Pats svarīgākais par muhurtu

Kas patiesībā ir muhurta

Muhurta burtiski tulkojot ir laika posms 48 minūšu garumā. Taču vārdu muhurta attiecina arī uz laiku plašākā nozīmē. Tāpat par muhurtu sauc arī izvēles astroloģiju jeb vēdiskās astroloģijas atzaru labvēlīga laika piemeklēšanai.

Muhurtas nozīmi nedrīkst novērtēt par zemu, jo tās patiesā būtība ir daudz dziļāka nekā tas sākotnēji var izskatīties. Muhurta saistāma ne tikai ar katru mūsu izdarīto izvēli, bet faktiski ar katru mirkli, ko mēs dzīvojam šajā pasaulē.

Visu savas dzīves laiku mēs esam pakļauti izvēlei. Mēs izdarām izvēli par labu vienai vai otrai lietai, pieejai, darbībai. Mēs izdarām izvēli arī brīžos, kad to pat nenojaušam. Katra darbība vai atturēšanās no tās, ir izvēle. Nav svarīgi vai mēs to darām apzināti vai neapzināti.

Katru reizi veicot kādu darbību, mēs saskaramies ar noteiktu Visuma enerģijas plūsmu. Neapzināti mēs tiecamies pieskaņoties šai plūsmai. Jo dabiskāk mēs uztveram lietas, jo vieglāk mums ir pieskaņoties Visuma vibrācijām. Faktiski mūsu daba mums vienmēr liek meklēt harmoniju ar Visuma enerģiju, tikai ne vienmēr to apzināmies. Diemžēl esam spiesti atzīt, ka mūsdienu dzīve arvien vairāk mūs attālina no dabiskiem ritmiem. Tas mums liek meklēt iespējas kā harmonizēt savu un Visuma enerģijas. Tas, savukārt, noved pie nepieciešamības apzināti izdarīt savas izvēles, turklāt, enerģētiski tam piemērotā laikā.

Muhurta mums ļauj pieskaņot savu dzīvi dabiskiem ritmiem, sākot dienu ar saullēktu, izejot cauri dažādiem dienas enerģētiskiem cikliem, un beidzot ar saulrietu un dabiskā miera periodu. Tāpat, muhurta mums dod iespēju, dienas laikā saskatīt arī tieši individuāli sev atbilstošākos kāpuma un krituma brīžus. Muhurta ir atslēga uz dienas enerģētiskā tīklojuma atšifrējumu visdažādākos līmeņos. Turklāt, jāņem vērā, ka muhurta nav vis kā luksofora sarkanā un zaļā gaisma, bet tā ir visu toņu palete, kurā toņi pārklājas un mijas, papildinot viens otru un veidojot arvien jaunas iespējas.

muhurta-meness-kalendars-3Muhurta un karma

Strādājot ar muhurtu, ir jāņem vērā kāds ļoti būtisks apsvērums – tā ir karma. Karma ir gan pagātnes, gan šī brīža rīcība, kas rada sekas. Šīsdienas notikumi ir pagātnes rīcības (karmas) sekas. Savukārt, šodienas rīcība veido mūsu nākotni. Muhurtu ierobežo pagātnes karmas sekas, tanī pat laikā, muhurta (izvēle rīcībai) šodien sēj sēklu dzīvei rītdien.

Tieši karmiskās sekas ir tās, kas ļauj vai neļauj mums piepildīt savas ieceres, kā arī nonākt līdz domai par kādu rīcību. Tā ir tā saucamā prarabdha karma – pagātnes rīcības sekas, kuras ir nobriedušas, lai izpaustos tieši šajā dzīvē (to mēs redzam savā dzimšanas horoskopā). Atkarībā no praprabdha karmas intensitātes, to iedala negrozāmā karmā (dridha karma), grūti maināmā karmā (dridha-adridha karma) un īsti nenoteiktā jeb relatīvi viegli maināmā karmā (adridha karma).

Tieši adridha (īsti nenoteiktās jeb viegli maināmās) karmas laukā mums ir visvairāk izvēles iespēju, kur mēs ikdienā arī pieņemam lēmumus gan par visparastākajām, gan nopietnām lietām. Te mums paveras bezgalīgs ikdienas izvēles jeb muhurtas lauks. Tā ir mūsu iespēja apzināties Visuma enerģētiskās prasības, un mūsu rīcības atbilstību tām. Katra mūsu ideja un rīcība var būt vērsta uz harmoniju ar Visuma enerģiju vai prom no tās.

Šodienas muhurta jeb rīcības izvēle (agami karma) veido mūsu rītdienas (nākamo dzīvju) prarabdha karmu, kura izpaudīsies atbilstoši mūsu šīsdienas izvēlei un veiktajai rīcībai. Tieši tāpat, šodienas prarabdha karma ir mūsu iepriekšējās agami karmas (rīcības izvēles) un krijaman karmas (izdarītās rīcības) rezultāts. Prarabdha karma nerodas pati no sevis, tā ir tikai un vienīgi mūsu pašu rīcības rezultāts. Tas, kas jau ir izdarīts pagātnē, tas ir fakts, ko nevaram izmainīt. Taču, mēs varam mainīt izdarītā sekas un varam izvēlēties kādu prarabdha karmu nākotnē mēs saņemsim. Tas ir atkarīgs no mūsu šī brīža rīcības. Ar to mēs varam gan uzlabot pagātnē radīto situāciju, gan izveidot labvēlīgu savas nākotnes enerģētisko modeli. Izmainot šodien to vidi, kurā jārealizējas pagātnē radītajai prarabdha karmai, mēs vienlaicīgi izmainām arī pašas prarabdha karmas izpausmi. Nonākot citā enerģētiskā vidē, prarabdha karma ir spiesta tai pielāgoties.

Tas, vai mēs šodien mainām to vidi, kurā ienākt un izpausties pagātnes prarabdha karmai, ir tikai mūsu pašu rokās. Kādu izvēli mēs izdarām ik mirkli, tādu enerģētisko savas dzīves vidi mēs arī veidojam. Tas ir ļoti grūts darbs – mainīt vidi, jo prarabdha karma liek mums rīkoties pēc noteikta uzvedības modeļa un arī iegroza mūsu dzīves apstākļus tā, lai pašai prarabdha karmai būtu ērtāk realizēties. Taču arī prarabdha karma var būt dažāda un tās ietekme ir atkarīga no tai piemītošā enerģijas daudzuma.

Ja pastāvētu tikai dridha prarabdha karma (negrozāmās karmiskās sekas), tad arī cilvēkam nebūtu praktiski nekādas izvēles iespējas, un tad tādām astroloģijas nozarēm kā prašana un muhurta, nebūtu nozīmes. Taču, ne visa karma ir nemaināma (dridha karma). Mūsu likteņa ietvaros mums ir arī noteikts izvēles diapazons (adridha karma). To mēs redzam no sava dzimšanas horoskopa. Jo vairāk spēcīgu norāžu horoskopā uz kādu konkrētu notikumu dzīvē, jo mazāk paliek izvēles iespēju to mainīt. Jo vājākas vai nenoteiktākas ir norādes dzimšanas horoskopā, jo tajā ir vairāk adridha karmas (viegli maināms liktenis). Tieši šeit arī parādās muhurtas jeb izvēles darbības lauks.

Translate »