2022.g. TaraBala laiki

Horoskopā ir 12 Raši (zīmes) un 27 Nakšatras (zvaigznāji). “Tara” tulkojumā nozīmē – zvaigzne (Nakšatra), savukārt “Bala” nozīmē – spēks. Līdz ar to, TaraBala parāda izvēlētās dienas Nakšatras labvēlīguma spēku noteiktam Dzimšanas zvaigznājam (Džanma Nakšatrai). Šis ir ļoti svarīgs faktors, kas vienmēr ir jāņem vērā izvēloties Muhurtu (atbilstoša laika plānošana). Džanma Nakšatra nozīmē Mēness (Čandra) novietojums dzimšanas horoskopā.

Laiki, kad nav ieteicams slēgt līgumus, dot solījumus, pirkt dārgas lietas

Skaitam trešo, piekto, septīto Nakšatru no sava dzimšanas zvaigznāja! Šīs Nakšatras 24 st. ir neatbilstošas radošām aktivitātēm, izņemot ziedošanu, garīgās prakses un meditāciju, darbu ar savu Ego.
Mēnesim atrodoties dzimšanas zvaigznājā (Džanma Tara), arī vēlams izvairīties no būtiskām pārmaiņām.

1 – Džanma Tara (dzimšanas zvaigznājs). Izskats, āriene un personība. Šis tranzīts var veidot kādu bīstamību ķermenim, ja ir aspekti vai savienojumi ar nelabvēlīgām Grahām un Čandra (mēness) dilst. Ja ir labvēļu aspekti un Čandra aug, tas var paaugstināt dabisku dzīves enerģiju un pašpārliecību, atnest veiksmi. Bīstamība ķermenim, neriskējiet. Jāveic ikdienas pienākumi un rutīnas lietas.

3 – Vipat Tara. Šķēršļi un kavēkļi, profilakse, nāve, stūrgalvība, smags darbs, ceļošana, konkurence. Tas ir bīstams tranzīts jebkādai svarīgai darbībai un var novest pie avārijām, bagātības zaudēšanas un attīstības ierobežojumiem, nepatikšanām ar valsti un augstākstāvošiem, nelaimēm ceļojumos un ar radiniekiem. Bīstamība, zaudējumi un nelaimes gadījumi. Izvairieties no svarīgām lietām.

5 – Pratjak Tara. Nespēja sasniegt izvēlēto mērķi, kļūmes, neveiksmes. Šķēršļi. Konflikts, ienaidnieki. Šim tranzītam ir tendence radīt šķēršļus un barjeras jūsu centienos, bet ja ir aspekti vai savienojumi ar labvēlīgām Grahām, tad tomēr var sagaidīt sekmīgus darbības rezultātus. Šķēršļi jūsu centienos. Atlieciet svarīgas lietas.

7 – Naidhana Tara. Slepkava, postītājs, iznīcināšana, izmaiņas. Zvaigznes vēsta par bīstamību un ierobežojumiem, nepieciešams nogaidīt ar nopietnu uzņēmumu sākumu, tāliem ceļojumu, un izvairīties no nevajadzīga riska. Zaudējumi, nelaimes gadījumi. Negaidiet tūlītējus rezultātus.

Plašāk: Individuālā TaraBala

Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
1-Ašvini
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
2-Bharani
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 3-Krittika • 5-Mrigašira • 7-Punarvasu


13.dec 22:35 – 15.dec 1:09  1-Ašvini
16.dec 4:04 – 17.dec 7:10  3-Krittika
18.dec 10:18 – 19.dec 13:22  5-Mrigašira
20.dec 16:15 – 21.dec 18:54  7-Punarvasu
2022. gads
10.jan 5:19 – 11.jan 7:39  1-Ašvini

12.jan 10:30 – 13.jan 13:37  3-Krittika
14.jan 16:47 – 15.jan 19:51  5-Mrigašira
16.jan 22:39 – 18.jan 1:07  7-Punarvasu
6.feb 13:39 – 7.feb 15:28  1-Ašvini
8.feb 17:57 – 9.feb 20:53  3-Krittika
11.feb 0:01 – 12.feb 3:07  5-Mrigašira
13.feb 5:57 – 14.feb 8:22  7-Punarvasu
5.mar 22:59 – 7.mar 0:21  1-Ašvini
8.mar 2:24 – 9.mar 5:01  3-Krittika
10.mar 8:00 – 11.mar 11:05  5-Mrigašira
12.mar 14:01 – 13.mar 16:35  7-Punarvasu
2.apr 8:51 – 3.apr 10:07  1-Ašvini
4.apr 11:58 – 5.apr 14:21  3-Krittika
6.apr 17:09 – 7.apr 20:11  5-Mrigašira
8.apr 23:13 – 10.apr 2:00  7-Punarvasu
29.apr 16:12 – 30.apr 17:42  1-Ašvini
1.mai 19:40 – 2.mai 22:03  3-Krittika
4.mai 0:47 – 5.mai 3:46  5-Mrigašira
6.mai 6:50 – 7.mai 9:47  7-Punarvasu
26.mai 22:08 – 27.mai 23:56  1-Ašvini
29.mai 2:09 – 30.mai 4:42  3-Krittika
31.mai 7:30 – 1.jūn 10:30  5-Mrigašira
2.jūn 13:33 – 3.jūn 16:34  7-Punarvasu
23.jūn 3:44 – 24.jūn 5:33  1-Ašvini
25.jūn 7:53 – 26.jūn 10:35  3-Krittika
27.jūn 13:32 – 28.jūn 16:34  5-Mrigašira
29.jūn 19:38 – 30.jūn 22:37  7-Punarvasu
20.jūl 10:20 – 21.jūl 11:47  1-Ašvini
22.jūl 13:54 – 23.jūl 16:32  3-Krittika
24.jūl 19:30 – 25.jūl 22:35  5-Mrigašira
27.jūl 1:39 – 28.jūl 4:34  7-Punarvasu
16.aug 18:36 – 17.aug 19:27  1-Ašvini
18.aug 21:05 – 19.aug 23:23  3-Krittika
21.aug 2:09 – 22.aug 5:10  5-Mrigašira
23.aug 8:14 – 24.aug 11:08  7-Punarvasu
13.sep 4:05 – 14.sep 4:27  1-Ašvini
15.sep 5:34 – 16.sep 7:25  3-Krittika
17.sep 9:51 – 18.sep 12:40  5-Mrigašira
19.sep 15:40 – 20.sep 18:36  7-Punarvasu
10.okt 13:31 – 11.okt 13:47  1-Ašvini
12.okt 14:39 – 13.okt 16:10  3-Krittika
14.okt 18:16 – 15.okt 20:51  5-Mrigašira
16.okt 23:44 – 18.okt 2:42  7-Punarvasu
6.nov 20:33 – 7.nov 21:07  1-Ašvini
8.nov 22:08 – 9.nov 23:38  3-Krittika
11.nov 1:37 – 12.nov 4:02  5-Mrigašira
13.nov 6:47 – 14.nov 9:44  7-Punarvasu
4.dec 2:46 – 5.dec 3:44  1-Ašvini
6.dec 5:08 – 7.dec 6:55  3-Krittika
8.dec 9:02 – 9.dec 11:29  5-Mrigašira
10.dec 14:11 – 11.dec 17:06  7-Punarvasu
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 4-Rohini • 6-Ardra • 8-Pušja


15.dec 1:09 – 16.dec 4:04  2-Bharani
17.dec 7:10 – 18.dec 10:18  4-Rohini
19.dec 13:22 – 20.dec 16:15  6-Ardra
21.dec 18:54 – 22.dec 21:14  8-Pušja
2022. gads
11.jan 7:39 – 12.jan 10:30  2-Bharani
13.jan 13:37 – 14.jan 16:47  4-Rohini
15.jan 19:51 – 16.jan 22:39  6-Ardra
18.jan 1:07 – 19.jan 3:12  8-Pušja
7.feb 15:28 – 8.feb 17:57  2-Bharani
9.feb 20:53 – 11.feb 0:01  4-Rohini
12.feb 3:07 – 13.feb 5:57  6-Ardra
14.feb 8:22 – 15.feb 10:18  8-Pušja
7.mar 0:21 – 8.mar 2:24  2-Bharani
9.mar 5:01 – 10.mar 8:00  4-Rohini
11.mar 11:05 – 12.mar 14:01  6-Ardra
13.mar 16:35 – 14.mar 18:37  8-Pušja
3.apr 10:07 – 4.apr 11:58  2-Bharani
5.apr 14:21 – 6.apr 17:09  4-Rohini
7.apr 20:11 – 8.apr 23:13  6-Ardra
10.apr 2:00 – 11.apr 4:20  8-Pušja
30.apr 17:42 – 1.mai 19:40  2-Bharani
2.mai 22:03 – 4.mai 0:47  4-Rohini
5.mai 3:46 – 6.mai 6:50  6-Ardra
7.mai 9:47 – 8.mai 12:27  8-Pušja
27.mai 23:56 – 29.mai 2:09  2-Bharani
30.mai 4:42 – 31.mai 7:30  4-Rohini
1.jūn 10:30 – 2.jūn 13:33  6-Ardra
3.jūn 16:34 – 4.jūn 19:24  8-Pušja
24.jūn 5:33 – 25.jūn 7:53  2-Bharani
26.jūn 10:35 – 27.jūn 13:32  4-Rohini
28.jūn 16:34 – 29.jūn 19:38  6-Ardra
30.jūn 22:37 – 2.jūl 1:26  8-Pušja
21.jūl 11:47 – 22.jūl 13:54  2-Bharani
23.jūl 16:32 – 24.jūl 19:30  4-Rohini
25.jūl 22:35 – 27.jūl 1:39  6-Ardra
28.jūl 4:34 – 29.jūl 7:16  8-Pušja
17.aug 19:27 – 18.aug 21:05  2-Bharani
19.aug 23:23 – 21.aug 2:09  4-Rohini
22.aug 5:10 – 23.aug 8:14  6-Ardra
24.aug 11:08 – 25.aug 13:46  8-Pušja
14.sep 4:27 – 15.sep 5:34  2-Bharani
16.sep 7:25 – 17.sep 9:51  4-Rohini
18.sep 12:40 – 19.sep 15:40  6-Ardra
20.sep 18:36 – 21.sep 21:16  8-Pušja
11.okt 13:47 – 12.okt 14:39  2-Bharani
13.okt 16:10 – 14.okt 18:16  4-Rohini
15.okt 20:51 – 16.okt 23:44  6-Ardra
18.okt 2:42 – 19.okt 5:31  8-Pušja
7.nov 21:07 – 8.nov 22:08  2-Bharani
9.nov 23:38 – 11.nov 1:37  4-Rohini
12.nov 4:02 – 13.nov 6:47  6-Ardra
14.nov 9:44 – 15.nov 12:42  8-Pušja
5.dec 3:44 – 6.dec 5:08  2-Bharani
7.dec 6:55 – 8.dec 9:02  4-Rohini
9.dec 11:29 – 10.dec 14:11  6-Ardra
11.dec 17:06 – 12.dec 20:05  8-Pušja
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
3-Krittika
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
4-Rohini
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās
• 5-Mrigašira • 7-Punarvasu • 9-Ašleša

16.dec 4:04 – 17.dec 7:10  3-Krittika
18.dec 10:18 – 19.dec 13:22  5-Mrigašira
20.dec 16:15 – 21.dec 18:54  7-Punarvasu
22.dec 21:14 – 23.dec 23:11  9-Ašleša
2022. gads
12.jan 10:30 – 13.jan 13:37  3-Krittika
14.jan 16:47 – 15.jan 19:51  5-Mrigašira
16.jan 22:39 – 18.jan 1:07  7-Punarvasu
19.jan 3:12 – 20.jan 4:54  9-Ašleša
8.feb 17:57 – 9.feb 20:53  3-Krittika
11.feb 0:01 – 12.feb 3:07  5-Mrigašira
13.feb 5:57 – 14.feb 8:22  7-Punarvasu
15.feb 10:18 – 16.feb 11:44  9-Ašleša
8.mar 2:24 – 9.mar 5:01  3-Krittika
10.mar 8:00 – 11.mar 11:05  5-Mrigašira
12.mar 14:01 – 13.mar 16:35  7-Punarvasu
14.mar 18:37 – 15.mar 20:03  9-Ašleša
4.apr 11:58 – 5.apr 14:21  3-Krittika
6.apr 17:09 – 7.apr 20:11  5-Mrigašira
8.apr 23:13 – 10.apr 2:00  7-Punarvasu
11.apr 4:20 – 12.apr 6:04  9-Ašleša
1.mai 19:40 – 2.mai 22:03  3-Krittika
4.mai 0:47 – 5.mai 3:46  5-Mrigašira
6.mai 6:50 – 7.mai 9:47  7-Punarvasu
8.mai 12:27 – 9.mai 14:37  9-Ašleša
29.mai 2:09 – 30.mai 4:42  3-Krittika
31.mai 7:30 – 1.jūn 10:30  5-Mrigašira
2.jūn 13:33 – 3.jūn 16:34  7-Punarvasu
4.jūn 19:24 – 5.jūn 21:54  9-Ašleša
25.jūn 7:53 – 26.jūn 10:35  3-Krittika
27.jūn 13:32 – 28.jūn 16:34  5-Mrigašira
29.jūn 19:38 – 30.jūn 22:37  7-Punarvasu
2.jūl 1:26 – 3.jūl 4:00  9-Ašleša
22.jūl 13:54 – 23.jūl 16:32  3-Krittika
24.jūl 19:30 – 25.jūl 22:35  5-Mrigašira
27.jūl 1:39 – 28.jūl 4:34  7-Punarvasu
29.jūl 7:16 – 30.jūl 9:42  9-Ašleša
18.aug 21:05 – 19.aug 23:23  3-Krittika
21.aug 2:09 – 22.aug 5:10  5-Mrigašira
23.aug 8:14 – 24.aug 11:08  7-Punarvasu
25.aug 13:46 – 26.aug 16:02  9-Ašleša
15.sep 5:34 – 16.sep 7:25  3-Krittika
17.sep 9:51 – 18.sep 12:40  5-Mrigašira
19.sep 15:40 – 20.sep 18:36  7-Punarvasu
21.sep 21:16 – 22.sep 23:33  9-Ašleša
12.okt 14:39 – 13.okt 16:10  3-Krittika
14.okt 18:16 – 15.okt 20:51  5-Mrigašira
16.okt 23:44 – 18.okt 2:42  7-Punarvasu
19.okt 5:31 – 20.okt 8:00  9-Ašleša
8.nov 22:08 – 9.nov 23:38  3-Krittika
11.nov 1:37 – 12.nov 4:02  5-Mrigašira
13.nov 6:47 – 14.nov 9:44  7-Punarvasu
15.nov 12:42 – 16.nov 15:28  9-Ašleša
6.dec 5:08 – 7.dec 6:55  3-Krittika
8.dec 9:02 – 9.dec 11:29  5-Mrigašira
10.dec 14:11 – 11.dec 17:06  7-Punarvasu
12.dec 20:05 – 13.dec 23:02  9-Ašleša

Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 6-Ardra • 8-Pušja • 10-Magha


17.dec 7:10 – 18.dec 10:18  4-Rohini
19.dec 13:22 – 20.dec 16:15  6-Ardra
21.dec 18:54 – 22.dec 21:14  8-Pušja
23.dec 23:11 – 25.dec 0:39  10-Magha
2022. gads
13.jan 13:37 – 14.jan 16:47  4-Rohini
15.jan 19:51 – 16.jan 22:39  6-Ardra
18.jan 1:07 – 19.jan 3:12  8-Pušja
20.jan 4:54 – 21.jan 6:13  10-Magha
9.feb 20:53 – 11.feb 0:01  4-Rohini
12.feb 3:07 – 13.feb 5:57  6-Ardra
14.feb 8:22 – 15.feb 10:18  8-Pušja
16.feb 11:44 – 17.feb 12:40  10-Magha
9.mar 5:01 – 10.mar 8:00  4-Rohini
11.mar 11:05 – 12.mar 14:01  6-Ardra
13.mar 16:35 – 14.mar 18:37  8-Pušja
15.mar 20:03 – 16.mar 20:50  10-Magha
5.apr 14:21 – 6.apr 17:09  4-Rohini
7.apr 20:11 – 8.apr 23:13  6-Ardra
10.apr 2:00 – 11.apr 4:20  8-Pušja
12.apr 6:04 – 13.apr 7:06  10-Magha
2.mai 22:03 – 4.mai 0:47  4-Rohini
5.mai 3:46 – 6.mai 6:50  6-Ardra
7.mai 9:47 – 8.mai 12:27  8-Pušja
9.mai 14:37 – 10.mai 16:09  10-Magha
30.mai 4:42 – 31.mai 7:30  4-Rohini
1.jūn 10:30 – 2.jūn 13:33  6-Ardra
3.jūn 16:34 – 4.jūn 19:24  8-Pušja
5.jūn 21:54 – 6.jūn 23:55  10-Magha
26.jūn 10:35 – 27.jūn 13:32  4-Rohini
28.jūn 16:34 – 29.jūn 19:38  6-Ardra
30.jūn 22:37 – 2.jūl 1:26  8-Pušja
3.jūl 4:00 – 4.jūl 6:13  10-Magha
23.jūl 16:32 – 24.jūl 19:30  4-Rohini
25.jūl 22:35 – 27.jūl 1:39  6-Ardra
28.jūl 4:34 – 29.jūl 7:16  8-Pušja
30.jūl 9:42 – 31.jūl 11:50  10-Magha
19.aug 23:23 – 21.aug 2:09  4-Rohini
22.aug 5:10 – 23.aug 8:14  6-Ardra
24.aug 11:08 – 25.aug 13:46  8-Pušja
26.aug 16:02 – 27.aug 17:55  10-Magha
16.sep 7:25 – 17.sep 9:51  4-Rohini
18.sep 12:40 – 19.sep 15:40  6-Ardra
20.sep 18:36 – 21.sep 21:16  8-Pušja
22.sep 23:33 – 24.sep 1:20  10-Magha
13.okt 16:10 – 14.okt 18:16  4-Rohini
15.okt 20:51 – 16.okt 23:44  6-Ardra
18.okt 2:42 – 19.okt 5:31  8-Pušja
20.okt 8:00 – 21.okt 9:58  10-Magha
9.nov 23:38 – 11.nov 1:37  4-Rohini
12.nov 4:02 – 13.nov 6:47  6-Ardra
14.nov 9:44 – 15.nov 12:42  8-Pušja
16.nov 15:28 – 17.nov 17:50  10-Magha
7.dec 6:55 – 8.dec 9:02  4-Rohini
9.dec 11:29 – 10.dec 14:11  6-Ardra
11.dec 17:06 – 12.dec 20:05  8-Pušja
13.dec 23:02 – 15.dec 1:45  10-Magha
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
5-Mrigašira
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
6-Ardra
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 7-Punarvasu • 9-Ašleša • 11-P.Phalguni


18.dec 10:18 – 19.dec 13:22  5-Mrigašira
20.dec 16:15 – 21.dec 18:54  7-Punarvasu
22.dec 21:14 – 23.dec 23:11  9-Ašleša
25.dec 0:39 – 26.dec 1:35  11-P.Phalguni
2022. gads
14.jan 16:47 – 15.jan 19:51  5-Mrigašira
16.jan 22:39 – 18.jan 1:07  7-Punarvasu
19.jan 3:12 – 20.jan 4:54  9-Ašleša
21.jan 6:13 – 22.jan 7:08  11-P.Phalguni
11.feb 0:01 – 12.feb 3:07  5-Mrigašira
13.feb 5:57 – 14.feb 8:22  7-Punarvasu
15.feb 10:18 – 16.feb 11:44  9-Ašleša
17.feb 12:40 – 18.feb 13:12  11-P.Phalguni
10.mar 8:00 – 11.mar 11:05  5-Mrigašira
12.mar 14:01 – 13.mar 16:35  7-Punarvasu
14.mar 18:37 – 15.mar 20:03  9-Ašleša
16.mar 20:50 – 17.mar 21:04  11-P.Phalguni
6.apr 17:09 – 7.apr 20:11  5-Mrigašira
8.apr 23:13 – 10.apr 2:00  7-Punarvasu
11.apr 4:20 – 12.apr 6:04  9-Ašleša
13.apr 7:06 – 14.apr 7:25  11-P.Phalguni
4.mai 0:47 – 5.mai 3:46  5-Mrigašira
6.mai 6:50 – 7.mai 9:47  7-Punarvasu
8.mai 12:27 – 9.mai 14:37  9-Ašleša
10.mai 16:09 – 11.mai 16:57  11-P.Phalguni
31.mai 7:30 – 1.jūn 10:30  5-Mrigašira
2.jūn 13:33 – 3.jūn 16:34  7-Punarvasu
4.jūn 19:24 – 5.jūn 21:54  9-Ašleša
6.jūn 23:55 – 8.jūn 1:19  11-P.Phalguni
27.jūn 13:32 – 28.jūn 16:34  5-Mrigašira
29.jūn 19:38 – 30.jūn 22:37  7-Punarvasu
2.jūl 1:26 – 3.jūl 4:00  9-Ašleša
4.jūl 6:13 – 5.jūl 8:00  11-P.Phalguni
24.jūl 19:30 – 25.jūl 22:35  5-Mrigašira
27.jūl 1:39 – 28.jūl 4:34  7-Punarvasu
29.jūl 7:16 – 30.jūl 9:42  9-Ašleša
31.jūl 11:50 – 1.aug 13:36  11-P.Phalguni
21.aug 2:09 – 22.aug 5:10  5-Mrigašira
23.aug 8:14 – 24.aug 11:08  7-Punarvasu
25.aug 13:46 – 26.aug 16:02  9-Ašleša
27.aug 17:55 – 28.aug 19:26  11-P.Phalguni
17.sep 9:51 – 18.sep 12:40  5-Mrigašira
19.sep 15:40 – 20.sep 18:36  7-Punarvasu
21.sep 21:16 – 22.sep 23:33  9-Ašleša
24.sep 1:20 – 25.sep 2:37  11-P.Phalguni
14.okt 18:16 – 15.okt 20:51  5-Mrigašira
16.okt 23:44 – 18.okt 2:42  7-Punarvasu
19.okt 5:31 – 20.okt 8:00  9-Ašleša
21.okt 9:58 – 22.okt 11:20  11-P.Phalguni
11.nov 1:37 – 12.nov 4:02  5-Mrigašira
13.nov 6:47 – 14.nov 9:44  7-Punarvasu
15.nov 12:42 – 16.nov 15:28  9-Ašleša
17.nov 17:50 – 18.nov 19:38  11-P.Phalguni
8.dec 9:02 – 9.dec 11:29  5-Mrigašira
10.dec 14:11 – 11.dec 17:06  7-Punarvasu
12.dec 20:05 – 13.dec 23:02  9-Ašleša
15.dec 1:45 – 16.dec 4:04  11-P.Phalguni
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 8-Pušja • 10-Magha • 12-U.Phalguni

19.dec 13:22 – 20.dec 16:15  6-Ardra
21.dec 18:54 – 22.dec 21:14  8-Pušja
23.dec 23:11 – 25.dec 0:39  10-Magha
26.dec 1:35 – 27.dec 1:55  12-U.Phalguni
2022. gads
15.jan 19:51 – 16.jan 22:39  6-Ardra
18.jan 1:07 – 19.jan 3:12  8-Pušja
20.jan 4:54 – 21.jan 6:13  10-Magha
22.jan 7:08 – 23.jan 7:39  12-U.Phalguni
12.feb 3:07 – 13.feb 5:57  6-Ardra
14.feb 8:22 – 15.feb 10:18  8-Pušja
16.feb 11:44 – 17.feb 12:40  10-Magha
18.feb 13:12 – 19.feb 13:21  12-U.Phalguni
11.mar 11:05 – 12.mar 14:01  6-Ardra
13.mar 16:35 – 14.mar 18:37  8-Pušja
15.mar 20:03 – 16.mar 20:50  10-Magha
17.mar 21:04 – 18.mar 20:47  12-U.Phalguni
7.apr 20:11 – 8.apr 23:13  6-Ardra
10.apr 2:00 – 11.apr 4:20  8-Pušja
12.apr 6:04 – 13.apr 7:06  10-Magha
14.apr 7:25 – 15.apr 7:04  12-U.Phalguni
5.mai 3:46 – 6.mai 6:50  6-Ardra
7.mai 9:47 – 8.mai 12:27  8-Pušja
9.mai 14:37 – 10.mai 16:09  10-Magha
11.mai 16:57 – 12.mai 16:59  12-U.Phalguni
1.jūn 10:30 – 2.jūn 13:33  6-Ardra
3.jūn 16:34 – 4.jūn 19:24  8-Pušja
5.jūn 21:54 – 6.jūn 23:55  10-Magha
8.jūn 1:19 – 9.jūn 2:00  12-U.Phalguni
28.jūn 16:34 – 29.jūn 19:38  6-Ardra
30.jūn 22:37 – 2.jūl 1:26  8-Pušja
3.jūl 4:00 – 4.jūl 6:13  10-Magha
5.jūl 8:00 – 6.jūl 9:13  12-U.Phalguni
25.jūl 22:35 – 27.jūl 1:39  6-Ardra
28.jūl 4:34 – 29.jūl 7:16  8-Pušja
30.jūl 9:42 – 31.jūl 11:50  10-Magha
1.aug 13:36 – 2.aug 14:58  12-U.Phalguni
22.aug 5:10 – 23.aug 8:14  6-Ardra
24.aug 11:08 – 25.aug 13:46  8-Pušja
26.aug 16:02 – 27.aug 17:55  10-Magha
28.aug 19:26 – 29.aug 20:33  12-U.Phalguni
18.sep 12:40 – 19.sep 15:40  6-Ardra
20.sep 18:36 – 21.sep 21:16  8-Pušja
22.sep 23:33 – 24.sep 1:20  10-Magha
25.sep 2:37 – 26.sep 3:25  12-U.Phalguni
15.okt 20:51 – 16.okt 23:44  6-Ardra
18.okt 2:42 – 19.okt 5:31  8-Pušja
20.okt 8:00 – 21.okt 9:58  10-Magha
22.okt 11:20 – 23.okt 12:04  12-U.Phalguni
12.nov 4:02 – 13.nov 6:47  6-Ardra
14.nov 9:44 – 15.nov 12:42  8-Pušja
16.nov 15:28 – 17.nov 17:50  10-Magha
18.nov 19:38 – 19.nov 20:44  12-U.Phalguni
9.dec 11:29 – 10.dec 14:11  6-Ardra
11.dec 17:06 – 12.dec 20:05  8-Pušja
13.dec 23:02 – 15.dec 1:45  10-Magha
16.dec 4:04 – 17.dec 5:48  12-U.Phalguni
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
7-Punarvasu
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
8-Pušja
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 9-Ašleša • 11-P.Phalguni • 13-Hasta

20.dec 16:15 – 21.dec 18:54  7-Punarvasu
22.dec 21:14 – 23.dec 23:11  9-Ašleša
25.dec 0:39 – 26.dec 1:35  11-P.Phalguni
27.dec 1:55 – 28.dec 1:37  13-Hasta
2022. gads
16.jan 22:39 – 18.jan 1:07  7-Punarvasu
19.jan 3:12 – 20.jan 4:54  9-Ašleša
21.jan 6:13 – 22.jan 7:08  11-P.Phalguni
23.jan 7:39 – 24.jan 7:45  13-Hasta
13.feb 5:57 – 14.feb 8:22  7-Punarvasu
15.feb 10:18 – 16.feb 11:44  9-Ašleša
17.feb 12:40 – 18.feb 13:12  11-P.Phalguni
19.feb 13:21 – 20.feb 13:12  13-Hasta
12.mar 14:01 – 13.mar 16:35  7-Punarvasu
14.mar 18:37 – 15.mar 20:03  9-Ašleša
16.mar 20:50 – 17.mar 21:04  11-P.Phalguni
18.mar 20:47 – 19.mar 20:07  13-Hasta
8.apr 23:13 – 10.apr 2:00  7-Punarvasu
11.apr 4:20 – 12.apr 6:04  9-Ašleša
13.apr 7:06 – 14.apr 7:25  11-P.Phalguni
15.apr 7:04 – 16.apr 6:09  13-Hasta
6.mai 6:50 – 7.mai 9:47  7-Punarvasu
8.mai 12:27 – 9.mai 14:37  9-Ašleša
10.mai 16:09 – 11.mai 16:57  11-P.Phalguni
12.mai 16:59 – 13.mai 16:18  13-Hasta
2.jūn 13:33 – 3.jūn 16:34  7-Punarvasu
4.jūn 19:24 – 5.jūn 21:54  9-Ašleša
6.jūn 23:55 – 8.jūn 1:19  11-P.Phalguni
9.jūn 2:00 – 10.jūn 1:56  13-Hasta
29.jūn 19:38 – 30.jūn 22:37  7-Punarvasu
2.jūl 1:26 – 3.jūl 4:00  9-Ašleša
4.jūl 6:13 – 5.jūl 8:00  11-P.Phalguni
6.jūl 9:13 – 7.jūl 9:49  13-Hasta
27.jūl 1:39 – 28.jūl 4:34  7-Punarvasu
29.jūl 7:16 – 30.jūl 9:42  9-Ašleša
31.jūl 11:50 – 1.aug 13:36  11-P.Phalguni
2.aug 14:58 – 3.aug 15:53  13-Hasta
23.aug 8:14 – 24.aug 11:08  7-Punarvasu
25.aug 13:46 – 26.aug 16:02  9-Ašleša
27.aug 17:55 – 28.aug 19:26  11-P.Phalguni
29.aug 20:33 – 30.aug 21:19  13-Hasta
19.sep 15:40 – 20.sep 18:36  7-Punarvasu
21.sep 21:16 – 22.sep 23:33  9-Ašleša
24.sep 1:20 – 25.sep 2:37  11-P.Phalguni
26.sep 3:25 – 27.sep 3:46  13-Hasta
16.okt 23:44 – 18.okt 2:42  7-Punarvasu
19.okt 5:31 – 20.okt 8:00  9-Ašleša
21.okt 9:58 – 22.okt 11:20  11-P.Phalguni
23.okt 12:04 – 24.okt 12:11  13-Hasta
13.nov 6:47 – 14.nov 9:44  7-Punarvasu
15.nov 12:42 – 16.nov 15:28  9-Ašleša
17.nov 17:50 – 18.nov 19:38  11-P.Phalguni
19.nov 20:44 – 20.nov 21:05  13-Hasta
10.dec 14:11 – 11.dec 17:06  7-Punarvasu
12.dec 20:05 – 13.dec 23:02  9-Ašleša
15.dec 1:45 – 16.dec 4:04  11-P.Phalguni
17.dec 5:48 – 18.dec 6:48  13-Hasta
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 10-Magha • 12-U.Phalguni • 14-Čitra

21.dec 18:54 – 22.dec 21:14  8-Pušja
23.dec 23:11 – 25.dec 0:39  10-Magha
26.dec 1:35 – 27.dec 1:55  12-U.Phalguni
28.dec 1:37 – 29.dec 0:40  14-Čitra
2022. gads
18.jan 1:07 – 19.jan 3:12  8-Pušja
20.jan 4:54 – 21.jan 6:13  10-Magha
22.jan 7:08 – 23.jan 7:39  12-U.Phalguni
24.jan 7:45 – 25.jan 7:24  14-Čitra
14.feb 8:22 – 15.feb 10:18  8-Pušja
16.feb 11:44 – 17.feb 12:40  10-Magha
18.feb 13:12 – 19.feb 13:21  12-U.Phalguni
20.feb 13:12 – 21.feb 12:46  14-Čitra
13.mar 16:35 – 14.mar 18:37  8-Pušja
15.mar 20:03 – 16.mar 20:50  10-Magha
17.mar 21:04 – 18.mar 20:47  12-U.Phalguni
19.mar 20:07 – 20.mar 19:10  14-Čitra
10.apr 2:00 – 11.apr 4:20  8-Pušja
12.apr 6:04 – 13.apr 7:06  10-Magha
14.apr 7:25 – 15.apr 7:04  12-U.Phalguni
16.apr 6:09 – 17.apr 4:46  14-Čitra
7.mai 9:47 – 8.mai 12:27  8-Pušja
9.mai 14:37 – 10.mai 16:09  10-Magha
11.mai 16:57 – 12.mai 16:59  12-U.Phalguni
13.mai 16:18 – 14.mai 14:57  14-Čitra
3.jūn 16:34 – 4.jūn 19:24  8-Pušja
5.jūn 21:54 – 6.jūn 23:55  10-Magha
8.jūn 1:19 – 9.jūn 2:00  12-U.Phalguni
10.jūn 1:56 – 11.jūn 1:06  14-Čitra
30.jūn 22:37 – 2.jūl 1:26  8-Pušja
3.jūl 4:00 – 4.jūl 6:13  10-Magha
5.jūl 8:00 – 6.jūl 9:13  12-U.Phalguni
7.jūl 9:49 – 8.jūl 9:43  14-Čitra
28.jūl 4:34 – 29.jūl 7:16  8-Pušja
30.jūl 9:42 – 31.jūl 11:50  10-Magha
1.aug 13:36 – 2.aug 14:58  12-U.Phalguni
3.aug 15:53 – 4.aug 16:17  14-Čitra
24.aug 11:08 – 25.aug 13:46  8-Pušja
26.aug 16:02 – 27.aug 17:55  10-Magha
28.aug 19:26 – 29.aug 20:33  12-U.Phalguni
30.aug 21:19 – 31.aug 21:42  14-Čitra
20.sep 18:36 – 21.sep 21:16  8-Pušja
22.sep 23:33 – 24.sep 1:20  10-Magha
25.sep 2:37 – 26.sep 3:25  12-U.Phalguni
27.sep 3:46 – 28.sep 3:44  14-Čitra
18.okt 2:42 – 19.okt 5:31  8-Pušja
20.okt 8:00 – 21.okt 9:58  10-Magha
22.okt 11:20 – 23.okt 12:04  12-U.Phalguni
24.okt 12:11 – 25.okt 11:46  14-Čitra
14.nov 9:44 – 15.nov 12:42  8-Pušja
16.nov 15:28 – 17.nov 17:50  10-Magha
18.nov 19:38 – 19.nov 20:44  12-U.Phalguni
20.nov 21:05 – 21.nov 20:43  14-Čitra
11.dec 17:06 – 12.dec 20:05  8-Pušja
13.dec 23:02 – 15.dec 1:45  10-Magha
16.dec 4:04 – 17.dec 5:48  12-U.Phalguni
18.dec 6:48 – 19.dec 7:00  14-Čitra
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
9-Ašleša
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
10-Magha
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 11-P.Phalguni • 13-Hasta • 15-Svati

22.dec 21:14 – 23.dec 23:11  9-Ašleša
25.dec 0:39 – 26.dec 1:35  11-P.Phalguni
27.dec 1:55 – 28.dec 1:37  13-Hasta
29.dec 0:40 – 29.dec 23:08  15-Svati
2022. gads
19.jan 3:12 – 20.jan 4:54  9-Ašleša
21.jan 6:13 – 22.jan 7:08  11-P.Phalguni
23.jan 7:39 – 24.jan 7:45  13-Hasta
25.jan 7:24 – 26.jan 6:36  15-Svati
15.feb 10:18 – 16.feb 11:44  9-Ašleša
17.feb 12:40 – 18.feb 13:12  11-P.Phalguni
19.feb 13:21 – 20.feb 13:12  13-Hasta
21.feb 12:46 – 22.feb 12:06  15-Svati
14.mar 18:37 – 15.mar 20:03  9-Ašleša
16.mar 20:50 – 17.mar 21:04  11-P.Phalguni
18.mar 20:47 – 19.mar 20:07  13-Hasta
20.mar 19:10 – 21.mar 18:00  15-Svati
11.apr 4:20 – 12.apr 6:04  9-Ašleša
13.apr 7:06 – 14.apr 7:25  11-P.Phalguni
15.apr 7:04 – 16.apr 6:09  13-Hasta
17.apr 4:46 – 18.apr 3:03  15-Svati
8.mai 12:27 – 9.mai 14:37  9-Ašleša
10.mai 16:09 – 11.mai 16:57  11-P.Phalguni
12.mai 16:59 – 13.mai 16:18  13-Hasta
14.mai 14:57 – 15.mai 13:04  15-Svati
4.jūn 19:24 – 5.jūn 21:54  9-Ašleša
6.jūn 23:55 – 8.jūn 1:19  11-P.Phalguni
9.jūn 2:00 – 10.jūn 1:56  13-Hasta
11.jūn 1:06 – 11.jūn 23:35  15-Svati
2.jūl 1:26 – 3.jūl 4:00  9-Ašleša
4.jūl 6:13 – 5.jūl 8:00  11-P.Phalguni
6.jūl 9:13 – 7.jūl 9:49  13-Hasta
8.jūl 9:43 – 9.jūl 8:54  15-Svati
29.jūl 7:16 – 30.jūl 9:42  9-Ašleša
31.jūl 11:50 – 1.aug 13:36  11-P.Phalguni
2.aug 14:58 – 3.aug 15:53  13-Hasta
4.aug 16:17 – 5.aug 16:07  15-Svati
25.aug 13:46 – 26.aug 16:02  9-Ašleša
27.aug 17:55 – 28.aug 19:26  11-P.Phalguni
29.aug 20:33 – 30.aug 21:19  13-Hasta
31.aug 21:42 – 1.sep 21:41  15-Svati
21.sep 21:16 – 22.sep 23:33  9-Ašleša
24.sep 1:20 – 25.sep 2:37  11-P.Phalguni
26.sep 3:25 – 27.sep 3:46  13-Hasta
28.sep 3:44 – 29.sep 3:22  15-Svati
19.okt 5:31 – 20.okt 8:00  9-Ašleša
21.okt 9:58 – 22.okt 11:20  11-P.Phalguni
23.okt 12:04 – 24.okt 12:11  13-Hasta
25.okt 11:46 – 26.okt 10:54  15-Svati
15.nov 12:42 – 16.nov 15:28  9-Ašleša
17.nov 17:50 – 18.nov 19:38  11-P.Phalguni
19.nov 20:44 – 20.nov 21:05  13-Hasta
21.nov 20:43 – 22.nov 19:42  15-Svati
12.dec 20:05 – 13.dec 23:02  9-Ašleša
15.dec 1:45 – 16.dec 4:04  11-P.Phalguni
17.dec 5:48 – 18.dec 6:48  13-Hasta
19.dec 7:00 – 20.dec 6:24  15-Svati
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 12-U.Phalguni • 14-Čitra • 16-Višakha

23.dec 23:11 – 25.dec 0:39  10-Magha
26.dec 1:35 – 27.dec 1:55  12-U.Phalguni
28.dec 1:37 – 29.dec 0:40  14-Čitra
29.dec 23:08 – 30.dec 21:03  16-Višakha
2022. gads
20.jan 4:54 – 21.jan 6:13  10-Magha
22.jan 7:08 – 23.jan 7:39  12-U.Phalguni
24.jan 7:45 – 25.jan 7:24  14-Čitra
26.jan 6:36 – 27.jan 5:21  16-Višakha
16.feb 11:44 – 17.feb 12:40  10-Magha
18.feb 13:12 – 19.feb 13:21  12-U.Phalguni
20.feb 13:12 – 21.feb 12:46  14-Čitra
22.feb 12:06 – 23.feb 11:10  16-Višakha
15.mar 20:03 – 16.mar 20:50  10-Magha
17.mar 21:04 – 18.mar 20:47  12-U.Phalguni
19.mar 20:07 – 20.mar 19:10  14-Čitra
21.mar 18:00 – 22.mar 16:43  16-Višakha
12.apr 6:04 – 13.apr 7:06  10-Magha
14.apr 7:25 – 15.apr 7:04  12-U.Phalguni
16.apr 6:09 – 17.apr 4:46  14-Čitra
18.apr 3:03 – 19.apr 1:08  16-Višakha
9.mai 14:37 – 10.mai 16:09  10-Magha
11.mai 16:57 – 12.mai 16:59  12-U.Phalguni
13.mai 16:18 – 14.mai 14:57  14-Čitra
15.mai 13:04 – 16.mai 10:47  16-Višakha
5.jūn 21:54 – 6.jūn 23:55  10-Magha
8.jūn 1:19 – 9.jūn 2:00  12-U.Phalguni
10.jūn 1:56 – 11.jūn 1:06  14-Čitra
11.jūn 23:35 – 12.jūn 21:28  16-Višakha
3.jūl 4:00 – 4.jūl 6:13  10-Magha
5.jūl 8:00 – 6.jūl 9:13  12-U.Phalguni
7.jūl 9:49 – 8.jūl 9:43  14-Čitra
9.jūl 8:54 – 10.jūl 7:25  16-Višakha
30.jūl 9:42 – 31.jūl 11:50  10-Magha
1.aug 13:36 – 2.aug 14:58  12-U.Phalguni
3.aug 15:53 – 4.aug 16:17  14-Čitra
5.aug 16:07 – 6.aug 15:21  16-Višakha
26.aug 16:02 – 27.aug 17:55  10-Magha
28.aug 19:26 – 29.aug 20:33  12-U.Phalguni
30.aug 21:19 – 31.aug 21:42  14-Čitra
1.sep 21:41 – 2.sep 21:17  16-Višakha
22.sep 23:33 – 24.sep 1:20  10-Magha
25.sep 2:37 – 26.sep 3:25  12-U.Phalguni
27.sep 3:46 – 28.sep 3:44  14-Čitra
29.sep 3:22 – 30.sep 2:42  16-Višakha
20.okt 8:00 – 21.okt 9:58  10-Magha
22.okt 11:20 – 23.okt 12:04  12-U.Phalguni
24.okt 12:11 – 25.okt 11:46  14-Čitra
26.okt 10:54 – 27.okt 9:40  16-Višakha
16.nov 15:28 – 17.nov 17:50  10-Magha
18.nov 19:38 – 19.nov 20:44  12-U.Phalguni
20.nov 21:05 – 21.nov 20:43  14-Čitra
22.nov 19:42 – 23.nov 18:07  16-Višakha
13.dec 23:02 – 15.dec 1:45  10-Magha
16.dec 4:04 – 17.dec 5:48  12-U.Phalguni
18.dec 6:48 – 19.dec 7:00  14-Čitra
20.dec 6:24 – 21.dec 5:03  16-Višakha
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
11-PurvaPhalguni
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
12-UttaraPhalguni
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 13-Hasta • 15-Svati • 17-Anuradha

25.dec 0:39 – 26.dec 1:35  11-P.Phalguni
27.dec 1:55 – 28.dec 1:37  13-Hasta
29.dec 0:40 – 29.dec 23:08  15-Svati
30.dec 21:03 – 31.dec 18:34  17-Anuradha
2022. gads
21.jan 6:13 – 22.jan 7:08  11-P.Phalguni
23.jan 7:39 – 24.jan 7:45  13-Hasta
25.jan 7:24 – 26.jan 6:36  15-Svati
27.jan 5:21 – 28.jan 3:40  17-Anuradha
17.feb 12:40 – 18.feb 13:12  11-P.Phalguni
19.feb 13:21 – 20.feb 13:12  13-Hasta
21.feb 12:46 – 22.feb 12:06  15-Svati
23.feb 11:10 – 24.feb 10:00  17-Anuradha
16.mar 20:50 – 17.mar 21:04  11-P.Phalguni
18.mar 20:47 – 19.mar 20:07  13-Hasta
20.mar 19:10 – 21.mar 18:00  15-Svati
22.mar 16:43 – 23.mar 15:22  17-Anuradha
13.apr 7:06 – 14.apr 7:25  11-P.Phalguni
15.apr 7:04 – 16.apr 6:09  13-Hasta
17.apr 4:46 – 18.apr 3:03  15-Svati
19.apr 1:08 – 19.apr 23:08  17-Anuradha
10.mai 16:09 – 11.mai 16:57  11-P.Phalguni
12.mai 16:59 – 13.mai 16:18  13-Hasta
14.mai 14:57 – 15.mai 13:04  15-Svati
16.mai 10:47 – 17.mai 8:16  17-Anuradha
6.jūn 23:55 – 8.jūn 1:19  11-P.Phalguni
9.jūn 2:00 – 10.jūn 1:56  13-Hasta
11.jūn 1:06 – 11.jūn 23:35  15-Svati
12.jūn 21:28 – 13.jūn 18:54  17-Anuradha
4.jūl 6:13 – 5.jūl 8:00  11-P.Phalguni
6.jūl 9:13 – 7.jūl 9:49  13-Hasta
8.jūl 9:43 – 9.jūl 8:54  15-Svati
10.jūl 7:25 – 11.jūl 5:19  17-Anuradha
31.jūl 11:50 – 1.aug 13:36  11-P.Phalguni
2.aug 14:58 – 3.aug 15:53  13-Hasta
4.aug 16:17 – 5.aug 16:07  15-Svati
6.aug 15:21 – 7.aug 14:00  17-Anuradha
27.aug 17:55 – 28.aug 19:26  11-P.Phalguni
29.aug 20:33 – 30.aug 21:19  13-Hasta
31.aug 21:42 – 1.sep 21:41  15-Svati
2.sep 21:17 – 3.sep 20:27  17-Anuradha
24.sep 1:20 – 25.sep 2:37  11-P.Phalguni
26.sep 3:25 – 27.sep 3:46  13-Hasta
28.sep 3:44 – 29.sep 3:22  15-Svati
30.sep 2:42 – 1.okt 1:48  17-Anuradha
21.okt 9:58 – 22.okt 11:20  11-P.Phalguni
23.okt 12:04 – 24.okt 12:11  13-Hasta
25.okt 11:46 – 26.okt 10:54  15-Svati
27.okt 9:40 – 28.okt 8:12  17-Anuradha
17.nov 17:50 – 18.nov 19:38  11-P.Phalguni
19.nov 20:44 – 20.nov 21:05  13-Hasta
21.nov 20:43 – 22.nov 19:42  15-Svati
23.nov 18:07 – 24.nov 16:06  17-Anuradha
15.dec 1:45 – 16.dec 4:04  11-P.Phalguni
17.dec 5:48 – 18.dec 6:48  13-Hasta
19.dec 7:00 – 20.dec 6:24  15-Svati
21.dec 5:03 – 22.dec 3:02  17-Anuradha
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 14-Čitra • 16-Višakha • 18-Džeštha

26.dec 1:35 – 27.dec 1:55  12-U.Phalguni
28.dec 1:37 – 29.dec 0:40  14-Čitra
29.dec 23:08 – 30.dec 21:03  16-Višakha
31.dec 18:34 – 1.jan 15:47  18-Džeštha
2022. gads
22.jan 7:08 – 23.jan 7:39  12-U.Phalguni
24.jan 7:45 – 25.jan 7:24  14-Čitra
26.jan 6:36 – 27.jan 5:21  16-Višakha
28.jan 3:40 – 29.jan 1:37  18-Džeštha
18.feb 13:12 – 19.feb 13:21  12-U.Phalguni
20.feb 13:12 – 21.feb 12:46  14-Čitra
22.feb 12:06 – 23.feb 11:10  16-Višakha
24.feb 10:00 – 25.feb 8:37  18-Džeštha
17.mar 21:04 – 18.mar 20:47  12-U.Phalguni
19.mar 20:07 – 20.mar 19:10  14-Čitra
21.mar 18:00 – 22.mar 16:43  16-Višakha
23.mar 15:22 – 24.mar 13:59  18-Džeštha
14.apr 7:25 – 15.apr 7:04  12-U.Phalguni
16.apr 6:09 – 17.apr 4:46  14-Čitra
18.apr 3:03 – 19.apr 1:08  16-Višakha
19.apr 23:08 – 20.apr 21:11  18-Džeštha
11.mai 16:57 – 12.mai 16:59  12-U.Phalguni
13.mai 16:18 – 14.mai 14:57  14-Čitra
15.mai 13:04 – 16.mai 10:47  16-Višakha
17.mai 8:16 – 18.mai 5:39  18-Džeštha
8.jūn 1:19 – 9.jūn 2:00  12-U.Phalguni
10.jūn 1:56 – 11.jūn 1:06  14-Čitra
11.jūn 23:35 – 12.jūn 21:28  16-Višakha
13.jūn 18:54 – 14.jūn 16:02  18-Džeštha
5.jūl 8:00 – 6.jūl 9:13  12-U.Phalguni
7.jūl 9:49 – 8.jūl 9:43  14-Čitra
9.jūl 8:54 – 10.jūl 7:25  16-Višakha
11.jūl 5:19 – 12.jūl 2:45  18-Džeštha
1.aug 13:36 – 2.aug 14:58  12-U.Phalguni
3.aug 15:53 – 4.aug 16:17  14-Čitra
5.aug 16:07 – 6.aug 15:21  16-Višakha
7.aug 14:00 – 8.aug 12:07  18-Džeštha
28.aug 19:26 – 29.aug 20:33  12-U.Phalguni
30.aug 21:19 – 31.aug 21:42  14-Čitra
1.sep 21:41 – 2.sep 21:17  16-Višakha
3.sep 20:27 – 4.sep 19:12  18-Džeštha
25.sep 2:37 – 26.sep 3:25  12-U.Phalguni
27.sep 3:46 – 28.sep 3:44  14-Čitra
29.sep 3:22 – 30.sep 2:42  16-Višakha
1.okt 1:48 – 2.okt 0:41  18-Džeštha
22.okt 11:20 – 23.okt 12:04  12-U.Phalguni
24.okt 12:11 – 25.okt 11:46  14-Čitra
26.okt 10:54 – 27.okt 9:40  16-Višakha
28.okt 8:12 – 29.okt 6:35  18-Džeštha
18.nov 19:38 – 19.nov 20:44  12-U.Phalguni
20.nov 21:05 – 21.nov 20:43  14-Čitra
22.nov 19:42 – 23.nov 18:07  16-Višakha
24.nov 16:06 – 25.nov 13:50  18-Džeštha
16.dec 4:04 – 17.dec 5:48  12-U.Phalguni
18.dec 6:48 – 19.dec 7:00  14-Čitra
20.dec 6:24 – 21.dec 5:03  16-Višakha
22.dec 3:02 – 23.dec 0:32  18-Džeštha
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
13-Hasta
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
14-Čitra
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 15-Svati • 17-Anuradha • 19-Mula

27.dec 1:55 – 28.dec 1:37  13-Hasta
29.dec 0:40 – 29.dec 23:08  15-Svati
30.dec 21:03 – 31.dec 18:34  17-Anuradha
2022. gads
1.jan 15:47 – 2.jan 12:53  19-Mula
23.jan 7:39 – 24.jan 7:45  13-Hasta
25.jan 7:24 – 26.jan 6:36  15-Svati
27.jan 5:21 – 28.jan 3:40  17-Anuradha
29.jan 1:37 – 29.jan 23:19  19-Mula
19.feb 13:21 – 20.feb 13:12  13-Hasta
21.feb 12:46 – 22.feb 12:06  15-Svati
23.feb 11:10 – 24.feb 10:00  17-Anuradha
25.feb 8:37 – 26.feb 7:02  19-Mula
18.mar 20:47 – 19.mar 20:07  13-Hasta
20.mar 19:10 – 21.mar 18:00  15-Svati
22.mar 16:43 – 23.mar 15:22  17-Anuradha
24.mar 13:59 – 25.mar 12:37  19-Mula
15.apr 7:04 – 16.apr 6:09  13-Hasta
17.apr 4:46 – 18.apr 3:03  15-Svati
19.apr 1:08 – 19.apr 23:08  17-Anuradha
20.apr 21:11 – 21.apr 19:21  19-Mula
12.mai 16:59 – 13.mai 16:18  13-Hasta
14.mai 14:57 – 15.mai 13:04  15-Svati
16.mai 10:47 – 17.mai 8:16  17-Anuradha
18.mai 5:39 – 19.mai 3:06  19-Mula
9.jūn 2:00 – 10.jūn 1:56  13-Hasta
11.jūn 1:06 – 11.jūn 23:35  15-Svati
12.jūn 21:28 – 13.jūn 18:54  17-Anuradha
14.jūn 16:02 – 15.jūn 13:02  19-Mula
6.jūl 9:13 – 7.jūl 9:49  13-Hasta
8.jūl 9:43 – 9.jūl 8:54  15-Svati
10.jūl 7:25 – 11.jūl 5:19  17-Anuradha
12.jūl 2:45 – 12.jūl 23:51  19-Mula
2.aug 14:58 – 3.aug 15:53  13-Hasta
4.aug 16:17 – 5.aug 16:07  15-Svati
6.aug 15:21 – 7.aug 14:00  17-Anuradha
8.aug 12:07 – 9.aug 9:47  19-Mula
29.aug 20:33 – 30.aug 21:19  13-Hasta
31.aug 21:42 – 1.sep 21:41  15-Svati
2.sep 21:17 – 3.sep 20:27  17-Anuradha
4.sep 19:12 – 5.sep 17:35  19-Mula
26.sep 3:25 – 27.sep 3:46  13-Hasta
28.sep 3:44 – 29.sep 3:22  15-Svati
30.sep 2:42 – 1.okt 1:48  17-Anuradha
2.okt 0:41 – 2.okt 23:22  19-Mula
23.okt 12:04 – 24.okt 12:11  13-Hasta
25.okt 11:46 – 26.okt 10:54  15-Svati
27.okt 9:40 – 28.okt 8:12  17-Anuradha
29.okt 6:35 – 30.okt 3:55  19-Mula
19.nov 20:44 – 20.nov 21:05  13-Hasta
21.nov 20:43 – 22.nov 19:42  15-Svati
23.nov 18:07 – 24.nov 16:06  17-Anuradha
25.nov 13:50 – 26.nov 11:28  19-Mula
17.dec 5:48 – 18.dec 6:48  13-Hasta
19.dec 7:00 – 20.dec 6:24  15-Svati
21.dec 5:03 – 22.dec 3:02  17-Anuradha
23.dec 0:32 – 23.dec 21:42  19-Mula
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 16-Višakha • 18-Džeštha • 20-P.Ašadha

28.dec 1:37 – 29.dec 0:40  14-Čitra
29.dec 23:08 – 30.dec 21:03  16-Višakha
31.dec 18:34 – 1.jan 15:47  18-Džeštha
2022. gads
2.jan 12:53 – 3.jan 10:02  20-P.Ašadha
24.jan 7:45 – 25.jan 7:24  14-Čitra
26.jan 6:36 – 27.jan 5:21  16-Višakha
28.jan 3:40 – 29.jan 1:37  18-Džeštha
29.jan 23:19 – 30.jan 20:52  20-P.Ašadha
20.feb 13:12 – 21.feb 12:46  14-Čitra
22.feb 12:06 – 23.feb 11:10  16-Višakha
24.feb 10:00 – 25.feb 8:37  18-Džeštha
26.feb 7:02 – 27.feb 5:18  20-P.Ašadha
19.mar 20:07 – 20.mar 19:10  14-Čitra
21.mar 18:00 – 22.mar 16:43  16-Višakha
23.mar 15:22 – 24.mar 13:59  18-Džeštha
25.mar 12:37 – 26.mar 11:17  20-P.Ašadha
16.apr 6:09 – 17.apr 4:46  14-Čitra
18.apr 3:03 – 19.apr 1:08  16-Višakha
19.apr 23:08 – 20.apr 21:11  18-Džeštha
21.apr 19:21 – 22.apr 17:44  20-P.Ašadha
13.mai 16:18 – 14.mai 14:57  14-Čitra
15.mai 13:04 – 16.mai 10:47  16-Višakha
17.mai 8:16 – 18.mai 5:39  18-Džeštha
19.mai 3:06 – 20.mai 0:47  20-P.Ašadha
10.jūn 1:56 – 11.jūn 1:06  14-Čitra
11.jūn 23:35 – 12.jūn 21:28  16-Višakha
13.jūn 18:54 – 14.jūn 16:02  18-Džeštha
15.jūn 13:02 – 16.jūn 10:07  20-P.Ašadha
7.jūl 9:49 – 8.jūl 9:43  14-Čitra
9.jūl 8:54 – 10.jūl 7:25  16-Višakha
11.jūl 5:19 – 12.jūl 2:45  18-Džeštha
12.jūl 23:51 – 13.jūl 20:48  20-P.Ašadha
3.aug 15:53 – 4.aug 16:17  14-Čitra
5.aug 16:07 – 6.aug 15:21  16-Višakha
7.aug 14:00 – 8.aug 12:07  18-Džeštha
9.aug 9:47 – 10.aug 7:09  20-P.Ašadha
30.aug 21:19 – 31.aug 21:42  14-Čitra
1.sep 21:41 – 2.sep 21:17  16-Višakha
3.sep 20:27 – 4.sep 19:12  18-Džeštha
5.sep 17:35 – 6.sep 15:39  20-P.Ašadha
27.sep 3:46 – 28.sep 3:44  14-Čitra
29.sep 3:22 – 30.sep 2:42  16-Višakha
1.okt 1:48 – 2.okt 0:41  18-Džeštha
2.okt 23:22 – 3.okt 21:54  20-P.Ašadha
24.okt 12:11 – 25.okt 11:46  14-Čitra
26.okt 10:54 – 27.okt 9:40  16-Višakha
28.okt 8:12 – 29.okt 6:35  18-Džeštha
30.okt 3:55 – 31.okt 2:17  20-P.Ašadha
20.nov 21:05 – 21.nov 20:43  14-Čitra
22.nov 19:42 – 23.nov 18:07  16-Višakha
24.nov 16:06 – 25.nov 13:50  18-Džeštha
26.nov 11:28 – 27.nov 9:08  20-P.Ašadha
18.dec 6:48 – 19.dec 7:00  14-Čitra
20.dec 6:24 – 21.dec 5:03  16-Višakha
22.dec 3:02 – 23.dec 0:32  18-Džeštha
23.dec 21:42 – 24.dec 18:45  20-P.Ašadha
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
15-Svati
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
16-Višakha
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 17-Anuradha • 19-Mula • 21-U.Ašadha

29.dec 0:40 – 29.dec 23:08  15-Svati
30.dec 21:03 – 31.dec 18:34  17-Anuradha
2022. gads
1.jan 15:47 – 2.jan 12:53  19-Mula
3.jan 10:02 – 4.jan 7:26  21-U.Ašadha
25.jan 7:24 – 26.jan 6:36  15-Svati
27.jan 5:21 – 28.jan 3:40  17-Anuradha
29.jan 1:37 – 29.jan 23:19  19-Mula
30.jan 20:52 – 31.jan 18:27  21-U.Ašadha
21.feb 12:46 – 22.feb 12:06  15-Svati
23.feb 11:10 – 24.feb 10:00  17-Anuradha
25.feb 8:37 – 26.feb 7:02  19-Mula
27.feb 5:18 – 28.feb 3:32  21-U.Ašadha
20.mar 19:10 – 21.mar 18:00  15-Svati
22.mar 16:43 – 23.mar 15:22  17-Anuradha
24.mar 13:59 – 25.mar 12:37  19-Mula
26.mar 11:17 – 27.mar 11:02  21-U.Ašadha
17.apr 4:46 – 18.apr 3:03  15-Svati
19.apr 1:08 – 19.apr 23:08  17-Anuradha
20.apr 21:11 – 21.apr 19:21  19-Mula
22.apr 17:44 – 23.apr 16:23  21-U.Ašadha
14.mai 14:57 – 15.mai 13:04  15-Svati
16.mai 10:47 – 17.mai 8:16  17-Anuradha
18.mai 5:39 – 19.mai 3:06  19-Mula
20.mai 0:47 – 20.mai 22:48  21-U.Ašadha
11.jūn 1:06 – 11.jūn 23:35  15-Svati
12.jūn 21:28 – 13.jūn 18:54  17-Anuradha
14.jūn 16:02 – 15.jūn 13:02  19-Mula
16.jūn 10:07 – 17.jūn 7:25  21-U.Ašadha
8.jūl 9:43 – 9.jūl 8:54  15-Svati
10.jūl 7:25 – 11.jūl 5:19  17-Anuradha
12.jūl 2:45 – 12.jūl 23:51  19-Mula
13.jūl 20:48 – 14.jūl 17:47  21-U.Ašadha
4.aug 16:17 – 5.aug 16:07  15-Svati
6.aug 15:21 – 7.aug 14:00  17-Anuradha
8.aug 12:07 – 9.aug 9:47  19-Mula
10.aug 7:09 – 11.aug 4:22  21-U.Ašadha
31.aug 21:42 – 1.sep 21:41  15-Svati
2.sep 21:17 – 3.sep 20:27  17-Anuradha
4.sep 19:12 – 5.sep 17:35  19-Mula
6.sep 15:39 – 7.sep 13:30  21-U.Ašadha
28.sep 3:44 – 29.sep 3:22  15-Svati
30.sep 2:42 – 1.okt 1:48  17-Anuradha
2.okt 0:41 – 2.okt 23:22  19-Mula
3.okt 21:54 – 4.okt 20:21  21-U.Ašadha
25.okt 11:46 – 26.okt 10:54  15-Svati
27.okt 9:40 – 28.okt 8:12  17-Anuradha
29.okt 6:35 – 30.okt 3:55  19-Mula
31.okt 2:17 – 1.nov 0:45  21-U.Ašadha
21.nov 20:43 – 22.nov 19:42  15-Svati
23.nov 18:07 – 24.nov 16:06  17-Anuradha
25.nov 13:50 – 26.nov 11:28  19-Mula
27.nov 9:08 – 28.nov 6:58  21-U.Ašadha
19.dec 7:00 – 20.dec 6:24  15-Svati
21.dec 5:03 – 22.dec 3:02  17-Anuradha
23.dec 0:32 – 23.dec 21:42  19-Mula
24.dec 18:45 – 25.dec 15:51  21-U.Ašadha
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 18-Džeštha • 20-P.Ašadha • 22-Šravana

29.dec 23:08 – 30.dec 21:03  16-Višakha
31.dec 18:34 – 1.jan 15:47  18-Džeštha
2022. gads
2.jan 12:53 – 3.jan 10:02  20-P.Ašadha
4.jan 7:26 – 5.jan 5:16  22-Šravana
26.jan 6:36 – 27.jan 5:21  16-Višakha
28.jan 3:40 – 29.jan 1:37  18-Džeštha
29.jan 23:19 – 30.jan 20:52  20-P.Ašadha
31.jan 18:27 – 1.feb 16:14  22-Šravana
22.feb 12:06 – 23.feb 11:10  16-Višakha
24.feb 10:00 – 25.feb 8:37  18-Džeštha
26.feb 7:02 – 27.feb 5:18  20-P.Ašadha
28.feb 3:32 – 1.mar 1:49  22-Šravana
21.mar 18:00 – 22.mar 16:43  16-Višakha
23.mar 15:22 – 24.mar 13:59  18-Džeštha
25.mar 12:37 – 26.mar 11:17  20-P.Ašadha
27.mar 11:02 – 28.mar 9:54  22-Šravana
18.apr 3:03 – 19.apr 1:08  16-Višakha
19.apr 23:08 – 20.apr 21:11  18-Džeštha
21.apr 19:21 – 22.apr 17:44  20-P.Ašadha
23.apr 16:23 – 24.apr 15:22  22-Šravana
15.mai 13:04 – 16.mai 10:47  16-Višakha
17.mai 8:16 – 18.mai 5:39  18-Džeštha
19.mai 3:06 – 20.mai 0:47  20-P.Ašadha
20.mai 22:48 – 21.mai 21:16  22-Šravana
11.jūn 23:35 – 12.jūn 21:28  16-Višakha
13.jūn 18:54 – 14.jūn 16:02  18-Džeštha
15.jūn 13:02 – 16.jūn 10:07  20-P.Ašadha
17.jūn 7:25 – 18.jūn 5:09  22-Šravana
9.jūl 8:54 – 10.jūl 7:25  16-Višakha
11.jūl 5:19 – 12.jūl 2:45  18-Džeštha
12.jūl 23:51 – 13.jūl 20:48  20-P.Ašadha
14.jūl 17:47 – 15.jūl 15:01  22-Šravana
5.aug 16:07 – 6.aug 15:21  16-Višakha
7.aug 14:00 – 8.aug 12:07  18-Džeštha
9.aug 9:47 – 10.aug 7:09  20-P.Ašadha
11.aug 4:22 – 12.aug 1:37  22-Šravana
1.sep 21:41 – 2.sep 21:17  16-Višakha
3.sep 20:27 – 4.sep 19:12  18-Džeštha
5.sep 17:35 – 6.sep 15:39  20-P.Ašadha
7.sep 13:30 – 8.sep 11:15  22-Šravana
29.sep 3:22 – 30.sep 2:42  16-Višakha
1.okt 1:48 – 2.okt 0:41  18-Džeštha
2.okt 23:22 – 3.okt 21:54  20-P.Ašadha
4.okt 20:21 – 5.okt 18:45  22-Šravana
26.okt 10:54 – 27.okt 9:40  16-Višakha
28.okt 8:12 – 29.okt 6:35  18-Džeštha
30.okt 3:55 – 31.okt 2:17  20-P.Ašadha
1.nov 0:45 – 1.nov 23:22  22-Šravana
22.nov 19:42 – 23.nov 18:07  16-Višakha
24.nov 16:06 – 25.nov 13:50  18-Džeštha
26.nov 11:28 – 27.nov 9:08  20-P.Ašadha
28.nov 6:58 – 29.nov 5:07  22-Šravana
20.dec 6:24 – 21.dec 5:03  16-Višakha
22.dec 3:02 – 23.dec 0:32  18-Džeštha
23.dec 21:42 – 24.dec 18:45  20-P.Ašadha
25.dec 15:51 – 26.dec 13:11  22-Šravana
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
17-Anuradha
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
18-Džještha
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 19-Mula • 21-U.Ašadha • 23-Dhaništa

30.dec 21:03 – 31.dec 18:34  17-Anuradha
2022. gads

1.jan 15:47 – 2.jan 12:53  19-Mula
3.jan 10:02 – 4.jan 7:26  21-U.Ašadha
5.jan 5:16 – 6.jan 3:41  23-Dhaništa
27.jan 5:21 – 28.jan 3:40  17-Anuradha
29.jan 1:37 – 29.jan 23:19  19-Mula
30.jan 20:52 – 31.jan 18:27  21-U.Ašadha
1.feb 16:14 – 2.feb 14:23  23-Dhaništa
23.feb 11:10 – 24.feb 10:00  17-Anuradha
25.feb 8:37 – 26.feb 7:02  19-Mula
27.feb 5:18 – 28.feb 3:32  21-U.Ašadha
1.mar 1:49 – 2.mar 0:18  23-Dhaništa
22.mar 16:43 – 23.mar 15:22  17-Anuradha
24.mar 13:59 – 25.mar 12:37  19-Mula
26.mar 11:17 – 27.mar 11:02  21-U.Ašadha
28.mar 9:54 – 29.mar 8:58  23-Dhaništa
19.apr 1:08 – 19.apr 23:08  17-Anuradha
20.apr 21:11 – 21.apr 19:21  19-Mula
22.apr 17:44 – 23.apr 16:23  21-U.Ašadha
24.apr 15:22 – 25.apr 14:42  23-Dhaništa
16.mai 10:47 – 17.mai 8:16  17-Anuradha
18.mai 5:39 – 19.mai 3:06  19-Mula
20.mai 0:47 – 20.mai 22:48  21-U.Ašadha
21.mai 21:16 – 22.mai 20:16  23-Dhaništa
12.jūn 21:28 – 13.jūn 18:54  17-Anuradha
14.jūn 16:02 – 15.jūn 13:02  19-Mula
16.jūn 10:07 – 17.jūn 7:25  21-U.Ašadha
18.jūn 5:09 – 19.jūn 3:25  23-Dhaništa
10.jūl 7:25 – 11.jūl 5:19  17-Anuradha
12.jūl 2:45 – 12.jūl 23:51  19-Mula
13.jūl 20:48 – 14.jūl 17:47  21-U.Ašadha
15.jūl 15:01 – 16.jūl 12:40  23-Dhaništa
6.aug 15:21 – 7.aug 14:00  17-Anuradha
8.aug 12:07 – 9.aug 9:47  19-Mula
10.aug 7:09 – 11.aug 4:22  21-U.Ašadha
12.aug 1:37 – 12.aug 23:05  23-Dhaništa
2.sep 21:17 – 3.sep 20:27  17-Anuradha
4.sep 19:12 – 5.sep 17:35  19-Mula
6.sep 15:39 – 7.sep 13:30  21-U.Ašadha
8.sep 11:15 – 9.sep 9:04  23-Dhaništa
30.sep 2:42 – 1.okt 1:48  17-Anuradha
2.okt 0:41 – 2.okt 23:22  19-Mula
3.okt 21:54 – 4.okt 20:21  21-U.Ašadha
5.okt 18:45 – 6.okt 17:11  23-Dhaništa
27.okt 9:40 – 28.okt 8:12  17-Anuradha
29.okt 6:35 – 30.okt 3:55  19-Mula
31.okt 2:17 – 1.nov 0:45  21-U.Ašadha
1.nov 23:22 – 2.nov 22:12  23-Dhaništa
23.nov 18:07 – 24.nov 16:06  17-Anuradha
25.nov 13:50 – 26.nov 11:28  19-Mula
27.nov 9:08 – 28.nov 6:58  21-U.Ašadha
29.nov 5:07 – 30.nov 3:41  23-Dhaništa
21.dec 5:03 – 22.dec 3:02  17-Anuradha
23.dec 0:32 – 23.dec 21:42  19-Mula
24.dec 18:45 – 25.dec 15:51  21-U.Ašadha
26.dec 13:11 – 27.dec 10:57  23-Dhaništa
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 20-P.Ašadha • 22-Šravana • 24-Šatabhiša

31.dec 18:34 – 1.jan 15:47  18-Džeštha
2022. gads

2.jan 12:53 – 3.jan 10:02  20-P.Ašadha
4.jan 7:26 – 5.jan 5:16  22-Šravana
6.jan 3:41 – 7.jan 2:50  24-Šatabhiša
28.jan 3:40 – 29.jan 1:37  18-Džeštha
29.jan 23:19 – 30.jan 20:52  20-P.Ašadha
31.jan 18:27 – 1.feb 16:14  22-Šravana
2.feb 14:23 – 3.feb 13:04  24-Šatabhiša
24.feb 10:00 – 25.feb 8:37  18-Džeštha
26.feb 7:02 – 27.feb 5:18  20-P.Ašadha
28.feb 3:32 – 1.mar 1:49  22-Šravana
2.mar 0:18 – 2.mar 23:07  24-Šatabhiša
23.mar 15:22 – 24.mar 13:59  18-Džeštha
25.mar 12:37 – 26.mar 11:17  20-P.Ašadha
27.mar 11:02 – 28.mar 9:54  22-Šravana
29.mar 8:58 – 30.mar 8:18  24-Šatabhiša
19.apr 23:08 – 20.apr 21:11  18-Džeštha
21.apr 19:21 – 22.apr 17:44  20-P.Ašadha
23.apr 16:23 – 24.apr 15:22  22-Šravana
25.apr 14:42 – 26.apr 14:26  24-Šatabhiša
17.mai 8:16 – 18.mai 5:39  18-Džeštha
19.mai 3:06 – 20.mai 0:47  20-P.Ašadha
20.mai 22:48 – 21.mai 21:16  22-Šravana
22.mai 20:16 – 23.mai 19:51  24-Šatabhiša
13.jūn 18:54 – 14.jūn 16:02  18-Džeštha
15.jūn 13:02 – 16.jūn 10:07  20-P.Ašadha
17.jūn 7:25 – 18.jūn 5:09  22-Šravana
19.jūn 3:25 – 20.jūn 2:23  24-Šatabhiša
11.jūl 5:19 – 12.jūl 2:45  18-Džeštha
12.jūl 23:51 – 13.jūl 20:48  20-P.Ašadha
14.jūl 17:47 – 15.jūl 15:01  22-Šravana
16.jūl 12:40 – 17.jūl 10:54  24-Šatabhiša
7.aug 14:00 – 8.aug 12:07  18-Džeštha
9.aug 9:47 – 10.aug 7:09  20-P.Ašadha
11.aug 4:22 – 12.aug 1:37  22-Šravana
12.aug 23:05 – 13.aug 20:58  24-Šatabhiša
3.sep 20:27 – 4.sep 19:12  18-Džeštha
5.sep 17:35 – 6.sep 15:39  20-P.Ašadha
7.sep 13:30 – 8.sep 11:15  22-Šravana
9.sep 9:04 – 10.sep 7:06  24-Šatabhiša
1.okt 1:48 – 2.okt 0:41  18-Džeštha
2.okt 23:22 – 3.okt 21:54  20-P.Ašadha
4.okt 20:21 – 5.okt 18:45  22-Šravana
6.okt 17:11 – 7.okt 15:47  24-Šatabhiša
28.okt 8:12 – 29.okt 6:35  18-Džeštha
30.okt 3:55 – 31.okt 2:17  20-P.Ašadha
1.nov 0:45 – 1.nov 23:22  22-Šravana
2.nov 22:12 – 3.nov 21:18  24-Šatabhiša
24.nov 16:06 – 25.nov 13:50  18-Džeštha
26.nov 11:28 – 27.nov 9:08  20-P.Ašadha
28.nov 6:58 – 29.nov 5:07  22-Šravana
30.nov 3:41 – 1.dec 2:42  24-Šatabhiša
22.dec 3:02 – 23.dec 0:32  18-Džeštha
23.dec 21:42 – 24.dec 18:45  20-P.Ašadha
25.dec 15:51 – 26.dec 13:11  22-Šravana
27.dec 10:57 – 28.dec 9:15  24-Šatabhiša
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
19-Mula
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
20-PurvaAšadha
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 21-U.Ašadha • 23-Dhaništa • 25-P.Bhadra

1.jan 15:47 – 2.jan 12:53  19-Mula
3.jan 10:02 – 4.jan 7:26  21-U.Ašadha
5.jan 5:16 – 6.jan 3:41  23-Dhaništa
7.jan 2:50 – 8.jan 2:49  25-P.Bhadra
29.jan 1:37 – 29.jan 23:19  19-Mula
30.jan 20:52 – 31.jan 18:27  21-U.Ašadha
1.feb 16:14 – 2.feb 14:23  23-Dhaništa
3.feb 13:04 – 4.feb 12:27  25-P.Bhadra
25.feb 8:37 – 26.feb 7:02  19-Mula
27.feb 5:18 – 28.feb 3:32  21-U.Ašadha
1.mar 1:49 – 2.mar 0:18  23-Dhaništa
2.mar 23:07 – 3.mar 22:26  25-P.Bhadra
24.mar 13:59 – 25.mar 12:37  19-Mula
26.mar 11:17 – 27.mar 11:02  21-U.Ašadha
28.mar 9:54 – 29.mar 8:58  23-Dhaništa
30.mar 8:18 – 31.mar 8:00  25-P.Bhadra
20.apr 21:11 – 21.apr 19:21  19-Mula
22.apr 17:44 – 23.apr 16:23  21-U.Ašadha
24.apr 15:22 – 25.apr 14:42  23-Dhaništa
26.apr 14:26 – 27.apr 14:35  25-P.Bhadra
18.mai 5:39 – 19.mai 3:06  19-Mula
20.mai 0:47 – 20.mai 22:48  21-U.Ašadha
21.mai 21:16 – 22.mai 20:16  23-Dhaništa
23.mai 19:51 – 24.mai 20:03  25-P.Bhadra
14.jūn 16:02 – 15.jūn 13:02  19-Mula
16.jūn 10:07 – 17.jūn 7:25  21-U.Ašadha
18.jūn 5:09 – 19.jūn 3:25  23-Dhaništa
20.jūn 2:23 – 21.jūn 2:05  25-P.Bhadra
12.jūl 2:45 – 12.jūl 23:51  19-Mula
13.jūl 20:48 – 14.jūl 17:47  21-U.Ašadha
15.jūl 15:01 – 16.jūl 12:40  23-Dhaništa
17.jūl 10:54 – 18.jūl 9:53  25-P.Bhadra
8.aug 12:07 – 9.aug 9:47  19-Mula
10.aug 7:09 – 11.aug 4:22  21-U.Ašadha
12.aug 1:37 – 12.aug 23:05  23-Dhaništa
13.aug 20:58 – 14.aug 19:25  25-P.Bhadra
4.sep 19:12 – 5.sep 17:35  19-Mula
6.sep 15:39 – 7.sep 13:30  21-U.Ašadha
8.sep 11:15 – 9.sep 9:04  23-Dhaništa
10.sep 7:06 – 11.sep 5:31  25-P.Bhadra
2.okt 0:41 – 2.okt 23:22  19-Mula
3.okt 21:54 – 4.okt 20:21  21-U.Ašadha
5.okt 18:45 – 6.okt 17:11  23-Dhaništa
7.okt 15:47 – 8.okt 14:37  25-P.Bhadra
29.okt 6:35 – 30.okt 3:55  19-Mula
31.okt 2:17 – 1.nov 0:45  21-U.Ašadha
1.nov 23:22 – 2.nov 22:12  23-Dhaništa
3.nov 21:18 – 4.nov 20:42  25-P.Bhadra
25.nov 13:50 – 26.nov 11:28  19-Mula
27.nov 9:08 – 28.nov 6:58  21-U.Ašadha
29.nov 5:07 – 30.nov 3:41  23-Dhaništa
1.dec 2:42 – 2.dec 2:13  25-P.Bhadra
23.dec 0:32 – 23.dec 21:42  19-Mula
24.dec 18:45 – 25.dec 15:51  21-U.Ašadha
26.dec 13:11 – 27.dec 10:57  23-Dhaništa
28.dec 9:15 – 29.dec 8:13  25-P.Bhadra
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 22-Šravana • 24-Šatabhiša • 26-U.Bhadra

2.jan 12:53 – 3.jan 10:02  20-P.Ašadha
4.jan 7:26 – 5.jan 5:16  22-Šravana
6.jan 3:41 – 7.jan 2:50  24-Šatabhiša
8.jan 2:49 – 9.jan
3:40  26-U.Bhadra
29.jan 23:19 – 30.jan 20:52  20-P.Ašadha
31.jan 18:27 – 1.feb 16:14  22-Šravana
2.feb 14:23 – 3.feb 13:04  24-Šatabhiša
4.feb 12:27 – 5.feb 12:38  26-U.Bhadra
26.feb 7:02 – 27.feb 5:18  20-P.Ašadha
28.feb 3:32 – 1.mar 1:49  22-Šravana
2.mar 0:18 – 2.mar 23:07  24-Šatabhiša
3.mar 22:26 – 4.mar 22:21  26-U.Bhadra
25.mar 12:37 – 26.mar 11:17  20-P.Ašadha
27.mar 11:02 – 28.mar 9:54  22-Šravana
29.mar 8:58 – 30.mar 8:18  24-Šatabhiša
31.mar 8:00 – 1.apr 8:10  26-U.Bhadra
21.apr 19:21 – 22.apr 17:44  20-P.Ašadha
23.apr 16:23 – 24.apr 15:22  22-Šravana
25.apr 14:42 – 26.apr 14:26  24-Šatabhiša
27.apr 14:35 – 28.apr 15:10  26-U.Bhadra
19.mai 3:06 – 20.mai 0:47  20-P.Ašadha
20.mai 22:48 – 21.mai 21:16  22-Šravana
22.mai 20:16 – 23.mai 19:51  24-Šatabhiša
24.mai 20:03 – 25.mai 20:49  26-U.Bhadra
15.jūn 13:02 – 16.jūn 10:07  20-P.Ašadha
17.jūn 7:25 – 18.jūn 5:09  22-Šravana
19.jūn 3:25 – 20.jūn 2:23  24-Šatabhiša
21.jūn 2:05 – 22.jūn 2:33  26-U.Bhadra
12.jūl 23:51 – 13.jūl 20:48  20-P.Ašadha
14.jūl 17:47 – 15.jūl 15:01  22-Šravana
16.jūl 12:40 – 17.jūl 10:54  24-Šatabhiša
18.jūl 9:53 – 19.jūl 9:41  26-U.Bhadra
9.aug 9:47 – 10.aug 7:09  20-P.Ašadha
11.aug 4:22 – 12.aug 1:37  22-Šravana
12.aug 23:05 – 13.aug 20:58  24-Šatabhiša
14.aug 19:25 – 15.aug 18:36  26-U.Bhadra
5.sep 17:35 – 6.sep 15:39  20-P.Ašadha
7.sep 13:30 – 8.sep 11:15  22-Šravana
9.sep 9:04 – 10.sep 7:06  24-Šatabhiša
11.sep 5:31 – 12.sep 4:29  26-U.Bhadra
2.okt 23:22 – 3.okt 21:54  20-P.Ašadha
4.okt 20:21 – 5.okt 18:45  22-Šravana
6.okt 17:11 – 7.okt 15:47  24-Šatabhiša
8.okt 14:37 – 9.okt 13:50  26-U.Bhadra
30.okt 3:55 – 31.okt 2:17  20-P.Ašadha
1.nov 0:45 – 1.nov 23:22  22-Šravana
2.nov 22:12 – 3.nov 21:18  24-Šatabhiša
4.nov 20:42 – 5.nov 20:26  26-U.Bhadra
26.nov 11:28 – 27.nov 9:08  20-P.Ašadha
28.nov 6:58 – 29.nov 5:07  22-Šravana
30.nov 3:41 – 1.dec 2:42  24-Šatabhiša
2.dec 2:13 – 3.dec 2:15  26-U.Bhadra
23.dec 21:42 – 24.dec 18:45  20-P.Ašadha
25.dec 15:51 – 26.dec 13:11  22-Šravana
27.dec 10:57 – 28.dec 9:15  24-Šatabhiša
29.dec 8:13 – 30.dec 7:54  26-U.Bhadra
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
21-UttaraAšadha
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
22-Šravana
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 23-Dhaništa • 25-P.Bhadra • 27-Revati


3.jan 10:02 – 4.jan 7:26  21-U.Ašadha
5.jan 5:16 – 6.jan 3:41  23-Dhaništa
7.jan 2:50 – 8.jan 2:49  25-P.Bhadra
9.jan 3:40 – 10.jan 5:19  27-Revati
30.jan 20:52 – 31.jan 18:27  21-U.Ašadha
1.feb 16:14 – 2.feb 14:23  23-Dhaništa
3.feb 13:04 – 4.feb 12:27  25-P.Bhadra
5.feb 12:38 – 6.feb 13:39  27-Revati
27.feb 5:18 – 28.feb 3:32  21-U.Ašadha
1.mar 1:49 – 2.mar 0:18  23-Dhaništa
2.mar 23:07 – 3.mar 22:26  25-P.Bhadra
4.mar 22:21 – 5.mar 22:59  27-Revati
26.mar 11:17 – 27.mar 11:02  21-U.Ašadha
28.mar 9:54 – 29.mar 8:58  23-Dhaništa
30.mar 8:18 – 31.mar 8:00  25-P.Bhadra
1.apr 8:10 – 2.apr 8:51  27-Revati
22.apr 17:44 – 23.apr 16:23  21-U.Ašadha
24.apr 15:22 – 25.apr 14:42  23-Dhaništa
26.apr 14:26 – 27.apr 14:35  25-P.Bhadra
28.apr 15:10 – 29.apr 16:12  27-Revati
20.mai 0:47 – 20.mai 22:48  21-U.Ašadha
21.mai 21:16 – 22.mai 20:16  23-Dhaništa
23.mai 19:51 – 24.mai 20:03  25-P.Bhadra
25.mai 20:49 – 26.mai 22:08  27-Revati
16.jūn 10:07 – 17.jūn 7:25  21-U.Ašadha
18.jūn 5:09 – 19.jūn 3:25  23-Dhaništa
20.jūn 2:23 – 21.jūn 2:05  25-P.Bhadra
22.jūn 2:33 – 23.jūn 3:44  27-Revati
13.jūl 20:48 – 14.jūl 17:47  21-U.Ašadha
15.jūl 15:01 – 16.jūl 12:40  23-Dhaništa
17.jūl 10:54 – 18.jūl 9:53  25-P.Bhadra
19.jūl 9:41 – 20.jūl 10:20  27-Revati
10.aug 7:09 – 11.aug 4:22  21-U.Ašadha
12.aug 1:37 – 12.aug 23:05  23-Dhaništa
13.aug 20:58 – 14.aug 19:25  25-P.Bhadra
15.aug 18:36 – 16.aug 18:36  27-Revati
6.sep 15:39 – 7.sep 13:30  21-U.Ašadha
8.sep 11:15 – 9.sep 9:04  23-Dhaništa
10.sep 7:06 – 11.sep 5:31  25-P.Bhadra
12.sep 4:29 – 13.sep 4:05  27-Revati
3.okt 21:54 – 4.okt 20:21  21-U.Ašadha
5.okt 18:45 – 6.okt 17:11  23-Dhaništa
7.okt 15:47 – 8.okt 14:37  25-P.Bhadra
9.okt 13:50 – 10.okt 13:31  27-Revati
31.okt 2:17 – 1.nov 0:45  21-U.Ašadha
1.nov 23:22 – 2.nov 22:12  23-Dhaništa
3.nov 21:18 – 4.nov 20:42  25-P.Bhadra
5.nov 20:26 – 6.nov 20:33  27-Revati
27.nov 9:08 – 28.nov 6:58  21-U.Ašadha
29.nov 5:07 – 30.nov 3:41  23-Dhaništa
1.dec 2:42 – 2.dec 2:13  25-P.Bhadra
3.dec 2:15 – 4.dec 2:46  27-Revati
24.dec 18:45 – 25.dec 15:51  21-U.Ašadha
26.dec 13:11 – 27.dec 10:57  23-Dhaništa
28.dec 9:15 – 29.dec 8:13  25-P.Bhadra
30.dec 7:54 – 31.dec 8:16  27-Revati
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 24-Šatabhiša • 26-U.Bhadra • 1-Ašvini

4.jan 7:26 – 5.jan 5:16  22-Šravana
6.jan 3:41 – 7.jan 2:50  24-Šatabhiša
8.jan 2:49 – 9.jan 3:40  26-U.Bhadra
2021. gads
13.dec 22:35 – 15.dec 1:09  1-Ašvini
2022. gads
31.jan 18:27 – 1.feb 16:14  22-Šravana
2.feb 14:23 – 3.feb 13:04  24-Šatabhiša
4.feb 12:27 – 5.feb 12:38  26-U.Bhadra
10.jan 5:19 – 11.jan 7:39  1-Ašvini
28.feb 3:32 – 1.mar 1:49  22-Šravana
2.mar 0:18 – 2.mar 23:07  24-Šatabhiša
3.mar 22:26 – 4.mar 22:21  26-U.Bhadra
6.feb 13:39 – 7.feb 15:28  1-Ašvini
27.mar 11:02 – 28.mar 9:54  22-Šravana
29.mar 8:58 – 30.mar 8:18  24-Šatabhiša
31.mar 8:00 – 1.apr 8:10  26-U.Bhadra
5.mar 22:59 – 7.mar 0:21  1-Ašvini
23.apr 16:23 – 24.apr 15:22  22-Šravana
25.apr 14:42 – 26.apr 14:26  24-Šatabhiša
27.apr 14:35 – 28.apr 15:10  26-U.Bhadra
2.apr 8:51 – 3.apr 10:07  1-Ašvini
20.mai 22:48 – 21.mai 21:16  22-Šravana
22.mai 20:16 – 23.mai 19:51  24-Šatabhiša
24.mai 20:03 – 25.mai 20:49  26-U.Bhadra
29.apr 16:12 – 30.apr 17:42  1-Ašvini
17.jūn 7:25 – 18.jūn 5:09  22-Šravana
19.jūn 3:25 – 20.jūn 2:23  24-Šatabhiša
21.jūn 2:05 – 22.jūn 2:33  26-U.Bhadra
26.mai 22:08 – 27.mai 23:56  1-Ašvini
14.jūl 17:47 – 15.jūl 15:01  22-Šravana
16.jūl 12:40 – 17.jūl 10:54  24-Šatabhiša
18.jūl 9:53 – 19.jūl 9:41  26-U.Bhadra
23.jūn 3:44 – 24.jūn 5:33  1-Ašvini
11.aug 4:22 – 12.aug 1:37  22-Šravana
12.aug 23:05 – 13.aug 20:58  24-Šatabhiša
14.aug 19:25 – 15.aug 18:36  26-U.Bhadra
20.jūl 10:20 – 21.jūl 11:47  1-Ašvini
7.sep 13:30 – 8.sep 11:15  22-Šravana
9.sep 9:04 – 10.sep 7:06  24-Šatabhiša
11.sep 5:31 – 12.sep 4:29  26-U.Bhadra
16.aug 18:36 – 17.aug 19:27  1-Ašvini
4.okt 20:21 – 5.okt 18:45  22-Šravana
6.okt 17:11 – 7.okt 15:47  24-Šatabhiša
8.okt 14:37 – 9.okt 13:50  26-U.Bhadra
13.sep 4:05 – 14.sep 4:27  1-Ašvini
1.nov 0:45 – 1.nov 23:22  22-Šravana
2.nov 22:12 – 3.nov 21:18  24-Šatabhiša
4.nov 20:42 – 5.nov 20:26  26-U.Bhadra
10.okt 13:31 – 11.okt 13:47  1-Ašvini
28.nov 6:58 – 29.nov 5:07  22-Šravana
30.nov 3:41 – 1.dec 2:42  24-Šatabhiša
2.dec 2:13 – 3.dec 2:15  26-U.Bhadra
6.nov 20:33 – 7.nov 21:07  1-Ašvini
25.dec 15:51 – 26.dec 13:11  22-Šravana
27.dec 10:57 – 28.dec 9:15  24-Šatabhiša
29.dec 8:13 – 30.dec 7:54  26-U.Bhadra
4.dec 2:46 – 5.dec 3:44  1-Ašvini
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
23-Dhaništa
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
24-Šatabhiša
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 25-P.Bhadra • 27-Revati • 2-Bharani

5.jan 5:16 – 6.jan 3:41  23-Dhaništa
7.jan 2:50 – 8.jan 2:49  25-P.Bhadra
9.jan 3:40 – 10.jan 5:19  27-Revati
2021. gads
15.dec 1:09 – 16.dec 4:04  2-Bharani
2022. gads
1.feb 16:14 – 2.feb 14:23  23-Dhaništa
3.feb 13:04 – 4.feb 12:27  25-P.Bhadra
5.feb 12:38 – 6.feb 13:39  27-Revati
11.jan 7:39 – 12.jan 10:30  2-Bharani
1.mar 1:49 – 2.mar 0:18  23-Dhaništa
2.mar 23:07 – 3.mar 22:26  25-P.Bhadra
4.mar 22:21 – 5.mar 22:59  27-Revati
7.feb 15:28 – 8.feb 17:57  2-Bharani
28.mar 9:54 – 29.mar 8:58  23-Dhaništa
30.mar 8:18 – 31.mar 8:00  25-P.Bhadra
1.apr 8:10 – 2.apr 8:51  27-Revati
7.mar 0:21 – 8.mar 2:24  2-Bharani
24.apr 15:22 – 25.apr 14:42  23-Dhaništa
26.apr 14:26 – 27.apr 14:35  25-P.Bhadra
28.apr 15:10 – 29.apr 16:12  27-Revati
3.apr 10:07 – 4.apr 11:58  2-Bharani
21.mai 21:16 – 22.mai 20:16  23-Dhaništa
23.mai 19:51 – 24.mai 20:03  25-P.Bhadra
25.mai 20:49 – 26.mai 22:08  27-Revati
30.apr 17:42 – 1.mai 19:40  2-Bharani
18.jūn 5:09 – 19.jūn 3:25  23-Dhaništa
20.jūn 2:23 – 21.jūn 2:05  25-P.Bhadra
22.jūn 2:33 – 23.jūn 3:44  27-Revati
27.mai 23:56 – 29.mai 2:09  2-Bharani
15.jūl 15:01 – 16.jūl 12:40  23-Dhaništa
17.jūl 10:54 – 18.jūl 9:53  25-P.Bhadra
19.jūl 9:41 – 20.jūl 10:20  27-Revati
24.jūn 5:33 – 25.jūn 7:53  2-Bharani
12.aug 1:37 – 12.aug 23:05  23-Dhaništa
13.aug 20:58 – 14.aug 19:25  25-P.Bhadra
15.aug 18:36 – 16.aug 18:36  27-Revati
21.jūl 11:47 – 22.jūl 13:54  2-Bharani
8.sep 11:15 – 9.sep 9:04  23-Dhaništa
10.sep 7:06 – 11.sep 5:31  25-P.Bhadra
12.sep 4:29 – 13.sep 4:05  27-Revati
17.aug 19:27 – 18.aug 21:05  2-Bharani
5.okt 18:45 – 6.okt 17:11  23-Dhaništa
7.okt 15:47 – 8.okt 14:37  25-P.Bhadra
9.okt 13:50 – 10.okt 13:31  27-Revati
14.sep 4:27 – 15.sep 5:34  2-Bharani
1.nov 23:22 – 2.nov 22:12  23-Dhaništa
3.nov 21:18 – 4.nov 20:42  25-P.Bhadra
5.nov 20:26 – 6.nov 20:33  27-Revati
11.okt 13:47 – 12.okt 14:39  2-Bharani
29.nov 5:07 – 30.nov 3:41  23-Dhaništa
1.dec 2:42 – 2.dec 2:13  25-P.Bhadra
3.dec 2:15 – 4.dec 2:46  27-Revati
7.nov 21:07 – 8.nov 22:08  2-Bharani
26.dec 13:11 – 27.dec 10:57  23-Dhaništa
28.dec 9:15 – 29.dec 8:13  25-P.Bhadra
30.dec 7:54 – 31.dec 8:16  27-Revati
5.dec 3:44 – 6.dec 5:08  2-Bharani
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 26-U.Bhadra • 1-Ašvini • 3-Krittika

6.jan 3:41 – 7.jan 2:50  24-Šatabhiša
8.jan 2:49 – 9.jan 3:40  26-U.Bhadra
2021. gads
13.dec 22:35 – 15.dec 1:09  1-Ašvini
16.dec 4:04 – 17.dec 7:10  3-Krittika
2022. gads
2.feb 14:23 – 3.feb 13:04  24-Šatabhiša
4.feb 12:27 – 5.feb 12:38  26-U.Bhadra
10.jan 5:19 – 11.jan 7:39  1-Ašvini
12.jan 10:30 – 13.jan 13:37  3-Krittika
2.mar 0:18 – 2.mar 23:07  24-Šatabhiša
3.mar 22:26 – 4.mar 22:21  26-U.Bhadra
6.feb 13:39 – 7.feb 15:28  1-Ašvini
8.feb 17:57 – 9.feb 20:53  3-Krittika
29.mar 8:58 – 30.mar 8:18  24-Šatabhiša
31.mar 8:00 – 1.apr 8:10  26-U.Bhadra
5.mar 22:59 – 7.mar 0:21  1-Ašvini
8.mar 2:24 – 9.mar 5:01  3-Krittika
25.apr 14:42 – 26.apr 14:26  24-Šatabhiša
27.apr 14:35 – 28.apr 15:10  26-U.Bhadra
2.apr 8:51 – 3.apr 10:07  1-Ašvini
4.apr 11:58 – 5.apr 14:21  3-Krittika
22.mai 20:16 – 23.mai 19:51  24-Šatabhiša
24.mai 20:03 – 25.mai 20:49  26-U.Bhadra
29.apr 16:12 – 30.apr 17:42  1-Ašvini
1.mai 19:40 – 2.mai 22:03  3-Krittika
19.jūn 3:25 – 20.jūn 2:23  24-Šatabhiša
21.jūn 2:05 – 22.jūn 2:33  26-U.Bhadra
26.mai 22:08 – 27.mai 23:56  1-Ašvini
29.mai 2:09 – 30.mai 4:42  3-Krittika
16.jūl 12:40 – 17.jūl 10:54  24-Šatabhiša
18.jūl 9:53 – 19.jūl 9:41  26-U.Bhadra
23.jūn 3:44 – 24.jūn 5:33  1-Ašvini
25.jūn 7:53 – 26.jūn 10:35  3-Krittika
12.aug 23:05 – 13.aug 20:58  24-Šatabhiša
14.aug 19:25 – 15.aug 18:36  26-U.Bhadra
20.jūl 10:20 – 21.jūl 11:47  1-Ašvini
22.jūl 13:54 – 23.jūl 16:32  3-Krittika
9.sep 9:04 – 10.sep 7:06  24-Šatabhiša
11.sep 5:31 – 12.sep 4:29  26-U.Bhadra
16.aug 18:36 – 17.aug 19:27  1-Ašvini
18.aug 21:05 – 19.aug 23:23  3-Krittika
6.okt 17:11 – 7.okt 15:47  24-Šatabhiša
8.okt 14:37 – 9.okt 13:50  26-U.Bhadra
13.sep 4:05 – 14.sep 4:27  1-Ašvini
15.sep 5:34 – 16.sep 7:25  3-Krittika
2.nov 22:12 – 3.nov 21:18  24-Šatabhiša
4.nov 20:42 – 5.nov 20:26  26-U.Bhadra
10.okt 13:31 – 11.okt 13:47  1-Ašvini
12.okt 14:39 – 13.okt 16:10  3-Krittika
30.nov 3:41 – 1.dec 2:42  24-Šatabhiša
2.dec 2:13 – 3.dec 2:15  26-U.Bhadra
6.nov 20:33 – 7.nov 21:07  1-Ašvini
8.nov 22:08 – 9.nov 23:38  3-Krittika
27.dec 10:57 – 28.dec 9:15  24-Šatabhiša
29.dec 8:13 – 30.dec 7:54  26-U.Bhadra
4.dec 2:46 – 5.dec 3:44  1-Ašvini
6.dec 5:08 – 7.dec 6:55  3-Krittika
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
25-PurvaBhadra
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
26-UttaraBhadra
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 27-Revati • 2-Bharani • 4-Rohini

7.jan 2:50 – 8.jan 2:49  25-P.Bhadra
9.jan 3:40 – 10.jan 5:19  27-Revati
2021. gads
15.dec 1:09 – 16.dec 4:04  2-Bharani
17.dec 7:10 – 18.dec 10:18  4-Rohini
2022. gads
3.feb 13:04 – 4.feb 12:27  25-P.Bhadra
5.feb 12:38 – 6.feb 13:39  27-Revati
11.jan 7:39 – 12.jan 10:30  2-Bharani
13.jan 13:37 – 14.jan 16:47  4-Rohini
2.mar 23:07 – 3.mar 22:26  25-P.Bhadra
4.mar 22:21 – 5.mar 22:59  27-Revati
7.feb 15:28 – 8.feb 17:57  2-Bharani
9.feb 20:53 – 11.feb 0:01  4-Rohini
30.mar 8:18 – 31.mar 8:00  25-P.Bhadra
1.apr 8:10 – 2.apr 8:51  27-Revati
7.mar 0:21 – 8.mar 2:24  2-Bharani
9.mar 5:01 – 10.mar 8:00  4-Rohini
26.apr 14:26 – 27.apr 14:35  25-P.Bhadra
28.apr 15:10 – 29.apr 16:12  27-Revati
3.apr 10:07 – 4.apr 11:58  2-Bharani
5.apr 14:21 – 6.apr 17:09  4-Rohini
23.mai 19:51 – 24.mai 20:03  25-P.Bhadra
25.mai 20:49 – 26.mai 22:08  27-Revati
30.apr 17:42 – 1.mai 19:40  2-Bharani
2.mai 22:03 – 4.mai 0:47  4-Rohini
20.jūn 2:23 – 21.jūn 2:05  25-P.Bhadra
22.jūn 2:33 – 23.jūn 3:44  27-Revati
27.mai 23:56 – 29.mai 2:09  2-Bharani
30.mai 4:42 – 31.mai 7:30  4-Rohini
17.jūl 10:54 – 18.jūl 9:53  25-P.Bhadra
19.jūl 9:41 – 20.jūl 10:20  27-Revati
24.jūn 5:33 – 25.jūn 7:53  2-Bharani
26.jūn 10:35 – 27.jūn 13:32  4-Rohini
13.aug 20:58 – 14.aug 19:25  25-P.Bhadra
15.aug 18:36 – 16.aug 18:36  27-Revati
21.jūl 11:47 – 22.jūl 13:54  2-Bharani
23.jūl 16:32 – 24.jūl 19:30  4-Rohini
10.sep 7:06 – 11.sep 5:31  25-P.Bhadra
12.sep 4:29 – 13.sep 4:05  27-Revati
17.aug 19:27 – 18.aug 21:05  2-Bharani
19.aug 23:23 – 21.aug 2:09  4-Rohini
7.okt 15:47 – 8.okt 14:37  25-P.Bhadra
9.okt 13:50 – 10.okt 13:31  27-Revati
14.sep 4:27 – 15.sep 5:34  2-Bharani
16.sep 7:25 – 17.sep 9:51  4-Rohini
3.nov 21:18 – 4.nov 20:42  25-P.Bhadra
5.nov 20:26 – 6.nov 20:33  27-Revati
11.okt 13:47 – 12.okt 14:39  2-Bharani
13.okt 16:10 – 14.okt 18:16  4-Rohini
1.dec 2:42 – 2.dec 2:13  25-P.Bhadra
3.dec 2:15 – 4.dec 2:46  27-Revati
7.nov 21:07 – 8.nov 22:08  2-Bharani
9.nov 23:38 – 11.nov 1:37  4-Rohini
28.dec 9:15 – 29.dec 8:13  25-P.Bhadra
30.dec 7:54 – 31.dec 8:16  27-Revati
5.dec 3:44 – 6.dec 5:08  2-Bharani
7.dec 6:55 – 8.dec 9:02  4-Rohini
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 1-Ašvini • 3-Krittika • 5-Mrigašira

8.jan 2:49 – 9.jan 3:40  26-U.Bhadra
2021. gads

13.dec 22:35 – 15.dec 1:09  1-Ašvini
16.dec 4:04 – 17.dec 7:10  3-Krittika
18.dec 10:18 – 19.dec 13:22  5-Mrigašira
2022. gads
4.feb 12:27 – 5.feb 12:38  26-U.Bhadra
10.jan 5:19 – 11.jan 7:39  1-Ašvini
12.jan 10:30 – 13.jan 13:37  3-Krittika
14.jan 16:47 – 15.jan 19:51  5-Mrigašira
3.mar 22:26 – 4.mar 22:21  26-U.Bhadra
6.feb 13:39 – 7.feb 15:28  1-Ašvini
8.feb 17:57 – 9.feb 20:53  3-Krittika
11.feb 0:01 – 12.feb 3:07  5-Mrigašira
31.mar 8:00 – 1.apr 8:10  26-U.Bhadra
5.mar 22:59 – 7.mar 0:21  1-Ašvini
8.mar 2:24 – 9.mar 5:01  3-Krittika
10.mar 8:00 – 11.mar 11:05  5-Mrigašira
27.apr 14:35 – 28.apr 15:10  26-U.Bhadra
2.apr 8:51 – 3.apr 10:07  1-Ašvini
4.apr 11:58 – 5.apr 14:21  3-Krittika
6.apr 17:09 – 7.apr 20:11  5-Mrigašira
24.mai 20:03 – 25.mai 20:49  26-U.Bhadra
29.apr 16:12 – 30.apr 17:42  1-Ašvini
1.mai 19:40 – 2.mai 22:03  3-Krittika
4.mai 0:47 – 5.mai 3:46  5-Mrigašira
21.jūn 2:05 – 22.jūn 2:33  26-U.Bhadra
26.mai 22:08 – 27.mai 23:56  1-Ašvini
29.mai 2:09 – 30.mai 4:42  3-Krittika
31.mai 7:30 – 1.jūn 10:30  5-Mrigašira
18.jūl 9:53 – 19.jūl 9:41  26-U.Bhadra
23.jūn 3:44 – 24.jūn 5:33  1-Ašvini
25.jūn 7:53 – 26.jūn 10:35  3-Krittika
27.jūn 13:32 – 28.jūn 16:34  5-Mrigašira
14.aug 19:25 – 15.aug 18:36  26-U.Bhadra
20.jūl 10:20 – 21.jūl 11:47  1-Ašvini
22.jūl 13:54 – 23.jūl 16:32  3-Krittika
24.jūl 19:30 – 25.jūl 22:35  5-Mrigašira
11.sep 5:31 – 12.sep 4:29  26-U.Bhadra
16.aug 18:36 – 17.aug 19:27  1-Ašvini
18.aug 21:05 – 19.aug 23:23  3-Krittika
21.aug 2:09 – 22.aug 5:10  5-Mrigašira
8.okt 14:37 – 9.okt 13:50  26-U.Bhadra
13.sep 4:05 – 14.sep 4:27  1-Ašvini
15.sep 5:34 – 16.sep 7:25  3-Krittika
17.sep 9:51 – 18.sep 12:40  5-Mrigašira
4.nov 20:42 – 5.nov 20:26  26-U.Bhadra
10.okt 13:31 – 11.okt 13:47  1-Ašvini
12.okt 14:39 – 13.okt 16:10  3-Krittika
14.okt 18:16 – 15.okt 20:51  5-Mrigašira
2.dec 2:13 – 3.dec 2:15  26-U.Bhadra
6.nov 20:33 – 7.nov 21:07  1-Ašvini
8.nov 22:08 – 9.nov 23:38  3-Krittika
11.nov 1:37 – 12.nov 4:02  5-Mrigašira
29.dec 8:13 – 30.dec 7:54  26-U.Bhadra
4.dec 2:46 – 5.dec 3:44  1-Ašvini
6.dec 5:08 – 7.dec 6:55  3-Krittika
8.dec 9:02 – 9.dec 11:29  5-Mrigašira
Dzimšanas Nakšatra (zvaigznājs)
27-Revati
Izvairīties no jaunām aktivitātēm
Nakšatrās • 2-Bharani • 4-Rohini • 6-Ardra

9.jan 3:40 – 10.jan 5:19  27-Revati
2021. gads

15.dec 1:09 – 16.dec 4:04  2-Bharani
17.dec 7:10 – 18.dec 10:18  4-Rohini
19.dec 13:22 – 20.dec 16:15  6-Ardra
2022. gads
5.feb 12:38 – 6.feb 13:39  27-Revati
11.jan 7:39 – 12.jan 10:30  2-Bharani
13.jan 13:37 – 14.jan 16:47  4-Rohini
15.jan 19:51 – 16.jan 22:39  6-Ardra
4.mar 22:21 – 5.mar 22:59  27-Revati
7.feb 15:28 – 8.feb 17:57  2-Bharani
9.feb 20:53 – 11.feb 0:01  4-Rohini
12.feb 3:07 – 13.feb 5:57  6-Ardra
1.apr 8:10 – 2.apr 8:51  27-Revati
7.mar 0:21 – 8.mar 2:24  2-Bharani
9.mar 5:01 – 10.mar 8:00  4-Rohini
11.mar 11:05 – 12.mar 14:01  6-Ardra
28.apr 15:10 – 29.apr 16:12  27-Revati
3.apr 10:07 – 4.apr 11:58  2-Bharani
5.apr 14:21 – 6.apr 17:09  4-Rohini
7.apr 20:11 – 8.apr 23:13  6-Ardra
25.mai 20:49 – 26.mai 22:08  27-Revati
30.apr 17:42 – 1.mai 19:40  2-Bharani
2.mai 22:03 – 4.mai 0:47  4-Rohini
5.mai 3:46 – 6.mai 6:50  6-Ardra
22.jūn 2:33 – 23.jūn 3:44  27-Revati
27.mai 23:56 – 29.mai 2:09  2-Bharani
30.mai 4:42 – 31.mai 7:30  4-Rohini
1.jūn 10:30 – 2.jūn 13:33  6-Ardra
19.jūl 9:41 – 20.jūl 10:20  27-Revati
24.jūn 5:33 – 25.jūn 7:53  2-Bharani
26.jūn 10:35 – 27.jūn 13:32  4-Rohini
28.jūn 16:34 – 29.jūn 19:38  6-Ardra
15.aug 18:36 – 16.aug 18:36  27-Revati
21.jūl 11:47 – 22.jūl 13:54  2-Bharani
23.jūl 16:32 – 24.jūl 19:30  4-Rohini
25.jūl 22:35 – 27.jūl 1:39  6-Ardra
12.sep 4:29 – 13.sep 4:05  27-Revati
17.aug 19:27 – 18.aug 21:05  2-Bharani
19.aug 23:23 – 21.aug 2:09  4-Rohini
22.aug 5:10 – 23.aug 8:14  6-Ardra
9.okt 13:50 – 10.okt 13:31  27-Revati
14.sep 4:27 – 15.sep 5:34  2-Bharani
16.sep 7:25 – 17.sep 9:51  4-Rohini
18.sep 12:40 – 19.sep 15:40  6-Ardra
5.nov 20:26 – 6.nov 20:33  27-Revati
11.okt 13:47 – 12.okt 14:39  2-Bharani
13.okt 16:10 – 14.okt 18:16  4-Rohini
15.okt 20:51 – 16.okt 23:44  6-Ardra
3.dec 2:15 – 4.dec 2:46  27-Revati
7.nov 21:07 – 8.nov 22:08  2-Bharani
9.nov 23:38 – 11.nov 1:37  4-Rohini
12.nov 4:02 – 13.nov 6:47  6-Ardra
30.dec 7:54 – 31.dec 8:16  27-Revati
5.dec 3:44 – 6.dec 5:08  2-Bharani
7.dec 6:55 – 8.dec 9:02  4-Rohini
9.dec 11:29 – 10.dec 14:11  6-Ardra

Translate »