Raši Tulja Vatsara Daša

Šī metode kalpo par pamatu Šudaršana Čakras Dašām un aprakstīta Nadi tekstos, pielietojot notikumu laika prognozēšanai. Jēdziens «Muntha» tiek izmantots Tadžika sistēmā, kas balstās uz Saules ikgadējo kustību pa visiem 12 Raši (zīmēm) attiecībā pret natālo izvietojumu, līdzīgi kā šajā metodē.

Tabula vecumam gados un tās atbilstība Bhavām (mājām) sākot no Lagnas (ascendenta)

Māja Vecums gados
1 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109
2 2 14 26 38 50 62 74 86 98 110
3 3 15 27 39 51 63 75 87 99 111
4 4 16 28 40 52 64 76 88 100 112
5 5 17 29 41 53 65 77 89 101 113
6 6 18 30 42 54 66 78 90 102 114
7 7 19 31 43 55 67 79 91 103 115
8 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116
9 9 21 33 45 57 69 81 93 105 117
10 10 22 34 46 58 70 82 94 106 118
11 11 23 35 47 59 71 83 95 107 119
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Galvenais jautājums, kuru nepieciešams analizēt ar šo sistēmu, ir gada ilgums.

Vispārīgie noteikumi

 1. Solījums* dots Raši kartē (horoskopā). Katrs Raši (zīme) tiek vērtēts kā Bhava (māja), neatkarīgi no Bhavu kartes (horoskopa) (Šripadhi Paddati).
 2. Raši un Grahu (zīmju, planētu) Karakatvas (pārvaldnieki) spēlē nozīmīgu lomu notikumu prognozēs.
 3. Kad mēs spriežam par gadu, nepieciešams izvērtēt Bhavu (māju), kurā atrodas Raši (zīmes) pārvaldnieks. Notikumus norādīs Bhava (māja), kurā atradīsies Raši (zīmes) pārvaldnieks. Turklāt, apskatiet pārējās Grahu (planetārās) ietekmes uz Raši (zīmes) pārvaldnieku – Graha Juti un Drišti (planētu savienošanos un aspektus). Tas ir svarīgi, jo to Bhavu Karakatvas (māju pārvaldnieki) kuri saistīti ar Raši (zīmju) pārvaldniekiem, arī būs nozīmīgi šajā gadā.
 4. Nākamais pēc nozīmīguma būs Nakšatra (zvaigznājs), kurā atrodas Raši (zīmes) pārvaldnieks. Notikumi, par kuriem norāda Nakšatras pārvaldnieks, kurā atrodas Raši (zīmes) pārvaldnieks, arī būs būtiski.
 5. Nākamais pēc nozīmīguma būs pats Raši (zīme). Tā Raši Karakatvas (zīmju pārvaldnieki) norādīs par Bhavas (mājas) kopējo ietekmi.
 6. Tāpat jābūt izvērtētam Raši (zīmes) novietojumam attiecībā pret Čandra Lagnu (Raši, kurā atrodas Mēness dzimšanas brīdī).
 7. Izdarot secinājumus, tāpat jāizvērtē kombinācijas, kas attiecas uz analizējamiem notikumiem.
 8. Kad analizējamais gads attiecas uz Raši (zīmi), kuru pārvaldnieks pārvalda divus Raši (zīmes), tad notikumi, par kuriem norāda otrs Raši (zīme), dod dominējošu efektu. Piemēram, gadījumā, ja persona dzimusi ar Lagnu Simha (Lauvas ascendentu), 65 gadus vecumam atbilst 5 Bhava (māja), kuru pārvalda Guru (Jupiters). Tomēr Jupiters kontrolē arī 8 Bhavu (māju), tādēļ notikumus, kas saistīti ar 8 Bhavu, piemēram, nāve, nelaimes gadījumi utt., arī var sagaidīt 65 dzīves gadā.
 9. Notikumi notiks atbilstoši to secībai, dilstošā kārtībā:
  a) gadā, kura Raši (zīmes) pārvaldnieks atrodas attiecīgajā Bhavā (mājā).
  b) gadā, kura Raši (zīmes) pārvaldnieks atrodas tās Grahas Nakšatrā (planētas zvaigznājā), kura pārvalda vai kura aizņem attiecīgo Bhavu (māju).
  c) gadā, kura pārvaldnieks savienojas ar tās Bhavas vai Raši (mājas vai zīmes) pārvaldnieku, kuru analizējam.
  d) gadā, kura Raši (zīme) novietots tajā Bhavā no Lagnas (mājā no ascendenta), kuru analizējam.
 10. Ja attiecīgo Raši (zīmi) un / vai viņa pārvaldnieku ietekmē divas vai vairākas dabīgas labvēlīgas Grahas (planētas), izmantojot Juti vai Drišti (savienojumu vai aspektu), gads būs ļoti labvēlīgs visos aspektos, bet ja Raši (zīmi) un / vai viņa pārvaldnieku ietekmē divas vai vairākas dabīgas nelabvēlīgas Grahas (planētas) caur Juti vai Drišti (savienojumu vai aspektu), gads būs grūts, ar daudz neveiksmēm un problēmām.
 11. Gads, kurā Raši (zīmes) pārvaldnieks ir saistīts ar 6., 8., vai 12. Bhavas (mājas) pārvaldniekiem, un to ietekmē nelabvēlīgas Grahas (planētas), saskaņā ar Bhavas (mājas), kurā pārvaldnieks atrodas rādītājiem, sniedz sliktus rezultātus. No otras puses, gads izrādīsies labs attiecībā uz to Bhavu (māju) nozīmēm, kuras aizņem Raši (zīmes) pārvaldnieks, kad tas ir saistīts ar Trikonu un Kendru pārvaldniekiem un ir labvēlīgu Grahu Drišti (planētu aspekti).
 12. Jebkurš labvēlīgs notikums, kas notiks atbilstoši Raši gadam, kam ir labvēlīgas kombinācijas, bet kuru pārvaldnieks atrodas Dusthanās (6, 8, 12 Bhava), kuras atnes nelaimi, nebūs ilgtspējīgs un vēlāk kļūs par ciešanu avotu.
 13. Uz šo sistēmu Grahu (planētu) vājo vietu atcelšanas princips neattiecas, jo īpaši veselības jautājumos, nelaimes un nāves gadījumos. Attiecīgi, šeit var ignorēt vājo vietu atcelšanu.
 14. Kad konkrētais gads tuvojas tā beigām, nepieciešams pārskatīt arī nākamo gadu, jo īpaši ilgtermiņa notikumiem, piemēram, politiskā situācija, darbs un tā tālāk.
 15. Lai gan notikumi pagātnē tiks izskaidroti vienīgi pamatojoties uz Raši Tulja Vatsara Dašu, prognozējot nākotnes notikumus, iesaku apvienot Vimšottari Dašu, vai jebkuru citu Dašu kopā ar tranzītiem.
 16. 12 Raši (zīmēm) ir 12 gadu cikls, katra Raši (zīme) tiek aktivizēta ik pēc 12 gadiem. Rodas loģisks jautājums, vai tie paši notikumi atkārtosies katru divpadsmito gadu. Atbilde – jā un nē. Ir bijuši gadījumi, kad tie paši notikumi risinājās ikreiz, kad aktivizējās Raši (zīme), un arī gadījumi, kad tas nenotika. No Raši, Grahām un Bhavām (zīmēm, planētām un mājām) noteikti tiks aktivizētas tikai dažas kombinācijas no tām. Papildus norādes un skaidrojumus mēs varam iegūt pēc Vimšottari vai Raši Dašām, kā arī Gočarām (planētu tranzītiem).
 17. Astroloģijā neviens analīžu instruments nav 100% uzticams. Būs gadījumi, kad šī sistēma nespēs sniegt apmierinošus rezultātus. Tomēr manā pieticīgajā pieredzē ir esmu guvis samērā labus rezultātus. Tomēr veiksmīgas prognozes noslēpums ir vairāk nekā divu instrumentu rezultātu sakritība.

“Solījums – terminu lieto analizējot dzimšanas horoskopu, kurā norādīti potenciālie dzīves notikumi, horoskopa īpašnieka iespējas un rakstura iezīmes

Dzīves ilgums un nāve

 1. Dzīves ilgums dalās četrās kategorijās: Balarišta vai nāve bērnībā – līdz 12 gadiem. Alpaiju vai īsa dzīve – līdz 2 gadiem, Madhaiju vai vidējs dzīves ilgums – līdz 75 gadiem un Dirghaiju vai garš dzīves ilgums – pēc 75 gadiem.
 2. Nāve var iestāties gadā, par kuru norāda 8 Bhava (māja) – 8, 20, 32, 44, 66. Gadi, kurus norāda Lagna (ascendents) un 12 Bhava atsevišķos gadījumos arī var atnest nāvi.
 3. Gads, kura Raši (zīmes) pārvaldnieks atrodas 8 Bhavā (mājā) vai kopā ar 8 Bhavas pārvaldnieku. tāpat var atnest nāvi. Nāves brīdis var pienākt gadā, kura Raši (zīmes) pārvaldnieks atrodas tās Grahas Nakšatrā (planētas zvaigznājā), kas atrodas 8 Bhavā (mājā) vai 8 Bhavas pārvaldnieka Nakšatrā.
 4. Gados, kuru pārvaldnieki stipri ietekmē nelabvēlīgās Grahas (planētas) un atrodas 6, 8 un 12 Bhavās (mājās), kas cilvēkam atnes nāvi un ciešanas.

Avots: Materiāļs tulkots no grāmatas RASI TULYA VATSARA DASA, autors Dr.K. GURU RAJESH

Translate »