Raksturīgākās kļūdas

Visbiežāk pieļautās kļūdas muhurtas izvēlē

Tehniska saskaitīšana

Reizēm iesācēji vienkārši tehniski saskaita plusus un mīnusus, pieņemot, ka pozitīvā pozīcija dod „+1”, bet negatīvā dod „-1”. Nosakot muhurtu, ir jāizvērtē pozīciju prioritātes, pirmkārt, izvērtējot Čandras un Lagnas spēku, un tikai pēc tam pārējās pozīcijas. Ja visas pozīcijas ir pozitīvas, bet Čandra ir negatīva, tad šāda muhurta ir noraidāma.

Pozīciju nozīme

Katrai pančangas pozīcijai (vara, tithi, karana, joga, nakšatra) ir sava nozīme un funkcijas. Nav pieļaujams visas pozīcijas apskatīt kā vienlīdzīgas un pēc tā izspriest vai vairums parametru ir pozitīvi vai negatīvi. Katras pančangas pozīcijas nozīme un funkcijas ir apskatītas grāmatā „Pančanga. Rokasgrāmata”.

Vispārīgā un personiskā muhurta

Muhurta ir jāvērtē katram cilvēkam individuāli. Apskatot vispārīgās pančangas pozīcijas, mēs iegūstam vispārīgu ainu par attiecīgo dienu, bet nevaram novērtēt cik tā ir atbilstoša konkrētam cilvēkam. Novērtējot nopietnus jautājumus kā, piemēram, auto vai mājas iegāde, nerunājot nemaz par laulību, personiskās muhurtas padziļināta analīze ir vienkārši obligāta! Ir jāizvērtē gan tarabala, gan aštakavarga.

Došu glorificēšana

Pārlieka aizraušanās ar muhurtas došu meklēšanu un to ietekmes pārspīlēšana. Ar došām, nenoliedzami ir jārēķinās un tās ir jāzina, taču svarīgākais ir zināt nevis visas došas, bet gan to neitralizējošos līdzekļus. Piemēram, Gu Lagnā neitralizē lielu daļu muhurtas došu. Līdz ar to, nav nepieciešams zināt visas došas, pietiek zināt kā tās neitralizēt.

Ieslīgšana liekās detaļās

Reizēm iesācēji mēdz ieslīgt pārāk lielās detaļās, aizmirstot par galveno mērķi, ko vēlas sasniegt ar muhurtu. Rezultātā var nonākt pie atzinuma, ka labvēlīga laika muhurtā vispār nav. Atceramies, ka svarīgākie parametri muhurtā ir spēcīgi Čandra un Lagna. Jebkura cita parametra nostādīšana vienādā līmenī ar tiem, novedīs pie kļūdainas muhurtas izvēles.

Sašaurināts laika posms

Ļoti bieži muhurtā nākas sastapties ar situāciju, kad dienas laikā nav piemērotu labvēlīgu muhurtas laiku (piemēram, labvēlīgas lagnas iekrīt tikai naktī). Meklējot muhurtu, ir jārēķinās, ka labvēlīgais laika posms var būt tikai pēc mēneša vai pat pusgada. Tiem, kam interesē atrast laiku ‘tūlīt un tagad’, iespējams, nemaz muhurta nav svarīga. Ja notikums tiešām ir svarīgs un ir vēlme atrast patiešām piemērotu muhurtu, piemēram, laulībai, jārēķinās, ka vēlamais notikums iespējams jāatliek pat uz daudziem mēnešiem.

Translate »