12-Uttara Phalguni

Uttara Phalguni  26˚40’ Simha (Lauva) – 10˚00’ Kanja (Jaunava)

Debesīs

Uttara Phalguni ir 12. nakšatra un šī zvaigžņu kopa sastāv no divām kontrastējošām zvaigznēm, ko mūsdienu astronomijā pazīst kā Beta-Leonis un 93-Leonis. Abas zvaigznes atrodas Lauvas zvaigznāja ‘astes’ galā. Deneboia (Beta –Leonis) ir starp spožākajām zvaigznēm naksnīgajās debesīs, jo tās vizuāla spožuma koeficients ir 2.13. Otras zvaigznes vizuālā spožuma koeficients ir 4.53.

Nosaukums

Uttaraphalguni var iztulkot kā ‘pēdējais iesārtais’ vai ‘pēdējais vīģes koks’. Phalguna mēnesis attiecas uz pavasara sezonu. Tas mums ļauj asociēt UttaraPhalguni ar visām tām sajūtām, ko rada pavasaris. Acīmredzami UttaraPhalguni ir saistīta drīzāk ar pavasara otro pusi, nevis tā sākumu, kuru reprezentē iepriekšējā nakšatra.

Simbols

Nakšatras galvenais simbols ir gultas divas aizmugurējās kājas. Tāpat kā PurvaPhalguni gadījumā – gulta, par kuru iet runa, nav tā gulta, kurā guļam naktī, bet gan dīvāns/tahta, uz kuras atpūšamies dienasvidū vai tāpat vien. UttaraPhalguni ir līdzīga PurvaPhalguni dažādos veidos, kā jau simbols to vēsta. Patiesībā tās abas veido pāri, pirmo pāri visu nakšatru rindā. Tām ir līdzīgo vārdi, simboli, daba un īpašības.

Līdzīgi kā iepriekšējās nakšatras gadījumā, gulta vai guļamtīkls reprezentē vietu atpūtai, komfortam, relaksācijai. Tas, ka UttaraPhalguni simboliski ir saistīta ar šīs gultas aizmugurējām kājām, attiecina to uz pusdienlaika siestas otro pusi, nobeigumu. Parasti otrā puse jau ir aktīvāka nekā pirmā, jo indivīds jau mentāli mostas no relaksācijas un gatavojas darbam. No tā secināms, ka UttaraPhalguni ir mazāk uz komfortu orientēta nekā tās pāriniece PurvaPhalguni. Tā ir saistīta ar atpūtu uz dīvāna runājoties, domājot, apcerot lietas vai rakstot, lasot vai arī – nodarbojoties ar seksu.

Pilnībā izaudzis vīģes koks, ja runā par otru simbolu, reprezentē UttaraPhalguni spējas ‘nest augļus’, kamēr PurvaPhalguni, ko simbolizē jauns, augošs vīģes koks, satur potenciālu ‘augļu došanai’, bet nav vēl pietiekami nobriedis, lai patiešām dotu augļus. Līdz ar to UttaraPhalguni enerģija uzskatāma drīzāk par produktīvu, nevis rekreatīvu un tikai uz labsajūtu orientētu enerģiju.

Dievība

Aryaman, viena no 12 solārajām dievībām (Adityas), ir nakšatras pārvaldošā dievība. Aryaman ir redzams kā dievība, kas valda pār protekciju, labvēlību, laipnību. Līdz ar to nakšatras galvenā motivācija ir palīdzība citiem vai palīdzības saņemšana. Aryaman ir kā viesmīlības un radniecības/tuvības esence, un tās ir īpašības, kas padara UttaraPhalguni pa ļoti kulturālu, sociālu un civilizētu nakšatru. UttaraPhalguni, tāpat kā viņu pārvaldošā dievība, ir visai ieinteresēta uzvedības normās un sociālās labvēlības izpausmēs.

Aryaman ir dievība, kura lielu uzsvaru liek uz draudzību. Vēdiskajos rituālos to gandrīz vienmēr piesauc pārī ar Bhagu (PurvaPhalguni pārvaldošo dievību) vai pārī ar Mitru (Anuradhu pārvaldošo dievību). Nav brīnums, ka UttaraPhalguni un Anuradha ir pazīstamas ar savām spējām veicināt un uzturēt draudzību. UttaraPhalguni saistīta vairāk ar one-to-one sirsnīgo draudzību, kamēr Anuradha ir saistīta drīzāk ar draudzīgumu grupas ietvaros.

Solārā dievība Aryaman savā izturēšanās veidā atspoguļo Saules kā astroloģiska fenomena raksturlielumus. Viņš izturas kā patrons, tomēr var zaudēt savaldīšanos un būt skarbs, ja rodas kādas spēcīgas pretrunas.

Raksturs un darbība

Lielāka daļa no PurvaPhalguni raksturīgajām īpašībām ir pielietojamas arī UttaraPhalguni gadījumā. Papildus tam – labākais veids, kā saprast nakšatras raksturu un darbību ir saprast visas tās īpašības, ko parasti asociē ar visu planētu ‘karali’ Sauli.

Vēdiskajos tekstos Saulei veltītie epiteti ir – apgaismotājs, galvenais starp planētām, mūžīgi mirdzošais, starojošais, dvēseles atspoguļotājs, nežēlīgais un asais, intensīvais, labklājības, bagātības un zināšanu dāvinātājs – un tie visi dod atslēgu Saules enerģijai un atribūtikai. Visas šīs īpašības ir piederīgas arī UttaraPhalguni nakšatrai.

Kā zinām, Saule ir gaisma. Tā ir satviska ‘planēta’. Sattwa (līdzsvars) ir dabai piemītoša kvalitāte, kuras galvenais mērķis ir virzīt mūs pa evolūcijas ceļu, līdzsvarojot abas pārējās kvalitātes – Rajas (aktivitāti) un Tamas (inerci). Tas ir īpašs labsirdības impulss, kam ir tendence būt izpalīdzīgam ikviena labā. Saule apspīd ikvienu – gan nabago, gan bagāto un nekad neizvairās dot. Un arī UttaraPhalguni ir tendence dalīties, būt žēlsirdīgam, labvēlīgam, būt filantropam.

Saule ir vienīgā graha, kas ģenerē savu gaismu. Līdz ar to tā ir visneatkarīgākā no visām planētām, kuras savukārt tikai reflektē Saules ģenerēto gaismu. Neatkarība ir daļa no Saules dabas, un to visu var piedzīvot arī UttaraPhalguni izpausmēs. Šī neatkarība ir saistīta ar savas individualitātes veidošanu, nevis ar atrašanos pūļa vidū. Liela daļa no mums ir tendēti imitēt citus, nevis attīstīt paši savu radošumu, domas un viedokļus. Termins ‘pašpietiekams’, ko mūsdienās parasti lieto tikai materiālajā aspektā, patiesībā atttiecas uz paļaušanos pašam uz savu dvēseli, zināšanām un sapratni. UttaraPhalguni indivīdi parasti mēģina pacelties virs masu apziņas līmeņa. Tie nav tie tipi, kas ir gatavi mainīt savu individualitāti, lai tikai būtu sinhroni ar ikvienu notikumu.

Saule ir arī tēva un sadzīvisko zināšanu atspoguļotājs. Tas kļūst skaidrs no fakta, ka visa dzīvība uz Zemes ir atkarīga no Saules. Līdzīgi tipiskam tēva personāžam, Saulei paralēli labvēlībai piemīt arī skarbās un nežēlīgās īpašības. UttaraPhalguni tādējādi ir gan skolotājs, gan sludinātājs – līdzīgi kā Saule. Un līdzīgi kā Saulei nakšatrai piemīt sava tiesa pompozuma un despotisma.

Lielākā daļa karotāja īpašību – tādas kā dusmas, drošsirdība, agresija, bezbailība, uzvaras vēlme, sacensību gars – ir vienādi piemītošas gan Saulei, gan UttaraPhalguni.Tomēr UttaraPhlaguni, atšķirībā no Krittikas – otras Saules pārvaldībā esošās nakšatras – piemīt piedot spējīga daba un tā ir ieinteresēta uzturēt harmoniju un pašcieņu, nevis uzvarēt par katru cenu. Caur UttaraPhalguni manifestējas Saules sargājošais un spēcinošais aspekts. Tas ir maigs, tomēr stiprs.

Tā kā UttaraPhalguni lielākā daļa atrodas Virgo zvaigznājā, tad šī nakšatra ir vieta, kur tiekas un savijas Saules un Merkurija enerģijas. Merkurijs, dievišķais ziņnesis, ir Saulei tuvākā planēta. ‘Princis’ Merkurijs vienmēr ir gan tuvākais, gan mīļākais ‘karalim’ Saulei. Patiesībā Merkurijs ir vienīgā planēta, kam nekaitē Saules milzīgā intensitāte, un tam, gluži kā princim, neiedveš godbijību karaļa klātbūtne. Abi kopē tie izpauž izšķiršanas spēju, inteliģenci, sapratni un spriestspējas. Zināmā mērā tās abas ir intelektuālas grahas, bet Merkurijam piemīt vieglāka un ‘humorīgāka’ enerģija nekā Saulei. Intelekta (Merkurija) darbs ir kontrolēt prātu (Mēnesi), saņemot norādījumus no Saules. Merkurija enerģija var kļūt visai frivola, ja nav nodibinātas pareizas attiecības ar Sauli. Situācija būtu līdzīga tai, ja ierastos ziņnesis bez nevienas ziņas. Saule ir tas avots, no kura Merkurijs gūst iedvesmu, savukārt Saulei pašai pietrūkst Merkurija komunikācijas prasmju un bez tā palīdzības tā nespēj piemērotā veidā izteikt sevi. Šī iemesla dēļ senatnes gudrie īpaši cildināja Saules – Merkurija kombināciju, kuras klātbūtne jo īpaši jūtama UttaraPhalguni.

Tāpat kā Saule, Uttaraphalguni ir tieša savās izpausmēs un gatava kalpot, bet tikai no pārākuma pozīcijām. Nakšatras dabā ir zināma deva askētiskma. Daudziem varbūt būs grūti iedomāties, kā valdnieks var būt askēts. Te īstajā brīdī vērts ieklausīties senā vēdiskā leģendā par valdnieku vārdā Janaka, lai redzētu, ka tas ir pilnībā iespējams.

Janaka lika kādam viedajam nest degošu lampu cauri visai viņa pilij ar noteikumu, ka liesma nedrīkst nodzist. Kad viedais atgriezās no gājiena, Janaka prasīja viņam pastāstīt par pili visu, ko viņš pa ceļam ir redzējis. Viedais nespēja neko pastāstīt, jo visa viņa uzmanība staigājot bija koncentrēta uz lampu, nevis telpām. Janaka tad atbildēja, ka tas ir veids, kā viņš pārvalda savu zemi.”

Vēdiskajā eposā Mahabharata savā diskursā ar Arjunu Krishna izvirzīja līdzīgu doktrīnu par darbību bez pieķeršanās. Gan Krishna , gan Arjuna bija valdnieki un īsti neiederējās askētu lomās.

UttaraPhalguni, tāpat kā Saule, palīdz dvēselei vieglāk izpausties. Šī izpausme manifestējas ārējā pasaulē kā pašpārliecība, radošums un pašpaļāvība. Negatīvajā aspektā tas var būt savtīgums, lepnums un lielummānija.

Arī aristokrātiskums un cieņa pieder pie primārām dvēseles tendencēm un citas planētas nespēj to imitēt. Saulei nav ekvivalenta, ja iet runa par turēšanos pie solījumiem.Tāpat kā Saule praktiski nenovirzās no sava kursa debess jumā, tāpat indivīds attiecas pret solījumu turēšanu. Ir daudz stāstu par personībām, kuras ilustrē šādu Saules rakstura aspektu, izpaustu caur UttaraPhalguni. Un īpašība, kas UttaraPhalguni noteikti atšķir no citām nakšatrām, ir pašapziņa.

Saulei ir arī ierastās dabas otra puse, ko vairums astrologu ignorē. Saules var būt melu un krāpšanās meistars. UttaraPhalguni ar to ir visai cieša saistība triku meistara Merkurija spēcīgās ietekmes dēļ. Sendienās valdniekiem bija jāapgūst 64 dažādas ‘mākslas’ un arī melošanas, krāpšanās un azartspēļu mākslas bija starp tām. Tomēr jāatzīmē, ka UttaraPhalguni cenšas šīs prasmes lietot tikai cildeniem mērķiem. Tā kā Saule ir dabiskais pārvaldnieks dzimšanas kartes 9. un 10. mājai, tai ir cieša saistība ar indivīda dharmu. Savukārt UttaraPhalguni parasti ir nobažījusies par sava pienākuma un nospraustā mērķa piepildīšanu. Tā vienmēr apzināti izvēlas savu ceļu un iet pa to līdz galam.

UttaraPhalguni iespaidā indivīds ir augstsirdīgs, laipns un draudzīgs pret apkārtējiem. Tas iegūst cildenu reputāciju un ir prasmīgs savā darbā. Pateicoties savai uzticamajai un izpalīdzīgajai dabai, viņš iegūst popularitāti. Viņa fiziskie raksturlielumi atspoguļo Saules īpašības, it sevišķi, ja cilvēks ir dzimis UttaraPhalguni Leo daļā. Tās var būt meduskrāsas acis, ‘kantains’ ķermenis, spēcīgi kauli, sprogaini un diezgan reti mati, majestātisks izskats, lai arī ne visai liels augums, drosmīga un nosvērta izturēšanās maniere, vara krāsas vai zeltaina komplekcija, lepna uzvedība.

UttaraPhalguni Virgo daļai ir Merkurija tendences – elastīgums, humors, slaidums, veiklība, draudzīgums – kas papildina Saules tipa cilvēka tipu. Indivīds ir drīzāk ‘princis’ nekā ‘valdnieks’.

Universālajā lietu kārtībā UttaraPhalguni saistās ar ‘chayani shakti’ – uzkrāšanas un labklājības enerģiju. Simboliski tā ir bagātība no paša ģimenes zemākajā līmenī un bagātība no dzīvesbiedra ģimenes augstākajā līmenī. UttaraPhalguni ir sastīta ir visa veida ienākumiem, kas rodas caur ģimeni, partnerību un dažādām savienībām. Nakšatras uzdevums ir piemērotā veidā pielietot šos resursus un būt devīgam un godīgam to sadalē.

Izpausmes veids

UttaraPhalguni ir līdzsvarota nakšatra. Šī līdzsvarojošā daba labi pamanāma, pateicoties pārvaldošajai dievībai Aryaman. Tikai līdzsvarota personība var būt sabiedrībai labvēlīga, līdzjūtīga un draudzīga pret citiem dzīviem radījumiem. Savā ziņā UttaraPhalguni atspoguļu Libra zīmes dabu, ietverot visu to, kas saistīts ar līdzsvaru. Atšķirība ir tā, ka UttaraPhalguni vairāk turas ap savu fiksēto centru, kamēr Libra zīme parasti apslāpē savu patieso dabu, lai sasniegu harmoniju un balansu.

Varna (kasta)

Nakšatra ietilpst Kshatriya (karotāju) kastā un liek indivīdam rūpēties par sabiedrību un to, kā virzīt enerģiju cildeniem mērķiem. Tas paredz arī zināmu ‘nobeigtību’ materiālajā sfērā un līdz ar to indivīds var ieņemt kādu varas vai spēka pozīciju. Kshatriya kvalitātes zināmā mērā nāk no asociācijas ar Sauli – Kshatriya planētu.

Dzimte

UttaraPhalguni ir sievišķā nakšatra. Tā ir dīvaina klasifikācija, ņemot vērā, ka abas – gan pārvaldošā planēta, gan pārvaldošā dievība ir vīriešu dzimtē. Tā kā liela daļa nakšatras ietilpst Virgo zīmē, tam varētu būt kāda saistība ar UttaraPhalguni nakšatras dzimti. Nakšatra tomēr dominējoši saistās ar sievišķā arhetipa īpašībām – labvēlību, laipnību, taktiskumu, uztvertspēju.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Ar UttaraPhalguni ir saistīti seksuālie orgāni un kreisā roka. Primāri tā ir Vata tipa (gaisa) nakšatra, jo lielākā tās daļa atrodas Virgo zīmē, kura dominējoši ir Vata zīme, tāpat kā tās pārvaldnieks Merkurijs. Savukārt tā nakšatras daļa, kas atrodas Leo zīmē, uzrāda drīzāk Pitta elementam raksturīgās iezīmes.

Debes puses (virzieni)

UttaraPhalguni visciešāk ir saistīta ar austrumu un dienvidu virzienu.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmā pada 26˚40” – 30˚00” Leo atbilst Sagittarius Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Šis ceturksnis ir saistīts ar solārās dabas izpausmēm attiecībā uz Jupiteru, līdzīgi kā Saules/Jupitera savienojumos. Tā rada spēcīgu, ētiski orientētu dabu un padomdevēja kapacitāri. Planētas šajā padā dod izdevīgus, ekspansīvus rezultātus, ja vien tās labi izpaužas Shastiamshā.

Otrā pada 00˚00” – 3˚20” Virgo, kas atbilst Capricorn Navamsha, ko pārvalda Saturns. Tās izpausmes līdzinās Saules/Merkurija/Saturna savienojumam un dod milzīgas organizatoriskās spējas. Planētas, kas izvietotas šajā padā, parasti rada labus rezultātus un praktisku, strādīgu dabu.

Trešā pada 3˚20” – 6˚40” Virgo, kas atbilst Aquarius Navamsha, ko pārvalda Saturns. Šī pada ir saistīta ar UttaraPhalguni filantropisko pusi. Atslēgas vārds te ir – darbs, pakalpojumi, palīdzība. Padai piemīt asas intelektuālās spējas un parasti tās tiek lietotas sociāliem mērķiem. Planētas, kas izvietotas šajā padā, darbojas Robina Huda manierē.

Ceturtā pada 6˚40” – 10˚00” Virgo, kas atbilst Pisces Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Šī pada ir radniecīga Saules/ Merkurija/Jupitera savienojumam. Intelektuālās spējas šeit tiek lietotas, lai redzētu notikumu kopainu un būtu saistībā ar citiem. Šeit vērojams līdzsvars starp mazo un lielo, matēriju un garu, Virgo un Pisces zīmēm. Tā kā šī ir Pushkara navamsha, tad planētas, kas šeit ir izvietotas, dod spēcīgus un labvēlīgus rezultātus gan materiālajā, gan garīgajā sfērā.

Profesijas

Mākslinieki; mūziķi; izklaidētāji; popzvaigznes; slaveni sportisti; vīrieši – seksa simboli; menedžeri; visa veida vadītāji; augsta līmeņa darbinieki; mediju un izklaides industrijas darbinieki; priesteri; organizāciju vadītāji; mafijas bosi; skolotāji un sludinātāji; filantropi; astrologi; laulību padomnieki; seksa terapijas speciālisti; ANO darbinieki; diplomāti; patriotisku organizāciju dalībnieki; baņķieri un kreditori; sociālie darbinieki; padomnieki visās jomās.

UttaraPhalguni ir ļoti elastīga un piemērota dažādām profesijām, kamēr vien indivīds ir komandējošā vai vadošā postenī.

Vietas

Meži; dārzi; nekustamie īpašumi; publiskās ēkas; valdības ēkas; stadioni; izklaides vietas; slavenu cilvēku rezidences; pilis; torņi; lielas zāles; katedrāles un citas izcilas būves; ANO ēkas; bibliotēkas.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Nakšatra ir no Rajas (aktīvo) nakšatru grupas. Nekas īpaši te nav papildināms, jo UttaraPhalguni apraksti liecina par aktīvu un enerģisku nakšatru. Tā pieder Uguns elementam, kas ir izskaidrojams ar tās planetāro pārvaldnieku Sauli un pārvaldošo dievību Aryaman.

Gana (tips)

UttaraPhalguni tiek uzskatīta par Manushya (cilvēcisko) nakšatru. Kā iepriekš tika aprakstīts, tā ir spēcīgi iesaistīta pasaulīgajās lietās. Visas cilvēciskās vērtības – ģimene, sabiedrība, draudzība un tml. atrod savu izpausmi caur šo nakšatru. Zināmā mērā UttaraPhalguni ir kultūras un civilizācijas vēstnesis.

Orientācija un dispozīcija

Tā ir lejup vērsta nakšatra. UttaraPhalguni, pateicoties tās dabiskajām, fiksētajām īpašībām, ir vislabākā pamatu ielikšanai. Tās iesaiste visa veida atbalstā un pamatu likšanā padara to par lejupvērstu nakšatru. Ēkā tā vienmēr būs saistīta ar pamatakmeņiem vai pašiem pamatiem.

Tā ir Dhruva (fiksētā) nakšatra.Par spīti tās uztverīgumam un draudzīgumam, UttaraPhalguni ir visai cieši fiksēta uz savām domām, spriedumiem un darbībām. Iespējams, ka tas ir iemesls, lai uz viņu varētu paļauties.Tai nav tendence tikt sašūpotai dažādos priekos un zvērestos, īpaši draudzības jomā. Šis noturīgums acīmredzami arī ir solāra kvalitāte.

Mēnesis un diena

Nakšatra ir saistīta ar lunārā mēneša Phalguna otro pusi, kas parasti sakrīt ar marta mēnesi Saules kalendārā. Tā ir saistīta ar Dvadashi (12. Mēness dienu jeb tithi) katra augoša un dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes

Labvēlīga laulībām un seksuālām aktivitātēm; pamatos labvēlīga dažādiem iesākumiem ar ilgstošu darbību, piemēram organizācijām, biedrībām un tml; sadarbībai ar augstākstāvošām personām; administratīvai darbībai; īpašumu iegādei un ienākšanai jaunā mājā; svinīgajām ceremonijām; zvērestu un solījumu došanai; rituāliem; jaunu apģērbu un rotaslietu valkāšanai; žēlsirdībai; karjeras maiņām; tēvišķīgām darbībām; diplomātiskām un taktiskām darbībām.

Nelabvēlīgās aktivitātes:

Nelabvēlīga dažāda veida nobeigumiem; skarbām aktivitātēm – konfrontācijai, atmaksai, sadursmēm ar pretinieku; nelabvēlīga naudas aizdošanai, ja cer to saņemt atpakaļ.

Planēta – pārvaldnieks:

UttaraPhalguni pārvalda Saule. Saules aspekts manifestējas jau iepriekšējā nakšatrā Krittika. UttaraPhalguni ir saistīta ar organizējošo principu, kad solārais princips ietekmē un organizē materiālo pasauli, gluži tāpat kā to dara uguns ēdiena gatavošanā. Pirmatnējais solārais princips manifestējas Krittikā kā gribasspēks, bet UttaraPhalguni tas pieņem inteliģences formu. Protams, ar Merkurija palīdzību.

Merkurijs ir asociācijā ar UttaraPhalguni, pateicoties faktam, ka lielākā nakšatras daļa atrodas Virgo zīmē, kas ir Merkurija pārvaldībā. UttaraPhalguni savā būtībā ir intelekta un dvēseles savienošanās. Šīs nakšatras iedarbības rezultātā solārā enerģija tiek virzītā aktuālā praktiskā darbībā noteiktu mērķu sasniegšanai, ko dvēsele ir sev nospraudusi, un tikpat labi arī palīdzēšanai citiem savā ceļā. Tieši tāpat kā visa dzīvība uz mūsu zemes ir atkarīga no Saules stariem, tā sabiedrība un civilizācija ir atkarīga no šīs nakšatras vadības.

Saules – Merkurija savienojumi horoskopā ienes indivīda dzīvē līdzīgas enerģijas kā UttaraPhalguni. Saules draugi – Mēness, Merkurijs, Marss un Jupiters šajā nakšatrā ir labvēlīgi, bet Venēra, Saturns, Rahu un Ketu ir traucēti. Īpaši Venēra, kura nakšatras Virgo daļā ir neecha stāvoklī.

Skaņas un burti

Nakšatras 1. ceturksnim 26˚40” – 30˚00” Leo atbilst “Tay” kā vārdā Taylor.
Nakšatras 2. ceturksnim 00˚00” – 3˚20” Virgo atbilst ‘To” kā vārdā Tohnamah.
Nakšatras 3. ceturksnim 3˚20” – 6˚40” Virgo atbilst “Pa” kā vārdā Pascal.
Nakšatras 4. ceturksnim 6˚40” – 10˚00” Virgo atbilst “Pee” kā vārdā Peter.

Sanskrita alfabētā UttaraPhalguni saistās ar zilbēm ‘Chha’ un ‘Ja’ , līdz ar to atbilstošās mantras ir “Om Chham” and “Om Jam (Jahm)”.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             12-U.Phalguni         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Džanma Bīstami ķermenim Slikti Sūrja Rīsi, dārzeņi
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Sampat Bagātība, veiksme Labi Čandra  
14 Čitra – visa Nakš. 23 Dhaništa – pirmās 8 st. 5 Mrigašira – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Mangal palmu cukurs
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Kšema Labklājība Labi Rahu  
16 Višaka – visa Nakš. 25 P.Bhadra – pēdējās 8 st. 7 Punarvasu – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Guru sāls
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šani  
18 Džještha – visa Nakš. 27 Revati – vidējās 8 st. 9 Ašleša – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Budha Sezams, zelts
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Ketu  
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šukra  

 Seksuālais tips un saderība

UttaraPhalguni atbilstošais dzīvnieks ir govs, kas simboliski izsaka nakšatras audzinošās/barojošās un visai pasīvās tendences. Lai gan nakšatrai piemīt visai cēlas īpašības, tiek uzskatīts, ka tās reputācija ir saistīta ar seksuāliem piedzīvojumiem un skandāliem. Tai piemīt piedzīvojumu gars, kas visvairāk izpaužas seksuālajā jomā.

Ezotēriskais skaidrojums

Interesanti, ka UttaraPhalguni no visām nakšatrām ir visciešāk saistītā ar fiziski redzamo Sauli, ko rītos vērojam uzaustot. Saules fiziskais ķermenis, domājams, ir veidojies apmēram 5 miljardus gadu atpakaļ, bet tās kauzālā būtība, ko pazīstam kā Vivasvan, nav bijusi ar fizisko ķermeni saistīta vēl ilgi. Tas ir līdzīgi kā ar cilvēka astrālo ķermeni, kurš apvienojas ar fizisko ķermeni tikai cilvēka embrija noteiktā attīstības stadijā. Tas viss dod sapratni par to, ka ne jau katrai zvaigznei Visumā ir sava ‘solārā’ sistēma, kas rada dzīvību. Tikai tām zvaigznēm, kurām ir astrālā/kauzālā būtība, ir arī spējas radīt un uzturēt dzīvību.

Saulei ir vienpadsmit brāļu, kuri dzimuši viedā Kashyapaand savienībā ar viņa sievu Aditi (to tulko kā ‘bezgalīgā telpa’ un tā pārvalda Punarvasu nakšatru). Vienpadsmit brāļu vārdi ir Aryaman, Dhatra, Tvastar, Pushan, Savitar, Mitra, Varuna, Amasa, Bhasa, Vishnu, Shakra. Gandrīz visas šīs Saules dievības ir saistītas ar kādu nakšatru – Aryaman ar UttraraPhalguni, Mitra ar Anuradha, Pushan ar Revati, Savitar ar Hasta, Tvastar ar Chitra, Varuna ar Shatabhisha.

Tas, ka nakšatras 1. ceturksnis atrodas Leo zvaigznājā, norāda uz nakšatras karalisko un autoritatīvo daļu, uz solārās enerģijas dubulto jaudu. Savukārt pēdējie trīs ceturkšņi ir zem Merkurija zīmes, un tas norāda uz intelektuālām tendencēm. Garīgajā jomā šīs nakšatras galvenais mērķis ir intelekta un dvēseles harmonizācija, kas virza evolūciju un rada labumus materiālajā jomā. Nakšatra ir saistīta ar individualizācijas gala stadiju, jo tā ‘nosedz’ Leo zvaigznāja beidzamos grādus. Tad, kad individualizācijas process ir beidzies, indivīdam būtu jākalpo/jāstrādā kāda lielāka kopuma (cilvēces) labā. Kalpošanas aspektu norāda arī Virgo zīmes klātbūtne.

No UttaraPhalguni rakstura rodas tās īpašības, ko parasti numeroloģijā saista ar skaitli 12. Nakšatra veido ‘tiltu’ starp skaitļiem 5&6, tāpat starp 11&12.

UttaraPhalguni var uztvert kā ēģiptiešu sfinksu, kas savā ziņā simbolizē Leo un Virgo zīmju harmonizāciju. Tā attiecas uz laika periodu apmēram 10 500 gadu pirms Kristus, kad pavasara ekvinokcija no Virgo zīmes pārgāja uz Leo zīmi. Daudzi uzskata, ka tas bija lielu apvērsumu un izmaiņu laiks, jo pēdējie lielie plūdi, domājams, notika tieši tajā laikā. Tas viss pasvītro nakšatras svarīgumu cilvēces dzīvē.

Gotra (dievišķā izcelsme)

UttaraPhalguni ir saistīta ar Pulasthya, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas seko mūsu galaktikas lietām. Viņa vārdu tulko kā ‘tas, kuram ir gludi mati’. Šis izteiciens saistās ar dzīvesgudro, izsmalcināto, atjautīgo Pulasthya dabu kopumā, kas savukārt ietekmē nakšatras īpašības.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kurus ietekmē kādi nelabvēlīgi un nakšatru traucējoši efekti, vislabākā dziedinšana ir Saules godināšana. Indivīdiem, kuriem ir spēcīga UttaraPhalguni ietekme, ir labi skandēt Gayatri mantru. Noderīga ir arī Durgas vai kādas citas kareivīgās dievietes godināšana.

Tad, kas Mēness šķērso UttaraPhalguni nakšatru un ir atbilstošs lunārais mēnesis, dzīves izgaismošanai var 108 reizes atkārtot atbilstošās saknes mantras ‘Om Chham’ un ‘Om Jam’.

Visus iepriekšminētos veidus var lietot arī tad, ja indivīds vēlas pavairot UttaraPhalguni labvēlīgo ietekmi. Ir labi nēsāt sarkanas, baltas, zaļas vai zeltainas nokrāsas apģērbu. Tas nedrīkst būt pārāk spilgts, ne arī pārāk blāvs. Svarīgiem dzīves notikumiem ir labi ievērot laiku, kad Mēness šķērso UttaraPhalguni, ir atbilstošs lunārais mēnesis un tiek ievērota atbilstošā debess puse.

Piemērs

Džordžs Vašingtons, Amerikas politiķis, bija dzimis ar UttaraPhalguni nakšatru Ascendentā. Viņš izveidoja Amerikas galvaspilsētu, kas joprojām nes viņa vārdu. Varam uzkatīt, ka galvaspilsētas pamatakmens tika ielikts UttaraPhalguni nakšatras ietekmē un Virgo zīmē, jo Vašingtona joprojām ir permanents pasaules varas centrs.

Arī Warren Beatty, slavens Holivudas aktieris, piedzima ar UttaraPhalguni nakšatru Ascendentā. Sekojot UttaraPhalguni dabiskajām tendencēm, viņam bija īsts Kazanovas imidžs un viņš bija sava laika seksa simbols.

Interesanti papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, indivīdi ar Mēnesi UttaraPhalguni nakšatrā “pelna ar savām zināšanām, ir patīkami un populāri, un dzīvo komfortā un bagātībā”.

 

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »