Nakšatru simboli

Sanskrita vārds “Nakšatra” burtiski nozīmē “tas kas negaistošs” vai “tas, kas nekad nevājinās”. Tā saucās mēness zvaigznāji vai mēness pieturas, zodiakālā apļa segmenti, kuros Čandra (Mēness) uzturas tieši vienu diennakti. Izpratne par Mēness zvaigznāju sistēmu sākusi veidoties dziļā senatnē. Pilnu Nakšatru sarakstu un to atbilstību vēdiskajām dievībām var atrast pašos agrākajos vēdiskajos avotos – Atharvavēdā un Jadžurvēdā. Tās ir divdesmit septiņas*. No mitoloģijas skatpunkta Nakšatras šeit ir Dakšas Pradžapati meitas. Dižais kosmiskais ciltstēvs, Brahma līdzradītājs, kuru tas speciāli izsauca sadarbībai kosmiskajā evolūcijā, skaitās lielās ģimenes tēvs, bet tieši Nakšatrām – Čandras (Mēness ) sievām Vēdas atvēl astroloģisko zināšanu glabātuves lomu. Mēness zvaigznājus plaši izmanto ne tikai indiešu, bet ari ķīniešu un arābu astroloģijā. Rietumu astrologi velta tām daudz mazāku uzmanību. Katra no divdesmit septiņām Nakšatrām atbilst zodikālā apļa 13°20’ grādiem un dalās četrās vienādās daļās – Padās pa 3°20’. Nakšatras apvieno grupās pēc to galvenās (guniskās) īpašības, pamata motivācijas, piederības vīrišķajai vai sievišķajai dzimtai, tai vai citai kastai, noteiktam dzīvnieku veidam u.t.t. Nakšatru īpašība atspoguļojas to simboliskajā attēlojumā un tām atbilstošo vēdisko dievību tēlos, tās sasaucas arī ar Grahu (planētu) – pārvaldnieku īpašībām.

Katra zodiakālā zīme satur sevī divas ar ceturtdaļu Nakšatras. Jāatzīmē, ka sanskrita zīmju nosaukums “Raši” (kaudze, bezjēdzīgs kaut kā sakopojums) nav nejaušs, jo Nakšatru darbība atšķiras ar īpašu dziļumu un specifiskumu.

Zodikālā apļa sākums ir Auna nulles punkts (0°), tas ir arī pirmās Nakšatras Ašvini sākums. Grahas (planētas) pārstāv aktīvos radošos principus, kas darbojas Zodiaka pasīvajā laukā, tā dažādās zonas akcentē tās vai citas planētu īpašības, līdzīgi kā augsne nosaka veģetācijas raksturu. Grahas (planētas) izceļ un atrod šo zonu īpašības, līdzīgi kā veģetācija uzrāda augsnes īpašības. Visaptverošākā Zodiaka Raši (zīmju) daba ir Prakriti – sievišķais radošais impulss, augsne, kurā aug un vairojas Puruša sēkla – apziņa. Raši (zīmju) un Nakšatru būtība ir pasīvā radošā potenciāla un jebkuras darbības materiālā substrāta glabātuve. Grahu (planētu) būtība, savukārt, ir aktīvie ģenerējošie spēki, iemesli jeb, citiem vārdiem sakot, pati darbība.

* neskaitot Nakšatru Abhidžit, kura vairs nav redzama

Translate »