2023.g. individuālais kalendārs

Kalendāra veidošanai izmantotie materiāli

Secrets of Ashtakavarga by Prof. P.S. Sastri
Practical Ashtakavarga by Vinay Aditya
Dots of Destiny: Applications of Ashtakvarga by Vinay Aditya

Advance Predictive Techniques of Ashtakvarga by M.S. Mehta
Navamsa in Astrology by Chandulal S.Patel
Predicting Through Navamsa and Nadi Astrology by Chandulal S.Patel
Krievu valodā:
Точки судьбы Винай Адитья
Практическая Аштакаварга Винай Адитья
Навамша в Астрологии Шри Чандулал Патель / перевод Гусков Виталий
Навамша в Астрологии Шри Чандулал Патель / Атма

2023.g. kalendāra mēneši

Individuālā kalendāra dienu informācija

1. kolonna – gada mēneša datums, Pūrnima, Amavasja Čandra Uča, Niča, Ekadaši
2. Dienas individuālā Grahu (planētu) tranzītu Sarvaštakavarga (8 enerģijas, izņemot Rahu un Ketu)
3, 4, 5, 6 Čandra, Sūrja, Šukra un Budha (Mēness, Saules, Venēras un Merkura) Binaštakavarga Bhavā, kurā atrodas Gočarā (tranzīta mājā)
7. Diena, kad Graha Gočarā maina Raši (planētas zīmes maiņa tranzītā)
8. Personas individuālā horoskopa Bhava, kurā atrodas Graha Gočarā.
9. 27 Nakšatru tranzīti ar individuālo TaraBalusarkani laukumi 24 st. negatīvas.

Kalendāra mēnešu kopskats

Atzīmētas negatīvās TaraBala Nakšatras (piemērā Džanma Nakšatrai 5-Mrigašira nelabvēlīgās ir 7-Punarvasu, 9-Ašleša, 11-PurvaPhalguni), Čandra Uča un Niča dienām. Par TaraBalu kalendāros Om-1 un Om-2 – zvaigznāja spēku plašāk – TaraBala lietošana.
Nakšatru TaraBalas laiki individuālajā kalendārā aprēķināti visam gadam.

Dienas 8 enerģijas – Aštakavarga

Kalendārā zemāk norādītas katras Grahas Binaštakavarga, atšifrējot, kādas Grahas dod Bindu (+), kuras Rekhu (–).
Sanskritā “ASHT” nozīmē astoņi – Ashtakavarga apzīmē visu Grahu (planētu), kuras veido  horoskopu, astoņu veidu un raksturu enerģijas, kuras tiek aprēķinātas attiecībā pret Grahu, Lagnu  (ascendentu) un sešām pārējām Grahām (planētām), izņemot Rahu un Ketu. Enerģija var būt labvēlīga  un nelabvēlīga. Labvēlīgo enerģiju dodošos punktus apzīmē ar vārdu “ + Bindu”, nelabvēlīgos “ – Rekha”. Katras Grahas kopējais Bindu un Rekhu skaits ir 96, visu Grahu punktu summa ir 337, kopā ar Lagnu 386.

Aštakavarga tulkojumā nozīmē: «astoņas vargas vai iedaļas» (tam nav nekāda sakara ar vargām vai dalītajām (harmonijas) kartēm). Saskaņā ar šo matemātisko sistēmu, Grahas (planētas) atstāj pēdas, tā saucamajos Bindu vai Rekha, dažādās Bhavās (mājās), bet ne tikai atkarībā no izvietojuma horoskopa kartē, bet arī attiecībā pret pārējām Grahām. Graha var dot noteiktu skaitu Bindu katrā Bhavā, atkarībā no situācijas un citu Grahu stāvokļa šajā kartē.
Plašāk par Aštakavargu

Par pamatu ņemot personas dzimšanas brīža horoskopa Sarvaštakavargu, atbilstoši Grahu novietojumam šobrīd, tiek veidoti aprēķini gada dienām. Summējot Sarvaštakavargu visos Raši, kuros katru dienu atrodas Grahas, iegūstam dienas kopējo Bindu skaitu. Aštakavarga parāda Grahu atbalsta labvēlīguma spēku. Jo spēcīgāka Graha, jo lielāku ietekmi atbalstam tā sniedz. Turklāt, Aštakavarga ļauj sastādīt personisko Muhurtu, kas attiecas tieši uz konkrētu personu.

Kāpēc aštakavarga ir tik svarīga? – Aštakavarga parāda Grahu labvēlības/nelabvēlības spēku. Jo spēcīgāka Graha, jo lielāku ietekmi tā dos. Turklāt, Aštakavarga ļauj sastādīt personisko Muhurtu, kas attiecas tieši uz konkrēto cilvēku. Bhava, kurā ir vairāk nekā 28 Bindu, kļūst par spēcīgu, bet ar mazāku skaitu kā 28, tiek uzskatītas par vāju. Planētu Gočara (tranzītā) pa Raši vai Bhavu, kurā ir vairāk nekā vidējais Bindu skaits, tas ir, 28 – sniedz labus rezultātus, bet ja šķērso vāju Raši / Bhavu – dod negatīvu rezultātu. 
Galvenā nozīme ir horoskopa solījumam, pēc tam tiek analizētas Dašu (planētu periodu) secība. Datums norāda par to, ko redzam dzimšanas horoskopa solījumā. Aštakavarga nevar materializēt to, kas nav dzimšanas horoskopā. Grahu (planētu) tranzītu analīze bez Aštakavargas ir pārāk virspusēja un pat maldinoša.

Aprēķinu piemērs

Individuālā kalendāra aprēķinu pielikuma kopskats visām Grahām (planētām)

Sniedzot prognozes izmantojot Aštakavargu, mums nepieciešams aplūkot Bindu, ko dod Graha (planēta), kā arī Bindu, ko saņem Bhava/Raši (zīme). Ja Grahai (planētai) tās Binaštakavargā ir vairāk nekā 5 Bindu, un Bhavā/Raši ir vairāk par 28 Bindu Sarvaštakavargā, tad Bhava (māja) dos labus, pieaugošus rezultātus.

Binaštakavargas metode Nadi Džjotišā

Sarvaštakavarga – visu Grahu Bindu savstarpējā kopsumma katrā Raši/Bhavā (vidēji no 15 līdz 40)
Binaštakavarga – Grahas individuālā Aštakavarga summējot Bindu katrā Raši/Bhavā, kuras dod pārējās septiņas Grahas (no 0 līdz 8), izņemot Rahu un Ketu. Zemāk zīmējumā norādītas katras Grahas (planētas) Binaštakavarga, kā arī kura Graha toš veido. Piemēram, Čandrai (Mēnesim) trijos Raši – Karkā, Kanjā un Makrā (Vēzī, Jaunavā un Mežāzī) ir 2 Bindu. Karkā (Vēzī) tos dod Sy – Sūrja (Saule) un Sa – Šani (Saturns), Kanjā (Jaunavā) dod Ma – Mangal (Marss) un Sk – Šukra (Venēra), Makarā (Ūdensvīrā) Lg-Lagna un Sk – Šukra (Venēra).

Kad Sūrja (Saule) iet caur Raši (zīmi), kur ir mazāk par 2 bindu, veidojas problēmas ar valsti, zādzības, izsauc vilšanos, bēdas un nepatikšanas. Problēmas ar pārtiku, iespējami nelaimes gadījumi. Cilvēkam ir vēlme neievērot dabas likumus un grēkot. Ja Sūrja (Saule) šķērso Raši (zīmi), kurā ir 6 un vairāk Bindu, tad paaugstinās personas statuss un popularitāte, iegādājas dārgas lietas, auto transport, veiksme sākot jaunas lietas. Cilvēks kļūst izlēmīgāks un veiksmīgāk, vairojas labklājība. Kā arī tad, kad Čandra (Mēness) iet caur trikonām (1, 5, 9) no Grahas Džanma Kundali (dzimšanas horoskopā), tas izsauc nozīmīgus notikumus.

Čandra Lagna (Mēness ascendents) šajā analīzē netiek ņemts vērā.

Mangal (Marsam), šķērsojot Raši (zīmi) ar minimālu bindu skaitu, būs konflikti skandāli, saistīti ar naudu. Šķiršanās ar draugiem vai citiem cilvēkiem. Kaut kādas darbības no ienaidnieku un oponentu puses. Avārijas un nelaimes gadījumi. Kā arī tad, kad Čandra (Mēness) iet caur trikonām no Grahas Džanma Kundali (dzimšanas horoskops), tas tāpat izsauc vēl konkrētākus notikumus. Kad Mangal (Marss) iet caur Raši (zīmi), kur tam ir 6 un vairāk bindu, cilvēks labi uzvedās, labi izskatās, pilns spēka un nenerģijas, un ir veiksmīgs.

Kad Budha (Merkurs) iet caur Raši (zīmi), kur tam ir minimāls bindu skaits, tad rodas problēmas ar attiecībām, ar biznesu un darbību kopumā, problēmas ar atmiņu un lēmumu pieņemšanu. Problēmas ar ādu. Kad Budha (Merkurs) tranzītā iet caur Raši (zīmi) ar daudz bindu, tad ir labi likt eksāmenus.

Kad Guru (Jupiters) iet caur Raši (zīmi) ar maz bindu, notiek problēmas ar skolotājiem, valsti, priekšniecību. Tas nozīmē sievas zaudēšanu, vai problēmas ar laulību. Problēmas ar bērniem un nekustamo īpašumu. Īpaši neveiksmīgi ir periodi būs tad, kad Čandra (Mēness) ies cauri trikonām no Grahas, kuru mēs skatāmies Džanma Kundali. Kad Guru (Jupiters) iet cauri Raši (zīmi), kur ir daudz bindu, visās iepriekš minētajās sfērās uzlabojumi. It sevišķi labvēlīgi, kad Čandra (Mēness) iet caur trikonām no Guru (Jupiters) Džanma Kundali (dzimšanas horoskops), kā arī konkrētā Guru (Jupiters) grādā, kāds tam ir Džanma Kundali (dzimšanas horoskops). Labvēlīgi notikumui dzīvē un bērna dzimšana.

Kad Šukra (Venēra) iet cauri Raši (zīmi), kur tam ir minimāls bindu skaits, notiek degradācija, slimības un cilvēks bez vajadzības pārvietojas. Protams, ietekmē arī tās Bhavas (mājas), kurās Šukra (Venēra) atrodās un pārvalda, un kad Čandra (Mēness) atrodās grādā, kurā atrodās Šukra (Venēra) Džanma Kundali (dzimšanas horoskops), kā arī trikonās no Šukra (Venēra) Džanma Kundali. Tur, kur ir maksimālais bindu skaits, nozīmē izklaides, dzīves baudīšanu, drēbju iegādi un vīriešiem parādās jaunas sievietes. Gūst labumums no pārtikas, kā arī visās tajās sfērās, kuras pārvalda Šukra (Venēra) konkrētā horoskopā. Protams, visi iepriekšminētie Čandra (Mēness) aspekti ir jaņem vērā.

Ja Šani (Saturns) iet caur Raši (zīmi) kur Sūrja (Saule) ir maz bindu, tad pasliktinās tēva veselība, var pat iestāties nāve. Problēmas ar varas iestādēm utt. Kad Šani (Saturns) iet caur Raši (zīmi), kur Čandra (Mēness) ir maz bindu, tad rodas problēmas ar māti, ar nervu sistēmu, ar manasu. Kad Šani (Saturns) iet caur Raši (zīmi), kur Mangal (Marss) ir maz Bindu, brāļi var ciest, kā arī iespējami riski, traumas un operācijas. Šeit ir jābūt uzmanīgam. Kad Šani (Saturns) iet caur Raši (zīmi), kur Budha (Merkurs) ir vismazāk Bindu, tas nav labs laiks biznesam, lēmumu pieņemšanai, problēmas ar atmiņu, izvēli, utt. Tās ir problēmas ar radiem.

Kad Šani (Saturns) iet caur Raši (zīmi), kur Guru (Jupiters) ir maz bindu, problēmas ar bērniem, likumu, bet sievietēm problēmas ar vīriem. Guru (Jupiters) ir dharmas nesējs, tad šinī periodā cilvēkam rodās vēlme pēc ad-dharmas, viņs nesaprot ko un kāpēc dara. Kad Šani (Saturns) iet caur Raši (zīmi), kur Šukra (Venēra) ir maz bindu, problēmas ar seksu, sievietēm un sievu.

Ja Džanma Kundali Šani (Saturns) atrodās 6, 8, 12 bhavās un Šani (Saturns) gočara iet caur Raši (zīmi), kurā tam ir maz bindu, tad lielas problēmas ar materiālo stāvokli, problēmas dzīvē, smagas slimības, kā arī priekšlaicīga nāve. Šīs problēmas būs Bhavās, kuras pārvalda konkrētā Graha. Ja gadījumā Šani (Saturns) atrodās 6, 8, 12 Bhavā un Binaštakavargā kaut kur ir 0 vai 1 bindu, cilvēks būs nabadzīgs.

Ja Džanma Kundali Šani (Saturns) atrodās Raši (zīmē), kurā tam ir 0 bindu, tad cilvēkam iespējama priekšlaicīga nāve, vai arī kļūs nabadzīgs un pazaudēs savu bagātību. Problēmas būs ar Drišti (aspektiem) 3, 7, 10, kurus pārvalda Šani (Saturns) un arī ar Bhavu, kurā tam būs 0 bindu.

Graha vakrī (retrogrāda planēta) norāda uz lielu Prarabha karmas (likteni iepriekšējās dzīvēs) klātbūtni, tātad negatīvi. Tātad problēmas būs arī gadījumā, kad Šani (Saturns) ies caur Raši (zīmē), kurā citām Grahām būs maz bindu. Kā arī ja Džanma Kundali (dzimšanas horoskopā) Šani (Saturns) atrodās 6, 8, 12 Bhavā, tad arī šinī gadījumā būs lielas problēmas.

Ja kādā no Raši Šani (Saturnam zīmē) ir maz bindu un tā ir Lagna (ascendents) kaut kādam izvēlētam laikam, tad šī Lagna būs nelabvēlīga.Taču, protams, var būt labvēlīgi aspekti un Guru (Jupiters) var būt Ūča (eksaltācijā). Tas norāda, ka problēmas būs iniciētas, bet būs risinājums, kas var rezultātā atnest pozitīvu iznākumu.

Ja Šani (Saturns) kādā no Raši (zīmi) ir maz bindu un šiem Raši (zīmi) iet cauri Sūrja (Saule) un Čandra (Mēness), tad arī radīsies problēmas ar veselību, vai ar problēmas ar tēvu, vai kaut kas tml. Līdzīgas problēmas var radīt arī Guru (Jupiters) .

 

Binaštaka varga lagnešam

Lagnešs – Lagnas pārvaldnieks (planēta – ascendenta saimnieks). Skatāmies, kas ir Lagnešs Džanma Kundali (dzimšanas horoskopā) un tālāk vērtējam šīs Grahas Binaštakavargu. Tālāk skatāmies, kad Guru (Jupiters) Gočara laikā ies cauri Raši (zīmei), kur Lagnešam ir 0, 1, 2 bindu. Cilvēkam iespējamas problēmas ar to Bhavu, kuru pārvalda Guru (Jupiters), kā arī ar Bhavu, kurā ir maz bindu.

Kad Šani (Saturns) Gočara laikā iet caur Raši (zīmi), kur Lagnešam ir minimāls bindu skaits, notiek kaut kas traģisks. Tie ir gan 0, 1, 2, 3 bindu.

Tālāk skatāmies Lagneša Binaštaka vargu, kur lagnešam ir 5 un vairāk bindu, tad iestājās laiks, kad gočarā gan šubha grahas, gan papi grahas atnes labus notikumus.

Tagad skatamies Lagneša Binastaka vargu un skatāmies cik Raši (zīmi) ir ar 2 un mazāk bindu, ja 3 un vairāk Raši (zīmi) ir ievainoti, tad cilvēka dzīve būs sarežģīta. Ja Lagneša Binaštakavargā vismaz 3 Raši (zīmēs) ir 5 un vairāk bindu, tad dzīve būs mazāk sarežģīta. Ja Lagneša Binaštakavargā vismaz 6 Raši (zīmēs) ir 3 un 4 bindu, tad dzīvē būs vidējas perspektīvas.

Šī ir informācija, kuru sniedz tikai Nadi Džotišs, īpaša prizma un skata leņķis, kuram nav izskaidrojuma Parašara Džotiša līmenī.

Grahu Gočara Raši 2021. gadā / Planētu tranzīti horoskopa zīmēs

Plašāks Planētu tranzītu pārskats ar horoskopu Raši (zīmes) maiņas brīdī. Vien no sarežģītākajiem tranzītiem 2021.g. ir Mangal (Marsa) atrašanās savā Niča Raši Karkā (pazeminājuma zīmē Vēzī) no 2. jūnija līdz 20. jūlijam. Šajā periodā nav ieteicams pirkt jaunu auto, iegādāties nekustamo īpašumu, sākt celt māju, pirkt elektro instrumentus.

Vimšottari Dašas / Planētu periodi

Daša ir periods, kad notikumus mūsu dzīvē pārvalda kāda no 9 Grahām (planētām). Viena no biežāk pielietotajām planētu periodu analīzēm ir Vimšottari daša, kura rāda 9 Grahu ietekmes 120 gadu periodā. Vimšottari daša rāda 9 Grahu ietekmes periodus uz mūsu dzīvi, skaitot no dzimšanas brīža.

Zinot, kuras Grahas mums ir pārvaldošās kādā dzīves laikposmā, varam iepriekš gatavoties, harmonizējot Grahas ietekmi, mazinot negatīvo. Katras planētas Dašu periodu ilgums ir dažāds, norādot vispārējo ietekmju raksturu.

Graha/PlanētaPerioda ilgums gados
Sūrja / Saule6
Ketu7
Mangal / Marss7
Čandra / Mēness10
Guru / Jupiters16
Budha / Merkurs17
Rahu18
Šani / Saturns19
Šukra / Venēra20

Galveno periodu sauc Mahadaša, tālāk sadaloties 9 apakšperiodos – Antardašās, kuras savukārt dalās vēl sīkāk 9 apakšperiodos – PratjaAntardašās. Katru apakšperiodu pārvada konkrēta Graha atbilstošā secībā.

Būtiski ir periodi, kad pārvaldošās ir Grahas, kas nes Prarabha karmu (iepriekšējās dzīves likteni)  – Šani (Saturns), Rahu un Ketu. Nozīmīgākie notikumi var risināties tieši šajos planētu periodos.

Individuālā kalendāra kopskats

Translate »