Otrā nodarbība

Mēness tranzīti 27 Nakšatrās / zvaigznājos

Zinot dzimšanas Nakšatru, būtiski kalendāros atzīmēt trīs nelabvēlīgas dienas katru mēnesi – 3, 5 un 7 Nakšatru skaitot no Mēness zvaigznāja dzimšanas brīdī.

Individuālā TaraBala

“Tara” tulkojumā nozīmē – zvaigzne (jeb nakšatra), savukārt “bala” nozīmē – spēks. Līdz ar to, TaraBala parāda izvēlētās Dienas nakšatras labvēlīguma spēku noteiktam Dzimšanas zvaigznājam (Džanma Nakšatrai). Šis ir ļoti svarīgs faktors, kas vienmēr ir jāņem vērā izvēloties Muhurtu. Džanma Nakšatra nozīmē Mēness (Čandra) novietojums individuālajā horoskopā.
Katram cilvēkam ir sava individuālā Dzimšanas nakšatra (viena no šeit uzskaitītajām 27). Dzimšanas nakšatra jeb Džanma nakšatra ir zvaigznājs, kurā cilvēka individuālajā dzimšanas horoskopā atrodas Čandra. Tarabalas tabulas Dienas nakšatra ir nakšatra, kurā muhurtas horoskopā tranzītā atrodas Čandra. Tāpēc, Tara Bala ļauj izvērtēt izvēlētās dienas nakšatras enerģētisko labvēlību tieši konkrētam cilvēkam. Tara Balu aprēķina savietojot Dzimšanas nakšatru ar attiecīgās Dienas nakšatru. Lai to izdarītu, mums, pirmkārt, ir jāzina sava Dzimšanas nakšatra, un otrkārt, ir jāzina attiecīgās Dienas nakšatra. Dzimšanas nakšatru mēs varam noskaidrot savā individuālā dzimšanas horoskopā. Savukārt, Dienas nakšatru varam noskaidrot apskatoties Kalendārā pozīciju “Nakšatra” jeb citās versijās “Čandra Nakšatra” izvēlētajā datumā.
Plašāk lasīt: Individuālā Tarabala

Mēness tranzīti 108 Navamšās / Nakšatru padās

Translate »