6-Arudra

Arudra 6˚40’ – 20˚00’ Mithuna (Dvīņi)

Debesīs

Arudru, kas ir Rahu enerģijas sākums, pārstāv viena spoža zvaigzne Oriona zvaigznājā, kas mūsdienu astronomijā ir zināma kā Betelgeuse (Alpha –Orionis). Vizuālā spožuma koeficients tai ir 0.57. Betelgeuse ir kā spožs, sarkans gigants Oriona zvaigznāja augšējā kreisajā stūrī. Senajās kultūrās tika uzskatīts, ka Orions ir ļoti svarīgs zvaigznājs ar lielu ietekmi uz mūsu planētu. Vēdu zinātāji redzēja to kā Shivas nežēlīgās formas – Rudras – mājokli.

Nosaukums

Arudrai var būt vairāki tulkojumi angļu valodā – ‘zaļā’, ‘svaigā’, ‘mitrā’, ‘valgā’. Visi šie tulkojumi atspoguļo atjaunotni. Piemēram, jēdziens ‘mitrs’ var attiekties uz gaisa mitrumu, no kā veidojas mākoņi un rodas lietus. Savukārt lietus dod tālāk dzīvību zemes veģetācijai un padarīt to ‘svaigu’ un ‘zaļu’.

Cits iespējamais asociatīvais tēls ir asaras, ja jēdziens ‘mitrs’ tiek saistīts ar cilvēciskajām jūtām un emocijām. ‘Asaru lāse’ patiesībā ir viens no labāk zināmajiem šī debesu spīdekļa tulkojumiem. Vēl viens fiziskas dabas fenomens, kas saistīts ar vārdu ‘mitrs’ ir sviedri. Senie teksti Arudru saistīja ar Saules despotisko, nomācošo dabu, kura ir atbildīga par sviedru rašanos.

Simbols

Arudras galvenais simbols ir ‘dimants’, lai gan daudzi pētnieki uzskata ‘asaru lāsi’ par primāro simbolu. Kā jau redzējām, nakšatras vārds asociējas ar mitrumu un slapjumu. ‘Asaru lāses’ simbols saista Arudru ar visa veida skumjām. Tā var tikt uzskatīta arī par simbolu ūdenim pilienveida formā. Piemēram –rasas lāses uz augu lapām agrā rīta stundā vai tūkstošiem lietus pilieni uz lapām pēc lietus. Rasas lāses, kā zinām, simbolizē svaigumu un atjaunotni. Asaru lāse kā attīrīšanās procesa sastāvdaļa simbolizē drīzāk skumju izkliedēšanos nevis veidošanos. Arudrai piemītošā spēja uz katarses procesu ir līdzīga bērna uzvedībai, kurš vienu brīdi var raudāt, bet jau nākošajā smaidīt, it kā nekas nebūtu noticis.

Arudra ir futūristiska nakšatra, kas caur vētrainiem notikumiem tiecas atbrīvot indivīdu no sabrūkošās pagātnes iespaida. Jāatceras, ka vētras parasti neturpinās diez ko ilgi. Ja izdodas nepieķerties pagātnei pārāk stipri, indivīds var ‘burāt’ cauri šīm vētrām visai viegli un tikt apbalvots ar atjaunotni līdzīgi kā tas notiek ar zaļajām, svaigajām lapām pēc lietus.

Piemēram – kāds jūtas vīlies darba zaudēšanas dēļ, bet darba zaudējums savukārt var sniegt jaunu iespēju pievērsties savam iemīļotajam nodarbošanās veidam vai aicinājumam un gūt tur panākumus. Tas ir iemesls, kāpēc Arudras simbols ir ‘dimants’.

Kā zināms, dimants veidojas miljoniem gadu ilga spiediena un karstuma ietekmē. Tieši tāpat šis zvaigznājs var ietekmēt spilgtas personības veidošanos pēc tam, kad cilvēks ir izgājis cauri dzīves vētrām un ‘nomazagājis nost’ visu veco. Asociācijas ar dimantu liecina arī par to smagā darba daudzumu, kas jāiegulda, izejot cauri nakšatras uzsūtītām dzīves likstām, lai iegūtu izcilo ‘zināšanu dārgakmeni’.

Dimants ar savām daudzdimensionālajām atstarojošām virsmām ir domāts vairāk kā mentāls un intelektuāls simbols, uzsverot Manomayakosha (mentālais/intelektuālais plāns) dažādos aspektus. Tāpat kā dimanta mirdzums ir atkarīgs no gaismas, kas to apspīd, tāpat arī prāta un intelekta izcilība ir atkarīga no tā gaismas daudzuma, kas piemīt cilvēka dvēselei.

Arudras alternatīvais simbols – cilvēka galva – tāpat izsaka prāta un mentalitātes ideju. Savukārt dimants ir cietākā uz Zemes zināmā substance un attiecīgi šī cietība un bargums saistās ar Arudras nepiekāpīgo, stingro dabu. Arudrai ir ass, caururbjošs izturēšanās veids un tā var viegli ‘nocirst’ jebko tāpat, kā to spēj dimants. Arudrai ļoti svarīgi ir nonākt pie visu lietu saknēm, tā ir saistīta ar uztveres dziļumu.

Dievība

Valdošā dievība ir Rudra – ‘briesmīgais’, ‘brūni sārtais’, ‘pārveidotājs’, ‘mežonīgais’. Savukārt atsauce uz sarkano krāsu radusies no Betelgeuse zvaigznes sārtās krāsas, ko astronomi nosaukuši par ‘sarkano milzi’. Rudra atspoguļo Shivas, viena no vēdisko dievu trijotnes, destruktīvo un pārveidojošo aspektu.

No vēdiskajiem tekstiem zināms, ka Rudra ir vētru dievība, kas pastiprina satraukumu un apvērsumu iespējamību.

Rudra saistīts ar haosu, nekārtībām, jucekli, anarhiju un postījumiem. Tomēr gudri cilvēki atzīst, ka tieši šīs briesmīgās lietas visbiežāk liek cilvēkiem mainīties. Tikai nedaudzi pieņem izmaiņas, pirms nav kārtīgi ‘mesti pret sienu’.

Arudras primārā būtība ir ‘izmaiņas’ un Rudra jau nu noteikti zina, kā to panākt.

Atmosfēra, kuru atklāj un veido Rudra, var tik iztēlota kā brīdis pirms vētras, kad ir savilkušies tumši mākoņi, visapkārt plosās zibens un pērkons.

Arudra ir eksperts minēto situāciju radīšanā, ienesot šāda veida pieredzi cilvēku dzīvēs.

Vētra ir svarīgs fenomens, caur kuru daba iegūst atvieglojumu. Arudras būtība saistās ar periodu pirms vētras, vētras laiku un brīdi tieši pēc vētras.

Savukārt Rudra ir cieši saistīts ar Oriona zvaigznāju, kuru tulko kā ‘mednieks, meklētājs’. Uzskata, ka Oriona zvaigznājs ļoti ietekmē zemi un cilvēci. Visos vēdiskajos tekstos Orions tiek uzskatīts par vārtiem, caur kuriem dvēseles uzsāk ceļu uz savu Zemes dzīvi.

Orionu sauc arī par ‘Dzīvības devēju’, kas ar pārmaiņu ierosināšanu palīdz cilvēces evolucionārajam procesam.

Dažas no nežēlīgajām vētrām var likties destruktīvas individuālajā vai kolektīvajā līmenī, tomēr tās vienmēr ir labvēlīgas jauniem sākumiem.

Par Rudru ir daudz leģendu senajos vēdu tekstos. Par to vairāk būs ezoteriskajā sadaļā.

Raksturs un darbība

Arudras daba ir kā bērna daba. Tas jau bija minēts. Indivīdi, kas dzīvo Arudras ietekmē, spēj lidināties no intensīva prieka uz intensīvām bēdām un atpakaļ dažu minūšu laikā.

Arudra vienmēr ir iesaistīta kādā virpuļojošā procesā, kas liek tai nemitīgi piedzīvot transformāciju. Dažos gadījumos šis process rada labas lietas, piemēram – zināšanu ‘dārgakmeņus’. Citos gadījumos – negatīvus rezultātus, piemēram – postošas domas un jucekli.

Arudra ir pirmā nakšatra, kur dzimst intelekts un kur tiek pieliktas pūles mentālajā plānā saprast Maya ilūziju būtību.

Iepriekšējā nakšatrā – Mrigashirā – prāts attīsta savas spējas klejot un brīnīties. Arudrā jau intelekts ir pietiekami attīstījies, lai sintezētu pieredzi no minētajiem klejojumiem.

Arudra joprojāmir tikpat zinātkāra kā Mrigashira, un vienīgā atšķirība ir faktā, ka Arudra tomēr vēlas zināt iemeslu, kas stāv aiz efektiem, kamēr Mrigashirai pietiek ar efekta vērošanu un priecāšanos par to.

Var teikt, ka Mrigashira priecājas, bet Arudra sīki analizē. Tie varētu būt iemesli, kāpēc Arudra indivīdiem ir pētniecisks un ‘zondējošs’ intelekts. Kad Arudra ienāk telpā, var uzreiz pamanīt viņas ‘pētīšanas’ tieksmi. Pat septiņus gadus vecam bērnam patīk pētīt un saprast cilvēkus sev apkārt, un tas nebūt nav saistīts ar rūpēm par pieklājīgu izturēšanos.

Universālajā lietu kārtībā Arudra tiek saistīta ar ‘yatna shakti’ – spēku ‘pielikt pūles’. Galvenais ir meklēt un sasniegt iedomāto mērķi. Arudra tādējādi pabeidz meklēšanas procesu, kas sākās jau Mrigashirā. Sasniegumi ir Arudras enerģijas rezultāts.

Var redzēt, ka angļu valodas vārdi ‘arduous’(spraigs, grūts) un ‘ardent’ (kvēls, dedzīgs) ir iegūti no vārda ‘Arudra’ un saistās ar šīs nakšatras izteiksmes veidu.

Arudrā mentālais jūtīgums un iespaidojamība veido vētrainu, nepastāvīgu prātu – aktīvu un reaģējošu. Šī veida sensitivitāte padara Arudras indivīdus uzņēmīgus pret visa veida sāpēm un dažos gadījumos izraisa vēlmi palīdzēt tiem, kas no tām cieš. Arudras pamatbūtībā esošās emocionālās slāpes turas uz empātijas principiem. Pat Rudra, nakšatras pārvaldošā dievība, ir veicis zināmas atbalstošas darbības, lai aizsargātu Rohini no Brahmas. Un pērkona negaiss arī ir veids, kā daba sniedz zemes veģetācijai atvieglojumu no posta.

Arudra ir pirmā nakšatra, kurā emocijas nonāk sadursmē ar prātu un ir pastāvīga nepieciešamība līdzsvarot mentālos un emocionālos impulsus.

Indivīdiem ar Arudru ascendentā mēdz būt ir lielas sejas, sprogaini mati un saīgusi sejas izteiksme. Acīm parasti ir caururbjošs skatiens un izteiciens – ‘palika sarkans no dusmām’ ir labi piemērojams tieši Arudrai. Tas ir trakais, bezprātīgais profesora arhetips, kas iemieso Arudras raksturu.

Arudrai ir laba atmiņa un tā ātri atsaucas uz faktiem un skaitļiem. Jāatzīmē, ka Arudra gan īpaši nepārbauda faktus, pirms sāk runāt. No ārpuses viņa var izskatīties mierīga, tomēr vētra galvā norit visai bieži. Viņu dzīve ir pilna ar ekstrēmām izmaiņām un kūleņiem.

Arudras indivīdi nerimstoši un intensīvi novēro gan sevi, gan citus. Šī īpašība, ko pavairo tieksme savas domes vienmēr izteikt skaļi, liek viņiem izskatīties nepieklājīgiem un kritiskiem. Dažos gadījumos viņu sarkasms var izraisīt apkārtējiem vien sāpes un ciešanas.

Mazāk attīstītās dvēselēs Arudra izpaužas kā bērnišķīga tieksme melot, lai sasniegtu patmīlīgus un negodīgus mērķus.

Līdzīgi Rudram, viņi ir drosmīgi un nebaidās no jebkādas konfrontācijas. Arudra cilvēki ir kā apkārt klejojoša vētra, un līdz ar to reakcijas, ko viņi saņem no cilvēkiem, ir ļoti dažādas. Arudrai labi padodas cilvēku iebaidīšana. Īpaši tas attiecas uz mierīgiem un maigiem tipiem.

Fiziskā konstitūcija ir diezgan laba, līdz ar to Arudrai ir piemēroti fiziska rakstura darbi. Materiālajā sfērā viņi svārstās starp ekstrēmiem stāvokļiem. Tomēr viņi nav īpaši spēcīgi finansēs un tiecas ātri iztērēt sapelnīto, līdzīgi kā septiņgadīgs bērns, kas nav īpaši norūpējies par naudu.

Pateicoties Rahu iedarbības iluzorajai enerģijai, Arudra var radīt daudz apmulsuma un jucekļa. Tas veicina indivīdu izšķērdēt savu intelektuālo un mentālo enerģiju nenozīmīgās lietās. Tas var veicināt arī stūrgalvību, augstprātību un pārsteidzību.

Mūsu laikā, kad zinātnei un tehnoloģijām ir liela ietekme uz masu apziņu, arī Arudra indivīdi parasti izlieto savu potenciālu tieši šajās materiālajās lietās, kas gan nedod pilnīgi neko dvēseles evolūcijai.

Ir redzams, ka pēc nogurdinošiem pūliņiem dzīves pirmajā pusē daudzi fiziķi dzīves otrajā pusē kļūst par metafiziķiem. Tas atspoguļo veidu, kā cilvēki iznieko veselas dzīves, lai nonāktu pie kādiem nozīmīgiem slēdzieniem.

Visiem Arudra indivīdiem ir iespēja transformēt savas dzīves, tomēr mūsdienu hipermateriālistiskajā laikmetā, kurš ir pilns ar ilūzijām, tas nav viegli.

Augsti attīstītas dvēseles gadījumā Arudra funkcionē atšķirīgi. Viņas prāts tiek pārbaudīts ar vētrainiem notikumiem un apstākļiem, lai fiksētu viņas sapratni un atšķirtspēju.

Vēsture pierāda, ka visas lielas personības ir izgājušas caur šādiem pārbaudījumiem. Papildus tam, ka tiek pārbaudīta ticība, vētraini notikumi aizskalo putekļus un iepriekšējo dzīvju negatīvo karmu. Arudra pati ir kā vētra, kas mūs modina no snaudas un liek iekliegties ‘kāpēc?par ko?’

Izpausmes veids 

Arudra tiek uzskatīta par līdzsvarotu nakšatru. Tās līdzsvarotā daba veidojas, pateicoties mentālajām un intelektuālajām uztveres spējām. Tie, kas mīl analizēt un pārdomāt, pārāk bieži tomēr neiet uz ekstrēmām lietām. Visas Arudras vētras, haosi un liekvārdības nav nekas cits kā dabisks veids līdzsvara sasniegšanai. Ja dzīvē sastopam kādu mokošu, kaitinošu situāciju, tās vienīgais mērķis ir ‘izšķīdināt’ mūsu pagātnes karmu un radīt līdzsvaru, tāpat kā to dara pērkona negaiss

Varna (kasta)

Arudra pieder miesnieku (butcher) kastai. Tas ir tieši Arudras darbs – iznīcināt lietas, kuru derīgums jau beidzies. Arudras pārvaldošā dievība Rudra atbrīvo Visumu no dēmoniskajiem spēkiem. Kā redzēsim ezoteriskajā sadaļā, Rudram nebija jādomā divreiz, pirms nocirst vienu no Brahmas galvām.

Dzimte 

Arudra ir sieviešu dzimtes nakšatra. Lai gan Rudra pārstāv vīrišķo dievību, tomēr nakšatras izpausmes pamatprincipi atspoguļo dabas haotiskos, niknos aspektus. Tādas nakšatras izpausmes kā ‘jūtīgums’, ‘valgums’, ‘svaigums’ var tikt uzskatītas tikai kā sieviešu dzimtei piemītošas. Atjaunotne, ko piedzīvo daba pēc lietusgāzes, arī ir viens no Arudrai piemītošajiem sievišķajiem fenomeniem.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija 

Arudra tiek saistīta ar tādām ķermeņa daļām kā acis, mugura un galvas priekšējā daļa (piere), uzsverot nakšatras uztverošo un analizējošo aspektu. Kā neirologi ir atklājuši, lielākā daļa smadzenēs esošo kontroles mehānismu atrodas tieši galvas priekšējā un aizmugurējā daļā. Arudra pieder Vatas tipam, jo visā pilnībā iekļaujas Dvīņu zīmē, ko viennozīmīgi sauc par Vatas jeb gaisa zīmi. Planetārais pārvaldnieks Rahu arī primāri ir Vatas ietekmē. Un galu galā – nevar būt neviena vētra bez gaisa klātbūtnes!

Debess puses (virzieni)

Dienvidrietumi, rietumi, ziemeļi.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmā pada : 6˚40” – 10˚00” Gemini atbilst Dhanu Navamsa, ko pārvalda Jupiters. Pirmais ceturksnis saistās ar Arudras atklājēja dabu un zinātkāri. Šeit izvietotās planētas izraisa ‘laimīgajiem veicas’ tendences, tomēr ar tieksmi uz materiālas dabas pārmērībām. Šis ir vētras sākums un līdz ar to apstākļi vēl nav kļuvuši nelabvēlīgi

Otrā pada: 10˚00” – 13˚20” Gemini atbilst Makara Navamsa, ko pārvalda Saturns. Šī pada rada stipru ieinteresētību matariāla rakstura darbībās un līdz ar to arī lielākas iespējas vilties. Caur otro padu manifestējas lielākā daļa nakšatras negatīvo iezīmju. Vētras spēks ir pieaudzis un tādējādi šeit izvietotās planētas dod pastāvīgus uztraukumus un nelaimes.

Trešā pada: 13˚20” – 16˚40” Gemini atbilst Kumbha Navamsa, ko arī pārvalda Saturns. Trešā pada saistās ar Arudras pētniecisko dabu visādu zinātnisko un elektrisko procesu jomā. Vētra ir savā pilnbriedā un tas dod planētām spēku uz pēkšņiem, īslaicīgiem iedvesmas uzliesmojumiem. Šajā padā mentālā aktivitāte ir savā maksimumā.

Ceturtā pada: 16˚40” – 20˚00” Gemini atbilst Mina Navamsa, ko pārvalda Jupiters. Tā ir Arudras Pushkara Navamsa, kas saistās ar tās sensitīvo, līdzjūtīgo dabu. Šeit Arudrai ir stipra vēlme palīdzēt tiem, kuriem ir mazāk paveicies evolūcijas procesā. Vētra pamazām beidzas, apstākļi kļūst mierīgi un maigi. Planētas parasti dod labvēlīgus un ekspansīvus rezultātus.

Profesijas

Elektriķi un elektroinženieri; IT speciālisti; datorprogrammētāji; skaņas inženieri un akustiķi; mūziķi (elektroniskā mūzika); angļu valodas eksperti; ieroču eksperti; fotogrāfi; specefektu inženieri kinoindustrijā; datorspēļu izgudrotāji; specialitātes, kas saistītas ar virtuālo realitāti; roku darba strādnieki; fiziķi; matemātiķi; pētnieki; zinātnieki, filozofi; rakstnieki un novelisti (īpaši ‘fiction’ žanrā); mediķi (pielietojot indi nelielās devās kā ārstniecības līdzekli) un homeopāti; allopāti; mentālo sporta veidu pārstāvji (šahs, bridžs u.c); apbedīšanas biroja īpašnieki; ķīmiķi; farmācijas industrijas speciālisti; speciālisti, kas saistīti ar indēm; atomspēkstacijās strādājošie; acu, smadzeņu ķirurgi; psihoanalītiķi un psihoterapeiti; speciālisti galvas un smadzeņu kaitēs; detektīvi; analītiķi; apgaismošanas speciālisti; rentgena speciālisti; pārtikas ražotāji (konservēta, saldēta un tml. pārtika); zagļi; narkotiku tirgoņi; biotehnologi; ķīmijterapeiti; politiķi un manipulatori; snaiperi un gangsteri.

Vietas

Visas vietas, kur notiek dabas fenomeni- pērkona negaisi, tornado, viesuļvētras un tml; izpētes laboratorijas; hightech stidijas un veikali; slimnīcas; komunikāciju centri ar tehnoloģisko nodrošinājumu (radio un TV studijas); atomstacijas; ķīmisko procesu norises vietas (rūpnīcas, laboratoriojas un tml); eskalatori un pacēlāji; militārās bāzes (ieroči).

Mūsdienās ikvienā mājā ir zināma Arudras klātbūtne, jo tā saistīta ar elektrisko nodrošinājumu un atbilstošām ierīcēm.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Arudra ir tamasiska nakšatra, jo tās pārvaldītāja planēta Rahu ir tamasiska un manifestējas caur haosu, izplatīšanos, liekvārdību, traucējumiem, neskaidrību. Arudra pieder ūdens elementam un to var konstatēt caur Arudras simboliku un tēliem. Tas norāda, ka zem Arudras intelektuālisma dziļi slēpjas emocijas, kuras neizbēgami ir iesaistītas rīcībā.

Gana (tips)

Tā ir Manusha nakšatra. Merkurijs, kas veido tiltu starp zemāko dimensiju pasaulēm un augstāko dimensiju pasaulēm, saista Arudru ar Manusha (cilvēcisko) sfēru, kas atrodas tieši pa vidu visām 14 eksistences dimensijām (deva – manusha – rakshasa). Arudra atspoguļo Rahu iluzoro dabu, jo tieši Rahu ir iesaistīts cilvēces cīņā par materiālās pasaules eksistenci uz Zemes.

Orientācija un dispozīcija

Augšup vērsta nakšatra. Arudra izvēlas visai augstus mērķus – tieši tāpat, kā Rudras bultas, kuras ir vērstas uz debesīm.

Arudra meklē intelektuālu izaicinājumu un kādas augstākas zināšanas jebkurā izpausmes formā. Jebkurā savas dzīves problēmsituācijā mēs parasti sev uzdodam piespiedu jautājumu – kāpēc mums tas viss? Tas parasti ir laiks, kad daudzi no mums pavērš savus skatienus uz debesīm, gaidot atbildi.

Arudra ir asa un spēcīga nakšatra un to attēlo pārvaldošā dievība – vētru dievība. Tās darbība izpaužas kā pēkšņs čūskas dzēliens.

Kā zināms, arī Rahu ir skarba planēta, līdz ar to Arudra nereti pielieto dzēlīgu sarkasmu. Ar to ir saistīti daudzi nepatīkami starpgadījumi. Pat tad, kad Rahu dod labus rezultātus, tie izpaužas pēkšņā un asā manierē

Mēnesis un diena

Arudra saistās ar Mrigashira mēneša otro pusi (vidējās 9 dienas). Saules kalendārā tās iekrīt decembra mēnesī. Arudra ir saistīta arī ar Ekadashi (11. mēness dienu) katrā augoša un dilstoša Mēness fāzē. 

Labvēlīgās aktivitātes 

Labvēlīgās aktivitātes ir tās, kas minētas profesijās un ar tām saistītajās vietās. Vēl – destruktīvas aktivitātes, piemēram, vecu ēku nojaukšana, novecojušo ieradumu atmešana, vecu lietu izmešana; dažādu uzskatu, viedokļu un pamatvērtību konfrontēšana; pētījumi un aktivitātes savā sfērā (elektrība, ieroči, indes un tml).

Var nomierināt nežēlīgās dievības Rudru un Kali.

Nelabvēlīgas aktivitātes

Nelabvēlīgi jebkādu lietu sākumi; pamatos nelabvēlīgas tādas lietas kā precības, ceļojumi, cieņas un apbalvojumu saņemšana vai došana; reliģiskas ceremonijas.

Planēta –pārvaldnieks 

Lai gan Rahu ir galvenais planetārais pārvaldnieks, tomēr Arudru lielā mērā var uzskatīt par Rahu un Merkurija enerģiju kombināciju. Tās abas ir intelektuālas planētas, kam ir darīšana ar dzīves un dabas duālo izpausmi.

Rahu daba līdzinās Merkurijam un translējas caur to. Tas pastiprina Arudras indivīdu intelektuālo kapacitāti un pastiprina arī iesaistīšanos aktivitātēs, kur uzsvērta komunikācija vai darbs ar rokām.

Ir nodrošināta pietiekama mentālā un nervu enerģija, lai izpaustos Merkurijam raksturīgās iezīmes, piemēram, atjautība, mainīgums, domu straujums, komunikācijas spējas. Tāpat kā dimants, arī Arudras intelektuālais spēks ir daudzpusīgs un caururbjošs.

Rahu –Merkurija negatīvā puse liek indivīdam lietot savas prasmes patmīlīgi un kaitējot citiem. Dažos gadījumos intelekts ir tiktāl sagrozīts, ka indivīds nedomā divreiz, pirms ļaujas kādām kriminālām aktivitātēm.

Ir jābūt ļoti uzmanīgam, pirms iesaistās Arudras veicinātās aktivitātēs, jo negatīvie rezultāti bieži vien ir jāpārcieš jau šīs dzīves laikā. Zināmā mērā tas ir pat labi, jo nenesam slikto bagāžu līdzi uz nākamo dzīvi un nodarījumu labošana (izpirkšana) ir iespējama jau tagad.

Rahu un Merkurija enerģija var pārāk stipri sasaistīt indivīdu mūsdienu informācijas pārprodukcijā, kam gan nav nekāda sakara ar reālām zināšanām.

Savā augstākajā izpausmes aspektā šī enerģija var dot iespēju iegūt reālas zināšanas un spēju redzēt cauri ilūzijām. Tā var savienot indivīda intelektu ar neredzamajām sfērām, lai sasniegtu intuitīvu uztveri.

Arudra ir vieta, kur dzimst Rahu mistiskā enerģija. Daba šeit ar nodomu ievieš haosu un difūziju, lai sekmētu esošo lietu manifestāciju un jaunu lietu radīšanu. Iepriekšējās nakšatrās radošais process bija diezgan labi sakārtots. Arudra tādējādi ir saistīta ar to nejaušo X-faktoru, ko nekad nevar skaidri uztvert un paredzēt. Fizikas valodā runājot, vislabāk to ilustrē ‘nenoteiktības princips’ un ‘kvantu teorija’, jo abos ir skaidri uzsvērts, ka nekas nav absolūti noteikts un viss ir tikai iespējamība.

Citiem vārdiem sakot, Maya (ilūziju pasaule) ir neaptverama. Tas atklājas tikai caur patiesu apgaismību, uz ko ceļā ir visas 27 nakšatras.

Skaņas un burti

Pirmajai padai: „Ku” līdzīgi Kubrick.
Otrajai padai: „Kha” līdzīgi Khalsa.
Trešajai padai: „Nga” līdzīgi Nancy.
Ceturtajai padai: „Chha” līdzīgi Chhatri (hindu valodā).

Sanskrita alfabētā Arudra saistās ar skaņu „Aee” un līdz ar to atbilstošā mantra ir „Om Aeem”.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             6-Arudra  

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Džanma Bīstami ķermenim Slikti Rahu Rīsi, dārzeņi
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Sampat Bagātība, veiksme Labi Guru  
8 Pušja – visa Nakš. 17 Anuradha – pirmās 8 st. 26 U.Bhadra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šani palmu cukurs
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Kšema Labklājība Labi Budha  
10 Magha – visa Nakš. 19 Mula – pēdējās 8 st. 1 Ašvini – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Ketu sāls
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šukra  
12 U.Phalguni – visa Nakš. 21 U.Ašadha – vidējās 8 st. 3 Krittika – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Sūrja Sezams, zelts
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Mitra Draugs, labvēlis Labākā Čandra  
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Parama mitra Vislabākais draugs Labi Mangal  

Seksuālais tips un saderība

Arudrai atbilstošais dzīvnieks ir suns. Protams, ne jau kāds draudzīgs skotu terjers, bet milzīgs un agresīvs suns. Tiek uzskatīts, ka suņi ir seksuāli aktīvi dzīvnieki, līdz ar to arī Arudra var būt pārmērīgi norūpējusies par lietām, kas saistās ar seksu. Arudra visvairāk sader ar Mula nakšatru, otru zvaigznāju, kura seksuālo tipu raksturo suns.

Ezotēriskais skaidrojums

Nesenajos atradumos ir konstatēts, ka zvaigznājs, ko tagad sauc par Orionu (mednieku), bija interesējis arī senos ēģiptiešus. Arī vēdiskajā mitoloģijā tam ir atvēlēts speciāls statuss.

Zvaigznājā ietilpst divas nakšatras – Mrigashira un Arudra. Mrigashiru reprezentē trīs zvaigznes, kas veido mednieka loku. Arudru savukārt reprezentē spožā zvaigzne – Betelgeuse, kas atrodas augšējā kreisajā Oriona zvaigznāja stūrī.

Saskaņā ar dažiem vēdisko zinību avotiem, Betelgeuse tiek uzskatīta par Shivas mājokli. Oriona zvaigznājs izveidojās, kad Shiva pieņēma mednieka izskatu un ar savu bultu nocirta vienu no Brahmas galvām. To var saprast, ja zina, ka Brahma ir kaimiņu nakšatras Rohini pārvaldošā dievība. Vēdu gudrie uzsver, ka Mrigashira, kas ir Arudras otra kaimiņiene, savukārt ir Parvati jeb Shivas dzīvesbiedres mājoklis. Lai gan tekstos tas nav īpaši uzsvērts, tomēr fakts ir tāds, ka Mrigashira un Arudra veido pāri tāpat kā Purva Phalguni un Uttara Phalguni (11. un 12. nakšatra).

Rudra jeb dieva Shivas nežēlīgā forma ir Arudru pārvaldošā dievība. Tas izveido saistību starp Rahu un Shivu, kurš ir postītājs dievu trijotnes vidū (Brahma- Shiva – Vishnu). Dažos vēdiskajos tekstos pat teikts, ka Rahu mitinās Shivas jeb Neelkantha (cits Shivas vārds) sirdī. Rahu un Shiva ir radinieki – tā to attēlo leģendas.

Radniecība ar Shivu ir iemesls, kāpēc Rahu daļēji valda arī pār Ūdensvīra zīmi, kura vispirms ir saistīta ar Shivu. Abi – Rahu un Shiva – tiek attēloti ar vienādu, elektrozilu ķermeni.

Oriona nozīmīgumu uzsver fakts, ka galaktikas ‘vārtos’ tas atrodas pa vidu starp Vērša un Dvīņu zvaigznājiem. Tiek uzskatīts, ka dvēseles, kuras tiecas piedzimt uz Zemes, ceļo cauri šiem vārtiem. Astronomiski vārtus var iedomāties kā vietu uz taisnes, kura nāk no galaktikas centra Zemes virzienā.

Tāpēc vēdiskie teksti uzskata Orionu par Prajapati jeb cilvēku rases ciltstēvu. Arī senie ēģiptieši saistīja Orionu ar Osiris, visas cilvēces tēvu. Orions vienlaikus atrodas ļoti tuvu Sīriusam, ap kuru, kā uzskata, rotē Saules sistēma. Tomēr diskusija par Sīriusa nozīmīgumu ir ārpus šī teksta mērķa.

Arudra tiek saistīta ar ‘yatna shakti’, kas ir spēks pielikt pūles dotajā virzienā. Pūles atspoguļo izšautā bulta. Simbola tulkojums ir medības kopumā un mērķis kā tāds.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Nakšatra ir saistīta ar Sage Pulahu, kas ir viens no 7 Visuma gudrajiem, kas seko līdzi notikumiem mūsu galaktikā. Sage Pulahu ir tulkojams kā ‘telpas apvienotājs’ un Arudra līdz ar to ir pārņemta ar visu, kam ir kāda redzama , konkrēta izpausme telpā

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kuru dzimšanas karti ietekmē kādi kaitīgi faktori, ir jāpielūdz Shiva viņa nežēlīgajā Rudras formā.

Var atkārtot mantru ‘Om Aeem’ 108 reizes laikā, kad Mēness šķērso Arudras nakšatru. Jāievēro atbilstošais lunārais mēnesis.

Personas, kuras saņem pozitīvo Arudras enerģiju, arī var vairot labvēlīgos efektus iepriekšminētajā veidā.

Ir labi valkāt sarkanas, zaļas, metāliskas, sudrabainas, tumši pelēkas un melnas krāsas apģērbu.

Lai uzsāktu svarīgas darbības, jāievēro nakšatrai atbilstošās debess puses, lunārais mēnesis un atbilstošās dienas.

Piemērs:

Alberts Einšteins bija dzimis ar ascendentu Arudras nakšatrā. Viņa izskats, dzīve un darbi pilnībā atspoguļo veidu, kā funkcionē Arudra.

Dažādi papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness novietojums Arudrā dod ‘negantu, nepateicīgu, lepnu un niknu’ raksturu.

Dženisai Džoplinai, piemēram, dzimšanas kartē Mēness bija Arudras 5. mājā. Māja pati par sevi saistās ar radošumu un mentālas dabas tieksmēm. Viņas dziedāšanas stils un radošais devums bija atbilstošs Arudras tendencēm. Dažas no Vahara Mihiras teiktajām lietām var attiecināt arī uz Dženisu Džoplinu (kaut gan kopumā viņa bija labdabīgi noskaņots tips, kas izmantoja Arudras augstākās enerģijas).

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

 

Translate »