Pārticība vai pieticība

Saskaņā ar matemātisko sistēmu Aštakavargu, Grahas (planētas) atstāj pēdas, tā saucamos Bindu, dažādās Bhavās (mājās), bet ne tikai atkarībā no izvietojuma horoskopa kartē, bet arī attiecībā pret pārējām Grahām. Graha var dot noteiktu skaitu Bindu katrā Bhavā, atkarībā no situācijas un citu Grahu stāvokļa šajā kartē. 

Aštakavarga tulkojumā nozīmē: «astoņas vargas vai iedaļas». Aštakavarga ir viena no Džotiša Vēdas matemātiskām sistēmām, kuru izmanto, lai noteiktu Raši, Bhavu, dzīves jomu spēku un iespējas. Ar tās palīdzību tiek analizēta un apzināta personas individuālā Karma notiektā dzīves jomā vai laika periodā. Aštakavargu ļoti plaši izmanto dzīves notikumu prognozēšanā – Prašnā, Muhurtā, Gočaru (planētu tranzītu) analīzēs, kā arī darba un karjeras jautājumos, veselības, laulības un ģimenes attiecību izvērtēšanā. Tā ir vienkārša un precīza matemātiska sistēma, kuru lieliski var pielietot ikviens vēdiskās astroloģijas paraktizētājs vai iesācējs.

Labklājība un Bindu skaits

Vittaija – saskaitam kopīgo Bindu skaitu Sarvaštakavargā Lagnai (ascendentam) un 2, 4, 9, 10, 11 Bhavām (mājām). Vairāk par 164 Bindu skaitās veiksmīgs finansiālo perspektīvu rādītājs.

Visu horoskopa Bhavu Bindu kopā ir 337, no kā atņemam kopējo summu (1,2,4,9,10,11). Ja pārpalikums ir mazāks par minēto Bhavu kopsummu, tas norāda par pašpietiekamu cilvēku, kas var vadīt dzīvi un nav tik atkarīgs no ārējo apstākļu ietekmes. Piemērā a) Bindu kopsummā 182. Atņemot no 337, rezultāts ir tikai 155, kas norāda par personai veiksmīga rezultāta iespējām.

Purušārtha un Bindu

Divpadsmit Raši Čakras Bhavas (horoskopa mājas) tiek sadalītas četrās grupās jeb “khandās”. Katra no grupām norāda par Purušārthu jeb cilvēka “četriem dzīves mērķiem”. Kurā no Purušārthām ir vairāk bindu, tā spēcīgāk izpaudīsies kā pašpietiekamība, spēja ietekmēt apstākļus.

Bandhu: 1, 5 un 9 Bhava. Bandhu nozīmē draugi, palīdzība no apkārtējiem. Dharma – taisnīgums, likumīgās vēlmes morālas harmonijas ietvaros. Sociālā misija sabiedrībā, vērtība, ētiska darbība, tikums, kos­miskā kārtība, īstenība, reliģisks pie­nākums un taisnīgums.

Sevaka: 2, 6 un 10 Bhava. Sevaka nozīmē kalpi, darbinieki vai attieksmi kalpojot citiem. Artha – slava un bagātība, vara, labklājības iegūšana, vēlmju realizācija.

Pošaka: 3, 7 un 11 Bhava. Pošaka nozīmē uzturētājs, balsts. Kama, Kāma – vēlmes, prieks jeb fiziskas un emocionālas baudas. Laicīgā mīlestība, kaisle, baudas gūšana, vēlēšanās pēc kaut kā ārpus sevis.

Ghataka: 4, 8 un 12 Bhava. Ghataka nozīmē to, kas rada ciešanas, grūtības un nelaimes. Mokša – absolūta laime, galīga atbrīvošanās. Atbrīve no laicīgiem ierobežojumiem, galīgā sevis realizēšana, saplūšana ar Dievu.

Ja Ghataka (4, 8, 12) skaits ir visaugstākais, personai dzīvē nebūs viegli. Tomēr, ja Ghataka ir mazāks par Pošaka (3, 7, 11), tad cilvēks būs nodrošināts, turīgs. Ja Bandhu (1, 5, 9) skaits ir lielākais, tad persona saņems atbalstu un palīdzību no augstākstāvošiem (darbs, valsts), draugiem un radiem. Tāpat, ja Sevaka (2, 6, 10) ir augstākais, tad cilvēks gūst labumu strādājot vai kalpojot citiem. Veiksmīgākie rezultāti ir tad, ja secība ir sekojoša – Pošaka augstāks par Bandhu, Bandhu par Sevaka, un Ghataka rezultāts ir mazākā summa:
Pošaka> Bandhu> Sevaka> Ghataka

Pirmā piemērā augstākais skaitlis ir Pošaka – 90, zemākais Ghataka – 78.

Otrā piemērā augstākais skaitlis ir Bandhu – 94, zemākais Ghataka – 80.

Izdevumi un bindu

Salīdzinam 2 un 12 Bhavu, ja vairāk bindu ir 2 bhavā, nekā 12, tad ienākumi būs lielāki nekā izdevumi un otrādi, ja 12 Bhavā ir lielāks Bindu skaits, tad izdevumi pārsniegs ienākumus.

Saskaitam 6, 8 un 12 Bhavas Bindu. Vairāk par 76 nozīmē, ka izdevumi pārsniegs ienākumus.

Translate »