Grāmata “Personības Pančanga”

Personības Pančanga – ir indiešu astroloģijas slepenā atslēga, lai izprastu dziļākos līmeņus jūsu dzimšanas horoskopa kartē, grāmatai palīdzot atšifrēt šo slepeno šifru. Pančanga ir Indijas almanahs, kas kopš seniem laikiem tika pielietots, lai sakārtotu dažādus kosmiskos faktorus, kas ietekmē dienas kvalitāti. “Pancha” nozīmē pieci, “Anga” nozīmē locekļi, tādejādi Pančanga burtiski nozīmē “pieci locekļi” – vai pieci enerģijas avoti, caur kuriem gaismai ir jāplūst, lai sasniegtu apziņu.

Dzimšanas dienas Pančanga ietekmē mūsu fizisko enerģiju, domāšanas veidu, emocionālo saikni, materiālās vēlmes un drošības sajūtu. Grāmata arī stāsta mums par Gunām, došām Ājurvēdā, ​​Prakriti, čakrām, pieciem pirmelementiem, disfunkcionāliem vai sadegušiem Raši (zīmēm), veiksmes punktiem, Grahām (planētām), kuras atnes laimi un bēdas, kā izvēlēties atbilstošo vārdu, veiksmīgu karjeru, piemērotu partneri un daudz ko citu. Izlasot šo grāmatu jūs būsiet pārsteigti, kā agrāk analizāt horoskopu, neizmantojot personisko Pančangu.

Šī grāmata kalpo par lielisku Pančangas mācību instrumentu, kā arī sniedz lasītājam impulsu izpētīt citas astroloģijas jomas. Detalizēti aprakstīti visi pieci Pančangas elementi, to ietekme uz cilvēku.

Grāmatas saturs

1 Kas ir Pančanga?
2 Prāta izpausme – no smalkas līdz bruto
3 Dina vai Saules diena
4 Nakšatras (zvaigznāji)
5 Tithi (Mēnes diena)
6 Karana (puese Mēness dienas)
7 Nitja joga
8 Pančanga Šuddhi – Pančangas attīrīšana
9 Patiesās gaismas atrašana – Pančanga analīze

Панчанга личности – это секретный ключ Индийской астрологии к пониманию глубочайших уровней Вашей карты, и эта книга поможет раскодировать его тайный шифр. Панчанга – это Индийский Альманах, который применялся с древних времен, чтобы упорядочить эффекты различных космических факторов, которые влияют на качество дня. Панча означает пять, Анга означает конечности, таким образом, Панчанга буквально означает «пять конечностей» – или пять источников энергии, через которые светила должны пройти, чтобы достичь сознания.


Панчанга дня рождения влияет на нашу физическую энергию, образ мышления, эмоциональные связи, материальные желания и чувство защищенности. Он также рассказывает нам о гунах, аюрведических дошах, пракрити, чакрах, пяти великих элементах, дисфункциональных или сгоревших знаках, точках удачи, планет, приносящих счастье и горе, как выбрать правильное имя, лучшую карьеру, подходящего партнера и много другое. После прочтения этой книги, Вы удивитесь, как вы могли раньше анализировать гороскоп, не используя Панчангу личности.
Книга может стать прекрасным пособием для познания Панчанги, а также дает читателю импульс для изучения других областей астрологии.

Содержание
1 Что такое Панчанга?
2 Раскрытие сознания – от тонкого до грубого
3 Дина или солнечный день
4 Накшатры
5 Титхи
6 Карана
7 Нитья йога
8 Панчанга Шуддхи – Очищение Панчанги
9 Нахождение Истинного Света – Анализ Панчанги

Grāmata angļu valodā

Translate »