Bhavu (māju) pārvaldnieku mijiedarbība

Pamatinformāciju par Grahām (planētām) – Bhavu (māju) pārvaldniekiem un par to nozīmi, variet uzzināt izlasot grāmatu «Астрология провидцев». Šeit aprakstīsim papildus informāciju un būtiskus komentārus par šo svarīgo un ne visai vienkāršo jautājumu.

Pirmkārt, jāņem vērā sekojošais:

 • Grahas (planētas), pārsvarā tiek uztvertas kā draudzīgas vai nedraudzīgas atkarībā no tā, kādas Bhavas (mājas) tās pārvalda (skaitot no Lagnas-ascendenta). To sauc par Grahu (planētu) «pagaidu statusu», un tas nav atkarīgs no tā, kāds ir to «dabiskais statuss».
 • Jebkurā gadījumā, Graha (planēta) labvēlīgi ietekmē savu pārvaldāmo Bhavu (māju) jautājumus. Pat sliktas Bhavas (mājas) pārvaldnieks, kā piemēram astotās Bhavas (mājas), labvēlīgi ietekmēs ilgmūžības jautājumus.

Bhavu (māju) pārvaldnieku tabula (Grahu-planētu pagaidu statuss)

Lagna   Pārvaldnieks >

Ascendents

Sūrja
Saule
Čandra
Mēness
Mangal

Marss

Budha

Merkurs

Guru
Jupiters 
Šukra

Venēra

Šani

Saturns

Raši / Zīme Simha / Lauva Karka / Vēzis Meša / Auns
Vriščika / Skorpions
Mithuna / Dvīņi
Kanja / Jaunava
Jupiters
Dhanu / Strēlnieks
Vrišabha / Vērsis
Tula / Svari
Makara / Mežāzis
Kumbha / Ūdensvīrs
Meša / Auns
Mangal / Marss
5 (L) 4 (L) 1, 8 (L)
Lagna
3, 6 (N) 9, 12 (L) 2, 7 (N) 10, 11 (N)
Vrišabha / Vērsis
Šukra / Venēra
4 (O) 3 (N) 7, 12 (N) 2, 5 (L) 8, 11 (N) 1, 6 (L)
Lagna
9, 10 (*)
Mithuna / Dvīņi
Budha / Merkurs
3 (N) 2 (O) 6, 11 (N) 1, 4 (L)
Lagna
7, 10 (N) 5, 12 (L) 8, 9 (O)
Karka / Vēzis
Čandra / Mēness
2 (O) 1 (L)
Lagna
5, 10 (*) 3, 12 (N) 6, 9 (L) 4, 11 (N) 7, 8 (N)
Simha / Lauva
Sūrja / Saule
1 (L)
Lagna
12 (O) 4, 9 (*) 2, 11 (N) 5, 8 (L) 3, 10 (N) 6, 7 (N)
Kanja / Jaunava
Budha / Merkurs
12 (O) 11 (N) 3, 8 (N) 1, 10 (L)
Lagna
4, 7 (N) 2, 9 (L) 5, 6 (O)
Tula / Svari
Šukra / Venēra
11 (N) 10 (O) 2, 7 (N) 9, 12 (L) 3, 6 (N) 1, 8 (L)
Lagna
4, 5 (*)
Vriščika / Skorpions
Mangal / Marss
10 (L) 9 (L) 1, 6 (L)
Lagna
8, 11 (N) 2, 5 (L) 7, 12 (N) 3, 4 (N)
Dhanu / Strēlnieks
Guru / Jupiters
9 (L) 8 (O) 5, 12 (L) 7, 10 (N) 1, 4 (L)
Lagna
6, 11 (N) 2, 3 (N)
Makara / Mežāzis
Šani / Saturns
8 (N) 7 (O) 4, 11 (N) 6, 9 (L) 3, 12 (N) 5, 10 (*) 1, 2
Lagna
Kumbha / Ūdensvīrs
Šani / Saturns
7 (N) 6 (N) 3, 10 (N) 5, 8 (L) 2, 11 (N) 4, 9 (*) 1, 12
Lagna
Mina / Zivis
Guru / Jupiters
6 (O) 5 (L) 2, 9 (L) 4, 7 (N) 1, 10 (L)
Lagna
3, 8 (N) 11, 12 (N)


Apzīmējumi:
L – labvēlīga; N – nelabvēlīga; O – neitrāla; * – īpaši labvēlīga (radža-joga karaka)

Šī tabula ietver tikai orientējošus datus, kuriem nepieciešami precizējumi:

 • Graha (planēta), kura pārvalda Lagnu / Ascendentu, parasti ir labvēlīga. Bet, ja tas ir dabisks nelabvēlis vai pārvalda vēl vienu Bhavu (māju), kam ir nelabvēlīga nozīme, šādos gadījumos tās labvēlīgā vērtība ir vājināta, un noteiktos apstākļos var radīt nevēlamu efektu.
 • Graha (planēta), otrās Bhavas (mājas) pārvaldnieks, parasti ir neitrāla. Tā labvēlīga bagātības un labklājības jomā (otrās Bhavas (mājas) jautājumi, kurus tā pārvada). Taču, būdama maraka (Graha, pārvaldoša nāves cēloni), šī Graha (planēta) var atklāt arī savu negatīvo pusi.
 • Graha (planēta), kas pārvalda trešo Bhavu (māju), lielākoties ir nelabvēlīga, jo tā izpaužas impulsīvi, pēkšņi un negaidīti, un var norādīt par darbībām ar spēka uzspiešanu, vai pretestību. No otras puses, tā kā viņa pārvalda brāļu un māsu Bhavu (māju), tad tā viņiem ir labvēlīga Graha (planēta).
 • Graha (planēta), kas pārvalda ceturto Bhavu (māju) – stūra Bhavu (māju) vai kendras (1, 4, 7, 10)  – ir labvēlīga, ja tas ir dabisks nelabvēlis, bet slikta, ja ir dabisks labvēlis. Kad šī Graha (planēta) ir stipra, tas ir labvēlīgi horoskopa kartes īpašnieka mātei.
 • Graha (planēta), kas pārvalda piekto Bhavu (māju), – kopumā ir labvēlīga, jo tā ir viena no trikonu trikonas (1, 5, 9) Bhavām (mājām). Tas palīdz veidot labvēlīgu karmu.
 • Graha (planēta), kas pārvalda sesto Bhavu (māju), slimību un traumu Bhavu (māja), kopumā ir nelabvēlīga.
 • Graha (planēta), kas pārvalda septīto Bhavu (māju), ir stūra-kendru Bhava (māja), un tai ir spēkā tie paši nosacījumi kā ceturtajai Bhavai (mājai). Šī Graha (planēta), ir labvēlīga horoskopa kartes īpašnieka partneriem.
 • Graha (planēta), kas pārvalda astoto Bhavu (māju), šķēršļu, ienaida un nolieguma Bhavu, ir nelabvēlīga.
 • Graha (planēta), kas pārvalda devīto Bhavu (māju), trikonu (1, 5, 9) un veiksmes Bhavu (māju), lielākoties ir ar labvēlīgu ietekmi.
 • Graha (planēta), desmitās Bhavas (mājas) pārvaldniece, ir stūra-kendru Bhava (māja), un tai ir spēkā tie paši nosacījumi, turklāt šī Bhava (māja) ir vislabākā no kendrām.
 • Vienpdsmito Bhavu (māju) pārvaldošā Graha (planēta), labvēlīga ienākumiem un peļņai, atbilstoši šīs Bhavas (mājas) darbībām. Tomēr viņa lielākoties ir nelabvēlīga horoskopam kopumā, jo tā izpaužas impulsīvi, pēkšņi un negaidīti, spējot radīt slimības un nelaimes gadījumus, tāpat kā sestās Bhavas (mājas) pārvaldnieks.
 • Graha (planēta), kas pārvalda divpadsmito Bhavu (māju), kopumā tiek uzskatīta par nelabvēlīgu, bet pārsvarā tā pēc savām darbībām ir neitrāla; šeit daudz kas atkarīgs no tā, kādu vēl Bhavu (māju), izņemot 12, šī Graha (planēta) pārvalda.

Ja Graha (planēta) kontrolē divas dažādas Bhavas (mājas), tas ir jāņem vērā šīs Grahas (planētas) dabiskais stāvoklis, un abām Bhavām (mājām), kurus tā pārvalda, kā arī tās attiecības ar Grahu (planētu) – Lagnas (ascendenta) pārvaldnieku. Piemēram, 8 un 9 Bhavu (māju) Mithuna Lagnai (Dvīņu ascendentam) pārvalda Šani (Saturns) – viena Bhava (māja) slikta, bet otra laba. Šani (Saturns) pēc savas dabas ir nelabvēlīgs, bet tas ir draudzīgs Budham (Merkuram) – Lagnas (ascendenta) pārvaldniekam. Šani (Saturns) mulatrikona Raši ir Kumbha (Ūdensvīra zīme), šajā kartē pārvalda devīto Bhavu (māju). Tādējādi mēs redzam, ka ka Šani (Saturna) ietekme zināmā mērā ir labvēlīga Mithuna Raši (Dvīņu zīmei). Tomēr, ja horoskopa kartē Šani (Saturns) būs pagaidu ienaidnieks Budham (Merkuram), viņa ietekme vairāk nesīs negatīvu nokrāsu. Atkarībā no dažādiem aspektiem, tā varēs vairāk izpausties kā 8. vai 9. Bhavas (mājas) pārvaldniece. Tādā veidā, konkrētais Grahu (planētu) sadalījums ienes savus grozījumus vispārējos Bhavu (māju) pārvaldnieku vērtēšanas principos.

Vēl viens precizējums:

 • Ja mēs nosakām kādu Grahu (planētu) kā neitrālu vai kurai konkrētā Lagna (ascendents) dotā brīdī ir ar jauktu vērtību, tas nozīmē, ka tā var sniegt kā pozitīvu, tā arī negatīvu ietekmi (atšķirīgu dažādās dzīves jomās), nevis to, ka viņu darbībai ir pastāvīgi neitrāls raksturs. Šāda izpratne būtu kļūdaina.

Piemēram, ja Šani (Saturns) vienlaicīgi pārvalda 8 un 9 Bhavu (māju) Mithuna Lagnai (Dvīņu ascendentam), tad tas zināmā mēra nes sevī labā un ļaunā potenciālu, ietekmi. Gan pozitīvu 9 Bhavai (mājai), gan negatīvu 8 Bhavai – bet savstarpējā ietekme neizslēdz variantus, un pakļaujas noteiktām likumsakarībām, nevis haotiskai ietekmei. Vienā gadījumā būs pozitīvas Grahas (planētas) īpašības, bet citā – tās negatīvs raksturs, atkarībā no Grahas (planētas) attiecībām ar citām Grahām horoskopa kartē.

 

Adhipati Joga

Astroloģijā astrologi bieži pielieto Bhavu un Bhavešu (māju un pārvaldnieku/saimnieku) mijiedarbības metodi. Vēdiskajā astroloģijā to sauc par Adhipati Yoga. Bhavu (māju) pārvaldniekus sauc arī par Karakām, jo Grahas (planētas) rada apstākļus vai notikumus, plāno rīkoties vai darīt. Tukšo horoskopa Bhavu (māju) interpretācija un prognozes nav iedomājas bez šīs astroloģijas metodes. Aprakstus par katru no 12 Bhavu Bhavešu (māju pārvaldnieku) atrašanos 12 Bhavās (mājās), lasiet zemāk.

Bhavu (māju) universālais izvietojums sākas no Kala Purušas (zodiaka) ar Meša raši (Auna zīmi) – 1. Bhavu un noslēdzas ar Mina Raši (Zivju zīmi) – 12. Bhavu. Bhavas no Kala Purušas parāda kā ir strukturēta apziņa. Savukārt, skaitot no dzimšanas horoskopa Lagnas (ascendenta) Bhavas (mājas) parāda, kā apziņa realizējas caur Karmu (likteni) materiālajā pasaulē. Meša un Vriščika Raši pārvalda Mangal, Vrišabhu un Tulu – Šukra, Mithunu un Kanju – Budha, Karku – Čandra, Simhu – Sūrja, Dhanu un Minu – Guru, Makaru un Kumbhu – Šani. Latviski: Auna un Skorpiona zīmi pārvalda Marss, Vēršu un Svaru – Venēra, Dvīņu un Jaunavas – Merkurs, Vēzi – Mēness, Lauvu – Saule, Strēlnieku un Zivis – Jupiters, Mežāzi un Ūdensvīru – Saturns. Kopā 144 kombinācijas – 12 Bhavas (mājas) un 12 pārvaldnieki/saimnieki. 

Grahu (planētu) ietekmi var izteikt matemātiski, reizinot deviņas Grahas ar divpadsmit Bhavām, to mijiedarbībā iegūstot 108 ietekmes. No tām nelabvēlīgas ietekmes ir 64, bet labvēlīgās ir 44. Gočaru (tranzītu) rezultātā Grahas (planētas) realizē 60% negatīvās karmas tendences un 40% ir ar labvēlīgo ietekmi. Tāpat Grahu (planētu) labvēlīgās un nelabvēlīgās tendences izriet no tā, kādu Bhavu Bhaveši (māju pārvaldnieki) tās ir, piemēram Trikonas (1, 5, 9 māja) pārstāvošās Grahas nes pozitīvas tendences, vēl labāk, ja arī Gočarā (tranzītā) tās labi jūtas. Veiksmīgs rezultāts ir tad, kad savstarpēji mijiedarbojas Trikonas (1, 5, 9), kā 5 Bhavas saimnieks 9 Bhavā (L5>9), vai 9 Bhavas saimnieks 5 Bhavā (L9>5), apmainoties vietām, ko sauc par Sthanaparivartana. Vārds “sthana” nozīmē vieta, zeme, pēda, “parivartana” – savstarpēja apmaiņa.

Apraksti par Lagnas un Bhavu saimniekiem Lagnā (ascendenta un māju pārvaldniekiem ascendentā) plašāk lasīt šeit: Lagnešs – Ascendenta pārvaldnieks.

Piemērā Lg-Lagna atrodas Vrišabha Raši (Ascendents, pirmā māja atrodas Vērša zīmē), kuru pārvalda Graha Sk-Šukra (planēta Venēra). Savukārt, pati Graha Sk-Šukra (planēta Venēra) atrodas 11 Bhavā Mina Raši (11 mājā, Zivs zīmē), kuru pārvalda Gu-Guru (Jupiters). Šo kombināciju saīsināti apzīmē L1>11. Otrā Bhava Mithuna Raši  (2. māja Dvīņu zīme) ir tukša, tās pārvaldnieks Budha (Merkurs) atrodas 12 Bhavā Meša Raši (12 mājā Auna zīmē, kuru pārvalda Mangal (Marss) – kombināciju saīsināti apzīmē L2>12.

L1>1

Pirmā Bhava – Tanu Bhava, ķermeņa māja, Es. Ja Lagnešs (ascendenta pārvaldnieks) atrodas pirmajā Bhavā, jeb Lagnā, tā ir ļoti laba situācija. Cilvēks vienmēr jutīsies pārliecinoši, būs stabils, uzticams, disciplinēts, pašpietiekams un mērķtiecīgs. Potenciāls līderis, stiprs un izturīgs. Ļoti stabili pozicionēts. Egocentriski, viņiem nevajag citus (lieli egoisti) ignorē apkārtējo cilvēku viedokli. Persona, kas vienmēr uzņemas atbildību. Partnerattiecībās nebūs ieinteresēts tās uzturēt, var būt vairākas laulības. Pašam cilvēkam labs stāvoklis, bet lai kontaktētos ar šādu cilvēku ir ne visai labi, jo parasti ir galvenais. Ja Lagnešs ir Šubha-Graha (Guru, Šukra, Budha, augoša Čandra), tad pārsvarā tas ir labsirdīgs cilvēks, ja papi Graha (Šani, Mangal, Rahu, Ketu), tad cietīsiet no viņa vairāk. Ja Lagnešs ir Lagnā, cilvēks ir spēcīgs, drosmīgs, gudrs, nepastāvīgs, ar divām vai vairākām sievām. Mahapurusha (ievērojama persona) un svētīts no Saules Dieva.

L2>1

Otrās Bhavas (mājas) saimnieks pirmajā Bhavā – Lagnā (ascendentā) ir visi priekšnosacījumi bagātībai, labi dotumi lai strādātu ar naudu, lai ietekmētu cilvēkus ar runu, oratora spējām. Talants uz dziedāšanu, valodām, labi mācīsies. Parasti simpātiska seja, būs labi un veseli zobi. Var būt laba ģimene. Ja Lagnešs jūtas slikti, tad problēmas ģimenes dzīvē. Viņam ļoti rūpīgi jāseko diētai, jo var arī noindēt vai pats viegli saindēties. Viņam nebūs īpaši laba runa, izplatīs baumas un nepatiesību, būs ļoti egoistisks, nepievilcīgs. Pareiza diēta šim cilvēkam ir līdzeklis materiālai labklājībai. Katrā ziņā, ja otrās Bhavas saimnieks būs Lagnā, šim cilvēkam būs akcentēti jautājumi, kas saistīti ar skaidru naudu.

L3>1

Ja trešās Bhavas saimnieks Lagnā jūtas labi, tad cilvēku pavadīs veiksme visos viņa centienos, sekmējot pārdošanas izaugsmi. Veiksmīgs darbā ar rokām, komunikāciju speciālists, reklāmas sfērā, mākslā, sportā, sacensībās. Labvēlīgi kaut kā izbīdīšanai, izsišanai. Ļoti liels akcents šim cilvēkam uz veselību, tam rūpīgi jāseko veselībai (kā jūtas saimnieks, tāda arī būs veselība). Ja šim cilvēkam radīsies veselības problēmas, viņam palīdzību nespēs dot neviens, vienīgais viņa glābiņš ir darbs ar savu apziņu. Kaimiņi, jaunākie radinieki, kontaktēšanās.

L4>1

Viegli padodas mācības. Var labi pelnīt savā apgūtajā specialitātē, tā nesīs reālu labumu. Persona tieksies pēc greznības un komforta, vēlēsies novīt sev ligzdiņu, pataloģiska tieksme pēc ģimenes. Jebkuras problēmas ģimenes sakarā var šo cilvēku ļoti spēcīgi ietekmēt. Var būt ļoti liels mātes iespaids, patstāvīgi konsultēsies ar māti. Šausmīgi patiks viss, kas kustas, īpaši mehāniskie pārvietošanās līdzekļi. Ja jūtas slikti, tad var būt emocionāli nepastāvīgs un būs problēmas visās iepriekšminētajās lietās.

L5>1

Radža Joga – karaliska kombinācija. Cilvēkam laba karma, dzīvē viss labi, cilvēks nodarbojas ar sportu, šovbiznesu, viņam daudz izklaižu un romantikas. Labi biznesam, cilvēks izglītots un ar labi attīstītu apziņu, viegli rod kontaktus un spēj vienoties. Labas attiecības ar bērniem. Ja Bhavešs nejūtas labi, tad periodiskas problēmas ar valsts varas orgāniem un ar bērniem, problēmas mīlas sfērā, neveiksmīgi darījumi.

L6>1

Kareivīgs cilvēks, ja labi jūtas, konfliktos uzvarēs. Šis cilvēks nebaidās grūtību, uzticams, labi kalpos. Mīl strādāt. Viņu var interesēt medicīna, būs laba veselība. Ja jūtas slikti, nevar ņemt kredītus, būs ļoti lielas problēmas ar tiem, un otrādi, ja labi, tad var. Ja slikti jūtas, tad veselības problēmas, sakāve konfliktos, parādi, cilvēks daudz strādās, bet neviens to nepamanīs, nenovērtēs, neatalgos. Nelaimes gadījumi, avārijas. Slikti partnerim un attiecībām ar partneri. Dzīvē būs daudz jācīnās. Jābaidās no infekcijas slimībām caur seksu.

L7>1

Kā minimums divas laulības. Viņa dzīvē dominē partneris. Daudz pārvietošanās, ceļojumi. Kaut kādi seksuāli skandāli. Labi būt par aktieri, prot mainīt savu būtību, ir vairākas sejas. Ļoti nopietnas attiecības. Ja jūtas labi, tad vienas laulības ir garntētas un tas ievērojami uzlabos viņa statusu. Dzīve atkarīga no partnerattiecībām.

L8>1

Ļoti sarežģīta Prarabha-karma (liktenis no iepriekšējām dzīvēm), cilvēkam upura komplekss, ir kāds liels noslēpums. Viss, kas saistīts ar astoto Bhavu (māju), ir ļoti nopietni, hroniski, neārstējami. Onkoloģijas, audzēju riska grupa. Kaut kas ar seksa tumšajām pusēm, izvirtībām. Cilvēks savas karmas upuris, viņam nav labas noslieces, nav laimes dzīvē, viņu apvaino, dara pāri ģimenē. Viņš nespēj kontrolēt savas emocijas, īpaši seksā, ļoti greizsirdīgs. Pēcnācējiem varētu būt ģenētiski defekti. Cilvēks nabadzīgs. Sievietēm, kuras ir Meša un Tula Lagnas (Auna un Svaru ascendenta) īpašnieces, laba situācija, jo saimnieks jūtas labi, kas nozīmē, ka viņas dzīvos vīra aizbildniecībā. Viņām ekselenta situācija, pārējām slikti. Vienas vienīgas problēmas, ja rodas sarežģījumi, nekādas palīdzības nebūs, nav uz ko paļauties. Attiecību ziņā visvairāk cieš Karka un Simha (Vēzis un Lauva), jo Karkā 7. – 8. bhavu pārvalda Sa-Šani (Saturns). Karka ir ļoti emocionālas un jūtīgas, tiecas pēc attiecībām, bet Sa-Šani tās necieš. Šeit raksturīgas spontānas, negaidītas izdarības, var aizbraukt jumts. Faktors, kas samazina dzīves ilgumu, bet ja saimnieks jūtas labi, var būt gluži pretēji, var stipri paildzināt dzīvi. Šad tad šī kombinācija var iedot kaut ko negaidīti labu, mantojumu vai pēkšņu laimestu. Ja saimnieks jūtas labi, tad var būt arī laba intuīcija. Viņš var būt labs zinātnieks un pētnieks. Taču, viņu vienmēr vajās mistiskas bailes, ja saimnieks jūtas slikti, tad bailes ir pamatotas, dzīvē nebūs nekāda komforta un notikumi risināsies negatīvās sliedēs.

L9>1

Radža Joga – karaliska kombinācija. Ideāls variants, lai kā arī nejustos saimnieks. Te viss ir nopelnīts smagā darbā iepriekšējā dzīvē. Tā ir Dieva palīdzība un aizsardzība, necerēta veiksme, pareizs un pozitīvs cilvēks. Ļoti pareizs un pozitīvs tēvs un viņa ietekme, vēlams klausīt, ko saka tēvs. Cilvēks ir ļoti gudrs, tam filozofiska rakstura prāts, viņš cieši seko savai dharmai. Viņam labi strādāt par policistu, prokuroru, tiesnesi. Šis cilvēks ir taisnīgs un zina kas tā ir. Tā ir laba situācija izglītībai, var strādāt par pasniedzēju. Tā ir veiksme konfliktsituācijās, tā ir palīdzība no Gu-Guru (Jupitera), no valsts, varas, priekšniecības. Labi viss, kas saistīts ar ārzemēm, īpaši labi, ja vēl labi jūtas. Problēmas var būt no tā, ka viņiem viss ir tik labi, ka var kļūt pārlieku optimistiski un slinki.

L10>1

Radža Joga – karaliska kombinācija. Darbaholiķis, darījuma cilvēks, vēlams strādāt patstāvīgi, neatkarīga karjera. Ļoti stiprs cilvēks, neko nebaidās. Pirmatklājejs. Iedzimtas darījuma cilvēka īpašības, ļoti neatlaidīgs, dzelzs veselība. Var ķerties pie jebkura darba, paveiks jebko. Slikti strādāt kolektīvā. Egoists. Met citiem izaicinājumu. 10 Bhavas pārvaldnieks Lagnā (10 mājas saimnieks Ascendentā) cilvēkam neapšaubāmi sniegs noderīgu rezultātu (peļņu), no karaļa vai viņa vadības struktūrām (iestādēm). Šāda persona piedzimst ģimenē ar politiskām interesēm, un viņš tiks audzināts šādā vidē. Jau no piedzimšanas cilvēks dzīvos ar izteiktu vēlmi ieņemt augstus amatus valsts struktūrās, viņa prāts izzina biznesa un politisko aktivitāšu noslēpumus, un, kā jūs varētu gaidīt, cilvēks virzīsies šajā virzienā. Kā parasti uzskata, 10 Bhava (māja), un tās pārvaldnieks 10. bhavā veido neizteiktu raksturu, tas ir kā neapstrādāta zeme bez sēklām, taču, ja iestādam sēklas, kas pārstāv Lagnu (piemēram, ģimenes tradīcijas, ieradumi un paražas, vide un tā tālāk), tad to rakstura izpausmes tiek “sētas”, un tas parādīs atbilstošus rezultātus.

L11>1

Viņi ir ietekmīgi cilvēki, kuriem ir prieks palīdzēt citiem. Komercdarbības rezultātā viņi gūst lielu peļņu, sasniedzot augstu materiālo labklājību. Viņiem ir ietekmīgu draugu loks, tie ir laimīgi, izvēlētie mērķi tiek sasniegti.

L12>1

Ļoti labi jogai, biznesam, kurš saistīts ar mistiku, nāvi un seksu. Visi sākumi beigsies ar zudumiem. Slikti veselībai, ilgāk un grūtāk slimos, būs komplikācijas, var būt īsa dzīve. Neveiksminieks, kuru visi soda par vissīkāko nieku, upura komplekss, var nejauši iet bojā, cietējs. Spēcīga saita ar iepriekšējo dzīvi, kurā tas izbēdzis no kāda soda, kuru jāsaņem šajā dzīvē. Problēmas ar naudu un atkarībām, nespēj apstāties, ja ticis viņu varā. Vājš gribasspēks, izklaidīgs, nespēj koncentrēties, citi to izmanto. Tieksme uz sliktiem ieradumiem. Var būt ierobežota brīvība, trimda, cietums, klosteris u. tml. Liels seksmīlis. Labi emigrēt uz ārzemēm un palikt tur. Cilvēku no minētajām problēmām var glābt vienīgi Joga.

  Otrā Bhava – Dhanu Bhava, bagātības uzkrāšanas māja. Nauda, lakbklājība, ģimenes dzīve.

L1>2

Cilvēks, kurš mīl paēst, ļoti daudz pavāri ar šādu situāciju. Cilvēks koncentrēts uz bagātību iegūšanu, viņam galvenais ir nauda. Šāds cilvēks būs labs ģimenes cilvēks. Ja lagnešs jūtas labi, var būt labs orators, bet ja slikti, tad no viņa runas neko nevar saprast. Rāda labklājības stabilitāti, ja lagnešs jūtas labi, vienmēr naudas būs tik cik vajag. Otrā Bhavapārvalda attiecības ar bankām. Ja jūtas labi, tad pareizi uztver diētu. Par cik, tā ir arī nāves Bhava, tad tam, kuram lagnešs nejūtas labi, varētu draudēt pāragra nāve. Jūtas labi, tad runā patiesību, ja nē, tad melo. Lagnešs otrajā Bhavā (mājā) – erudīts, bagāts, laimīgs, reliģiozs, cēlsirdīgs un kaislīgs. Vecāku laime grūti sasniedzama.

L2>2

Otrās Bhavas saimnieks otrajā Bhavā. Tā ir pati labākā kombinācija, var nekur pat nestrādāt, bet nauda būs tik un tā. Ļoti mīlēs īpaši garšīgi paēst. Labi mācīsies, labi pārvaldīs valodas, labi jutīsies ģimenes dzīvē, vispār viss ļoti labi.

L3>2

Trešās Bhavas saimnieks otrajā Bhavā, ja jūtas labi, tad spējas uz mūziku un dziedāšanu. Pats var pelnīt naudu, taču šeit atkarībā no tā,kā jūtas saimnieks, var izskatīt variantu vai ir vērts taisīt kopēju biznesu ar saviem radiem. Ja saimnieks jūtas slikti, tad taisīt naudu pašam, nav tas labākais variants, labāk arī radus neiesaistīt, bet meklēt spēcīgu partneri. No šīs kombinācijas atkarīga arī cilvēka uzvedība, veiksme kopumā.

L4>2

Šim cilvēkam visa nauda ieguldīta kustamajā un nekustamajā īpašumā. Viņam arī laba situācija lai mācītos. Ja jūtas labi, tad arī tiecas pēc ģimenes. Ieteicams nodarboties ar visu, kas saistās ar zemi, ar lauksaimniecību.

L5>2

Labi biznesam, spekulācijām. Cilvēks labi runā, labas attiecības ar valsti. Sports, izklaides, bērni. Labi biznesam ar sabiedrisko ēdināšanu. Ja Bhavas (mājas) saimnieks jūtas labi, idilliska ģimenes dzīve, bērni palīdzēs, veiksmīga mīlas dzīve.

L6>2

Ja labi jūtas labi, var strādāt par padoto, uz līguma pamata, vai apkalpojošā sfērā, kādā servisā. Labi strādāt medicīnā. Var būt labs pavārs. Naudu pelnīs ar smagu darbu. Ja labi jūtas, tad var ņemt kredītu. Ja jūtas slikti, tad problēmas ar naudu, dažādas saindēšanās, var izplatīt baumas, aprunāt, var būt parādi un konflikti ap naudu. Rupji lamājas. Slikti gatavo un daudz ēd. Mānās, nerunā patiesību. Problēmas personiskajā dzīvē un ģimenē, tur nav laimes. Problēmas ar dzīvniekiem. Grūti sakrāt naudu, tā iztek caur pirkstiem.

L7>2

Vismaz divas laulības, mātei iespējama apšaubāma reputācija. Partneris prot labi gatavot, vai strādā par pavāru. Partneri var būt sponsori, nauda no ārzemēm. Partneri ilgi var dzīvot šķirti, var būt depresijas. Darbs var būt saistīts ar naudas došanu uz parādā, kopumā, labi strādāt ar naudu, var būt bagāts, ienākumu avots, kas saistīts ar ceļošanu. Norāda uz spējām medicīnas jomā.

L8>2

Ja jūtas labi, tad tā ir labvēlīga kombinācija, nauda ne no kurienes. Var droši precēties, partneris būs nodrošināts, nauda nāks no dažādiem neizskaidrojamas izcelsmes avotiem. Var arī droši ņemt kukuļus, nekad nepieķers, bet tikai tad, ja labi jūtas. Nauda caur seksu, caur dažādiem mantojumiem, laimestiem. Ja jūtas slikti, tad visādas atkarības, izplata melus un nepatiesību, nespēj glabāt noslēpumus, dažādas slimības caur pārtiku, var būt problēmas ar runu, var būt slepeni ienākuma avoti, bet naudas nebūs daudz. Nauda caur nāvi, vai saistīta ar nāvi, labi strādāt par apdrošinātāju.

L9>2

Ja jūtas labi, tad būs viegla nauda un tās būs daudz. Iedzimta labklājība (Bhagja) caur naudu, šāds cilvēks nekad nebūs nabags. Tā ir veiksme visā, kas saistīts ar naudu. Viņš var pasniegt filozofiju, var būt par mācītāju, viņam ir ļoti labas runas spējas. Viņam ir arī labas pavāra spējas. Ļoti pārliecinoša āriene. Nauda saistīta ar ārzemēm un ar tēvu. Var iegūt svarīgas zināšanas. Nauda caur varu, priekšniecību, ļoti labi darbam bankā, vai kādās citās finanšu iestādēs. Var būt ļoti laba ģimene, vai ģimene saistīta ar ārzemēm. Sliktais ir tas, ka var rasties zaudējumi no pārlieku liela optimisma.

L10>2

Pelna naudu ar savu darbu. Vienmēr saka patiesību. Labs pavārs, labi strādāt sabiedriskajā ēdināšanā. Laba kombinācija naudai. Viņš var būt labs zobārsts, vai ausu, kakla un deguna speciālists, ārsts dietologs. Var būt juvelieris. Var būt tulks. pasniedzējs, dziedātājs, var strādāt ar naudu, tas var būt bizness, saistīts ar ģimeni. Ja saimnieks jūtas slikti, tad periodiskas problēmas visās augstākminētajās sfērās, ar naudu, ar biznesu. Ģimene var izpostīt biznesu, tas var būt mazapmaksāts darbs, cilvēks var neķītri lamāties. Tādam nevar ticēt, viņš ir melis. Kaut kādas diētas slimības.

L11>2

Vienkārši ekselenta kombinācija, cilvēks ļoti bagāts. Ar naudu nekad nebūs problēmas. Valodu zināšanas. Nauda var būt saistīta ar pārtiku, ar produktiem.

L12>2

Ļoti svarīga kombinācija. Var būt nāve caur diētu, noindēšanās, vai kas tamlīdzīgs, problēmas ar apetīti abos virzienos. Jāēd ļoti uzmanīgi, labāk tikai ajūrvēdiskus produktus. Parasti šie cilvēki ir ļoti negausīgi ēdāji, viņiem ir ļoti lielas veselības rezerves. Īpaši bīstama situācija šeit ir gaļas ēdājiem, noteikti slimos ar slimībām, kas izsauktas no diētas pārkāpumiem. Biežas saindēšanās, viņi būs ļoti vārīgi un jūtīgi pret produktu kvalitāti. Ēdīs dīvainus un nepazīstamus produktus, visādi brīnumi saistīti ar pārtiku, var ēst, piemēram, jēlu gaļu. Gala rezultātā par to būs jāsamaksā ar veselību. Šis cilvēks var būt vai nu ļoti resns, vai gluži pretēji, absolūts kaulu kambaris. Ja saimnieks jūtas slikti, var būt problēmas ar runu, var raustīt valodu. Ja jūtas labi, būs spējas uz svešvalodām. Te var būt arī netīra nauda, azartspēles, var mānīties. Labvēlīga situācija nabadzībai, ja nauda arī ir, tad tā pēkšņi var pazust, vai rodas nekontrolējami, nesakarīgi un napamatoti tēriņi. Šim cilvēkam ar naudu labāk būt uz “Jūs”. Visādi sodi, parādi. Var pelnīt ārzemēs, vai ienākumi no ārzemām, tai skaitā ziedojumi. Veselības pasliktināšanās, mūža garuma samazināšanās. Problēmas personiskajā dzīvē, var novest pie nabadzības.

  Trešā Bhava, Sahadža Bhava – brāļu māja. Izlēmība, cilvēka talanti.

L1>3

Lagnešs trešajā Bhavā – drosmīgs, bagāts, dāsna, veiksmīgs, gudrs, laimīgs un kaislīgs. Brāļi būs noderīga. Ja jūtas labi, tad cilvēks ar stipru gribasspēku, varens, ja jūtas slikti, tad tādu tēlos. Ja lagnešs trešajā Bhavā ir Uča (eksaltācijā), tad tā ir ideāla situācija, jo cilvēks ir ļoti stiprs, pat pats nenojaušs. Ja lagnešs jūtas labi, tad ir stipra veselība.

L2>3

Otrās Bhavas saimnieks trešajā Bhavā. Var pelnīt naudu patstāvīgi, ļoti laba kombinācija, nebaidās no riska, var pelnīt caur risku, riskējot ( bet tikai izvērtējot, kā jūtas saimnieks). Ja saimnieks jūtas slikti, tad bieži izmantos neatļautus paņēmienus, cilvēks būs agresīvs un bieži lamāsies.

L3>3

Viss ir ļoti labi, veiksme, dotības jebkurā jomā, spēja visu novest līdz galam. Spējas uz rakstniecību, žurnālistiku, dzejoļiem. Īsās (vienas dienas ietvaros) pārvietošanās bhava, labs šoferis.

L4>3

Viņa spēki novirzīti, lai panāktu stabilitāti dzīvē, interese par mokšu. Ļoti mērķtiecīgs un stabils, viņu arī spēcīgi mēģinās atbalstīt māte. Ja jūtas slikti, tad no šī cilvēka var sagaidīt džādus pārsteigumus, emocionāli nestabils, ļoti sentimentāls.

L5>3

Intelektuāls agresors, spiež ar savu intelektu. Piedzīvojumu meklētājs. Nauda var nākt caur mākslu, grāmatu rakstīšanu, labi nodarboties ar sportu. Tieksme pēc bērniem. Ja saimnieks jūtas labi, cilvēks mērķus sasnbiedz, ja slikti, tad problēmas mērķu sasniegšanā, jūtas labi, tad pie minimālas piepūles maksimāli rezultāti, jūtas slikti, tad pretēji. Ja šīs kombinācijas īpašniece ir sieviete, tad viņa pati atrod sev vīrieti un apprecē ar sevi.

L6>3

Šis cilvēks ir piedzīvojumu meklētājs, donkihots, vientuļš vilks, karavīrs, policists, prokurors, labs advokāts, šoferis, žigolo, geiša. Šis cilvēks ļoti daudz strādā. Var būt labs pārdevējs, pārdos jebko, jebkuram. Tiesas procesos vienmēr vinnēs. Labi mākslai, ar deju uz tu. Ja jūtas slikti, tad visur problēmas, it īpaši kas attiecas uz mūziku. Konflikti ar radiem, jaunāko radu var nebūt, vai tie var agri iet bojā. Mānīsies, būs kazanova. Problēmas ar kaimiņiem. Problēmas ar autotransportu, cietīs vairāk nekā automašina. Karā var tikt nogalināts. Radi neatdos parādus. Saīsina cilvēka dzīves garumu. Avārijas, katastrofas. Vājš gribasspēks, dažādi netikumi.

L7>3

Šāda kombinācija piešķir cilvēkam drosmīgu, vai nekaunīgu partneri. Var būt aizture laulībā, vai vēlas laulības. Slepenas seksuālas attiecības ar tuviem radiem. Partneris, kuram patīk dažādi piedzīvojumi. Partneris var būt mākslinieks, dzejnieks, vai mūziķis. Te var būt bizness ar radiniekiem.

L8>3

Cilvēks, kas savā darbā saistīts ar mistiku, labi strādāt sfērās, kas saistīta ar nāvi, azartspēlām, zinātniskiem apcerējumiem. Greizsirdība un alkohols. Var piemist zaglīgas tieksmes, problēmas ar radiem. Uzmanīgi ar auto.

L9>3

Patstāvīgs cilvēks, kurš paļaujas uz saviem spēkiem. Viņam nav vajadzīgi partneri. Veiksmīgs uzņēmējs. Var būt sludinātājs, ideju bīdītājs, labs reklāmas bīdītājs, ideju tirgonis. Ļoti labi aktierim, māksliniekam. Ienākumi caur jaunākiem radiem, māsām, brāļiem. Tie var arī atrasties ārzemēs. Viņam var būt ļoti labi kaimiņi. Cilvēks apsēsts ar idejām, fanātiķis. Labi komunikāciju biznesā, labs rakstnieks, vai vienkārši cilvēks ar labām rokām, kam viss padodas. Pārsvarā savus mērķus vienmēr sasniegs. Viņam labvēlīgi ir pārvietoties, braukt komandējumos. Būs kompetents savā darbā.

L10>3

Ļoti apņēmīgs, patstāvīgs un neatkarīgs uzņēmējs. Vientuļais vilks, visu dara pats. Darbs par šoferi vai komunikāciju sfērā. Labi kaut ko tirgot, mārketings, reklāma. Izdevniecības bizness, var pārdot savus romānus. Bizness ar datoriem. Mūzikas un mākslas bizness, dejotājs, sportists. Labi izspiest naudu no saviem kaimiņiem, labi strādāt par kaskadieri, tā ir riska Bhava, labi biznesā ar jaunākiem radiem. Labi jebkuram darbam ko dara ar rokām. Tas viss tad, ja labi jūtas saimnieks, bet ja jūtas slikti, tad problēmas un nekas vairāk nesanāk, viss šķērsām. Cilvēks pārvērtē savas spējas. Tad maksimums piepūles un minimums rezultāta, visādi negaidīti šķēršļi un kritieni. Izturības un pacietības trūkums.

L11>3

Superīga kombinācija, milzums variantu. Var būt sportists. Ļoti uzņēmīgs, var realizēt visas savas vēlēšanās. Raksturs ir enerģisks, naudu var nopelnīt ģimenes biznesā vai sadarbībā ar brāļiem un māsām, radiniekiem.

L12>3

Nopietna katastrofa biznesā. Vispār katastrofa jebkuram sākumam. Viss spēks pazudīs svilpienā, darbam spēka nepietiek. Cilvēks, kas nespēj glabāt noslēpumus. Cilvēka darbībām var piemist krimināls raksturs. Šī ir riska Bhava, pie šīs kombinācijas cilvēks nedrīkst pieļaut ne mazāko risku, jo 12. Bhava, savukārt, ir zaudējumu Bhava. Šie cilvēki būs ļoti uzmanīgi un neuzņēmīgi. Cilvēks ar vāju gribu un bezspēcīgs. Grūti izpausties un kautrīgs. Jaunāko radu vai nu nebūs vispār, vai kaut kādas problēmas ar viņiem, arī pāragra to nāve. Zaudējumi saistīti ar transportu. Nelaimes gadījumi ceļā, pārvietojoties. Vispār šim cilvēkam visur un visā jābūt ļoti uzmanīgam, viņam ir ieslēgta sarkanā lampiņa. Maniakālas tieksmes seksa sakarā. Bieži kļūdās, vai viņam nebūs taisnība. Viņš vai nu dos, vai uzklausīs nepareizus padomus.

   Ceturtā Bhava, Bandhu Bhava – mātes un laimes māja.

L1>4

Lagnešs ceturtajā Bhavā – sniedz prieku vecākiem, brāļiem / māsām, ir nekustamais īpašums, apkārtējo cieņa, pievilcība, laimīga dzīve. Viņš strādā ar labdara (misionāra) dedzību. Ja jūtas labi, būs labs ģimenes cilvēks, visu vilks mājās, vīs ģimenes ligzdiņu. Labvēlīgi nodarboties ar lauksaimniecību, derīgo izrakteņu meklēšanu, apslēpto mantu. Labi nodarboties ar apģērba biznesu ( šūt -pārdot ). Ja lagnešs ir 4. Bhavā, mūsu priekšā emociju cilvēks, kam emocijas ir pirmajā vietā. Tieksies pēc stabilitātes, pēc ģimenes dzīves, tieksies iegūt zināšanas. Kā viņam veiksies šajās jomās atkarīgs no tā, kā jutīsies lagnešs šajā Bhavā. Cilvēks būs dinamisks, ļoti stipri saistīts, pat atkarīgs no mātes.

L2>4

Otrās Bhavasaimnieks ceturtajā Bhavā, vai nu ieguldīs naudu nekustamajos īpašumos, vai ieraks zemē, atkarībā no tā, kā jūitas saimnieks. Ja jūtas labi, tad var veiksmīgi darboties ar nekustamajiem īpašumiem, darījumi tiks veikti savlaicīgi un nesīs cerēto rezultātu. Šeit arī attiecības ar māti, vairāk, vai mazāk ģimene. Labumi no zemes, no lauksaimniecības.

L3>4

Cilvēks, kurš grib novīt ģimenes ligzdiņu, tiecas pēc īpašumiem. Mātes Bhava, ja saimnieks jutīsie labi, būs mātes atbalsts, arī izglītības Bhava. Kā mūsu nekustamais īpašums saistīsies ar kaimiņiem, kā viņi to uztvers un ietekmēs. Vai mums neliks šķēršļus mūsu ģimene. Emocionālais stāvoklis.

L4>4

Ļoti laba kombinācija, laba izglītība, īpašumi, labi ģērbjas, emocionāli stabili. Laba ģimene, bieži vien, ne viena vien. Ļoti pozitīvi visam, kas saistīts ar zemi.

L5>4

Radža Joga. Ļoti labi visām dzīves sfērām, veiksmīgi var strādāt par pasniedzēju. Labi veiksmīgai mīlai un ģimenes dzīvei. Laba izglītība, tā nes reālu labumu. Labi visam, kas saistīts ar kustamo un nekustamo īpašumu. Laba māte.

L6>4

Var strādāt servisa sfērā, būt mehāniķis, celtnieks, labi trenēt dzīvniekus. Labi izglītības sfērai, var būt psihologs. Ja 6/4. jūtas slikti, tad mācību procesā būs negaidītas problēmas, konflikti, problēmas mācībās, bastošana. Konflikti ģimenē kā tādi. Avārijas un problēmas, saistītas ar kustamo un nekustamo īpašumu. Tā ir nestabila nervu sistēma, agresīva psihe, cilvēks var būt maniaks. Problēma lauksaimniecībā, konflikti ar māti, sarežģījumi ģimenes dzīvē. Traumas caur kustamo un nekustamo īpašumu. Laba konfigurācija cilvēkiem, kuri nodarbojas ar celtniecību.

L7>4

Laulības būs 100%, ļoti laba kombinācija. Ja 7. Bhavasaimnieks jūtas labi, būs labas laulības, ja jūtas slikti, būs konflikti ar sievasmāti, vai vīramāti. Ja jūtas slikti, tad partnerim var būt problēmas ar kustamo vai nekustamo īpašumu. Ja jūtas labi, tad emocionālais līmenis pēc kāzām strauji stabilizējas, mājoklis pēc kāzām uzlabosies, bet ja jūtas slikti, tad partneris var būt emocionāli nestabils. Ja 7/4 jūtas labi, tad pēc kāzām karjera iet uz augšu, ja slikti, tad otrādi. Ja labi, tad mājās labas attiecības ar partneri. Ja jūtas labi, tad šķiršanās gadījumā īpašums paliks Jums, bet ja slikti, tad partnerim. Šī kombinācija nozīmē arī ļoti izglītotu partneri.

L8>4

Ja jūtas labi, var saņemt mantojumu, vai negaidītu dāvanu. Slikti mātei un viņas veselībai. Ja jūtas labi, tad psiholoģiskais stāvoklis nestabils, bet ja jūtas slikti, tad problēmas ar psihi. Ja jūtas labi, var saņemt apdrošināšanu zaudējumu gadījumā, ja jūtas slikti, labāk dzīvot mājās. Šim cilvēkam labvēlīgi strādāt apdrošināšanas sfērā, nav ieteicams darboties ar nekustamo īpašumu. Šim cilvēkam labvēlīgas ir netradicionālas sfēras. Viņu vajā nelaimes gadījumi, slikti dzīves apstākļi, nespēja glabāt noslēpumus.

L9>4

Radža Joga. Ienākumi caur ģimeni. Labvēlīgi nodarboties ar kustamo un nekustamo īpašumu un ar celtniecību. Viņam ir laba ģimene. Ļoti labi nodarboties ar lauksaimniecību, labi visam, kas saistīts ar zemi. Laba izglītība, vēlams mācīties ārzemēs. Labi braukt ar auto, īpaši tālus gabalus. Labi, lai strādātu izglītības sfērā. Būs ļoti laba māte, labi veiksmei dzīvē vispār, vesela psihe, stipri stāv uz kājām, stabila nervu sistēma. Ienākumi var būt saistīti ar tēvu ( uzdāvinās auto, piemēram). Māte var, beidzot, apprecēties (trešo reizi), bet nav īpaši laba kombinācija tēva veselībai, var priekšlaicīgi nomirt.

L10>4

Bizness saistīts ar kustamo vai nekustamo īpašumu, celtniecība, arhitektūra, dizains, interjers. Te var būt arī viesnīcu bizness, lauksaimniecība, jebkura veida iekārtas, augstā mode (izgatavot un pārdot). Bizness saistīts ar puķēm, ainavu bizness, kaut ko iegūt no pazemes, derīgie izrakteņi. Ļoti labi darbam saistītam ar emocionālo bisnesu (psiholoģija). Bizness saistīts ar māti, bizness saistīts ar jebkādu ražošanu. Būs labs auto. Ja jūtas slikti, tad visās šajās nozarēs būs problēmas. Problēmas būs ar mātes personisko dzīvi. Rūpīgi jāizvērtē auto iegāde.

L11>4

Jānodarbojas ar kustamo un nekustamo īpašumu, celtniecību, arhitektūru. Daudz iespēju, viss forši. Veiksmīga māte. Ienākumi caur emocionālo stāvokli, ļoti nosvērts un stabils cilvēks. Laba situācija lai pārvaldītu cilvēka masas, labs organizators. Labi visam, kas saistīts ar zemi. Izglītība dos reālus ienākumus, tāpēc ieteicams mācīties.

L12>4

Īpašumu zaudēšana. Mātes slimības. Emocionālā stāvokļa problēmas, problēmas ar nervu sistēmu, nekontrolējamas emocijas. Risinājumi un lēmumi pieņemti uz emociju pamata. Ja jūtas slikti (piem. Midhuna lg un sk ir 4 Bhavā) var būt ķīlu zaudēšana kredīta gadījumā. Lēmums ņemt kredītu balstās uz emocijām nevis aprēķinu. Nelabvēlīgi lauksaimniecībai. Viņu mānīs, viņam liks maksāt vairāk, jeb tēriņi būs lielāki kā plānots. Te var arī būt nāve caur kustamo un nekustamo īpašumu. Var būt slikts mājoklis. Var kļūt par bezpajumtnieku. Var kļūt par bēgli var slapstīties, var nonākt cietumā. Māte var dzīvot ārzemēs, vai pāragra viņas nāve. Problēmas personiskajā dzīvē, slikti mācās vai mācās ārzemēs. Nelaimes dabas stihijās. Ģimenē arī viss ir slikti, ģimene var būt ārzemēs. Problēmas ģimenē būs jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūtas saimnieks.

   Piektā Bhava, Putra Bhava – bērnu un intelekta māja. 

L1>5

Lagnešs piektajā Bhavā – vecāku laime netiek garantēta, pirmais bērns var tikt zaudēts. Cilvēks ir cēls, draudzīgs, ātras dabas, viņus atbalsta augstākstāvošie, tiecas kalpot citiem. Cilvēks norūpējies par savu apziņu un norāda, ka tā viņam rūp, ieinteresēts tās attīstībā. Diezgan attapīgs cilvēks, vairāk vai mazāk interesēsies par garīgiem aspektiem, ļoti stipri meklēs mīlestību. Tieksme uz izklaidēm. Romantisks. Var būt radošs. Ja lagnešs jūtas slikti, var būt nosliece uz azartspēlēm. Var nodarboties arī ar spekulācijām, darboties biržā, pieņemt ātrus lēmumus, bet tikai tad, ja lagnešs jūtas labi, ja jūtas slikti, tad uz visu to būs tieksme, bet tas slikti padosies. Tieksme uz bērniem. katrā ziņā bērna piedzimšana šim cilvēkam būs pagrieziena punkts viņa dzīvē, kaut kas noteikti mainīsies. Lg/5. nozīmē attiecības ar varu. Lielā mērā šā cilvēka dzīve būs atkarīga no tā, vai viņš attīstīs savu apziņu, vai nē. Ja lagnešs ir papi Graha, tad pašam cilvēkam tas lielu lomu nespēlē, bet tam ar ko viņš tiksies, tas ir būtiski.

L2>5

Otrās Bhavasaimnieks piektajā Bhavā. Ja saimnieks jūtas labi, tad nauda nāks caur mīlestību, caur bērniem, spekulācijām un dažādi em riskantiem pasākumiem, kazino? Ja jūtas slikti, tad zaudējumi caur mīlestību un bērniem. Piektā Bhavair apziņa, ja jūtas labi, būs dikti gudrs, bet ja slikti, tad runās visādas muļķības, tērēs naudu degradācijai, atkarībām. Izklaide un atpūta, ja jūtas slikti, napratīs atpūsties, tērēs bezjēdzīgi. Valsts un vara, ja jūtas labi, tad nebūs problēmu ar VID piemēram.

L3>5

Trešās Bhavasaimnieks piektajā Bhavā, bērna aukle jāmeklē ar šādu kombināciju, liels bērnu mīļotājs, mīlestība un pēcnācēju radīšana ir galvenie šā cilvēka draivi. Šim cilvēkam ļoti nozīmīgi ir panākumi mīlestības laukā, viņš vienkārši ir mīlestības maniaks. Intelektuālā darbība, ja jūtas labi, ieteicams nodarboties ar sportu, aktiermākslu, izklaidēt cilvēkus, viņam jāattīsta sava apziņa. Labi spekulācijām, biržai, būt brokerim, tieksme uz zināšanām. Ja nejūtas labi, var būt problēmas ar finanšu dienestiem.

L4>5

Radža Joga. Labi visam, kas saistās ar spekulācijām, ar kustamo un nekustamo īpašumu. Ļoti romantisks, viņa dzīvē daudz mīlestības, ātri iemīlas. Strādā pie apziņas attīstības. Daudz sporto, patīk antikvārs. Mīl bērnus un sievietes. Kaut kādā mērā var būt mācītājs, vai teoloģijas pasniedzējs. Cilvēks dvēsele.

L5>5

Te viss ir excelent. Satriecoši laba karma, dzīvē viss ir fantastiski, cilvēks ir attīstīts, sportisks un veiksmīgs. Vienīgā problēma, ka var būt pārāk izvirtis savās vēlmēs.

L6>5

Konflikti ar bērniem, aborti un spontānie aborti sievietēm, bērniem var piemist kriminālas novirzes, vai vienkārši sarežģīta un problemātiska dzīve. Ar tiem var notikt avārijas, nelaimes gadījumi, slimības. Tas var norādīt uz pedofiliju. Šā cilvēka apziņa virzīta uz konfliktiem, vardarbību, nesavaldību, var novest pie nabadzības. Apkārtējo pasauli viņi redz naidīgi, viņi ieņem aizsardzības pozu. Viņi ātrāk kā citi dibinās attiecības, iemīlēsies un tikpat ātri beigs šīs attiecības. Viņi var bieži mānīties. Bet šī kombinācija ir laba, lai nodarbotos ar sportu, labi lai strādātu par aukli.

L7>5

Partneris atnes labu karmu, ir ļoti gudrs, temperamentīgs, sportisks, liels bērnu mīļotājs. Var būt arī azartspēļu mīļotājs, brokeris. Cilvēks, kas strādā ar savu apziņu. Ja jūtas slikti, tad dziļa vilšanās savā partnerī. Ja jūtas labi, tad partneris labi pelnīs, viņam būs labas attiecības ar bērniem.

L8>5

Ja jūtas slikti, tad slikta situācija ar bērniem, spontānie aborti, mākslīgās dzemdības, ķeizari. Dabīgas dzemdības gandrīz neiespējamas. Ja jūtas labi, arī tad būs problēmas ar bērniem. Mīlestībā greizsirdība, attiecībās problēmas, personīgā dzīve draņķīga. Ja jūtas labi, tad laba intuīcija, dāvanas caur mīļākajiem, nepelnīta nauda, laimesti, mantojumi, bet laimes nebūs. Šie cilvēki būs pamanāmi. Labvēlīgi bērnu adoptēsanai, ja jūtas labi. Ja jūtas slikti, tad var būt nopietnas iedzimtas slimības, vai slimīgi bērni, var būt problēmas ar galvu arī ja labi jūtas. Ja jūtas slikti, tad šim cilvēkam nedrīkst ticēt un nedrīkst uzticēties. Tieksme uz alkoholismu un narkomaniju. Labi padodas šahs.

L9>5

Tīrā purva-punja, iepriekšējā dzīvē nopelnītais ir nosūtījis banderoles un šajā dzīvē cilvēls ir ieradies visas tās saņemt. Pilnīgi visās sfērās viss padodas ļoti viegli. Cilvēks atpūšas, daudz mīlestības, daudz izklaides, sporto. Ienākumi caur tēvu, bērniem. Interese uz ezotēriku. Ideāli biznesam ar spekulācijām, biržā. Labāk nemēdz būt.

L10>5

Radža Joga. Darbs saistīts ar bērniem, ar mīlestību. Laba kombinācija darbam jebkurā sfērā. Te ir panākumi darbā, nekad nebūs bez darba. Var strādāt par padomnieku, ar visu kas saistās ar valsti, nodokļiem, jurispudenci, biržu, investīcijām un spekulācijām. Caur darbu attīstīs apziņu. Mīlas romāns darbā. Ja nejūtas labi, tad naudas atmazgāšana.

L11>5

Pelnīs ātri un efektīvi, var būt labs spekulants, brokeris, investors, menedžeris,vai krupjē. Var strādāt sporta sfērā. Var būt ienākumi no bērniem, būs augstvērtīgi bērni. Ja saimnieks nejūtas labi, tad var būt problēmas ar bērniem, tie var būt neattīstīti. Ļoti gudrs un darbīgs cilvēks, ja saimnieks jūtas slikti, var būt azartspēļu spēlmanis, zaudētājs biržā, ja jūtas labi, tad rūpīgi izvērtēs riskus.

L12>5

Apziņas problēmas, vai apziņa orientēta uz mistiku. Darbosies pa tukšo, dzīvei nederīgi. Problēmas mīlestībā, vai nāve caur mīlestību, vai mīlestība ārzemēs, vai ar ārzemnieku. Problēmas ar bērniem, aborti, defektīvi bērni, bērnu pāragra nāve. Bērnu adoptācija, problēmas bērnu dzīvē. Var nebūt bērnu vispār. Zaudējumi caur azartspēlēm, izklaidi, sportu. Māna partnerus, ir izjūtas, ka viņu neviens nemīl. Var būt garīgā atpalicība. Cilvēks sapņotājs, fantazētājs, cilvēks ne no šīs pasaules. Nav labi spekulācijām.

  Sestā Bhava, Ari Bhava, Šatru Bhava – ienaidnieku un kalpošanas māja

L1>6

Lagnešs sestajā Bhavā, – parādi un vāja veselība, nemiers no ienaidniekiem. Cilvēks ir gudrs, drosmīgs. Ja ir labvēlīgs aspekts uz sesto Bhavu vai Lagneša atrašanās periodā brīdī – iznīcinās ienaidniekus, iegūs bagātību un stāvokli sabiedrībā. Agrīns laulātā zaudējums. Ienaidnieki un konflikti būs neizbēgami, kādi būs rezultāti atkarīgs no tā, kā jutīsies lagnešs. Vriščika Lg un Ma Mešā nozīmē, ka šis cilvēks ir praktiski neuzveicams, tas arī norādīs, ka viņš šos konfliktus meklēs apzināti un nebaidīsies no tiem. Tas arī nozīmē, ka obligāti būs parādi, atdos tos, vai nē, atkarīgs no tā kā šeit jūtas lagnešs. (Kumbha Lg un Sa Karkā – nekādu izredžu atdot parādus). Vispār tur, kur atrodas lagnešs, ir akcentēti visi notikumi, kas saistīti ar šo bhavu, kāds būs šo procesu galarezultāts, jāskatās kā jūtas lagnešs. 6. Bhavā tieksme uz vardarbību un upura kompleksiem. Vispār šajā gadījumā ir labāk strādāt citu labā, šie cilvēki parasti ir čakli, jo šī ir kalpošanas Bhava.

L2>6

Konflikti, slimības, problēmas, ja jūtas slikti, tad visu mūžu tērēs zālēm. Strīdi par naudu, biežas naudas zaudēšanas. Ja jūtas labi, tad var būt ieguvumi caur zaudējumiem. Ļoti akcentēti jautājumi ar diētu, no tās vislielākā mērā būs atkarīga šā cilvēka dzīve. Sejas traumas, zobi, nepatīkama runa, zudējumi caur ienaidniekiem, smags fizisks darbs apkalpojošā sfērā, tēriņi caur dzīvniekiem, tas viss sagaida, ja saimnieks jutīsies slikti. Medicīnas Bhava.

L3>6

Ja 3. /6. jūtas labi, tad ir spējas medicīnā, ja jūtas slikti, tad cenšas izzināt, kas lācītim vēderā. Šeit cilvēks var būt gan policists, gan noziedznieks. Sestā ir konfliktu, vardarbības, noziedzības Bhava. šiet var būt mīlestība uz ieročiem, no tā kā jutīsies saimnieks, būs atkarīgs konfliktu rezultāts. Kalpošana, serviss, pakalpojumi. Tieksme uz pilnveidošanos. Šis cilvēks varētu būt agresīvs skandālists, jo viņa griba atrodas konfliktu Bhavā. Labi darbam ar rokām, labs šoferis, policists, ekspeditors, labi darbam ar dzīvniekiem. Varētu būt diezgan sliktas attiecības ar jaunākajiem radiem.

L4>6

Agresīvs, konfliktu mīļotājs, patīk pakarot, pakauties. Ja jūtas labi, tad emocijas izmantos ārstēšanai, visus mierinās. Mājās vienmēr būs dzīvnieki. Konflikti ar māti. Konflikti ap īpašumiem, tiesas procesi un zaudējumi īpašumu sfērā. Ja jūtas labi, var nodarboties ar psiholoģiskiem aspektiem dzīvē, īpaši ģimenē, bet vispār ģimenei nav labvēlīga situācija. Viņiem labi var veikties kara mākslās un medicīnā. Zaļā domāšana. Var būt labs celtnieks, īpaši labi jūtas apkalpojošā sfērā.

L5>6

Šeit viss ir slikti, ļoti negatīva karma, var novest pie nabadzības. Notikumi attīstās negatīvi, problēmas ar realitātes novērtēšanu, nespēja pieņemt lēmumus, lielākoties tie tiks pieņemti nepareizi, īpaši attiecībā uz bērniem, biznesu un izglītību. Problēmas ar bērniem, pirmkārt jau tikt pie viņiem, tālāk ar bērnu veselību un visu pārējo. Bieži bērni ir adoptēti. Problēmas mīlestībā, biežas ķildas. Kaislība attiecībās. Problēmas ar investīcijām, ieguldījumiem. Ar šādu cilvēku būs grūti atrast kopīgu valodu, viņam neadekvāta uztvere. Labi varētu būt servisa un pakalpojumu sfērai. Šis cilvēks ļoti mīl dzīvniekus.

L6>6

Radža joga. Šis cilvēks ir ļoti pasargāts, viņam gandrīz nav no kā baidīties. Ienaidnieki viņam noteikti būs, bet viņš visus uzveiks. Situācija laba dzīvei, veselībai, panākumiem darbā, rezultātu sasniegšanai. Labas attiecības ar likumu, valsts varu, policiju. Labas attiecības ar dzīvniekiem Labi, lai būtu par ārstu. Labas administratīvas spējas. Droši var ņemt kredītus. Negatīvais aspekts ir pitogēnās problēmas.

L7>6

Partneris var būt ārzemnieks, darbs var būt sistīts ar dzīvniekiem. Konflikti ar partneriem, gandrīz 100 % šķiršanās, slikts sekss. Vājš un slims partneris, var būt agresīvs partneris. Tiesas procesi ar partneri. Partneris var būt impotents vai ar seksuālām problēmām. Partneris var būt ārsts, zaldāts vai policists. Viss, kas saistās ar apziņas realizāciju. Vispārēji sarežģījumi dzīvē un partnerattiecībās. Partneris vai laulātais var nest zaudējumus. Konflikts uz seksa pamata. Partneris var būt noziedznieks. Savs bizness var būt labs tikai apkalpojošā sfērā.

L8>6

Ļoti slikta kombinācija veselībai, mistiskas un nediagnosticējamas slimības, divu Bhavu, kas nes negatīvu karmu mijiedarbība. Var būt novirzes uz konfliktiem, intrigām. Labvēlīgi būt izlūkam, vai darbam policijā. Labvēlīgi visādai haļavai, nenopelnītai naudai, laimestiem. Šā cilvēka ienaidniekam labāk nebūt, uz tā rēķina viņš var arī nopelnīt. Ja jūtas slikti, tad mistiskas slimības, impotence. Sievietei var nozīmēt kaut kādas seksuālas problēmas. Ja jūtas slikti, tad mūža garuma sīsināšanās. Maniakālas novirzes. Problēmas ar mājdzīvniekiem. Var būt laupīšanas vai uzbrukuma upuris. Nav īpaši labi strādāt algotu darbu, bet var sanākt labs burvis, šamanis.

L9>6

Ar šiem cilvēkiem tiesāties nevajag. Šeit ir ienākumi caur konfliktiem, strīdiem un tiesas procesiem. Ekselenti armijai. Ienākumi caur servisu, medicīnu. Ļoti taisnīgs cilvēks. Ienākumi caur darbu, padotā stāvoklī var nopelnīt vairāk, nekā ar savu biznesu, vai esot par priekšnieku. Bet var būt nopietnas problēmas ar tēvu (konflikti). Konflikti ar varu, priekšniecību un likumu. Var būt problēmas ar padotajiem. Labi strādāt par servisa priekšnieku.

L10>6

Var strādāt servisā, apkalpojošā sfērā, medicīnā un armijā. Maz kvalificēts darbs, viņam būs jāstrādā stipri vairāk, kā pārējiem. Bizness saistīts ar konfliktiem, tiesu izpildītājs. Konflikti darbā, vai tiesas procesi saistīti ar darbu vai biznesu. Ja saimnieks jūtas slikti, tad viņu pēkšņi var atlaist no darba, pēkšņas problēmas darbā, var piedzīvot kaunu. Biznesam vispār nav laba kombinācija, jo pēkšņi negaidot var iebraukt parādos, lielos kredītos, labāk neriskēt un strādāt kā padotajam. Tas var arī nozīmēt, ka dzīvos pāri saviem līdzekļiem. Te var būt arī nelaimes gadījumi darbā vai saistībā ar darbu. Nelaimes gadījumi mīlestībā. Viņam maksās mazāk kā citiem, apvainos, lamās. Profesionālas slimības darbā.

L11>6

Nauda nāks ar grūtu darbu, darbs var būt servisā, pakalpojumu sfērā. Sieva arī tikai viena – nekāda prieka. Problēmas ar naudu, parādi. Problēmas ar kredītiem. Krimināla nauda vai kriminālas perspektīvas. Ja jūtas slikti, naudas zaudēšana caur avārijām, katastrofām, nelaimes gadījumiem. Var stipri uztraukties un pārdzīvot naudas jautājumos. Sliktas attiecības ar draugiem un paziņām, naudas zaudēšana caur viņiem. Ja jūtas labi, tad naudu var iegūt caur konfliktiem, servisu, dzīvniekiem. Problēmas ar ienākumiem vispār, sāk kaut ko darīt, bet nesanāk. Visu bieži pamet. Ja jūtas labi, var nodarboties ar parādu piedzīšanu, var strādāt medicīnā. Ja jūtas slikti, tad tā var būt brāļa vai māsas pāragra nāve, vai vecāko radinieku pāragra nāve.

L12>6

Šeit ir uzvaras pār ienaidniekiem, ienaidnieku nāve. Ja saimnieks nejūtas labi, būs problēmas ar darbu, tā būs daudz un tas būs smags, maz apmaksāts. Slimības saistītas ar seksu, epidēmijas, vīrusi. Var strādāt pakalpojumu sfērā, sfērā saistītā ar seksu, vai nāvi. Parādi. Zaudējumi caur policiju, armiju, tiesas procesiem. Smags darbs ārzemās. Slimības ar sarežģījumiem, kuri rodas slimības gaitā. Nestandarta, vai krimināla rakstura problēmu risinājumi. Nav labvēlīgi kādam palīdzēt. Pārmērīga aizraušanās ar seksu, seksuāla pārpūle. Mistiski sodi un parādi, un nopietnas problēmas ar kredītiem, un aizdevumiem. Pēkšņa veselības zaudēšana. Cilvēks var strādāt brīvprātīgi, bez atalgojuma.

   Septītā Bhava, Džaija Bhava – sievas, partneru māja, sadarbība.

L1>7

Lagnešs septītajā Bhavā – dzīvesbiedram nav ilgs mūžs, neveiksmes un vairāk kā viena laulība. Ja Lagnešs vājš, cilvēks var kļūt par vientuļnieku vai klaidoni (bezpajumtnieku), ja spēcīgs – liela bagātība un labklājība. Partnerattiecības un tieksme apprecēties, laulības, mīlestība, sekss, pēc visa tā pastiprināta interese. Piemēram, ja jutīsies slikti, var būt arī seksuāls maniaks. Norāda, vai biznesā var būt partneris, kā arī uz atkarību no partnera, viņš var realizēties caur partneri. Norāda uz ārzemēm. Norāda uz intīmu attiecību esamību, tieksmi pēc tām. Šo attiecību rezultāts šiem cilvēkiem būs daudz svarīgāks nekā citiem. Šiem cilvēkiem visu mūžu būs vajadzīgs kāda apstiprinājums, viņš nespēj dzīvot patstāvīgi, jebkuram solim, domai, darbam. Būs ļoti atkarīgs no citiem cilvēkiem.

Cilvēks ir gatavs zaudēt savu identitāti pakārtojot sevi partnerim, tam ļoti svarīgs apkārtējo viedoklis. Savu individualitāti apliecina blakus partnerim, darbojoties roku rokā, sakot ‘mēs’, nevis ‘es’. Ļoti svarīga laulība – ja neesi precējies, zūd dzīves jēga.

L2>7

Otrās Bhavasaimnieks septītajā Bhavā jūtas labi, tad tā ir zīme izdevīgām laulībām. Peļņa biznesā ir atkarīga no partnera, taču jāuzmanās, ja jūtas slikti, tad partneris var būt mūsu kapracis. Ārzemju Bhava, būs vai nebūs nauda no ārzemēm. Vispār, ja 7. Bhavā ir kaut viena Graha, tad tas nozīmē 100% šķiršanos.

L3>7

Maniakāla tieksme uz partnerattiecībām, pie kam veiks arī reālas darbības, lai tās sasniegtu (ja šeit ir lagnešs, tad viņš par to tikai domās, sapņos, apcerēs, bet ja trešās Bhavasaimnieks, tad sekos reāla rīcība. ) Biznesa Bhava, spējas biznesā, labs organizators, pieklājīgs un pareizs. Šī ir arī seksa Bhava, ja labi jūtas, tad visas šīs īpašības ir stipri akcentētas. Ja jūtas slikti, tad seksuālā uzvedība būs vulgāra, agresīva, sadistiska.

L4>7

Ļoti liela nozīme būs ģimenei. Ja jūtas labi, var strādāt ar kādu kopā, var nodarboties ar ģimenes biznesu. Laulātā partnera izvēlē liela loma būs mātei. Ja jūtas labi, māte labvēlīgi ietekmēs, ja jūtas slikti, tad nekad nejautājiet padomu mātei, viņa vienmēr konfliktēs, gan ar znotu, gan vedeklu. Arī atmosfēra ģimenē uz šo cilvēku atstās lielu emocionālu iespaidu. Ja jūtas labi, tad šķiršanās gadījumā manta tiks sadalīta bez problēmām, ja slikti, tad labāk jau pirms laulībām sastādīt laulību līgumu.

L5>7

Mīlestība pret naudu, sievietēm mīlestība pret vīriešiem. Saistītas divas attiecību Bhava. Ja saimnieks jūtas labi, tad laulība tiks slēgta mīlestības dēļ, būs lielisks partneris, veiksmīgs, bagāts, īsts sapņu princis, seksuāli pievilcīgs. Ļoti laba kombinācija arī biznesam. Ja saimnieks jūtas labi, izrāviens biznesā var notikt pēc attiecību uzsākšanas. Labi sportam un šovbiznesam. Labs sekss. Laba intuīcija, labi investīcijām. Augstas kvalitātes bērni, iedzimta labklājība (Bhagja) caur bērniem, bērni veicina panākumus dzīvē. Labs potenciāls, lai strādātu ar bērniem.

L6>7

Konflikti ar partneriem, gandrīz 100 % šķiršanās, slikts sekss. Vājš un slims partneris, var būt agresīvs partneris. Tiesas procesi ar partneri. Partneris var būt impotents, vai ar seksuālām problēmām. Partneris var būt ārsts, zaldāts vai policists. Sarežģījumi dzīvē vispār. Problēmas dzīvē un partnerattiecībās. Partneris, vai laulātais var nest zaudējumus. Konflikts uz seksa pamata. Partneris var būt noziedznieks. Savs bizness var būt labs tikai apkalpojošā sfērā.

L7>7

Kādu laiku būs labi, pēc tam būs katastrofa, jo partneris ar jums manipulēs, pēc kā noteikti sekos šķiršanās.

L8>7

Pirmslaicīga partnera nāve. Partneris var būt slims, stipri vecāks, bet ļoti bagāts, kas var atstāt lielu mantojumu. Ja jūtas labi, var sanākt labs tantrisks sekss, var būt arī maniaks, seksuāls monstrs. Partnerim var būt laba intuīcija vai viņš var būt ekstrasenss. Šis partneris būs iepriekšējās dzīves pēdējais partneris. Infekcijas slimības caur partneri. Problēmas no partnera, izsauktas kāda intrigu vai baumu rezultātā. Var būt arī otra galējība, ka partneris var būt nevarīgs, kautrīgs un neuzņēmīgs.

L9>7

Tas ir princis zelta zirgā. Ienākumi caur partneri, vīru, seksu, caur biznesu, ārzemēm. Tas ir partneris, kurš interesējas par filozofiju, jogu. Partneris var būt ārzemnieks, labi biznesam ārzemēs, tēvs var dzīvot ārzemēs, labi partneru piesaistīšanai no ārzemēm. Ja jūtas slikti, var būt sekss ar tēvu.

L10>7

Ja jūtas labi, tad ļoti laba kombinācija veiksmīgam biznesam, var būt starpnieks, var būt diplomāts. Var būt darbs saistīts ar seksu, vai arī sekss darbā. Var būt darbs saistīts ar pārvietošanos lielos attālumos. Ja labi jūtas, tad lauilība nesīs labu karmu un pēc laulībām viss strauji uzlabojas. Būs labas partnerattiecības. Ja saimnieks jūtas slikti, tad daudz tusēs, negribēs strādāt, laulība negatīvi ietekmēs karjeru, pārlieka aizraušanā ar attiecībām.

L11>7

Cilvēks var izdevīgi apprecēties. Var apprecēties ar personu, kurai jau ir savi bērni. Partnerrattiecības būs ļoti labas, partneris apmierinās jebkuras seksuālās fantāzijas. Nauda no ārzemēm. Principā viss padodas viegli. Tusiņu mīlētājs, kompānijas dvēsele, nevar iztikt bez sabiedrības. Daudz iespēju apprecēties, partneris nesīs veiksmi.

L12>7

Laulātais šim cilvēkam var būt ārzemnieks. Šī kombinācija nozīmē, ka jo tālāk viens no otra, jo mīlētāks būs. Labāk satikties retāk. Kombinācija tradicionālā laulībā nozīmē 100 % šķiršanos, kas nesīs zaudējumus. Te var būt arī priekšlaicīga partnera nāve, partneris var būt smagi slims. Te var būt situācija, ka partneris ir sastīts ar parādiem, vai var radīt tos. Tas attiecas arī uz biznesu, var būt nekompetence no partnera puses. Partneris nerada uzticību. Partneris var aplipināt ar infekcijas slimību. Sekss vai nu ļoti daudz, vai nav nemaz.

   Astotā Bhava, Mritju Bhava – nāves māja, ilgmūžība.

L1>8

Lagnešs astotajā Bhavā – slimīgs, nesavaldīgs, neveiksmīgs, spēlmanis, izšķērdētājs un izpelnīsies sliktu slavu. Laulības dzīve nelaimīga un nabadzīga. Cilvēks sava likteņa gūsteknis, kā kuģis bez stūres, kur nes, tur brauc. Viņš ir ļoti atkarīgs no savas prarabhakarmas. Šis cilvēks ir potenciāls upuris, visi mēsli skars tieši viņu, visas nejaušības arī. Viņš visu laiku jūtas ne kā savā ādā. Viņi biežāk slimo ar smagām un nāvējošām slimībām. Viņš neadekvāti uztver notiekošo, pats apcērt savas dzīves perspektīvu. Viņam arī liegta palīdzība no malas. Ja lagnešs slikti jūtas, būs problēmas arī seksā, var būt izvarošanas upuris. Var būt dažādas mānijas un atkarības, alkohols u. c. Te var būt arī nesaņemtas naudas. Taču, ja lagnešs jūtas ļoti labi, var būt arī pretējs efekts, pēkšņs mantojums, vinnests, taču jāuzmanās, jo šī nauda viņu var arī nogalināt. Labi zinātniekam un pētniekam, jo tā ir arī pagātnes izzināšanas Bhava. Pārsvarā dzīve būs nestabila un svārstīga, šeit ir arī novērotas biežas pašnāvības.

L2>8

Astotā Bhavair nopelnītā nauda iepriekšējā dzīvē, ja saimnieks jūtas labi, tad var nodarboties ar azartspēlēm, loterijām, var saņemt negaidītus mantojumus, nauda caur partneri, nauda caur nāvi, vai apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu, vispār, nepelnīta nauda. Labi strādāt apdrošināšanas, banku biznesā, nodarboties ar augļošanu, labi rezultāti pētniecībai. Ja jūtas slikti, tad visās šajās sfērās problēmas, turklāt, būs nepatīkama runa, pilna ar mistiku, noslēpumaina, var mānīties, runāt nepatiesību. Obligāti ir problēma ar diētu, saindēšanās, tieksme uz atkarībām, alkoholu u. c.

L3>8

Būs akcentēti dzīves ilguma aspekti, izsekošanas, izmeklēšanas, špionāžas. Labi būt policistam, pētniekam, zinātniekam. Var izmantot dažādus neatļautus paņēmienus, provokācijas. Var nebūt jaunākie brāļi vai māsas, var būt dīvainas attiecības ar radiem, var būt nabadzīgi. Seksuālie aspekti būs saasināti, pārsvarā negatīvi, anomālijas, mānijas un fobijas. Cilvēkam pārsvarā jāpaļaujas vairāk uz saviem spēkiem, viņam būs pagrūti izpausties un kaut ko sasniegt. Var būt hroniskas slimības, kas var apdraudēt dzīvību.

L4>8

Divas mokša Bhava, ideāli mokšai, jogai. Ja jūtas labi, var saņemt lielu mantojumu, dāvanu, vinnēt azartspēlēs un loterijā. Bet nav labi ņemt kredītu kustamajam un nekustamajam īpašumam. Ja nejūtas labi, tas pats upura komplekss, problēmas ar māti, mātei ar bērniem. Dažādas psihiska un emocionāla rakstura problēmas, mazvērtības kompleksi.

L5>8

Smaga kombinācija. Ļoti bieži šāda kombinācija ir cilvēkiem, kuriem nav bērnu, vai arī ir bet tie ir slimi, neadekvāti, defektīvi. Var būt, ka bērni ir, bet viņiem totāli neiet, vai arī nav pilnīgi nekādas sapratnes ar bērniem. Sievietei te var būt spontāni aborti, vai vienkārši aborti. Te var būt adoptēti bērni. Tā ir situācija, kad iepriekšējā dzīvē ir pamests bērns un tagad viņš atgriežas lai atriebtos, lai nestu sliktu karmu. Šī kombinācija norāda arī uz nopietnām materiālām problēmām, tie ir arī nepareizi lēmumi, tās ir arī problēmas ar veselību ( parasti onkoloģija vai kas ļoti nopietns un hronisks). Šeit ir arī upura kompleksi, mīlestības trūkums, mistiskas situācijas. Šis cilvēks bieži var aizrauties ar kaut ko tādu, kam nav reāla pielietojuma. Viņš var arī ienīst citus. Dažādas rozā ilūzijas, katrā ziņā ar biznesu nodarbotie viņam ir bīstami, viņa vienīgais ceļš ir joga.

L6>8

Arī Radža joga, padara cilvēku neievainojamu. Mistiskas zināšanas un noslēpumi, kas cilvēkam palīdz. Šis cilvēks var būt zinātnieks un pētnieks, var nodarboties ar dzīves un nāves jautājumu pētīšanu, darboties dažādās mistiskās sfērās. Var pelnīt ar to, ka tiesāsies ar visiem, jo vienmēr vinnēs prāvās. Var būt vai ļoti slikta, vai arī dzelzs veselība. Ja saimnieks jutīsies slikti, var kļūt par sazvērstību upuri, var būt problēmas ar parādu atdošanu. Šajā kombinācijā var būt pilnīgi pretēji efekti, atkarībā no tā, kā jutīsies saimnieks. Te var būt gan mantojums, gan problēmas ar to, te var būt slepenas attiecības ar darbiniekiem, te var būt mistiskas nediagnosticējamas slimības, bet ļoti labi lai nodarbotos ar medicīnu.

L7>8

Mistiska laulība, partneris vai nu galējs nelietis vai absolūts jogs (tantrists). Vispār, absolūta mistika ar partneri. Tā ir 100 % šķiršanās. Partneris var būt garīgi slims ar dažādām tieksmēm un novirzēm. Visādas smagas hroniskas slimības caur partneri. Parādi vai zaudējumi caur partneri. Partneris var strādāt par izmeklētāju. Ja saimnieks jūtas labi, tad nomirsim ātrāk par partneri. Ļoti stipra karmiska saite, negatīva prarabhakarma starp šiem cilvēkiem. Partnerim var būt problēmas ar galvu. Pēc laulībām dzīve noteikti pasliktināsies.

L8>8

Laba veselība, mistiska palīdzība nez no kurienes, interese par visu mistisko, slepenais aģents, seksuāls monstrs, maniaks. Prarabha-karma ir viņa pusē, cilvēks var interesēties par visu, kas saistīts ar nāvi, ar dzīves noslēpumaino pusi. Viņš var tiekties pēc vientulības, izolācijas. Var būt greizsirdīgs un atriebīgs. Var būt ekstrasensa spējas. Problēmas var izraisīt alkohols vai narkotikas.

L9>8

Ienākumi caur mantojumu, mistiskām zināšanām, tantru, dažādiem noslēpumiem, jogu. Sekss ar priekšniecību, varu. Slepenas attiecības ar varu, noslēpumi. Ienākumi caur intuīciju. Ja jūtas slikti, visās šajās sfērās var būt problēmas, konflikti, konflikti ārzemēs. Te var būt arī ienākumi caur slimībām, skandāliem un konfliktiem, labi slepenām operācijām. Te var būt slimību garīgā ārstēšana, buršanās.

L10>8

Var strādāt par izlūku, izmeklētāju, zinātnieku, ārstu, apdrošināšanas biznesā, biznesā, kurš saistīts ar mistiku. Labi analītiskam darbam, biznesam, saistītam ar nāvi, darbs psiholoģijas sfērā, punktuāli izplānots bizness. Šeit varētu būt biznesa pārmantošana. Labi pareizu, intuitīvu lēmumu pieņemšanai. Ja saimnieks jūtas slikti, tad par savu biznesu vispār labāk nedomāt, var būt arī citas nepatikšanas, kas ilgi vilksies līdzi. Totāli neveiksies darbā, būs skandāli. Nekompetence, nekārtības un mistiskas izcelsmes problēmas. Darbs var būt par cilvēka nāves iemeslu. Cilvēks ilgi nevar atrast ar ko nodarboties, bieži mainīs darbu. Darba kvalitāte nebūs laba. Darbā var ar kaut ko smagi inficēties.

L11>8

Šeit viss būs slikti, naudas nav, parādi, nekas nesanāk. Visapkārt bezizeja, visi māna. Nauda nāk netīrā veidā, ko pārējie nosoda. Visādas mistiskas problēmas ar naudu. Smagas lipīgas slimības, no radiem, draugiem. Ja saimnieks labi jūtas, var mistiski tikt pie naudas, vinnesti, mantojumi. Nauda caur nāvi, seksu. Nauda caur slepenu darbu, nauda caur smagām operācijām vai smagu ilgstošu pētniecisku darbu. Ja saimnieks slikti jūtas, tad cilvēks nepārliecināts, kuram maz draugu un paziņu.

L12>8

Šīs kombinācijas cilvēks būs stiprs konfliktos, dzīvē daudz mistikas. Daudz faktoru sastībā ar nāvi. Arī joga pieder pie šiem aspektiem. Var būt par zinātnieku. Var būt nopietnas problēmas ar naudu. Dzīvē trūkst prieka, nav tieksmes pēc intīmām attiecībām, seksa. Var slimot ar smagām androloģiskām un ginekoloģiskām slimībām. Cilvēks kompleksains. Visos dzīves aspektos piemitīs kaut kāds slepenības plīvurs. Patīk slepeni palūrēt kur nevajag.

  Devītā Bhava, Dharma Bhava – tēva, veiksmes māja, zināšanas.

L1>9

Radža Joga. Šī skaitās viena no labākajām kombinācijām, jo 9 ir iedzimtas labklājība sthana, dharmas Bhava, gandrīz vienmēr esam Dieva aizsardzībā, neatkarīgi no tā, kā jūtas lagnešs. Lagnešs devītajā Bhavā – cilvēks laimīgs, populārs, prasmīgs, daiļrunīgs, laimīga laulība, bagāts, un ar Guru (Jupitera) svētību. Tas nozīmē, ka cilvēks vairāk vai mazāk ir pareizi pozicionēts un dara to ko viņam vajadzētu darī. Nelaime tā, ka šie cilvēki pārsvarā ir paslinki, jo viņiem jau tā pat viss notiek. Viņiem ir ļoti stipra saite ar tēvu, viņi bieži ir pat līdzīgi. Tāli ceļojumi ar pozitīviem rezultātiem. Šis cilvēks būs ļoti godkārīgs, varaskārs. Sekos, lai netiktu sabojāta viņa reputācija. Labi lai būtu par priekšnieku. Laba izglītība šim cilvēkam nesīs reālu labumu. Labas attiecības ar valsti. Šiem cilvēkiem iedzimta taisnīguma izjūta.

L2>9

Ja jūtas labi, tad veiksme naudas lietās, var spekulēt biržā, labi pelnīt ārzemēs, strādāt ar ārzemniekiem, palīdzība no tēva, no valsts, caur izglītību, labi juristam, var būt veiksmīgs pavārs. Arī ja saimnieks jūtas slikti, tad nekādas īpašas traģēdijas nebūs, jo ši ir Purva Punja Bhava, un tas nozīmē labo karmu, varbūt mazāk veiksmīgi, taču principā arī labi.

L3>9

Cilvēks ideālists, idealizē sevi un savas spējas. Cīnītājs par ideāliem. Ja jūtas labi, tad viņam var nest panākumus sakari ar ārzemēm, vai ārzemniekiem, labi arī lai pats dotos turp. Labi nodarboties ar jurispudenci ar izglītību, būt pasniedzējam, profesoram, literātam. Labi kopīgai darbībai ar tēvu. Ja jūtas slikti, tad šais sfērās problēmas, bet ne katastrofa.

L4>9

Radža Joga. Ļoti laba kombinācija, iedzimta labklājība (Bhagja) caur māti. Ļoti pozitīvi akcentēts būs viss, kas saistīts ar kustamo un nekustamo īpašumu, daudz īpašumu. Dzīvē vispār labi pozicionēts cilvēks. Labas attiecības ar vecākiem. Ļoti taisnīgs cilvēks (labi tiesnesim) stabila nervu sistēma, balsts citiem. Ļoti labi izglītībai, būs no tās reāls labums. Cilvēks filantrops. Ja saimnieks jūtas labi, tad labvēlīgi iegādāties īpašumus ārzemēs, strādāt ārzemēs vai ceļot. Cilvēkam ir pārlieku daudz optimisma.

L5>9

Šo cilvēku pavadīs neticama veiksme un greznība. Ir iespējas ļoti ātrai apziņas attīstībai. Dievs šo cilvēku ļoti mīl. Garantija, ka būs bērni un mazbērni. Veiksme mīlā, būs jūra prinču un princešu, liela izvēle. Ļoti ieteicami ārzemju braucieni. Attīstīta apziņa un intelekts. Neticami labi. Labi būt juristam, tiesnesim. Cilvēku interesē ezotērika. Ir smalka intuīcija. Bērni var dzīvot ārzemēs. Dzīve uzlabosies, bērniem piedzimstot. Cilvēki būs optimisti, viņiem būs Dievišķā aizsardzība.

L6>9

Konflikti ar varu, priekšniecību, tēvu. Problēmas ar ārzemēm un augstāko izglītību. Tas ir iedzimtas labklājības trūkums. Šeit var būt avārijas un katastrofas ārzemēs. Šeit būs nepārtraukta cīņa starp dzīvi un izdzīvošanu.

L7>9

Partneris atnesīs labas kvalitātes karmu. Labas partnerattiecības. Būs pareizs, labs. Noteikti būs mazbērni. Ļoti labi attiecībām, bet slikti tēvam, viņam būs problēmas dzīvē. 7. Bhavasaimnieks tēvam skaitās maraka-Graha. Ja jūtas labi, tad vairāk būs pozitīvo momentu, ja slikti tad iedzimtas labklājības būs nedaudz mazāk, bet nekas traģisks, izņemot tēva 100% problēmas. Tās sākas pēc šā horoskopa īpašnieka laulībām, nevis pēc piedzimšanas.

L8>9

Var būt divi pilnīgi atšķirīgi pretpoli. Ja labi jūtas, tad var būt pilnīgi neticama iedzimta labklājība (Bhagja), veicas pilnīgi neticami jebkur un visā, visu var panākt ar minimumu piepūļu, palīdzība no tēva. Viņi var saņemt mantojumu pa tēva līniju, mantota labklājība caur mirušajiem radiniekiem. Mistiskas attiecības ar varu. Bet ja slikti jūtas, piemēram Vriščika lg, vai Gu/9. neecha, tad nopietnas problēmas ar tēvu, viņam var nopietni pasliktināties veselība. Te var būt problēmas ar varu un ar priekšniecību. Var būt nopietnas problēmas ar dzīves izjūtu, pozicionēšanos dzīvē. Viņš jutīsies nelaimīgs, ar negatīvu domāšanu, viss slikti. Viņš var būt alkoholiķis vai narkomāns, vai vienkārši bēdīga personība, neviens viņu nemīl. Te var būt arī slepenas seksuālas attiecības ar tēvu. Var vienkārši totāli neveikties, neizskaidrojamu iemeslu dēļ. Ja jūtas labi, tad braucieni uz ārzemēm nesīs konkrētu labumu, ja slikti, tad otrādi.

L9>9

Pataloģiska veiksme visās sfērās. Daudz ceļojumu, brīnišķīgi mazbērni. Gudrība, laba veselība. Uzvara pār ienaidniekiem un sāncenšiem. Ļoti labi politikai un jurispudencei.

L10>9

Radža Joga. Ļoti laba kombinācija karjerai un biznesam, tas var būt bizness ārzemēs, darbs ar lielām cilvēku grupām. Liels bizness. Bizness ar valsti. Var strādāt tūrisma aģentūrā, var strādāt par juristu. Būs laba izglītība. Labas attiecības ar tēvu, bizness ar tēvu, bet var būt slinki, jo viss labi padodas. Ja saimnieks jūtas slikti, tad arī viss ir labi.

L11>9

Ļoti laba situācija, ļoti bagāts cilvēks, ar naudu nekādu problēmu. Labas attiecības ar varu. Neierobežotas iespējas dzīvē. Nauda saistībā ar izglītību, ar kaut kādām tradīcijām, ar likumu. Ideāli darbam par advokātu, labi ar kādu tiesāties, no tā gūs ienākumus. Var būt ļoti dāsns. Ienākumi caur tēvu, tēvs bagāts un dāsns. Ļoti labi ārzemēm.

L12>9

Iedzimta labklājība (Bhagja), veiksme ārzemēs. Problēmas ar tēva veselību. Problēmas ar tēvu vispār. Ja šeit iesaistītās Grahas jūtas labi, tad ir labvēlīga situācija apziņas transformēšanai caur seksu (maithunu). Tas ir labvēlīgi tāliem ceļojumiem izglītības dēļ. Šis cilvēks būs altruists, humānists,cilvēkmīlis, viņam būs ezotēriskas intereses. Bet ja jūtas slikti var būt arī huligāns.

  Desmitā Bhava, Karma Bhava – darbības māja, aktivitātes.

L1>10

Radža Joga. Karma sthana, cilvēks ieradies strādāt. Lagnešs desmitajā Bhavā – cēls, slavens, veido sevi pats, ambiciozs un bagāts, svētīts no vecākiem un dievības Ganeša. Ļoti svarīgi, kā jūtas lagnešs. Jebkurā gadījumā mūsu priekšā ir darījuma cilvēks, ļoti neatkarīgs, ļoti stiprs, ļoti mērķtiecīgs. Viņam dzīvē nolikta kaut kāda misija, kuru viņš, neskatoties ne uz ko, arī realizēs. Viņam labāk būt neatkarīgam un strādāt savā labā. Viņa dzīvē būs daudz dažādi notikumi, visu viņš būs panācis saviem spēkiem. Ja lagnešs nejutīsies labi, tad arī rezultāti būs ne visai labi. Ja lagnešs 10. Bhavā jūtas labi, tad cilvēks būs bagāts. Lagnas (ascendenta) pārvaldnieks 10 Bhavā (mājā) bez šaubām atnesīs dzimušajam pozitīvu rezultātu (peļņu) no karaļa (valsts un augstākstāvošiem). Persona, iespējams, dzimusi ģimenē, kura interesējas par uzņēmējdarbību un politiku, būs mācīts un audzis šādu uzskatu pasaulē. Jau no dzimšanas cilvēkā būs vēlme un centieni sasniegt rezultātus strādājot publiskajā sfērā, izzinot biznesa un politiskās darbības nianses, lai virzītos šajā jomā. 10 Bhavas (mājas) pārvaldnieka ietekmei 10 Bhavā ir ar neitrālu raksturu, gluži kā neapstrādāta zeme bez sēklām, bet, ja tās tiek iesētas atbilstoši dzimšanas horoskopa solījumam (piemēram, ģimenes tradīcijas, ieradumi un pieredze, vide), tad to rakstura izpausmes dos atbilstošus rezultātus.

L2>10

Otrās Bhavasaimnieks desmitajā Bhavā, ja jūtas labi, tad tie ir ienākumi no biznesa, cilvēkam ir biznesa dotumi. Labs bizness var būt sabiedriskā ēdināšana, zobārstniecība, bizness, kurš saistīts ar runu, plastiskais ķirurgs. Realizē biznesu patstāvīgi, pats ar savu naudu, viņš sevi un savu biznesu izveidojis pats. Arī ja 2/10 jūtas slikti, vienalga ir labi, ir tikai nelielas problēmas.

L3>10

Šim cilvēkam labi veidot karjeru un nodarboties ar patstāvīgu biznesu, panākumi garantēti. Labi veiksies darbi, kuri jāveic ar rokām. Labi māksliniekam, cilvēkam, kas nodarbojas ar komunikācijām. Var būt kopīgs darbs ar jaunākiem radiniekiem. Laba kombinācija lai būtu par aktieri, par ekspeditoru, par šoferi. Ja jūtas slikti, tad ir tikai nedaudz sliktāk, bet visumā arī labi.

L4>10

Ļoti labi, dinamiska dzīve, daudz notikumu, pārsvarā pozitīvi. Ja saimnieks jūtas labi, būs veiksmīga karjera, respektabls stāvoklis sabiedrībā. Ieteicams izglītoties, tas nesīs reālu labumu. Karjeru var veidot kā pasniedzējs. Labi biznesam vispār. Labi nodarboties ar nekustamo īpašumu, celtniecību, viesnīcu biznesu, automobiļu bizness, apkalpošanas sfērā. Cilvēks būs lietišķs un uzticams. Iespējama mātes iesaistīšanās biznesā. Labi dotumi, lai kļūtu par vadītāju. Psiholoģiski stabils. Ja saimnieks jūtas slikti, tad nelielas problēmas augstākminētajās sfērās.

L5>10

Radža Joga. Cilvēks turpina iepriekšējā dzīvē iesākto. Šā cilvēka darbs var būt saistīts ar intelektuālo sfēru, vai spekulācijām, brokeris, investīcijas. Darbs var būt saistīts ar bērniem, ļoti labi arī šovbiznesam. Var būt par sludinātāju. Var būt darbs par nodokļu inspektoru valsts aparātā. Šā cilvēka bērni var piedalīties kopējā biznesā. Mīla darba vietā. Ja iesaistītās Grahas jūtas slikti, tad var būt problēmas darbā, karjerā, ieguldījumos un ar nodokļiem. Bērni būs par traucēkli.

L6>10

Problēmas darbā un ar karmu vispār, grūti atrast savu vietu dzīvē, grūti taisīt karjeru, viņu nepamana, maz apmaksāts darbs, viņam bieži jāaizņemas nauda. Var pelnīt ar kriminālām metodēm. Bieži slimo ar profesionālām kaitēm. Bieži ne pārāk labi strādā, problēmas darbā vai ar kolēģiem. Darbs medicīnas sfērā, armijā vai policijā. Ja saimnieks jūtas labi var gūt panākumus smaga darba rezultātā. Var būt darbs ar dzīvniekiem. Šis cilvēks var būt kaujas mākslu eksperts, vai nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem.

L7>10

Starp laulātajiem ļoti stipra karma. Šie cilvēki var strādāt kopā, taisīt kopēju biznesu. Mūsu partnerim ir ļoti stipra karmiska saite ar māti. Vīrs, vai sieva būs darījuma cilvēki. Šeit var būt arī partneru iejaukšanās otra darīšanās. Pēc laulībām viss var mainīties, gan uz vienu, gan otru pusi, atkarīgs, kā jūtas saimnieks.

L8>10

Šajā dzīvē turpina iepriekšējā dzīvē iesākto. Ja 8/10 jūtas labi, tad te var būt neticama veiksme, tad viņam nav problēmu profesijas izvēlē, viņš lieliski zin ko darīt, ar ko nodarboties, viņam nāk mistiska palīdzība nez no kurienes, cilvēks var būt pētnieks, zinātnieks, labi darbam ar kaut kādiem noslēpumiem, labi psihoanalītiskam darbam, risinās krustvārdu mīklas. Ja saimnieks jūtas slikti, tad problēmas darbā, nezin ko darīt, bieži maina darba vietu, tajā visādas problēmas, naudas nav, tā nezin kur izčab, maksā maz, neatbilstoši nopelnītam, viņu neviens neievēro, viņam grūti izcelties, būt pamanītam, dara darbu, kas ir zem viņa kvalifikācijas, darbā bieži kļūdīsies un radīs problēmas gan sev, gan citiem, darbā var izmantot netīrus paņēmienus, radīt intrigas un nodarboties ar izspiešanu, var būs nodevējs.

L9>10

Radža Joga. Veiksme biznesā un darbā, ienākumi caur karmu. Šis cilvēks vienmēr un visur būs priekšnieks, viņš zin ko un kā darīt, vadonis. Popularitāte, var būt labs mākslinieks. Viņam būs veiksmīgs tēvs, var būt bizness kopā ar tēvu. Bagātība caur amatu. Karjera var būt saistīta ar varu un ar jurispudenci, vai izglītību. Tautas masu līderis. Var būt bizness ārzemēs.

L10>10

Radža Joga. Autoritāte darbā, viss super. Darbā iegūs slavu, būs pazīstams, sasniegs izcilus rezultātus. Ideāla kombinācija politiskai karjerai. Būs ļoti kompetents un zinošs, bet problēma tā, ka ļoti daudz strādās, viss iegrimis darbā.

L11>10

Veiksme darbā, viegla nauda, draugu palīdzība. Darbs sasitīts ar naudu, banku,vai citām finanšu iestādēm. Viegla savu nodomu un ieceru realizācija. Sapņu piepildīšanās. Cilvēks, kurš nodarbojas ar lielām lietām, ir autoritāte. Darbs dos reālus ienākumus.

L12>10

Sekss darbavietā. Darbs var būt saistīts ar ārzemēm. Darbs var būt saistīts ar nāvi vai represīvo iestāžu aspektiem (morgs,cietums, slimnīca, klosteris), ar visu, kur ierobežota brīvība. Šim cilvēkam maz maksā, vai vispār nemaksā. Darbs ar mistiskiem aspektiem. Ja kombinācija ir slikta, tad totāli neveiksies darbā un karjerā. Viss nāk grūti, ar kļūdām darba procesā, nespēj apgūt iemaņas, tāpēc bieži maina darba vietu. Cilvēks nevar atrast sevi. Iespējama nāve darba vietā. Iespējams sods darba vietā. Profesijas joma šeit ir cietēja statusā. Te var būt peļņa caur seksu, vai darbs slepenās organizācijās.

  Vienpadsmitā Bhava, Labhja bhava – ieguvumu māja, iespējas un ienākumi.

L1>11

Lagnešs vienpadsmitajā Bhavā, – augsti ienākumi, reputācija, mīlas intrigas/vairākas sievas, izcilas prāta spējas, vesela sirds. Viņš ir svētīts ar Sri Hara (Kungs Šiva). Karma sthana, šis cilvēks ieradies strādāt. Ļoti svarīgi, kā jūtas lagnešs. Jebkurā gadījumā, mūsu priekšā ir darījuma cilvēks, ļoti neatkarīgs, ļoti stiprs, ļoti mērķtiecīgs. Viņam dzīvē nolikta kaut kāda misija, kuru viņš, neskatoties ne uz ko, arī realizēs. Viņam labāk būt neatkarīgam un strādāt savā labā. Viņa dzīvē būs daudz dažādi notikumi, visu viņš būs panācis sava spēkiem. Ja lagnešs nejutīsies labi, tad arī rezultāti būs ne visai labi. Ja lagnešs 11. Bhavā jūtas labi, tad cilvēks būs bagāts.

L2>11

2/11, šeit viss ir tik labi, ka nav pat interesanti. Principā situācijas, kad ir 2/9, 2/10 un 2/11 ir DHANU JOGA, tas nozīmē, ka cilvēks nekad necietīs trūkumu, lai kā arī saimnieks šeit justos. Labi arī personiskajai dzīvei.

L3>11

Ļoti laba kombinācija, minimums piepūļu, maksimums rezultātu. Ļoti labi, lai strādātu ar cilvēkiem. Šie cilvēki ļoti mīl piedzīvojumus, meklē adrenalīnu (ekstremāļi ). Atkarīgs no niansēm, bet parasti to arī saņem. Ļoti laba kombinācija, lai kaut ko pārdotu, vienalga ko, vienalga kam. Atrod kopīgu valodu ar ikvienu. Ja jūtas slikti, arī nekas traģisks, vienīgi, tad mīl paskandalēt.

L4>11

Ļoti labvēlīga situācija, lai nodarbotos ar kustamo un nekustamo īpašumu biznesu. Viss, kas saistīts ar ceturto bhavu, nesīs pozitīvu rezultātus. Būs ietekmīgi draugi un paziņas. Spēcīga 11. Bhavair garants veiksmei dzīvē. Šajā kombinācijā ir situācija, kad cilvēkam var būt divas mātes, īstā un pamāte. Izglītība dos reālu labumu, vairāk jāmācās. Būs daudz draugu un aktīva sabiedriskā dzīve. Jebkuras problēmas risinājumi nāk pēdējā brīdī, bet tie vienmēr atnāk.

L5>11

Ekselenta situācija. Dzīve pilna ar izklaidēm, greznību, mīlu, būs bērni, ienākumi, draugi, iespējas. Ideāla kombinācija biznesam, ietekmīgi draugi. Laba situācija profesionālam sportam. Ienākumi caur sportu. Ja Grahas nejūtas labi, tad nauda aiziet mīļākajām, spekulācijās. Var būt problēmas ar ieguldījumiem, kuros piedalās draugi vai radi.

L6>11

Daudz un smagi jāstrādā, jāpieliek lielas pūles, lai kaut ko nopelnītu. Laba pretestība slimībām. Te var būt slimi radi, draugi, konflikti un tiesas procesi ar tiem, nodevība no viņu puses. Tie izrādās sliktāki, nekā patiesībā bija domāts. Problēma ar naudu un konflikti ap to.

L7>11

Ļoti romantisks kā partneris, ātri iemīlas. Ja labi jūtas, būs ļoti veiksmīgas laulības. Pieaug ienākumi. Ar partneriem šeit viss ir ok. Personiskajā dzīvē var gadīties partnera maiņas, jo viņš ātri iemīlas, viņā daudz mīlestības.

L8>11

Draugu nodevība. Ja jūtas slikti, tad nekad nevienam neaizdod naudu. Mistiska karma saistīta ar radiem un draugiem. Ja jūtas labi, var saņemt negaidītu mantojumu, arī no attāliem viņam nezināmiem radiem. Tā var būt nauda caur seksu. Šis var būt stiprs un vesels cilvēks, te var būt arī nepelnīta nauda, laimesti, apdrošināsana. Var gūt ienākumus saistītus ar nāvi. Var nodarboties ar dārglietu, apslēptās mantas meklēšanu. Ja jūtas slikti, tad naudas nav, ienākumu nav, var būt netīra nauda. Problēmas ar vecākajiem radiem. Te var būt mistiska situācija, kuras rezultātā var pat zaudēt dzīvību. Var būt problēma ar bērniem vīram vai sievai, bērnu var nebūt vispār.

L9>11

Visa ir daudz un neierobežotā daudzumā. Viņam krīt debessmanna no debesīm. Veiksme, kaudze naudas jebkurā biznesā, bet īpaši saistītā ar investīcijām. Laba izglītība un zināšanas, neierobežotas iespējas dzīvē. Ietekmīgi radinieki un draugi. Masa mīļāko (bet visi īslaicīgi) taču veiksmīgi. Nauda plīst pa vīlēm no visām malām arī no mīļākajiem. Ienākumi caur likumu, varu. Ļoti dāsns cilvēks.

L10>11

Ļoti lieliska kombinācija, maksimums rezultātu pie minimālas piepūles. Daudz iespēju. Vienkārši labi ātrai un vieglai naudas pelnīšanai. Cilvēkam būs augsts statuss sabiedrībā. Politiska karjera, būs sabiedrības “krējums”. Ja saimnieks jūtas slikti, tad viņu apcels, maz maksās, maz rezultātu.

L11>11

Nauda plūst pāri malām, to nav kur likt. Daudz iespēju. Ietekmīgi draugi un paziņas, visi palīdz. Labāk vienkārši nemēdz būt, viss ko vien var vēlēties.

L12>11

Kombinācija, kura izraisa nabadzību, neveiksmes ar ienākumiem. Darbā nav rezultātu. Problēmas ar algu. Problēmas ar draugiem, radiem un paziņām, problēmas ar īslaicīgiem partneriem. Nespēja īstenot dzīvē savus sapņus, vēlmes. Biežas depresijas. Te var būt ienākumi no ārzemēm. Te var būt ienākumi no baudu sniegšanas. Ienākumi no šaubīgiem un slēpjamiem darījumiem. Ienākumi vispār nebūs stabili. Viņš savus ienākumus var kādam ziedot. Nedrīkst aizdot radiem un īstermiņa partneriem.

  Divpadsmitā Bhava, Vaiju Bhava – zaudējumu māja, ārzemes, Mokša (atbrīve).

L1>12

Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības). Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Ja Lagnešs ir divpadsmitajā Bhavā, persona pati būs cēlonis neveiksmēm, laime būs neliela, raksturs straujš/nepatstāvīgs. Viņš ir taupīgs, izdevumi būs atkarīgi no Lagnas/12 Bhavas pārvaldnieka rakstura. Mritju (nāves) vai Vjaija (zaudējumu) Bhava. Ja lagnešs atrodas šeit, tad ir skaidrs, ka cilvēks ieradies ciest, te ir tikai divi ceļi, vai varianti, vai nu zaudējumi un vilšanās, vai joga. Visās sfērās būs zaudējumi, izņemot jogu. Šim cilvēkam, kā likums būs problēmas ar naudu, viņš vienmēr saņems mazāk nekā būs nopelnījis, viņu piemānis, apdalīs, viņu bieži sodīs, viņš arī būs potenciāls upuris. Ja paņemsim sev šādu partneri, viņš mums nesīs tikai zaudējumus. Slimības un agra nāve. Bieži stresi un bailes, bet tas nozīmē slimības un slimnīcas. Bet ļoti labi seksam, vairāk jānodarbojas ar seksu, tas noņem stresu, caur seksu šeit daudz ko var atrisināt. Šim cilvēkam parasti ir problēmas ar miegu. Ja lagnešs jūtas labi, viņš var pārvietoties, mainīt dzīvesvietu, bet ja slikti, tad viņam labāk sēdēt mājās.

L2>12

Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības), var novest pie nabadzības. Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Viena no sliktākajām kombinācijām, te būs liels caurums naudas makā. Labvēlīga situācija nabadzībai, neveiksmes, apmāna upuris, samaksās vienmēr mazāk, nekā cerēts, dos uz parāda un nesaņems atpakaļ. Nespēja kontrolēt savus ienākumus, tieksme uz alkoholu, problēmas ne tikai pabarot savu ģimeni, bet bieži arī pašam sevi. Ja saimnieks jūtas labi, tad labāk doties uz ārzemēm, runās paslepus, aizmuguriski. Ienākumi caur nāvi, caur labdarību. Problēmas ar diētu.
Iespējas iegūt bagātību ārzemēs. Labvēlīgs rezultāts, ja 2 Bhavas (mājas) pārvaldnieks spēcīgs.

L3>12

Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības), persona dodas dzīvot uz ārzemēm, veiksmīgāk tur arī uzturēties, lielāki panākumi. Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Patīk vientulība, nepatīk tusiņi. Centīsies pats sevi izolēt. Viņu ne īpaši mīlēs, cilvēks būs kautrīgs un pieticīgs. Zemapziņā tiecas pēc nāves. Viņam vairāk jānodarbojas ar dzīves mistiskajiem aspektiem, ar jogu.

L4>12

Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības). Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Nav laba kombinācija. Cilvēks nav no šīs pasaules, viņš ir dīvains un sapņotājs, neredz realitāti. Tieksme uz nabadzību, viņam neko arī nevajag. Emocionālais stāvoklis nestabils, problēmas ar māti (iespējama mātes priekšlaicīga nāve). Izglītība šim cilvēkam neko nedos, vai nebūs vispār. Var gadīties brīvības ierobežojumi. Problēmas gan seksā, gan privātajā dzīvē. Viņš tiecas pēc askēzes, par sevi nerūpējas. Būs orientēts uz ārzemēm, ja saimnieks šeit jūtas labi, tad to vajag arī darīt. Problēmas ar miegu.

L5>12

Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības). Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Labi jogai, cilvēku interesē nāve, bēres, kapsētas, sekcijas, pēcnāves dzīve. Šis cilvēks ieradies ciest, upura komplekss. Sevišķi slikti pēc bērnu piedzimšanas. Šāda cilvēka apziņa ir virzīta uz to, lai pats sev būtu ienaidnieks, psiholoģiska rakstura ciešanas. Mīlas sfērā ir absolūts tukšums, attiecību nav. Nopietnas problēmas ar bērniem, to var nebūt vispār, ja ir, tad to kvalitāte ļoti zema. Dzīvē visu laiku nepatīkamas situācijas, visādi sodi, ierobežojumi, arī cietumi. Problēmas ar radošu darbu. Zaudējumi caur valsts struktūrām. Nekāda dzīvesprieka, nekādu izredžu. Neveicas spekulācijās. Jādodas apgūt zināšanas ārzemēs.

L6>12

Radža joga, kas padara cilvēku neievainojamu, kas atrisina jebkuru problēmu. Te var būt darbs ārzemēs, slimnīcā, klosterī. Tā ir mokša caur darbu. Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības). Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Te ir ļoti daudz seksa, darbs var būt saistīts ar seksu. Seksuāli varoņdarbi. Te var būt problēmas ar ārzemniekiem, ar negodīgiem darbiniekiem, vilšanās seksuālā sfērā, problēmas ar mokšu. Ļoti bīstams cilvēks. Veselība laba, padara cilvēku izturīgu.

L7>12

Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības). Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos. Šķiršanās no partnera un zaudējumi. Slimības no partnera, partneris var būt alkoholiķis. Partnerim var būt nopietnas seksuālas problēmas vai defekti, var būt vienkārši slims, vai vārgs. Var uzvesties neadekvāti, vardarbīgi. Var būt partnera priekšlaicīga nāve. Tā gandrīz ir 100% šķiršanās. Partneris var nonākt cietumā, vai slimnīcā. Var būt ka dzīvo kopā, bet strādā tālu viens no otra. Viņa slimības ir mūsu zaudējumi, bet ar citiem viņam, tajā pat laikā, viss var būt labi. Šeit var būt nāve caur vīru. Laulātais ārzemnieks, var būt joga vai tantrists, vai vienkārši garīgs cilvēks. Var būt romantiķis, mīlnieks vārdos, bet ne darbos. Šī horoskopa īpašniekam var būt slepenas tieksmes un vēlmes seksa jomā (izvirtības), un var būt tā, ka seksa nav vispār.

L8>12

Cilvēks virzīts uz nezināmo, neizzināto, mokša ir viņa ceļā, bieži nav nemaz cita varianta. Ļoti spēcīgas prarabha-karmas ietekmē, ļoti maz interesē laicīgā dzīve. Ilgu laiku pavadīs vienatnē, nošķirtībā. Var būt psihes un nervu problēmas. Nabadzības zīmogs, nekādas palīdzības no malas. Upura komplekss, vienmēr cietīs, vai atradīsies riska grupā. Smagas mokošas slimības un smaga mokoša nāve. Ārzemēs tādam cilvēkam nav ko meklēt, arī ar ārzemniekiem būs problēmas. Tās ir arī problēmas seksā, nekādas baudas, nekāda gandarījuma un prieka dzīvē, līdzēt var vienīgi Tantra. Problēmas ar miegu. Cilvēks ar jocīgu uzvedību. Pataloģiska tieksme pēc nāves.

L9>12

Cilvēks slavu iegūs pēc nāves. Ienākumi caur nāvi, caur ārzemēm, cietumu, slimnīcu,un citiem brīvības ierobežojumiem. Var būt iestāžu vadītājs, kurām sakari ar brīvības ierobežojumiem. Ienākumi caur seksu, jogu, mistiskām zināšanām, arī caur izdevumiem (ziedojumiem), caur sapņiem un slimībām. Te var būt sodi no valsts varas. Ja jūtas slikti, tad var nonākt cietumā, vai slimnīcā ārzemēs. Tēvs var būt ieslodzīts vai slims, problēmas attiecībās ar tēvu, tēva priekšlaicīga nāve.

L10>12

Jebkurš bizness beigsies ar zaudējumiem, vēl ļaunāk, var nokļūt cietumā, klosterī, ierobežotā telpā. Gala rezultātā nāve. Viņam labi strādāt ārzemēs un veidot biznesu ar ārzemniekiem. Var strādāt slimnīcā, sanatorijā, cietumā vai darbā, kurš saistīts ar mirušajiem. Darbs noved pie mokšas. Cilvēks strādās par velti, upurēs sevi. Ja saimnieks jūtas slikti, pie visa var arī melot. Var būt sekss darbā. Viņš var būt vienkārši dāsns, visu, kas viņam bijis ir, izdāļājis un pašam nekas nav palicis.

L11>12

Var būt labi visam, kas saistīts ar ārzemēm, visam kas saistīts ar nāvi, brīvības ierobežojumiem, slimnīcām un vispār zaudējumiem. Nauda caur seksu, caur kaut kādām slepenām misijām. Draugi nodos, radi tāpat. Iespēju tikpat kā nekādu. Bezcerības stāvoklis, depresijas un sodi, parādi, saistīti ar draugiem, radiem paziņām. Visādi murgi.

L12>12

Šī ir laba kombinācija, daudz prieka un seksa dzīvē, arī jogas un mistiskas pieredzes. Devīgs un jauks cilvēks, labi braukt uz ārzemēm, interesē ezotēriskie dzīves aspekti. Var būt lieli ienākumi un arī izdevumi, bet tie jūtami neietekmēs dzīves līmeni. Šī kombinācija dod labvēlīgus rezultātus, katrā gadījumā vienmēr iegūsiet labāko no sliktākā. Šis cilvēks var daudz tērēt baudām. Cilvēks būs snobs. Izdevumi, gan labprātīgi, gan piespiedu kārtā – zaudējumi, šķiršanās no kaut kā (veselības, naudas, tuviem cilvēkiem, brīvības). Atņemšana, no kā jāšķirās vai jāziedo, lai saņemtu pretī un attīstītos.

Translate »