2020. gada kalendāri

Kalendārs 22 mēnešiem ar pārskatāmu Čandra Šukla Pakša (augošs Mēness) un Krišna Pakša (dilstošs Mēness), uča (eksaltācija, paaugstinājums) un niča (pazeminājums) stāvokļiem (kalendārā lietoto terminu skaidrojumu skat. Muhurtas vārdnīcā).

2020./21. gada kalendārs

Izvēlēties attēlu, lai palielinātu! 

Šukla pakša (dzeltena krāsa) – augoša Mēness fāze

Sākas ar pirmo lunāro dienu uzreiz pēc jauna (tukša) Mēness (Amavasja – oranža krāsa) un noslēdzas ar pilnmēnesi (Purnima). Muhurtā augoša mēness fāze kopumā tiek uzskatīta par labvēlīgu. Šukla pakša sastāv no 15 augoša mēness lunārajām dienām (tithi). Šis laiks ir piemērotāks darbībām, kas vērstas „uz āru”, sabiedriska rakstura. Sk.arī – Pakša, Krišna pakša.

Krišna pakša (balta krāsa) – dilstoša mēness fāze

Sākas ar pirmo lunāro dienu uzreiz pēc pilnmēness (Purnima – zila krāsa) un noslēdzas ar jauno (tukšo) mēnesi (Amavasja). Muhurtā Krišna pakša mēness fāze kopumā tiek uzskatīta par nelabvēlīgu, taču tas nenozīmē, ka izvēloties muhurtu, būtu kategoriski jāizvairās no krišna pakša fāzes. Krišna pakša sastāda 15 dilstoša mēness lunārās dienas jeb tithi. Šis laiks ir piemērotāks darbībām, kas vērstas „uz sevi”, savu iekšējo pasauli, lai gan tas nenozīmē, ka šajā laikā jebkādas sabiedriskās aktivitātes lemtas neveiksmei. Sk.arī – Pakša un Šukla pakša.

Čandra Uča Vrišabha (Mēness eksaltācijā Vērsī) – tumši zaļā krāsa

Lavēlīgākais Mēness izvietojums. Īpaši labi popularitātei.

Čandra Niča Vriščika (Mēness eksaltācijā Skorpionā) – sarkanā krāsa

Nelavēlīgākais Mēness izvietojums materiālās pasaules lietām, laiks meditācijai, attīrošām masāžām, jogai. Pirkt auto, nekustamo īpašumu ļoti nelabvēlīgi. Raksturīgas emocionālas problēmas, grūtības saskarē ar citiem cilvēkiem, var norādīt uz slimīgu iztēli, halucinācijām un psihiskām slimībām, tai skaitā mēnessērdzību.

Čandra Karka (Mēness savā mājā Vēzī) – gaiši zaļā krāsa

Labvēlīgs Mēness izvietojums savas iekšējās pasaules, intuīcijas attīstīšanai un emocionalitātes līdzsvarošanai. Lieliski harmonizēt attiecības ar māti un sievietēm, labi draudzībai, visa veida cilvēciskai komunikācijai, tirdzniecība un bizness.

15 Pūrnima (pilns Mēness)

Purna (pilns, pilnība), Guru (Jupiters). Daba – Saumja (maiga). Dievība – Višvadevas / Čandra. Purnima – Višvadevas – 10 devas, Visuma dievi, visi pozitīvi (Satja, Kama u.c), viņu vārdi tulkojas kā Patiesība, Laiks, Gribasspēks, Prasme, Skaidrība, Mantošana, u.c. Višvadevas, Purna Gu – labvēlīgi dharmiskām darbībām, jogai. Ziedošana Manu, visas labvēlīgās darbības, ieiešana amatā vai darbā, garīgās ceremonijas, mājas lietas, fiziskā aktivitāte. Šajā dienā gatavo Gī (Ghī) sviestu. 15 tithi Šukla Pakša ir pārpilns ar enerģiju, Ch ir sava spēka augstākajā punktā, tāpēc arī produktivitāte var ciest. Jāpiedomā pie līdzsvarojošiem faktoriem, lai būtu vēlamais rezultāts.

Nelabvēlīgi: Attiecību skaidrošanai, aktivitāte var būt pārāk liela un izmaiņas pārāk neprognozējamas.

15 Amavasja (tukšs, jauns Mēness) – oranža krāsa

Purna (pilns, pilnība), Guru (Jupiters). Daba – Pitara (Senču). Dievība – Pitris / Čandra. Amavasja – Pitris, senču dievība, kūrē mirušo pasauli, aizkapa pasauli, saistīts ar aizgājējiem. Debesu valstībā ir Pitra loka, kurā nonākam pēc fiziskās nāves. Tas ir starpstāvoklis, kur satiekam senčus un atpūšamies pirms nonākam atkal jaunā dzimšanā. Amavasjā Ch enerģija ir ļoti vāja, psihei, emocijām nav atbalsta. Šajā dienā to vislabāk iegūt no senčiem, saņemt senču enerģētisko palīdzību, atbalstu. Mēs pielūdzot, piedomājot dodam enerģiju viņiem, viņi par to mums sniedz pretim savu atbalstu. Tāpēc visās kultūrās senču pielūgšana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Senajiem latviešiem tas ir veļu laiks. Zaudējot saikni ar senčiem, mēs zaudējam enerģētisko atbalstu, kas mūsu emocijām un psihei jo īpaši mūsdienās ir tik ļoti nepieciešams. Pitris – Senču – Purna Gu – labvēlīgi iekšējiem meklējumiem, reliģiskiem mājas rituāliem, jogai, senču atcerei, godināšanai, mierīgām darbībām. 15 tithi Krišna Pakš ir arī Tumšais un Aklais, turklāt Amavasja un Pitris, un arī sadedzis – Copa (Sy un Ch kopā), tāpēc šis noteikti ir nelabvēlīgs produktīvām un sadzīviskām darbībām. Pozitīvas pārmaiņas tas var dot tikai pārejai uz garīgu dzīves veidu utml.

Nelabvēlīgi: Operācijām, kur ir asins zaudēšanas risks.

Ekadaši Vrata (gavēnis) – datums apvilkts ar rozā līniju

Brahma riši Vašistha ir teicis, ka Ekadaši tithi (11) iznīcina visus grēkus, ja šajā dienā gavē, dod žēlastības dāvanas, izpilda lūgšanas, klausās reliģiskus stāstus, veic gavēšanas rituālus, utt. Ēkādašī dienas ir nelabvēlīgas materiālai darbībai, savukārt garīga darbība šajās dienās dos lielu labumu. Ekadaši vratas laikā parasti tiek ieturēts gavēnis. Gavēņa formas un stingrība variē atkarībā no skolas un konkrētās ekadaši vratas, sākot no atturēšanās no graudaugiem (atteikšanās no rīsiem saistīta ar to, ka dēmons Mura bija paslēpies rīsa graudā, un Višnu radīja dievieti Ekadaši, kura iznīcināja šo dēmonu) un zirņveidīgo kultūrām, līdz pat pilnīgam gavēnim vai pat ilglaicīgai gavēšanai vairāku dienu garumā. Ja tiek ieturēts pilnīgs gavēnis, tad jau iepriekšējā dienā (dašami tithi jeb 10.lunārajā dienā) tiek ieturēta tikai viena maltīte, ar aprēķinu, lai uz Ekadaši vratas laiku kuņģī vairs nebūtu ēdiena atlikumu. Savukārt, ekadaši vratas laikā tiek ieturēts pilnīgs gavēnis, kura laikā var tikt lietots tikai ūdens, vai arī notiek atturēšanās arī no ūdens uzņemšanas. Tajās Ekadaši vratās, kurās nav stingra prasība pēc pilnīga gavēņa, pats pielūdzējs atkarībā no savas sajūtas un ķermeņa spējām izlemj vai ieturēs pilnīgu gavēni, vai tomēr lietos uzturā arī augļus un citu vieglu ēdienu.

Sūrja un Čandra avasthana (Saules un Mēnesss aptumsums) – datums apvilkts ar melnu līniju

Nelabvēlīgas trīs dienas pirms (aptumsums dienas laikā) un pēc (aptumsums nakts laikā).
2018. gadā būs pieci aptumsumi – 3 Sūrjas un 2 Čandras.

Čandra pilns aptumsums (Latvijā redzams daļēji), 9-Ašleša Nakšatrā, Karka Raši

31. janvārī

15:31

Sūrja daļējs aptumsums (Latvijā nav redzams), 23-Dhaništha Nakšatrā, Kumbha Raši

15. februārī

22:52

Sūrja daļējs aptumsums (Latvijā nav redzams), 7-Punarvasu Nakšatrā, Mithuna Raši

13. jūlijā

6:02

Čandra pilns aptumsums (Latvijā redzams) 22-Šravana Nakšatrā, Makara Raši

27. jūlijā

23:22

Sūrja daļējs aptumsums (Latvijā redzams) 9-Ašleša Nakšatrā, Simha Raši

11. augustā

12:47

Čandra Masa (lunārie mēneši) no viena augoša Mēneša pirmās dienas Pratipada, līdz Amavasja (ieskaitot)

Ch mēnešu jeb lunāro mēnešu josla ietver katra lunārā mēneša nosaukumu, sākot ar iepriekšējā kalendārā gada noslēgumu (parasti tie ir lunārie mēneši – Margašira un Pauša). Šajā joslā svarīga norāde ir uz lunārā gada sākumu, kas ir Čaitra mēnesī. Norāde satur arī ziņas par kalendāro mēnesi, datumu un laiku, kurā apskatāmajā gadā sākas pirmais lunārais mēnesis – vēdiskais jaunais gads (sīkāk sk. sadaļā “Papildinformācijas zona” iedaļā “Lunārie mēneši”).

Sūrja Sankranthi – Saules zīmes maiņa

Saules (Sy) mēnesis ir aptuveni 30 dienu laika posms, kurā Sūrja atrodas vienā zvaigznājā. Šis laiks nesakrīt ar kalendāro mēnesi. Zvaigznāju maiņa (kad Sūrja pāriet uz nākamo zvaigznāju) notiek aptuveni ap katra kalendārā mēneša 14-16.datumu. Šajā joslā ir norādīts datums, kad saule ieiet attiecīgajā zvaigznājā. Zvaigznāji, kuros Sūrja jūtas īpaši labi – Meša zvaigznājs un Simha zvaigznājs, atzīmēti ar zaļu fonu, savukārt, Tula zvaigznājs, kurā Sūrja jūtas īpaši slikti, iekrāsots ar sarkanu fonu.

Ajana – ir pusgada cikls.

Pastāv divi šādi pusgadu cikli: Uttarajana un Dakšinajana. Uttaraijana – no 22. decembra dienas kļūst arvien garākas, naktis īsākas. Īsākā diena Latvijā, Rīgā ir 6 stundas un 45 minūtes ziemas saulgriežos decembra beigās. Uttaraijana muhurtai skaitās labvēlīgāka kā Dakšinaijana. Dakšinaijana (Pitriaijana) – no 22. jūnija, kad naktis kļūst arvien garākas, dienas īsākas. Garākā diena Lavijā, Rīgā ir 17 stundas un 52 minūtes. Dakšinaijana muhurtai skaitās nelabvēlīgāka kā Uttaraijana. Uttaraijana un Dakšinaijana kopā ir viens cilvēka gads, Hindu reliģijā – viena Devu diena.

Translate »