13-Hasta

Hasta 10˚00’ – 23˚20’ Kanja (Jaunava)

Debesīs

Hasta sastāv no piecām labi saskatāmām zvaigznēm un veido zvaigžņu kopu Corvi (vārna), kas izvietota zem Jaunavas zvaigznāja. Šī piecu zvaigžņu kopa, kura mūsu priekštečiem atgādināja plaukstu (piecus pirkstus), mūsdienu astronomijā ir pazīstama kā Alpha- Corvi (Alchiba), Beta-Corvi, Delta-Corvi(Algorab), Gamma-Corvi(Gienah), un Epsilon-Corvi. Beta-Corvi starp tām ir spožākā zvaigzne ar vizuālā ‘spožuma’ koeficientu 2.66.

Zvaigžņu kopa Corvi naksnīgajās debesīs ir redzama pa labi zem Jaunavas zvaigznāja. Tā atrodas ļoti tuvu Spicai, vienai no spožākajām zvaigznēm. Neskatoties uz relatīvo blāvumu, Corvi ir viegli atrodama. 

Nosaukums

Hastas pamattulkojums ir ‘roka’. Kā mēs turpmāk redzēsim, šis šķietami vispārīgais vārds izsaka Hastas būtību, aktivitātes un pieeju lietām. Alternatīvais tulkojums ir ‘smiekli’, jo vārda sakne ‘has’ sanskritā nozīmē ‘smieties’. Senatnē laikam ir izvēlējušies šo nosaukumu kā vārdu spēli tieši tai nakšatrai, kura pati visvairāk ir saistīta ar vārdu spēlēm. Cits alternatīvais tulkojums ir ‘Bhanu’ un ‘Ark’, kas tiek tulkoti kā ‘saule’ un ‘saules stars’. Šī asociācija kļūst skaidra, ja ņem vērā Hastas saistību ar solāro principu un Sauli kā pārvaldošo dievību. 

Simbols 

Hastai ir trīs galvenie simboli. Viens no tiem – roka ar izplestiem pirkstiem. Caur šo simbolu senatnē mēģināja uzsvērt Hastas saistību ar likteni –  izplešot pirkstus, ikviens var redzēt delnu ar rokas līnijām, kuras norāda uz mūsu likteni šajā dzīvē. Hasta ir cieši saistīta ar palm reading mākslu un paplašinot jēdzienu – arī ar astroloģiju. Roka asociējas ar visām aktivitātēm, kur darbībā jāiesaista rokas. Senākos laikos izstiepta roka ar izplestiem pirkstiem bija Saules un tās staru simbols.

Savukārt otrs simbols – sažņaugta dūre – ilustrē noslēgtību un apņēmību. Hasta, kā mēs redzēsim, ir saistīta ar visa veida blēdību, viltību un manipulāciju, iesaistot augstāk minētās īpašības – noslēgtību un apņēmību. Negatīvā nozīmē sažņaugta dūre nozīmē mantkārību, ambīcijas un nespēju ‘atlaist’ lietas. Savā pozitīvajā aspektā šis simbols savukārt nozīmē spēku, kurš rodas no atsevišķu daļu vienotas un harmoniskas sadarbības.

Hasta ļoti cieši tiek asociēta ar kooperāciju, lai sasniegtu paredzēto mērķi. Tomēr šai kooperācijai ir maz kopīga ar draudzību, jo visās Hastas attiecībās ir noteikts uzticēšanās trūkums. Nav brīnums, ka abpusēja rokas paspiešana ir izplatīts savstarpēji nodibināto saistību akts. Tas, protams, uzsver mūsdienās plaši izplatīto apsēstību ar kooperāciju bez uzticēšanās.

Trešais un visretāk lietotais simbols ir ‘podnieka ripa’, kura acīmredzami simbolizē keramiku un amatniecību kopumā. Ezotēriskajā līmenī podnieka ripa atspoguļo laika ritējumu. Savukārt tieši Hasta bieži ir aizņemta ar pienācīgu laika izmantošanu. Viņai ir tieksme aiziet līdz ekstrēmām lietām un pārvērst dzīvi pulkstenī, tāpat raksturīga apsēstība ar laika taupīšanu, precizitāti, atkārtošanu un citām ‘robota’ iezīmēm, ko bieži asociē ar Jaunavu.

Dievība 

Tāpat kā divas iepriekšējās nakšatras, Hastu vada Saule, kurai šeit dots Savitar vārds. Vārdam ir divi tulkojumi – ‘virzītājs’ un ‘pirmie austošās saules stari’. Kā ‘virzītājs’ Savitar nozīmē dievību, kura dod dzīvību. Līdz ar to Hasta ir nakšatra, kura palīdz bērnu dzimšanā.

‘Pirmie austošās saules stari’ senajās civilizācijās reprezentēja Hastas ‘modinātāja’ aspektu. Austošas saules stari bija signāls, ka jāuzsāk ikdienas aktivitātes, un to funkcija ir līdzīga modinātājpulksteņa funkcijai mūsdienās. Tādējādi varam teikt, ka Hastai ir daudz kopēja ar jēdzieniem ‘aktivitāte’ un ‘modrība’ un šo nakšatru var uzskatīt par ‘modinātāja balsi’ gan materiālajā, gan garīgajā nozīmē.

Savitar veido visai dzīvespriecīgu un bezrūpīgu personu. Tā vienmēr tiek attēlota smejoša. Savitar ir rotaļīga dievība, kas iesaistās palaidnībās, izklaidēs un spēlēs. Tas viss dod Hastai interesi darboties visos sporta veidos un visos eksistences līmeņos. Zemes aktivitāšu aspektā Hasta ir saistīta gan ar prāta spēlēm, gan sportu.

Tiek uzskatīts, ka Savitar rokas ir ārkārtīgi prasmīgas. Līdz ar to Hastai ir tieša saistība ar visām lietām, kuru paveikšanā nepieciešamas prasmīgas rokas. Tas beidzot dod skaidrojumu Hastas nosaukumam.

Uzskata, ka Savitar ir arī izveicīgs viltnieks, kas gūst prieku no melošanas, krāpšanas, azartspēlēm un laupīšanas. Nešķiet, ka šīs īpašības būtu saistāmas ar Saules dievību. Tomēr patiesība ir tāda, ka pat tādai planētai kā Saule ir otra puse – manīgā un viltīgā, ko bieži neņem vērā.

Senatnē visi ķēniņi, kurus reprezentēja Saule, bija visai prasmīgi viltībās, azartspēlēs un laupīšanās.

Savitar daba atspoguļo arī Merkurija īpašības. Tas nevar būt pārsteigums, ņemot vērā, ka visa nakšatra ietilpst Jaunavas zvaigznājā, ko pārvalda Merkurijs. Savitar ir dievība, kas sakausē Saules un Merkurija enerģijas. Viņa īpašības ir ļoti līdzīgas tām, kas aprakstītas Budha-Ditya yoga (Saules un Merkurija savienojums kādā zīmē vai mājā).

Zināmā mērā Savitar daba un darbība ir līdzīga skaidrai, saulainai dienai, kur ikviens jūtas labi un ir iesaistīts visa veida radošās aktivitātēs. Tas ir tas, kas padara Hastu par vienu no optimistiskākajām un radošākajām nakšatrām.

Raksturs un darbības veids

Pierastajiem angļu valodas vārdiem ‘hand’(roka), ‘handy’(prasmīgs), ‘haste’(steiga), ‘hassle’(grūtības), ‘haggle’(kaulēšanās), ‘have’(piederēt), ‘hard’(grūts, stiprs), ‘harness’(iejūgt), ‘hack’(griezt, kalt), ‘harvest’(raža) ir vienāda sakne ar vārdu Hasta. Visu šo vārdu nozīme atspoguļo Hastas darbību kādā no minētajiem līmeņiem. Pazīstamā apsveicināšanās ‘Hasta Maniana’ arī izgaismo Hastas dzīvespriecīgo un vieglo piegājienu lietām un saistību ar lietu pabeigšanu.

Hasta seko Uttaraphalguni nakšatrai, kura saistās ar ģimenes nodibināšanu. Pēc ģimenes nodibināšanas aktualizējas tādas svarīgas lietas kā ģimenes dzīves turpināšana un uztura gādāšana. Ir jādara vesela rinda lielu un mazu lietu, lai uzturētu mājsaimniecību. Hasta saistās ar visām tām mazajām lietām, kuras padara iespējamu civilizētu dzīvošanu. Nav pārsteigums, ka Hastas starp zodiaka zīmēm ir meistari visās lietās. Var izveidoties izcili namīpašnieki. Lai gan liekas, ka viņi ņem savu darbu nopietni, tur tomēr ir zināma iekšēja bezrūpības sajūta. Hastai izdodas rādīt nekustīgu seju un bargu ārieni. Pat aktieri, kuri darbojas ar Hastas enerģijām, var būt humoristiski, izmantojot stingus ģīmjus, tiešas un nopietnas sejas izteiksmes.

Kad ascendentā parādās Hasta, tā izveido ļoti elastīgus un lokanus cilvēkus, kas ir spējīgi uz dažādiem manuāliem darbiem. Viņiem var būt akrobāta talanti. Hastām ir nelielas acis un apaļīgas sejas, nerātns smaids. Viņām patīk smieties, spēlēt jokdarus. Raksturīgs ātrs, ass prāts, caur kuru nemitīgi plūst visi novērojumi. Viņām patīk domāt par praktiskām lietām, no viena gala līdz otram, un ir tendence vīpsnāt par romantisku izturēšanos. Viņu pasaule ir sakārtošana, klasifikācija, kārtība. Piemīt tieksme strādāt par daudz, jo nespēj nosēdēt mierā. Viņi var kļūt apsēsti ar sevis nodarbināšanu, un šī tendence liek viņiem izdomāt nevajadzīgus uzdevumus un sarežģīt relatīvi vienkāršas lietas. Neviena cita nakšatra nestāv līdzās, kad ir runa par detaļām. Hastas strādā pie lietām neatlaidīgi, cītīgi un sagaida, ka citi darīs to pašu. Var kļūt visai kritiskas, ja viņu augstie standarti nepiepildās. Var rasties zināms spriegums attiecībās ar pēcnācējiem, ja lietas kaut kādā veidā ir saistītas ar piekto māju.

Universālajā lietu kārtībā Hasta saistās ar ‘hasta sthapaniya agama shakti’ – ielikt rokās savu vēlmju objektu. Simbolika nozīmē objekta iegūšanu(above) un iegūšanas procesu(below), tātad ir skaidrs, ka Hasta dod iespēju nekavējošai vēlmju objekta iegūšanai ar savu prasmju palīdzību.

Izpausmes veids

Hasta ir pasīva nakšatra. Tas liekas pārsteidzoši, un to var saprast, ja ņem vērā nakšatras pārvaldošo planētu – Mēnesi. Mēnesim ir spēcīga, pasīva un uztveroša daba, kas Hastā ir vairāk izteikta nekā Mēness otrajā nakšatrā – Rohini. Hastas pasivitāti var izprast caur sekojošu piemēru: „ Hasta var būt bikls un kautrīgs keramikas meistars(podnieks), kas pavada savu laiku, veidojot māla podus, bez jebkādas vēlmes uz īpašiem ieguvumiem. Viņš nopelna mazāk, nekā būtu pelnījis un mazāk nekā uzskata viltīgais darījumu veicējs (kas ir cits Hastas tips). Viņš nepaceļ balsi pret netaisnību un pieņem savu likteni centīgā darbā, paliekot savā vietā”.

Kasta (varna) 

Hasta pieder Vaishya(tirgoņu/biznesmeņu) kastai. Tas nav pārsteigums, jo Hasta parasti asociējas ar ražošanu, pirkšanu un pārdošanu. Var teikt, ka Hastai ir izteikts biznesam piemērots ‘piegājiens’ dzīvei, salīdzinot ar citām nakšatrām. Mūsdienās, kad komercija pārvalda visas dzīves jomas, Hastai ir dominējoša loma. Diemžēl, tā kā mūsdienu biznesa vides mugurkaulu veido korupcija, krāpšana un mantkārība, tad redzama ir tikai Hastas rakstura negatīvā daļa. Visas lielās, multinacionālās kompānijas un biznesa elite patiesībā ir nekas vairāk kā sīki blēži un zagļi.

Dzimte

Hasta ir vīriešu dzimtes nakšatra. Šis iedalījums tieša veidā ir cēlies no pārvaldošās dievības Savytar. Mēs jau redzējām, ka nakšatrai pārsvarā ir Saules daba un līdz ar to vīrišķīga būtība.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Rokas ir Hastai atbilstošā ķermeņa daļa. Pārsvarā Hasta ir Vatas (gaisa) nakšatra, jo visā pilnībā ietilpst Jaunavas zvaigznājā, ko pārvalda Vata. Sekojoši var saprast, ka tieši Vatas īpašības nosaka Hastas ātro, vieglo, veiklo un humoristisko raksturu.

Debess puses (virzieni)

Saistīta ar austrumiem, dienvidiem, ziemeļiem un ziemeļrietumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

1 pada 10˚00” – 13˚20” Virgo atbilst Aries navamsa un to pārvalda Marss. Šī pada dod enerģijas pārpilnību un padara indivīdu par meistaru slepenos darījumos. Matemātiskas, militāras, ķirurģiskas prasmes šeit ir pietiekamā daudzumā. Labi izvietots Marss vai Saule dod vislabākos rezultātus.

2 pada 13˚20” – 16˚40” Virgo atbilst Taurus navamsa, ko pārvalda Venēra. Uzsvars ir uz praktiskajām, materiālajām darbībām. Planētas šeit iedvesmo materiālo lietu sakārtojumu un perfekciju. Godīgums un morāle šeit ir vairāk attīstītas nekā citās padās. Otrā pada atbalsta mākslinieciskas aktivitātes. Ja ir labi novietots Merkurijs, Venēra un Saturns, tad ir vislabākie rezultāti.

3 pada 16˚40”-20˚00” Virgo atbilst Gemini navamsa, ko pārvalda Merkurijs. Šī ir tirgotāju un biznesmeņu pada. Uzsvars ir uz karjeru. Visveiklākā un gudrākā no Hastas padām. Labi novietots Merkurijs dod īpašu uztveri un inteliģenci.

4 pada 20˚00”- 23˚20” Virgo atbilst Cancer navamsa, ko pārvalda Mēness. Šeit uzsvars ir uz ģimenes dzīvi un sadzīvošanu. Ceturtā pada sola materiālu drošību, pie tam tajā pašā laikā tai ir tieksme uz svešzemniecisko. Gan vislabākais, gan vissliktākais manifestējas caur šo padu. Tikai veiksmīgi izvietots Jupiters dod labus rezultātus, īpaši attiecībā uz pēcnācējiem.

Profesijas 

Amatnieki, roku darba strādnieki, visas profesijas, kas prasa roku veiklību, mehāniķi, juvelieri, origami meistari, akrobāti, cirka mākslinieki, pasaku autori, ikdienas priekšmetu veidotāji, atklājēji, izdevējdarbības pārstāvji, burvju mākslinieki, blēži un kabatas zagļi, brokeri, iepakojumu ražotāji, papīra ražotāji, manikīri, kazino darbinieki, rotaļlietu ražotāji, galdnieki, profesionāli azartspēļu spēlmaņi, grāmatnieki, veikaliņu īpašnieki, tirgotāji, biznesmeņi jebkurā nozarē, klerki, baņķieri, grāmatveži, mašīnrakstītāji, saimniecības vadītāji, apkalpotāji, masieri, ārsti, psihoterapeiti, ķīmiskās un parfimērijas rūpniecības darbinieki, tekstilrūpniecības darbinieki, taro kāršu zīlnieki, palmreeding eksperti, psihiatri, astrologi, izsoļu darbinieki, keramiķi, interjera dekoratori, dārznieki, lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un pārdevēji, bārddziņi, frizieri, skulptori, mūrnieki, izklaižu parku darbinieki, pārdošanas speciālisti visās jomās, komedianti, satīriķi, radio un TV komentētāji, runas terapeiti, mākslinieki, viltotāji, zagļi, seifu speciālisti.

Vietas

Lauksaimniecības platības, ganības, dārzi, mākslas un amatniecības studijas, tirdzniecības laukumi, biržas, kazino, izklaides parki, gadatirgi, rūpnīcas un vietas, kas saistītas ar iepriekšminētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Uzskata, ka tā ir Rajasic nakšatra. Hastas milzīgā ieniršana pasaulīgajās aktivitātēs padara to par rajastic – tā ir ļoti aktīva dzīves materiālajā plānā. Hasta pieder Uguns elementam, kas rodas no asociācijas ar Sauli. Uguns enerģija manifestējas kā izgudrojumi, ātra domāšana un enerģisks piegājiens lietām.

Gana (tips)

Hasta ir Deva nakshatra vai dievišķā nakšatra. Hastas pārvaldošā dievība Savitar uzskatāms par pašos pamatos labvēlīgu dievību. Hastas dievišķā daba var tikt atpazīta caur to, ka Hasta nesatur sevī kādas stipri negatīvas vai nežēlīgas tendences.

Orientācija un dispozīcija

Hasta ir horizontāla, nosvērta (level) nakšatra. Tam ir ietekme uz Hastas biznesa aspektu. Visas šī tipa nakšatras tiek uzskatītas par labvēlīgām biznesam. Tas labi noder arī lietu ‘salāpīšanai’ (salikšanai kopā), kas Hastai visai labi patīk.

Kā iepriekš minēts, tā ir viegla un pat blēdīga nakšatra. Par to var spriest pēc humoristiskās, bezrūpīgās dabas. Varam redzēt, ka Hasta tiek asociēta ar domu un darbību ātrumu.

Mēnesis un diena

Hasta saistās ar pirmajām 9 dienām lunārajā mēnesī Chitra, kas parasti ir vēlā martā. Tāpat tā saistās ar Dvadashi (12 tithi jeb dienu) katrā Mēness augošajā un dilstošajā ciklā.

Labvēlīgās aktivitātes

Vairums aktivitāšu, kas veicamas Saules gaismā; māksla un amatniecība; nakšatra stimulē smiešanos; visa veida hobijus, īpaši keramiku un juvelierdarbus; dārzniecību; mājsaimniecības darbus; visa veida studijas, arī astroloģiju; valodu apguvi; aktivitātes, kam vajag prasmīgas rokas un atkārtošanu; maģiskus trikus; spēles; biznesa aktivitātes, kam vajag taktu un mazliet viltības; precības; pirkšanu un pārdošanu (īpaši graudaugi, tekstils); Hastai labi izdodas darījumi; komunikācija ar bērniem; arī zagšana; holistiska ārstniecība; ceļojumi un dzīvesvietas maiņa.

Nelabvēlīgas aktivitātes

Ilgtermiņa mērķu plānošana; seksuāla aktivitāte; bezdarbība un relaksācija; tāpat nelabvēlīgas aktivitātes, kas prasa executive (izpildītāja?) spējas un briedumu. Nav ieteicamas nakts aktivitātes.

Planēta –pārvaldnieks

Galvenās planētu ietekmes nāk no Mēness un Merkurija. Mēness ir pārvaldošā planēta. Mēness sniedz emocijas, rūpes un jūtīgumu. Tā ir lunārā ietekme, kas padara Hastu par mājas un ģimenes dzīves galveno personu. Ja indivīds darbojas caur nakšatras zemāko aspektu, uzpeld virspusē Mēness enerģijas negatīvās iezīmes – fanātisms, mainīgums, pārmērīga pieķeršanās un nespēja ‘atlaist’ lietas. Taču pretēji Vēzim, Mēness daba šeit ir Merkurija pārraudzībā, kas dod pietiekamu spriestspēju.

Merkurija ietekme padara Hastu dzīvespriecīgu, bezrūpīgu un tādējādi paglābj no depresijas, kas var rasties Vēža zvaigznāja stiprā ietekmē. Hastas spriestspējas ļauj tai daudz efektīgāk ‘navigēt’ caur dzīves ūdeņiem nekā Vēža zvaigznāja ietekmē esošajai otrai nakšatrai – Ashlesha. Ashlesha un Hasta ir vienīgās nakšatras, kur kombinējas Mēness un Merkurija enerģijas un vienīgā atšķirība ir tā, ka Mēness ir Ashlesha gavenais pārvaldnieks, bet Merkurijs – Hastas galvenais pārvaldnieks. Tas nozīmē, ka Hastas prātu pārvalda intelekts. Mēness dabā ir uztvert, nevis spriest un izdarīt secinājumus, ko savukārt dara Merkurijs. Merkurijs vada Mēnesi, kamēr Mēness baro Merkuriju. Hastā abu planētu savstarpējā saspēle ir īpaši izteikta.

Skaņas un burti 

Pirmajai padai „Pu” līdzīgi vārdam Putin vai Pure.
Otrajai padai „Sha” līdzīgi vārdam Shah vai Sharon.
Trešajai padai „Nu” līdzīgi vārdam Nun.
Ceturtajai padai „Tu” līdzīgi vārdam Turtle.

Sanskrita alfabētā Hastai atbilst „Jha”, „Nya” un līdz ar to mantras „Om Jham” un „Om Nyam”.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             13-Hasta            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Džanma Bīstami ķermenim Slikti Čandra Rīsi, dārzeņi
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Sampat Bagātība, veiksme Labi Mangal  
15 Svati – visa Nakš. 24 Šatabiša – pirmās 8 st. 6 Ardra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Rahu palmu cukurs
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Kšema Labklājība Labi Guru  
17 Anuradha – visa Nakš. 26 U.Bhadra – pēdējās 8 st. 8 Pušja – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šani sāls
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Budha  
19 Mula – visa Nakš. 1 Ašvini – vidējās 8 st. 10 Magha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Ketu Sezams, zelts
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šukra  
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Parama mitra Vislabākais draugs Labi Sūrja  

Seksuālais tips un saderība

Hastai atbilst Bifelis. Par spīti Hastas veiklībai un prasmei darbībās ar rokām, tās seksuālās tendences nav visai izsmalcinātas. Nereti, izmantojot Hastas enerģijas, notiek seksuāla izmantošana naudas pelnīšanas nolūkos. Tomēr šī nakšatra nav disponēta uz seksuālām perversijām līdzīgi cietsirdīgajām un nevaldāmajām nakšatrām. Ja Hasta darbojas savā askētiskajā līmenī, tā var būt vismazāk seksuālā nakšatra no visām. Hastas seksuālās enerģijas visvairāk sader ar Swati.

Ezotēriskais skaidrojums

Hasta ir universa handymen – persona, kura ir prasmīga plaša profila darbos. Un ezoteriskas lietas kļūst pavisam eksotēriskas, ja patiešam izprot jēdzienu ”kā augšā, tāpat arī apakšā”.

Hasta rūpējas par visām tām mazajām lietām, kas uztur visu četrpadsmit pasauļu (dimensiju) kustību. „Dalījums starp velnu un dievu ir detaļu jautājums” – tas ir Hastas piegājiens makrokosmiskām lietām. Uz viņas centīgajām pūlēm citi bieži nolūkojas no augšas gan personīgajā, gan kolektīvajā līmenī, tomēr tas Hastu īpaši neuztrauc. Tas ir līdzīgi kā cilvēks īpaši nedomā par Saules gaismu, kamēr to var dabūt kā dāvanu.

Lai gan šis fakts nav atspoguļots rakstītajos tekstos, Hasta ir saistīta ar Rahu, Maya planētu, kas ir maģiska un viltīga. Pa daļai Hasta ir noslēpumaina, slēpjoties aiz sava draiskulīgā, visu zinošā aplinku smaida, kāds rotājas uz Vishnu sejas. Hasta ir viena no nedaudzajām, kas redz visas radības kopumu kā spēli un atrod iepriecinājumu, jautrību un smieklus, spēlējot šo spēli pareizajā veidā.

Leģenda par jaunavu Mariju, kurai ir paralēles visās senajās kultūrās un civilizācijās, ir par tām pašām enerģijām un spēkiem, kas ir Hastas sfērā. Hasta ir iekšējās Saules atspulgs, kam ir spēja noturēt, radīt un veicināt dievišķo glābēju (parasti Vishnu inkarnācijas). Termins ‘iekšējā Saule’ tiek lietots tāpēc, ka Virgo ir pārstāv materiālo pasauli un materiālā pasaule savukārt ietver un slēpj garīgo sfēru. Hasta tādēļ ir androgīns spēks, kurš veido materiālo pasauli saskaņā ar garīgajiem likumiem.

Hasta ir 13. nakšatra. Parastajā izpratnē 13 ir savāds skaitlis, saistīts ar okulto, ar nobeigumiem, nāvi un reģenerāciju. Hastai piemītošais kārtības un atjaunošanās koncepts var tikt saprasts caur šo dīvaino kvalitāti, kas saistīta ar dažādu, laika gaitā atdalītu notikumu savstarpējo sakarību. Piemēram, daudzām lietām, kas ar mums notiek bērnībā, ir savi specifiskie iemesli, ko mēs saprotam daudz vēlāk – savā pieaugušo cilvēku dzīvē. Attīstītām dvēselēm bērnības notikumi veido pamatus un sagatavo indivīdu viņa mērķim un liktenim vēlākajos gados. Parasti ir ļoti grūti saprast dažādu mazu, šķietamu, nenozīmīgu un nesavienojamu notikumu nozīmi. Tas nāk vēlāk. Minētā fenomena ietvaros funkcionē arī mistiskais skaitlis 13. Zālamana grāmatā neapšaubāmi ir teikts, ka „ tam, kurš saprot skaitļa 13 nozīmi, tam būs vara un valdīšana”.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Hasta ir saistīta ar Sage Pulahu, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kurš ‘pieskata’ notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē ‘telpas (kosmosa) savienotājs’. Varam iedomāties, ka telpas ‘apvienošana’ var būt visai detalizēts darbs. Interesanti atzīmēt, ka patiesībā jau tas ir laiks, kas savieno telpu. Hasta ir tieši saistīta ar laika ritumu caur savas podnieka ripas simboliku.

Korekcija (dziedināšana)

Šīs nakšatras labās īpašības var stiprināt, saullēktā godinot Sauli kā radošo spēku. Var pielietot visus korektīvos līdzekļus kas tiek asociēti ar Sauli.

Vishnu vai viņa inkarnāciju godināšana ir viens no ceļiem, kā pieskarties augstākajām šīs nakšatras enerģijām. Atkārtojot mantras „Om Jham” un „Om Nyam” 108 reizes laikā, kad Mēness šķērso Hastu un ir attiecīgs lunārais mēnesis ir veids, kā samazināt ciešanas un nest gaismu indivīda dzīvē.

Personas, kurām šī nakšatra dod pozitīvas enerģijas, arī var palielināt labos efektus caur iepriekšminētajiem ceļiem. Ir derīgi valkāt gaišu (īpaši zaļu) nokrāsu apģērbu. Arī balts ir labs. Jāizvairās no košām krāsām. Visu svarīgo pasākumu uzsākšanai jālieto virzieni, lunārais mēnesis un dienas, kad Mēness ir Hastas zīmē.

Piemērs

Vivekanandam, slavenam indiešu svētajam, kurš saviļņoja rietumu sabiedrību ar Vedantas filozofiju, Mēness bija novietots Hastā 10. mājā. Šis novietojums deva labas runas spējas un mākslinieciskos talantus. Vivekananda kombinēja asprātību, humoru un sarkasmu, lai apburtu auditoriju gan Amerikā, gan Eiropā. Atgriežoties Indijā, viņš sludināja tieši Hastai piemītošās vērtības, centīgi strādājot materiālajā līmenī.

Dažādi papildinājumi 

Saskaņā ar Varahamihiru „Mēness Hastā var dot indivīdam enerģiju, drošsirdību, bezjūtību un var izveidot arī dzērāju vai zagli”. Patiesībā dažas no šīm īpašībām nepavisam nav piemērojamas mūsu izvēlētajam cildenajam piemēram, tomēr tām daudzos horoskopos ir rodams pamats.

 

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »