2-Bharani mīts

Pārvaldnieks: Šukra, Venēra
Simbols: sievietes dzimumorgāni – vagīna
Dievība: Jamaradža
Šakti: radošā potenciāla izpausme
Raksturs: Ugra jeb cietsirdīgā, briesmīgā
Mērķis: Artha – vara, slava, labklājība un bagātība
Novietojums Zodiakā: 13°20’ — 26°40’ Meša / Auns

Virzīta darbība, radošā procesa kanāls, dvēseļu pārvietošana starp dažādām esības sfērām, tilts starp cilvēcisko un Dievišķo, jauna dzīvības spēka ieplūšana fiziskajā formā, rodas iedvesma, emocijas un darbība kosmisko spēku ietekmē, jūtīgums, nemiers.

Otrā Nakšatra Bharani atrodas Meša Raši (Auna zīmē) no 13°20’ līdz 26°40’. Tās pārvaldnieks ir Šukra (Venēra). Līdzpārvaldnieks ir Meša Raši (Auna zīmes) valdošā planēta Mangal (Marss). Nakšatras galvenā īpašība primārajā un sekundārajā līmenī ir Radžas (aktivitāle), terciārā – Tamass (inerce). Sākotnējā motivācija ir Artha, virzīta darbība, audzēšana, resursu vākšana. Trīs atslēgas Nakšatras iekšējās būtības izpratnei ir: tās simbols joni (sieviešu dzimumorgāns), tās pamatprincips jeb tattva, Šakti (kosmosa pasīvais princips) un galvenā dievība Jama (nāves dievs).

Atšķirībā no pirmās Nakšatras, kura atbilst kosmiskajai enerģijai, diferencētai no tukšuma, bet latentā stāvoklī bez kinētiskā potenciāla, otrā Nakšatra Bharani apstiprina šo potenciālu un kļūst par radošā procesa kanālu, tāpēc arī apzīmēta ar sievietes dzimumorgānu. Sanskrita nosaukums sieviešu dzimumorgāniem, bhaga, ir plašs un daudznozīmīgs. Hindu rituālos un ceremonijās īpaša vieta tiek atvēlēta ar sievišķo radošo enerģiju saistītiem simboliem. Viens no šādiem simboliem ir Argja, trauks no kura lej ūdeni uz dieva statujām, tādējādi izsakot savu padevību. Kosmisko sievišķo spēku bieži salīdzina ar laivu, kas pārvadā dažādas kravas no vienas vietas uz otru. Ūdens kustība simbolizē dzīvības spēka kustību. No turienes vēl viena otrās Nakšatras simbola joni šķautne – pateicoties tās enerģijām notiek dvēseļu pārvietošana starp dažādām esības sfērām, būtībā, no subjektīvās (iekšējās pasaules) uz ārējo izpausmju pasauli. Viena no visredzamākajām vārda “bhaga” nozīmēm ir “labvēlīgais, barojošais”, jo tas ceļas no saknes bhadž, saistītas ar ēdināšanu. Tas norāda uz Bharani kā pasauli barojošās dievišķās enerģijas vadītāja darbību.

Trauks Argja, ar kura palīdzību lej ūeni, ir padevības un iesvētīšanas simbols, kā arī, simbolizē tiltu starp cilvēcisko un dabas Dievišķo aspektu. Noasa šķirsts arī ir Argja, kurā Dievišķā sēkla tiek nesta caur laiku un telpu pretī augšanai labvēlīgiem apstākļiem. Tas ir vēl viens sievišķās radošās enerģijas simbols.

Vēdu filozofijā izšķir izpausmes divas sākotnējās enerģijas (tattvas): Šiva-tattvu un Šakti-tattvu. Tās pārstāv aktīvo un pasīvo principus, dabas centrbēdzes un centrtieces spēkus, kuru polarizācija ir manifestācijas procesa pamats. Ašvini atbilst Šiva-tattvai, bet Bharani – Šakti-tattvai.

Otrās Nakšatras dieva-pārvaldnieka vārds Jama nozīmē “dievība”. Tas ir arī jogas termins vairākos vingrinājumos – jama un nijama, – kas virzīti uz iekšējās dabas nostiprināšanu un enerģizēšanu. Abas nozīmes norāda to, ka Jama ar savu darbību veicina jauna dzīvības spēka iekļūšanu fiziskajā formā. Kā nāves dievs, Jama virza dzīves spēku uz dvēseles dzimšanas brīdi: dod mums iespēju atbrīvoties no vecā, nolietotā ķermeņa, nespējīga izrādīt gara spēku un iemiesoties jaunā. Ar citiem vārdiem, šis dievs dod jaunus vadītājus efektīvākai dzīvības spēka nodošanai.

Bharani ir pasīvā potencialitāte, no kuras dzimst apstākļi dzīves spēka dažādu veidu izteikšanai.

Bharani ir Meša Raši (Auna zīmes) produktīvā zona, kur nozīmīgi iedarbinātas oriģinalitātes un impulsivitātes īpašības. Bharani dod impulsu jebkuras idejas aktualizācijai un jebkuru formu konkretizācijai.

Otrā Nakšatra ir Šakti princips, tāpēc tās iedarbībā dzimst iedvesma, kurai blakus nobāl loģika. Šakti spēks nosaka dzimumu savstarpējo pievilkšanos. Interesanti, ka tradicionālā psiholoģija nav devusi racionālu atbildi, no kurienes tas rodas, un, šajā nozīmē, problēmu pārvalda tumsas dievs Jama. Negaidīta universālās enerģijas plūsma caur cilvēku bieži izsauc varenu un, kā likums, aklu iemīlēšanos. Bharani racionalitāte nav raksturīga. Tās ir emocijas un darbība kosmisko spēku ietekmē.

Pareģojošajā astroloģijā Bharani apvelta personu ar īpašu jūtīgumu. Cilvēks reaģē uz vissīkākajiem labsirdības un rūpju apliecinājumiem. Viņam ļoti grūti aizmirst un izmest no sirds iepriekšējos pāridarījumus. Bieži ir nemierīgs, nepacietīgs, nesatiek ar cilvēkiem un nepanes lietas, kas neatbilst viņa augstākajiem principiem. Tāds cilvēks dzīvo paša ideju pasaulē, cenšoties uzbūvēt paradīzi zemes virsū. Viņa vājība ir novest visu līdz bezgalībai. Ja viņš nodarbojas ar jogu, tad kļūst par pilnīgu askētu, ja nododas zemes priekiem, tad arī tur nezin mēru.

Translate »