4-Rohini

Rohini 10˚00’ – 23˚20’ Vrišabha (Vērsis)

Debesīs

Rohini, kur Čandras (Mēness) enerģija ir visspēcīgākā, debesīs reprezentē ļoti spoža, blāvi sārta zvaigzneTaurus zvaigznājā. Mūsdienu astronomijā to pazīst kā Alpha –Tauri (Aldebaran). Tā ir viena no visspilgtākajām zvaigznēm naksnīgajās debesīs un tās vizuālā spožuma koeficients ir 0.99. Debesīs to var labi atpazīt. Vēdu laika rishi godāja šo zvaigzni, jo uzskatīja, ka tā ir Brahma un Prajapati mājoklis.

Nosaukums

Rohini tiek tulkota kā „iesarkanā“ vai „augošā“. Tulkojums ir sieviešu dzimtē un var tikt saprasts arī kā „dievišķā sieviete“. Rohini galvenais simbols ir divriči, ko velk divi vērši. Visās senajās kultūrās vēršus uzskatīja par auglības simboliem. Arī Taurus zīmei, kas reprezentē Zemes devīgumu, simbols ir bullis, vērsis vai govs. Tādās zemēs kā Indija, kur uzplauka vēdiskā kultūra, vēršu vilkti divriči bija gandrīz vienīgais veids, lai transportētu izaudzētos produktus lielos attālumos. Divriči kalpoja gluži kā autofurgoni mūsdienās.

Tāpat kā vēršu vilkti divriči savulaik „atnesa“ novāktu, lietošanai gatavu ražu, tā Rohini var „atnest“ visus iespējamos radīšanas augļus. Saistība ar vēršu divričiem liek saprast, ka Rohini ir iesaistīta visās jomās, kam ir sakars ar lauksaimniecību, kā arī citās aktivitātēs, kas ietver materiālas dabas produktu radīšanu.

Tā kā divriči nozīmē kustību, tad Rohini ir saistīta arī ar visa veida transporta līdzekļiem. Vēršu divriči ir ļoti materiālistisks simbols, un patiesībā arī Rohini ir vismateriālistiskākā no nakšatrām. Agrākos laikos vēršu divriči bija komercijas „stūre“. Tas nozīmē, ka Rohini ir darīšana ar visa veida komerciālām lietām un darījumiem.

Ar Rohini starpniecību izpausmi rod tādas vērsim raksturīgas īpašības kā nosvērtība, koncentrēšanās un spēja tikt pāri visam, kas tam ceļā uzrodas.

Uzsverot vēršu divriču simboliku, Rohini saistāma ne tikai ar lauksaimniecības, bet pat ar pašas civilizācijas attīstību. Visas tās iezīmes, ko parasti piedēvē Taurus zīmei – piezemētība, stabilitāte, radošums, produktivitāte, materiālā drošība, tieksme pēc ieguvumiem, izsmalcinātība, tieksme uzkrāt, komforta mīlestība, aizrautība, ideālisms attiecībās un skaistuma izpratnē – tas viss nāk no Rohini pamatīpašībām.

Dievība

Galvenā pārvaldošā dievība ir Brahma, kas ir radošais spēks universa trīsvienības vidū. Ir tikai trīs nakšatras, kuru pārvaldošā dievība ir kāda no šām trijām. Tas uzsver Rohini nakšatras nozīmīgumu, īpaši materiālajā sfērā (bhuloka jeb zemes sfēra). Ir daudz leģendu, kas saista Brahmu ar šo nakšatru. Svarīgākā no tām rāda ļoti senu laiku Visuma vēsturē, kad Brahma pēc savas meitas Rohini radīšanas pats iemīlējās viņā. No vēdu izpratnes viedokļa katra zvaigžņu kopa jeb nakšatra tika uzskatīta par kādas dievietes mājokli. Rohini šarmu un pievilcību pasvītro fakts, ka Mēness parasti nevēlas atstāt Rohini nakšatru, lai gan viņa uzdevums ir pavadīt katrā nakšatrā ne vairāk kā noteiktu dienu skaitu savā ikmēneša ceļojumā. Nav grūti saprast, kāpēc Mēness „vajāja“ Rohini, lai gan to neatļāva Visuma kārtība. Beigu beigās Rohini nokļuva tikai Mēness pārvaldībā. No šī stāsta kļūst skaidrs, ka Rohini ir vispievilcīgākā starp nakšatrām. Līdzīgi kā mūsdienās nauda liek cilvēkiem ap sevi virpuļot, tā Rohini liek cilvēkiem un pat dieviem dzīties sev pakaļ visos iespējamos veidos. Rohini ir saistīta ar dabas radošo un vēlmes piepildošo aspektu, ko pārstāv dieviete Laxmi, Vishnu dzīvesbiedre. Pateicoties asociācijai ar Brahmu, nakšatras spēkos ir radīt visu, kas veido labklājību vai pārpilnību jebkurā izpausmes sfērā. Viss, ko dara Brahma, ir radīt, radīt un radīt… un tas pats sakāms par Rohini. Nav grūti redzēt, ka Rohini pakalpojumi vajadzīgi visās eksistences sfērās. Rohini ir tas Maya (ilūziju pasaules) produktīvais aspekts, kas padara šīs pasaules eksistences spēli spēlēšanas vērtu.

Raksturs un darbība

Varam saprast, ka Rohini ir lauksaimniecības un līdz ar to civilizācijas vēstnesis.Tā ir ļoti produktīva nakšatra, kas atbalsta visus izaugsmes veidus. Process, kā no sēklas izaug augs, kad ieliekam sēklu zemē – tas arī ir Rohini process. Rohini ir saistīta ar visu civilizācijai nepieciešamo ērtību ražošanu. Ja tā darbojas savas izpausmes augstākajā līmenī, tā ir ieinteresēta tikai dabisku produktu lietošanā. Savā zemākajā izpausmes līmenī tā aizraujas ar visa tipa ķīmiskajiem, sintētiskajiem un mākslīgi ražotajiem produktiem. Attīstīti Rohini indivīdi ir patiesi dabas un vides aizsargātāji, kamēr mazāk attīstīti veicina neveselīgu produktu izplatību, piemēram, kosmētiskajā industrijā. Rohini indivīdiem parasti ir lielas, skaidras un izteiksmīgas acis, izsmalcināti sievišķīgi sejas vaibsti, pabieza apakšlūpa un smaidoša sejas izteiksme. Tiem ir stabila, piezemēta un līdzsvarota izturēšanās. Uz ārējiem stimuliem viņi īpaši nereaģē, līdzīgi kā govis. Viņi kļūst atvērtāki tikai īpaši intīmās situācijās. Viņu izvairīgums izpaužas kā stūrgalvība. Par spīti mierīgajai ārienei, viņi ar savu balsi un žestiem var būt ļoti izteiksmīgi. Kad vien nepieciešams, viņi var veiksmīgi darboties un izpausties. Viņi runā mierīgi, ar viegli pavedinošām intonācijām. Viņi meklē uzmanību un parasti ir spējīgi to piesaistīt. Savā sociālajā vidē viņi savas harizmas dēļ ir neparasti populāri. Viņi bieži izmanto savu šarmu un vieglumu, lai manipulētu un izmantotu situāciju savā labā. Tas, protams, ir labi, ja viņu personīgie nolūki saskan ar vides un sabiedrības nolūkiem. Bet ja tā nav, tad Rohini spēj būt vispatmīlīgākie no visiem. Viņiem ir visai viegli iegūt apkārtējo uzticību un tas ļauj tiem saņemt arī materiālos labumus. Viņi ir seksuāli vilinoši un aizrautīgi vienlaikus. Tomēr kopumā viņu personības ir visai vienkāršas. Tas liek viņiem izskatīties visai garlaicīgiem un pat truliem to indivīdu priekšā, ko pārvalda kompleksākas nakšatras. Kali-Yuga laikmetā Rohini tipi parasti ir pārņemti ar jutekliskumu un materiālismu. Rohini indivīdiem vienmēr ir interese šādā vai tādā veidā būt iesaistītiem kādās konstruktīvās darbībās. Parasti viņi grib būt noderīgi savai mājai, sabiedrībai vai pasaulei kopumā – tas atkarīgs no dvēseles izpausmes līmeņa. Rohini nakšatras radošā pamatbūtība palīdz viņiem savus mērķus sasniegt bez īpašas rosīšanās. Rohini vienmēr veicina indivīda domu un vēlmju materializāciju. Spēja izpaust domas un jūtas padara tos artistiskus.

Rohini ir patiesi mākslas patroni un tāpēc kolektīvais mākslinieciskās uztveres līmenis katrā noteiktā laika posmā norāda arī Rohini izpausmes līmeni. Tātad mūsdienās Rohini pārsvarā darbojas savā zemākajā izpausmes līmenī, jo mākslinieciskie standarti vairumā sabiedrības ir kritušies līdz „jostasvietai un zemāk“. Rohini indivīdiem ir milzīga koncentrēšanās uz mērķi, kamēr vien viņu griba nav piepildīta. Viņi parasti ciena ģimenes vērtības un ir tendēti atbalstīt sev tuvā lokā mītošos. Kādam no ārpuses nav viegli noturēt Rohini uzmanību, jo Rohini piemīt spēja ātri pamanīt svešinieka vājos punktus. Par spīti savai parasti noturīgajai dabai, sociālo kontaktu laikā viņiem patīk ātri šaudīties starp cilvēkiem. Darbojoties savā zemākajā izpausmes līmenī, Rohini indivīdi ir vēsi un izsmalcināti izdevības meklētāji, kuriem ir pietiekama veiklība, lai saņemtu finansiālu atbalstu un labvēlību no citiem. Zināmā mērā Rohini ir konservatīvi, bet tajā pašā laikā atvērti jaunām iespējām.Vārds konservatīvs šeit tiek lietots visa veida nozīmēs. Tas izpaužas kaut vai attiecībā pret viņu pašu ķermeni. Rohini ir stipri saistīti ar dzīvības spēku mūsos. Vairums Rohini indivīdu parasti ir ļoti uzmanīgi pret savu ķermeni un nodzīvo līdz sirmam vecumam. Jaunākās dvēselēs Rohini enerģija var izraisīt bailes no nāves un novecošanās. Rohini mantra ir – radīt, radīt un radīt. Indivīdiem, kuriem dzimšanas kartes 5. māja ir saistīta ar Rohini, parasti ir daudz bērnu. Tādi angļu valodas vārdi kā robust, romantic, romeo, rosy, rose ir ar līdzīgu sakni kā Rohini. Visi minētie vārdi dod mums zināmu saistību ar Rohini darbību dažādos līmeņos, īpaši attiecībā uz izpriecām. Rohini ir viena no nakšatrām, kas visai stipri ir orientēta uz izpriecām. Indivīdi domā, ka tādējādi nodarbojas ar dzīves labākajām lietām. Universālajā lietu kārtībā Rohini ir saistīta ar „rohana shakti“ vai spēku likt lietām augt. Simbolika norāda uz augiem izpausmes zemākajā līmenī un ūdeni – augstākajā līmenī. Tas acīmredzami ir dabas auglīguma simbols. Rohini ir spēks, kas padara iespējamu astrālo impulsu materializāciju.

Izpausmes veids

Rohini uzskata par līdzsvarotu nakšatru. Tie, kuri ir iesaistīti kādās radošās aktivitātēs, labi saprot līdzsvara nozīmi vēlamā rezultāta saniegšanā.Tāpat kā daba ir radoša un produktīva, pateicoties siltuma/aukstuma, gaismas/tumsas, lietus/saules, ziemas/vasaras līdzsvarotai mijai, tāpat savās darbībās metodiska un līdzsvarota ir arī Rohini. Savā negatīvajā aspektā Rohini, tāpat kā citas līdzsvarotās nakšatras, var iet caur dzīvi ar mazāko iespējamo piedzīvojumu daudzumu. Tā var būt ultra-konservatīva un izjust nepatiku pret jaunām lietām, lai arī tās papildinātu pieredzi un dzīves gudrību.No pozitīvās puses skatoties – Rohini zina, kā noturēties uz liktens nolemtā dzīves ceļa bez liekām pūlēm.

Varna (kasta)

Rohini pieder shudra (kalpotāju) kastai. Varētu būt pārsteidzoši, ka šai nakšatrai piešķirta tik zema kasta. Tomēr jāsaprot, ka Rohini ir saistīta ar indivīdiem, kuru aktivitātes tiešā veidā skar zemi un ražošanu un kurus sauc – „zemes sāls“. Gan fermeri, kas strādāja uz lauka, gan būvnieki – viņi visi senajos laikos tika uzskatīti par piederīgiem shudra kastai.

Dzimte

Rohini ir sieviešu dzimtes nakšatra.Tās saistība ar abām sievišķajām planētām Mēnesi un Venēru dod Rohini primāri sievišķo enerģētiku. Vienlaikus Rohini ir ceturtā nakšatra un līdz ar to tā simbolizē dabas mātišķo aspektu. No visām zvaigžņu kopām tieši Rohini ir visvairāk saistīta ar Zemi, savukārt Zeme visās senajās kultūras bija sieviešu dzimtes būtība.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Ar Rohini nakšatru saistītās ķermeņa daļas ir piere, potītes, apakšstilbi un kāju lieli. Primāri tā ir Kapha (ūdens) nakšatra. Tas redzams no asociācijas ar abām kapha planētām – Mēnesi un Venēru. No visiem trijiem konstitucionālajiem tipiem tieši kapha visciešāk ir saitīta ar ūdens elementu.

Debes puses (virzieni)

Primāri Rohini ir saistīta ar dienvidiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmā pada vai nakšatras ceturksnis 10˚00“ -13˚20“ Taurus atbilst Aries Navamsa un to pārvalda Marss. Te liela loma ir kaislībām un jutekliskajai dabai. Fokuss ir uz ekstravaganci un aizrautību. Pirmajā ceturksnī izvietotās planētas pieprasa ātrus materiālas dabas rezultātus. Vienīgi Saule vai Mēness, kas izvietoti šajā padā, ir patiesi labvēlīgi. Savā augstākajā aspektā šī enerģija virza indivīdu pa „garīgā cīnītāja“ ceļu un liek viņam uzstāties pret materiālas dabas ekspluatāciju. Tad tā ir attīroša enerģija, kas apvieno garīgumu un materiālismu.

Otrā pada 13˚20“ – 16˚40“ Taurus atbilst Taurus Navamsa, ko pārvalda Venēra. Šī pada vislabāk no visām parāda lietas, ar ko ir darīšana Rohini. Planētas šeit parasti dod pārpilnību un spēju „uzburt“ nepieciešamos resursus pat vissliktākajās situācijās. Tomēr indivīds ir tendēts uz ekstrēmu materiālismu. Šī pada ļauj indivīdam izpaust savas domas un jūtas ar materiāliem līdzekļiem. Tā kā tā ir Vargottama pada, tā dod spēcīgus rezultātus. Tā ir visstiprākā pada zodiakā, ja iet runa par vēlmju aktualizāciju un piepildījumu. Vislabvēlīgāk šeit izpaužas Mēness, Merkurijs, Venēra un Saturns.

Trešā pada 16˚40“ – 20˚00“ Taurus atbilst Gemini Navamsa, ko pārvalda Merkurijs. Fokuss ir uz daiļajām mākslām, zinātni un biznesu. No visām Rohini padām šī ir viselastīgākā un vērīgākā un tāpat kā otrajai padai, tai ir spējas akumulēt bagātību Šī ir viegla un jautra enerģija un indivīdiem ir mazāk iespēju „iesprūst“ tīri materiālas dabas jautājumos nekā iepriekšējā padā. Vislabākos rezultātus te dod Merkurijs, Venēra un Saturns.

Ceturtā pada 20˚00“ – 23˚20“ Taurus atbilst Cancer Navamsa , ko pārvalda Mēness. Te uzsvars ir uz mājām un materiālo drošību. Naudas ienākumi saistīti ar īsiem ceļojumiem. Šajā padā izvietotām planētām ir zināma mātišķuma kvalitāte, tās var dot privātīpašnieciskuma un aizspriedumainības tendences. Daļa no Rohini negatīvajām iezīmēm, piemēram, slepena un nevajadzīga uzkrāšana, parādās tieši šajā padā. No planētām labvēlīgs ir šeit izvietots Mēness vai Jupiters.

Profesijas

Lauksaimniecības speciālisti; visas profesijas, kas saistītas ar pārtikas produktu audzēšanu, apstrādi un tirgošanu; botāniķi; ārstniecības augu speciālisti; mākslinieki; mūziķi; izklaides un brīvā laika industrijas darbinieki; modes, skaistuma un kosmētikas industrijas darbinieki; seksa terapeiti; juvelieri; dārgakmeņu dīleri; interjera dekoratori; baņķieri un finansisti; transporta un tūrisma biznesa speciālisti; naftas pārstrādes un autoindustrijas darbinieki; tekstilindustrijas speciālisti; kuģniecības speciālisti; profesijas, kas saistītas ar šķidrumiem un akvakultūru.

Vietas

Lauku saimniecības, lauki un dārzi; dīķi un baseini; transporta stacijas (auto, vilcieni); kuģubūvētavas; bankas un finansu institūcijas; tirguslaukumi; bāri, restorāni un hoteļi; tūrisma vietas; radošās studijas; dārgakmeņu atradnes u.c. vietas, kas saistītas ar iepriekš minētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Rohini ir aktīva (rajasic) nakšatra. Ievērojot tās ražojošo un produktīvo aspektu, tas ir saprotams. Arī saistība ar Mēnesi un Venēru, kas abas ir rajasic planētas, šo jautājumu padara skaidrāku. Rohini pieder zemes elementam, jo šī nakšatra visā pilnībā ietilpst Taurus zīmē, kas pati ir zemes zīme. Saistība ar zemes elementu jau iepriekšējās sadaļās tika vairākkārt uzsvērta.

Gana (tips)

Tā ir Manusha (cilvēciskā) nakšatra. Visas rakstura īpašības, kas saista Rohini ar lauksaimniecību un civilizāciju, ir attiecināmas uz cilvēciskām aktivitātēm. Nakšatra simbolizē Zemes devīgumu, bez kura cilvēciskās būtnes nevarētu pastāvēt. Tā ir nakšatra, kas visvairāk atbalsta cilvēku dzīvei uz Zemes.

Orientācija un dispozīcija

Rohini ir augšupvērsta nakšatra. Viens no tās tulkojumiem ir „augošā“ un līdz ar to Rohini ir saistīta ar visām lietām, kas veidojas virzienā uz augšu, piemēram – kultūraugi, būves. Jebkura aktivitāte, kas uzsākta Rohini nakšatrā, lemta augsmei, pieaugumam un ekspansijai.

Rohini ir dhruva (fiksētā vai pastāvīgā) nakšatra. Fiksētās dabas vislabākais piemērs ir vērši, nakšatras simbols. Savukārt tās pastāvīgumu labi atspoguļo dabā pastāvošie procesi, kas nodrošina, ka visiem augļukokiem attiecīgā gadalaikā ir augļi un visas upes tek virzienā uz jūru. Mūsdienās, pateicoties cilvēku darbībai, dabas procesi brīžiem kļuvuši neprognozējami. Tomēr šādā vai tādā veidā daba joprojām pamanās uzturēt miljardiem lielo pasaules iedzīvotāju skaitu.

Mēnesis un diena

Rohini saistīta ar lunārā mēneša Karttika otro pusi, kas parasti atbilst novembra mēnesim solārajā kalendārā. Nakšatra saistīta ar Dvitiya (otro tithi vai dienu) katra augoša vai dilstoša Mēness ciklā.

Labvēlīgās aktivitātes

Ļoti labvēlīga, lai uzsāktu visa veida aktivitātes. Labvēlīga lauksaimniecības darbiem – stādīšanai, sēšanai; visa veida tirdzniecībai un finansu aktivitātēm; laulībām; dziedniecībai un pašattīstībai; dabas pētniecībai un ceļošanai; būvniecības uzsākšanai; romantiskām attiecībām un seksuālai aktivitātei; materiālo lietu sakārtošanai; apģērbu, juvelierizstrādājumu un automašīnu iegādei.

Nelabvēlīgās aktivitātes

Ir labvēlīga dažādām aktivitātēm, izņemot tās, kas saistītas ar nāvi, destrukciju, nojaukšanu.

Planēta – pārvaldnieks

Ar Rohini ir saistīts Mēness un Venēra. Mēness ir pārvaldošā planēta, kas piesātina Rohini ar pirmatnīgu sievišķo enerģētiku. Venēra savukārt ir saistīta ar shakti, universālo sievišķo spēku. Abu šo enerģiju saplūšana padara Rohini par shakti materiālās izpausmes virsotni.

Mēness dabiskā labvēlība, „barojošā“ spēja un mātišķums šajā nakšatrā kombinējas ar Venēras šarmu, radošumu un produktivitāti – tas padara Rohini par vienu no auglīgākajām nakšatrām. Tā ir vissievišķīgākā un līdz ar to arī visuztverošākā un radošākā.

Tāpat kā māte Zeme, Rohini var „pabarot“ visus bez izņēmuma. Tomēr mūsdenās Rohini enerģijas zināmā mērā ekspluatē pasaulē dominējošie tumšie spēki, kuri līdzīgi ekspluatē gan sievietes, gan Zemi kopumā. Rohini devīgums tiek izmantots ar neaprobežotu alkatību.Tieši tādēļ lielākā zemeslodes daļa ir piesārņota un lielākā daļa sieviešu – nelaimīgas. Planētu pārvaldošie spēki tīši demoralizē sievišķo principu ar masu mediju starpniecību.

Mēness – Venēras savienojumi dod enerģiju, kas ir līdzīga Rohini, savukārt Mēness, Merkurijs, Venēra un Saturns, kas izvietoti Rohini zvaigžņu kopā, ir visai spēcīgi.

Skaņas un burti

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 10˚00“ -13˚20“ Taurus atbilst skaņai “0” līdzīgi kā vārdā Omega.
Otrā pada 13˚20“ -16˚40“ Taurus atbilst skaņai “Va” kā vārdā Value.
Trešā pada 16˚40“ – 20˚00“ Taurus atbilst skaņai “Vi” kā vārdā Victor.
Ceturtā pada 20˚00“ – 23˚20“ Taurus atbilst skaņai “Vu” kā vārdā Wood.

Sanskrita alfabētā Rohini ir saistīta ar skaņām”Rm” and “Lrm” un līdz ar to atbilstošās mantras ir “Om Rm” and “Om Lrm”.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             4-Rohini             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Džanma Bīstami ķermenim Slikti Čandra Rīsi, dārzeņi
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Sampat Bagātība, veiksme Labi Mangal  
6 Ardra – visa Nakš. 15 Svati – pirmās 8 st. 24 Šatabiša – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Rahu palmu cukurs
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Kšema Labklājība Labi Guru  
8 Pušja – visa Nakš. 17 Anuradha – pēdējās 8 st. 26 U.Bhadra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šani sāls
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Budha  
10 Magha – visa Nakš. 19 Mula – vidējās 8 st. 1 Ašvini – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Ketu Sezams, zelts
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šukra  
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Parama mitra Vislabākais draugs Labi Sūrja  

Seksuālais tips un saderība

Rohini atbilstošais dzīvnieks ir kobra. Tas liek Rohini seksuālajās attiecībās izpaust čūskai radniecīgas īpašības. Sarpas (dievišķās čūskveidīgās būtnes) tiek uzskatītas par meistariem seksuālajās aktivitātēs. Patiesībā arī Rohini tiek uzskatīta par labāko meistaru starp nakšatrām seksuālajā ziņā. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc leģendās aprakstītais Mēness nevēlējās atstāt Rohini mājvietu. Nakšatru reprezentējošā dieviete tiek uzskatīta par meistari visās 32 seksuālās savienošanās principos. Vislabākā saderība Rohini ir ar Mrigashira nakšatru, kuras simbols arī ir čūska.

Ezotēriskais skaidrojums

Rohini ir ceturtā nakšatra un līdz ar to visas īpašības, ko parasti numeroloģijā asociē ar skaitli 4, veido nakšatras bāzi – īpaši uzsverot skaitlim piemītošo struktūru un konkrētību. Materiāli izpaustais Visums veidojies tieši šo enerģiju ietekmē. Krittika (3. nakšatra) piemītošā uguns tiek transformēta zemes elementā. Fizikas valodā runājot, tīra enerģija tiek kondensēta, lai izveidotos atomi un molekulas. Rohini reprezentē Brahma spēju pārveidot enerģiju taustāmā matērijā.

Mūsdienu Taro kāršu komplektā 4. kārts, ko sauc par „karalieni“, atspoguļo Rohini lomu dzīves spēlē. Uzskata, ka tā sievišķīgi reprezentē auglību, siltumu, kaislību un pārpilnību, vienlaicīgi arī Maya (ilūziju pasauli), jo tā rada materiālo jeb pasaulīgo paradīzi. Rohini ir kā kanāls, caur ko dievišķais izpaužas matērijā. Interesanti atzīmēt, ka minētā kārts „karaliene“ satur Venēras simbolu, kas vienlaicīgi ir ar Rohini saistīta planēta. Patiesībā vārds ‚Tarot‘ ir cēlies no vārda ‚Taro‘ – un tas atkal no sanskrita termina ‚Tara‘ (zvaigzne). Viss Taro kāršu komplekts (21 kārts, Major Arcana) radies no dievietes Tara jeb Jagdambati (universa māte) divdesmit viena atribūta.

Mums visiem jāatzīst, ka prieks un bauda dažādos līmeņos ir dzīves spēles neatņemama sastāvdaļa. Ja nebūtu Rohini enerģiju, tad dzīves drāmu „uzvest“ būtu gandrīz neiespējami. Ļoti retas dvēseles vēlētos to spēlēt.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Rohini ir saistīta ar Sage Atri, vienu no septiņiem dievišķajiem Visuma gudrajiem, kas seko notikumiem mūsu galaktikā. Viņa vārdu var tulkot kā „kāds, kurš izlieto“. Šķiet, ka Atri ir divas dabas. Tas valda pār divām radošajām nakšatrām un divām destruktīvajām nakšatrām. Rohini acīmredzot saistās ar viņa radošo pusi. No otras puses – Rohini var uzskatīt arī par iznīcinošu nakšatru, jo savā ziņā tā „patērē, apēd“ dvēseles caur savu pārliecīgo materiālismu.

Korekcija (dziedināšana)

Cieņa pret zemi un dabu tās dažādajās formās, pret govīm – tas ir labākais veids, kā iekļūt Rohini enerģiju labvēlīgajā plūsmā. Pārvaldošās dievības Brahma pielūgšana netiek sankcionēta vēdiskajos tekstos. Brahma ir Shivas lāsta varā un tas neļauj viņu pielūgt pasaulīgajā plānā.

Lai mazinātu ciešanas un ienestu apgaismību indivīda dzīvē, ieteicams 108 reizes atkārtot saknes mantras ‚Om Rm‘ un ‚Om Lrm‘ laikā, kad Mēness atrodas Rohini nakšatrā un ir atbilstošais lunārais mēnesis.

To pašu var darīt, ja vēlas palielināt nakšatras enerģijas pozitīvos efektus. Ir noderīgi nēsāt visu toņu sārtos, baltos, krēmkrāsas un gaišu pasteļtoņu apģērbus. Piemēroti ir balti apģērbi ar ziedu rakstu. Svarīgu darbību uzsākšanai ieteicams ievērot atbilstošās debess puses, lunāro mēnesi un dienas, kad Mēness atrodas Rohini nakšatrā.

Piemērs

Vishnu inkarnācija Krishna piedzima ar ascendentu un Mēnesi Rohini nakšatrā. Lielākā daļa indiešu pārzina Krishna personību un dzīves gājumu un tādējādi var saprotamā veidā saistīt to ar Rohini enerģiju. Krishna bija brīnišķīgas acis, spēcīga, fascinējoša personība un spēja manifestēt materiālajā pasaulē savas domas un vēlmes.

Karaliene Viktorija, sieviete, kuras pārvaldībā bija 75 % zemeslodes, arī bija dzimusi ar ascendantu un Mēnesi Rohini zīmē. Viņas gadījumā izcēlās Rohini nakšatras ekspansīvais un mantrausīgais aspekts.

Interesanti fakti

Saskaņā ar Varahamihiru, indivīdi ar Mēnesi Rohini nakšatrā ir „godīgi, tīri, skaisti, ar nosvērtu prātu un tīkamu runasveidu“. Tas pilnībā atbilda Krishna un daļēji arī karalienei Viktorijai.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

 

Translate »