Grāmata Vēdiskie svētki

Pančanga-vēdisko-Svētku-grāmata-vāksGrāmatas tirāža izpārdota!

 

Izdota jauna grāmata „Pančanga. Vēdiskie svētki”. Grāmata palīdzēs izprast pančangas pamatus, mūsu dzīves svarīgākos notikumus, kā arī sniegs visu populārāko vēdisko svētku un vratu aprakstus. Grāmata uzrakstīta kā atbalsts Om-1 kalendāra jaunajai sadaļai par vēdiskajiem svētkiem.

„Pančanga. Vēdiskie svētki” ir jau otrā grāmata saistīta ar pančangas kalendāriem „Om-1” un „Om-2”. 2012.gadā iznāca „Pančangas Rokasgrāmata”, kas detalizēti apskatīja katru pozīciju pančangas kalendāros „Om-1” un „Om-2”. Rokasgrāmatas izdevums piemin vēdiskos svētkus, tomēr nedod to plašu aprakstu. Tam ir savs pamatojums, jo kalendārā vēdiskie svētki nebija izcelti kā specifiska kalendāra pozīcija, drīzāk kā viens no ierakstiem papildinformācijas zonā.No 2014.gada situācija šajā ziņā ir būtiski mainījusies, svētki un vratas (askēzes) ir dotas sistematizētā un pārskatāmā veidā, tādejādie pančangas kalendāru „Om-1” padarot par vēdisko svētku un vratu kalendāru. Tam kā loģisks paralēlais solis ir arī grāmatas „Pančanga. Vēdiskie svētki” iznākšana.

Grāmatā aprakstīti kalendārā minētie svētki un vratas (askēzes), norādīti šo svētku un vratu norises laiki, kā arī ieskicēti galvenie notikumi svētku laikā. Papildus tam grāmatas 2.sadaļa „Dzīves plūsma” ieskicē mūsu dzīves vispāraktuālus jautājumus – kā veidojas mūsu karmiskā struktūra, kā paiet mūsu ikdiena un kā to labāk pieskaņot dabiskajai enerģiju plūsmai. Liela daļa šo jautājumu ir vistiešākā veidā saistīti ar vēdiskajiem svētkiem un vratām (askēzēm). Līdz ar to, grāmata aptver mūsu dzīvies pamatjautājumus – kā attiecībā uz ikdienu, tā svētku dienām. 

Grāmatas galvenais mērķis ir pasniegt viegli uztveramā veidā galvenos mūsu ikdienas jautājumus, kā arī vēdiskos svētkus un vratas. Grāmata neiedziļinās vratu izpildes niansēs vai tehnikās, jo dēļ dažādu skolu un novirzienu atšķirīgajām pieejam un izpratnēm, tas prasītu neaptverami plašus pētījumus. Grāmatas uzdevums ir sistemātiskā veidā parādīt visus nozīmīgākos svētkus gada un katra lunārā mēneša griezumā, kā arī sniegt bāzes izpratni par tiem, un to saistību ar mūsu ikdienu. Lasītājiem arī jāņem vērā, ka par vēdiskajiem svētkiem gan dažādās grāmatās, gan jo īpaši internetā šobrīd var atrast ļoti daudz pretrunīgas informācijas. Arī šajā grāmatā apkopotā informācija nekādā ziņā nevar pretendēt uz galīgo patiesību (kāda attiecībā uz vēdisko un hinduisma tradīciju, dēļ tās neaprakstāmās sazarotības, vienkārši nav iespējama), tomēr, šajā grāmatā pēc iespējas ir nolīdzinātas asākās pretrunas, kā arī pasniegts vairāk izplatītais un plašāk pieņemtais viedoklis. Katrā ziņā šī grāmata var būt noderīga jebkuram interesentam par jogu un vēdisko kultūru pat tad, ja viņam šobrīd nav nolūka veikt kādas vratas vai piedalīties vēdisko svētku pasākumos.

Translate »