Ieteicamā literatūra

Muhurtas un pančangas apguvei iesakām šādas grāmatas:

 • V.K. Shridhar „Hindu Electional Astrology” – izcils darbs, iespējams izcilākais un plašākais mūsdienās veiktais apkopojums par muhurtu, ļoti apjomīgs un plānveidīgi izkārtots darbs. Ja jums ir pacietība burties cauri vairāk kā 800 lappušu materiālam, jūs būsiet ļoti lieli ieguvēji pēc šīs grāmatas izstudēšanas. Visaugstākās rekomendācijas no mūsu puses. Grāmata lasās viegli. Tomēr, ņemiet vērā, ka tā nav mācību grāmata, bet gan drīzāk visu muhurtas klasisko darbu informācijas apkopojums.
 • E.Wilhelm „Clasical Muhurta” – ļoti labs muhurtas izziņas avots, ērti lietojams mācību materiāls. Noteikti rekomendējam katram, kas vēlas nopietni studēt muhurtu. Lasās viegli.
 • K.N.Rao „Basics of Panchangam” – izcilā mūsdienu astrologa doktora K.N.Rao darbs, pančangas bāzes elementu skaidrojums. Darbs nav ‘ērts’ vieglai lasīšanai, taču viennozīmīgi ir vērts pielikt pūles tā izstudēšanai.
 • K.K Joshi „Muhurta Traditional & Modern” – dr.Rao skolnieka K.K.Džoši konspektīvs muhurtas pamatu apkopojums, uzrakstīts tipiskā indiešu stilā, tāpēc rietumniekam tas var šķist nedaudz haotisks vai nepilnīgs. Neskatoties uz to, materiāls ir visai noderīgs. Lasīšanas ziņā uztverams viegli.
 • K.Vashistha „Muhurta Prakarana” – neslikts muhurtas darbs, lai gan visai konspektīvs, maz paskaidrojumu. Darbs nav visaptverošs, bet pietiekami noderīgs. Lasās viegli.
 • B.V.Raman „Muhurta” – lai arī pats B.V.Ramans ir pasaulē labi zināms vēdiskais astrologs, kas uzrakstījis daudzas grāmatas par visdažādākajiem astroloģijas jautājumiem, šī grāmata ir viegla, ne pārāk profesionāla ‘pastaiga’ pa muhurtas tematiem. Atsevišķās vietās novērotas kļūdas, piemēram, par vara-tithi-nakšatru kombinācijām jeb jogām. Kopumā lasās viegli.
 • Мухÿрта – Астрология выбора благоприятного времени – B.V.Raman „Muhurta” grāmatas tulkojums krievu valodā. Lasīt elektroniskā veidā.
 • Prash Trivedi „The Book of Nakshatras” – izcils apkopojums par nakšatrām, caurvīts ar padziļinātu nakšatru analīzi. Jūtamas autora padziļinātās zināšanas vēdiskajā mitoloģijā. Lasās samērā viegli. Augsti rekomendējama grāmata.
 • D.M.Harness „The Nakshatras. The Lunar Mansions of Vedic Astrology” – konspektīvs apkopojums, lasās viegli. Ieteicams, ja ir vēlme ātri iepazīties ar nakšatrām, neiedziļinoties visās to niansēs.
 • K.T.Shubhakaran „Nakshatra Based Predictions”, „Nakshatra Based Predictions Book II”  – divas grāmatas, ļoti dziļa analīze par katru nakšatras padu. Grāmata var radīt maldīgu priekšstatu, ka šī ir izsmeļoša informācija par cilvēka personības raksturojumu. Ja neiekrīt šajā pārpratumā, tad šīs grāmatas ir noteikti rekomendējamas izpētei.
 • B.Behari „Myths & Symbols of Vedic Astrology” – labs ekskurss džjotiša mitoloģijā, t.sk. par nakšatrām. Visai interesants darbs, vienīgi autors pārāk aizraujas ar atsaucēm uz E.Blavatskas atziņām, taču taisnības labad jāatzīst, ka tas kopainu nebojā. Dažviet gadās pa kādai kļūdai tekstos, piemēram, norādot nakšatru padu saimniekus. Kopumā lasās viegli.
 • H.Defau, R.Svoboda „ Light on Life: An Introduction to the Astrology of India”  – grāmata Latvijas grāmatu veikalos nopērkama krievu valodā „Джйотиш: Введение в индийскую астрологию”. Ļoti labs džjotiša apguves līdzeklis, satur arī visai izsmeļošu sadaļu par nakšatrām. Lasās viegli.
 • D.Frawley „Astrology of the Seers” – grāmata atkal ir pieejama Latvijas grāmatu veikalos (7 gadus bija izņemta no apgrozības). Nopērkama arī krievu valodā „Астрология провидцев”. Augstākās klases materiāls džjotiša pamatu apguvei. Par pančangu un muhurtu tiešas informācijas nav, taču ļoti vērtīgs palīgmateriāls, ko var izmantot arī muhurtā. Lasās viegli.
 • Р.Блект „Как стать провидцем” – konspektīvs apskats par džjotišu kā tādu. Var pasmelties dažas labas idejas par džjotiša izpratni, kas var noderēt arī strādājot ar muhurtu. Lasās viegli.
 • C.S.Patel „Navamsa in Astrology” – tā kā navamša ir svarīgs elements visā džjotišā, t.sk. muhurtā, ir vērtīgi iepazīties ar šo grāmatu, vispārīgai izpratnei par navamšu.
 • V.P.Goel „Predict Comprehensively through divisional charts” – dr.K.N.Rao skolnieka sarakstīta lieliska grāmata par vargām. Muhurtas izpratnei īpašu uzmanību ir vērts pievērst tieši sadaļai par navamšu.
 • N.N.Sharma „Interpreting divisional charts” – grāmata var labi noderēt studējot vargas, t.sk.navamšu, kurai ir būtiska nozīme arī muhurtas izpratnei.
 • K.Kumar „Secret of Vargas” – grāmata var labi noderēt studējot vargas, t.sk.navamšu, kurai ir būtiska nozīme arī muhurtas izpratnei.
 • K.N.Rao „Learn Hindu Astrology Easily” – mūsdienu džjotiša leģendas dr.Rao lielisks darbs džjotiša iesācējiem. Vairāk domāts nevis muhurtas izpētei, bet vispārīgai džjotiša izpratnei. Iesakām izpētīt katram, kas vēlas apgūt vai jau apgūst džjotišu. Grāmatā izklāstīto bāzes lietu izpratne var lieti noderēt arī muhurtas izpētē. Tulkota arī krievu valodā.
 • S.K.Ramachandra Rao „Navagraha Kosa” – plašs apkopojums par grahām ar ieskatu mitoloģijā. Grāmata var lieti noderēt tiem, kas vēlas padziļināti izprast grahu būtību.
 • S.R.Sharma „The mistery of Rahu in a horoskope” – izcils pētījums par maz zināmo ēnas grahu Rāhu. Šī noteikti nav galvenā grāmata, kas būtu jāizlasa iepazīstoties ar muhurtu, taču lieliskā analīze par Rāhu ir ļoti vērtīgs palīgs pareizai šīs grahas piemērošanai muhurtā.
 • P. Trivedi “The Rahu-Ketu Experience” – jaunais un talantīgais autors sev raksturīgā manierē apraksta abas mistiskās ēnas grahas Rāhu un Ketu. Šo grahu padziļināta izpratne noteikti var noderēt tulkojot muhurtu, vēl jo vairāk tāpēc, ka muhurtas avotos par Rāhu un Ketu ir ļoti maz informācijas. Taču, jāņem vērā, ka šo grahu izpratnes piemērošana muhurtai būs sava veida jaunrade, jo grāmata nav vērsta uz muhurtu, bet vispārīgo šo abu grahu analīzi.
 • M.S.Mehta „Ashtakavarga” – leģendārā skolotāja dr.K.N.Rao skolnieka konspektīvs, bet visai izsmeļošs darbs par aštakavargu. Noteikti uzskatāms par noderīgu palīgu piemērojot muhurtu un ne tikai. Lasās viegli.
 • P.S.Sastry „Secrets of Ashtakavarga” – tā kā aštakavarga ir neatsevarams palīgs muhurtas izpratnei un pareizai piemērošanai, tad noteikti rekomendējam iepazīties ar šo darbu un atrast savu pieeju kā aštakavargu piemērot muhurtā.
Translate »