Lagna / Ascendents

Lagna ir muhurtas horoskopa atskaites punkts, un tāpat kā Čandra, ir ārkārtīgi svarīgs muhurtas rādītājs. Lagnas spēks lielā mērā norāda uz paredzamās darbības veiksmi vai neveiksmi.

Kalendāra pozīcijas

Ir jānošķir divi jēdzieni: Lagnas laiks un Lagnas garums. Lai arī Kalendārā tie pamatā sniedz vienu un to pašu informāciju, tomēr izpratnes ziņā starp tiem ir neliela atšķirība. Lagnas laiks ir brīdis, kad Lagna “ieiet” kādā zvaigznājā jeb pareizāk sakot – kad attiecīgais zvaigznājs kļūst par Lagnu. Savukārt, Lagnas garums ir laiks, ko Lagna “pavada” šajā zvaigznājā jeb pareizāk sakot – laiks, cik ilgi attiecīgais zvaigznājs uzskatāms par Lagnu.

Lagnas laiks norādīts cipariem, piemēram, “21:33”. Laiks, kas norādīts Raši čakras attiecīgā zvaigznāja augšējā labajā stūrī (kā arī ∆1 kalendāra apakšējā atvēruma stabiņos “Lagnas garums”) norāda brīdi, kad Lagna “ieiet” attiecīgajā zvaigznājā. Šis pats laiks arī norāda, kurā brīdī Lagna ir “pametusi” iepriekšējo zvaigznāju.

Laiks cik Lagna atrodas vienā zvaigznājā līdz tā pāriet uz nākamo zvaigznāju vidēji ir divas stundas, taču atkarībā no zvaigznāja šie laiki ir mainīgi. Lagnas atrašanās ilgumu vienā zvaigznājā var noteikt apskatot Raši čakrā Lagnas ieiešanas laiku katrā nākamajā zvaigznājā, skatoties pulksteņa virzienā. Om-1 kalendārā apakšējā atvēruma tabulā virs katra Lagnas stabiņa ir norādīts attiecīgās Lagnas garums, piemēram, Meša Lagna ilgst 00:49 (49 minūtes), Vrišabha Lagna ilgst 01:27 (1 stundu un 27 minūtes) utt.

Jāņem vērā, ka Raši čakrā, katram zvaigznājam atsevišķi neparādās pats nosaukums “Lagna”, bet tikai Lagnas laiks cipariem, kas norāda brīdi, ar kuru attiecīgais zvaigznājs uzskatāms par Lagnu.

Lagnas nozīme

Muhurtas horoskopā Lagnu var salīdzināt ar ķermeni, Čandru – ar prānu, savukārt, pārējās grahas – ar cilvēku veidojošo materiālu (dhatu). Lagnai muhurtā tiek piešķirta milzīga nozīme, jo tā apzīmē “muhurtas ķermeni”. Pastāv dažādi viedokļi par to, kas muhurtā ir svarīgāks – Lagna vai Čandra, taču visi ir vienisprāt, ka abiem šiem rādītājiem ir jābūt spēcīgiem un tīriem (bez sagraujošas ietekmes). Katrā gadījumā Lagna ir prioritāra pār tithi, karanu, vara, nakšatru un Ch jogu.

Lagna ir zvaigznājs, kurā saullēkta brīdī atrodas Sūrja (Sy), pusdienas laikā Lagna ir apmēram 4. mājā no Saules, saulrietā Lagna ir apmēram 7. mājā no Saules, un pusnaktī aptuveni 10. mājā no Saules. Lagna ir viskustīgākais, visātrākais no horoskopa elementiem, tāpēc tas diennakts laikā vairākkārtīgi pāriet no viena zvaigznāja uz citu.

Lagnas spēks

Lagna ir ļoti svarīgs muhurtas faktors, tāpēc ir būtiski precīzi noteikt, kurā zvaigznājā iekrīt Lagna un izvērtēt vai šis stāvoklis ir maksimāli labvēlīgs (piemēram, šubha graha Lagnā, labvēlīgi aspekti uz Lagnu, spēcīga Lagnas aštakavarga utt). Spēcīga Lagna ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai labvēlīga laika izvēlei. Pastāv viedoklis, ka spēcīga Lagna neitralizē pat negatīvas Ch jogas un vara-tithi-nakšatra kombinācijas. Darbi, uzsākti vājā Lagnā pamatā lemti neveiksmei vai grūtībām.

Lagna (tāpat kā jebkurš cits zvaigznājs) kļūst spēcīga, ja Guru, Šukra vai Budha atrodas tajā vai to aspektē (Guru ietekme skaitās spēcīgāka par Šukras ietekmi, kas savukārt, spēcīgāka par Budhas ietekmi). Jo spēcīgāka ir graha Lagnā, jo spēcīgāka kļūst arī pati Lagna. Turklāt, to nedrīkst bojāt šīs grahas retrograda, papi grahu klātbūtne Lagnā vai aspekts. Čandras atrašanās Lagnā uzskatāma par labvēlīgu tikai Karka un Vrišabha zvaigznājos, un arī ar nosacījumu, ka Čandra ir spēcīga (aštakavarga utml).

Šubha grahas pārvaldīta Lagna (Lagna atrodas zvaigznājā, kuras pārvaldnieks ir šubha graha), uzskatāma par pozitīvu faktoru muhurtā. Tanī pat laikā, ja Lagna iekrīt papi grahas pārvaldītā zvaigznājā, nāk palīgā likums, ka Lagna ir labvēlīga, ja tā atrodas 3., 6., 10.vai 11.mājā skaitot no cilvēka Džanma Čandras (Čandras viņa dzimšanas horoskopā) vai no Džannma Lagnas (Lagnas viņa dzimšanas horoskopā). Kopumā skatoties, šis apstāklis nav izšķirošs, tomēr, ja pastāv izvēles iespēja, tad šo prasību ieteicams ņemt vērā.

Jāņem vērā, ka spēcīgai ir jābūt ne tikai pašai Lagnai, bet arī Lagnas saimniekam (grahai, kura pārvalda zvaigznāju, kurā atrodas Lagna). Katra zvaigznāja pārvaldnieks ir dots sadaļā “Grahas”, iedaļā “Grahas svakšetra, mulatrikona, uča un niča”. Lagnas saimnieks ir spēcīgs, ja tam ir spēcīga aštakavarga, tas ir labi izvietots un saņem šubha grahu aspektus. Ja Lagnas saimnieks ir papi graha, tad labvēlīgs ir tā izvietojums 3., 6.vai 11.bhavā no muhurtas Lagnas. Turklāt, Lagnas saimnieks nedrīkst būt ātrā kustībā (par grahu ātrumu sīkāk sk.sadaļā “Raši čakras padziļināts atšifrējums” iedaļā “Grahas ātrums”) vai retrograda stāvoklī (sīkāk sk.sadaļā “Grahas” iedaļā “Retrograda”). Muhurtas Lagnas saimnieks nedrīkst atrasties muhurtas horoskopa 8.bhavā.

Papildus augstākminētajam, ļoti svarīgi ir izvēlēties piemērotu un labvēlīgu Lagnas navamšu (par navamšām sīkāk sk.sadaļā “Nakšatras” iedaļā “Nakšatru padas un navamšas”). Šubha grahu navamšas uzskatāmas par pozitīvām, un jo īpaši pozitīvas skaitās puškara navamšas (par puškara navamšu sīkāk sk. sadaļā “Īpašie laika posmi un grādi” iedaļā “Puškaram”). Daži autori puškara navamšu labvēlīguma ziņā pielīdzina vargottama stāvoklim.

Ja Lagna iekrīt papi (nelabvēlīgas) vai retrogrādas grahas navamšā (navamšā, kuru pārvalda papi graha vai graha, kura ir retrogrāda stāvoklī attiecīgajā muhurtas horoskopā), tad šāda navamša nav labvēlīga muhurtas Lagnai. Papildus ieteicams izvairīties no muhurtas horoskopa 8.un 12.bhavas saimnieka (grahas, kura pārvalda 8.un 12.māju) navamšām.

Lagnas Vargottama navamša (stāvoklis, kad Lagna sakrīt gan muhurtas horoskopā, gan navamšā) uzskatāma par ļoti labvēlīgu un būtiski nostiprina Lagnu. Vargottama pat neitralizē negatīvos grahu aspektus uz Lagnu. Parasti vargottamu pielīdzina svakšetra stāvoklim (kad graha atrodas savā pārvaldītajā zvaigznājā, kas vienmēr uzskatāms par pozitīvu stāvokli). Guru uča navamšas Lagnā ir uzskatāms par ārkārtīgi labvēlīgu stāvokli, un ja tas vēl sakrīt ar vargottamu, tā ir uzskatāma par vislabvēlīgāko iespējamo Lagnu.

Translate »