5-Mrigašira

Mrigašira 23˚20’ Vrišabha (Vērsis) – 6˚40’ Mithuna (Dvīņi)

Debesīs

Mrigašira ir Mangala (Marsa) enerģijas nesējs, un debesīs to reprezentē viena spoža zvaigzne un trīs ne tik spožas zvaigznes Oriona zvaigznājā. Mūsdienu astronomijā tās sauc par Pi2-Orionis, Pi-3 Orionis, Pi-4 Orionis un Gamma-Orionis (Bellatrix), kas ir minētā spožā zvaigzne ar vizuālā spožuma koeficientu 1.66. Tā kā Oriona zvaigznājs naksnīgajās debesīs ir visai viegli pamanāms, tad arī Bellatrix var labi ieraudzīt. Tā ir spoža zvaigzne Oriona zvaigznāja augšējā labajā stūrī, kamēr pārējās trīs blāvās zvaigznes ir sakārtojušās lokveidīgā formā pa labi no Bellatrix. Vēdu gudrie šo debess spīdekļu kopumu nosauca par ‘brieža galvu’.

Nosaukums

Mrigašira tulkojumā nozīmē ‘brieža galva’. To var atpazīt zvaigžņu veidotajā formā. Leģenda, kas aiz tā visa stāv, tiks apskatīta nakšatras raksturojuma ezotēriskajā sadaļā.

Neskatoties uz leģendu, par nakšatras izpausmes dabu daudz liecina tieši radniecība ar briedi un tā dabu.

Arī pārējie Mrigašira nosaukumi liecina par nakšatras raksturu un darbības veidu, piemēram – Saumya jeb ‘labvēlīgā, augstsirdīgā’ (attiecas uz Somu, dievišķo nektāru); – Arghayani jeb ‘gada sākums’; – Chandra jeb Mēness; – Udupa (vēl viens Mēness nosaukums).

Simbols

Galvenais simbols ir briedis un tas radies no nakšatras nosaukuma. Asociācija ar briedi vedina Mrigashiru pārņemt daudzas šī dzīvnieka īpašības, piemēram – biklumu, vieglumu, trauslumu, nepastāvīgumu, klejošanas dabu.

Briedis tiek uzskatīts par Mēness dzīvnieku. Vēdiskajos tekstos tas tiek saistīts ar dabas saudzīgo aspektu un nereti spēlē kādu lomu romantiskos darījumos. Brieži tiek attēloti kā izvairīgi, maģiski, brīnišķīgi un apburoši radījumi.

Vēdiskajā eposā Ramayana tieši maģiskais briedis (dēmons Rama bija pārvērties par briedi) saistīja Sitas uzmanību, viņa alka to notvert, un rezultātā Rama bija svētlaimē un ieguva Situ par sievu.

Šī iemesla dēļ Mrigashira tiek saistīta ar problēmām laulības dzīvē, kuras

uzrodas saistībā ar maldiem, nereāliem sapņiem, pārmērīgām aizdomām vai ar visparastāko nesaprašanos. Visu stāstu kopumā var izlasīt Ramayanā.

Tā kā briežiem ir konstanta vēlme kaut ko meklēt, pētīt, pēc kaut kā tiekties, tad tas arī veido Mrigashira pamatbūtību. Kā lielākā daļa mednieku to zina, brieži parasti klaiņo pa iepriekšparedzamām takām. Līdz ar to arī Mrigashira daudz saistās ar ceļojumiem noteiktos maršrutos – uz zemes, gaisā vai ūdenī. Brieži visbiežāk jūtas komfortabli tikai plašās, ainaviskās dzīves vietās un arī nakšatrai tas pilnībā atbilst.

Alternatīvais simbols ir Soma – ‘trauks, pilns ar dievišķo nektāru’. Tas ir dievu dzēriens, nektārs, kas saistīts ar Mēnesi. Soma ir viens no Mēness sanskrita nosaukumiem

Dievība

Mēness ir galvenā Mrigashira dievība un nakšatrai piemīt visas galvenās Mēness īpašības: mainīgums, svārstīgums, labsirdība, maigums, jūtīgums, uztveres un iedvesmošanas spēja.

Mēness ir pazīstams ar daudziem vārdiem un katrs no tiem atspoguļo kādu darbības aspektu. Soma, piemēram, atspoguļo Mēness ‘nektāra’ aspektu, jo Mēness pārvalda visa veida šķidrumus kā materiālajā, tā arī astrālajā plānā. Šķidrumi ir visa dzīvā esence un to mēs skaidri varam redzēt mūsu ķermeņos. Kā zinām, mūsu ķermenī ir vairāk nekā 60% ūdens. Ķermenis bioloģiski ir dzīvs tikai pateicoties vitālo šķidrumu cirkulācijai. Savukārt prāta fiziskā dubultnieka – smadzeņu darbība ir tieši atkarīga no šķidrumu pārnešanas un savstarpējas iedarbības.

Tātad Mēness savā Soma aspektā ir saistīts ar būtiskajiem dzīvības spēkiem gan fiziskajā, gan mentālajā, gan ēteriskajā un astrālajā plānā. Tas spēcīgi ietekmē mūsu vitalitāti.

Mēness ir saistīts arī ar dabas sievišķo aspektu un sievišķajām dievību formām. Senie vēdu patriarhi uzskatīja, ka Mrigashira ir Shakti mājvieta (pirmatnējā sievišķā enerģija). Patiesībā tieši Parvati jeb Shivas sieva, kas ir viena no trijām galvenajām sievišķajām dievībām, ir nakšatru pārvaldošā dievība. Mrigashira ir viņas ‘personiskā’ nakšatra, kā tas ir ticis izsecināts no senajiem tekstiem, jo teikts, ka ‘viņas Mēness ir Mrigashirā’.

Parvati rakstura īpašības – labvēlība, šarms, mainīgums, līdzjūtība, rotaļīgums un līksme izpaužas caur šo nakšatru. Viņas biklumam un maigumam nav nekāda sakara ar gļēvumu – viņa var būt ļoti stipra, nepiekāpīga un nikna, ja nepieciešams. Dievietes nežēlīgās formas Durga un Kali to labi atspoguļo. Lielākā daļa vēdu zinātāju parasti izturas nevērīgi pret stingro, nikno un ar spēcīgu gribasspēku apveltīto Mrigashira rakstura pusi.

Tomēr jau pats vārds Parvati tiek tulkots kā ‘viņa, kurai ir dažādas puses’. Tas sniedz piemēru arī par Mrigashira indivīda dažādajām izpausmēm.

Mēness savā Somas aspektā atspoguļo iecietīgu raksturu un simtiem romantisku sakaru. Indivīds var iekļūt nepatikšanās, pateicoties dēkām ar citu sievām. Saskaņā ar kādu visai zināmu leģendu, Merkurijs radās Mēness un Jupitera sievas Taras sakara rezultātā. Zināmā mērā šis stāsts attēlo intelekta (Merkurijs) dzimšanu prāta un gudrības apvienošanās rezultātā. Intelekts ir apzināts spēks, kas vada neapzināto prātu, jo prāts pats par sevi bez to pārvaldošajām spējām nevar ilgstoši funkcionēt

Raksturs un darbība 

Mrigashiras rakstura un darbošanās būtība ir raksturojama ar vienu vārdu – meklējumi. Šiem meklējumiem var būt jebkurš aspekts vai līmenis, piemēram – Mrigashiras pārvaldošās dievības Parvati ideālā partnera meklējumi; garīgie meklējumi pēc patiesām zināšanām; vai arī dvēsele, kas meklē arvien jaunu mentālo, emocionālo vai fizisko pieredzi.

Mrigashira ir visvairāk zinātkārā starp nakšatrām un tas liek viņai meklēt arvien jaunus pieredzes veidus. Šis Mrigashiras aspekts ir līdzīgs ēnas planētas Rahu aspektam.

Bet meklējumi atnes apmierinājumu, piepildījumu un apgaismību tikai tad, ja ir tiešā saistībā ar indivīda dzīves mērķi. Citos gadījumos tie dod tikai īslaicīgu apmierinājumu un noved pie skumjām, nožēlas un vilšanās.

Rakstura īpašības, kas saistītas ar meklējumiem, rada Mrigashiras indivīdam pateicīgu vidi jebkura veida mākslinieciskām nodarbēm.

Savas izpausmes augstākajā līmenī Mrigashira ietekme ļauj indivīdam atrast savas dzīves īsto ceļu un likteni. Savas izpausmes zemākajā līmenī Mrigashira ietekme liek cilvēkam dižmanīgi ‘saslieties pakaļkājās’ (kā briedim) un traukties no vienas īslaicīgas pieredzes uz citu. Kā cilvēkam tuksnesī, dzenoties pakaļ drīz vienai, drīz otrai mirāžai.

Šī negatīvā iezīme rada citas nevēlamas tendences – svārstīgumu, nepastāvību, paviršību. Mrigashira indivīdiem bieži ir jāmācās ‘pielipt’ kādai lietai, līdz kamēr tiek sasniegts zināms šīs lietas pabeigtības stāvoklis.

Uzsvars šajā nakšatrā tomēr vairāk ir uz mentālām, nevis fiziskām aktivitātēm. Indivīdiem parasti piemīt pietiekami liela prāta veiklība, kas dod spējas uztvert dažādus dzīves aspektus bez īpašām pūlēm. Viņiem ir liela mentālā darba kapacitāte, tomēr viņi paši sevi mēdz pārlieku nospriegot un līdz ar to jūtas mentāli un psihiski nokausēti.

Viņiem ir vajadzīgs daudz svaiga gaisa un fizisko kustību (piemēram, pastaigāšanās), lai savu enerģiju noturētu līdzsvarā. Daudzi Mrigashira indivīdi ir disponēti uz fizisku apātiju, kas ne tikai padara tos funkcionāli nelietderīgus, bet arī uzņēmīgus pret fiziskām slimībām.

Indivīdi bieži ir ar vieglu miesasbūvi un jauneklīgiem sejas vaibstiem, ar dzīvespriecīgu un vieglu noskaņojumu un mierīgām, siltām manierēm. Tas ir nemierīgs cilvēka tips un apkārtējiem dažreiz var šķist mazliet jucis. Caur savu izskatu un manierēm viņi atspoguļo zināmu trauslumu. Prāts parasti klejo apkārt un no malas tas dažkārt izskatās kā sapņošana dienas laikā. Viņi ir šarmanti, spontāni, entuziasma pilni tipi, kuri priecājas par tikšanos un pasākumiem kopā ar citiem. Viņi ir labi sarunu biedri, padomdevēji un tiem patīk dažāda veida ‘vokālas’ aktivitātes – gan runāšana, gan dziedāšana. Viņiem ir poētiskas dvēseles un līdz ar to patīk daiļums gan runātajā, gan rakstītajā izteiksmes formā. Viņi ir dabas dots satīriķa talants, kas veidojies, pateicoties viņu daudzpusīgajai pieredzei. Tomēr spītējot viņu sarunu prasmei un biedriskumam, viņi ir dabiski kautrīgi. Viņu kautrīgums rodas no iedzimtā bikluma. Viņiem nepatīk konfrontācijas un tāpēc viņi ir ļoti piesardzīgi attiecībā pret kontaktiem.

Mrigashirai patīk dzīve kā tāda un viņa māk gūt baudu no tās, tāpat kā dievi gūst baudu, dzerot dievišķo nektāru Somu.

Bite, kas dūc un riņķo ap dažādām puķēm, saņemot no tām nektāru, pilnībā atspoguļo Mrigashira darbības veidu šajā jomā. Indivīdi ir diezgan untumaini savā attieksmē pret lietām tāpat kā medus bite, kura pēkšņi, bez neviena redzama iemesla, izvairās ‘sūkt’ nektāru no kāda noteikta zieda. Mrigashira alkst noteiktu uzbudinājumu un satraukumu visās maigajās un labdabīgajās satraukuma formās un nav disponēta uz pašdestruktīvām, ekstrēmām darbībām kā tas raksturīgs atsevišķām nežēlīgajām nakšatrām.

Mrigashira indivīdiem bieži ir aizdomīguma pilna daba. Tas rodas no viņu augstā modrības līmeņa un spējām sajust briesmas – gluži kā brieži to sajūt savos mežotajos apartamentos.

Šis aizdomīgums ir īpaši apgrūtinošs attiecībā pret laulības dzīvi. Līdzīgi visām nakšatrām, kuras ir Marsa aizbildniecībā, Mrigashira veicina dažādus mājas strīdus, pateicoties aizdomām un nespējai būt uzmanīgiem pret partnera vajadzībām. Mrigashira partneri parasti ir vairāk pieķērušies viņiem nekā viņi paši saviem partneriem. Mrigashirai ir bohēmisks raksturs un tai nepatīk jebkādi ierobežojumi attiecībā uz pieķeršanos tikai vienai personai. Tie, kuru dzimšanās kartē ir stipra Mrigashira ietekme, parasti piedzīvo disharmoniju laulības dzīvē – vienā vai otrā formā.

Taču, ja abi partneri dod viens otram ‘pietiekami vietas’, tad Mrigashira ar savu labvēlību un apburošajām manierēm var veicināt pietiekami dziļu laulības stabilitāti, līdzīgi Parvati un Shivam.

Tā kā caur Dvīņu zvaigznāja sākumu Mrigashirā ienāk Merkurija enerģija, tad šeit veidojas labas lietu atpazīšanas spējas. Kā bijušās pieredzes rezultāts Mrigashirā veidojas secinājumi un noteikti spriedumi. Par spīti sava rakstura vieglumam, Mrigashira ir noteikta un stingra nakšatra, īpaši brīžos, kas saistīti ar savu viedokli un nostāju. Viņi labi rīkojas ar civilizētiem argumentiem.

Nakšatras augstākajā izpausmes veidā Mrigashira ļauj indivīdam apzināties savas dzīves ceļu un mērķi. Viss uzsvars šajā nakšatrā ir uz to, lai liktu indivīdam iziet caur atšķirīgām pieredzēm un atrastu savu patieso dzīves ceļu. Piemēram, ja kāds ir dzimis ar dziedātāja dotībām, tad viņš iesākumā diletantiski nodarbosies ar gleznošanu, rakstniecību, nomainīs kādas piecas –deviņas darba vietas, līdz atklās savu patieso nišu.

Augsti attīstītas dvēseles gadījumā visas dažādās pieredzes, ko veicina šīs nakšatras enerģija, derēs vienīgajam, skaidri noteiktajam mērķim, kamēr jaunākām dvēselēm tās vedīs caur nebeidzamiem labirintiem bez gala mērķa.

Universālajā lietu kārtībā Mrigashira saistīta ar ‘prinana shakti’ jeb spēku dot piepildījumu. Simboliski tas ir kā ‘paplašināšana’ augstākajā līmenī un ‘aušana’ zemākajā līmenī. Var iedomāties kādu audumu pašā aušanas procesā. Ja uzskatām šo audumu par ‘dzīves audumu’, tad Mrigashira veido struktūru un principus, kas rada visa haotiskā dzīves procesa skaistumu.

Izpausmes veids

Mrigashira ir pasīva nakšatra. Šī veida pasivitāte saistās ar apkārtējās vides apzināšanos un sapratni. Mrigashira parasti nevērš prožektoru gaismu pret sevi, bet visu uzmanību koncentrē uz ārpasauli. Zināmā mērā tas ietekmē paša indivīda dinamiku un rosina uz pasivitāti

Varna (kasta)

Mrigashira pieder lauksaimnieku, fermeru kastai (vaishya). Tā bieži saistīta ar amatniekiem, lauksaimniecības speciālistiem un darbiem sabiedrības labā.

Dzimte 

Mrigashira ir neitrāla nakšatra ar ‘hermafrodīta’ enerģiju un tai ir spēja funkcionēt gan sieviešu, gan vīriešu dzimtē. Duālo darbību vairāk paskaidro pārvaldošās dievības Mēness un Parvati. Vēdu gudrie Mēnesi uzskatīja par vīriešu dzimuma dievību, bet Parvati par sieviešu dzimuma dievību, Shivas pavadoni.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Mrigashira tiek saistīta ar tādām ķermeņa daļām kā acis un uzacis. Primāri tā ir Pitta (kvēlojoša, ugunīga) nakšatra. Šādu rezultātu dod Marsa atrašanās (dzimšana) Mrigashirā. Kā zināms, Marss ir ugunīga planēta. Tomēr jāpatur prātā, ka Mrigashira daba nav nedz nežēlīga, nedz nikna. Mrigashira uguns ir uguns, uz kuras var gatavot ēst vai arī gremošanas orgānu uguns, kas palīdz pārstrādāt uzturvielas, bet tā nekādā ziņā nav ķermeni iznīcinošā kremācijas uguns.

Debess puses (virzieni)

Ar Mrigashiru saistītās debess puses ir puslokā no dienvidrietumiem uz ziemeļrietumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmā pada : 23˚20” – 26˚40”Taurus, kas atbilst Leo navamsha, ko pārvalda Saule. Šis ceturksnis saistīts ar Mrigashira noteikto un nepiekāpīgo aspektu. Tomēr tas dod arī spējas savu pieredzi izpaust caur radošām un mākslinieciskām aktivitātēm.

Otrā pada: 26˚40” – 30˚00” Taurus, kas atbilst Virgo navamsha, ko pārvalda Merkurijs. Šis ceturksnis vislabāk izpauž Mrigashira izšķirtspējas, kalkulācijas, humoristisko un satīrisko dabu, kā arī sarunvalodas asumu, uztverīgumu un stipro mentalitāti. Merkurija un Venēras enerģijas ‘sakausējums’ šeit izpaužas caur Mrigashiras piezemēto praktiskumu.

Trešā pada: 00˚00” – 3˚20” Gemini, kas atbilst Libra navamsha, ko pārvalda Venēra. Šis ir pirmais Mrigashira ceturksnis, kas atrodas Dvīņu zvaigznājā un te ir uzsvars uz sabiedriskumu un vēlmi izpētīt visa veida attiecību mentālo pusi. Tāpat kā iepriekšējā ceturksnī, arī te ‘sakausējas’ Merkurija un Venēras enerģija, tomēr kopumā ņemot, šim ceturksnim ir vairāk ‘gaisīga’ daba un tas nedod neko daudz materiālas dabas rezultātu.

Ceturtā pada: 3˚20” – 6˚40” Gemini, kas atbilst Scorpio navamsha, ko pārvalda Marss. Šis ceturksnis saistīts ar intelektuālo, argumentējošo, aizdomīguma pilno, untumaino un stipri dīvaino Mrigashira rakstura pusi. Šis ceturksnis nav tik virspusējs un paviršs kā iepriekšējais, Libras ceturksnis, bet tiecas pārāk intelektualizēt lietas, nevis ‘ķerties tām pie saknēm’. Šeit var izpausties vairums Mrigashirai raksturīgo negatīvo iezīmju un Mrigashira ietekme dod labus rezultātus tikai augsti attīstītās dvēselēs 

Profesijas 

Mākslinieki; dziedātāji un mūziķi; gleznotāji; dzejnieki; valodnieki; rakstnieki un novelisti; domātāji un meklētāji; dārgakmeņu tirgotāji; tirgotāji nozarēs, kas saistītas ar zemes produkciju; tekstila un apģērbu industrijas darbinieki; modes mākslinieki; veterinārārsti un citas specialitātes, kas saistītas ar dzīvniekiem un mājdzīvniekiem; pārdevēji visās jomās; reklāmas aģentūru darbinieki; administratori; ainavisti; dārznieki un lauksaimnieki; mežinieki; nekustamā īpašuma jomas speciālisti; karšu izgatavotāji un navigācijas speciālisti; ceļotāji un pētnieki; astrologi; skolotāji (īpaši darbā ar iesācējiem); amatnieki; klerki; komentētāji.

Vietas 

Meži un meža takas; lauki un pļavas; briežu parki; ciemati un mazas pilsētas; guļamistabas; spēļu laukumi; bērnudārzi; atpūtas telpas; visa veida izklaides vietas; ielas, ceļi un kājāmgājēju takas; dārzi un zālāji; mākslas un mūzikas studijas; mazi veikaliņi; tirgi un citas tirdzniecības vietas; astroloģijas un psiholoģijas institūti; vietas, kas saistītas ar augstāk minētajām profesijām

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Mrigashira ir tamasiska (inerta) nakšatra. To nedrīkst uztvert kā negatīvu iezīmi, jo savā pamatbūtībā Mrigashira tomēr ir viena no dievišķajām nakšatrām. Saistība ar inerci (tamas) rodas Marsa ietekmē, jo Marss savā būtībā ir tamasiska planēta. Visas Marsu raksturojošās īpašības vēdu gudrie uzskatīja par tamasiskām. Arī tāds Mrigashira postulāts kā ‘nevar gūt nekādu apmierinājumu’ – padara to tamasisku. Inerci Mrigashirā vēl pastiprina Rahu, Marss un Saturns (ja ir šo planētu slikts izvietojums).

Mrigashira ir pēdējā nakšatra ar Zemi kā dominējošo elementu. Tas dod kapacitāti un spējas panākt ātrus rezultātus materiālajā sfērā.

Gana (tips)

Senatnes gudrie Mrigashiru uzskatīja par dievišķu (deva/divine) nakšatru. Tā vairāk attiecas uz astrālā plāna būtnēm, ne uz cilvēkiem. Šis iedalījums atspoguļo to Mrigashira aspektu, kas orientēts uz dzīves bagātināšanu un uzlabošanu.

Orientācija un dispozīcija 

Mrigashira ir horizontāli vērsta (level) nakšatra. Tas vēlreiz uzsver faktu, ka Mrigashirā nav nekādu ekstrēmu enerģiju un tā parasti ‘noturas robežās’, vienmēr cenšoties saglabāt līdzsvaru starp ‘izplešanos’ un ‘saraušanos’.

Mrigashira ir mridu (mierīga, maiga, jūtīga) nakšatra. To labi atspoguļo Mrigashira spējas un vēlme atrast iepriecinājumu jebkurā eksistences sfērā. Arī dzīšanās pēc zināšanām izpaužas vieglā, patīkamā veidā.

Mēnesis un diena

Nakšatra atttiecas uz lunārā Mrigashira mēneša pirmo pusi, kas parasti atbilst Saules kalendāra decembra mēnesim. Šo mēnesi dažkārt sauc Arghayani un tas attiecas uz periodu, ko senatnē astronomiski iezīmēja kā jauna gada sākumu.

Pašreiz jauna gada sākumu patiesībā iezīmē Chaitra nakšatra (marta beigas-aprīlis).

Mrigashira saistās ar panchami (5.mēness dienu jeb tithi) katrā augoša un dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes 

Pamatos labvēlīga jebkurai bezrūpīgai, priecīgai aktivitātei. Īpaši laba ceļošanai, atklājumiem, ainavas baudīšanai, seksuālām aktivitātēm; mākslinieciskām nodarbēm; atveseļošanās procesiem; izglītības uzsākšanai; sadarbībai; komunikācijai; dzīvesvietas maiņai; lūgšanu vietas iekārtošanai; garīga un reliģiska satura darbībām; reklāmai un tirdzniecībai; vārda mainīšanai

Nelabvēlīgas aktivitātes

Laulību ceremonijas (piemēram, vēdu teksti norāda, ka Shiva apprecēja Parvati, kad Mēness bija Mrigashirā un līdz ar to viņu laulībai bija jāiziet caur daudziem apvērsumiem); jebkādas smagas un asas aktivitātes; konfrontācijas; svarīgu ilgtermiņa lēmumu pieņemšana.

Planēta –pārvaldnieks

Šo nakšatru galvenokārt ietekmē Marss, Venēra un Merkurijs. Marss ir galvenā pārvaldošā planēta. Patiesībā tieši caur debess spīdekļu kopumu vārdā Mrigashira ‘ienāk’ Marsa enerģija. Marss ir tas avots, kas dod jaudu Mrigashiras meklējumiem. Marss šeit ir impulsu radošā planēta un ietver visas nozīmes, kas saistītas ar vārdu ‘vēlmes’.

Jau no iepriekšējām nakšatrām zināms, kā radošā uguns, ko reprezentē Aries zīme, nostiprinās, ‘sabiezē’ un pārvēršas zemes elementā, ko reprezentē Taurus zīme.

Mrigashirā šī radošā uguns ir ‘ielikta ‘ materiālā apvalkā un cenšas mobilizēt telpu un lietas ap sevi. Veids, kā to var labāk saprast – skatoties, kā funkcionē automašīna. Vienkārši ņemot, automašīna ir smags, metālisks priekšmets, kurš ir nespējīgs kustēties pats. Tās kustība ir iespējama, tikai pateicoties uguns/dzirksteles spēkam iekšdedzes dzinējā.

Tādā pašā veidā Marsa enerģija kļūst par spēku, kas virza matēriju, vienkārši iedvešot matērijai zināmu dzīvības spēku.

Mrigashira veido tiltu starp Taurus un Gemini , kas attiecīgi saistīti ar Merkurija un Venēras enerģijām. Vienlaicīgi ar Chitru (14.nakšatru) un Dhanishtu (23.nakšatru), Mrigashira ir nakšatra, kas atrodas pilnīgi vienādās daļās starp divām zīmēm. Mrigashirai līdz ar to piemīt stipri izteikta dualitāte, jo nemitīgi ir jārisina konflikts starp zemes (Taurus) un gaisa (Gemini) elementu, kas pēc būtības ir savstarpēji pilnīgi nesavienojami.

Venēra saistās ar Taurus zīmi un zemes elementu, savukārt Merkurijs saistās ar Gemini zīmi un gaisa elementu. Visas pievilcīgās Mrigashira rakstura īpašības – mākslinieciskās dotības, aizrautība, spēja atrast īsto dzīves ceļu un mērķi – tas viss parādās tikai tad, kad Merkurija un Venēras enerģijas ir pareizi ‘sapludinātas’.

Mrigashirai līdzīgas enerģijas veidojas no sekojošiem planētu savienojumiem kādā horoskopa zīmē: Marss/Merkurijs; Merkurijs/Venēra; Marss/Venēra; Marss/Merkurijs/Venēra.

Marsa un Saturna klātbūtne šajā nakšatrā parasti nav labvēlīga laulības dzīvei. Tomēr abas šīs planētas var dot labvēlīgu iznākumu materiālajā sfērā, īpaši Mrigashira Taurus daļā (1. un 2. pada). Izņemot Jupiteru, visas citas planētas 1. un 2. padā dod labus materiālos rezultātus

Skaņas un burti 

Pirmajai padai: ‘Ve’ līdzīgi vārdam Vela.
Otrajai padai: ‘Vo’ līdzīgi vārdam Vocal.
Trešajai padai: ‘Ka’ līdzīgi vārdam Katherine.
Ceturtajai padai: ‘Kee’ līdzīgi vārdam Keanu.

Sanskrita alfabētā Mrigashira saistīta ar skaņu ‘Em’ un līdz ar to atbilstošā mantra ir ‘Om Em’.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             5-Mrigašira         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Džanma Bīstami ķermenim Slikti Mangal Rīsi, dārzeņi
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Sampat Bagātība, veiksme Labi Rahu  
7 Punarvasu – visa Nakš. 16 Višaka – pirmās 8 st. 25 P.Bhadra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Guru palmu cukurs
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Kšema Labklājība Labi Šani  
9 Ašleša – visa Nakš. 18 Džještha – pēdējās 8 st. 27 Revati – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Budha sāls
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Ketu  
11 P.Phalguni – visa Nakš. 20 P.Ašadha – vidējās 8 st. 2 Bharani – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šukra Sezams, zelts
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Mitra Draugs, labvēlis Labākā Sūrja  
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Parama mitra Vislabākais draugs Labi Čandra  

Seksuālais tips un saderība

Mrigashirai atbilstošais radījums ir čūska. Mrigashira ir lietpratējs mīlas lietās. Visās senajās kultūrās čūskas un čūskām līdzīgas radības tika uzskatītas par potences simboliem un līdz ar to par adeptiem seksuālajās mākslās. Vislabāk Mrigashira sader ar otru ‘čūskas’ tipa nakšatru – Rohini.

Ezotēriskais skaidrojums 

Senākā leģenda par Mrigashira veidošanos skan šādi:

Brahma – radītājs pārējās dievu trijotnes vidū, kļuva kā apsēsts ar savu paša meitu Rohini (pie tam Brahma, kā zināms, bija ļoti kutelīgā situācijā, jo jebkura sieviete īstenībā bija viņa paša radīta). Viņš vajāja Rohini, pārvērties par briedi. Tikmēr Shiva, iznīcinātājs dievu trijotnes vidū, ar savu bultu nocirta šim briedim galvu un izveidojās zvaigžņu kopa Mrigashira, kas atgādina brieža galvu”.

Ja naksnīgajās debesīs lūkojas uz vietu, kur atrodas Rohini, Mrigashira un Ardra (ko uzskata par Shivas rezidenci), tad stāsts momentā kļūst uztverams. Mrigashiras ’brieža galva’ ir vērsta ar skatu uz Rohini.

Viss Oriona zvaigznājs senatnē ticis uzskatīts par strēlnieku (Archer). Ir simtiem stāstu, kur Parvati novēro Shivas strēlnieka prasmi, nogalinot dēmonus vai, piemēram, nocērtot Brahmas galvu, kā jau bija minēts.

Pieņemot, ka Parvati mājoklis ir Mrigashirā, viņai ir iespēja redzēt Shivas izpausmes viņa Rudras formā. Tā kā Mrigashiru var uztver tikpat labi kā brieža galvu un kā izliektu strēlnieka loku, norāda, ka Mrigashira ir duāla nakšatra – gan medījums, gan mednieks vienlaikus.

Visās senajās kultūrās Oriona zvaigznāju uzskatīja par Prajapati mājokli, savukārt Prajapati bija priekšteči visām universu apdzīvojošām sugām. Līdz ar to Brahma ir pats pirmais Prajapati. Šis nostāsts veido saprotamu saistību starp Brahmu un debess daļu, kur atrodas Mrigashira.

Tomēr izskatās, ka Brahma ir ‘pārcēlis’ savu mājokli uz blakus esošo Rohini zvaigžņu kopu.

Mrigashira atrodas tajā radošā procesa posmā, kur veidojas zinātkāre. No materiālistiskā pasaules uzskata viedokļa jebkura kustība Visumā, pat tā atomārajā līmenī, ir atkarīga no fizikāla raksturlieluma, ko saucam par siltumu. Tā kā Mrigashira ir Marsa enerģijas iniciators, tad var teikt, ka tieši Mrigashirā apkārtējā vide sasilst un uzzied. Siltums un kustība ir Marsa galvenie raksturotāji un šīm īpašībām saknes ir tieši Mrigashirā.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Mrigashira ir saistīta ar vienu no septiņiem visuma gudrajiem (rishi) vārdā Pulasthya, kas tulkojumā nozīmē ‘kāds, kam ir gludi mati’. Tas attiecināms uz Mrigashira mierīgo, izsmalcināto aspektu.

Korekcija (dziedināšana)

Tiem, kuru dzimšanas karti ietekmē kādi kaitīgi faktori, vislabākā dziedināšana ir Parvati vai Mēness (Chandra, Soma) godināšana.

Var atkārtot mantru ‘Om Em’ 108 reizes laikā, kad Mēness šķērso Mrigashiru un ir atbilstošais lunārais mēnesis. Tas samazina ciešanas un sniedz apgaismību.

Personas, kuras saņem Mrigashira pozitīvo enerģiju, iepriekšminētajā veidā var vairot labvēlīgos efektus.

Ir labi nēsāt sārtas, baltas, zaļas vai kādas gaišas krāsas apģērbu.

Lai uzsāktu svarīgas darbības, jāievēro nakšatrai atbilstošās debess puses, lunārais mēnesis un atbilstošās dienas.

Piemērs 

Pazīstamajam komponistam Dz.F. Hendelim Mēness bija Mrigashira zvaigznājā. Viņš bija vienīgais tā laika komponists, kurš savus darbus radīja, ievērojot pašu dziedātāju un izpildītāju talantu. Tā ir mūzika, kas ir piestrāvota ar Mrigashira enerģiju.

Dažādi papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness novietojums Mrigashirā dod ‘svārstīgu, gudru, biklu, vērīgu, enerģisku, turīgu, prieku baudošu raksturu’.

Tika uzskatīts, ka Parvati, Mrigashiras pārvaldošai dievībai un Shivas dzīvesbiedrei, arī Mēness bijis Mrigashiras Taurus zvaigznāja daļā. Liela daļa no viņas īpašībām, kā to atspoguļo Purānu stāsti, sakrīt ar Vahara Mihiras raksturojumu. Tā kā Parvati tomēr ir arhetipiska dievība, tad viņa var pieņemt arī tādas formas kā Durga un Kali, kas ietver pavisam citas īpašības.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »