Muhurtas un Kalas

Katras dienas ietvaros ir ļoti daudz dažādu pozitīvo un negatīvo laika posmu. Tie mijas un pārklājas, rezultātā izveidojot daudzkrāsainu laika zīmējumu.

Brahma muhurta

Brahma Muhurta ir 48 minūšu periods (muhurta), kas sākas vienu stundu un 36 minūtes pirms saullēkta un beidzas 48 minūtes pirms saullēkta. Tradicionāli tā ir nakts priekšpēdējā fāze jeb Muhurta, un tiek uzskatīta par labvēlīgu laiku visām jogas praksēm un vispiemērotākā meditācijai, pielūgsmei vai jebkurai citai reliģiskai praksei. Tiek uzskatīts, ka garīgām darbībām, kas tiek veiktas agri no rīta, ir lielāka ietekme nekā jebkurā citā dienas daļā. Brahma Muhurtha ir nakts 14. muhurtha kala. Viena muhurta ir 48 minūšu periods, kurā vesela nakts sastāv no 15 muhurtām. Saullēkta laiks katru dienu mainās atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un gada laika, un Brahma Muhurtas laiks mainās atkarībā no tā. Piemēram, ja saullēkts ir pulksten 6:00, Brahma Muhurta sākas pulksten 4:24 un beidzas pulksten 5:12.

Tā kā nakts muhurtas izvēlei neskaitās piemērots un pozitīvs laiks, arī Brahma muhurta nav piemērots laiks sabiedriskai vai jebkādai citai aktīvai darbībai materiālajā pasaulē. Taču, tas ir ārkārtīgi labvēlīgs un piemērots laiks veikt garīgās prakses. Saullēkts ir enerģētiski ļoti spēcīgs brīdis, ar kuru uzsākas dienas, savukārt Brahma muhurta ir kā saullēkta vēstnesis. Brahma muhurta ir enerģētiski uzlādēts laiks, taču šī enerģija nav vēl atvērta dienas aktivitātēm, tā atrodas vēl iekšējā pasaulē. Tāpēc, tieši meditācijas un citas iekšējās prakses ir tik labvēlīgas šajā laikā.

Kali jugā dievišķību joprojām var sasniegt ar jogas palīdzību, taču ar jugu saistītā satrauktā prāta dēļ joga ir jāpraktizē caur kriju, pamatojoties uz āsanu. Tāpēc ir ierasts, ka mūsdienu jogi no rītiem praktizē Surya Namaskara jeb sveicienu saulei. Surya Namaskara var izmantot rituālā attīrīšanas praksē, kurā tiek izmantoti prāta stāvokļi, kas saistīti ar “vatu” Ājurvēdas medicīnā. Šie prāta stāvokļi ir minēti Patandžali Jogas Sutrās. Šīs īpašības ir tuvākas dievišķajam, jo tās attiecas uz prāta klusumu, kas ļauj garam spīdēt. Tas ir tāpēc, ka Brahma Muhurtha ir mierīgāks prāta stāvoklis, tāpēc meditatīvus stāvokļus var vieglāk sasniegt.

Abhidžit muhurta

Abhidžit (burtiskā nozīmē – pilnīga uzvara). Abhidžit muhurta ir spēcīgs enerģijas brīdis tieši dienas vidū starp saullēktu un saulrietu. Tas ir kā dienas attīstības augstākais punkts, kas ir piesātināts ar pozitīvu enerģiju. Abhidžit muhurta ir piemērots un labvēlīgs laiks jebkurām pozitīvām darbībām, lai ko mēs pasāktu. 

Abhidžit muhurtu dienai nosaka precīzi aprēķinot astronomisko dienas vidu (starp saullēktu un saulrietu). Atrodam laika punktu tieši pa vidu starp saullēktu un saulrietu, un no šī punkta 24 minūtes uz katru pusi veido 48 minūšu Abhidžit muhurtu. Tieši tāpat Abhidžit muhurtu var aprēķināt arī naktij – nosakot laika posmu (48 minūtes) tieši starp saulrietu un saullēktu.

Abhidžit muhurta neitralizē lielu vairumu pančangas došu (nelabvēlīgas ietekmes), padarot daudzas Muhurtas nelabvēlīgas pozīcijas par neitrālām vai pat labvēlīgām. Piemēram, Abhidžit muhurta atceļ jebkuru no Gandanta došām. Tomēr, tā nespēj pilnībā kompensēt vāju Aštakavargu vai nelabvēlīgu Tarabalu.

Rahu kalam

Rahu kalam ir laika posms, kas saistīts ar Rahu nelabvēlīgo ietekmi. Zinot Rahu kā grahas īpašības un izpausmes, var aptuveni novērtēt kādu ietekmi sevī satur arī Rahu kalam. Piemēram, šis laiks nav piemērots zāļu lietošanai, jo var novest pie saindēšanās (Ra ir saistīts ar saindēšanos utml). Tā kā Rahu ir ēnas graha, tad Rahu bieži ievieš jucekli vai neskaidrību cilvēku prātos un darāmajos darbos, tāpēc Rahu kalam nav ieteicams faktiski nekādu būtisku pasākumu uzsākšanai. 

Tomēr, nav jāpārvērtē Rahu kalam negatīvā ietekme. Tā nebūt nav tik sagraujoša kā sākotnēji var šķist. Jāņem vērā, ka arī, piemēram, visai pozitīvo nakšatru Svati, pārvalda neviens cits kā Rahu. Turklāt, jāatceras, ka Rahu kalam ir doša (bojājums), nevis izšķiroša muhurtas pozīcija. Tāpēc, pirmkārt ir jāizvērtē pārējie muhurtas kritēriji, bet Rāhu kalam ir jāapskata kā papildus kritērijs. Ja pārējie muhurtas parametri ir spēcīgi, tad Rahu kalam nebūs izšķirošais šķērslis, un neskatoties uz šo došu, izvēlētais laiks var tikt atzīts par labvēlīgu muhurtai. Turklāt, ir jāizvērtē kā muhurtas horoskopā jūtas pats Rahu. Jo tas labāk jūtas, jo mazāk kaitīga ir Rahu kalam ietekme.

Ja Rāhu kalam sakrīt ar Abhidžit muhurtu, tad var uzskatīt, ka Rāhu kalam negatīvā ietekme ir neitralizēta.

Gulika kalam

Gulika ir viena no tā saucamajām upagrahām jeb tumšajām grahām. Gulika enerģētiski ir saistīta ar grahu Šani (Gulika mitoloģiski ir Sa dēls). Nav pārsteigums, ka Gulika kalam ir dienas laika posms (dienas viena astotā daļa), ko pārvalda papi graha Sa, dodot savu kaitniecisko ietekmi uz šo laika posmu. Tāpēc, Gulika kalam ir atzīstama par došu, un tā ir jāņem vērā izvēloties labvēlīgu muhurtu.

Tomēr, līdzīgi kā attiecībā uz citām negatīvām pozīcijām, tāpat arī Gulika kalam nav jāuzskata par fatālu un negrozāmu negatīvo parametru. Kā tiek norādīts, tad Gulika kalam negatīvā ietekme izteikti izpaužas atsevišķos Himalaju apvidos, bet citur tā nav tik graujoša. Jāņem arī vērā, ka tā ir tikai viena no pozīcijām horoskopā, un tā nespēj prevalēt, ja tai pretim ir vairākas labvēlīgas muhurtas pozīcijas. Turklāt, kā visos gadījumos, pastāv arī došu neitralizācija. 

Guru vai Šukra, atrodoties muhurtas horoskopa Lagnā un saņemot šubha grahas (labvēlīgas planētas) aspektu, pilnībā neitralizē Gulika kalam. Tāpat Guru kendrā (4.,7.vai 10.mājā no muhurtas Lagnas) pilnībā neitralizē šo došu. Gulika kalam nav kaitīga, ja spēcīga Čandra atrodas Lagnā, kā arī Čandra atrodas labvēlīgā muhurtas horoskopa navamšā vai dienas pārvaldnieka navamšā (piemēram, otrdienā atrodoties Mangala pārvaldītā navamšā). Tāpat, Gulika kalam nedod negatīvu rezultātu, ja dienas pārvaldnieks (trešdienā – Bu) atrodas muhurtas horoskopa Lagnā vai arī vienkārši labi izvietots horoskopā. Arī Abhidžit muhurta palīdz atbrīvoties no Gulika kalam negatīvās ietekmes. 

Turklāt, Gulika kalam var kalpot arī ļoti pozitīvām lietām. Tas ir piemērots laiks gan labības vākšanai, pirkšanas un pārdošanas darījumiem, ārstniecībai, gan garīgām praksēm, rituāliem un svēto rakstu apgūšanai, gan arī, lai atbrīvotos no traucējošām vai apgrūtinošām lietām, piemēram, atdot parādus.

Jama ghantak

Jamaghantaka līdzīgi kā Gulika ir viena no tā saucamajām Upagrahām jeb tumšajām grahām. Upagraha Jamaghantaka enerģētiski ir saistīta ar grahu Guru (Jamaghantaka ir Gu dēls). Tieši tāpēc Jama ghantak ir dienas laika posms (dienas viena astotā), ko pārvalda Gu. Tomēr, neskatoties uz Guru dižā labvēļa dabu, šis laika posms nav uzskatāms par labvēlīgu (it īpaši ceļojumiem), jo upagraha Jamaghantaka uzskatāma par negatīvu. Vienā no tulkojuma variantiem Jamaghantaka nozīmē – nāves zvani, kas pats par sevi jau nevēsta neko labvēlīgu dzīvei. Līdz ar to, arī Jama ghantak laika posms ir atzīstams par došu, un tas ir jāņem vērā izvēloties labvēlīgu muhurtu.  

Jama ghantak laika posms, lai arī nav uzskatāms par labvēlīgu, tomēr, tāpat kā jebkura doša muhurtā, ir koriģējams ar attiecīgajiem līdzekļiem (var piemērot analoģiju ar Gulika kalam došas neitralizāciju iepriekšējā iedaļā). Turklāt, tiek norādīts, ka Jamaghantak negatīvā ietekme izteikti izpaužas atsevišķos Himalaju apvidos, bet citur tā nav tik graujoša. Jama ghantak laika posms, kā jau pats tā nosaukuma tulkojums mums pasaka priekšā, ir labvēlīgs jebkādām muhurtas izvēlēm, kas saistītas ar nāvi, kaut kādas lietas izbeigšanu utml.

Translate »