2-Bharani

Bharani  13°20’ – 26°40’ Meša (Auns)

Debesīs

Bharani nakšatru, kas ir Venēras enerģijas vēstnesis, debesīs reprezentē trīs diezgan blāvas zvaigznes, kas veido trijstūri Aries zvaigznājā. Vēdu laikmeta gudrie uzskatīja, ka šis trijstūris atgādina sievietes dzimumorgānus. Mūsdienu astronomijā minētās zvaigznes sauc par 35-Arietes, 39-Arietes, 41 –Arietes. Pēdējā zvaigzne ar vizuālā spožuma koeficientu 3.62 ir visspožākā no visām, un šis rādītājs patiešām izskaidro zvaigžņu kopas nosacīto blāvumu.

Piešķirt tādu svarīgumu relatīvi blāvām zvaigznēm senatnes gudrajiem droši vien palīdzējā kādas slepenas, tiešas un universālas zināšanas par mūsu galaktiku kopumā.

Lai atrastu Bharani naksnīgajās debesīs, ir jāfokusējas uz debess apgabalu starp spožo zvaigzni Alpha-Arietes, kas pieder iepriekšējai nakšatrai Ashwini un spožo zvaigžņu grupu Pleiades, kas pieder jau nākošajai nakšatrai –Krittikai. Vieglāk no trijām ir atpazīt 41-Arietes, kamēr abas pērējās zvaigznes ir izvietotas taisnā līnijā 41-Arietes labajā pusē

Nosaukums

Bharani var tikt aptuveni tulkota kā ‘nešana, celšana, dzemdēšana’ vai arī ‘kāda, kura nes’. Taču jāatzīmē, ka tam nebūt nav jāatspoguļo tieši bērna iznēsāšana grūtniecības laikā, lai gan šai nakšatrai ir visai tieša saistība ar dzemdi.

Vārds, kurš ietver lielāko daļu Bharani enerģijas, attiecas pārsvarā uz dabas sievišķo aspektu un sievišķo spēju saņemt, noturēt, barot (audzināt) un iznīcināt.

Simbols

Galvenais simbols ir ‘vagīna’, sievietes seksuālais orgāns. Patiesībā jebkurš no sievišķajiem dzimumorgāniem var tikt uzskatīts par šīs nakšatras simbolu. Visās senajās kultūrās tie atspoguļoja dabas auglīgo aspektu. Ēģiptes civilizācijā, piemēram, vagīnu reprezentēja ‘Izīdas sprādze’ (izliekums) un tā tika uzskatīta par vārtiem uz dažādām pasaulēm.

Arī vēdiskais skatu punkts saista dzimšanu, miršanu, transformāciju un reģenerāciju ar sievietes reproduktīvo orgānu simboliku. Šī simbolika tikpat labi atspoguļo arī ierobežojumus, piesardzību, greizsirdību, slepenību, atturību, cīņu, ziedošanos, katarsi, seksualitāti, mātes mīlestību. Bharani tādējādi satur sevī visas augstāk minētās īpašības.

Tā kā dvēsele no astrālā plāna ienāk fiziskajā plānā tieši caur sievietes klēpi, tad nav pārāk grūti ieraudzīt šī simbola saistību ar ‘vārtiem’ uz citu pasauli. Kā redzēsim vēlāk, tieši Yama, viens no astoņiem ‘vārtu’ sargiem starp fizisko pasauli un citām pasaulēm, ir šīs nakšatras pārvaldošā dievība.

Kā zinām, sievietes klēpis nēsā jauno dzīvību embrija formā vairākus mēnešus, līdz kamēr tas atrod savu manifestāciju fiziskajā pasaulē. Tādā pašā veidā Bharani ‘nogatavina’ lietas to smalkākajos eksistences plānos, līdz kamēr tās pēkšņi izpaužas ārējās formās.

Piemēram, bērna dzimšanas gadījumā ir ļoti grūti noteikt, tieši kurā brīdī ‘noies ūdeņi’. Tas pats ir attiecībā uz revolūcijām, kuras diezgan ilgstoši ‘nogatavojas’ ļaužu prātos pirms kāda pēkšņa ‘izvirduma’. Tikpat labi to var attiecināt uz nāvi. Tas viss padara Bharani par neprognozējamu nakšatru, kura darbojas apslēptos veidos un arī uzdzīvo slepenībā.

‘Laiva’ ir vēl viens Bharani simbols. Tas atkal atspoguļo pārvietošanos starp dažādām eksistences sfērām. Bharani tādējādi ir nakšatra, kas vistiešākajā veidā ir saistīta ar dzimšanas, miršanas un reģenerācijas procesu, vismaz dzīves materiālajā plānā.

Dievība 

Bharani galvenā pārvaldošā dievība ir Yama – nāves dievs. Uzskata, ka viņš ir viens no astoņiem ‘debesu vārtu’ sargiem, kas sargā vienu no astoņiem virzieniem, kurā dvēseles ceļo no zemes plāna uz citām eksistences sfērām. Vēdiskajos tekstos Yama redzams arī kā dharmas valdnieks. Rietumu lasītāju var mulsināt šāds valdnieks, kura pārziņā ir gan dharma, gan nāve. Tomēr, ja uz to skatāmies pareizajā gaismā, tad tieši Yamas uzdevums ir noteikt dvēselei dzīves ceļu pēc tam, kad tā ir atstājusi fizisko ķermeni. Līdz ar to viņam ir jābūt lietpratējam karmas un dharmas likumos.

Lai gan Yama ir nāves dievs, tā būtība ir dzīvespriecīga. Viņa bezrūpība izpaužas caur Bharani dzīves spēles pilnību un līksmi. Yamas pārziņā ir izsvērt mūsu darbību šajā dzīvē, lai mums tiktu piešķirts atbilstošs turpmākais ceļš nākamajā dzīvē.

Līdz ar to viņš ir labvēlīga dievība, no kuras nevajag baidīties. No Yamas baidās tie, kam ir bailes no nāves un kuru karma nav laba. Yama ir līdzzinošs daudzos maya izpausmes noslēpumos. Līdzīgi arī Bharani satur sevī absolūtu sapratni par dzimšanas, dzīves un nāves procesu.

Savukārt Kali (Parvati destruktīvā forma) ir viena no trijām galvenajām sievišķajām dievībām, kas balsta universu. Tiek uzskatīts, ka no viņas jāpiesargās tāpat kā no Yamas. Taču Kali pamatfunkcija ir iekšējo un ārējo dēmonu nogalināšana. Viņas formai ir jābūt šausminošai, jo tie elementi, ar ko viņai ir darīšana, ir ļoti cietsirdīgi un nežēlīgi.

Kali saistība ar šo nakšatru norāda, ka Bharani ir tāds kā kaujas lauks, kur cīnās pretējie dabas spēki. Tieši šeit tiek radīta atšķirība starp pareizo un kļūdaino, labo un slikto, dievišķo un dēmonisko. Sākas process, kur negatīvais tiek izrauts ar saknēm un iznīdēts. Bharani ir darīšana ar galējībām un līdz ar to viņa pati ir ekstrēmākā no visām nakšatrām.

Raksturs un darbība

‘Ekstrēms’ ir vārds, kas apkopo un izsaka Bharani pamatbūtību un darbības veidu. Viņa šūpojas starp pretstatiem – puritānismu un bohēmu, naivitāti un gudrību, briedumu un brieduma trūkumu, dzīvību un nāvi.

Bharani reprezentē dabisko vēlmju spēku. Zināmā mērā tās var raksturot kā dzīves alkas un nāves bailes. Bharani ir kā 16 gadu veca meitene uz nevainības zaudēšanas sliekšņa, kā embrijs mātes miesās, kā mirstošs cilvēks nāves eņģeļa Yamadutas priekšā (eņģelis, kura uzdevums ir pavadīt dvēseli pēcnāves dzīvē).

Tieši pateicoties Bharani bērnišķajām īpašībām, tā ir viena no kvēlākajām un dedzīgākajām nakšatrām. Tāpat kā bērns vēlas izmēģināt visu, kas ir viņa apkārtnē, tāpat Bharani indivīdiem ir vēlēšanās izmēģināt apkārtējo pasauli ar pilnu jaudu. Tas ir tāds kā pirmatnēja nevainīguma stils, kā viņi mēģina piedzīvot lietas, cilvēkus un vietas. Viņi drīzāk darbosies instinktīvi nekā saprātīgi. Viņu jūtas un vēlmes savā vairumā ir tik nepārvaramas, ka tās apvaldīt un nomierināt nenākas viegli.

Dzīves priekšplānā parasti izvirzās dvēseles evolūcijas process. Attīstītas Bharani dvēseles spēj ievadīt savu milzīgo pirmatnējo enerģiju kādā veselīgā, vērtīgā darbības jomā, kamēr mazāk attīstītas līdzinās apjukušam naktstauriņam, kas traucas no viena gaismas avota pie nākošā.

Mūsu laikmetā, kad valda pilnīgs haoss un juceklis, ar Bharani enerģiju ir ļoti grūti apieties. To viegli var saprast, iedomājoties visas mentālās dilemmas un naivitātes, kam iet cauri jaunas meitenes un puiši savas pubertātes laikā. Bez atbilstoša padoma un sapratnes Bharani indivīdi būs gatavi ielēkt jebkurā aktivitātē bez jebkādas piesardzības un apsvērumiem.

Bharani indivīdiem bieži ir stipri raksturi un tie spēj izturēt jebkuras dzīves vētras. Lai arī viņi tiek piespiesti pie zemes, dažreiz žēlojas un kliedz līdzīgi bērnam, tomēr nekas viņus nespēj pārāk ilgi turēt nospiestībā. Dzīves laikā viņiem nereti nākas iziet caur milzīgām transformācijām un radikālām pārmaiņām. Tas viss notiek, pateicoties viņu ilgām pēc galējībām. Ja viņi kaut kur uz sava ceļa apstājas, tad grib izmēģināt pilnīgi visu, līdz visas iepējas ir izmeltas un nekas cits neatliek kā uzsākt kaut ko pilnīgi jaunu.

Bharani universā nekam nav noliktas robežas. Visiem Bharani indivīdiem iekšā ir kāda radoša dziņa. Sievietes parasti izpauž savu radošumu, dzemdējot bērnus, kamēr vīrieši mēģina būt radoši kādā citā līmenī.

Bharani ir nakšatra, kur ir vērojama izteikta mijiedarbība starp sievišķo un vīrišķo. Tas padara Bharani par visai seksuālu nakšatru zodiaka aplī. Bharani reprezentē dabas spēku, kas rada pievilkšanos starp pretējiem poliem. Bharani pieredz šo spēku, pārāk stipri tam pakļaujas, krīt tam par upuri un mēģina to saprast. Zigmunda Freida dzimšanas kartē bija visai ievērojama Bharani ietekme un nav brīnums, ka viņš jebkuru pasaulīgo aktivitāti reducēja uz seksualitāti.

Attīstītākas Bharani dvēseles saprot, ka šis pievilkšanās spēks ir kas vairāk par mīlestību, harmoniju un apzinātu vienību. Seksualitāte ir tikai viena šī spēka izpausme.

Bharani indivīdiem parasti ir lielas, izteiksmīgas acis, prominentas galvas, vidēja lieluma lūpas un spokaini liktenīgs smaids. Smaids ir viņu īpašā iezīme. Tas ietver visu viņu seksualitāti, noslēpumainību un nojausmu par dzīves un nāves procesu kopumā. Tāpat kā saules riets dabā izstaro mieru, tā arī Bharani indivīdiem ir spējas uzlikt mierīgu sejas izteiksmi, lai gan viņu iekšējā pasaule ir kā nikns mocītājs.

Viņu bērnišķīgums ir diezgan bezpalīdzīgs attiecībā uz mācīšanos un pētījumiem, un tas rada zināmu nežēlīguma un slimīguma veidu. Visi zina, ka bērni var būt nežēlīgāki par pieaugušajiem daudzos un dažādos līmeņos. Bharani nežēlība rodas no atbildības trūkuma par savu paša rīcību. Bharani indivīdiem ir samērā viegli traukties no vienas aktivitātes pie otras bez īpašām rūpēm par ilgtermiņa saistībām un līdzdalību.

Bharani tipi parasti ir visai enerģiski un entuziasma pilni savā attieksmē pret dzīvi. Viņiem ir izteikta piedzīvojuma sajūta savās izvēlētajās nodarbībās. Viņi var sasniegt savus mērķus tikai tad, ja atrodas kāda nobriedušāka, gudrāka spēka pastāvīgā vadībā 

Izpausmes veids 

Uzskata, ka Bharani ir balansēta (līdzsvarota) nakšatra. Patiesībā tā ir visai ekstrēma un par līdzsvarotu to uzskata tikai tādēļ, ka tā satur tendenci līdzsvarot dzimšanu un miršanu – divas galējības.

Bharani indivīdiem bieži ir ‘dubultā’ dzīve, kas pieskaras divām dažādām galējībām. Bet kopumā ņemot, viņu dzīves ir zināmā līdzsvarā. Saules lēkts, kas ietver dzimšanas aspektu, un saules riets, kas ietver miršanas aspektu, veido nakšatras simboliku, un tas ir laiks, kad spēki dabā ir diezgan netveramā veidā līdzsvaroti.

Tas ir iemesls, kāpēc saullēktu un saulrietu uzskata par piemērotiem garīgām un okultām praksēm. Bharani, kā redzēsim, satur pietiekamu okulto potenciālu, pateicoties spēcīgajai saistībai ar Venēru

Varna (kasta)

Bharani ir mleccha jeb ārpuskastu nakšatra (non vedic, barbarian). Varbūt tieši Bharani ekstrēmās tendences bija iemesls, kāpēc vēdu gudrie klasificēja to kā ārpus kastām esošu. Bharani gandrīz vienmēr šadā vai tādā veidā cenšas lauzt kādas sociālās normas vai taboo. Tā ir augsti eksplozīva enerģija, kuru nevar kontrolēt kādas sabiedriskas struktūras ietvaros.

Dzimte 

Bharani ir sieviešu dzimtes nakšatra. Tas nav nekāds pārsteigums, jo Bharani aizstāv visu sievišķīgo. Tā ir otrā nakšatra pēc kārtas un pirmā sievišķā nakšatra. Tāpat kā skaitlis 2 numeroloģijā, Bharani ir sievišķā principa iniciators visos eksistences līmeņos. Līdz ar to Bharani nakšatrā ir sākums dualitātei un maya izpausmei, un tās ietvaros notiek sievišķā principa realizācija un darbība.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Ar Bharani visvairāk saistās tādas ķermeņa daļas kā galva un pēdu apakšējā daļa. Ir interesanti atzīmēt, ka piemēram, bērnam dzimstot, tieši bērna galva vai pēdas ir pirmās, kas ierauga dienasgaismu.

Primāri tā ir pitta (ugunīgā) nakšatra. Tā kā visa Bharani zīme atrodas Aries ugunīgajā zīmē, šī klasifikācija ir pašsaprotama. Bharani reprezentē sākotnējo radošo uguni, kas ir sākums materiālajai pasaulei. Tieši pitta kvalitāte to padara ļoti aktīvu dzīves materiālajā plānā.

Debess puses (virzieni):

Bharani primāri ir saistīta ar loku starp austrumu, dienvidaustrumu un dienvidu virzienu

Padas (nakšatras ceturkšņi):

Pirmā pada: 13˚20” – 16˚40” Aries atbilst Leo Navamsa, ko pārvalda Saule. Te uzsvars ir uz radošumu un iegrimšanu sevī. Planētas te var būt ļoti egocentriskas un bieži var aizskart citus bez jebkāda iemesla. Dzīves spars un gribasspēks, kas piemīt šai padai, var tikt izmantots pozitīvā veidā, ja dzimšanas karte kopumā to atļauj. Saule, Marss un Jupiters te ir īpaši spēcīgi.

Otrā pada: 16˚40” – 20˚00” Aries, kas atbilst Virgo Navamsa, ko pārvalda Merkurijs. Uzsvars ir uz darbu, kalpošanu un amatniecību. Planētas te darbojas altruistiskā veidā. Ir jūtamas zināmas organizētības pazīmes, kas parādās parasti ekstrēmajā un haotiskajā Bharani dabā. Merkurijs, Marss un Rahu te ir visvairāk piemēroti, lai iegūtu labus rezultātus.

Trešā pada: 20˚00” – 23˚20” Aries, kas atbilst Libra Navamsa, ko pārvalda Venēra. Šo padu raksturo spēja saistīt un harmonizēt pretstatus. Tomēr šeit nav ne īpaša saprāta, ne robežu izjūtas, ja lietas ir saistītas ar seksu un attiecībām. Tās var būt gan labas, gan sliktas lietas – viss atkarīgs no dzimšanas kartē redzamā dvēseles evolūcijas līmeņa. Tā kā šī ir Pushkara Navamsa, tad tā pieļauj vēlmju piepildījumu. Merkurijs, Venēra un Rahu ir visvairāk piemēroti, lai aktivizētu šīs padas enerģijas.

Ceturtā pada: 23˚20” – 26˚40” Aries, kas atbilst Aries Navamsa, ko pārvalda Marss. Enerģijas šeit ir ekstrēmas jebkurā šī vārda izpausmē. Planētas ‘strādā’ tādā kā pirmatnējā veidā. Šī var būt ļoti atjautīga un oriģināla pada, ja vien tās enerģija tiek virzīta, kā nākas. Saule, Marss un Ketu šeit ir stipri, bet ne vienmēr dod labvēlīgus rezultātus. Tikai dabīgie labvēļi Jupiters un Venēra ir piemēroti, lai izmantotu šīs padas enerģijas gudri un bez pašdestrukcijas.

Profesijas

Zīdaiņu kopējas; aukles; bērnudārza audzinātājas; visas profesijas, kur iesaistīti bērni; profesijas, kas saistītas ar izklaidi; izklaižu parki; rotaļlietu industrijas darbinieki; ginekologi; akušieri; visas profesijas, kas saistītas ar dzimšanu un nāvi; apbedīšanas biroju īpašnieki; profesijas, kas saistītas ar bērēm un morgu; zārcinieki; nekrologu sacerētāji; darbinieki dzimšanas un miršanas statisktikas institūcijās; detektīvi slepkavību lietās; visu stilu dejotāji; tabakas, kafijas un tējas industrijas darbinieki; sagādnieki; pavāri; viesnīcu īpašnieki; darbinieki lopkautuvēs; veterināri; ugunsdzēsēji; autorūpniecības darbinieki; auto un motosportisti; kaskadieri; ogļu un naftas rūpniecības speciālisti; smagās rūpniecības speciālisti; ķirurgi; filmu industrijas darbinieki; fotogrāfi; modeļi; visas profesijas, kur iesaistīts sekss un valdzinājums; eksotiskās profesijas; striptīza dejotājas, prostitūtas; pornogrāfijas industrijas darbinieki; okultisti un tantristi, kas izmanto seksuālo enerģiju; tiesneši; elites darbinieki vietās, kur vajag slepenību; vulkānu un zemestrīču eksperti; ģeofiziķi; biologi un mikrobiologi; profesijas, kas saistītas ar sēklām un augsnes mēslojumu.

Vietas

Eksotiskas un ekstrēmas vietas un ainavas; vulkāni; teritorijas ar vulkānisku augsni; tropiskās vulkāniskās izcelsmes salas (Havaju salas, Polinēzija); teritorijas ar aramzemi; bērnudārzi; mazbērnu novietnes; bērnu rotaļu parki; morgi; kapsētas; bēru ceremoniju nami; mātes un bērna nodaļas slimnīcās; reanimācijas nodaļas; ginekoloģijas un apaugļošanās klīnikas; filmu/foto studijas; naktsklubi; tiesas nami; ielas ar intensīvu satiksmi; vietas, kas saistītas ar iepriekšminētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Bharani ir aktīvā (rajasic) nakšatra. Tam iemesls ir Venēra kā galvenais pārvaldītājs. Venērai piemīt visvairāk aktivitātes elementa starp planētām. Tās saistība ar pasaulīgajiem procesiem ir ļoti spēcīga. Patiesībā var teikt, ka tieši Venēra padara dzīvi dzīvošanas vērtu. Tā kā Bharani ir Venēras enerģijas vēstnesis, tad šīs nakšatras izteiksmes veids ir pirmatnējs, ‘uzlādēts’ un eksplozīvs, ieskaitot visas citas rajastic elementa izpausmes veidus pasaulīgajā līmenī. Var teikt, ka Bharani reprezentē to punktu radīšanas procesā, kur uguns elements (kas uzrodas līdz ar Aswini) pārveidojas zemes elementā.

Bharani pārziņā ir viss, kas saistīts ar materializācijas procesu. Tas ir spēks, kas izveido astrālā ķermeņa materiālo apvalku, lai dvēsele varētu piedzīvot zemes plānu. Bharani zemes elements var tikt viegli saprasts, ja ņem vērā Bharani reprezentējošo dzīvnieku – ziloni, kurš ir vissmagākais un lielākais virszemes dzīvnieks.

Gana (tips)

Uzskata, ka Bharani ir manusha (cilvēciskā) nakšatra. Tā ir saistīta ar dzimšanas kartes otro un septīto māju. Šīs mājas lielajam vairumam cilvēku pasaka priekšā, kas ar viņu dzīvi notiks. Partneris, ģimene un izdzīvošanas resursi ir viss, kas vairumam cilvēku interesē. Tās abas ir gan dzīves, gan nāves (maraka) mājas. Venēra ir karaka abām šīm mājām (1&7)un abas kopā tās vada Bharani intensīvo darbību visos šīs pasaules notikumos, t.sk. dzīvības un nāves sfērās.

Orientācija un dispozīcija 

Bharani ir lejup vērstā nakšatra. Iedalījuma veids saistīts ar Bharani slēpto aspektu. Kā agrāk rakstīts – notikumi, kas ‘nogatavojas’ Bharani ietekmē, ‘neuznāk’ virspusē līdz pašam pēdējam momentam. Bharani patīk turēt savas aktivitātes slepenībā no citu acīm, tādā pašā slepenībā, kāds parasti ir seksuālais akts un bērna attīstība mātes ķermenī.

Bharani ir nevaldāma un barga nakšatra. Šīs klasifikācijas zemteksts kļūst skaidrs caur Bharani pārvaldošām dievībām. Yama un Kali abas ir nežēlīgas dievības, kas iesaistītas aktivitātēs, kas aprauj dzīves spēku vai iznīcina dzīves formas pret viņu pašu gribu.

Pat bērna dzimšanas process, ko pārvalda Bharani, ir sāpju pilns process. Patiesībā tas ir otrs sāpīgākais process no visiem, ja skatāmies zemes materiālajā plānā.

Mēnesis un diena

Bharani saistās ar lunārā mēneša Ashwini otro pusi, kas parasti iekrīt Saules kalendāra oktobra mēnesī.

Bharani saistās ar Chaturtithi (4. tithi vai diena) katra augošā un dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes

Labvēlīgas visas radošas aktivitātes; var labi veikt bargas, nežēlīgas, destruktīvas, konkurējošas vai karojošas aktivitātes; tāpat romantiskas, seksuālas, produktīvas (auglīgas) aktivitātes; labvēlīga lauksaimniecība un auglības rituāli; lietu iesākšana un nobeigšana; dārzkopība; darbi, kas saistīti ar uguni; labi rūpēties par atliktām vai novārtā pamestām lietām; ieteicamas aktivitātes, kas prasa spontanitāti; tāpat askētisms, pašdisciplīna, gavēnis un attīrīšanās; darbības kopā ar bērniem.

Nelabvēlīgas aktivitātes

Nelabvēlīgi ceļojumi (Bharani saistīta ar satiksmes sastrēgumiem, negadījumiem); nelabvēlīgas lēnas un maigas darbības, kas prasa klusumu un rāmu mieru; nelabvēlīga lietu ierosināšana (iniciācija). Mūsdienās ar Bharani enerģiju ir labāk pabeigt kādu lietu nekā iesākt ko jaunu.

Planēta –pārvaldnieks 

Galvenās planētas, kas ir saistītas ar šo nakšatru, ir Marss un Venēra. Marss ir Aries zīmes pārvaldnieks, bet Venēra ir nakšatras pašas pārvaldnieks. Var teikt, ka Venēra ‘dzimst’ Bharani nakšatrā. Kā tas tiks skaidrots ezoteriskajā sadaļā, Venēra ir planēta, kas spēcīgi saistīta ar dzimšanu un atjaunošanos. Venēra Bharani zvaigznājā darbojas kā dzīvības devējs.

Kombinācijā ar Marsu, kas ir Scorpio zīmes pārvaldnieks un vēsta par nāvi, Venēra vēsta par ciklisko dzīves/nāves procesu visos eksistences plānos, īpaši bioloģiskajā. Ir uzskats, ka gan Marss, gan Venēra ir saistīti ar ‘ārējo’ planētu Plutonu.

Plutonu vienmēr uzskatīja par slēpto, radošo pirmsākumu un to pielīdzināja Shivam. Grieķu leģendas attēloja to kā zemes ‘pavēderi’ un tas bija atbildīgs par auglību un abu dzimumu mijiedarbību. Mūsdienās ir kļuvis moderni vīriešus asociēt ar Marsu un sievietes ar Venēru, bet patiesībā jau tas ir vīrietis, kurš producē spermu (Venēra), kamēr sieviete rada un izmitina (Marss) jaundzimušo. Marsa un Venēras savienojumi dzimšanas kartē rada enerģijas, kas ir līdzīgas Bharani enerģijām.

Saturnam savukārt šajā nakšatrā ir maksimālais vājums. Bharani ir silta vieta radošumam un auglībai, kamēr Saturns ir auksta planēta, kas saistās ar traucējumiem un aizturēm. Viegli redzēt viņu nesaderību.

Pārējās planētas parasti ir labvēlīgas Bharani nakšatrā, ja vien Venērai ir tīrs un labvēlīgs stāvoklis dzimšanas kartē.

Skaņas un burti

  1. padai: ‘Lee’ līdzīgi vārdam Liam.
  2. padai: ‘Lu’ līdzīgi vārdam Lulu.
  3. padai: ‘Lay’ līdzīgi vārdam Layla.
  4. padai ‘Lo’ līdzīgi vārdam Logan.

Sanskrita alfabētā Bharani atbilst skaņas ‘Eem’ un līdz ar to atbilstošā mantra ir ‘Om Eem’

Tara Bala

Džanma Nakšatra             2-Bharani           

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šukra Rīsi, dārzeņi
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Sampat Bagātība, veiksme Labi Sūrja  
4 Rohini – visa Nakš. 13 Hasta – pirmās 8 st. 22 Šravana – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Čandra palmu cukurs
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Kšema Labklājība Labi Mangal  
6 Ardra – visa Nakš. 15 Svati – pēdējās 8 st. 24 Šatabiša – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Rahu sāls
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Guru  
8 Pušja – visa Nakš. 17 Anuradha – vidējās 8 st. 26 U.Bhadra – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šani Sezams, zelts
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Mitra Draugs, labvēlis Labākā Budha  
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Parama mitra Vislabākais draugs Labi Ketu  

Seksuālais tips un saderība

Nakšatrai atbilstošais dzīvnieks ir zilonis. Ziloņi ir visai lēni un jūtīgi radījumi. Tiem ir milzīga apetīte uz seksu. Citām nakšatrām, izņemot Revati, ir visai grūti Bharani apmierināt. Bharani ir visseksuālākā no nakšatrām un tā veicina seksuālas izpausmes visdažādākajos veidos. Savās ekstrēmajās izpausmēs Bharani var noliegt seksu pavisam vai tieši otrādi – iegrimt tajā līdz pat perversijai 

Ezotēriskais skaidrojums 

Lielākā daļa no Bharani ezoteriskās būtības kļūst skaidra, ja saprot Venēras dabu. Izņemot Sauli (kura ir zvaigzne un nevar tikt uzskatīta par planētu) Venēra ir vienīgā planēta, kura periodiski pārdzīvo dzimšanas un miršanas procesus.

Maiju kalendārs ir bāzēts uz Venēras 584 dienu ciklu, kas vienu brīdi to padara par rīta zvaigzni, bet citu brīdi – par vakara zvaigzni. Venēra izgaismo debess jumu kā rīta zvaigzne veselas 236 dienas. Tad pazūd uz 90 dienām un atkal atgriežas kā vakara zvaigzne uz 250 dienām. Pēc tam seko otrā, relatīvi īsā ‘pazušana’ uz 8 dienām, kamēr tā atkal parādās austrumu pusē. Kopumā ņemot, tas veido 584 dienu ciklu.

Varam redzēt, ka līdzīgi Saulei, arī Venēra aust austrumos, lai norietētu rietumos, uz vienu dienu atkal parādoties austrumos. Tā kā šī planēta ‘mirst’ un ‘piedzimst’ no jauna, visas senās kultūras uzskatīja Venēru par atjaunošanās principa iemiesojumu. Tās saistība ar dzīvības spēka avotu ir iemesls, kāpēc Venēru uzskata par okultu planētu.

Vēdiskajos tekstos, piemēram, Shukracharaya (Daityas -dēmonisko debesu spēku skolotājs un Venēras pārvaldošā dievība) ir adepts Sanjivini Vidya zinībās, kas ir zināšanas par to, kā mirušos piecelt dzīvei. Pat Brihaspati (dievišķo debess spēku skolotājam) nav šo spēku, kas padara Devas vājākas nekā Daityas.

Visas dievietes, īpaši auglības dievietes, ir saistītas ar Venēru. Piemēram, 1. maija svētki ir neatņemama ķeltu tradīciju sastāvdaļa. Interesanti ir tas, ka tieši 1. maijā katru gadu Venēra šķērso Bharani zvaigžņu kopu un tāpēc ķelti to uzskata par piemērotu laiku, lai praktizētu auglības rituālu. Līdzīgi to darīja maiju kultūrā, tikai viņi izvēlējās tās 8 dienas, kad Venēra bija ‘pazudusi’ no debess juma.

Ir jāsaprot, ka visām kultūrām, kuras Venērai piešķīra lielu nozīmi, saknes meklējamas dēmonisko debess spēku jeb Daitya būtībā. Daitya cilts skarbā un nežēlīgā izturēšanās Purānu leģendās var tikt saprasta, saprotot Bharani nežēlīgo un bargo dabu.

Dzimšana un nāve ir savstarpēji papildinoši procesi. Jebkura nāve ir jauns sākums un jebkura dzimšana jau ietver sevī miršanu. Ja tiek atrasts līdzsvars starp dzimšanu un miršanu, dvēsele sasniedz evolucionāru progresu.

Taču, ja indivīda dvēselei ir grūti būt konfrontācijā ar vienu vai ar otru procesu, tad rezultātā jāpiedzīvo smagas un nemierīgas dzīves situācijas. Bharani ir karmas un reinkarnācijas nakšatra un tie abi mūsdienās ir vismazāk saprastie koncepti, īpaši rietumu pasaulē. Bharani ir nosaukums tam posmam, kur sievišķais un vīrišķais princips, savstarpēji savienojoties, virza tālāk radīšanas procesu.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Bharani ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem debess sfēras viedajiem rishi, kas seko notikumiem mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē – ‘turības īpašnieks’. Tas ir Bharani pārziņā. Nakšatrai ir tendence būt finansiāli pārtikušai, kā to netieši norāda Sage Vashishta vārds. No otras puses – mēs varam secināt, ka šim pašam rishi ir pietiekami daudz rūpju saistībā ar dzīvības un nāves jautājumiem mūsu galaktikā.

Korekcija (dziedināšana)

Labs paņēmiens, kā nonākt saskarē ar Bharani enerģiju, ir meditācijas par nāves tēmu.

Labvēlīga var būt Yamas godināšana, jo Yama ir nāves un dharmas dievība. Tomēr labākais veids Bharani enerģijas modelēšanai ir tumsas dievietes Kali godināšana. Labvēlīga ir jebkuras sievišķās dievības, īpaši auglības dievietes, godināšana. Tas īpaši attiecas uz materiālas dabas mērķu sasniegšanu.

Bharani saknes mantras ‘Om Eem’ atkārtošana var mazināt ciešanas un nest apskaidrību – īpaši, ja to dara brīdi, kad Mēness šķērso Bharani un ir atbilstošs lunārais mēnesis.

Personas, kurām dzimšanas kartē ir labvēlīga Bharani enerģija, var palielināt pozitīvos efektus iepriekšminētajā veidā.

Ir lietderīgi valkāt apģērbu, kur ir baltā, sarkanā un melnā krāsa un dominē tumšas noskaņas. Lai uzsāktu svarīgas darbības, jāievēro Bharani atbilstošie debess pušu virzieni, lunārie mēneši un dienas, kad Mēness šķērso Bharani.

Piemērs

Vienai no bagātākajām Āzijas sievietēm – Imeldai Marcos – Mēness bija Bharani zvaigznājā. Viņas dzīvē redzama Bharani tendence pēc matariālas dabas galējībām. Viņa kļuva slavena ar savu kurpju kolekciju, kurā bija vairāki tūkstoši kurpju pāru. Viņai bija jāiziet caur skarbiem notikumiem un transformācijām, ko Bharani parasti ienes to indivīdu dzīvē, kuri ir šīs nakšatras spēcīgā ietekmē.

(p.s. Imelda Marcos, dz.1929, bijušā Filipīnu prezidenta sieva, politiķe, ekstravaganta sieviete)

Dažādi papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, Bharani indivīdi ir ‘apņēmīgi, attapīgi, neviltoti, veselīgi un veiksmīgi’. Bobs Dilans, dziedātājs un komponists, kuram Mēness ir Bharani zīmē, varētu būt Vahara Mihiras apraksta cienīgs.

 

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece 

Translate »