1-Ašvini mīts

Pārvaldnieks: Ketu – Mēness Dienvidu mezgls
Simbols: zirga galva
Dievība: Ašvini Kumaru
Šakti: nest gaismu
Raksturs: Kšipra – viegla, Laghu – ātra
Mērķis: Dharma – gods, morālā harmonija
Novietojums Zodiakā: 0°00’ — 13°20’ Meša / Auns

Valdošā īpašība ir darbība, kas izpaužas visos plānos, līmeņos. Enerģijas aktivizācija. Ieiešana materiālajā pasaulē. Raksturīga aktivitāte, neatlaidība, dinamisms, izteikta griba, dzīvības alkas, arī agresija, miessakāre, impulsivitate, pārsteidzība

Zodiaka pirmā Nakšatra saucas Ašvini un atrodas Meša Raši (Auna zīme) pirmajos 0°00’ – 13°20’ grādos. To veido trīs zvaigznes, kuras izvietojas zirga siluetā. Divi zirgi ir šīs Nakšatras vēdiskais simbols. Klasiskie teksti to saista ar debesu nimfas tēlu, kurš vēlāk uzskatīts par vēdisko dievu Ašvinu māti. Pirmās Nakšatras galvenā valdošā planēta ir Ketu – Mēness Dienvidu mezgls, saistīts ar abstrakto domāšanu. Ašvini līdzpārvaldnieks ir Mangal (Marss), Meša Raši (Auna zīmes), kur izvietota Nakšatra saimnieks, atbilstošs iekšējo īpašību ar evolucionārā procesa tālākas paplašināšanas mērķi ārējai izpausmei. Valdošā īpašība ir Radžas (darbība), kas šeit izpaužas visos līmeņos. Primārā motivācija ir dharma – princips vai gods. Nakšatrā Ašvini eksaltē Sūrja (Saule). Nakšatra saistīta ar fundamentālās (pirmatnējās) enerģijas aktivizācijas procesu no tās sākotnējā latentā stāvokļa. Indiešu mīti vēsta, ka neviens nevarēja izturēt Sūrja (Saule) dieva Sūrjas staru spožumu, tāpēc viņam nebija sievas. Bija nepieciešams samazināt Sūrja spožumu, lai tas varētu baudīt ģimenes dzīves labumus.

Tāpēc Sūrjas māte Aditi devās pēc palīdzības pie sava vīra Kašjapas. Tas paņēma augli, sadalīja to divpadsmit daļās un padarīja tās par saulēm katru savā atsevišķā valstī. Mūsu visuma Saule (Sūrja) apņēma par sievu Tvaštri, Tvaštara (vēl sauc arī par Višvakarmu), debesu arhitekta meitu. Tomēr neskatoties uz to, ka Sūrjas spožums jau bija mazināts, meitene uzskatīja par neiespējamu izpildīt laulības pienākumus tik žilbinošam laulātajam. Lai uzzinātu savu dharmu (atbildību) Tvaštri nolēma uz laiku atstāt vīru, lai veiktu grēku izpirkšanu, uzticot rūpes par viņu savai kalponei Čaijai (ēnai).

Šī alegorija saistīta ar Sūrja (Saule) evolūcijas pašu sākumu un ir atslēga pirmatnējās enerģijas aktivizācijas noslēpumainajam procesam. Aplūkosim darbojošos personu vārdu jēgu: vārds “Sūrja” ceļas no saknes su- radīt, dzemdēt, radītājs, var saskatīt sakarību ar jēdzieniem: vīrišķība, bezbailība u.t.t. “Tvaštars” ir namdaris, celtnieks, strādnieks. Pēc mīta likumiem visus šos epitetus tēvs var nodot meitai Tvaštri. Sūrjas māte “Aditi” ir Zeme un arī dievu Māte. Aditi ir sākums un beigas, alfa un omega (starp citu, viens no Sūrjas vārdiem ir Aditja – Aditi dēls). “Tvaštri” nav tikai vienkārši namdara meita, viņas otrais vārds Sandžja nozīmē saprātu, sapratni, intelektu un, savā ziņā, arī grēkošanu vai pārkāpumu. Vispieņemtākais vārda “Čaija” tulkojums ir Ēna, bet vēl ir arī Atspulgs, Puķu sajaukšana, Aizsardzība un Tumsa. Kas tad notika tālāk? Kamēr Tvaštri bija projām, Čaija visu laiku pavadīja kopā ar Sūrju. Tā rezultātā, Sūrja noturēja viņu par savu sievu un tā arī iemīlēja. Tvaštri, atgriezusies un visu uzzinājusi, sajutās pazemota un apvainota. Ar sāpi sirdī viņa aizgāja no mājas un neatgriezās pie tēva, bet sāka mētāties apkārt ķēves veidolā. Kad Sūrja atklāja melus, viņš devās meklēt savu īsto sievu. Atradis ķēvi Tvaštri, viņš pats pārvērtās par ērzeli un ieguva to. No šī sakara piedzima dvīņi Ašvini, divi jātnieki, kas arī ir pirmās Nakšatras tēls.

Ašvini ir avots dižajam, dziedinošajam un atjauninošajam spēkam, kura darbība pieminēta mītā par gudro sirmgalvi Čjavani. Šis gudrais apprecējās ar jaunu princesi, kura drīz sāka pieprasīt no viņa laulības pienākumu pildīšanu. Sirmgalvis vērsās pie Ašviniem, un tie atgrieza viņam jaunību. Ašvinu spēks aprakstīts arī citās mītiskajās epizodēs. Piemēram, Ašvini gribēja izārstēt Parikšitu, pēdējo no Dvapara-jugi valdniekiem, kurš bija nolemts nāvei pēc pazemes valdnieka, dižās čūskas Takšata kodiena. Tomēr Takšats aicināja viņus padomāt, vai Ašviniem ir tiesības iejaukties sprieduma izpildē, kā rezultātā valdnieks tika atstāts likteņa varā.

Tātad pirmā Nakšatra ir dziedinoša spēka avots, kas spējīgs atgriezt jaunību un atdzīvināt mirušos. Bet šim spēkam nepieciešama garīga skolotāja vadība (kā simbols šajā gadījumā ir Takšats – Naga gudrais skolotājs). Tieši viņš lemj, vai var to izmantot.

Pirmās Nakšatras simbols zirgs (ašva) atbilst svētajam skaitlim septiņi. Ar šo skaitli asociējas daudzi svarīgi un labvēlīgi priekšmeti: eksistē septiņi Absolūta radošās enerģijas kanāli (stari), mūžīgajai ugunij ir septiņas liesmu mēles. Bez tam, zirgs ir vitalitātes vai dzīvības spēka simbols un ietver sevī septiņas ugunis, barojošas ar enerģiju visas reālās pasaules formas. Vēl viens šī dzīvības spēka simbols ir Sūrjas ratu septiņi zirgi. Tādejādi, Nakšatra Ašvini ir enerģijas avots, ar kuru Sūrja (Saule) pamodina dzīvei dažādus radošos spēkus. Šī Nakšatra nes sevī veseluma un pilnības jēdzienus. Tā ir visu veidu enerģijas glabātuve un avots visām radošajām iespējām, kuras šeit eksistē latentā formā.

Bez tam, zirgs simbolizē fizisko spēku un izturību. Ja jātnieks spēs pakļaut mežonīgo zirgu, tas nenogurdināmi nesīs viņu tālēs zilajās. Atbilstoši, tas, kurš apgūs pirmās Nakšatras enerģijas, varēs sasniegt lielus augstumus materiālajā un garīgajā attīstībā. Bez tam, Ašvini ir enerģijas avots, kas baro mūžīgās un subjektīvās Gaismas lejupiešanu “ēnu pasaulē”, t.i., matērijā, materiālajā telpā. Pateicoties tā dominējošajai ietekmei, šai Nakšatrai ir raksturīgi nevaldāma aktivitāte; neatlaidība, dinamisms, nesalaužama griba un nosliece uz inertās matērijas aktivizēšanu. Tas enerģija, pēc īpašībām līdzīga elektrībai un zibens enerģijai, veicina inertās matērijas atjaunošanu un pārveidošanu, kas tiek piepildīta ar dievišķā gara īpašībām un veicina cilvēciskās būtības radikālu transformāciju. Ašvini dod personībai visaptverošas dzīves alkas, līdera tieksmes, jaunu zemju izpētes un valstu dibināšanas nenogurdināmu garu. Miers nav domāts tiem, kas dzīvo šīs Nakšatras ietekmē. Nakšatras Ašvini negatīvās izpausmes ir agresija, miesaskārība, impulsivitāte un pārsteidzība. To pavada mūžīga neapmierinātība un, bieži, izvairīšanās no atbildības.

Translate »