Tithi – Mēness diena

Čandra (Mēness) mēnesis ir laika posms, kas ilgst no viena augoša Mēness pirmās dienas (Pratipad) līdz nākošajam augoša Mēness pirmajai dienai. Mēness mēnesi var iedalīt 30 daļās, kuras sauc par Mēness dienām jeb Tithi. Tithi ir dažādas mēness fāzes. Pirmais Tithi sākas brīdī, kad mēness ir pilns, tas ir, kad leņķis starp sauli un mēnesi ir 180º, un turpinās tik ilgi, kamēr šis leņķis ir palielinājies par 12º. Tad mēs varam ievērot, ka mēness vairs nav pareizi apaļš, tas ir, mēness vairs nav pilns.

Tad sākas otrais tithi, un tas turpinās tik ilgi, kamēr leņķis starp mēnesi un sauli ir palielinājies vēl par 12º. Tad mēness gaišā puse ir vēl vairāk aizgriezusies no mums, un mēness spožums vēl vairāk samazinājies.

Kad ir pagājuši 15 tithi, leņķis starp mēnesi un sauli ir palielinājies par 180º. Tad mēs vispār neredzam mēness gaišo pusi, un pie debesīm ir jauns mēness. Vēl pēc 15 tithi mēness atkal ir pilns. Kad ir aizritējuši 30 tithi, mēnesis beidzas.

Laika periodu, kad mēness dilst, sauc par krišna-pakšu (tumšo pusmēnesi), kas šajā kalendārā atzīmēta ar zilu fonu. Un periodu, kad mēness pieaug, sauc par šukla-pakšu jeb gaura-pakšu (gaišo pusmēnesi). Kalendārā tas atzīmēts ar dzeltenu fonu. Vārdi «krišna» un «gaura» ir ļoti nozīmīgi gaudīja-vaišnavu tradīcijā.

Dažas mēness kalendāra versijas sāk skaitīt jaunu mēnesi no nulles leņķa, tas ir, pēc jauna mēness. Šādu kalendāru sauc par mukhja-čandru. Citi kalendāri, piemēram, tas, ko izmanto gaudīja-vaišnavi, sākas ar krišna-pakšu — tieši pēc pilna mēness. Šādu kalendāru sauc par gauna-čandru.

Tithi nosaukumi, izņemot jauna mēness un pilnmēness dienu, ir vienkārši kārtas skaitļa vārdi: pratipats, dvitīja, tritīja (pirmais, otrais, trešais) utt. Tithi nosaukumi ir vienādi gan krišna-pakšas (tumšā pusmēness), gan gaura-pakšas (gaišā pusmēness) dienām. Jauns mēness saucas amāvāsja, un pilns mēness ir pūrnima. Kalendārā amāvāsja ir atzīmēta ar melnu fonu, bet pūrnima ar baltu fonu.

Krišna-pakša Šukla-pakša
Tithi Nosaukums Tithi Nosaukums
1 Pratipad 1 Pratipad
2 Dvitīja 2 Dvitīja
3 Tritīja 3 Tritīja
4 Čaturthī 4 Čaturthī
5 Pančamī 5 Pančamī
6 Šaštī 6 Šaštī
7 Saptamī 7 Saptamī
8 Aštamī 8 Aštamī
9 Navamī 9 Navamī
10 Dašamī 10 Dašamī
11 Ēkādašī 11 Ēkādašī
12 Dvādašī 12 Dvādašī
13 Trajodašī 13 Trajodašī
14 Čaturdašī 14 Čaturdašī
15 Amāvāsja -tukšs mēness 15 Pūrnima- pilns mēness

Mēness kustības ātrums attiecībā pret sauli nav pastāvīgs lielums, tas mainās, tāpēc tithi nav vienāda garuma. Tithi var būt no 19 līdz 26 stundām. Tā kā mēness tithi neatbilst 24 stundu saules diennaktij, tithi var sākties jebkurā dienas posmā.

Vēdu kultūras sekotāji atzīmē svētkus un svinības noteiktā Tithi. Kā noteikt kurā dienā iekrīt svinamais tithi? Galvenais likums ir tāds, ka tithi ir jāsvin tajā dienā, kuras saullēkts iekrīt šīs tithi laikā. Dažreiz tiek piemēroti arī citi likumi.

Ēkādašī tithi ir īpaši svarīgi, un ir īpaši likumi, kad ir jāievēro ēkādašī. Arī svētku, piemēram, Šrī Krišna džanmāštamī, svinēšanas dienas dažreiz nosaka pēc īpašiem likumiem.

 

TITHI – lunārā diena

Tithi ir lunārā diena, respektīvi, Čandras (Mēness) diena. Čandra ir psihe, emocijas. Tithi rāda Ch jeb prāta enerģijas kvalitāti.

Katrs Tithi ir piemērots noteiktam darbības veidam, noteiktiem notikumiem. Tithi pamatā rāda prāta emocionālo attieksmi pret notikumu (to, kā mēs notikumu uztveram). Ja tithi ir piemeklēts atbilstošs, tad cilvēks jutīsies pozitīvi par notikuma rezultātu, cilvēks redzēs notikuma pozitīvo pusi un būs gandarīts par padarīto vai notikušo. Ja Tithi neatbilstošs, tad cilvēks vairāk saskatīs notikuma negatīvo pusi, kā rezultātā negūs emocionālo gandarījumu no tā.

Tithi dalās 2 veidos:
15 šukla pakša – augoša Mēness tithi (laiks ir piemērotāks darbībām, kas vērstas “uz āru”, sabiedriska rakstura);
15 krišna pakša – dilstoša Mēness tithi (laiks ir piemērotāks darbībām, kas vērstas “uz sevi”, savu iekšējo pasauli, lai gan tas nenozīmē, ka šajā laikā jebkādas sabiedriskās aktivitātes lemtas neveiksmei).

 

Tithi iedalījums grupās

15 Tithi (neskatoties šukla vai krišana pakš) dalās piecās grupās katrā pa trim tithi. Iedalījums grupās sniedz apkopojošu Tithi raksturojumu. Taču katras grupas ietvaros arī katram Tithi ir savas individuālās īpašības un īpatnības. Iedalījums grupās ir šāds:

Nanda grupa (nozīmē – labs, laimīgs, prieka pilns) ietver 1-Pratipada, 6-Šašti, 11-Ekadaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Šukra (Sk) – Venēra. Nanda grupas tithi (1.,6.,11.) ir piemēroti izbaudīšanai, laimei un līksmībai: atpūtai, izklaidei, baudas un labumu gūšanai, tāpat kronēšanai, precībām un jebkādam citam priecīgam notikumam.

Bhadra  grupa (nozīmē – veiksme, viedais, svētīts, labvēlīgs, plaukstošs) ietver 2-Dvitija, 7-Saptami, 12-Dvadaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Budha (Bu) – Merkurs. Bhadra grupas tithi (2.,7.,12.) ir piemēroti ieguvumiem, veiksmei un bagātībai: darba vai biznesa uzsākšanai, tikšanās ar svarīgiem cilvēkiem utml., arī ziedošanai, kalpošanai citiem cilvēkiem vai Dievam.

Džaija grupa (nozīmē – uzvara, uzvarētājs) ietver 3-Tritija, 8-Aštami, 13-Trajodaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Mangala (Ma) – Marss. Džaja grupas tithi (3.,8.,13.) ir piemēroti šķēršļu pārvarēšanai, vai augsta līmeņa veiksmes sasniegšanai: sacensībām, eksāmeniem, tiesu procesiem, sasniegumiem, rekordiem, utml.

Rikta grupa (nozīmē – tukšs, tukšas rokas) ietver  4-Čaturthi, 9-Navami, 14-Čaturdaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Šani (Sa) – Saturns. Rikta grupas tithi (4.,9.,14.) ir piemēroti, lai kaut ko sagrautu vai atbrīvotos no liekā: ienaidnieka sagraušanai, parādu nomaksai, ķirurģiskām operācijām, tīrīšanai, attīrīšanai (mājas, ķermeņa u.c), ziedošanai, lietu vai attiecību izbeigšanai. Nelabvēlīgi pirts procedūrām.

Purna grupa (nozīmē – pilns, pilnība) ietver  5-Pančami, 10-Dašami, 15-Purnima lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Guru (Gu) – Jupiters. Purna grupas tithi (5.,10.,15.), izņemot 15.krišna pakša tithi – Amavasju, ir piemēroti pārpilnības, piepildītības radīšanai: izglītībai, labības ražai, bagātības iegūšanai utt. Amavasja ir piemērota iekšējām darbībām, sevis un Dieva izzināšanai.

1 Pratipada (pirmais)

Nanda (laime) – Šukra (Venēra). Daba – Vridhi (palielinoša). Dievība – Brahma / Agni.
Brahma – viens no trīsvienības, sākotne – aizsākšana. Dod labvēlību jebkādām pozitīvām un reliģiskām ceremonijām, koronācija, attīstībai, palielināšanai, baudām, priekiem, izklaidēm, atpūtu. Ceļojumi, ieiešana amatā, lietas, kas saistītas ar mājām vai zemi, matu griešana.

2 Dvitija (otrais)

Bhadra (veiksme) – Budha (Merkurs). Daba – Mangala (labvēlīga). Dievība – Vidhātri (Brahma radītājs) / Brahma.
Vidhaatri – Brahma (kā radītājs) – radīšanai. Vidhātri, labvēlīgs, Bhadra Bu – Bramas radītāja aspekts dod labvēlību – radīšanai, veidošanai ar ilglaicīgu nolūku – mājas pamatu ielikšana, citām permanentām lietām, vispār labvēlīgām darbībām, komunikācijai, kontaktu nodibināšanai ar svarīgiem cilvēkiem, autoritātēm, ilgstošām attiecībām, iestāties darbā uz ilgu laiku, uzsākt ilglaicīgu biznesu.

3 Tritija (trešais)

Džaja (uzvara) – Mangal (Marss). Daba – Bala (spēcīga). Dievība – Višnu / Gauri.
Višnu – no trīsvienības – uzturēšana. Višnu, spēcīga, uzvara Ma – labvēlīgi lietu saglabāšanai, uzturēšanai un turpināšanai. Labi darbībām šķēršļu pārvarēšanai, kur nepieciešama spēka pielietošana, attiecību noskaidrošanai, lietas, kurās jāgūst uzvara vai panākumi, konkursiem, tiesu procesiem. Situācijas, kur jādod pretspars, jānodemonstrē spēks un varenība, uzsākot agresiju. Matu griešana, laulība, bērna pirmā barošana, pirmā mūzikas stunda, robežu radīšana, būvniecība, var iet pirtī.

4 Čaturthi (ceturtais)

Rikta (tukšs, tukšas rokas – Šani (Saturns). Daba – Khala (Cietsirdīga). Dievība – Jama / Ganeša.
Jama – Nāves kontrolieris, seko termiņiem. Jama, cietsirdīga, sagraut ienaidnieku, cīnīties, iznīcināt, izbeigt kādu lietu, atmest netikumu, piespiest sevi izdarīt atliktas, apnicīgas, nevēlamas, apgrūtinošas lietas. Cīņa ar ienaidniekiem, sagraušana, viltība. Atbrīvošanās no nevēlamiem objektiem, tīrīšana, karš, uguns izmantošana. Tithi nav labs priekš labvēlīgiem pasākumiem, pirts procedūrām.

5 Pančami (piektais)

Purna (pilns, pilnība) – Guru (Jupiters). Daba – Lakšmi (plaukstoša). Dievība – Čandra / Sarpa.
Čandra (kā Soma) – dzīvību uzturošais, dodošais. Saistīts ar amritu (somu) – dievišķo dzērienu, kas dod nemirstību. Čandra, plaukstoša, Purna Gu – medicīnai, lietām saistītām ar ūdeni, kaut kā piepildīšanai, palielināšanai, attīstībai. Ārstēšanās, laulība, rotaslietu izgatavošana. Vislabākais Tithi priekš visiem labvēlīgajiem darbiem, laulībām. Var iet pirtī, veikt SPA procedūras, masāžas.

6 Šasthi (sestais)

Nanda (laime) – Šukra (Venēra). Daba – Jaša (Slavinoša). Dievība – Kartikeja.  
Kartikeja – tas ir Mangala (Marsa) otrais vārds, viņš ir kareivīgs Deva, kura mērķis ir sakaut dēmonus. Šivas dēls. Kartikeja, slavināt – amata ieņemšana, lietišķas vai draudzīgas iepazīšanās, svinības, izklaides, izrādīšanās. Koronācija, draudzības uzsākšana, būvniecība, lietas, kas saistītas ar mājām vai zemi, rotaslietu izgatavošana, kāda uzticības iekarošana. Laulība vidēji labvēlīga.

7 Saptami (septītais)

Bhadra (veiksme) – Budha (Merkurs). Daba – Mitra (draudzīga). Dievība – Indra / Ravi.
Indra – Visu devu valdnieks. Kara, pērkona, zibens un negaisa un lietus pavēlnieks. Tā kā Indra sūta lietu zemei, tad viņš ir arī auglības dievs. Aizsargāja pārējos dievus un cilvēkus no ļaunā. Cīnījās pret dēmoniem un iznīcināja tos. Indra, draudzīgs, Bu – uzsākt ceļojumu, iegādāties transporta līdzekļus, veikt darījumus ar kustamo īpašumu, nodrošināt labklājību vai drošību, saziņa, uzsākt darbu, biznesu, uzņemties pasākumu, kur vajadzīga veiksme. Darbības, kas saistītas ar transporta līdzekļiem, brauciena sākums, laulība, mūzika, fiziskas nodarbības.

8 Aštami (astotais)

Džaja (uzvara) – Mangal (Marss). Daba – Dvandva (konfliktējoša). Dievība – Vasus (Ašta Vasavas) / Šiva.
Ašta Vasavas (8 Vasavi) – 8 dažādi devas, kas mitoloģiski tika apvienoti kā vienība: Apa – ūdens, Dhruva – fiksētais, Dhara – nesējs, Anila – vējš, Soma – Mēness, Anala – uguns, Prabhasa – gaisma, Pratjuša – rīta blāzma, pirmsākums. Dažādi raksturi, dažādas ietekmes. Taču „Vasu” tulkojas kā „lieliskais”, „bagātīgais”. Vasus, konfliktējoša, džaja Ma – rīkoties ar ieročiem, uzsākt uzbrukuma vai aizsardzības pasākumus. Cīņa vai karš ar labu nolūku, piemēram, savējo aizsardzībai. Uzsākt neskaidru, nezināmu, daudzšķautņainu rīcību. Nostiprināšana, fortifikācija, simbola, ģērboņa pieņemšana. Dejas, strīdi, fiziskas aktivitātes, mākslu apgūšana, lietas, kas saistītas ar mājām vai zemi, apmācība, būvniecība. Laulība vidēji labvēlīga. Var iet pirtī.

9 Navami (devītais)

Rikta (tukšs, tukšas rokas – Šani (Saturns). Daba – Ugra (nežēlīga). Dievība – Sarpa / Durga.
Sarpa – čūsku devata, dēmoniska čūska. Vēdiskās leģendas norāda, ka čūskveidīgās būtnes vai spēki bija nepieciešami pareizai Visuma funkcionēšanai. Čūskas simbols ir saistīts ar kundalini – iekšējo enerģiju, cilvēka garīgo pasauli. Sarpa pārstāv garīgās, ne sadzīviskās enerģijas. Tāpēc tās grauj visu materiālo, pieķeršanos utt. Atbrīvo no materiālā, no Ego un noved pie Atmana. Sarpa, nežēlīga, Rikta Sa – iznīcināt pretinieku, sagraujošas darbības, vardarbība, askētisms, sevis ierobežošana, badošanās, spēcīgas iekšējās prakses, darbs ar kundalini enerģiju. Cīņa ar ienaidniekiem, uzbrukums, strīdi, konkurence, fiziskas nodarbības, darbs ar instrumentiem, risks. Nelabvēlīgi pirts procedūrām.

10 Dašami (desmitais)

Purna (pilns, pilnība) – Guru (Jupiters). Daba – Saumja (maiga). Dievība – Dharmaradža.
Dharmaradža – Dharmas dievs, kas atbild par dharmu, dievišķo kārtību visumā. Tas ir Jamas viens no vārdiem. Taču Dharmas formā viņš kontrolē dharmu, nevis nāvi. Dharma, Purna Gu – labvēlīgām, tikumiskām darbībām, pildīt dharmu, reliģiskām darbībām, garīgām praksēm un dievbijīgām darbībām. Cēlas lietas, goda atdošana brahmaniem, kāzas, rotaslietu uzvilkšana, ceļojumi, ieiešana mājā, lietas, kas saistītas ar transporta līdzekļiem, mājām un svarīgiem cilvēkiem. Pirkumi biznesam.

11 Ekadaši (vienpadsmitais)

Nanda (laime) – Šukra (Venēra). Daba – Ananda (svētīga). Dievība – Rudra / Višvadevas.
Rudra – viena no Šivas agresīvajām, niknām formām. Taču Rudra tulkojas arī kā „transformētājs”, „tas, kas izmaina”. Rudra ir Šivas transformējošā forma. Šiva ir jogu augstākais dievs, kas ved uz atmanu. Rudra, Svētīga, Nanda Sk – svinībām, skaistiem reliģiskiem rituāliem, ziedošanai, Dieva pieminēšanai, jogai, sevis izzināšanai un mainīšanai. Uzbrukums, nolādējums, sadalīšana, atņemšana. Pārtikas ierobežošana (Vaišnavi šajā tithi badojas), solījumu pildīšana, laulības, strīdi, fiziskas nodarbības, būvniecība, ierašanās vai došanās prom, kaut kā izrotāšana.

12 Dvadaši (divpadsmitais)

Bhadra (veiksme) – Budha (Merkurs). Daba – Jaša (slavinoša). Dievība – Savitri / Višnu.
Savitri – viens no Saules dieva Sy vārdiem. Reizēm to nošķir, reizēm asociē ar Sy. Viena no versijām, ka Saule pirms uzlēkšanas ir Savitar, pēc uzlēkšanas – Sy. Viena no nozīmēm – dzīvību dodošais, kas dod spēku, palīdzību. Savitar ir gan kustība, gan stabilitāte. Tas uztur dharmu. Savitar ir pozitīva, laba dievība. Savitri, Slavinoša, Bhadra Bu – reliģiskām ceremonijām, uguns rituāliem, savu pienākumu pildīšanai jebkurām citām dharmiskām darbībām, palīdzībai citiem, veikt jebkuras pozitīvas lietas, saziņa ar citiem cilvēkiem. Solījumu izpildīšana, visādas labvēlīgas darbības (izvairīties no eļļu vannām un ceļojumiem). Laulība vidēji labvēlīga.

13 Trajodaši (trīspadsmitais)

Džaja (uzvara) – Mangal (Marss). Daba – Džaija (uzvaroša). Dievība – Kamadeva.
Kamadeva – Mīlas dievs (kā grieķiem Erots). Kama nozīmē – vēlme (jo īpaši jutekliskā un seksuālā). Jauns vīrietis ar loku un bultām, bet bultas ar ziediem. Taču Purānās viņš bieži piedalās karadarbībā kopā ar saviem kara pulkiem. Kamadeva, Džaija, Džaija Ma – draudzības nodibināšanai, jutekliskām baudām, svinībām, darbībām, kur tiecas uz uzvaru, draudzīgai konkurencei, sāncensībai, pozitīviem sasniegumiem. Ieiešana mājā pēc ceļojumiem, jauna apģērba un rotaslietu uzvilkšana, cīņa, solījumu izpildīšana.

14 Čaturdaši (četrpadsmitais)

Rikta (tukšs, tukšas rokas – Šani (Saturns). Daba – Ugra (nežēlīga). Dievība – Kali / Šiva.
Kali – Agresīva, saniknota Parvati forma. Parvati ir dieva Šivas dzīvesbiedre, sievišķais aspekts. (black complexioned). Kali dzerot dēmona Vidžai asinis neļāva tām krist uz zemes, tā iznīcinot šo dēmonu (ja šī dēmona asins pilieni nokrita zemē, tad viņš atkal atdzima). Kali attēlo ar izbāztu mēli, kas neļauj nokrist asins pilieniem. Kali ir tumši zilā krāsā, rotāta galvaskausu krellēm. Vienā rokā norauta ienaidnieka galva, citās rokās ieroči. Kali pēc uzvaras pār vienu dēmonu, iegāja uzvaras ekstāzē, tā, ka gandrīz iznīcināja pasauli, tikai Šiva viņu varēja apturēt. Kali, Nežēlīga, Rikta Sa – Iznīcināšanai, sagraušanai, cietsirdīgai rīcībai, totālai mājas tīrīšanai, arī nojaukšanai, sevis pilnīgai transformēšanai, totālai ķermeņa tīrīšanai utml. Nelabvēlīgi pirts procedūrām.

15 Purnima (piecpadsmitais augošs)

Purna (pilns, pilnība) – Guru (Jupiters). Daba – Saumja (maiga). Dievība – Višvadevas / Čandra.
Purnima – Višvadevas – 10 devas, Visuma dievi, visi pozitīvi (Satja, Kama u.c), viņu vārdi tulkojas kā Patiesība, Laiks, Gribasspēks, Prasme, Skaidrība, Mantošana, u.c. Višvadevas, Purna Gu – labvēlīgi dharmiskām darbībām, jogai. Ziedošana Manu, visas labvēlīgās darbības, ieiešana amatā vai darbā, garīgās ceremonijas, mājas lietas, fiziskā aktivitāte. Šajā dienā gatavo Gī (Ghī) sviestu.
15 tithi Šukla Pakša ir pārpilns ar enerģiju, Ch ir sava spēka augstākajā punktā. Aktivitāte var būt pārāk liela un izmaiņas pārāk neprognozējamas, tāpēc arī produktivitāte var ciest. Jāpiedomā pie līdzsvarojošiem faktoriem, lai būtu vēlamais rezultāts.

15 Amavasja (piecpadsmitais dilstošs)

Purna (pilns, pilnība) – Guru (Jupiters). Daba – Pitara (Senču). Dievība – Pitris / Čandra.
Amavasja – Pitris, senču dievība, kūrē mirušo pasauli, aizkapa pasauli, saistīts ar aizgājējiem. Debesu valstībā ir Pitra loka, kurā nonākam pēc fiziskās nāves. Tas ir starpstāvoklis, kur satiekam senčus un atpūšamies pirms nonākam atkal jaunā dzimšanā. Amavasjā Ch enerģija ir ļoti vāja, psihei, emocijām nav atbalsta. Šajā dienā to vislabāk iegūt no senčiem, saņemt senču enerģētisko palīdzību, atbalstu. Mēs pielūdzot, piedomājot dodam enerģiju viņiem, viņi par to mums sniedz pretim savu atbalstu. Tāpēc visās kultūrās senču pielūgšana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Senajiem latviešiem tas ir veļu laiks. Zaudējot saikni ar senčiem, mēs zaudējam enerģētisko atbalstu, kas mūsu emocijām un psihei jo īpaši mūsdienās ir tik ļoti nepieciešams. Pitris – Senču – Purna Gu – labvēlīgi iekšējiem meklējumiem, reliģiskiem mājas rituāliem, jogai, senču atcerei, godināšanai, mierīgām darbībām.

15 tithi Krišna Pakš ir arī Tumšais un Aklais, turklāt Amavasja un Pitris, un arī sadedzis – Copa (Sy un Ch kopā), tāpēc šis noteikti ir nelabvēlīgs produktīvām un sadzīviskām darbībām. Pozitīvas pārmaiņas tas var dot tikai pārejai uz garīgu dzīves veidu utml.

Translate »