Muhurtas izvēle

Atbilstoša laika izvēles pamatprincips: Labvēlīgi apstākļi un apkārtējā vide – līdzsvarots un harmonisks prāta stāvoklis – darbības uzsākšana, labvēlīgs rezultāts un sekas.

Muhurta – laika posms 48 minūtes. Viena muhurta sastāv no diviem Ghati (viens ghati ir 24 minūtes). Par Muhurtu sauc arī izvēles astroloģiju jeb vēdiskās astroloģijas atzaru labvēlīga laika piemeklēšanai.

Plašākā nozīmē ar jēdzienu ‘muhurta’ apzīmē selektīvo (izvēles) astroloģiju, kas ir džjotiša (vēdiskās astroloģijas) sastāvdaļa, kas apskata labvēlīga laika izvēli noteiktu darbu veikšanai. Ar muhurtas palīdzību tiek noteikts labvēlīgs laiks ne tikai sadzīvisku un sabiedrisku, bet arī visu rituālo darbību veikšanai. Muhurta var tikt piemērota labvēlīga laika noteikšanai notikumiem pat pirms cilvēka dzīves sākuma – nosakot labvēlīgu laiku bērna ieņemšanai, tā arī pēc dzimšanas – gan vārda piešķiršana (nama karana), gan pirmā barošana ar rīsu, gan pirmā matu griešana, apmācības sākšana utt.

Īpaša uzmanība muhurtā ir pievērsta laulībai, kas cilvēka dzīvē pēc dzimšanas un nāves ir uzskatāma par nākamo galveno notikumu. Taču muhurta tāpat ir piemērojama arī vienkāršākām ikdienišķām lietām, sākot ar ķermeņa kopšanu, medicīniskiem jautājumiem un beidzot ar lietu iegādi, piemēram, transporta, dzīvestelpas, dārglietu utt.

Reliģiskie rituāli un svētki indiešu dzīvē tiek strikti veikti pieturoties pie muhurtas, piemēram, Ganeš čaturthi, Maha Šivaratri, Čaitra Šukla Pratipad (vēdiskais jaunais gads) utt. Tāpat Muhurta apskata ne tikai individuālus un sociālus, bet arī valstiskus jautājumus – pilsētu celtniecība, karaļa kronēšanu (mūsdienās – valsts galvas iecelšanu), kara uzsākšanu u.c. Muhurtas būtiskākā sastāvdaļa ir Pančanga (sk.pančanga).

Tabulā vizualizēta Muhurtas – atbilstoša laika izvēles secība.

muhurtas-izvc493le_a

Translate »