Muhurtas tulkošana

Muhurtas tulkošana – Praktiskie soļi (izvilkums no „Pančanga. Rokasgrāmata”)

Sākumā muhurtas horoskopā ir jāpiemeklē dienas, kurās konkrētajam cilvēkam Čandra ir ar spēcīgu aštakavargu. Visērtāk to darīt ir Raši čakrā svītrojot zvaigznājus ar vāju Čandras aštakavargu, atstājot apskatei tikai zvaigznājus ar spēcīgu paša zvaigznāja un Čandras aštakavargu. Tālāk atrodam nakšatras ar labvēlīgu tarabalu. Šādā veidā mēs iegūstam labvēlīgo dienu sarakstu (labvēlīgus Čandra stāvokļus), no kura jau varam izvēlēties vispiemērotāko dienu.

Konkrētas darbības (attīstība, sagraušana utt) noteikšanai svarīgākā pozīcija ir nakšatra. Tāpēc, no atlasītajām pozitīvajām dienām izvēlamies tās dienas, kuru nakšatras atbilst attiecīgās darbības raksturam. Tanī pat laikā atceramies, ka Čandras labvēlīgums ir svarīgāks faktors par nakšatras raksturu jeb dabu. Tātad, piemeklējot darbībai piemērotu nakšatru, izvēles priekšroka dodama spēcīgam, labvēlīgam Čandram, nevis nakšatrai. Piemēram, esam nolēmuši doties ceļojumā, un piemeklējam tam labvēlīgu laiku. Kustīgā nakšatra Dhaništha pēc sava rakstura ir ļoti piemērota ceļojumam. Taču, ja Čandra Dhaništa nakšatrā ir vāja un vēl tās tarabala negatīva, tad Dhaništha nedos vēlamo rezultātu un ir noraidāma gan ceļojuma, gan citu darbību izvēlei. Tāpēc, gadījumā, ja no atlasītajām labvēlīgajām nakšatrām neviena pēc rakstura jeb dabas nav piemērota attiecīgās darbības veikšanai, tad ir pieļaujams izvēlēties arī darbībai neatbilstošu nakšatru, taču ar spēcīgu aštakavargu un labvēlīgu tarabalu.

Tad jāpārliecinās vai atlikušajām labvēlīgajām dienām pārējās pančangas pozīcijas (vara jeb diena, tithi, karana, Ch joga) apstiprina šo dienu labvēlīgumu. Ja kādas no šīm pozīcijām ir labvēlīgas, bet kādas nelabvēlīgas (veidojot pančanga došu), tad ir jāskatās vai ir šo došu neitralizējošie elementi. Novērtējot pančangas pozīciju spēku, noteikti ir jāvērtē cik spēcīgs ir attiecīgās pozīcijas saimnieks jeb pārvaldošā graha. Cita starpā, lietderīgi pievērst uzmanību tam vai šīs pozīcijas saimnieks atrodas pozitīvajos puškaram vai negatīvajos mritju bhaga grādos.

Tālāk jānovērtē tā saucamās vara-tithi-nakšatra jogas jeb kombinācijas, ko dažādos salikumos veido trīs pančangas elementi: vara, tithi un nakšatras. Vara-tithi-nakšatra kombinācija ir prioritāra pār atsevišķām šīm pančangas pozīcijām. Tāpēc, pat, ja ir nelabvēlīga gan vara, gan tithi, gan nakšatra, bet kopā tie veido labvēlīgu kombināciju, tad šīs pozīcijas attiecīgajā muhurtā uzskatāmas par pozitīvām. Pēc kombināciju analīzes, visdrīzākais jau būs izkristalizējusies viena vislabvēlīgākā diena.

Kad ir izvēlēta labvēlīgākā diena, tad tās ietvaros tiek piemeklēta atbilstoša Lagna. Atceramies, ka Lagna ir ļoti būtisks muhurtas kritērijs, kuram jāpieiet ar vislielāko rūpību. Labvēlīga Lagna ne tikai parāda precīzu darbības sākšanas brīdi, bet arī neitralizē vairumu došu, un negatīvu pančangu var padarīt par pozitīvu vai vismaz neitrālu.

Reizēm var rasties sarežģījumi, izvēloties piemērotāko Lagnu, piemēram, gadījumā, kad neviena Lagna nav īsti labvēlīga tajos laika ietvaros, kuros iespējams veikt plānoto darbību. Laiku pa laikam mēdz būt situācijas, kad praktiski visa darba diena iekrīt tikai trīs Lagnu laikos, piemēram, Mithuna, Karka un Simha, un tieši šie trīs pieejamie Lagnas zvaigznāji cieš no smagām došām. Šādā gadījumā vislabāk plānoto darbību atlikt uz citu laiku. Taču, reizēm mēdz būt situācijas, kad atlikšana nav iespējama. Tad ņemam palīgā dienas dalījumu dažādos posmos – izpētam dienas īpašos posmus (Puškara navamša, Mritju bhaga, Abhidžit u.c), kā arī horu un tithi kšanu. Skatāmies, kuras Lagnas ietvaros ir vislabvēlīgākie īpašie posmi, horas un tithi kšanas, un izvēlamies šo Lagnu (ja ir pretrunas starp horu un kšanu, tad horai dodama priekšroka).

Kā redzams, Čandra un pančangas pozīcijas palīdz izvēlēties darbībai piemērotu dienu, savukārt, Lagna – īsto brīdi. Visiem šiem parametriem ir jābūt spēcīgiem, jo īpaši – Čandram un Lagnai. Bez spēcīga Čandras un Lagnas, labvēlīga muhurta nav iespējama.

Translate »