti un patmīlīgi radījumi.

Čitras indivīdi ir kā apsēsti ar lietu ārējo izskatu, komplicētību, formu un struktūru. Līdz ar to šai nakšatrai ir daudz kopēja ar maya dabu, kam piemīt ilūziju valdzinājums. Čitra attiecas pret lietām no estētiskā un arhitektoniskā skatu punkta.

Ir dažādi maya līmeņi – indivīds var darboties virspusējā, ārējā līmenī (vēlme radīt ārēji uztveramu skaistumu) un var būt vajadzība radīt harmoniju un līdzsvaru attiecībās ar citiem.

Abos gadījumos – gan pasaulīgajā, gan garīgajā izpausmes sfērā –  Čitra var iemācīties spēlēties ar universālajām enerģijām un radoši izmantot kompleksos uztveres un projekcijas līmeņus.

Šī aspekta sakarā Čitras indivīdi nekad sevi pa īstam ‘neatklāj’ sociālajās situācijās. Viņi parasti rada sava veida ‘fasādi’, kura bieži ir visai cienīga, tomēr ar savām slēptajām īpašībām.

Čitras nakšatras Virgo daļai parasti ir vairāk maya būtības izpratnes nekā Libra daļai. Libra daļa vairāk saistīta ar formas veidošanu, kamēr Virgo daļai vairāk ir interese par atsevišķu detaļu komplicēto darbību. Libra daļa ir orientēta vairāk uz attiecībām, tai patīk apbrīna un šī apbrīna motivē viņus jebkurā darbībā, ko viņi uzsāk.

Čitrai vienmēr piemīt zināms šaubu un nenoteiktības elements. Tas radies saistībā ar Saules iedarbības vājumu Libras zīmē. Tādējādi Čitras īpašības un nepieciešamība fokusēties uz formas un struktūras vērtējumu ir radusies no viņai iedzimtās šaubu un mainīguma dabas.

Chitras mīlestība uz to, kā visas lietas atbilst viena otrai, pielāgojas un darbojas, parasti ievirza indivīdus kādā zinātniskā, tehnoloģiskā vai mākslinieciskā darbības laukā. Piemēram, japāņi kā nācija ir Chitras pārvaldībā, un to labi var redzēt viņu tehnoloģiskajā apsēstībā un uzmanībā pret detaļām.

Chitrai patīk radīt noslēpumu. Nakšatras Virgo daļa var radīt tehnoloģisko ierīci, kamēr Libra daļa tai pievienos ārējo formu, lai radītu estētisko pievilcību.

Augstākajā izpausmes pakāpē nakšatras Virgo daļa ir patiesāka savos centienos saprast universa likumsakarības, kamēr nakšatras Libra daļa drīzāk var tikt noķerta maya slazdos, nevis tīko ieskatīties, kas ir aiz tā visa slēpjas.

Indivīdiem ar Chitra ietekmi parasti ir labi proporcionēti ķermeņi bez lieka apmatojuma (ja tas ir, Chitra to konsekventi likvidē), mirdzošas acis, plānas uzacis, valdzinošas manieres. Viņiem vienmēr ir spīdums acīs. Viņi ir dzimuši ar dabisku spēju apžilbināt. Chitras indivīdiem ir izteikta spēja pievilkt pretējo dzimumu. Parasti viņi ir diezgan kaislīgi, tomēr tiem piemīt spēja viltot šīs kaislības, ja situācija to prasa. Viņi parasti izturas visai cienīgi, kas palīdz nosegt personības vājās vietas. Vienmēr speciāli piepūlas, lai citi tos uztvertu kā harmoniskus indivīdus.

Tā kā Chitras būtība tomēr nav īsti harmoniska, īpaši pašreizējā Kali Jugas laikmetā, tad liela daļa no šīm pūlēm ir izlikšanās. Chitras ietekme var sagādāt indivīdam gan neapmierinātību, gan vilšanos un baiļu sajūtu neatkarīgi no tā, vai indivīds funkcionē savā augstākajā vai zemākajā izpausmes līmenī.

Tas ir tāpat kā austerei ir jāizjūt kairinājums, lai veidotos pērle – tāpat Chitrai ir jāizjūt zināmas sāpes, kad tiek ‘izsvītroti’ vairāki ilūziju slāņi, un tikai tad var izprast maya būtību. Šīs sāpes izpaužas visai egocentriskā formā un pašas par sevi atkal ir viens maya izpausmes veids.

Izpausmes veids: Tiek uzskatīts, ka Čitra ir aktīva nakšatra. Tas nav nekāds pārsteigums, ja atceras, ka tās galvenais moto ir ‘radīt, radīt un radīt’. Viņa var būt hiperaktīva un nenogurdināma. Chitra nemitīgi kustas no viena radoša projekta pie otra. Savā pozitīvajā aspektā šī īpašība padara Chitru strādāt gribošu un efektīvu, bet negatīvajā aspektā – apsēstu un aklu attiecībā pret dzīves patieso nozīmi un vērtībām.

Varna (kasta): Čitra pieder fermeru, amatnieku (vaishya) kastai. Pat Vishwakarma – dievišķais arhitekts, zināmā mērā ir nekas vairāk kā ‘ražotājs’, izpildot dievu vēlēšanos vai darbojoties pie jebkura cita ‘radīšanas’ procesa. Senatnes gudrie acīmredzot uzskatīja, ka jebkuru lietu radīšana un ražošana materiālajā plānā ir vienkārša ‘strādnieku klases’ aktivitāte.

Toties mūsdienās tēlnieki un arhitekti sabiedrībā ir pacelti visai cēlās pozīcijās, kaut gan būtībā viņi joprojām paliek ‘lelles’ valdošās elites rokās, kas piešķir viņiem finanses.

Dzimte: Čitra ir sieviešu dzimtes nakšatra. Šķiet, ka tas ir vēdu radītāju mājiens attiecībā uz Chitras ciešo saistību ar maya izpausmēm, kas ir dabas sievišķīgās sastāvdaļas būtība un kas palīdz uzturēt maya dzīves spēli. Var redzēt, ka Chitras indivīdiem pārsvarā piemīt sievišķīgās grācijas pazīmes. 

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija: Piere un kakls ir tās ķermeņa daļas, kas ir saistītas ar Chitru. Chitra pārsvarā ir ‘pitta’ (uguns) nakšatra. Tas kļūst skaidrs no saistības ar Marsu, kas pati primāri ir ‘pitta’ planēta.

Chitrai ir karsta izpausmes daba un tā ir saistīta ar siltumu un enerģiju, kas veidojas ķermenī.

Debess puses (virzieni): Tā pārsvarā ir saistīta ar pusloku virzienā no DA uz D un tālāk uz R.

Padas (nakšatras ceturkšņi): 1-pada: 23˚20” – 26˚40” Kanja (Jaunava), kas atbilst Simha (lauva) Navamša, ko pārvalda Saule. Zemākajā līmenī šeit uzsvars ir uz personības valdzinājumu, bet augstākajā izpausmes līmenī indivīds pūlas būt perfekts caur pašaizliedzīgumu. 1.padai ir īpašas spējas glabāt noslēpumus gluži kā sfinksai, senatnes piemineklim – lauvas un jaunavas zīmes kombinācijai, kura slēpj sevī dziļas ezoteriskas zināšanas un gaida, kamēr cilvēce būs tām sagatavojusies. Planētas šajā padā darbojas tādā kā ‘neredzamā’ veidā. Īpaši stipra ir Saule, Marss, Merkurijs un Rahu.

2-pada: 26˚40” – 30˚00” Virgo, kas atbilst Kanja Navamša, ko pārvalda Merkurs. Šeit uzsvars ir uz kārtību, sakārtošanu, ‘mātišķumu’ un dualitāti. Šī ir ļoti disciplinēta pada, kas liek indivīdam pabeigt to, ko viņš ir sācis. Saturns, Merkurijs, Rahu šeit ir pietiekami stipri, lai gan Saturns caur savu zemāko aspektu var padarīt indivīdu pārāk puritānisku.

3-pada: 00˚00” – 3˚20” Libra, kas atbilst Libra Navamsa, ko pārvalda Venēra. Materiālajā plānā šeit galvenais uzsvars ir uz attiecībām, iegrimšanu sevī, līdzsvaru. Indivīds ir centrēts uz sevi un tajā pašā laikā labi iekļaujas sociālajā vidē. Tam patīk kārtot lietas ar sociālo manipulāciju palīdzību. Savā augstākajā izpausmes līmenī 3. pada veicina mīlestību un harmoniju, īpaši attiecībās. Planētām šeit patīk dižoties un žilbināt. Merkurijs, Venēra un Saturns ir īpaši stipri.

4-pada: 3˚20” – 6˚40” Libra, kas atbilst Skorpio Navamsa, ko pārvalda Marss. Šis ceturksnis ir saistīts ar Chitras noslēpumaino pusi. Te ir vairāk redzamo kaislību un noslēpumainības nekā to parasti asociē ar Libra zīmi. Par spīti visai ‘mantrausīgajai’ dabai, planētas šeit dod rāmu burāšanu materiālo darbību jomā. Labus rezultātus šeit dod Venēra, Saturns, Rahu un Ketu.

Profesijas: Visa veida amatnieki, tēlnieki; arhitekti; dizaineri; modes mākslinieki; modeļi; modes un kosmētikas industrijas darbinieki; ķirurgi, t.sk. plastiskie ķirurgi; fotogrāfi; grafikas mākslinieki; komponisti; oratori; konferansjē un diktori; speciālisti, kas prasa daudzpusīgumu; biznesa eksperti; interjera dizaineri; juvelieri; vastu/feng shui meistari; profesijas, kas saistītas ar mehānismu izgudrošanu/ražošanu; būvnieki; ainavisti; gleznotāji; kinoscenāristi, novelisti, producētāji; teātra mākslas speciālisti; skatuves menedžeri; visa tipa izpildītāji/aktieri; džeza muzikanti; neordināri mūziķi; herbāriju veidotāji; reklāmas mākslinieki.

Vietas: Lielpilsētas; arhitektūras meistardarbu vietas (Tadžmahals; Eifeļa tornis; Empire State building); skatuves; teātri; vietas, kur pulcējas mākslinieki, tirgotāji, patērētāji un sievietes; tirgi; gadatirgi; ģērbtuves, mantu glabātuves; vietas, kas saistās ar augstākminētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements): Tiek uzskatīts, ka Chitra ir tamas (inerta) nakšatra. Visas ilūzijas un maldi tiek saistīti ar dabas tamas aspektu. Tādējādi ilūziju meistars pats arī tiek uztverts tamas gaismā. No universālā prāta perspektīvas, radīšana pašas radīšanas pēc neatspoguļo īpaši apgaismotu prāta stāvokli.

Chitra pieder uguns elementam. Tas ir izsecināms no saistības ar Marsu. Galu galā tā ir ugunīgās dabas izpausme, kas no ieža gabala var izveidot dārgakmeni. Uguns elements vistiešākajā veidā ir saistīts ar dabas radošo aspektu.

Gana (tips): Uzskata, ka Chitra ir rakshasa (dēmoniska) nakšatra. Visā Puranu mitoloģijā dēmoni ir pārāki gan par dieviem, gan par cilvēkiem, kad runa iet par maya manipulācijām, ilūziju radīšanu, telpisku veidolu radīšanu un ieročiem. Senatnes gudrie ar šo klasifikāciju izgaismoja Chitra indulgento aspektu. 

Orientācija un dispozīcija: Chitra ir horizontāli vērsta (level) nakšatra. Tas saistās ar šī zvaigznāja balansējošo dabu. Jebkura skaistuma vai formas perfekcija prasa labu harmonijas, līdzsvara un proporciju izjūtu. Chitra ir absolūts meistars skaistuma radīšanā caur harmoniju un līdzsvaru.

Chitra ir mierīga un maiga nakšatra. Ja ievēro Marsa elementa klātbūtni, tas varētu būt kā pārsteigums. Tomēr Chitrā Marsa enerģija tiek izmantota drīzāk radošām darbībām, nevis konfrontācijai un destrukcijai. Varam redzēt, ka puse no Chitras atrodas Libra zīmē, kas pati par sevi ir mierīga, diplomātiska zīme, bet otra puse – Virgo zīmē, kas ir cita neagresīva zīme.

Mēnesis un diena: Chitra saistās ar vidējām 9 dienām Chitra lunārajā mēnesī, kas parasti iekrīt aprīlī. Chitrai atbilstošās dienas ir Dvitiya (2. tithi vai diena) katrā augoša un dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes: Veselības un ķermeņa pilnveidošanas pasākumi; jauna apģērba pirkšana un valkāšana; mājas dizains un iekārtošana; visas aktivitātes, kas saistās ar amatniecību un mākslu; radošās aktivitātes kopumā; mehāniskas lietas; dažāda vieda performances; dārgakmeņu un juvelierizstrādājumu pirmreizēja uzlikšana; dekorētāja aktivitātes; vizualizācijas un līdzīga tipa garīgas prakses; aktivitātes saistībā ar pretējo dzimumu; augu vākšana un medikamentu gatavošana; lietas, kur vajadzīga harizma, elegance un personiskais šarms.

Nelabvēlīgas aktivitātes: Nelabvēlīga jebkāda tieša konfrontācija; laulības; nelabvēlīgas tās aktivitātes, kas prasa nonākšanu pie lietas būtības (saknēm); pētnieciskas aktivitātes (jo ilūzijas ir ļoti spēcīgas).

Planēta –pārvaldnieks: Marss ir Chitras galvenais planetārais pārvaldnieks. Marsa enerģija ir vajadzīga, lai izveidotu lietas tādas, kādas mēs tās vēlamies redzēt. Varētu teikt, ka Marss ir tā spēkstacija, kas darbina Chitras ‘fabriku’. Marsa enerģija Chitrā netiek izteikta savā naturāli konfrontējošā veidā, jo to ierobežo Venēra, otra Chitru pārvaldošā planēta.

Venēru bieži uztver kā Marsa ‘dvēseles’ otru pusi. Šis uzskats ir tikai daļēji pareizs, jo Marss un Venēra ir savstarpēji papildinoši. Abi kopā viņi ir atbildīgi par dabas reproduktīvo procesu. Tas dod atrisinājumu jautājumam – no kurienes rodas Chitras radošums.

Venēra padara pievilcīgākus Marsa impulsus. Tādējādi Chitru var uzskatīt par dvēseles bagātības un izsmalcinātības mērauklu.

Marss un Venēra kopā veicina seksualitāti, padarot Chitru par vienu no seksuāli pievilcīgākajām un aktīvākajām nakšatrām.

Merkurijs iesaistās spēlē Chitra pirmajā pusē, kas ir Jaunavas zīmē. Merkurija –Marsa kombinācija veicina tehniskas prasmes, kā arī sarunu prasmes. Merkurijs ‘lieto’ Marsa enerģiju, lai iedziļinātos lietu funkcionēšanas detaļās. Šajā zodiaka daļā ir klātesoša Rahu iedarbība, kas visu padara sarežģītāku, nekā no virspuses izskatās. Ir skaidrs, ka dabas noslēpumus nevar uzminēt bez Rahu palīdzības. Merkurijs un Rahu vienmēr veido komandu, kad ir runa par maya sapratni.

Marss/ Venēra; Marss/Merkurijs; Marss/Merkurijs/Venēra un Marss/Merkurijs/Rahu savienojumi horoskopos veido enerģijas, kas ir līdzīgas Chitras dabai.

Marss, Merkurijs, Saturns un Rahu ir īpaši stipri nakšatras Virgo daļā, bet Merkurijs, Venēra, Saturns un Rahu ir stipri nakšatras Libra daļā.

Skaņas un burti

1-padai: ‘Pe’ līdzīgi vārdam Page.
2-padai: ‘Po’ līdzīgi vārdam Police.
3-padai: ‘Ra’ līdzīgi vārdam Rama.
4-padai: ‘Re’ līdzīgi vārdam Ray.

Sanskrita alfabētā Chitra atbilst skaņām ‘Ta’ un ‘Tha’ un līdz ar to atbilstošā mantra ir ‘Om Tam’ un ‘Om Tham’.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             14-Čitra              

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Džanma Bīstami ķermenim Slikti Mangal Rīsi, dārzeņi
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Sampat Bagātība, veiksme Labi Rahu  
16 Višaka – visa Nakš. 25 P.Bhadra – pirmās 8 st. 7 Punarvasu – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Guru palmu cukurs
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Kšema Labklājība Labi Šani  
18 Džještha – visa Nakš. 27 Revati – pēdējās 8 st. 9 Ašleša – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Budha sāls
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Ketu  
20 P.Ašadha – visa Nakš. 2 Bharani – vidējās 8 st. 11 P.Phalguni – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šukra Sezams, zelts
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Mitra Draugs, labvēlis Labākā Sūrja  
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Parama mitra Vislabākais draugs Labi Čandra  

Seksuālais tips un saderība: Nakšatrai atbilstošais dzīvnieks ir tīģeris. Tas īpaši attiecas uz dominējošo un visai agresīvo attieksmi seksuālajās aktivitātēs. Tomēr Chitrai piemīt arī noslēpumainības elements, kas ir klātesošs tās seksuālajām izpausmēm. Viņa vienlīdz labi var ‘uztaisīt’ ļoti seksuālu tēlu tāpat kā pilnīgi neseksuālu tēlu – bet patiesība vienmēr atradīsies kaut kur pa vidu. 

Ezotēriskais skaidrojums: Chitra ir universa ‘arhitekts’ un līdz ar to tiek saistīta ar Brahmu, kas ir radītājs dievu svētās trijotnes vidū. Faktiski tieši Vishwakarma, Chitras pārvaldošā dievība, ir Brahmas dēls, dzimis no Brahmas prāta. Līdz ar to Chitra sevī slēpj visu Visuma eksistences līmeņu likumus un izkārtojumu.

Tā kā Chitra savieno Virgo un Libra zīmes, tad tā ir kā tilts starp līdzjūtību un harmoniju. Lai gan līdzjūtība ir viena no dievišķajām īpašībām, tomēr bieži tiek aizmirsts, ka tikai katram atsevišķam gadījumam atbilstoša līdzjūtība nes sev līdzi balansu, sapratni un harmoniju.

Skaitlim 14, kas ir Chitras kārtas skaitlis nakšatru rindā, ir līdzīga blakus nozīme arī okultajā numeroloģijā. Tas nozīmē mērenības kārti Taro kāršu sistēmā. Simboliski tas ir spārnots eņģelis, kas ‘samaisa’ divus dievišķos šķidrumus, stāvēdams ar vienu kāju ūdenī un otru kāju – uz sauszemes. Chitra ir pilnvarota veikt šo riskanto darbu –līdzsvarot divas šķietami nesavienojamas frakcijas universālo dabas sastāvdaļu kopumā.

Universālajā lietu kārtībā Chitra saistās ar ‘punya chayani shakti’ – spēju ievērot (pielietot) mēru. Simbolisms attēlo patiesību Chitras izpausmes zemākajā līmenī un likumu – Chitras izpausmes augstākajā līmenī. Chitra iemanto cieņu un vērtību par šo smago darbu saskaņā ar Visuma likumiem.

Gotra (dievišķā izcelsme): Čitra ir saistīta ar Sage Kratu, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem (rishi), kas ‘pieskata’ notikumus mūsu galaktikā. Sage Kratu vārds tiek tulkots kā ‘iedvesmotājs’. Tas ir pilnībā atbilstoši, ja radošais un iedvesmojošais rishi vada visradošāko no nakšatrām.

Korekcija (dziedināšana): Vislabākais veids dziedināšanai Chitrai ir pielūgt sievišķās dievības, kuras attēlotas sēžam uz tīģera muguras, piemēram – Durgu, Bhavani, Jagdambu u.c. Savā augstākajā izpausmes līmenī šo dieviešu pielūgšana palīdz saskatīt lietas caur maya ilūziju plīvuru, kas ir būtisks solis ceļā uz apgaismību.

Lai samazinātu ciešanas, var atkārtot Chitrai piemērotās mantras ‘Om Tam’ un ‘Om Tham’ 108 reizes brīžos, kas Mēness šķērso Chitru un ir atbilstošs lunārais mēnesis.

Indivīdi, kuriem horoskopā jau ir labvēlīgas Čitras enerģijas, var uzlabot pozitīvos efektus tieši tādā pašā veidā.

Čitrai Ir labi nēsāt apģērbu ar mirdzošām, dzidrām, raibām, spožām krāsām. Lai uzsāktu svarīgas darbības, ieteicams ievērot lunāro mēnesi un dienas, kad Mēness šķērso Čitru. 

Piemērs: Anna Nicole Smith, ievērojama Playboy modele, kuras dzimšanas brīža Mēnesis bija Čitrā, mantoja savu ‘laimi’ no sava 90 gadu vecā miljonāra vīra. Viņas ķermenis bija labs piemērs attiecībā uz Čitrai raksturīgo labi būvēto un harmonisko struktūru. Visa viņas dzīve bija pilna ar žilbinošām ilūzijām un tēliem.

Indijas politiskajam ‘krustnesim’ Mahatma Gandhi Mēness bija ‘uzaustošā’ Chitrā. Viņa dzīve un darbs atklāja enerģisku, nenogurdināmu Chitras aspektu. Uzturot Chitras dabiskās tendences, savā privātajā dzīvē viņš bija visai seksuāli orientēta persona, lai gan viņa publiskais tēls bija gandrīz kā svētajam.

Dažādi papildinājumi: Saskaņā ar Varahamihiru, indivīdiem ar Mēnesi Čitras nakšatrā ‘patīk valkāt spilgtas drēbes un rotas, viņi ir ar brīnišķīgām acīm un ķermeņiem’. Viss kopumā labi atbilst iepriekšminētajai A.N.Smith.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »