Dzīves gadi un notikumi

Astotā metode

Avots: Practical application of Nadi techniques by K.B.. Gopal Krishnan

Izmantojot šo metodi, tiek lietotas Bhavas (mājas). Tā noteikti ir Nadi metode un darbojas ar lielu atbilstību.

Skatieties 6., 8. un 12. Bhavas (mājas) pārvaldnieku izvietojumu. Attiecīgi, problēmas vai negatīvi notikumi dzīvē tiek noteikti, izmantojot atbilstošos personas vecuma gadus katrai horoskopa Bhavai.

Ievērojiet, kā šajā metodē ir aprakstīta vecuma secība atbilstoši gadiem. Piemēram. Lagnai (ascendentam) pirmais gads, pēc tam 13 g. notiks nākamais notikums. Šī ir secība 12 gadu pievienošanai iepriekšējam vecumam, kas tiek parādīts šajā tabulā. Tas darbojas atbilstoši reālā laika horoskopa kartei, ko es varu apgalvot lasītājam.

Lagna (ascendents) ir   1,13, 25, 37, 49,61, 73.
Otrā Bhava (māja)   2, 14, 26, 38, 50, 62, 74.
Trešā māja    3, 15, 27, 39, 51,63, 75.
Fonrth māja   4, 16, 28, 40, 52, 64, 76.
Piektā māja   5, 17, 29,41, 53, 65, 77.
Sestā māja    6, 18, 30, 42, 54, 66, 78.
Septītā māja  7, 19, 31, 43, 55, 67, 79.
Astotā mājas  8, 20, 32, 44, 56, 68, 80.
Devītā māja   9, 21, 33,45, 57, 69, 81.
Desmitā māja 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82.
Vienpadsmitā māja   11,23, 35, 47, 59, 71, 83.
Divpadsmit māju  12, 24, 36, 48, 60, 72, 84.

Piemēram, manā (grāmatas autors) gadījumā astotās mājas pārvaldnieks Sūrja (Saule) ir divpadsmitajā Bhavā (mājā), tāpēc sāku skaitīt, sākot ar 12 (konkrētās Grahas (planētas) izvietojums šajā Bhavā (mājā), nevis 8 Bhavu).

Šajā gadījumā redzam, ka negatīvie notikumi ir jāanalizē 12, 24, 36, 48. gadu vecumā un tā tālāk manā dzīvē.

Tālāk manā gadījumā (apraksta grāmatas autors), ņemot vēl vienu Bhavas pārvaldnieku, mēs redzam trešās un divpadsmitās Bhavas pārvaldnieks Guru (Jupiters) ir desmitajā Bhavā (mājā), tāpēc 10, 22, 34, 46 gadu vecums man varētu būt problemātisks.

Notikumi, kas līdz šim notikuši manā dzīvē, ir šādi:
10. gadu vecumā – slimība un hospitalizācija.
22. gadu vecumā – darba zaudēšana.
34. gadu vecumā – vecmāmiņas zaudējums, kā arī pazeminājums karjerā.

 

Gopal (grāmatas autors)

Šī metode ir vienkārša, bet, ja tā tiek piemērota pareizi, tā atklās iespējamos notikumus.
Jāatzīmē, ka ne visi tabulā norādītie gadi izrādīsies negatīvi. Daži būs mazāk negatīvi un daži, ārkārtīgi negatīvi.

Manuprāt, Harana (matemātiska aprēķināšanas metode) ir jāpiemēro, ja Graha (planēta) ir ļoti spēcīga. Tas nozīmē, ka vienu gadu no norādītā vecuma Grahām (planētām) jābūt eksaltācijā vai trikonā. Ja Grahas (planētas) ir jebkurā no šiem stāvokļiem, tad, piemēram, retrogrāda, Ničā (pazeminājumā) utt., būtu jāpielieto Bharana, t.i., jāpievieno viens gadu līdz tabulā norādītajam vecumam.

Šīs metodes nākamā pielietošana ir paredzēta notikumu laika aprēķināšanai.

Piemēram, mans septītās Bhavas pārvaldnieks ir vienpadsmitajā Bhavā (mājā). Tāpēc 11 gadi ir pirmais vecums šajā rindā un pēc tam jāturpina pievienot 12, sekojoši – 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83.

Izmantojiet šo smalko metodi, pievienojot 5, 5 un 2 starp diviem gadiem, lai redzētu vēl citus notikumus.

Tagad mēs runāsim par septītās Bhavas pārvaldnieku vienpadsmitās Bhavas (mājas) jautājumos. Ņemot to vērā, mēs pievienojam pirmo 5 (5, 5, 2) pirmo vecumu, kas ir 11. vecums. Tas dod kopsummu 16 gadu vecumam, kas varētu būt laulības vecums jaunam zēnam senos laikos, bet ne tik modernos laikos, tāpēc mēs turpinām nākamo 5 (5, 5, 2) līdz šim 16, ko mēs jau dabūjām. Tas mums dod 21. vecumu, kur notiek laulība. Arī 23. gadā tas nenotika.

Tātad mēs ejam uz nākamo vecumu, kas ir 23 un pieskaita 5 līdz tam, kas ir vecums, kurā apprecējos (kad apprecējos, man bija 28).

Nākamis piemērs – mans ceturtās Bhavas pārvaldnieks ir otrajā Bhavā (mājā).

Vecumu rindā ir 2, 14, 26, 38, 50, 62 un 74 gads. Es ievēroju, ka patiešām esmu veicis izmaiņas dzīvesvietā un iegādājies transportlīdzekli iepriekš minētajos vecumos, izmantojot 5, 5, 2 noteikumu, lai piemērotu precīzus notikumus.

Šeit jāpiebilst, ka būs kaut kādas izmaiņas mājoklī, transportlīdzekļos utt. To var pirkt, pārdot, īrēt vai renovēt māju. Izmaiņas var būt lielas vai vidējas, kas atkal balstīsies uz Grahas (planētas) izvietojumu Bhavā (mājā).

14. gadu vecumā mēs nopirkām jaunu māju.
26. gadu vecumā es nopirku jaunu transportlīdzekli.
26. gadu vecumā, plus 5 = 31 pārcelos uz īrētu māju citā vietā.
31 pluss 5 = 36 gados man notika izmaiņas darbā profesionālajā jomā.

Šis precizējums atkal tiek uzsvērts lasītāju izpratnei.

Šīs metodes dažādās nadi sistēmās atšķiras viena no otras. Tā nav vispārīga metode vai standartmetode, kam seko visi nadi lasītāji, izmantojot dažādas sistēmas. Vienkārši pieminot vienu šādu metodi, daži lasītāji var būt informēti, kā Bhrigu Nandi Nadi izmanto dažādas matemātiskos principus, kas parādīts kā 3, 4, 4, 5, nevis to, ko es cenšos izmantot šeit kā 5, 5, 2. Tas pieder pie citai vecuma nadi sistēmai.

Šīs ir nelielas atšķirības, ko es cenšos izklāstīt šajā nodaļā. Nadi lasījumi var atšķirties vienam lasītājam un cita, taču principā nav pārāk lielu atšķirību. Viņi arī redz Guru Gočaru (Jupitera tranzītu), sasniedzot atbilstošo vecumu, neskatoties uz to, ka ir tik daudz iespēju kā 3, 4, 4, 5 vai 5, 5, 2, ko es šeit sniedzu. Katrai nadi sistēmai ir savs matemātiskais simbols, ko tās izmanto momentuzņēmumu veidā, lai noteiktu notikumu atbilstoši gadiem un vecumam.

Metodes apraksta beigas…

 

Šai metodei izveidots aprēķinu instrumentu

Analizējot piemērus, atsevišķas sakritības bija pat ļoti šokējošas. Pievienoju arī Aštakavargu un Binašatavargu, kas manā horoskopā Raši 36 un 34 Bindu konkrēti norādīja uz veiksmīgiem dzīves periodiem un notikumiem, kā arī Raši, kur ir maz Bindu, bija problēmas un sarežģījumi.

Labvēlīgākie naudai bijuši Meša un Vrišabha Raši (Auna un Vērša) zīmes, kaut arī gan Mangal, gan Šukra atrodas 12 Bhavā. Šajā laikposmā iestājos Mākslas akadēmijā, dienestā armijā paliku Latvijā, Rīgā. Abi dēli dzimuši Vriščika Raši (Skorpiona zīmes) pārvaldītajos gados 1991. un 2015., kad Karkā bija Guru Uča (Vēzī atradās Jupiters paaugstinājumā). Turpinu mācīties pielietot metodi, kā arī atradu papildus materiālus šīs analīzes pielietojumam.

Ja Bhavā (zīmē) ir 6 un vairāk Bindu tad visi pozitīvie aspekti atbilstošās jomās. Vislabāk, kad bindu ir izvietoti vienmērīgi. Esot maz bindu, cilvēks var zaudēt sabiedrisko statusu un labklājību, smagi saslimt, iespējama vispārēja dzīves līmeņa pasliktināšanās.

Analizējam un vērtējam, kurā Raši (zīmē) ir vismazāk bindu Šani (Saturns) Binaštakavargā. Skatāmies cik grādos atrodās Šani Džanma Kundalī (dzimšanas horoskopā). Punkta noteikšanai tiek ņemti vērā Šani (Saturns) grādi vienas padas (3°20’) robežās. Skatāmies, kuras Bhavas (mājas) aspektē Šani (Saturns) no šīs pozīcijas, kas norādīs uz to, kuras Bhavas (mājas) tiks iesaistītas, kurās jābūt uzmanīgam. Kā negatīvs bindu skaits tiek uzskatīts 0, 1, 2 bindu. Šani Drišti (Saturns aspekti) ir 3, 7, 10. Šajā periodā ir jāskatās arī Čandra Gočara (Mēness tranzīts). Par visnegatīvāko periodu tiek uzskatīts, kad Čandra (Mēness) atrodās 1, 5, 9 Bhavā (mājā), skaitot no Šani Džanma Kundalī.

Kad Sūrja (Saule) iet caur Raši (zīmi), kur ir mazāk par 2 bindu, veidojas problēmas ar valsti, zādzības, izsauc vilšanos, bēdas un nepatikšanas. Problēmas ar pārtiku, iespējami nelaimes gadījumi. Cilvēkam ir vēlme neievērot dabas likumus un grēkot. Ja Sūrja (Saule) šķērso Raši (zīmi), kurā ir 6 un vairāk Bindu, tad paaugstinās personas statuss un popularitāte, iegādājas dārgas lietas, auto transport, veiksme sākot jaunas lietas. Cilvēks kļūst izlēmīgāks un veiksmīgāk, vairojas labklājība. Kā arī tad, kad Čandra (Mēness) iet caur trikonām (1, 5, 9) no Grahas Džanma Kundali (dzimšanas horoskopā), tas izsauc nozīmīgus notikumus.

 

Turpinājums…

Dzīves gadus atbilstoši dzimšanas horoskopa Bhavām (mājām) izvietoti RašiČakrā, norādot Bhavu (māju)  un to Bhavešu (pārvaldnieku) novietojumu. Par Bhavu (māju) mijiedarbību lasīt šeit: Bhavas un Bhaveši

Instrumenta kopskats, kurā atbilstoši cilvēka dzīves gadiem norādīti Guru, Šani un Rahu/Ketu Gočaru (tranzītu) laiki, Bhavas (mājas) skaitot no dzimšanas horoskopa Lagnas (ascendenta) un Drišti (aspekti). 

 

 

Translate »