Individuālā TaraBala

“Tara” tulkojumā nozīmē – zvaigzne (jeb nakšatra), savukārt “bala” nozīmē – spēks. Līdz ar to, TaraBala parāda izvēlētās Dienas nakšatras labvēlīguma spēku noteiktam Dzimšanas zvaigznājam (Džanma Nakšatrai). Šis ir ļoti svarīgs faktors, kas vienmēr ir jāņem vērā izvēloties Muhurtu. Džanma Nakšatra nozīmē Mēness (Čandra) novietojums individuālajā horoskopā.

Katram cilvēkam ir sava individuālā Dzimšanas nakšatra (viena no šeit uzskaitītajām 27). Dzimšanas nakšatra jeb Džanma nakšatra ir zvaigznājs, kurā cilvēka individuālajā dzimšanas horoskopā atrodas Čandra. Tarabalas tabulas Dienas nakšatra ir nakšatra, kurā muhurtas horoskopā tranzītā atrodas Čandra. Tāpēc, tara bala ļauj izvērtēt izvēlētās dienas nakšatras enerģētisko labvēlību tieši konkrētam cilvēkam. Tara Balu aprēķina savietojot Dzimšanas nakšatru ar attiecīgās Dienas nakšatru. Lai to izdarītu, mums, pirmkārt, ir jāzina sava Dzimšanas nakšatra, un otrkārt, ir jāzina attiecīgās Dienas nakšatra. Dzimšanas nakšatru mēs varam noskaidrot savā individuālā dzimšanas horoskopā. Savukārt, Dienas nakšatru varam noskaidrot apskatoties Kalendārā pozīciju “Nakšatra” jeb citās versijās “Čandra Nakšatra” izvēlētajā datumā.

Nakšatru tranzīti,  Tarabala – Nakšatru spēks

1 Tara-bala – Džanma. Izskats, āriene un personība. Šis tranzīts var veidot kādu bīstamību ķermenim, ja ir aspekti vai savienojumi ar nelabvēlīgām Grahām un Čandra (mēness) dilst. Ja ir labvēļu aspekti un Čandra aug, tas var paaugstināt dabisku dzīves enerģiju un pašpārliecību, atnest veiksmi. Bīstamība ķermenim, neriskējiet. Jāveic ikdienas pienākumi un rutīnas lietas.

2 Tara-bala – Sampat. Dotības, bagātība, atbildības un pienākumu sajūta, uztveres spēja. Tas ir plaukstošs un labvēlīgs tranzīts ikviena finansiāla uzņēmuma sākumam, jutekliskiem apmierinājumiem, dažādām svinībām, ceļojuma sākšanai. Finansiāla labklājība, labs uzturs, ģimenes baudas.

3 Tara-bala – Vipat. Šķēršļi un kavēkļi, profilakse, nāve, stūrgalvība, smags darbs, ceļošana, konkurence. Tas ir bīstams tranzīts jebkādai svarīgai darbībai un var novest pie avārijām, bagātības zaudēšanas un attīstības ierobežojumiem, nepatikšanām ar valsti un augstākstāvošiem, nelaimēm ceļojumos un ar radiniekiem. Bīstamība, zaudējumi un nelaimes gadījumi. Izvairieties no svarīgām lietām.

4 Tara-bala – Kšema. Lietas, kas rada drošību, īpašums, mājas, jaunrade. Šis tranzīts ir ļoti labvēlīgs, un kad iesākam darbības šajās ietekmēs, tad tas nes izaugsmi un auglīgus rezultātus, vēlmju piepildījumu. Jūsu pūles tiek atalgotas. Sekojiet jūsu plāniem.

5 Tara-bala – Pratjak. Nespēja sasniegt izvēlēto mērķi, kļūmes, neveiksmes. Šķēršļi. Konflikts, ienaidnieki. Šim tranzītam ir tendence radīt šķēršļus un barjeras jūsu centienos, bet ja ir aspekti vai savienojumi ar labvēlīgām Grahām, tad tomēr var sagaidīt sekmīgus darbības rezultātus. Šķēršļi jūsu centienos. Atlieciet svarīgas lietas.

6 Tara-bala – Sadhana. Pilnveidošanās, lietderība un produktivitāte. Darbs, kas ir iesākts zem šā tranzīta ietekmē atnesīs vēlmju piepildījumu un sekmes pūļu rezultātos. Vēlmju izdošanās, šajā laikā variet iesākt svarīgas lietas.

7 Tara-bala – Naidhana. Slepkava, postītājs, iznīcināšana, izmaiņas. Zvaigznes vēsta par bīstamību un ierobežojumiem, nepieciešams nogaidīt ar nopietnu uzņēmumu sākumu, tāliem ceļojumu, un izvairīties no nevajadzīga riska. Zaudējumi, nelaimes gadījumi. Negaidiet tūlītējus rezultātus.

8 Tara-bala ir Maitra. Draudzība, izpalīdzība, dharma, apzinība, piekāpība, darbības, kuras persona velta pasaulei. Var gaidīt progresu un labus rezultātus darbībā, kas ir iesākta šā tranzīta laikā. Labi, lai izpildītu parastas lietas.

9 Tara-bala – Antimaitra, Paramaitra. Labākais un vislabākais, ļoti noderīga, rada daudz ieguvumus no dzīves. Šis tranzīts ir labs jaunu draugu iegūšanai, attiecībām ar veciem draugiem, darījumu veikšanai, ceļojuma turpinājumam. Ļoti labi vēlamā mērķa sasniegšanai.

Tarabalas labvēlīguma noteikšana

Nedrīkst aizmirst, ka attiecībā uz tara balu darbojas tas pats princips, kas uz visu pārējo muhurtu. Ja citi apstākļi šo pozīciju pasliktina, tā kļūst vājāka un nelabvēlīgāka, un otrādi. Ja Čandrai un Nakšatras saimniekam (graha, kas pārvalda attiecīgo nakšatru) ir spēcīga aštakavarga, labi aspekti uz to utml, tad arī pati Tara bala atbilstoši pastiprinās. Savukārt, ar negatīviem rādītājiem (vāja aštakavarga, grahas ir niča, slikti aspekti utt), Tara bala atbilstoši pasliktinās. Tas jo īpaši svarīgi kļūst apskatot nelabvēlīgo taru (3-Vipat, 5-Pratjak vai 7-Naidhana) koda skaitli 3, kas dod neitrālu vai pat pozitīvu rezultātu. Atkarībā no pārējo rādītāju ietekmes, šī tara var kļūt vai nu par pilnīgi pozitīvu, vai arī par negatīvu. Tā kā Tara bala ir ļoti svarīgs muhurtas faktors, tad šo apsvērumu nekad nevajadzētu aizmirst.

Dzimšanas Mēness Nakšatra             1-Ašvini

Nr.Pirmā grupaNr.Otrā grupaNr.Trešā grupaTaraNozīmeLabi/SliktiGrahaZiedojums
1Ašvini10Magha19MulaDžanmaBīstami ķermenimSliktiKetuRīsi, dārzeņi
2Bharani11P.Phalguni20P.AšadhaSampatBagātība, veiksmeLabiŠukra 
3Krittika – visa Nakš.12U.Phalguni – pirmās 8 st.21U.Ašadha – neitrālaVipatNelaimes gadījumsSliktiSūrjapalmu cukurs
4Rohini13Hasta22ŠravanaKšemaLabklājībaLabiČandra 
5Mrigašira – visa Nakš.14Čitra – pēdējās 8 st.23Dhaništa – neitrālaPratjariŠķēršļi, kavēkļiSliktiMangalsāls
6Ardra15Svati24ŠatabišaSadhakSasniegumiĻoti labiRahu 
7Punarvasu – visa Nakš.16Višaka – vidējās 8 st.25P.Bhadra – neitrālaNaidhanaBriesmas, draudiĻoti sliktiGuruSezams, zelts
8Pušja17Anuradha26U.BhadraMitraDraugs, labvēlisLabākāŠani 
9Ašleša18Džještha27RevatiParama mitraVislabākais draugsLabiBudha 

Džanma Nakšatra             2-Bharani           

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šukra Rīsi, dārzeņi
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Sampat Bagātība, veiksme Labi Sūrja  
4 Rohini – visa Nakš. 13 Hasta – pirmās 8 st. 22 Šravana – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Čandra palmu cukurs
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Kšema Labklājība Labi Mangal  
6 Ardra – visa Nakš. 15 Svati – pēdējās 8 st. 24 Šatabiša – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Rahu sāls
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Guru  
8 Pušja – visa Nakš. 17 Anuradha – vidējās 8 st. 26 U.Bhadra – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šani Sezams, zelts
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Mitra Draugs, labvēlis Labākā Budha  
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Parama mitra Vislabākais draugs Labi Ketu  

Džanma Nakšatra             3-Krittika            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Sūrja Rīsi, dārzeņi
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Sampat Bagātība, veiksme Labi Čandra  
5 Mrigašira – visa Nakš. 14 Čitra – pirmās 8 st. 23 Dhaništa – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Mangal palmu cukurs
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Kšema Labklājība Labi Rahu  
7 Punarvasu – visa Nakš. 16 Višaka – pēdējās 8 st. 25 P.Bhadra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Guru sāls
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šani  
9 Ašleša – visa Nakš. 18 Džještha – vidējās 8 st. 27 Revati – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Budha Sezams, zelts
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Mitra Draugs, labvēlis Labākā Ketu  
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šukra  

Džanma Nakšatra             4-Rohini             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Džanma Bīstami ķermenim Slikti Čandra Rīsi, dārzeņi
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Sampat Bagātība, veiksme Labi Mangal  
6 Ardra – visa Nakš. 15 Svati – pirmās 8 st. 24 Šatabiša – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Rahu palmu cukurs
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Kšema Labklājība Labi Guru  
8 Pušja – visa Nakš. 17 Anuradha – pēdējās 8 st. 26 U.Bhadra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šani sāls
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Budha  
10 Magha – visa Nakš. 19 Mula – vidējās 8 st. 1 Ašvini – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Ketu Sezams, zelts
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šukra  
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Parama mitra Vislabākais draugs Labi Sūrja  

Džanma Nakšatra             5-Mrigašira         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Džanma Bīstami ķermenim Slikti Mangal Rīsi, dārzeņi
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Sampat Bagātība, veiksme Labi Rahu  
7 Punarvasu – visa Nakš. 16 Višaka – pirmās 8 st. 25 P.Bhadra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Guru palmu cukurs
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Kšema Labklājība Labi Šani  
9 Ašleša – visa Nakš. 18 Džještha – pēdējās 8 st. 27 Revati – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Budha sāls
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Ketu  
11 P.Phalguni – visa Nakš. 20 P.Ašadha – vidējās 8 st. 2 Bharani – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šukra Sezams, zelts
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Mitra Draugs, labvēlis Labākā Sūrja  
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Parama mitra Vislabākais draugs Labi Čandra  

Džanma Nakšatra             6-Ardra  

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Džanma Bīstami ķermenim Slikti Rahu Rīsi, dārzeņi
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Sampat Bagātība, veiksme Labi Guru  
8 Pušja – visa Nakš. 17 Anuradha – pirmās 8 st. 26 U.Bhadra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šani palmu cukurs
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Kšema Labklājība Labi Budha  
10 Magha – visa Nakš. 19 Mula – pēdējās 8 st. 1 Ašvini – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Ketu sāls
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šukra  
12 U.Phalguni – visa Nakš. 21 U.Ašadha – vidējās 8 st. 3 Krittika – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Sūrja Sezams, zelts
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Mitra Draugs, labvēlis Labākā Čandra  
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Parama mitra Vislabākais draugs Labi Mangal  

Džanma Nakšatra             7-Punarvasu            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Džanma Bīstami ķermenim Slikti Guru Rīsi, dārzeņi
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Sampat Bagātība, veiksme Labi Šani  
9 Ašleša – visa Nakš. 18 Džještha – pirmās 8 st. 27 Revati – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Budha palmu cukurs
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Kšema Labklājība Labi Ketu  
11 P.Phalguni – visa Nakš. 20 P.Ašadha – pēdējās 8 st. 2 Bharani – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šukra sāls
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Sūrja  
13 Hasta – visa Nakš. 22 Šravana – vidējās 8 st. 4 Rohini – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Čandra Sezams, zelts
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Mitra Draugs, labvēlis Labākā Mangal  
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Parama mitra Vislabākais draugs Labi Rahu  

Džanma Nakšatra             8-Pušja              

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šani Rīsi, dārzeņi
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Sampat Bagātība, veiksme Labi Budha  
10 Magha – visa Nakš. 19 Mula – pirmās 8 st. 1 Ašvini – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Ketu palmu cukurs
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Kšema Labklājība Labi Šukra  
12 U.Phalguni – visa Nakš. 21 U.Ašadha – pēdējās 8 st. 3 Krittika – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Sūrja sāls
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Čandra  
14 Čitra – visa Nakš. 23 Dhaništa – vidējās 8 st. 5 Mrigašira – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Mangal Sezams, zelts
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Mitra Draugs, labvēlis Labākā Rahu  
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Parama mitra Vislabākais draugs Labi Guru  

Džanma Nakšatra             9-Ašleša             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Džanma Bīstami ķermenim Slikti Budha Rīsi, dārzeņi
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Sampat Bagātība, veiksme Labi Ketu  
11 P.Phalguni – visa Nakš. 20 P.Ašadha – pirmās 8 st. 2 Bharani – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šukra palmu cukurs
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Kšema Labklājība Labi Sūrja  
13 Hasta – visa Nakš. 22 Šravana – pēdējās 8 st. 4 Rohini – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Čandra sāls
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Mangal  
15 Svati – visa Nakš. 24 Šatabiša – vidējās 8 st. 6 Ardra – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Rahu Sezams, zelts
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Mitra Draugs, labvēlis Labākā Guru  
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šani  

Džanma Nakšatra             10-Magha           

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Džanma Bīstami ķermenim Slikti Ketu Rīsi, dārzeņi
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Sampat Bagātība, veiksme Labi Šukra  
12 U.Phalguni – visa Nakš. 21 U.Ašadha – pirmās 8 st. 3 Krittika – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Sūrja palmu cukurs
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Kšema Labklājība Labi Čandra  
14 Čitra – visa Nakš. 23 Dhaništa – pēdējās 8 st. 5 Mrigašira – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Mangal sāls
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Rahu  
16 Višaka – visa Nakš. 25 P.Bhadra – vidējās 8 st. 7 Punarvasu – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Guru Sezams, zelts
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šani  
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Parama mitra Vislabākais draugs Labi Budha  

Džanma Nakšatra             11-P.Phalguni          

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šukra Rīsi, dārzeņi
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Sampat Bagātība, veiksme Labi Sūrja  
13 Hasta – visa Nakš. 22 Šravana – pirmās 8 st. 4 Rohini – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Čandra palmu cukurs
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Kšema Labklājība Labi Mangal  
15 Svati – visa Nakš. 24 Šatabiša – pēdējās 8 st. 6 Ardra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Rahu sāls
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Guru  
17 Anuradha – visa Nakš. 26 U.Bhadra – vidējās 8 st. 8 Pušja – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šani Sezams, zelts
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Mitra Draugs, labvēlis Labākā Budha  
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Ketu  

Džanma Nakšatra             12-U.Phalguni         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Džanma Bīstami ķermenim Slikti Sūrja Rīsi, dārzeņi
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Sampat Bagātība, veiksme Labi Čandra  
14 Čitra – visa Nakš. 23 Dhaništa – pirmās 8 st. 5 Mrigašira – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Mangal palmu cukurs
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Kšema Labklājība Labi Rahu  
16 Višaka – visa Nakš. 25 P.Bhadra – pēdējās 8 st. 7 Punarvasu – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Guru sāls
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šani  
18 Džještha – visa Nakš. 27 Revati – vidējās 8 st. 9 Ašleša – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Budha Sezams, zelts
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Ketu  
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šukra  

Džanma Nakšatra             13-Hasta            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Džanma Bīstami ķermenim Slikti Čandra Rīsi, dārzeņi
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Sampat Bagātība, veiksme Labi Mangal  
15 Svati – visa Nakš. 24 Šatabiša – pirmās 8 st. 6 Ardra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Rahu palmu cukurs
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Kšema Labklājība Labi Guru  
17 Anuradha – visa Nakš. 26 U.Bhadra – pēdējās 8 st. 8 Pušja – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šani sāls
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Budha  
19 Mula – visa Nakš. 1 Ašvini – vidējās 8 st. 10 Magha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Ketu Sezams, zelts
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šukra  
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Parama mitra Vislabākais draugs Labi Sūrja  

Džanma Nakšatra             14-Čitra              

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Džanma Bīstami ķermenim Slikti Mangal Rīsi, dārzeņi
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Sampat Bagātība, veiksme Labi Rahu  
16 Višaka – visa Nakš. 25 P.Bhadra – pirmās 8 st. 7 Punarvasu – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Guru palmu cukurs
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Kšema Labklājība Labi Šani  
18 Džještha – visa Nakš. 27 Revati – pēdējās 8 st. 9 Ašleša – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Budha sāls
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Ketu  
20 P.Ašadha – visa Nakš. 2 Bharani – vidējās 8 st. 11 P.Phalguni – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šukra Sezams, zelts
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Mitra Draugs, labvēlis Labākā Sūrja  
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Parama mitra Vislabākais draugs Labi Čandra  

Džanma Nakšatra             15-Svati             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Džanma Bīstami ķermenim Slikti Rahu Rīsi, dārzeņi
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Sampat Bagātība, veiksme Labi Guru  
17 Anuradha – visa Nakš. 26 U.Bhadra – pirmās 8 st. 8 Pušja – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šani palmu cukurs
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Kšema Labklājība Labi Budha  
19 Mula – visa Nakš. 1 Ašvini – pēdējās 8 st. 10 Magha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Ketu sāls
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šukra  
21 U.Ašadha – visa Nakš. 3 Krittika – vidējās 8 st. 12 U.Phalguni – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Sūrja Sezams, zelts
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Mitra Draugs, labvēlis Labākā Čandra  
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Parama mitra Vislabākais draugs Labi Mangal  

Džanma Nakšatra             16-Višaka           

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Džanma Bīstami ķermenim Slikti Guru Rīsi, dārzeņi
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Sampat Bagātība, veiksme Labi Šani  
18 Džještha – visa Nakš. 27 Revati – pirmās 8 st. 9 Ašleša – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Budha palmu cukurs
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Kšema Labklājība Labi Ketu  
20 P.Ašadha – visa Nakš. 2 Bharani – pēdējās 8 st. 11 P.Phalguni – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šukra sāls
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Sūrja  
22 Šravana – visa Nakš. 4 Rohini – vidējās 8 st. 13 Hasta – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Čandra Sezams, zelts
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Mitra Draugs, labvēlis Labākā Mangal  
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Parama mitra Vislabākais draugs Labi Rahu  

Džanma Nakšatra             17-Anuradha       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šani Rīsi, dārzeņi
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Sampat Bagātība, veiksme Labi Budha  
19 Mula – visa Nakš. 1 Ašvini – pirmās 8 st. 10 Magha – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Ketu palmu cukurs
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Kšema Labklājība Labi Šukra  
21 U.Ašadha – visa Nakš. 3 Krittika – pēdējās 8 st. 12 U.Phalguni – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Sūrja sāls
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Čandra  
23 Dhaništa – visa Nakš. 5 Mrigašira – vidējās 8 st. 14 Čitra – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Mangal Sezams, zelts
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Mitra Draugs, labvēlis Labākā Rahu  
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Parama mitra Vislabākais draugs Labi Guru  

Džanma Nakšatra             18-Džještha         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Džanma Bīstami ķermenim Slikti Budha Rīsi, dārzeņi
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Sampat Bagātība, veiksme Labi Ketu  
20 P.Ašadha – visa Nakš. 2 Bharani – pirmās 8 st. 11 P.Phalguni – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šukra palmu cukurs
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Kšema Labklājība Labi Sūrja  
22 Šravana – visa Nakš. 4 Rohini – pēdējās 8 st. 13 Hasta – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Čandra sāls
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Mangal  
24 Šatabiša – visa Nakš. 6 Ardra – vidējās 8 st. 15 Svati – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Rahu Sezams, zelts
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Mitra Draugs, labvēlis Labākā Guru  
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šani  

 Džanma Nakšatra             19-Mula             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
19 Mula 1 Ašvini 10 Magha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Ketu Rīsi, dārzeņi
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Sampat Bagātība, veiksme Labi Šukra  
21 U.Ašadha – visa Nakš. 3 Krittika – pirmās 8 st. 12 U.Phalguni – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Sūrja palmu cukurs
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Kšema Labklājība Labi Čandra  
23 Dhaništa – visa Nakš. 5 Mrigašira – pēdējās 8 st. 14 Čitra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Mangal sāls
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Rahu  
25 P.Bhadra – visa Nakš. 7 Punarvasu – vidējās 8 st. 16 Višaka – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Guru Sezams, zelts
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šani  
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Budha  

Džanma Nakšatra             20-P.Ašadha       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
20 P.Ašadha 2 Bharani 11 P.Phalguni Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šukra Rīsi, dārzeņi
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Sampat Bagātība, veiksme Labi Sūrja  
22 Šravana – visa Nakš. 4 Rohini – pirmās 8 st. 13 Hasta – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Čandra palmu cukurs
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Kšema Labklājība Labi Mangal  
24 Šatabiša – visa Nakš. 6 Ardra – pēdējās 8 st. 15 Svati – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Rahu sāls
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Guru  
26 U.Bhadra – visa Nakš. 8 Pušja – vidējās 8 st. 17 Anuradha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šani Sezams, zelts
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Budha  
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Parama mitra Vislabākais draugs Labi Ketu  

Džanma Nakšatra             21-U.Ašadha       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
21 U.Ašadha 3 Krittika 12 U.Phalguni Džanma Bīstami ķermenim Slikti Sūrja Rīsi, dārzeņi
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Sampat Bagātība, veiksme Labi Čandra  
23 Dhaništa – visa Nakš. 5 Mrigašira – pirmās 8 st. 14 Čitra – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Mangal palmu cukurs
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Kšema Labklājība Labi Rahu  
25 P.Bhadra – visa Nakš. 7 Punarvasu – pēdējās 8 st. 16 Višaka – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Guru sāls
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šani  
27 Revati – visa Nakš. 9 Ašleša – vidējās 8 st. 18 Džještha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Budha Sezams, zelts
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Mitra Draugs, labvēlis Labākā Ketu  
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šukra  

 Džanma Nakšatra             22-Šravana         

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
22 Šravana 4 Rohini 13 Hasta Džanma Bīstami ķermenim Slikti Čandra Rīsi, dārzeņi
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Sampat Bagātība, veiksme Labi Mangal  
24 Šatabiša – visa Nakš. 6 Ardra – pirmās 8 st. 15 Svati – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Rahu palmu cukurs
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Kšema Labklājība Labi Guru  
26 U.Bhadra – visa Nakš. 8 Pušja – pēdējās 8 st. 17 Anuradha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šani sāls
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Budha  
1 Ašvini – visa Nakš. 10 Magha – vidējās 8 st. 19 Mula – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Ketu Sezams, zelts
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šukra  
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Parama mitra Vislabākais draugs Labi Sūrja  

Džanma Nakšatra             23-Dhaništa        

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
23 Dhaništa 5 Mrigašira 14 Čitra Džanma Bīstami ķermenim Slikti Mangal Rīsi, dārzeņi
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Sampat Bagātība, veiksme Labi Rahu  
25 P.Bhadra – visa Nakš. 7 Punarvasu – pirmās 8 st. 16 Višaka – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Guru palmu cukurs
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Kšema Labklājība Labi Šani  
27 Revati – visa Nakš. 9 Ašleša – pēdējās 8 st. 18 Džještha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Budha sāls
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Ketu  
2 Bharani – visa Nakš. 11 P.Phalguni – vidējās 8 st. 20 P.Ašadha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Šukra Sezams, zelts
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Mitra Draugs, labvēlis Labākā Sūrja  
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Parama mitra Vislabākais draugs Labi Čandra  

Džanma Nakšatra             24-Šatabiša        

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
24 Šatabiša 6 Ardra 15 Svati Džanma Bīstami ķermenim Slikti Rahu Rīsi, dārzeņi
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Sampat Bagātība, veiksme Labi Guru  
26 U.Bhadra – visa Nakš. 8 Pušja – pirmās 8 st. 17 Anuradha – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šani palmu cukurs
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Kšema Labklājība Labi Budha  
1 Ašvini – visa Nakš. 10 Magha – pēdējās 8 st. 19 Mula – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Ketu sāls
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šukra  
3 Krittika – visa Nakš. 12 U.Phalguni – vidējās 8 st. 21 U.Ašadha – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Sūrja Sezams, zelts
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Mitra Draugs, labvēlis Labākā Čandra  
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Parama mitra Vislabākais draugs Labi Mangal  

Džanma Nakšatra             25-P.Bhadra        

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
25 P.Bhadra 7 Punarvasu 16 Višaka Džanma Bīstami ķermenim Slikti Guru Rīsi, dārzeņi
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Sampat Bagātība, veiksme Labi Šani  
27 Revati – visa Nakš. 9 Ašleša – pirmās 8 st. 18 Džještha – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Budha palmu cukurs
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Kšema Labklājība Labi Ketu  
2 Bharani – visa Nakš. 11 P.Phalguni – pēdējās 8 st. 20 P.Ašadha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šukra sāls
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Sūrja  
4 Rohini – visa Nakš. 13 Hasta – vidējās 8 st. 22 Šravana – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Čandra Sezams, zelts
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Mitra Draugs, labvēlis Labākā Mangal  
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Parama mitra Vislabākais draugs Labi Rahu  

Džanma Nakšatra             26-U.Bhadra       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šani Rīsi, dārzeņi
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Sampat Bagātība, veiksme Labi Budha  
1 Ašvini – visa Nakš. 10 Magha – pirmās 8 st. 19 Mula – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Ketu palmu cukurs
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Kšema Labklājība Labi Šukra  
3 Krittika – visa Nakš. 12 U.Phalguni – pēdējās 8 st. 21 U.Ašadha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Sūrja sāls
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Čandra  
5 Mrigašira – visa Nakš. 14 Čitra – vidējās 8 st. 23 Dhaništa – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Mangal Sezams, zelts
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Mitra Draugs, labvēlis Labākā Rahu  
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Parama mitra Vislabākais draugs Labi Guru  

Džanma Nakšatra             27-Revati            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Budha Rīsi, dārzeņi
1 Ašvini 10 Magha 19 Mula Sampat Bagātība, veiksme Labi Ketu  
2 Bharani – visa Nakš. 11 P.Phalguni – pirmās 8 st. 20 P.Ašadha – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šukra palmu cukurs
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Kšema Labklājība Labi Sūrja  
4 Rohini – visa Nakš. 13 Hasta – pēdējās 8 st. 22 Šravana – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Čandra sāls
5 Mrigašira 14 Čitra 23 Dhaništa Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Mangal  
6 Ardra – visa Nakš. 15 Svati – vidējās 8 st. 24 Šatabiša – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Rahu Sezams, zelts
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Mitra Draugs, labvēlis Labākā Guru  
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šani  
Translate »