Dzimšanas Grahas Bhavās

1 Bhava – Lagna (pirmā māja – ascendents)

Pozicionēšanās, vieta dzīvē, kopējais veselības stāvoklis, raksturs, laime, potenciālās iespējas dzīvē, spēja iespaidot notikumus savā dzīvē, ciešanu apmēri, dzīves ilgums.

2 Bhava (māja)

Labklājība, reālā nauda (kas paliek pāri), kāda būs laulība, kā cilvēks jūtas laulībā. Laime personiskajā dzīvē. Diēta. Pārtika. Uzkrātā bagātība, akcijas, sertifikāti, īpašumi. Nāves Bhava (māja), Graha, kura pārvalda otro bhavu ir Maraka Graha. Valoda. Attiecības ar finansu iestādēm, bankām.

3 Bhava (māja)

Gribasspēks. Attiecības, kontakti, komunicēšanās spējas. Koncentrācija. Talanti un iespējas. Māksla (īpaši tēlotāja māksla). Darbs ar rokām. Drosme, spēks, stingrība, risks. Patriotisms, uzticība vai nodevība. Intelektuālās spējas, pozicionēšana dzīvē. Padomi, spēja tos dot un izmantot dotos. Jaunākie brāļi un māsas. Kaimiņi. Saziņas un komunikācijas līdzekļi. Komerciālās spējas (strādāt pašam vai kāda pakļautībā). Īsas pārvietošanās 500-600 km. Prānas (odžasa) daudzums-veselība, dzīvotspēja.

4 Bhava (māja)

Māte. Apziņa, emocionālais stāvoklis, psihe. Cilvēka status (cieņa). Ģimenes dzīve (arī tās ilgums), kāda tā būs. Nekustamais īpašums un viss, kas uz tā atrodas. Kustamais īpašums, viss, ko var pārvietot. (Problēmas ar šo bhavu – ar auto uzmanīgi, arī ar iegādi !). Lauksaimniecība. Izglītība. Mūsu miteklis, tā statuss, kā tajā jutīsimies. Cilvēka apģērbs. Personiskā dzīve vispār. Bagātība (kura nav izteikta naudā). Partneri.

5 Bhava (māja)

Bērni (būs vai nebūs), kāda ir to ietekme uz mums. Ietekme no iepriekšējās dzīves-Purva Punja (vējš pūtīs burās vai pretim). Lakšmi Bhava (māja) -laime. Simha ir cilvēka apziņa, intelekts, attīstības pakāpe. Radošās spējas un spējas vispār. Izgudrošanas spējas. Spekulatīvās spējas(ātra nauda).. Izklaides. Panākumi. Mīlestība. Spējas uz mūziku. Uzticamība un neuzticamība. Pieredze un dzīves gudrība. Nauda, ko pelnam. Attiecības ar varu, likumu. Profesionālais sports.

6 Bhava (māja)

Ienaidnieki, attiecības ar tiem. Smags ikdienišķs darbs. Kalpošana. Slimības (pārejošās), jo sestā ir upačaija Bhava (māja). Avāriju un katastrofu Bhava (māja), no kurām var iet bojā. Organizācijas, kuras saistītas ar ieročiem (armija,policija). Spēks konfliktā vai kara situācijā. Attiecības ar mājdzīvniekiem un dzīvniekiem vispār. Panākumi sacensībās, konkursos, eksāmenos, konkurencē, derībās. Melnā maģija, cik spēcīgi pret to esam. Šķēršļi un spēja tos pārvarēt. Problēmas ar psihi. Medicīna kā tāda. Attiecības ar medikamentim. Kaitīgie ieradumi. Saskarsme ar zādzībām un laupīšanām. Konflikti. Tiesas. Kredīti.

7 Bhava (māja)

Partneris un dzīvesbiedrs (būs, vai nē, kad un kāds). Pretī Kalapuruša Lg, kas nozīmē, ka partneris ir mūsu apziņas spogulis. Ja 7. Bhavā (mājā) ir kāda Graha, tad personiskā dzīve tiks iznīcināta. Bizness un biznesa partneris. Sekss. Visi cilvēki mums apkārt, kontakti ar citiem. Tuvās ārzemes un attiecības ar ārzemniekiem. Īslaicīga uzturēšanās ārzemēs. Tiesas procesi un šķiršanās. Konkurenti, līgumi, saistības. Visu veidu dokumentālās un juridiski slēgtās saistības. Zagļi un laupītāji. Kaisle. Dzīves vietas maiņa.

8 Bhava (māja)

Mritju Bhava (māja) (nāves vai dzīves). Nāves raksturs. Melnais caurums (mistika,maģija), mokša (atbrīves) Bhava (māja). Smagas hroniskas slimības. Šķēršļi, meli, baumas, aprunāšanas, pazemojumi. Izvarošanas. Mantiskais labums no laulātā puses. Kādu karmu nesīs partneris. Prēmijas, loterejas,mantojumi, laimesti vai citas mistiskas tikšanas pie naudas. Prarabhakarma no iepriekšējās dzīves.

9 Bhava (māja)

Iedzimtas labklājības (Bhagja) Bhava (māja). Kā cilvēks ir pozicionēts šai dzīvē, laikā un telpā, vai ir savā vietā. Attiecības ar Dievu, Dieva žēlastība, veiksme, apziņas attīstības līmenis. Augstākā izglītība un mazbērni. Tāli ceļojumi, komandējumi, atvaļinājumi. Sapņu un iedomu piepildīšanās. Literārās spējas. Negaidīta palīdzība īstajā laikā. Audzinātības pakāpe. Tēvs, attiecības ar valsts varas orgāniem, slava, panākumi. Ar kādiem ļaudīm tiksimies.

10 Bhava (māja)

Karma sthana – resursi, perspektīvas šai dzīvei. Perspektīva darbā, darba Bhava (māja), bizness. Kas sagaidāms dzīvē vispār. Panākumi un centienu rezultāti. Statuss, cieņa. Attiecības ar valsti, varu, priekšniecību. Cilvēka fiziskais spēks, veselība. Visi dzīves apstākļi – karma.

11 Bhava (māja)

Labhja (iedzimtās labklājības) Bhava (māja) – karmas un ienākumu Bhava (māja). Visa veida ienākumi. Draugi paziņas, to kvalitāte. Vecākie radinieki, ne pārāk dziļas seksuālās attiecības. Labums no varas. Aizbildņi, sponsori. Ieņēmumi un peļņa, pirkumi, laimests, vecākie brāļi un māsas, alga, dažādas rotaslietas, cerības un to īstenošana, bērni vienam no laulātajiem no citas laulības, labklājības uzplaukums, draugi, mājdzīvnieki. Fizioloģija: kāju ikri, apakšstilbi, potītes, kreisā auss.

12 Bhava (māja)

Zaudējumu māja, Vjaija Bhava. Zaudējumi un izdevumi, kas radušies grēcīgu darbību dēļ, profesija svešās zemēs, naudas tērēšana un apmierinājuma gūšana no šādiem tēriņiem, tiesvedība, mokša vai atbrīvošana no pārdzimšanas, swarga (debesis) vai naraks (elle pēc nāves), naudas saņemšana (par izdevumiem), askētiska dzīve, veikt jagjas utt., Punya kanna, skumjas, tēva darbības, grūtības, seksuāla bauda, bauda vai sāpes, ko izraisa mātes tēvocis, verdzība vai ieslodzījums, un atbrīvošana no tā.
Kaut kā samazināšanās, konfiskācija, ilgstoši ārvalstu ceļojumi, apskaidrība, atsvešināšanās, slimnīca, cietums, klosteris, kazarmas, izdevumi, labdarība un ziedojumi, tēva māsas un brāļi (tēvoči un tantes).

 

Sūrja (Saule)

Sūrja (Saule) Lagnā (ascendentā)

Sy-Sūrja ir Graha luminārijs – izstaro gaismu. Tas ir vīrišķais sākums. Sūrja (Saule) Lagnā (ascendentā) nozīmē, ka cilvēks būs egoists, egocentrisks. Tieksme pēc varas, tās uzurpators. Ļoti emocionāls un temperamentīgs cilvēks. Izlēmīgs un drosmīgs. Būs vai nu līderis, vai priekšnieks. Vēlas kļūt redzams, mīl lai to godina un glaimo tam. Dzīvē noteikti sastapsies ar apdegumiem. Vīrietis var būt plikpauris. Cilvēkam būs vīrišķš prāta salikums, ja ta ir sieviete, tad viņai būs kopīga valoda ar vīriešiem. Te var būt darbs valsts sektorā. Viņš var būt piedzīvojuma meklētājs. Ja Sūrja (Saule) jūtas labi JK, tad vairāk vai mazāk būs labi visās dzīves situācijās, bet ja jūtas slikti, tad viss slikti. Personiskajā dzīvē gribēs dominēt, tāpēc tajā var būt problēmas. Cilvēks, kuram ir vislielākā interese pašam par sevi, viņam maz ienteresē citi. Sūrja (Saule) ir nežēlīga (krura)Graha, tā ir Pita un tāpēc cilvēks ir emocionāls. Bērni būs līdzīgi tēvam, uz tiem būs spēcīga tēva ietekme.

Sūrja (Saule) 2 Bhavā (mājā)

Ja Sūrja (Saule) šeit jūtas labi cilvēks būs bagāts. Viņam nebūs problēmas naudas sakarā ar varas iestādēm. Mīl zīmēties ar naudu. Labi biznesam ar metāliem. Labas valodas apguves iespējas. Biznesā palīdz tēvs, vai kas tamlīdzīgs. Gudri runā. Ja jūtas slikti, tad problēmas ar naudu ar ienākumiem. Ienākumi tiek sadedzināti. Iespējama mantas konfiskācija un finansu sodi no valsts un varas puses. Cilvēks var kļūt parādnieks. Būs lielībnieks un rupeklis. Slikti jūtas ģimenē. Tēvs var negaidīti ietekmēt ģimeni, īpaši bērnībā. Var būt runas defekti.

Sūrja (Saule) 3 Bhavā (mājā)

Norāda uz cilvēka gribasspēku. Sūrja (Saule) šajā Bhavā (mājā) jūtas labi. Ļoti izlēmīgs un drosmīgs cilvēks, ambiciozs. Tieksme pēc piedzīvojumiem. Ja Sūrja (Saule) jūtīsies labi, tad būs ļoti labs komercdarbinieks, prasmīgs pārdevējs, uzmācīgs un neatlaidīgs. Viņš atradīs kopīgu valodu ar jebkuru sievieti, jebkādā situācijā. Labi padodas darbs ar rokām, var būt labs meistars. Var būt rakstnieks, mākslinieks, komponists. Labi jaunākie radinieki. Glīti cilvēki, skaistas rokas. Ļoti ātra reakcija. Realizēs savus plānus. Veiksme uz ceļiem, nebūs avāriju. Ja Sūrja (Saule) jūtas slikti, tad būs problēmas ar kaimiņiem. Neveiksmes un problēmas jebkuros sākumos. Avāriju bīstamība.

Sūrja (Saule) 4 Bhavā (mājā)

Šīs Bhava (māja) aspekti tiks izgaismoti, celti pirmajā vietā. Šais sfērās noteikti būs kaut kas svarīgs. Te var būt redzema, pamanāma, šika māja vai auto. Emocionālais stāvoklis šim cilvēkam būs nestabils, nestabila psihe. Tā ir izglītības Bhava (māja) un ja Surja jūtas labi, tad izglītība arī būs laba, taču, diemžēl, visbiežāk tā netiks pielietota reālajā dživē, vai praksē. Šis cilvēks lielā mērā var būt atkarīgs no sava emocionālā stāvokļa. Ja Sūrja (Saule) jūtas slikti, tad var būt problēmas ar māti, arī ar tēvu, problēmas ar izglītību, mācību procesu kā tādu. Problēmas ar kustamo un nekustamo īpašumu, nelaimes gadījumi, saistīti ar tiem. Ja Sūrja (Saule) jūtas labi, tad nebūs problēmu ar likumu, varu, priekšniecību.

Sūrja (Saule) 5 Bhavā (mājā)

Šī Bhava (māja) ir ļoti svarīga, lai noteiktu cilvēka perspektīvas. Ja Bhava (māja) jūtas labi, tad pozitīvas tendences, ja slikti, tad negatīvas. Ja Sūrja (Saule) šeit atrodas, tad tas jau viennozīmīgi nozīmē ka kaut kas globāls šā cilvēka dzīvē noteikti notiks. Kā jūtas Sy, tādas būs perspektīvas. Ja Sūrja (Saule) jūtas labi, cilvēkam būs attīstīta apziņa. Vīriešu un sieviešu saderībā noteikti jābūt, lai vīriešiem būtu augstāk attīstīta apziņa. Tas nozīmē, ka vīriešu horoskopā Sūrja (Saule) vajag justies labāk, nekā sieviešu horoskopā. Bet pa nopietnam, tad saderības vispār nav principā. Ja Sūrja (Saule) atrodas 5. Bhavā (mājā), tad tas nozīmē, ka šis cilvēks tiecas pēc mīlestības, pēc personiskās dzīves. Pēc šīs situācijas analizē kādi būs bērni, tie priecēs, vai apbēdinās. Taču Sūrja (Saule) ir ļoti karsta planēta, viņa var ap sevi visu izdedzināt, var gadīties, ka cilvēks ir ģēnijs, bet bērnu nebūs. Kā jūtas Sy, pēc tā var noteikt, būs cilvēks cietsirdīgs vai nē, augstprātīgs vai nē. Sūrja (Saule) var samazināt mūža garumu, var radīt problēmas bērniem un ar bērniem, var liegt mīlas attiecības vispār. Ja Sūrja (Saule) jūtas labi, tas ir labi biznesam, bagātībai, veiksmei.

Sūrja (Saule) 6 Bhavā (mājā)

Šī ir ienaidnieku un konfliktu Bhava (māja). No tā, kā šeit jūtas Sy, atkarīgas attiecības ar valsti, varu, likumu, cik ietekmīgi būs ienaidnieki, kā mēs tiksim ar viņiem galā. Vai cilvēkam būs karavadoņa prāts un spējas. Šis cilvēks var būt ārsts vai dziednieks no dabas, dotības uz to. Šie cilvēki būs ļoti, ļoti seksuāli, hiperaktīvi šai jomā. Ja Sūrja (Saule) jūtas labi, ir iespējas uzvarēt tiesas prāvas, viņiem būs ļoti attīstītas administrēšanas spējas, aizstāvniecības tieksmes. Cilvēkiem tieksme uz dzīvniekiem. Orientēti uz pakalpojumu sniegšanu. Labi armijas karjerai, darbam policijā, sabiedriskajai dzīvei, valsts ierēdnim. Kalpot tautai un dzimtenei šim cilvēkam ir vienkārši ekselenti. Bet galvenais šeit ir spēja vai nespēja pieveikt ienaidniekus.

Sūrja (Saule) 7 Bhavā (mājā)

Šis cilvēks nevar dzīvot bez attiecībām, viņš vienkārši ir maniaks uz tām. Attiecībās dominēs, vai centīsies dominēt partneris, cilvēks var ciest no partnera pazemojumiem. Sūrja (Saule) šeit var liegt, vai pat nogalināt partneri. Likvidē partneri un partnerattiecības, personisko dzīvi kā tādu. Viņš var būt partneris ar valsts varas pārstāvjiem. Šī ir biznesa Bhava (māja) un biznesa partneris, ja Sūrja (Saule) atrodas šeit tas radīs problēmas arī ar biznesa partneri. Cilvēks var būt arī impotents, Sūrja (Saule) var no sākuma dot, bet pēc tam atņemt. Šis cilvēks var tik ļoti domāt par attiecībām, ģimenes dzīvi un nesasniegt to, ka var iestāties nervu sabrukums. Septītā ir ārzemju Bhava (māja), tieksme uz ārzemēm, jebkādas saites ar tām. Te var būt arī partnera ieslodzījums. Ja Sūrja (Saule) atrodas šajā Bhavā (mājā), tas padara cilvēku nervozu un satrauktu, jo septītā Bhava (māja) aspektē lagnu, pie kam šī ir apachaja Bhava (māja), kas norāda uz to, ka ar gadiem situācija tikai pasliktinās.

Sūrja (Saule) 8 Bhavā (mājā)

Mistiskas, karmiskas problēmas ar valsti, likumu, priekšniecību, varas pārstāvjiem. Ja Sūrja (Saule) šeit jūtas labi, tad šīs problēmas beidzas daudz maz labi, bet tās būs tik un tā. Problēmas ar un ap tēvu. Šim cilvēkam daudz maz veiksmīgas sfēras varētu būt par zinātnieku, pirmatklājēju, izlūku. Šī kombinācija nav laba veselībai, nav laba popularitātei, viņu pazīs tikai šaurs cilvēku loks. Sevī nepārliecināts cilvēks. Viņam dzīvē noteikti radīsies daudz neizprotamu, mistisku situāciju. Viņš var būt ļoti ieinteresēts seksā, taču vairāk gan kā teorētiķis. Šim cilvēkam var būt upura sindroms. Sūrja (Saule) šeit var iznīcināt ienākumus. Šādam cilvēkam nevar uzticēties, slikti jūtas viņa ego, viņš negribēs, bet rīkosies slikti.

Sūrja (Saule) 9 Bhavā (mājā)

Šī situācija ir samērā neslikta. Cilvēks ir pareizi pozicionēts laikā un telpā. Var būt labs jurists, tiesnesis, cilvēks kurš vienmēr redz patiesību. Viņam, kā likums, ir augstākā izglītība, labas attiecības ar likumu, valsti, varu. Viņš vispār ir ļoti pareizs un labs. Bet problēmas var būt attiecībās ar tēvu, taču kopumā Sūrja (Saule) stāvoklis devītajā Bhavā (mājā) tiek uzskatīts par Surjas labāko atrašanās vietu.

Sūrja (Saule) 10 Bhavā (mājā)

Sy 10. Bhavā (mājā) atrodas absolūtajā zenītā, un Sūrja (Saule) šeit dod maksimālo spēku. Ja viņa jūtas labi, tad panākumi ir garantēti, ja jūtas slikti, tad 10. Bhava (māja) pārstāvētajās nozarēs būs problēmas. Ja Sūrja (Saule) šeit nejutīsies labi, viņa dedzinās ar īpašu nežēlību, jo viņa ir krura Graha un atrodas šeit savā zenītā. Tas nozīmē ka, kļūdas šeit netiks piedotas, un vienalga jutīsies viņa labi vai slikti. Ja Sūrja (Saule) šeit jūtas slikti, tad šim cilvēkam īpaši uzmanīgam jābūt ar valsti, varu, likumiem (ja darīs kaut ko ne tā, norausies pēc pilnas programmas). No šis Bhava (māja) viņa aspektē arī ceturto un radīs problēmas arī tajās sfērās, ar attiecībām, ar māti, ar kustamo un nekustamo īpašumu.

Sūrja (Saule) 11 Bhavā (mājā)

Būs stipri akcentēts viss, kas saistās ar ienākumiem, protams, atkarībā no tā, kā šeit jūtas Sy. Bet ja Sūrja (Saule) jutīsies slikti, piem. Dhanu (Strēlniekā), tad iespējas būs, bet tās netiks izmantotas, tiks palaistas vējā. Ja jūtas labi, tad spējīgs cilvēks, ietekmīgi radi, aizbildņi, sponsori. Viņam vienmēr būs pārliecība, ka atradīs pareizo risinājumu. Ja jūtas labi, šim cilvēkam var uzticēties, ja jūtas slikti, tad cilvēki jūs apmānīs, nodos. Šī Bhava (māja) norāda uz draugiem, radiem, paziņām, uz to, vai var viņiem uzticēties, vai nē. Sūrja (Saule) šeit norāda uz cilvēka iespējām, ambīcijām, sasniegs savus mērķus, vai nē. Sūrja (Saule) ir arī veselības karaka, ja jūtas šeit labi, tad ar veselību viss būs OK, ja nē, tad, diemžēl, nekā.

Sūrja (Saule) 12 Bhavā (mājā)

Jūtas ne visai labi. Šī ir ciešanu, zaudējumu un ierobežojumu Bhava (māja). Šā cilvēka dzīvē būs akcentēti 12. Bhava (māja) aspekti, zaudējumi, ierobežojumi, kompleksi, un tie kaut kādā mērā var būt saistīti ar tēvu, var būt problēmas ar tēvu. Šim cilvēkam kaut kādā mērā vienmēr būs ierobežota brīvība, izolācija, viņu vienmēr pieķers, viņam labāk dzīvot godīgi un nešmaukties. Būs problēmas attiecībās ar valsti. Ierobežotas izpriecas un baudas. Būs ļoti akcentēta tiekšanās uz ārzemēm, strādāt tur, vai arī strādāšana kādā ārzemju kompānijā. Šiem cilvēkiem būs akcentēts viss, kas saistās ar seksu. Te būs parādi un zaudējumi.

 

Čandra (Mēness)

Čandra (Mēness) Lagnā (ascendentā)

Labāk būtu bijis, ja Čandra (Mēness) šeit nebūtu, bet ja ir tad ļoti, ļoti svarīgi, kā viņa šeit jūtas. Tiklīdz Čandra (Mēness) nejutīsies labi, tā cilvēka dzīvē būs ļoti liela nestabilitāte un svārstības. Ja Čandra (Mēness) nejūtas labi, tad būs problēmas attiecībās ar māti, problēmas mātei pašai. Problēmas ar cilvēka nervu sistēmu. Viņi dzīvē jutīsies neveikli, it kā ne no šīs pasaules. Čandra (Mēness) ir sieviešu karaka, no tā arī attiecības ar sievietēm, tā ir auglības karaka, jebkuru organisma šķidrumu karaka. Cilvēkiem, kuriem Čandra (Mēness) jūtas slikti, bieži nav bērnu. Ja Čandra (Mēness) jūtas slikti, gandrīz 100% garantija, ka būs problēmas ar labklājības sasniegšanu, drīzāk būs nabadzīgi. Ja Čandra (Mēness) ir neecha stāvoklī, tad lai kur arī tā netrastos, cilvēks būs nedaudz dīvains, totāla nestabilitāte dzīvē. Čandra (Mēness) no lagnas aspektē 7. bhavu un līdz ar to atstās iespaidu uz attiecībām, uz partneri, ģimenes dzīvi, tām var pārvilt krustu. Problēmas visam, kas saistās ar 7. bhavu. Pietiek jau ar svārstībām un problēmām no tā vien, ka Čandra (Mēness) ir Lagnā (ascendentā).

Čandra (Mēness) 2 Bhavā (mājā)

Šā cilvēka apziņa koncentrēta uz naudu un materiālo labklājību. Ja šeit atrodas Ch, tad tā norāda uz kaut kādām svārstībām un nestabilitāti šajās jomās, neatkarīgi no tā, kā viņa jūtas. Čandra (Mēness) šeit norāda uz to, ka materiālā labklājība var uzlaboties caur sievieti. Atkarībā no tā, kā jūtas Ch, cilvēkam būs vai nu pārliecinoša, vai nepārliecinoša runa. Čandra (Mēness) šeit parāda kā pārstrādāsies mūsu barība un kādas sekas tā atstās mūsu organismā. Norāda uz ģimenes stāvokli, būs laba ģimene, vai nē, arī to, kā cilvēks jutīsies šajā ģimenē. Būs viņam patīkama seja, vai nē. Ģimenes dzīves rezultāts ir atkarīgs no tā, kā jūtas Ch/2.

Čandra (Mēness) 3 Bhavā (mājā)

Šajā Bhavā (mājā) akcentētās sfēras ir cilvēka gribasspēks, darbs ar rokām, vai tieksme darboties ar rokām, komunikācijas un kontakti, talanti, drosme un gļēvulība, padomi, attiecības ar kaimiņiem, uzticēšanās. Pats raksturīgākais, ko Čandra (Mēness) šeit dara ir tas, ka viņa padara šo cilvēku par piedzīvojuma meklētāju, meklē risku un ekstremālus apstākļus. Kā jutīsies šeit Ch, tads arī būs riska moments šim cilvēkam, var viņš riskēt vai nē. Ja jūtas slikti, būs arī paaugstināts riska moments uz aviokatastrofām un autokatastrofām, pie pārvietošanās uz īsiem attālumiem, vienas dienas ietvaros. Ja Čandra (Mēness) šeit jutīsies labi, būs drosmīgs cilvēks ar augstu koncentrēšanās spēju. Mērķtiecīgs, virzīts uz uzvaru. No Čandra (Mēness) stāvokļa atkarīgs konflikta iznākums. Ja jūtas labi, tad cilvēks būs darbīgs, komunikabls, koncentrēts, bez kompleksiem. Labas spējas izteikt savas domas, pārliecināt par savu taisnību, pie kam delikāti un pārliecinoši. Mūsu priekšā būs audzināts, pieklājīgs un pārliecināts cilvēks. Viņam piemitīs spējas uz dažādām mākslām, aktierspējas. Cilvēks sistemātisks un pedantisks. Spēcīga izdzīvotspēja. Prot glabāt noslēpumus. Ja Čandra (Mēness) nejūtas labi, tad visās šajās sfērās būs problēmas, cilvēks daudz un neracionāli pārvietosies, dažādi kompleksi komunicēšanā ar citiem cilvēkiem, problēmas ar iesāktā darba novešanai līdz galam, vadīšanu un pārvaldīšanu, nespēja glabāt noslēpumus utt.

Čandra (Mēness) 4 Bhavā (mājā)

Ja Čandra (Mēness) šeit jūtas labi, tad cilvēkam stabila psihe, ja slikti, nestabila psihe, problēmas ar galvu. Šeit būs akcentēta cilvēka ģimene, attiecības ar kustamo un nekustamo īpašumu. Bet neatkarīgi no tā, kā jutīsies Ch, 100% būs kaut kādas problēmas ar māti, vai nu attiecībās ar viņu, vai viņai pašai. Ja sieviešu horoskopā ceturtajā Bhavā (mājā) Čandra (Mēness) jūtas labi, tad būs spēcīgi mātes instinkti, stipra vēlēšanās kļūt par māti. Vīrietim tas nozīmē stipra mātes ietekme, pārsvarā gan negatīva. Šī kombinācija norādīs uz cilvēka manierēm, kā viņš audzināts. Ja labi jūtas, būs labi audzināts, elegants, akurāts, pieklājīgs, laipns, jūtīgs, juteklisks, uzticams un ar atbildības sajūtu, ģimenisks. Pie viņa nāks citi cilvēki, lai nomierinātos. Par viņu labi rūpēsies un viņš pats būs rūpīgs. Būs cienījams cilvēks, stabils, ar labu izglītību, tādam labi taisīt politisku karjeru. Ja Čandra (Mēness) jūtas slikti, tad ar visu šo būs problēmas, pirmkārt, jau ļoti nestabils un svārstīgs, būs daudz vilšanos un depresiju, īpaši personiskjā dzīvē u.t.t. Šādam cilvēkam cilvēkam ir akcentēts viss, kas saistīts ar ūdeni, viņam labi dzīvot ūdens tuvumā, vai uz tā.

Čandra (Mēness) 5 Bhavā (mājā)

Domas par bērniem, labi audzinātājam vai skolotājam. Domas romānu un prinču zelta zirgā, virzienā. Ja Čandra (Mēness) jūtas labi, tad cilvēkam attīstīta apziņa. Šī ir ātrās naudas Bhava (māja), spekulācijas, darbs biržā, augļošana, akcijas, vērtspapīri. Perspektīvas mīlas frontē. Dažādas izklaides. Talanti un dotumi. Ja Čandra (Mēness) jūtas labi, tad visticamāk, ka bērni būs, ja jūtas slikti, tad tas ir zem liela jautājuma. Jūtas labi, būs labi bērni. Ja jūtas slikti, tad obligāti būs problēmas ar naudu, nestabila apziņa. Ja jūtas labi, var paļauties uz intuīciju. Vispār, ja Čandra (Mēness) jūtas labi, tad dzīve kā tāda būs laba, it īpaši sieviešu horoskopā.

Čandra (Mēness) 6 Bhavā (mājā)

Šī situācija norāda, ka būs daudz ienaidnieku un cilvēks mēģinās par katru cenu izvairīties no konfliktiem vai konkurences, jo tendence ir tāda, ka tajos viņš vairāk zaudēs nekā iegūs. Būs atbalsts šajos konfliktos vai nē, būs atkarīgs no tā, kā jūtas Ch. Šī kombinācija norāda uz to, ka cilvēkam kaut kas nav kārtībā ar nervu sistēmu, šis cilvēks būs nervozs. Cilvēkam ne vienmēr viss kārtībā ar uztveri, kā rezultātā rodas lieli zaudējumi. Ļoti lieli emocionāli pārdzīvojumi. Tuvinieku zaudējumi. Vispār, ļoti emocionāls cilvēks. Ļoti patīk mājdzīvnieki, viņiem noteikti tie būs. Ja Čandra (Mēness) jūtas labi, tad cilvēku velk uz konfliktiem, ja jūtas slikti, tad konflikti velkās pie cilvēka. Neatkarīgi no tā, kā jūtas Ch, cilvēkam nav balsta, pamata zem kājām. Viņš dzīvē ir nestabils. Ja Čandra (Mēness) ir dusthanā, tad problēmas ar stabilitāti būs ļoti nopietnas, viņš nevar atrast savu vietu dzīvē. Ch/6. Bhavā (mājā) ir problēmas ar perspektīvi dzīvē. Cilvēka psiholoģija virzīta uz apkalpošanu. Šim cilvēkam ir tendence uz izdevumu pieaugumu dzīves gaitā. Ch/6. ir problēmas ar vatu, tā būs paaugstināta. Ch/6. norāda uz problēmām ar māti, vai problēmas mātei. Cilvēks neadekvāti uztver realitāti. Šejā situācijā ir samērā slikta veselība, jo vājš odžass, māte maz barojusi ar pienu. Ja Čandra (Mēness) jūtas slikti, tad būs problēmas ar padotajiem. Rezumējot jāsecina, ka šī kombinācija nav īpaši labvēlīga, jo īpaši, ja Čandra (Mēness) nejūtas labi.

Čandra (Mēness) 7 Bhavā (mājā)

Kā minimums divas laulības, nestabilitāte attiecībās. Vienalga kā šeit jūtas Ch, tas nozīmē, ka pats kā partneris būs neuzticams, viņam nedrīkst uzticēties. Tas attiecas ne tikai uz ģimeni, bet arī uz biznesu. Šis cilvēks ne īpaši adekvāti uztver kas notiek attiecību sfērā. Ja Čandra (Mēness) labi jūtas, tad attiecības var dot arī kādu labumu, taču ja slikti, tad attiecības un partneris būs ļoti problemātiski. Ļoti emocionāls partneris, viņš var būt arī alkoholiķis. Ch/ 7. nozīmē lielu atkarību no partnera. Ja Čandra (Mēness) Uča (eksaltācijā), tad partneris var būt ļoti augstvērtīgs, bet nestabilitāte tik un tā piemitīs. Šī ir seksa Bhava (māja), te būs daudz seksuālo fantāziju un mēģinājums tās realizēt. Ja Čandra (Mēness) nejūtas labi, tad problēmas arī ar veselību. 7. Bhava (māja) ir visi cilvēki, kas mums apkārt, attiecības ar tiem.

Čandra (Mēness) 8 Bhavā (mājā)

Vissliktākā Čandra (Mēness) atrašanās vieta. Problēmas ar psihi, nerviem, emocijām, dažādi kompleksi. Problēmas kontaktos ar sievietēm, sieviešu sākumu. Nepartrauktas bezizejas situācijas. Ļoti bieži stāvēs izvēles priekšā, parasti izvēle tiks izdarīta nepareizi. Apziņa nepārtraukti tiks pārņemta ar seksu, dīvainu, neordināru, maniakālu. Cilvēkam būs upura sindroms. Totāla neveikšanās. Problēmas ar māti, vai mātei problēmas. Cilvēks ļoti emocionāls, greizsirdība uz seksa pamata. Problēmas ar ūdeni, nelaimes gadījumi uz ūdens. Ja Čandra (Mēness) jūtas labi, apziņa var būt virzīta uz pētīšanu, zinātni, bieži šie cilvēki ir ārsti. Ļoti stipri attīstīta intuīcija. Ja Čandra (Mēness) jūtas labi, var parādīties negaidīta nauda, vinnesti loterijā, mantojumi. Šo cilvēku ļoti ietekmē Mēness fāzes, īpaši tas atsaucas uz nervu sistēmu.

Čandra (Mēness) 9 Bhavā (mājā)

Tieksme uz attīstību, virzību, izglītību. Tiecas uz Dievu, cenšas būt pareizs. Stipra tēva ietekme. Ja jūtas slikti, var trūkt autoritātes. Tieksme uz pārvietošanos, daudz ceļošanas. Ja jūtas labi, nav problēmas ar varu, labi veiksmei, labi izglītībai, bagātības zīme, veiksme caur sievieti. Ja jūtas slikti, tad problēmas minētajās sfērās.

Čandra (Mēness) 10 Bhavā (mājā)

Cilvēks ļoti stabils un uzticams, ļoti praktisks cilvēks, reālists. Ļoti laba karma, nebūs problēmu ar māti. Ja Čandra (Mēness) slikti jūtas, tad viss pilnīgi pretēji. Cilvēks var būt populārs, tam aktīva sabiedriskā dzīve, labi politiķiem. Ja Čandra (Mēness) nejutīsies labi, tad nestabils, nenoteikts, īpaši attiecībās uz darbu, bet ja Čandra (Mēness) jūtas labi, tad labi rezultāti darbā.

Čandra (Mēness) 11 Bhavā (mājā)

Ja Čandra (Mēness) jūtas labi, tad cilvēkam būs daudz iespēju. Labi draugi, sakari, cilvēks sabiedrisks, uzmanības centrā. Ja Čandra (Mēness) jutīsies slikti, tad visur problēmas, bet galvenais, viņa priekšstats par cilvēkiem sevi neattaisnos, viņš gaidīs vienu, bet saņems ko citu. Dziļa vilšanās vispār. Cilvēks sapņotājs, fantazēs par miljonu projektiem

Čandra (Mēness) 12 Bhavā (mājā)

Cilvēks ne no šis pasaules. Apziņa neatrodas realitātē. Domā par mistiskām lietām par nāvi. Pārdzīvo savus sapņus, tiem pēc viņa domām liela nozīme. Tieksme uz vientulību, bet patstāvīgi domā par seksu. Rādītājs tam, ka cilvēks var noķļūt tur, kur ierobežota viņa brīvība vai kustības brīvība. Upura sindroms. Ļoti nopietni kompleksi, neticība sev un saviem spēkiem. Problēmas ar naudu, viņš vienmēr gatavs sevi upurēt. Problēmas ar kontaktēšanos ar apkārtējiem cilvēkiem. Biežas garastāvokļa maiņas, emocijas. Patstāvīga tieksme mainīt dzīves vietu, nevar nosēdēt uz vietas, tieksme uz ārzemēm Tieksme uz dažādām misijām, labi saprot citu cilvēku ciešanas. Viņam problēmas ar šķidrumiem. Uz viņu ļoti lēnām iedarbojas dažādas zāles. Ļoti bieži dažādas alerģijas un asins saslimšanas. Ja Čandra (Mēness) jūtas slikti, tad dzīves attīstības perspektīva draņķīga, ja jūtas labi, var būt ekstrasenss.

 

Mangal (Marss)

Mangal Lagnā (Marss ascendentā)

Kudža doša. Iznīcina ģimeni un partneri. Ma/Lagna (ascendents) ir faktors dzīves ilguma samazināšanai, nopietnām veselības problēmām, pie kam, vienalga, kā viņš tur arī justos. Tā var būt priekšlaicīga nāve. Cilvēks būs agresīvs, ļoti emocionāls, nesavaldīgs un temperamentīgs, ļoti augstprātīgs. ja Ma/Lg, tad pazemos partneri, ja Ma/7, tad partneris pazemos pašu. Tas ir faktors traumām, katastrofām, operācijām. Viņš var būt dzimis grūtās dzemdībās, viņam var būt grūta dzīve var būt problēmas ar māti. Viņš ir negatīvi saistīts ar uguni. Ja Mangal (Marss) jūtas labi, tad cilvēks būs enerģisks, drosmīgs, neatkarīgs un arī veiksmīgs, taču viss iepriekšminētais tik un tā saglabājas. Tā ir papi Graha Lagnā (ascendentā). Šā cilvēka iecerēm var būt nestabils raksturs, var daudz ko iesākt, bet nenovest līdz galam. Viņš var būt labs sportists. Šie cilvēki vairāk var būt saistīti ar nekustamo īpašumu, ar kustamo jābūt uzmanīgiem. Uzmanīgi ar auto. Jāliek Mangal (Marss) jantra pudžā.

Mangal 2 Bhavā (Marss 2 mājā)

Kudža doša, cilvēks iekšēji nav apmierināts ar attiecībām. Cilvēka enerģija koncentrēta uz ātras naudas pelnīšanu. Cilvēks daudz runās, runa būs pārliecinoša, bet tai pašā laikā var būt rupja. Visbiežāk cilvēks dzīvos ne tur, kur dzimis. Būs neatkarīgs cilvēks. Būs alkatīgs cilvēks. Nav īpaši laba kombinācija labklājībai (izņemot Tula, vai Mina lagnas cilvēkiem). Šim cilvēkam var būt problēmas ar izglītību. Šie cilvēki var būt seksuāli izvirtuši. Ja Mangal (Marss) nejutīsies labi, var būt problēmas ar runu un diētu.

Mangal 3 Bhavā (Marss 3 mājā)

Šis ir labākais Mangal (Marss) stāvoklis horoskopā. Cilvēks būs apņēmīgs, aktīvs, spējīgs. Tas gan var padarīt viņu par piedzīvojuma meklētāju, taču ir visi priekšnoteikumi veiksmei un bagātībai. Šis cilvēks spēj pārliecināt. Viņam labi nodarboties ar sportu, darboties ar tehniku, viņam vispār ir zelta rokas. Taču periodiski šim cilvēkam var uznākt niknuma lēkmes, izpausties agresija, no kā var būt problēmas attiecībās un konflikti ar kaimiņiem, viņš neuzklausa padomus. Ja Mangal (Marss) jūtas slikti, viņš neapstāsies nekā priekšā, lai sasniegtu savus mērķus. Bet vispār tā ir laba kombinācija, šis būs ašais cilvēks.

Mangal 4 Bhavā (Marss 4 mājā)

Kudža doša. Īpaši tiks skarta ģimenes dzīve, ja jutīsies slikti, tad tās var nebūt vispār, vai tā tiks iznīcināta. Būs problēmas ar kustamo un nekustamo īpašumu, var būt zādzības. Var būt problēmas ar lauksaimniecību un celtniecību, ja jūtas ļoti labi, tad var būt arī ļoti labi.Ma šeit padara nestabilu emocionālo stāvokli, rada problēmas ar izglītību, problēmas ar māti, mātes priekšlaicīga nāve. Ja Mangal (Marss) jūtas labi, cilvēks var būt agresīvs. Būs problēmas darbā un karjerā, arī biznesā. Problēmas ar draugiem un paziņām. Cilvēkam var būt vairākas attiecības vienlaikus, arī paralēlas ģimenes, bet šajā jomā liela nestabilitāte.

Mangal 5 Bhavā (Marss 5 mājā)

Cilvēkam agresīva apziņa un domāšana, pats arī ļoti agresīvs. Vājš, vai apdraudēts radošais potenciāls. Laba situācija sportošanai. Ja jūtas labi, tad var pieņemt lēmumus, bet ja nē, tad labāk to nedarīt. Šim cilvēkam var draudēt bērnu priekšlaicīga nāve, vai arī, ja Mangal (Marss) jūtas slikti, tad to nebūs vispār, spontānie aborti un aborti. Ja jūtas slikti, tad viņam ir nestabila apziņa un viņš nav prognozējams. Šim cilvēkam ļoti patīk izklaides, taču ir problēmas ar romantiskajām attiecībām.

Mangal 6 Bhavā (Marss 6 mājā)

Ma šeit jūtas labi, cilvēks ir cīnītājs, spēcīgs. Mīl konfliktus, tiecas pēc tiem un tajos. visticamāk. arī vienmēr uzvarēs. Arī konkurences apstākļos šis cilvēks parasti būs uzvarētājs. Taču tajā pašā laikā Mangal (Marss) šeit šos konfliktus arī izsauks. Tā ir laba kombinācija lai kalpotu, policija, armija,darbs apkalpojošā sfērā, labi būt par ārstu, vai strādāt ar rokām. Cilvēks būs ļoti strādīgs, enerģisks un arī agresīvs. Seksuāli ļoti aktīvs. Ja Mangal (Marss) jūtas labi, tad veiksmīga situācija veiksmei un bagātībai, ja jūtas slikti, tad problēmas ar kredītiem un aizņēmumiem. Ma/6. palielina izdevumus. Lai arī šī cilvēks ir uzvarētājs, viņam var būt rētas, jo var gūt dažādas traumas. Te var būt arī atkarība no alkohola un narkotiskām vielām. Ja jūtas slikti, var būt seksuāls maniaks, vai pat slepkava. Slikti tēva veselībai un dzīves ilgumam, problēmas ar tēvu vispār. Problēmas ar padotajiem.

Mangal 7 Bhavā (Marss 7 mājā)

Kudža doša. Agresija no partnera puses. Var būt agresijas upuris vispār, pašam arī nosliece uz agresiju. Temperamentīgas attiecības. Šeit šim cilvēkam konflikti visbiežāk var rasties uz seksuālo attiecību fona. Vispār problēmas seksuālā sfērā. Daudz seksuālo attiecību un risks uz venēriskajām saslimšanām. Viņam var būt seksuāla atkarība no partnera, ja Ma/Lg, tad viņš pazemos partneri, ja Ma/7., tad partneris pazemos viņu. Ja būs izvēle starp labu un sliktu partneri, tad izvēlēsies slikto. Viņam var būt konflikti ap naudu. Viņš ir riska grupā uz nelaimes gadījumiem, avārijām. Problēmas darbā biznesā un karjerā.

Mangal 8 Bhavā (Marss 8 mājā)

Kudža doša. Šai kombinācijai raksturīgi mistiski nelaimes gadījumi, traumas un avārijas. Visādi mistiski skandāli un konflikti. Tās ir problēmas ar naudu. Cilvēks potenciāls upuris. Ja tā ir sieviete, viņai draud izvarošana. Šeit arī problēmas ar uguni. Te var būt problēmas ar alkoholu un intoksikācijām. Cilvēks ideālists,visu ļoti stipri idealizēs. Viņam var piemist ļoti spēcīgs sāncensības gars. Mistisks karotājs. Viņš var būt arī zādzību upuris. Risks saslimt ar infekcijas slimībām, īpaši seksuālā ceļā. Saindēšanās risks. Dzīves ilguma samazināšanās zem vidējā. Labi strādāt policijā, vai par izlūku.

Mangal 9 Bhavā (Marss 9 mājā)

Daudz kustības, īpaši uz lieliem attālumiem. Darbs, kurš veltīts valstij. Cilvēks – piedzīvojumu meklētājs. Ļoti neatkarīgs cilvēks. Ja Mangal (Marss) jūtas labi, tad ļoti aktīva iedzimta labklājība (Bhagja). Te var būt problēmas ar varu, ar tēvu. Ja labi jūtas, tad ticības maiņa, ja slikti, tad ekstrēmists, fanātiķis.

Mangal 10 Bhavā (Marss 10 mājā)

Cilvēks daudz strādā. Seksīga karjera, bizness. Var būt labs priekšnieks. Cilvēks pašpietiekams. Labi strādāt sev, nevis algotu darbu. Novirze uz tehniskām specialitātēm. Ja Mangal (Marss) jūtas slikti, tad problēmas karjerā un biznesā, problēmas attiecībās ar māti, tad ir dienests vai nu armijā, vai policijā. Problēma ar izglītību (tā var būt pārtraukta. Tā ir uzvara pār ienaidniekiem. Visumā Mangal (Marss)/10 dod pozitīvu rezultātu, jo tas ir zenīts, dienvidi un Mangal (Marss) šeit jūtas labi. Tā arī ir upachaja Bhava (māja), kur ar laiku viss uzlabojas.

Mangal 11 Bhavā (Marss 11 mājā)

Ja jūtas labi, tad tā ir ātra nauda un tās ir daudz. Aktīva sociālā dzīve, daudz draugu un paziņu, labi sakari, viss ļoti labi.Ja Mangal (Marss) jūtas slikti, tad tas ir apmāns no draugu un paziņu loka, pārsvarā naudas sakarā. Ma/11 rada nopietnas problēmas mīlas sfērā kā tādā, problēmas ar radiem, nodevība un neuzticība no mīļākā puses.

Mangal 12 Bhavā (Marss 12 mājā)

Kudža doša. Vispār slikts, ja ne pats sliktākais Mangal (Marss) stāvoklis. Problēma ar naudu, saistīta ar nekontrolējamiem, nepardomātiem izdevumiem. Mangal (Marss) ģenerē enerģiju, parāda kur tā koncentrēta. Šeit tā virzīta uz divpadsmitās Bhava (māja) aspektiem. Ma/12., tā ir nauda vējā, impulsīva enerģija, seksuāls maniaks, problēmas ar veselību, sodi, pārkāpumi, brīvības ierobežojumi līdz pat tās zaudēšanai, slimnīca, invaliditāte, amputācija. Te būs problēmas ar ārzemēm. Ma/12. tas ir izlūks. Tā ir tieksme uz ceļošanu, piedzīvojumiem, tieksme uz vientulību. Var strādāt par kaut ko, kas saistīts ar nāvi. Var būt par žigolo.

 

Budha (Merkurs)

Budha (Merkurs) Lagnā (ascendentā)

Ja jūtas labi, tad tās ir smadzenes. Ļoti viltīgs aprēķinātājs. Ātri atrod kopēju vaodu, runātīgs, labas spējas uz precīzām zinātnēm, matemātiku. Zinātnieks, orators. Ļoti ilgi labi saglabājas, nenoveco. Ļoti patīk spriedelēt, stāstīt visādas lietas. Ja jūtas slikti, tad visus kritizē, visu laiku nervozē, par visu uztraucas. Ātri piekūst. Galvā haoss, daudz strīdās, bieži kļūdās. Problēmas ar nervu sistēmu, ar visu neapmierināts. Problēmas ar vatu.

Budha (Merkurs) 2 Bhavā (mājā)

Daudz runā, atklās noslēpumu, nevar ūdeni mutē noturēt. Ja gribat, lai visi par kaut ko uzzina, tad pastāstiet to cilvēkam, kuram Budha (Merkurs) 2 Bhavā! Šis cilvēks būs ļoti ieinteresēts naudā, mīl skaitīt naudu. Parasti ievieš naudas uzskaites blociņu, visu cītīgi kalkulē. Ideāli grāmatvedim. Ļoti patīkama un pieklājīga runa. Labs tolkšova vadītājs vai diplomāts. Ideāli pavāram. Labi tiem, kuri strādā ar komunikācijām. Viņš var dziedāt un muzicēt. Ļoti savākts, perfekts un akurāts cilvēks. Ja jūtas slikti, tad tāds cilvēks mānās, nav uzticams,var būt nodevējs. Var nodarboties ar kriMinā (Zivīs)lu biznesu. Ja labi jūtas, būs nodrošināts, būs intelektuāla ģimenes dzīve.

Budha (Merkurs) 3 Bhavā (mājā)

Cilvēks – māksla. Mīlestība uz mākslu. Mīlestība uz izklaidēm. Viegli kontaktējas. Labi biznesam. Var pārdot jebko, jebkam. Daudz strādā. Var būt rakstnieks, žurnālists, aktieris. Labas attiecības ar kaimiņiem. Patīk joki, mīl izjokot. Ļoti aktīvs cilvēks, visu laiku kaut ko dara. Ja jūtas labi, tad ļoti laba kombinācija. Visu uzspēj, mīl kārtību, disciplīnu, realizēs savu mērķi. Ja jūtas slikti, vienmēr kavē, daudz lieki domā. Pļāpīgi un neuzticami.

Budha (Merkurs) 4 Bhavā (mājā)

Ja labi jūtas būs labi izglītots, kā minimums divas izglītības, viegli padodas matemātika. Var būt vairāki kustamie un nekustamie īpašumi. Var būt vairākas ģimenes vienlaicīgi. Cilvēks ļoti zinošs, kompetents, stabila nervu sistēma, laba humora izjūta. Ātri visu iegaumē un labi ar visu tiek galā. Daudz lasa. Labi nodarboties ar lauksaimniecību. Ja jūtas slikti problēmas ar emocionālo stāvokli. Biežas dzīves vietas maiņas, nestabilas attiecības un ģimenes dzīve. Problēmas ar mācībām. Problēmas ar māti. Mocīs dažādi kompleksi. Būs nemierīgs, satraukts.

Budha (Merkurs) 5 Bhavā (mājā)

Šiem cilvēkiem var būt vairāki bērni. Viņš mīl bērnus, interesējas par bērniem. Viņam var būt vienkārši bērnišķigs domāšanas veids. Viņam var būt vairākas mīļākās vienlaikus, būs izvēles problēmas. Mīlestība uz spekulācijām, dažādi biznesa varianti. Sports, izklaide, azarts ir īstie lauciņi šim cilvēkam. Matemātisks domāšanas veids. Izteikta humora izjūta. Mīlestība uz filozofiju, ass prāts. Aristokrāts, estēts. Ļoti gudrs, vēss prāts. Var būt intrigants. Tālejoši plāni. Cilvēks bez emocijām. Ja jūtas slikti, problēmas ar bērniem, spekulācijām, kritumi biznesā. Nekādu mīļāko.

Budha (Merkurs) 6 Bhavā (mājā)

Mīļāka nodarbošanās ir pārpēt ienaidnieku viltībā. Ļoti viltīgi cilvēki. Labi srādāt algotu darbu, labs darbinieks, lojāls. Laba kombinācija medicīnai. Labs skolotājs, servisa darbinieks, pakalpojumu sniedzējs. Cilvēkam var būt agresīvs intelekts, var vilkt uz konfliktiem. Problēmas ar nervu sistēmu. Šajā kombinācijā var būt grūta bērnība. Iespējami kompleksi, nepārliecināts cilvēks, uzbudināts. Var būt problēmas ar izglītību, slikti mācās. Labi darbā ar datoriem, komunikācijām.

Budha (Merkurs) 7 Bhavā (mājā)

Iespējams vairākas paralēlas ģimenes. Var būt vairāki partneri. Biznesā var būt labi partneri, bet mīļākie būs seksuāli vāji. Akcentētas ārzemes. Partneris šim cilvēkam būs darījuma cilvēks, labi kontaktēsies, runātīgs, atsaucīgs, laipns, bet nebūs seksuāli atsaucīgs. Attiecībām nebūs stabila rakstura. bieži vien slēgs laulības pēc aprēķina. Kombinācija laba biznesam, aprēķiniem, matemātikai. Laba humora izjūta, var būt ļoti runātīgs. Tas par partneri, bet pats horoskopa īpašnieks daudz domās, analizēs. Bieži vēlas laulības (jo par daudz domā, zaudē iespējas). Ja attiecības jau eksistē, tās nebūs stabilas. Partneris viss būs darījumos, nebūs uzticams.

Budha (Merkurs) 8 Bhavā (mājā)

Ja jūtas slikti, tad problēmas ar intelektu, liels prarabhakarmas iespaids, biežas garastāvokļa maiņas, nestabila apziņa. Ja jūtas labi, tad attīstīta intuīcija. Pastiprināta interese par nāvi. Labi kaut ko analizēt, pētīt. Ja jūtas slikti, tad dažādi kompleksi. Vispār slikti visiem dzīves aspektiem, viņam visu laiku vainas izjūta. Daudz pārdzīvojumi, problēmas ar nerviem. Cilvēkam visapkārt bardaks, arī galvā. Ļoti bieži dažādas ādas slimības, ekzēmas. Ja pavisam slikti jūtas, tad problēmas ar psihi, problēmas ar radiem. Ļoti bieži pesimistiska domāšanas uzbūve. Var būt arī kriMinā (Zivīs)ls domāšanas veids. Problēmas seksā.

Budha (Merkurs) 9 Bhavā (mājā)

Iedzimta taisnības izjūta. Labi tiesnesim, juristam. Filozofiska domāšana. Pedantisks un punktuāls. Laba izglītība un karjera. Nepārtraukta funktierēšana, globāla, par dzīves jēgu, var grāmatas rakstīt. Labs diplomāts, morāli noturīgs, veiksmīgs. Daudz ceļošanas. Labs tēvs. Ja Bu jūtas slikti, tad augstākminētajās sfērās būs kaut kādas problēmas, bet visumā laba situācija. Labi biznesam.

Budha (Merkurs) 10 Bhavā (mājā)

Var būt vairāki nodarbošanās veidi, vairākas profesijas, biznesi. Intelektuāla rakstura bizness, kompjūteri, informātika. Darījuma veida domāšana, labs organizators. Bu ir mācību karaka. Kur atrodas Bu, pēc tā uzreiz var pateikt, vai noderēs mācības, vai nav vērts tām tērēt laiku. Pirmkārt, jau jāskatās kā jūtas Bu. Piemēram, 6. un 8. Bhavā (mājā)s viņš nejūtas labi un mācības var apgūt arī strādājot. Ja Bu jūtas labi, būs panākumi biznesā un darbā, cilvēks reti kļūdīsies, pieņems pareizus lēmumus, nekad nemānīsies, būs darījuma cilvēks, kuram var uzticēties. Dzīvē viņš būs ļoti kustīgs, metodisks, disciplinēts, veiksmīgs, strādās bez atpūtas, būs nenogurdināms un izturīgs. Ja Bu jūtas slikti, tad viss teiktais būs pilnīgi pretēji.

Budha (Merkurs) 11 Bhavā (mājā)

Ja Bu jūtas labi, tad tā ir pati veiksmīgākā kombinācija. Visas iespējas. Ja Bu jūtas slikti, tad kaut ko var palaist garām, taču vēlāk tik un tā atgūs. Milzīgs daudzums sakaru, ietekmīgi aizsargi, kruti jumti. Ļoti veiksmīgs cilvēks. Akcentēti sakaru līdzekļi. Daudz ienākumu avoti.

Budha (Merkurs) 12 Bhavā (mājā)

Šis cilvēks būs apmāna upuris. Koncentrēšanās trūkums, cilvēks ne no šīs pasaules, uztvere vairāk virzīta uz mistiku. Problēmas ar atmiņu un nervu sistēmu. Nopietnas problēmas seksā. Ja jūtas labi, tad labi dzīvei ārzemēs un darbam ar kustību ierobežotā vidē (slimnīcās, klosteros). Liels pornogrāfijas mīlētājs. Tieksme uz ceļošanu ar ekstrēmu piegaršu, kājām apkārt zemeslodei, ar velosipēdu pa džungļiem. Visādas jocīgas lietas. Ja slikti jūtas, tad vienmēr būs upuris, nolaists, nekopts, biežas depresijas.

 

Guru (Jupiters)

Guru (Jupiters) Lagnā (ascendentā)

Tā ir drošība, Dieva aizsardzība, ļoti laba karma. Cilvēks izglītots, seko savai karmai. Viņam viss padodas labi, viegli, īpaši ja Guru (Jupiters) labi jūtas. Gudrs, var strādāt par valstsvīru. Bieži mēdz būt slinki, jo viss viegli padodas. Bieži tāpēc var būt arī pārlieku lieli optimisti. Guru (Jupiters) Lagnā (ascendentā) tā ir aizsardzība no nepatikšanām dzīvē, vienmēr mistiski izkuļas. Te var būt liela interese par bērniem. Akcentēti jautājumi ap bērniem. Labi redz uz priekšu, precīzi zin ko grib. Ja sieviešu horoskopā jūtas slikti, būs nopietnas problēmas apprecēties. Guru (Jupiters) sieviešu horoskopā ir vīra un bērnu karaka.

Guru (Jupiters) 2 Bhavā (mājā)

Garantija bagātībai. Laba izglītība, laba ģimenes dzīve. Mīlēs bērnus. Ja Guru (Jupiters) jūtas slikti, tad neapdomīgi tērēs naudu. Var tērēt naudu uz nākotnes pēļņas rēķina. Ja jūtas labi, būs patīkama runa.

Guru (Jupiters) 3 Bhavā (mājā)

Cilvēks ar iedzimtu pedagoga talantu. Uzņēmīgs cilvēks, zina ko grib, var rakstīt grāmatas. Ja jūtas slikti, viņu pazemos, var būt problēmas ar kaimiņiem, var slikti justies attiecībās ar pretējo dzimumu. Pret viņu neizrādīs cieņu. Ja jūtas labi, var paļauties uz jaunākajiem radiem, ja slikti, tad labāk to nedarīt. Ja Guru (Jupiters) jūtas labi, var braukt ar auto ar aizvērtām acīm, ja slikti, no auto jāuzmanās. Ja jūtas labi, tad pie problēmām ar veselību labs iznākums. Cilvēks enerģisks un darbīgs, ja slikti jūtas, tad slinks.

Guru (Jupiters) 4 Bhavā (mājā)

Daudz īpašumu, kustamo un nekustamo. Ja Guru 4 Bhavā jūtas labi, tad cilvēks dzīvē attīstīsies, labi biznesam, mācībām, cilvēks dzīvē un no dzīves mācās, izdara pareizos secinājumus. Labi nodarboties ar īpašumiem. Tā arī ir tieksme jautri pavadīt laiku. Tā ir nauda no apakšzemes (nafta,derīgie izrakteņi, lauksaimniecība). Te var būt kādi talanti attiecībā uz apģērbu, talants šūt, modelēt. Stabila emocionāla apziņa, viss dzīvē stabils un drošs. Cilvēkam laba veselība. Ja Guru 4 Bhavā jūtas slikti, tad viss tieši pretēji.

Guru (Jupiters) 5 Bhavā (mājā)

Ja Guru (Jupiters) jūtas labi, tad attīstīta apziņa, pozitīvas tendences dzīvē. 5. Bhava (māja) aspektē 9. bhavu, kas ir iedzimtas labklājības Bhava (māja), tas nozīmē, ka kaut kādā mērā 5. Bhava (māja) apziņas bagāža tiek saistīta ar 9. bhavu, bhagiju, kas nosaka attīstību pozitīvā virzienā, sevišķi, ja Guru (Jupiters) 5. jūtas labi un arī 9. Bhava (māja) un tās saimnieks jūtas labi. Arī bērnu kvalitāti nosaka 5. Bhava (māja), ja Guru (Jupiters), kas ir bērnu karaka, jūtas labi, tad labi bērni, laba to kvalitāte. 5. Bhava (māja) ir arī izklaides, atpūta un mīlestība, bet ja Guru (Jupiters) labi tur jūtas, tad ir daudz mīlestības un zināma rezerve, potenciāls labu darbu radīšanai. Ja Guru (Jupiters) 5. Bhavā (mājā) nejūtas labi, tad ierobežojumi augšminētajos aspektos.

Guru (Jupiters) 6 Bhavā (mājā)

Gu 6. Bhavā (mājā) palīdzēs tikt galā ar ienaidniekiem, viņš tos noslāpēs ciešos apkampienos! Pat tad, ja Guru (Jupiters) 6. Bhavā (mājā) jūtīsies slikti, visdrīzāk būs daudz ienaidnieku, bet finālā Guru (Jupiters) veicinās uzvaru pār tiem, nemaz nerunājot par to, Guru (Jupiters) tur jūtas labi. 6. Bhava (māja) ir kalpošana, ja tajā Guru (Jupiters), tad būsiet labas padotais, tikai būs daudz jāstrādā. 6. Bhava (māja) ir veselības Bhava (māja), bet Guru (Jupiters) tajā veicinās atveseļošanos, būs stipra imūnsistēma un iekšējas rezerves. 6. Bhava (māja) ir problēmas, konfliktsituācijas, sacensība un konkurence, bet Guru (Jupiters) radīs tiem pozitīvus risinājumus. Ja Guru (Jupiters) 6. Bhavā (mājā) jūtas slikti, tad ši Dievišķā protekcija būs vājāka, cilvēkam būs jāpieliek vairāk pūļu šo minēto problēmu risināšanā.

Guru (Jupiters) 7 Bhavā (mājā)

Sievietēm šī kombinācija nav īpaši laba, jo Guru (Jupiters) ir vīra karaka, bet 7. Bhavā (mājā) tas nozīmē, ka vīrs būs, bet ar kaut kādu defektu, impotents, vai arī viss it kā ir, bet laimes nav. Vīrietim, turpretīm, tas nozīmē daudz sieviešu, visas labas, pat tad, ja Guru (Jupiters) tur ir neecha! Vīriešiem, kuriem Lagna (ascendents) ir Karka (Vēzis) vai Simha, sieva parasti ir vecāka. Karka Lagna (Vēža ascendents) sieva var būt narkomāne, vai ar to vienkārši būs sliktas attiecības, konflikti bērnu audzināšanas sakarā, vai tā vispār tos negribēs. Vīrs ir iedzimtas labklājības avots, bet ja Guru (Jupiters) aspektē Lg, tad dzīvo aiz vīra muguras kā aiz akmens mūra, bet negrib bērnus! Ja 7. Bhavā (mājā) grahu nav, bet Guru (Jupiters) to aspektē, tad situācija ir ļoti laba visos šīs Bhava (māja) aspektos, ja Guru (Jupiters) neecha, tad realizācija būs, bet ar probēemām. Guru (Jupiters) ir arī naudas un vispār visa kā paplašināšanās karaka, bet tās daudzums un spēja ar to apieties atkarīgano tā, kā Guru (Jupiters) jūtas 7. Bhavā (mājā). Ja vīrietim 7. Bhavā (mājā) ir Sk, tad sieva būs neuzticīga!

Guru (Jupiters) 8 Bhavā (mājā)

Astotā Bhava (māja) ir Prarabha karma (liktens no iepriekšējās dzīves), ja tajā ir Guru (Jupiters), tad var būt negaidīti ienākumi caur lotereju, vai nauda vienkārši nokrīt kā no gaisa. 8. Bhava (māja) ir 2. Bhava attiecībā pret 7. Bhavu, no kā izriet sekojošas konsekvences: Ja sieviete, tad varēs nestrādāt, vīrs par visu parūpēsies. Ja vīrietis, tad sieva dāsni maksās par viņa mīlestību, uzturēs vīru. Ja Guru (Jupiters) labi jūtās, tad tā ir pozitīva tendence arī partnerattiecībām. 8. Bhava (māja) ir arī Mokšas (atbrīves), mistikas un pētniecības Bhava (māja), bet ja tajā ir Guru (Jupiters), tad viņa aspekti būs saistīti ar šiem Bhava (māja) aspektiem, būs mistiski bērni, mistisks sekss, noslēpumainība. Ja Guru (Jupiters) jūtas slikti, tad var būt mistiskas kaites bērniem, arī mistiska un pēkšņa viņu nāve.

Guru (Jupiters) 9 Bhavā (mājā)

Dievišķa aizsardzība, aspektē 5. Bhavu, abas Punja Bhava (māja). Tas ir kredīts no iepriekšējās dzīves, laba karma. Gu/9., tas ir ekselenti, tās ir Vēdiskās zināšanas, gudrība no iepriekšējās dzīves. Labas attiecības ar tēvu. Ja Guru (Jupiters) nejūtas labi, tad tik un tā viss būs, tikai mazākā mērā.

Guru (Jupiters) 10 Bhavā (mājā)

Lieliska kombinācija karjerai, biznesam. Tendence paplašināties, laba reputācija. Laba karma. Labi būt juristam, ekonomistam, grāmatvedim. Sievietei darbs ar bērniem.

Guru (Jupiters) 11 Bhavā (mājā)

Šeit Guru (Jupiters) vairos visu labo, draugus, sakarus. Daudz mīlestības. Veicina visu procesu labvēlīgu attīstību.

Guru (Jupiters) 12 Bhavā (mājā)

Dzīvei ne visai laba situācija, daudz izdevumu, kuri ir lielāki par ienākumiem. Sievietei jāuztur vīrs, rodas izdevumi viņa dēļ. Tendence dzīvot askētiski, vietās ar ierobežotu kustības brīvību. Labi dzīvei ārzemēs. Ja Gu/12 slikti jūtas, var zaudēt naudu, problēmas ar naudu. Cilvēks – upuris, kuram nav Dievišķās aizsardzības, slikti dzīvei, veselībai un laimei. Bērni var nokļūt cietumā vai slimnīcā.

 

Šukra (Venēra)

Šukra (Venēra) Lagnā (ascendentā)

Sieviešu mīlētājs un pavedinātājs. Var būt ar patīkamu ārieni. Stilīgs un pieredzes bagāts šais jomās, jo Šukra (Venēra) ir asuru (dēmonu) skolotājs, velna pulveris, veiksmīgs un bagāts. Labi būt māksliniekam. Ja labi jūtas, tad spējas citus ārstēt, ja jūtas slikti, tad izvirtulis. Ja jūtas labi, būs veiksmīga mīlestība, ja jūtas slikti, tad var būt varmāka, seksuāls maniaks. Ja jūtas labi, būs daudz seksa dzīvē, daudz komforta, ja jūtas slikti, tad nekā tāda nebūs.

Šukra (Venēra) 2 Bhavā (mājā)

Daudz naudas, bagātība, laba ģimene. Pavedinoša balss un runa. Cilvēkam patīk skāba garša. Labs vidutājs, spējas atrast kompromisu. Mīl labi un grezni paēst. Var būt par suteneri, žigolo, jo var pelnīt naudu caur seksu. Var būt pavārs, masieris. Labs dziedātājs, īpaši padosies mīlas balādes. Ja Šukra (Venēra) šeit jūtas slikti, tad visās iepriekšminētajās lietās būs problēmas. Naudas lietās jāpaļaujas uz sievietēm, kuras pelnīs.

Šukra (Venēra) 3 Bhavā (mājā)

Seksuālu pedzīvojumu meklētājs. Mīlas romānu rakstnieks. Labi visam, kas saistās ar vecām un antikvārām lietām, intīmprecēm. Viņam labi kaimiņi, ar tiem nebūs nekādu problēmu. Labi darbam televīzijā un radio, vispār labi dzīvei, būs sabiedrības spogulis. Labi var strādāt arī par masieri. Māksla un deja arī nav svešas lietas. Ja Šukra (Venēra) jūtas slikti, tad jāuzmanās no mīlas afērām, un auto vadīšanas.

Šukra (Venēra) 4 Bhavā (mājā)

Mājas pavards un ģimene, labi to apstākļi. Eleganti cilvēki, labi ģērbjas, tīrīgi un kārtīgi. (Ja SkR, tad situācija ir šāda, ļoti interesantas ģimenes attiecības, no vienas puses patstāvīgs, no otras puses var būt svingers, izvirtulis. Savādi ģērbjas). Šim cilvēkam var būt daudz īpašumu, naudas. Viņi mīl māju un ģimeni, rūpējas par to. Gādīga māte. Tieksme uz greznu dzīvi. Laba izglītība. Šukra (Venēra) vīriešu horoskopā ir sievas karaka. Ja Šukra (Venēra) jūtas labi, tad sieva ir laba sieva. Sievietei Sk/4. Bhavā (mājā) nozīmē skaistas krūtis.

Šukra (Venēra) 5 Bhavā (mājā)

Dzīvē daudz mīlestības, vīriešiem daudz mīļākas, bet sievietēm daudz labu bērnu. Šis cilvēks būs gudrs un zinošs, bet mīlēs izklaides. Neremdināmi spēlmaņi. Pozitīva apziņa. Ja vīrieša horoskopā Šukra (Venēra) ir neecha, tad slikti bērni.

Šukra (Venēra) 6 Bhavā (mājā)

Laba kombinācija lai būtu ārsts, hīlers. Cilvēks mīl dzīvniekus. Ja Šukra (Venēra) jūtas slikti, tad daudz gadījuma sakaru, venēriskas slimības, seksuāla vardarbība. Mīlas problēmas, atkarība no seksa, no attiecībām. Vīriešu horoskopā var būt, ka sieva krāpj. Mīlestības jomā agresīvas attiecības. Pakalpojumi seksuālajā sfērā.

Šukra (Venēra) 7 Bhavā (mājā)

Neuzticība un nestabilitāte partnerattiecībās, ļoti daudz seksualitātes visā. Nopietnas problēmas attiecībās, bet ja jūtas ļoti labi, tad laulības var uzlabot materiālo stāvokli, kas gan negarantē laimīgu kopdzīvi. Skaistums attiecību veidošanas procesā, daudz ziedi, romantikas. Ja Šukra (Venēra) jūtas labi, tad tiks realizētas seksuālās fantāzijas. Ja slikti, tad nē. Ši ir situācija svingeru attiecībām.

Šukra (Venēra) 8 Bhavā (mājā)

Tantra un mistisks sekss. Dīvainas attiecības un savāda kopdzīve. Cilvēki var būt kompleksaini. Vīrieša horoskopā – sievai būs mistiski sakari, kuri nāk no pagātnes. Slepenas seksuālas vēlmes, maniakālas tieksmes. Homoseksuālas attiecības. Iedzimtas seksuālas problēmas. Var būt par ārstiem seksopatalogiem. Problēmas ar šukraīdiem dzīves aspektiem, nav greznuma, nav skaistu drēbju. Mistiskas slimības uz seksa pamata. 99% problēmas personiskajā dzīvē, kā sieviešu, tā arī vīriešu horoskopā. Ja jūtas labi, tad ienākumi var būt caur partneri. Var atrast apslēptu mantu. Var būt mistiskas dziednieka spējas. Ārēji kautrīgs, bet pēkšņi var ātri mainīties, ja tas skar intīmās sfēras. Var kļūt par seksuālas vardarbības upuri.

Šukra (Venēra) 9 Bhavā (mājā)

Labas attiecības ar varu. Principā viss labi. Būs laba dzīves pieredze, no tās iegūs daudz noderīga dzīvei. Vīriešu horoskopā nozīmē, ka būs laba sieva. Labi ārzemēm. Labi, lai pozitīvi risinātos dažādi dzīves pavērsieni un notikumi. Labi popularitātei. Dieva svētība. Daudz īpašumu, auto, ekstras. Laba izglītība. Viss kārtībā ar baudām. Vīriešiem tas nozīmē daudz labu sieviešu. Ļoti labi attiecībām vispār, attiecībām ar citiem cilvēkiem, darījuma attiecībām. Sieviešu horoskopā nozīmē īpaši labas attiecības ar priekšnieku. Ja Šukra (Venēra) jūtas slikti, var būt šādas tādas problēmas šais sfērās, bet nekas traģisks.

Šukra (Venēra) 10 Bhavā (mājā)

Vīriešu horoskopā Šukra (Venēra) ir sievas karaka. Būs stabilas attiecības. Sk/10. nozīmē arī baudu sniegšana citiem cilvēkiem, bizness var būt saistīts ar šukroīdīdām (intīmi-seksuālām) lietām. Šiem cilvēkiem laba karma, labas perspektīves dzīvē, labi ienākumi, labi īpašumi, darbs saistīts ar īpašumiem. Ļoti labi mākslai. Ja Šukra (Venēra) šeit nejūtas labi, tad būs problēmas ar sievietēm, skandāli. Ja jūtas labi, var neaizsargāties, jo ar venēriskajām slimībām neinficēsimies, bet ja nejūtas labi, tad jāuzmanās! Šukra (Venēra) parāda kādu karmu sieviete nesīs vīrietim.

Šukra (Venēra) 11 Bhavā (mājā)

Ja jūtas labi, tad ekselenta kombinācija, viss plūst straumēm. Cilvēks ļoti kārdinošs, mīl baudas un izklaides. Daudz sieviešu. Labs materiālais stāvoklis. Ļoti labi jūt, kas vajadzīgs citiem cilvēkiem. Labi radi un labas attiecības ar tiem. Sievietes strādās šā horoskopa īpašnieka labā ar prieku. Ja Šukra (Venēra) nejūtas labi, tad nauda var būt, bet tā tiks tērēta priekš sievietēm.

Šukra (Venēra) 12 Bhavā (mājā)

Ļoti maigs un iejūtīgs cilvēks, jūt citu cilvēku vēlmes. Vispār seksbumba. Daudz seksa ārpus laulības. Vīriešu horoskopā sieva var būt no ārzemēm, citas tautības. Ļoti labi medicīnas darbiniekam. Labi tantrai. Brīvs no seksuāliem aizspriedumiem. Seksā gatavs uz jebkādiem eksperimentiem. Vienmēr gatavs palīdzēt. Ļoti rūpīgi tērē naudu, taupīgs, nav izšķērdīgs. Slepenas attiecības. Ja Šukra (Venēra) jūtas slikti, mūsu priekšā maniaks, izvirtulis. Seksuālais fantazētājs, mazohists, sadists. Parasti viņu pieķers grēkos, slimos ar seksuāli transmisīvām slimībām. Šī kombinācija nav īpaši veiksmīga darbam, vairāk izklaidēm.

 

Šani (Saturns)

Šani (Saturns) Lagnā (ascendentā)

Sa ir papi Graha. Pat ja Šani (Saturns) jūtas labi, viņš paliek Sa, viņa būtība ierobežot, nelaist, aizkavēt, noturēt. Tas nozīmē, ka viss atnāks vēlāk kā citiem, viss aizkavēsies un notiks pēc 36 gadu vecuma. Ja Šani (Saturns) ir Lagnā (ascendentā), tas nozīmē, ka cilvēks būs ļoti disciplinēts un pedantisks. Ļoti stingrs. Tas var nest pozitīvus razultātus šīs kombinācijas īpašniekam. Tā ir laba kombinācija darbam, jo cilvēks koncentrēsies uz darbu. Bet Šani (Saturns) dristhi (skatiens) no lagnas krīt uz 7. bhavu, un tas nozīmē, ka personiskajā dzīvē būs 100% problēmas. Šani (Saturns) Lagnā (ascendentā) nozīmē, ka cilvēks būs askēts, viņam piemitīs dažādi kompleksi, nepārliecinātība. Šim cilvēkam būs ļoti liela iekšēja spriedze, maz prieka. Šani (Saturns) kontrolē karmu un ja Sa/ Lagna (ascendents) jūtas labi, tas nozīmē, ka cilvēkam pārsvarā ir laba karma, jo no Lagna (ascendents) viņš kontrolē 10. bhavu. Šā cilvēka lēmumi, viņa panākumi un zaudējumi šim cilvēkam būs īpašā vērtē. Šim cilvēkam īpašā vērtē būs arī vecāki cilvēki, viņiem šajā dzīvē atvēlēta kāda īpaša loma. Šim cilvēkam būs daudz jāstrādā, jo Šani (Saturns) ir darba karaka, it īpaši, ja Šani (Saturns) ir Lagnā (ascendentā). Bet tai pašā laikā Šani (Saturns) raksturīgākā iezīme ir radīt šķēršļus ceļā. Sa/Lagna (ascendents) var izsaukt nopietnas slimības, tas var nozīmēt arī ka cilvēks lēni attīstīsies. Ja Šani (Saturns) jūtas slikti, tad problēmas var būt ļoti nopietnas. Tas var radīt nopietnus zaudējumus dzīvē, it īpaši tādus, pie kā cilvēks ir ļoti pieķēries. Ja Šani (Saturns) jūtas slikti, tas nozīmē, ka cilvēkam ir slikta karma, un tā viņu plosīs visu dzīvi. Viņš var radīt depresīvas situācijas dzīvē, īpaši attiecību sfērā. Viņš liegs cilvēkam būt laimīgam. Sa/Lagna (ascendents) ir labvēlīgs tikai 4 Bhavā (mājā)m ( Kumbhai, Vrishabhkai, Tulai un Makarai)

Šani (Saturns) 2 Bhavā (mājā)

Cilvēks nebūs īpaši pārticis. Bet šī kombinācija var dot iespēju ļoti lēnām audzēt savu materiālo labklājību, ja Šani (Saturns) jutīsies labi, tad tam nekas nespēs stāties ceļā, bet ja jūtas slikti, tad visu var ātri pazaudēt. Ja Šani (Saturns) jūtas slikti, tad cilvēks no visa izjūt lielas bailes. Pat ja Šani (Saturns) jūtas labi un cilvēks ir bagāts, viņš nevarēs rīkoties ar savu bagātību. Ja Šani (Saturns) jūtas labi, viņam labi gūt ienākumus no visa vecā, no pagātnes, antikvārā, veciem cilvēkiem. Ja Šani (Saturns) ir otrajā Bhavā (mājā), tad šā cilvēka bagātība var būt noslēpta. Šim cilvēkam būs problēmas ģimenes dzīvē, attiecības būs aukstas. Šim cilvēkam ļoti rūpīgi ir jāievēro diēta, jo diēta un materiālā labklājība ir ļoti cieši saistītas, diētas pārkāpumi šim cilvēkam radīs problēmas gan materiālajā labklājībā, gan veselībā. Šis cilvēks būs ļoti konservatīvs, ja Šani (Saturns) jūtas slikti būs problēmas ar alkoholu, narkotikām, pie kam šīs problēmas var būt ļoti nopietnas. Naudu šim cilvēkam neredzēt, problēmas ar runu, ja jutīsies slikti daudz runās lieku, slikti izskatīsies un ātri novecos. Cilvēkam būs problēmas ar kustamo un nekustamo īpašumu. Cilvēks var zaudēt savu dzīvesvietu, vai dzīvos sliktos apstākļos. Šī kombinācija norāda uz to, ka var būt problēmas ar valsti, ar tikt sodīts no tās, problēmas būs arī ar māti, vai sarežģītas attiecības.

Šani (Saturns) 3 Bhavā (mājā)

Ļoti stingrs un apņēmīgs cilvēks, bez sentimenta. Cilvēks no dzelzs, vienmēr sasniegs ko iecerējis. Principā, labs stāvoklis šim cilvēkam, taču problēmas būs viņa bērniem un kaimiņiem. Ja Šani (Saturns) jūtas slikti, var nozīmēt ka esam pēdējais bērns šai ģimenē, vai arī atnesīsim problēmas tam, kas dzims pēc šā horoskopa īpašnieka. Ja jūtas slikti, tad šis cilvēks neizvēlas līdzekļus savu mērķu sasniegšanai, var būt noziedznieks. Šim cilvēkam būs problēmas ar bērniem, problēmas ar ārzemēm, aspekts uz 12. bhavu, problēmas ar seksu, nevar kontrolēt savus izdevumus. Šim cilvēkam var būt problēmas ar veselību, faktors dzīves ilguma samazināšanai. Kā likums, problēmas ar tēvu, ar varu, ar likumu un ar transportu (jebkādu). Bet būs ļoti stiprs raksturs.

Šani (Saturns) 4 Bhavā (mājā)

Personiskais nekustamais īpašums ne ātrāk kā pēc 36 gadu vecuma. Šim cilvēkam būs kompleksi emocionālajā plānā, kaut kādas depresijas. Mājās vienmēr būs saspringtas attiecības, patstāvīgi skandāli un nesaskaņas. Pirks vecas un lētas mašīnas, bet ja Šani (Saturns) jutīsies ļoti labi, var aizrauties ar antikvāru auto kolekcionēšanu. Pašam cilvēkam patstāvīgs stress un problēmas attiecībās ar māti. Var būt interese par lauksaimniecību. Tur, kur ir Sa, ir arī bailes, bet tas, no kā cilvēks baidās, ir atkarīgs no tā, kādā Bhavā (mājā) tas atrodas un kādi ir aspekti šai Bhava (māja) i. 4. Bhava (māja) ir ģimene, kustamais un nekustamais īpašums, kā arī izglītība. Šim cilvēkam būs kaut kādas problēmas saistītas ar izglītību, vai nu slikta skola, vai slikti mācīsies, vai viņam darīs pāri skolā. Šī Bhava (māja) parādīs kā cilvēks jūtas dzīvē, būs apmierināts ar to, vai nē, norādīs uz laulības perspektīvām, bet ja šeit ir Sa, tad perspektīvu tikpat kā nav, tas nozīmē, ka 90 % gadījumu būs šķiršanās, kaut vai Sa/4. labi jūtas. Līdz pilnbriedam būs ļoti liela mātes ietekme. Ja Šani (Saturns) jūtas slikti, tad vienkārši māte viņu nemīlēs, vai būs ļoti sliktas attiecības. No mātes puses nebūs nekādu rūpju, tikai pārmetumi. Cilvēks var būt emocionāli neattīstīts, dzīvot vecā dzīvoklī sliktos apstākļos, viņam var būs problēmas ar darbu, vai viņš nestrādās vispār, viņš bieži var smagi slimot, Sa/4 var radīt kustības ierobežojumus, problēmas ar galvu, sklerozes, Parkinsona slimību. Sa/4 var likt atteikties no ģimenes.

Šani (Saturns) 5 Bhavā (mājā)

Šeit Šani (Saturns) var likt atteikties no mīlestības, mīlas frontē var būt ļoti lielas problēmas. Var būt ģimene, bet bez mīlestības. Tas var nozīmēt bērnu zaudēšanu. Šani (Saturns) vispār atņem cilvēkam to, pēc kā viņš visvairāk tiecas, kas viņam visdārgāks. Šī ir apziņas Bhava (māja), tās stāvoklis. Šeit cilvēks var pieņemt nepareizus vai novēlotu lēmumus. Sa/5. Bhavā (mājā) var norādīt uz cilvēka horoskopa perspektīvām. Šai kombinācijā Šani (Saturns) norāda uz pieķeršanos visam vecajam, senatnīgajam, antīkajam, arheoloģijai un vēsturei. Cilvēks var būt ļoti konservatīvs un spītīgs. Šim cilvēkam labāk ieguldīt ilglaicīgās investīcijās, nekā īslaicīgajās. Viņam būs ierobežojumi izklaides sfērā, problēmas ar sportu, traumas. Dzīvē ieņems padotā stāvokli, var būt psihiskas novirzes. Slikti uztver un saprot. Problēmas ar varu un likumu. Ja nejūtas labi, drīzāk nabadzīgs, problēmas ar partnerattiecībām. Šis stāvoklis ir slikts ģimenes dzīvei, problēmas ar partneri, mīlestību un bērniem. Labākajā gadījumā Šani (Saturns) visu aizkavē. Šī Bhava (māja) norāda uz radošo darbību un biznesu, jo īpaši investīcijām. Ja jūtas labi, naudu ieguldīt var, bet tikai pilnīgi drošos projektos, lai labāk nāk atpakaļ lēnām,bet droši. Šani (Saturns) šeit padara cilvēku tādu, kam nepatīk izklaides, viņš labprātāk sēž mājās un lasa vēstures grāmatas. Patīk ļoti vienkāršs dzīves veids, spartisks. Ja jūtas labi, cilvēks ļoti nopietns, ja slikti, būs nenopietns, pieņems nepareizus lēmumus.

Šani (Saturns) 6 Bhavā (mājā)

Ļoti laba kombinācija, lai strādātu līgumdarbus, kalpotu. Ja jūtas labi, būs ļoti labs un atbildīgs darbinieks. Bet šai kombinācijā Šani (Saturns) radīs dzīvē konfliktus, problēmas un konfrontācijas, ja jūtas labi, tad beigsies labvēlīgi. Sa/6. Bhavā (mājā) padara cilvēku ļoti dzīvotspējīgu, bet rada problēmas slimību ziņā, var būt kustību ierobežojumi. Avāriju un katastrofu iespējamība. Būs problēmas ar dzīvniekiem. Ja jūtas slikti, var būt nopietnas problēmas ar padotajiem. Šim cilvēkam būs daudz un smagi jāstrādā, viņš tiks neadekvāti novērtēts. Ja jūtas slikti, viņam būs kompleksi, būs grūti izpausties, grūti uztaisīt karjeru. Viņam var būt kādi tiesas procesi, tie var būt ilgi un nogurdinoši. Cilvēks būs pedantisks un konkrēts. Viņam būs administratīva darbinieka spējas, ļoti labi veiks uzliktos pienākumus. No sestās aspekti uz 3., 8., un 12. bhavu. Aspektējot 12. izsauks nepareizus tēriņus.

Šani (Saturns) 7 Bhavā (mājā)

Liels karmas daudzums, jāskatās kā Šani (Saturns) kontaktē ar lagnešu (tiešais aspekts). Šani (Saturns) nepiedod kļūdas. Ja Šani (Saturns) atrodas šeit, tad cilvēkam attiecībās būs problēmas, nesapratne, atsevešinātība. Auksts, nejūtīgs partneris, vai arī attiecības attīstās ļoti lēnām. Partneris var būt ar sarežģītu karmu. Partneris var būt ievērojami vecāks, vai vecs, klibs drūms (ar Šani (Saturns) īpašibām). Partneris var būt askēts piepiedu kārtā. Šani (Saturns) var izšķirt partnerus, vai partnerim var būt kāds noslēpums. Partneris būs ļoti konkrēts cilvēks. Ja jūtas labi, cilvēks būs ļoti drošs, atbildīgs, ģimenisks. Ja Šani (Saturns) un lagnešs nav draugi, tad situācija ar laiku tikai pasliktinās, vai otrādi, uzlabojas ja ir draugi. Šie noteikumi ir spēkā neskatoties uz to, ka 7. Bhava (māja) ir tā, kur situācija ar laiku pasliktinās. Ja jūtas labi, tad cilvēks mērķtiecīgs un skaidri zina ko grib sasniegt, bet šeit, jebkurā gadījumā, viss risināsies ļoti lēni. Aspektē 9. bhavu (var liegt veiksmi) jāpaļaujas uz paša spēkiem, var radīt problēmas ar tēva veselību. Aspektē arī 4. bhavu, no kā problēmas ar emocionālo stāvokli, ģimenes dzīvi, kustamo un nekustamo īpašumu, māti. Sa/7. ir ļoti sarežģīta situācija, jo visur tiek skarta personiskā dzīve. Šani (Saturns) visu laiku uzrauga un ierobežo.

Šani (Saturns) 8 Bhavā (mājā)

Kā likums, parasti nozīmē garu dzīvi, virs vidējā noteikti. Parasti ir laba un stipra veselība. Cilvēks var ciest no traumām, var slimot, bet parasti paliks dzīvs. Dzīvē būs daudz mistisku notikumu visās dzīves sfērās. Viņam daudzas lietas nāk līdzi no iepriekšējās dzīves, tai skaitā arī nauda (laimesti, mantojumi). Šim cilvēkam būs kādi noslēpumi. Būs aktuāli dzīves un nāves jautājumi. Sa/8 rada problēmas personiskajā dzīvē, jo padara cilvēku vientuļu, jūtas vientuļš, atrauts no reālās pasaules. Piemitīs upura komplekss. Negaidītu apstākļu upuris. Bieži iejaukts konfliktos ar kuriem pašam nav nekāda sakara. Šo cilvēku var visi pamest un dzīvi viņš var pabeigt pilnīgi viens un vientuļš. Var būt totāla vilšanās dzīvē. Pesimisms. Aspektē 10. bhavu, līdz ar to problēmas darbā, vai arī pa karjeras kāpnēm kāps ļoti lēnām. Sliktāk ir tas, ka aspektē 2. bhavu, kas ierobežos ienākumus, vai nezinās kā ar tiem rīkoties. Aspektēs 5. bhavu, līdz ar ko problēmas ar bērniem, vai nu to nav vispār, vai būs ļoti vēlu. Visas 5. Bhava (māja) īpašibas būs ļoti problemātiskas. Īpaši slikta situācija, ja cilvēkam ir Kanja lagna.

Šani (Saturns) 9 Bhavā (mājā)

Šim cilvēkam nebūs nekas par brīvu dzīvē, viss jāiegūst pašam saviem spēkiem, ar savu darbu un sviedriem ļoti smagā darbā. Šeit būs problēmas ar varu un valsti, priekšniecību un tēvu. Problēmas var būt arī tēva dzīvē. Problēmas ar ārzemēm. Problēmas ceļojuma laikā. Te var būt sekošana kādām senām tradīcijām. Kaut reizi dzīvē nonāk situācijā, ka pret viņu visi ir sazvērējušies. No šejienes aspektē 11. bhavu, līdz ar to ierobežo ienākumus, vai pēkšņi vienā dienā viss sabrūk, bet ja Šani (Saturns) labi jūtas, var būt arī tā, ka ar laiku ienākumi palielinās. Aspektē 3. bhavu, līdz ar to problēmas ar kaimiņiem, kā arī aspektē 6. bhavu, konflikti un tiesas procesi. Devītā Bhava (māja) atbild par cilvēka garīgo attīstību, šis process var būt lēns. Šī Bhava (māja) atbild par augstāko izglītību, te var būt kaut kādas problēmas, vai strādas ne pēc specialitātes. Šī kombinācija var padarīt cilvēku tādu, kas centīsies palīdzēt citiem. Ja jūtas labi, būs labs organizators, sistemātisks.

Šani (Saturns) 10 Bhavā (mājā)

Šim cilvēkam dzīve nebūs viegla, daudz sarežģītas karmas, daudz dramatisku notikumu, daudz strauju svārstību, te augšā, te lejā. Šani (Saturns) šajā Bhavā (mājā) iededz sarkano lampiņu visiem dzīves aspektiem. Te būs gan darba vietu maiņas, gan profesiju maiņas, bieži vien tas var notikt negaidīti un strauji, un bieži vien uz sliktāko pusi. Tas pats attiecas uz ģimenes dzīvi, jo aspektē 4. bhavu. Nebūs nekādas stabilitātes. Daudz būs jāstrādā. Būs problēmas ar mācībām un izglītību. Biežu var mainīt dzīvesvietu. Šani (Saturns) šeit padara cilvēku par askētu. Cilvēks parasti ieņem padotā stāvokli. Pēc 36 g. v. situācija var sākt uzlaboties visās sfērās, taču šis process noritēs ļoti lēnām. Liela nozīme šā cilvēka dzīvē būs pagātnei, interesēsies par visu seno, antīko. No 12. Bhava (māja) aspekta jāsecina, ka būs problēmas ar tēriņiem, cietīs zaudējumus un tas nav labi arī veselībai. Šeit var rasties situācija, ka cilvēkam piespiedu kārtā jāaizbrauc uz ārzemēm, var būt pat uz visim laikiem. No 10. Bhava (māja) aspekta (7. Bhava (māja) ) būs problēmas ar personisko dzīvi, ar attiecībām arī partnerattiecībām, seksuālo dzīvi, problēmas biznesā. Visur dziļa vilšanās. Drišti (aspekts) uz 10. bhavu, var arī nogalināt partneri, vai radīt viņam nopietnas problēmas. Par cik Šani (Saturns) ir vienkāršo cilvēku aizbildnis, tad var būt arī ļoti lielas apziņas attīstības atšķirības ar partneri. Šā horoskopa īpašniekam sagaidāms drīzāk vienkāršs vai necils darbs. Viņš cietīs no dažādiem kompleksiem, fobijā un mānijām. Cilvēks var būt konservatīvs, bet nopietns un atbildīgs, vai arī gluži pretēji, galīgs plencis, kā jutīsies Sa. Vienīgais mierinājums, ka šī ir upačaja Bhava (māja), kur ar laiku situācija uzlabojas. Te var būt arī mātei kādas problēmas viņas personiskajā dzīvē.

Šani (Saturns) 11 Bhavā (mājā)

Ļoti lēni ienākumu pieaugumi, taču tie būs stabili. Ienākumi no visiem Šani (Saturns) aspektiem (veciem cilvēkiem, antīkā, lietotiem priekšmetiem un lauksaimniecības). Šī Bhava (māja) ir draugi un iespējas. Ja jūtas labi, cilvēks būs ļoti nopietns un sistemātisks biznesā. Ja jūtas slikti, tad vienmēr būs problēmas ar naudu. Par cik aspektā arī lagnu, tad tas stipri sarežģī visus dzīves aspektus, īpaši veselību. Aspektē 5 bhavu, tātad problēmas ar bērniem, var to vispār nebūt. Problēmas ar attiecībām, ar mīlestību (nebūs mīļāko). Būs problēmas ar izklaidi. 5. Bhava (māja) ir apziņa, cilvēks būs nervozs, viņam būs psiholoģiska rakstura problēmas. Var būt problēmas ar draugiem.

Šani (Saturns) 12 Bhavā (mājā)

No aspekta uz 6. bhavu izriet, ka šeit 100% būs problēmas ar kredītiem un izdevumiem. Šie izdevumi var ietekmēt kredītus. Šim cilvēkam kredītu ņemt nav ieteicams. Arī pati 12. Bhava (māja) ir izdevumu Bhava (māja), kas nozīmē, ka ja šeit ir Sa, tad cilvēks var zaudēt ienākumus. Vispār šī ir visdraņķīgākā Šani (Saturns) atrašanās vieta attiecībā uz ienākumiem un izdevumiem, jo no šīs vietas ir aspekts arī uz 2. bhavu, kas nozīmē, ka arī šeit samazinās ienākumi. Sa/12. cilvēku dzīvē nepārtraukti sodīs, visu laiku jutīs ieroežojumus naudas sakarā. 2. Bhava (māja) ir labklājība, tas nozīmē, ka vienkārši var pazaudēt labklājību, visu uzkrāto nozog, vai kā citādi to zaudē. Cilvēkam vispār var būt ierobežota brīvība, (cietums, slimnīca, klosteris) vai vienkārši būs vientuļš. Viņš var vest askētisku dzīves veidu. Dažādi tiesas procesi, kā rezultātā zaudējumi. Būs iesaistīts konfliktos un dažādās sadursmēs. Stipri var ciest fiziskais veselības stāvoklis, kā rezultātā var būt kustību ierobežojumi. Vispār var daudz slimot. Šani (Saturns) šeit var radīt grūtu, smagu nāvi ar ciešanām. Var kļūt par uzbrukuma upuri, ciest. Viņš var būt dzimis grūtās dzemdībās, viņam var būt bijusi grūta bērnība, ir bijis slimīgs. Problēmas seksa jomā, defekti, anomālijas. Bieži problēmas ar miegu. Ārzemēs šis cilvēks var justies sliktāk nekā dzimtenē. Var būt problēmas ar un ap tēvu.

 

Rahu – augšupejošais Mēness mezgls, Pūķa galva

Rahu Lagnā (ascendentā)

Šis cilvēks būs ļoti lielā iepriekšējās dzīves ietekmē. Pār viņu pilnībā valda viņa liktenis, tas var būt arī labs, taču nav nekādu iespēju pašam to ietekmēt. Šā cilvēka likstas bieži vien var atrisināt tikai atgriežot viņu pagātnē (tas var notikt miegā). Ra ir tilts starp esošo un iepriekšējo dzīvi. Ra šim cilvēkam var iedot kādas mistiskas spējas. Ra var izsaukt neārstējamas, onkoloģiskās slimības (biežāk gan tās nāk no Ke), taču visbiežāk no Ra ir psiholoģiskās slimības, vislielākā no tām ir bailes. Pataloģiskas bailes, pat no tā, kā vispār nav. Tās ir dažādas anomālijas dažādās dzīves sfērās, seksuāla rakstura anomālijas. Cilvēks var sevi nesaprast, baidīties no sevis, viņam var piemist dažādi kompleksi, viņš var slēpties no visiem, nepatīk publika, viņš viss sevī. Bieži viņus nenovērtē. Ra rada šaubas un nepārliecinātību. Ass, uz kuras atrodas Ra un Ketu, norāda kādās sfērās norisināsies mūsu dzīves svarīgākie notikumi. Šeit šī ass ir 1-7, kas nozīmē, ka uz personisko dzīvi var uzreiz pārvilkt treknu krustu. Ja Ra ir enerģijas avots, tad Ketu parāda kur šī enerģija aiziet. Ra ir problēmas risinājums (instruments) ar kuru risināt Ketu problēmas. Ketu norāda no kā cilvēkam ir jāatsakās pilnībā. Te nav variantu. Šim cilvēkam attiecības nav paredzētas principā un jo vairāk viņš centīsies tās dibināt, jo lielāku ļaunumu sev nodarīs. Bet problēma jau ir tā, ka Ketu ir melnais caurums, viņš visu sevī iesūc tas izpaužas tā, ka cilvēkam pašam parasti nav iespējams atteikties no tā kur ir Ketu, viņš uz to parasti ir kā iemedots. Ra var ļoti daudz dot, bet arī pēkšņi visu atņemt. Šis cilvēks var būt ļoti gudrs, viņam interesē garīgas lietas, mistika, viņš var būt spēcīgs, bagāts, veiksmīgs, slavens, viņš viegli atrod kopīgu valodu, cilvēks kas spēj realizēt ikvienu savu vēlmi, šim cilvēkam neko nevar padarīt, jo viņam ir laba karma, būs karmiskas laulības. Ja Ra/Lagna (ascendents) nejūtas labi (īpaši slikti, ja tās ir Simhas, Karka (Vēzis)s, Meshas, Vriščikas, Dhanu (Strēlniekā) un Minas lagnas), viņam ļoti spēcīga negatīva prarabha karma (liktens no iepriekšējās dzīves), veiksme nebūs šā cilvēka sabiedrotā, cilvēks būs citu ēnā, būs šaubu varā, kompleksains, arī attiecību sfērā, dzīvē notiks mistiskas lietas. Smagi un nopietni slimos, grūti uzstādīt diagnozi, iespējama nāve no traumām, mistiskām slimībām, nereti onkoloģiskās slimības. Cilvēks var pazust bez vēsts. Cilvēks neadekvēti domā, neizprot realitāti, var būt dīvaina rīcība. Cilvēks slikti jūtas sabiedrībā, visur jūtas kā svešinieks, gan mājās, gan ārzemēs. Bieži vien alkoholiķis. Cilvēks dīvaini ģērbjas un jocīgi izskatās. (Ra labi jūtas Kanjā (Jaunavā), Midhunā, Vrishabkhā, Tulā (Svaros), Makarā (Mežāzī) un Kumbhā (Ūdensvīrā). Rahu Lagnā (ascendentā), šim cilvēkam pastāv saindēšanās risks, viņam var būt nestandarta reakcija uz zālēm. Cilvēkam var pastāvēt spēcīga tieksme uz zagšanu vai krāpšanu, vai mānīšanos, ja jūtas labi, tad pats to piekopj, ja jūtas slikti, tad var būt šo problēmu upuris. Viens ir skaidrs, viņam 100% nekad nebūs laimes laulībā.

Rahu 2 Bhavā (mājā)

Šim cilvēkam dzīvē jākultivē nauda un jākļūst šausmīgi bagātam. Šis cilvēks visu laiku domās par naudu, visa dzīve grozīsies ap naudas tēmu. Viņš būs cieši saistīts ar citiem cilvēkiem tieši caur naudu. Viņiem ļoti labi padodas pierunāšana, smadzeņu pūderēšana. Sim cilvēkam ir milzīga apetīte, bieži vien šie cilvēki ir ļoti resni. Šiem cilvēkiem milzīgu lomu spēlē diēta, tā viņiem ir precīzi jāizanalizē un jāievēro. Ja šeit ir Ra, tas var nozīmēt, ka var būt problēmas ar skolu, ar mācībām. Šim cilvēkam var būt kaut kādas dīvainības sejā, tā būs izteiksmīga, viegli iegaumējama. Šim cilvēkam jāmācās valodas, tās var atnest reālu labumu. Nauda var būt saistīta ar ārzemēm. Labi spekulatīviem darījumiem. Viņam var būt neparasta ģimene, vai neparastas attiecības ģimenē. Ja Ra jūtas labi, tas var dot lielu bagātību, viņam tikai mazais pirkstiņš jāpakustina, lai nauda plūstu straumēm, bet arī kaut kādas problēmas piedevām, piemēram, nebūs gandarījuma par šo naudu, vai nebūs iespēja to izmantot. Cilvēki var būt arī ļoti alkatīgi. Būs labi oratori. Ja jūtas slikti, viņu var apkrāpt naudas lietās. Var būt pataloģisks melis un apmelotājs, vai arī kāds viņu “uzmetīs” naudas lietās. Te var būt situācija, kad cilvēkam ir lielisks partneris, bet viņam nav labi, nav sāta sajūtas. Viņam nepārtraukti liekas, ka kaut ko vajaga, bet patiesībā tā ir tikai mirāža, mirāža par to, kas akcentēts tajā Bhavā (mājā). Nespēja izteikties un formulēt domu, nespēja vispār adekvāti izvērtēt un rīkoties ar visu, kas akcentēts šajā Bhavā (mājā). Šai kombinācijā ir akcentēta ass 2-8, kas norāda, ka cilvēkam jāatsakās no partnera naudas, lai celtu savu labklājību. Partnera nauda viņam ir apdraudējums. Ja Ra/2 jūtas labi, bet Ke/8 slikti, nozīmē, ka partneris var atņemt naudu. Starp partneriem būs konflikts. Partnerattiecībām šī situācija nav tā labākā. Partnerattiecībās zaudēs tas, kuram vājāks Ra.

Rahu 3 Bhavā (mājā)

Viena no labākajām Ra atrašanās vietām. Trešā ir upachaja Bhava (māja), kur ar laiku viss uzlabojas. Šim cilvēkam būs nestandarta, netradicionāla pieeja lietām. Ja Ra jūtas labi, spēj sasniegt neiedomājamus rezultātus ar saviem spēkiem. Spēj uzņemties atbildību, spēj atrast ar ikvienu kopīgu valodu, viņš intuitīvi jūt citus cilvēkus, var būt labs starpnieks, viņam var būt slepeni kontakti. Dzīvē būs ļoti veiksmīgs, visu spēs realizēt. Viņš var strādāt komunikāciju, sakaru sfērā. Neparasta pieeja problēmu risināšanā, savs stils. Cilvēks optimists. Viņam var būt rakstnieka, vai žurnālista spējas. Labas spējas pārdot jebko. Labi strādāt reklāmas jomā, padodas darbs ar rokām, šim darbam neparasta pieeja. Dotības uz muzicēšanu, mākslu, aktierspējas. Ja Ra jūtas slikti, tad šim cilvēkam ir nopietnas problēmas, nepareiza pieeja dzīve, vienmēr būs neīstajā laikā nepareizajā vietā. Būs problēmas ar jaunākajiem radiem, nosliece vienmēr izdarīt nepareizo izvēli, sliktas attiecības ar kaimiņiem, mistiskas slimības, mistiski apstākļi. Nespēja rast kopīgu valodu, jo Ketu atrodas 9. Bhavā (mājā), tās ir Dieva dusmas uz šo cilvēku. 9. Bhava (māja) nozīmē, ka tēvs maksās par to, kas šim cilvēkam tiks dots.

Rahu 4 Bhavā (mājā)

Šim cilvēkam pataloģiska tieksme radīt ģimeni, kas tā arī nekad nepiepildīsies. 4. Bhava (māja) ir ziemeļi, ziemeļus pārvalda Kubera, bagātības Deva. Ra rada problēmas ar Kuberu. Šī Bhava (māja) saistās ar ģimenes īpašumiem, tās materiālo stāvokli, kā cilvēks vispār redz un jūt sevi ģimenē. Ra šeit nozīmē miglu ģimenes sfērā, nepareizu priekšstatu par to. Cilvēka priekšstati par ģimeni tiks sagrauti ar reālo situāciju. Šie priekšstati nāk no pagātnes, tie nekad nerealizēsies. Karmas uzdevums nest šo triecienu, it īpaši ja Ra jūtas slikti. Vienīgais izņēmums ir ja Ra atrodas vai nu Vrišabkhā, vai Tulā (Svaros), jo Ketu Meša (Aunā) un Vriščikā (Skorpionā) jūtas labi, kas nozīmē, ka te ir laba prarabha karma (liktens no iepriekšējās dzīves). Galvenais draivs Rahu 4 Bhavā (mājā), ka cilvēkam ļoti gribas ģimeni, bet tas praktiski ir neiespējami. Jo Ra rada maniakālas vēlēšanās, tādas, kuras nevar apmierināt. Ra šeit var radīt bailes, neizprotamas bailes, ne no kā. Līdz ar to tas arī ir patstāvigs stress. Šani (Saturns) ir konkrētas bailes. Ra šeit var radīt problēmas ar izglītību, problēmas ar ārzemēm. Rahu 4 Bhavā (mājā) bieži ir novēroti vecpuiši un vecmeitas. Vīriešiem tas var būt no tā, ka viņi izvirza ģimenei pārāk augstas prasības. Rahu 4 Bhavā (mājā) var nozīmēt, ka cilvēks īpatnēji ģērbsies. Ja Ra šeit jūtas labi, tad var būt panākumi un veiksmes dzīvē, īpaši kustamo vai nekustamo īpašumu sfērā. Bieži cilvēkam laulātais ir no ārzemēm. Var būt dažādas problēmas ar māti, attiecībās vai kā citādi. Viņa var arī atteikties no sava bērna. Šis cilvēks var būt ļoti greizsirdīgs, pat maniakāli. Cilvēkam var būt psiholoģiska rakstura saslimšanas.

Rahu 5 Bhavā (mājā)

Viena no problemātiskākajām Ra atrašanās vietām. Šī Bhava (māja) parāda kāda būs mūsu dzīve, ko esam paņēmuši līdzi no iepriekšējās dzīves. Mūsu karma. Bet Rahu 5 Bhavā, tā viennozīmīgi ir slikta karma. Visādas kataklizmas, vienmēr ir tā, ka apstākļi sarežģās. Slikti bērni, to var nebūt vispār, vai pēkšņa nāve, vai aborti. Sliktas attiecības ar valsti. Var radīt problēmas ar apziņu, visādas mānijas, fobijas, fanātiķi, ekstrēmisti. Jebkurā gadījumā, cilvēks būs ar nestandarta domāšanu, loģiku. Dzīvē patiks viss neparastais, nestandarta, labi jogai. Patīk viss ārzemnieciskais, viņu vilks uz ārzemēm. Var būt nopietnas problēmas ar azartspēlēm, atkarībām, alkoholu, narkomāniju. Ja Ra nejūtas labi, tad totāli būs neapmierināts ar savu dzīvi. Mīlestība šim cilvēkam arī būs nestandarta ar augstām prasībām, kā rezultātā būs biežas depresijas. Te var būt problēmas biznesā. (Ra Kumhā Tula lagnai var dot īpašu spēju biržas darījumiem). Rahu 5 Bhavā (mājā) rada grūtības atrast kopīgu valodu ar citiem, var būt problēmas ar kontaktēšanos.

Rahu 6 Bhavā (mājā)

Mistiski ienaidnieki un neizprotamas slimības. Nesaprotamas izcelsmes konflikti un tiesas procesi. Ja Ra labi jūtas, var būt labas spējas netradicionālajā medicīnā. Šim cilvēkam var būt arī neparastas spējas uz tehniku. Cilvēks var būt ļoti drosmīgs un apņēmīgs. Ja Rahu jūtas slikti, tad nenormālas, neparastas aizraušanās un atkarības. Pataloģiskas bailes un problēmas ar dzīvniekiem, Bet ja labi jūtas, tad neparasti labas attiecības ar dzīvniekiem. Visbīstamākais no šīs Ra atrašanās vietas ir tas, ka var izsaukt neparastas slimības.

Rahu 7 Bhavā (mājā)

Šim cilvēkam partneris var būt ārzemnieks. Cilvēks var būt neapmierināts ar partneri, jo tam ir augstas prasības. Pataloģiski stipra tieksme pēc attiecībām. Pataloģiskas bailes palikt vienam. Var būt neparasts, vai neparastas orientācijas partneris. Netradicionālas intīmās attiecības. Šī kombinācija ļoti bieži var norādīt, ka cilvēks var būt šķirts no partnera, vai starp viņiem būs distance. Var būt neuzticams vai neuzticīgs partneris. Šī ir ass 7-1 ved uz Lagnu (ascendentu), bet tas nozīmē, ka starp partneriem būs karmiska saikne, viņi ir bijuši tuvi cilvēki, katrā gadījumā pazīstami. Pārsvarā viņi šai dzīvē ir satikušies lai atriebtos viens otram, izņemot ja Ra un Ketu jūtas labi. Ja nejūtas labi, tad 99,99 % gadījumos būs šķiršanās. Zaudējumi caur partneri. Ja Ra nejūtas labi, tad tas var radīt nopietnas problēmas biznesā, venēriskas slimības, apmānus un noslēpumus, partneris var būt ļoti slims. Ja Ra jūtas labi, tas nozīmē, ka var paļautie uz partneri, var būt partneris no ārzemēm, tikai šeit ir jāatceras, ka arī Ketu ir jājūtas labi.

Rahu 8 Bhavā (mājā)

Viena no sliktākajām Rahu atrašanās vietām. Parasti notiek tas, kam nebija jānotiek un tam nav izskaidrojuma. Totāla mistika. Galvenokārt, jau ļoti lielas un nopietnas problēmas ar cilvēka veselību, grūti ārstējamas un nediagnosticējamas slimības, visādi sarežģījumi slimības gaitā. Visbiežāk šeit var minēt problēmas ar galvu. Šiem cilvēkiem ir ļoti niecīgas izvēles iespējas. Viņam jāizpilda sava misija un jāpamet šī pasaule. Ļoti bieži viņa karma ir saistīta ar seksu. Šim cilvēkam ir upura komplekss, nejaušibas, vienmēr atradīsies nepareizā laikā un nepareizā vietā. Bailes un mistiski apziņas stāvokļi, visbiežāk seksa sakarā. Netradicionālas orientācijas cilvēki. Cilvēki ar neparastu fantāziju. Totāli neveicas ar naudu. Šī situācija īpaši smaga vīriešiem, jo sievietes to var labot caur vīriešiem. Apstākļi, kad mistiski tiek zaudēta nauda, īpašumi. Ļoti bieži šie cilvēki meklē iespēju aizņemties. Atdot nevarēs. Bieži alkoholiķi, narkomāni, vai toksikomāni. Slepeni netikumi. Ja smēķēs, tad vēzis garantēts. Zāles iedarbojas neparastā veidā, mistiskas saindēšanās, alerģijas. Nepiesātinātība un neapmierinātība ar dzīvi. Seksuāls izvirtulis. Svingers. Neparastas intereses un mērķi. Labvēlīgi nodarboties ar noslēpumiem, kaut kā pētīšanu. Šie cilvēki ir no tiem, kas izseko, spiego, raksta sūdzības, cīnās it kā par taisnīgumu. Ja jūtas labi, tad var saņemt nenopelnītu naudu (loterijas, mantojumi, apdrošināšanas). Ja Rahu jūtas slikti, var būt šizofrēnija, paranoja, maniakāli stāvokļi, idiotisms. Rahu šeit var ietekmēt tikai ar ezotēriskiem līdzekļiem.

Rahu 9 Bhavā (mājā)

Ja Rahu šeit jūtas slikti, tad tās būs patstāvīgas problēmas ar valsti, varu, likumu, priekšniecību un arī ar tēvu. Bet ja jūtas labi, tad apbrīnojama sapratne. Ja jūtas labi, tad cilvēkam būs pareiza dzīves filozofija, praktiska, reālistiska pieeja dzīvei, ja slikti, tad nepareiza un dīvaina, visi par viņu smiesies. Ja jūtas labi, tad ar pozicionēšanos arī viss būs ļoti labi, vējš pūtīs viņa burās, ja slikti, tad vienmēr iekulsies muļķīgās situācijās. Viss viņam liksies slikti, nekas neizdosies, no kā biežas depresijas, nomāktība. Ja jutīsies labi, var gūt labus panākumus, viņam būs laba intuīcija, labas attiecības ar ārzemēm, ceļojumi. Ar veselību šeit daudz maz ir ok.

Rahu 10 Bhavā (mājā)

Šim cilvēkam ir akcentēta karma, kas norāda, ka viņa dzīvē notiks kaut kas svarīgs. Šim cilvēkam ir akcentēts darbs, jo vējš pūš viņa burās, un ja Ra jūtas labi, tad viņš var sasniegt ļoti labus panākumus darbā un karjerā, bet ja jūtas slikti, tad nekā! Šim cilvēkam var būt neparasts bizness, darbs, vai profesija, darbs var būt saistīts ar kaut ko slepenu, kriMinā (Zivīs)lu, ar kaut kādu apmānu, var būt arī darbs mistikas sfērā, ar indēm vai ķīmiskiem procesiem un tehnoloģijām. Tāpat viņa darbs var būt saistīts ar kaut kādiem tehnikas laikmeta atklājumiem, novitātēm. Darbs var būt saistīts ar ārzemēm, vai ārzemniekiem. Ja Ra jūtas labi, viņš var būt autoritāte darbā, gūt atzinību, ja slikti, tad viņu necienīs, nenovērtēs. Ja jūtas labi, viņam būs nopietna pieeja darbam, viņš tam būs ļoti pieķēries, laba intuīcija, viss iekšā darba procesā. Viņš jau no bērnības zina kas viņš būs un uz ko tieksies. Bet ja Ra/10 jūtas slikti, tad nevarēs atrast savu vietu dzīvē, nezinās ar ko nodarboties, bieži mainīs darba vietas. Veselība šeit ir daudz maz ļoti labi, globālu iespaidu neatstāj, vienīgi var izsaukt kaut kādas profesionālas saslimšanas.

Rahu 11 Bhavā (mājā)

Ra atrašanās šeit pie noteikuma, ka jūtas labi, nozīmē minimums piepūles un maksimums rezultātu. Labs priekšnoteikums tam, lai dzīvē daudz sasniegtu un labi dzīvotu. Šinī Bhavā (mājā) ir koncentrēti rezultāti, dzīves augļi, viegla nauda. Šīs kombinācijas cilvēki ļoti bieži iedomājas, ka visi viņiem ir parādā, radi, draugi, paziņas, darba vieta, valsts. Šī kombinācija var norādīt uz nelegāliem ienākumiem, ja Ra šeit jūtas labi, viņu nepieķers, bet ja slikti, viņu pieķers. Ja jūtas labi, var saņemt labu algu, godīgi nopelnītu, ja jūtas slikti,tieksies pēc nelegāliem ienākumiem. Ja Ra šeit jūtas labi, cilvēkam būs daudz iespēju dzīvē, bet ja slikti, tās varbūt arī būs, bet viņš nevarēs tās izmantot. 11. Bhava (māja) ir radi, draugi, paziņas, ja jūtas slikti, tie var būt dīvaini, netradicionālas orientācijas. Ja jūtas labi, viņi viegli kontaktēsies, būs kompānijas dvēsele. Viņi var nodarboties ar visu jauno, neparasto un labi pelnīt ar to. Labi jūtas, vienmēr zinās izeju no jebkuras situācijas. Ra/11., tas ir zinošs cilvēks, apķērīgs un izgurotājs. Ja Ra slikti jūtās, draugi var zagt no jums naudu, vai neatdot aizņemto, tie var būt alkoholiķi, narkomāni. Cilvēks var strādāt ārzemēs, vai darboties ar eksportu.

Rahu 12 Bhavā (mājā)

Nestandarta seksuālas tieksmes, jo dzīvē nav piepildījuma. Šim cilvēkam var būt kaut kādi briesmīgi noslēpumi, tie varētu būt labi izlūki. Šā cilvēka mērķis ir mistika, joga, sekss, mokša (atbrīve) caur Tantru. Viņš var būt reliģiozs fanātiķis, revolucionārs, terorists, ja Ra nejūtas labi, tad arī nenormāli, nekontrolējami izdevumi, nauda iztek caur pirkstiem. Izolācija vietās ar ierobežotu kustības brīvību (slimnīca, cietums). Grūti kontaktēties. Nav prieka dzīvē, nevar gūt baudījumu. Viņam nebūs nekādas palīdzības no malas. Pastiprināta saikne ar nāvi, interese par to, var būt neparasta nāve. Uz seksa pamata milzīgi kompleksi, slimības. Ļoti nopietnas problēmas ar veselību, nav risinājumu, ilgi slimos, mocīsies. Milzīga tieksme pēc seksa, bet maz iespējas, no kā beigās izstrādājas riebums. Kaut kādi netikumi, grēki. Nevar sevi dzīvē atrast, piepildīt, būs vientuļš. Ja jūtas labi, tad viņam labāk ir ārzemēs, viņš var aizraut pūļus aiz sevis.

 

Ketu – lejupejošais Mēness mezgls, Pūķa aste

Ketu Lagnā (ascendentā)

Viena no sarežģītākajām Ketu dislokācijas vietām, jo sanāk, ka šai situācijā cilvēkam ir jāatsakās pašam no sevis. Katram cilvēkam dzīvē būs jasastopas ar problēmām, ko Ketu rada Lagnā (ascendentā), jo reizi 18 gados Ketu iziet caur lagnu. Šim cilvēkam tikpat kā nav iespējams ietekmēt savu dzīvi, tā ir ļoti spēcīga prarabha-karma, saistīta ar viņa paša problēmām, dzīvi un veselību. Šā cilvēka dzīvē būs ļoti daudz negaidītu notikumu, pārsteigumu, visbiežāk pēkšņi. Šai cilvēkā ir dažādas atšķirīgas pasaules uztveres. Ja Ketu jūtas labi, viņam var būt laba intuīcija. Šā cilvēka dzīvē būs daudz nenoteiktības, viņam būs grūti iegūt informāciju un pieņemt lēmumus. Patstāvīgas šaubas un nekādu šaubu vienlaicīgi. Cilvēks neuztver padomus, paļaujas uz sevi, bet tam nav nekāda pamatojuma. Ketu rada vēlēšanās, par kurām cilvēkam nav nekādas sajēgas. Šos cilvēkus viegli ievainot, bieži viņiem ir upura kompleksi. Viņi var būt psiholoģiski nenoturīgi ar viegli ievainojamu ego. Šie cilvēki nekad nebūs apmierināti, pirmkārt, jau ar sevi. Ja Ketu ir Lagna (ascendents) kopā ar Sy, tad vispār traģiska situācija, viņam gan varenības sajūta, gan kompleksi vienlaicīgi. Viņi būs mistiski un noslēpumaini. Ke/Lagna (ascendents) var izsaukt ļoti nopietnas slimības, neārstējamas un nediagnosticējamas, bet viegli ārstējamas ar jogas metodēm un Ajūrvēdu. Šai situācijā šim cilvēkam jāatsakās no sevis par labu savam partnerim. Starp šiem cilvēkiem ir ļoti stipra karma un viņam jāatdod parāds savam partnerim, jākalpo viņa labā. Visticamāk, arī iepriekšējā dzīvē viņi ir bijuši laulātie. Ke/Lagna (ascendents) rada ap šo cilvēku oriolu, pie viņa maģiski pievelkas citi cilvēki. Šim cilvēkam var būt nestandarta domāšana, loģika, tāpēc var būt grūti atrast kopīgu valodu ar citiem cilvēkiem. Viņam var būt tieksme uz toksikomāniju un alkoholismu, jo viņa izpratnē tā ir mokša (atbrīve). Taču šim cilvēkam patiesībā ir milzīgas iespējas, jo viņā kūsā neizsmeļamas enerģijas rezerves, par kurām pats nemaz nenojauš. Ke/Lagna (ascendents) cilvēkiem parasti ir Pitogēna rakstura problēmas. Šie cilvēki bieži sevi nekontrolē, aizmirstas.

Ketu 2 Bhavā (mājā)

Ke 2., bet Ra 8. nozīmē, ka cilvēku saista nauda, pie tam, viņš ir parādā savam partnerim. Šim cilvēkam ir jāatsakās no savas naudas, no labklājības. Šim cilvēkam naudas aspekti būs ļoti akcentēti, viņš ļoti tiecas pēc tās, bet tā ir tikai mirāža, ilūzija. Ļoti straujas svārstības, te būs nauda, te atkal nē, pie tam, neatkarīgi no ieguldītā darba. Šā cilvēka labklājība ir stiprā prarabha-karmas ietekmē. Var būt situācija, kad ir ļoti daudz naudas, bet viņam tā nav vajadzīga, vai īsti nezin ko ar to iesākt. Bieži var izlietot dažādos ziedojumos, vai fondos. Ketu rada diskomfortu, liedz laimes izjūtu, rada vilšanos. Visas šīs Bhava (māja) aspektētās sfēras šim cilvēkam būs ilūzijas. Šim cilvēkam ģimenes laimi neredzēt, bet ja tā būs, tā tiks nežēlīgi iznīcināta. Šeit var būt arī kaut kādas problēmas ar cilvēka runu, būs vai nu pārlieku pļāpīgs, vai arī gluži otrādi. Bet Ketu šeit norāda uz spējām svešvalodu apguvē. Ketu šeit var norādīt uz problēmām ar diētu, īpatnība ir tā, ka cilvēkam, kuram Ketu ir otrajā Lagnā (ascendentā), nav veselības rezervju un diētas pārkāpumi draud ar nopietnām sekām. Šiem cilvēkiem diēta ir dzīvība vai nāve. Šim cilvēkam var būt problēmas ar mācībām, bet svešvalodas viņš vienkārši atceras. Šis cilvēks var būt precējies ar pārtikušāku partneri. Ja Ketu jūtas slikti, tad šķiršanās ir 100%.

Ketu 3 Bhavā (mājā)

Cilvēka gribasspēks, viņa koncentrēšanās un spēja kontrolēt enerģiju ir saistīta ar 3. bhavu, tāpēc Ke/3. cilvēkam nodarīs vismazāko kaitējumu. Ja Ketu jutīsies šeit labi, cilvēkam būs milzum daudz enerģijas, tikai jāprot to pareizi izmantot. Šeit var būt vai nu ļoti mērķtiecīgi un enerģiski cilvēki, vai nu gluži pretēji, kā jūtas Ketu. Ketu šeit rada tieksmi pēc piedzīvojumiem, pēc adrenalīna. Svarīgi, kā šeit jūtas Ketu, ja labi, tad cilvēks ātri pielāgojas, adaptējas, viņam mistiski veicas, ir laba intuīcija. Šiem cilvēkiem uzmanīgi jābrauc ar auto, jo 3. Bhava (māja) ir īsas pārvietošanās Bhava (māja). Te var būt biežas avārijas, pie kam paša vainas pēc. Ke/3. rada nestandarta, mistiskas, netipiskas situācijas. Te var būt māksliniecisks talants, labi darbam ar rokām. Te var būt nopietnas problēmas ar kaimiņiem. Ja slikti jūtas var padarīt cilvēku nedisciplinētu, nenoteiktu.

Ketu 4 Bhavā (mājā)

Viens no sliktākajiem Ketu stāvokļiem. Te uzreiz duras acīs problēmas ar māti, vai mātei pašai. Māte ir visa sākums, viņa ievada cilvēku dzīvē. Ketu rada problēmas ar visiem aspektiem, kurus rada un dod māte, barība, mīlestība utt. Radot šeit problēmas, tas nozīmēs, ka cilvēks dzīvē nejutīsies īpaši labi, pirmkārt jau cietīs viņa emocionālais stāvoklis. Tas var, savukārt, cilvēkā radīt nepārliecinātību, nestabilitāti, neticību saviem spēkiem. Grūti būs atrast stabilitāti dzīvē. Ke/4. radīs problēmas kontaktos ar citiem cilvēkiem, viņš var radīt situāciju, kad cilvēkam nav dzīves vietas, nav dzimtenes, nav mājas izjūtas, grūti radīt ģimeni, te var būt tieksme atteikties no šīs pasaules labumiem. Cilvēkam var būt liegta savstarpējā sapratne, problēmas izjust un saprast citus cilvēkus. Var būt nopietnas problēmas ar nervu sistēmu, visu laiku saspringts, uzvikts, nekontrolē emocijas, nesavaldīgs. Var būt problēmas ar mācībām, viņam var būt nestandarta izglītība. Viņam vispār vajaga visu nestandarta. Te ir problēmas ar kustamo un nekustamo īpašumu, bieži vien mistiskas. Ke/4. ir nestandarta ģimene, ja vispār tā ir, jo Ke/4. saka, ka ģimene tā ir ilūzija, kas ir jāiznīcina. Ja Ketu attiecīgajā Bhavā (mājā) jūtas slikti, tas liedz cilvēkam adaptēties šai situācijai, cilvēks ar to nav gatavs un nav spējīgs sadzīvot. Ketu rada slimības, pārsvarā smagas, cilvēks var nomirt 42 gadu vecumā. Cilvēks vai nu pierod, ja Ketu labi jūtas, vai nu nomirst. Ļoti slikta situācija ir tad, ja bhavu, kurā atrodas Ketu, pārvalda maraka Graha.

Ketu 5 Bhavā (mājā)

Ke šeit rada problēmas ar bērniem un ilūzijas bērnu sakarā, ši ir pat sliktāka situācija nekā 4. Bhavā (mājā), jo 5. Bhava (māja) ir mūsu līdzpaņemtā bagāža no iepriekšējām dzīvēm. Pirmkārt, šī bagāža mums ir negatīva, un otrkārt, tā sitīs pa mūsu bērniem, pēcnācājiem, bet bērni ir vecāku garants nākotnei, un tas tiks liegts. Ar un ap bērniem šeit var būt visneiedomājākās lietas un ķibeles, vai arī vienkārši to var nebūt vispār. Tas var novest šo cilvēku līdz izmisumam, līdz kamēr viņam radīsies riebums pret bērniem, un viņš tos vairs nemaz negribēs. Būs veiksme dzīvē, vai nē, nosaka tas, kā šeit jutīsies Ketu, kaut arī tendence ir vairāk uz to, ka neveiksies. Ja neveiksies, tad neveiksies hroniski. Ketu raksturīgākā iezīme ir pēkšņums, notikumi bez izskaidrojuma, bez loģiska pamatojuma. Viss bija labi un pēkšnī bāc, viss sagriežas kājām gaisā. Cilvēks paliek pie sasistas siles. Ketu izsauc onkoloģiskās saslimšanas. Ke/5. izsauc ginekoloģiskās saslimšanas. 5. Bhava (māja) ir mīlestības Bhava (māja), šķiršanās, nesaprašanās, mistika bez iemesla. Ketu vienmēr ir stress, šoks un tas ir nepārejošs, to atceras uz visu mūžu. Ketu izsauc neapmierinātību ar dzīvi, depresiju, vilšanos. Šim cilvēkam būs ļoti neparasta, nestandarta domāšana, viņam nebūs viegli atrast kopēju valodu ar citiem cilvēkiem. Citi var viņu uztvert kā pamuļķi vai īpatni labākajā gadījumā, bet kas raksturīgi, ka ekstremālajās situācijās citi pēc padoma, palīdzības griežas tieši pie viņa. Šī Bhava (māja) norāda uz attiecībām ar Dievu un Ketu šeit rada īpaši labvēlīgus apstākļus mokšai (atbrīvei), šim cilvēkam ir divi ceļi, vai nu joga, vai nāve. Šī Bhava (māja) norāda arī uz attiecībām ar varu, valsti, priekšniecību. Ja Ketu jūtas slikti, viņš var nepieņemt šo varu, ko viņam uzspiež, viņš var būt anarhists, terorists, var būt nepatika pret priekšniecību. Šis cilvēks var būt neparedzams, neprognozējams ar neadekvātu reakciju vai loģiku. Cilvēks ne no šīs pasaules. Bet ļoti bieži šie cilvēki mēdz būt arī ļoti sabiedriski, jo Ra viņiem atrodas 11. Bhavā (mājā), un tas rada iespējas. Šim cilvēkam var būt ļoti bieza piezīmju grāmatiņa ar kontaktiem. Viņi var labi pelnīt.

Ketu 6 Bhavā (mājā)

Šī ir slimību un konfliktu Bhava (māja), šī ir kalpošanas un smaga darba Bhava (māja). Šiem cilvēkiem būtu jāatsakās no strādāšanas un jānodarbojas ar seksu, jogu un jātiecas uz mokšu, uz to norāda ass 6-12. Ketu var izsaukt smagas mistiskas slimības, mistiskas izcelsmes konfliktus un nepatikšanas. Ja Ketu jūtas labi, tad šīs slimības mistiski tiks izārstētas, jāsaka gan, ka veiksmīgāk to varēs izdarīt ar netradicionālām metodēm. Ja Ketu šeit nejūtas labi, tad šim cilvēkam noteikti vajadzētu izvairīties no dažāda veida konfliktiem un tiesas procesiem, jo tajos garantēti zaudējumi, ja jūtas labi, tad tajos uzvarēs. Ketu Simhā (Lauvā) jūtas slikti, bet Kumbhā (Ūdensvīrā) labi. Ke/6. vispār nav tā sliktākā kombinācija, jo 6. Bhava (māja) ir arī upachaja Bhava (māja), kas norāda, ka ar laiku lietas ies uz labo pusi, ir cerība uz atveseļošanos. Šeit var būt problēmas ar mājdzīvniekiem un dzīvniekiem vispār. Var būt problēmas ar padotajiem, protams, atkarībā no tā, kā jūtas Ketu, ja slikti, tad tie var zagt un melot.

Ketu 7 Bhavā (mājā)

Viens no smagākajiem gadījumiem, jo 7. Bhava (māja) ir mūsu apziņas spogulis, tā atspoguļo arī lagnu. Parterattiecībās nopietnas problēmas, izņemot asīm Mesha-Tula un Vriščika – Vrišabha (Vērsī), kur šīs Grahas jūtas labi, tas ir vienīgais gadījums, kad var neciest partnerattiecības, pārējos gadījumos vairāk vai mazāk šie cilvēki satikušies, lai iznīcinātu viens otru. 7. Bhava (māja) ir apziņas spogulis, Ketu šeit rada totālu vilšanos dzīvē. Citi cilvēki vienmēr uzvedīsies ne tā, kā šis cilvēks būs iedomājies. Vienmēr pretstatā. Laulības parasti beidzas ar šķiršanos. 7. Bhava (māja) ir arī tuvi cilvēki un partneri, te var būt pāridarījumi. Tā ir arī seksa Bhava (māja), ilūzijas vai mistiskas dabas problēmas uz seksa pamata. Seksuālas dabas jautājumi šim cilvēkam ir dzīvības vai nāves jautājumi. Tā ir arī biznesa Bhava (māja), īpaši saistīta ar partneriem. Tātad šim cilvēkam par biznesu ir ilūzijas. Var būt arī kāds neparasts bizness. Šī Bhava (māja) norāda uz tuvām ārzemēm, ceļojuma laikā var rasties problēmas. Ketu šeit var radīt nopietnas slimības, īpaši uz seksuālā pamata. Ketu šeit padarīs dzīvi nestabilu, sarežģītu, grūti prognozējamu. Tas norāda, ka dzīves laikā būs jātiekas ar neparastiem cilvēkiem, dīvaiņiem, trakiem, ģēnijiem,garīgiem utt. Šis cilvēks satiks dzīvē ne tos cilvēkus ar kuriem viņam gribētos satikties. Te var būt arī partnera pēkšņa nāve. Te var būt lieli tēriņi dzīvē vispār, vai zaudējumi saistīti ar zādzībām.

Ketu 8 Bhavā (mājā)

Šeit galvenā tendence ir radīt absolūtu bezizejas stāvokli, tā, lai nav kur sprukt. Cilvēks var saslimt ar iesnām un beigās nomirt briesmīgās mokās. Tas tā, priekšstatam, faktiski ir tā, ka no jebkuras nevainīgas situācijas var izvērsties nelabojama traģēdija. Tas cilvēku var novest izmisumā, kurā tas veic neadekvātas rīcības. Un viss tikai tāpēc, ka redz realitāti izkropļotā veidā. Cilvēks kļūst par apstākļu upuri. Ļoti bieži problēmas ar naudu no 2. Bhava (māja). Ketu šeit rada nelaimes gadījumus ne no kā, uz līdzenas vietas. Ļoti nopietnas problēmas ar seksu, slēptas un neizskaidrojamas. Bieži izvarotāji, maniaki, pie kam cilvēks var būt gan upuris, gan pats maniaks. Te var būt dažāda veida mānīšanās, krāpšanās. Izņēmuma gadījumos Ketu šeit var negaidīti iedot naudu, vinnēt, atrast, mantot. Laulības šeit, tāpat kā 7. Bhavā (mājā) beidzas ar katastrofu, drišti no 2. Bhava (māja), kas ir 7. attiecībā pret 8. Šim cilvēkam arī būtu jāatsakās no partnerattiecībām un personiskās dzīves, tā viņa labklājību neuzlabos. Dzīves mērķis šim cilvēkam ir mistikas izzināšana, tam ideāls risinājums ir joga.

Ketu 9 Bhavā (mājā)

Ke/9. nozīmē iedzimtās labklājības (Bhagjas) beigas, Ketu tikai ņem un neko nedod pretim. Vienīgais labums ir talants uz jogu. Iedzimta labklājība (Bhagja) nozīmē atrasties pareizā laikā pareizā vietā. Tas šeit ir liegts. Nav Dieva mīlestības. Ketu šajā Bhavā (mājā) ved cilvēku nepareizā virzienā, nepareizi pozicionē cilvēku dzīvē. Te ir viss, problēmas ar tēvu, varu, priekšniecību, ar mācībām un izglītību. Viņš nezin savu mērķi dzīvē, viņš taustās pa tumsu. Viņam visā ir nopietnas un globālas problēmas. Totāli neveicas uz katra soļa. Pie kam ir ļoti, ļoti minimālas atšķirības no tā, kā viņš jūtas. Arī ceļojumi šim cilvēkam atnesīs tikai problēmas, izņemot gadījumus, ja ceļojums ir ar mērķi sasniegt mokšu apziņas attīstībai. Šim cilvēkam ir nepareiza un nestandarta domāšana, bet tai pašā laikā tā viņu novedīs līdz tantrai, jogai un mokšai (atbrīvei). Cilvēkam var bieži radikāli mainīties dzīves uztvere, var būt šaubīgas izcelsmes tēvs, vai nu nezināms, vai kāds noslēpums ap viņu, vai sarežģījumi. Viss tīts neziņas plīvurā. Nav tēva aizbildniecības, nav tēva paša, pat ja fiziski viņš ir, labāk nebūtu bijis. Šim cilvēkam dzīvē būs daudz mistisku notikumu. Caur šīm problēmām cilvēks norūdīsies.

Ketu 10 Bhavā (mājā)

Globāla neskaidrība cilvēka pozicionēšanā, savas vietas atrašanā. Šeit tas izpaužas tā, ka cilvēks nevar atrast ar ko nodarboties, nevar atrast sev piemērotu darbu, problēmas profesijas izvēlē. Principā šim cilvēkam ir jāatsakās no darba. Sieviešu horoskopā šī situācija nav tik traģiska, jo viņai jāatsakās no darba ģimenes labā. Ketu šeit var nozīmēt arī kādas problēmas darbā, biznesā, totāli neveicas, viss ko uzsāk, ātri sabrūk. Ketu uzdevums ir novest cilvēku līdz izmisumam, šim cilvēkam šajās sfērās ir jāsaņem totāla vilšanās, viņam ir jāsagrauj šā cilvēka ilūzijas. Bieži to var izsaukt apmāns, viņam nevajadzētu pārāk uzticēties citiem. Šajās jomās cilvēkam varētu piemist kaut kādas bailes, nestabilitāte, nenoteiktība, tendence uz nepareizu lēmumu pieņemšanu uz kļūdīšanos. Šis cilvēks nedrīkst pieķerties pie sava darba rezultātiem. Šis cilvēks var ļoti strauji un diametrāli pretēji mainīt savu nodarbošanos vai profesiju, no kosmonauta par trolejbusa vadītāju. Viens, kas noteikti viņam ir jāsaprot un ar ko jārēķinās ir tas, ka divas sfēras – darbs un ģimene nepārtraukti savā starpā konkurēs un konfliktēs.

Ketu 11 Bhavā (mājā)

Radi, draugi, paziņas, tuvinieki, visi apkārtējie, no kuriem var būt nodevība, neuzticība, meli. Te var būt problēmas ar apkērtējiem ļaudīm kā tādiem. Pašu cilvēku Ketu šeit ietekmē vismazāk, viena no labākajākm atrašanās vietām, viņš ierobežos kontaktēšanos un atstās cilvēku pašu ar sevi. Šim cilvēkam var būt nestandarta domāšana, aspekts no 5. Bhava (māja). Te var būt situācija, kad cilvēkam ir jāatsakās no ienākumiem, te var būt arī tāda situācija, ka cilvēku visādi slavē, ceļ amatos, apbalvo ar goda rakstiem, bet nemaksā. Ja Ketu atrodas 11. Bhavā (mājā), tad šim cilvēkam nedrīkst būt nekādu risku, viņš nedrīkst nodarboties ar spekulācijām, ar ātras naudas pelnīšanu. Ketu var nozīmēt kaut ko neparastu, neparastus, radus, draugus, darbu.. Ketu var nozīmēt arī kriMinā (Zivīs)la rakstura īpašības, vai kaut ko nelegālu, slepenu. Ļoti retos agdījumos Ketu var arī kaut ko iedot, bet tas, ko viņš iedos, šo cilvēku arī nogalinās. Tajās sfērās, kur ir Ketu, vajadzīgs ļoti uzmanīties. Draudzēties ar sev līdzīgajiem ir vienkāršākais risinājums pret Ketu problēmām. Ketu šeit var radīt problēmas ar naudu, vai izsaukt nabadzību, bet caur Ra/5. var izsaukt problēmas ar bērniem.

Ketu 12 Bhavā (mājā)

Šī Bhava (māja) ir sekss, dzimtas turpināšana, tas arī ir tas, no kā šim cilvēkam ir jāatsakās. Šiem cilvēkiem ir pataloģiskas problēmas seksā, kas beigu beigās var šo cilvēku arī iznīcināt, taču tai pašā laikā Ketu cilvēku nepārtraukti arī virzīs seksa virzienā. Tā ir Ketu īpatnība. Par šā cilvēka viena no nāves iemesliem var būt sekss. Ketu šajā Bhavā (mājā) šim cilvēkam izsauks nepārtrauktus zaudējumus jebkurā sfērā, jomā un lietās, jo šī ir zaudējumu Bhava (māja). Tiks iznīcinātas arī cerības un ilūzijas, totāla vilšanās dzīvē. Šeit var būt arī dažādas slimības caur 6. bhavu. Viņš var uzdoties ne par to, kas viņš patiesībā ir. Totāla vilšanās attiecībās. Atkarība no citiem cilvēkiem, īpaši materiālā ziņā. Problēmas ar ārzemēm. Ceļš uz noslēgtību un vientulību. Dzīvei šī ir ļoti slikta kombinācija, labi jogai.

Translate »