Aštakavarga

Sanskritā “ASHT” nozīmē astoņi – Ashtakvarga apzīmē visu Grahu (planētu), kuras veido  horoskopu, astoņu veidu un raksturu enerģijas, kuras tiek aprēķinātas attiecībā pret sevi, Lagnu  (ascendentu) un sešām pārējām Grahām (planētām), izņemot Rahu un Ketu. Enerģija var būt labvēlīga  un nelabvēlīga. Labvēlīgo enerģiju dodošos punktus apzīmē ar vārdu “Bindu”, nelabvēlīgos “Rekha”.  Katras Grahas kopējais Bindu un Rekhu skaits ir 96, visu Grahu punktu summa ir 337, kopā ar Lagnu 386.

Aštakavarga tulkojumā nozīmē: «astoņas vargas vai iedaļas» (tam nav nekāda sakara ar vargām vai dalītajām (harmonijas) kartēm). Saskaņā ar šo matemātisko sistēmu, Grahas (planētas) atstāj pēdas, tā saucamos Bindu, dažādās Bhavās (mājās), bet ne tikai atkarībā no izvietojuma horoskopa kartē, bet arī attiecībā pret pārējām Grahām. Graha var dot noteiktu skaitu Bindu katrā Bhavā, atkarībā no situācijas un citu Grahu stāvokļa šajā kartē.

Piemēram, ja Saule atrodas Kanjā (jaunavā) tā atstās pēdas 1, 2, 4, 7, 8, 9, 19 un 11 Bhavā no savas pozīcijas – tātad, Kanjā, Tulā, Dhanu, Minā, Mešā, Vrišabhā, Mithunā un Karkā. Vēl tā atstās pēdas no Čandras, 3, 6, 10 un 11 Bhavā. Ja Čandra atrodas Makarā, tad šīs pēdas vai papildu Bindu atradīsies Minā, Mithunā, Tulā un Vriščikā. Turklāt, Saule papildus atstās pēdas skaitot no katras no septiņām Grahām horoskopā, kā arī Lagnas (ascendenta).

Aštakavarga ir viena no Džotiša Vēdas matemātiskām sistēmām, kuru izmanto, lai noteiktu Raši, Bhavu, dzīves jomu spēku un iespējas. Ar tās palīdzību tiek analizēta un apzināta personas individuālā Karma notiektā dzīves jomā vai laika periodā. Aštakavargu ļoti plaši izmanto dzīves notikumu prognozēšanā – Prašnā, Muhurtā, Gočaru (planētu tranzītu) analīzēs, kā arī darba un karjeras jautājumos, veselības, laulības un ģimenes attiecību izvērtēšanā. Tā ir vienkārša un precīza matemātiska sistēma, kuru lieliski var pielietot ikviens vēdiskās astroloģijas paraktizētājs vai iesācējs.

Kāpēc aštakavarga ir tik svarīga? – Aštakavarga parāda Grahu labvēlības/nelabvēlības spēku. Jo spēcīgāka Graha, jo lielāku ietekmi tā dos. Turklāt, Aštakavarga ļauj sastādīt personisko Muhurtu, kas attiecas tieši uz konkrēto cilvēku.

Grahu savstarpējo attiecību Binaštakavargas tabula Bindu (+) punktu un Rekhu (–) noteikšanai katras Bhavas (mājas) astoņām daļām Praštaštakavargas izveidošanai. Praštaštakavarga – izvērsta Zvaigznāju (Raši/zīmes) tabula, kurā norādīts vai Graha atstāj pēdas (enerģiju ietekmi) Raši zvaigznājos.

untitled

Sarvaštakavarga – vispārīgie principi

Kopējais Labvēlīgo punktu (Bindu) skaits horoskopā, visās 12 Bhavās (mājās), ir 337. Tādēļ vidējais lielums katrai Bhavai ir 28. Bhava, kurā ir vairāk nekā 28 Bindu, kļūst par spēcīgu, bet ar mazāku skaitu kā 28, tiek uzskatītas par vāju. Planētu Gočara (tranzītā) pa Raši vai Bhavu, kurā ir vairāk nekā vidējais Bindu skaits, tas ir, 28 – sniedz labus rezultātus, bet ja šķērso vāju Raši / Bhavu – dod negatīvu rezultātu.

Spēcīga planētas, Uča (eksaltācijā, paaugstinājumā), Svakšetra (savā mājā), Kendrā vai Trikonā nesniedz labvēlīgus rezultātus, ja šķērso Bhavu (māju) ar mazāku nekā 28 Bindu. Savukārt Grahas (planētas) 6, 8 vai 12 Bhavā, to Neeča (pazeminājumā, novājinātas), sadedzinātas vai ienaidnieka mājā nedod tik sliktus rezultātus, ja tajās ir vairāk nekā 28 Bindu.

Atcerieties, ka Graha (planēta), pat ja tā būs Učā eksaltēta vai savā Raši (zvaigznājā) Svakšetra, tā nespēs sniegt ieguvumu pilnā apmērā, ja tai nav nepieciešamā Bindu kopskaita Sarvaštakavargā.

Graha (planēta) ir spēcīga, ja tai summā ir vairāk nekā 5 Bindu un dod labus rezultātus, atbilstoši Bindu skaita palielinājumam. Grahas (planētas) kā Sūrja (Saule), Čandra (Mēness) vai Mangals (Marss) ar 6, 7 vai 8 summāro Bindu, cilvēkiem sniegs augstu materiālo nodrošinājumu. Attiecīgi, mazāks kopējais Bindu skaits Grahai (planētai) radīs vairāk problēmu (3,2,1,0 Bindu).
1. attēls

ashtakavarga_bindu_rekha_surya_0

Piemērs:
Sūrja atrodas Kumbha Raši kopā ar Šukru, Mangal un Budhu (sarkans aplis). Kumbha Raši summārā Sarvaštakavarga ir 23 Bindu. Skaitot no 11-Kumbha Raši, kur atrodās Sūrja, tā dod Bindu 1, 2, 3, 7,8,9,10,11 Bhavā, tātad 11-Kumbha, 12-Mina, 2-Vrišabha, 5-Simha, 6-Kanja, 7-Tula, 8-Vriščika, 9-Dhanu. Kopā Sūrja sev dod 8 Bindu.

2.attēls

ashtakavarga_bindu_rekha_surya_1

Savukārt Čandra Sūrjai dod tikai četrus Bindu (skat. 2. attēlu): 1-Meša, 2-Vrišabha, 6-Kanja un 9-Dhanu.

Mangal dod Sūrjai arī 8 bindu tajos pašos Raši, kur Sūrja.
Šādi tiek aprēķināti Bindu katrai no 7 Grahām (planētām), kā arī Lagnai (ascendentam).

Horoskopa interpretācija ar Aštakavargu

Sniedzot prognozes izmantojot Aštakavargu, mums nepieciešams aplūkot Bindu, ko dod Graha (planēta), kā arī Bindu, ko saņem Bhava/Raši (zīme). Ja Grahai (planētai) tās Binaštakavargā ir vairāk nekā 5 Bindu, un Bhavā/Raši ir vairāk par 28 Bindu Sarvaštakavargā, tas šajā Bhavā (mājā) dod labus, augošus rezultātus.

Jo vairāk Bindu, kas ir Grahai (planētai), jo labāki rezultāti. Ja mums nepieciešams novērtēt labklājības līmeni (bagātību) horoskopā Simha Lagnā dzimušajam, ir jāskatās Bindu 2 Bhavā skaitot no Simha Lagnas, un 2 Bhavas pārvaldnieka Bindu (Simhai tā ir Budha) savā atrašanās vietas Binaštakavargā (no 0 līdz 8) un Sarvaštakavargā (28). Ja otrās Bhavas pārvaldniekam (Kanja Raši pārvalda Budha) ir vairāk nekā 5 bindu un Bhavai/Raši ir vairāk nekā 28 Bindu – personai jābūt materiāli neatkarīgai un nodrošinātai. Piemērā (3. attēls) Simha Lagnai 2 Bhavas pārvaldnieks Budha saņem 4 Bindu, tātad rezultāts būs vidējs.

3. attēls

ashtakavarga_bindu_rekha_analize_0

Translate »