Karana – puse Mēness dienas

Karana ir ½ Tithi (Mēness diena). Tā kā ir 30 Tithi, tad lunārajā mēnesī ir 60 Karanas. Taču 60 Karanas nav visas dažādas. Atšķirīgas ir tikai 11, kuras dažādās kombinācijās lunārajā mēnesī atkārtojas 60 reizes.

Karanas sāk skaitīt sākot no Pratipada Šukla Pakša (augoša Mēness) Tithi otrās daļas.

  • Sākas ar Čara (kustīgās) Karanām. Pirmā ir Bava (Šukla Pratipada 2.daļa), un turpinās visas Čara Karanas pēc kārtas līdz Višti, tad atkal nāk Bava. Tā Čara Karanas pa apli atkārtojas astoņas reizes. Kad 8-ais aplis beidzas ar Višti, tad seko Sthira Karanas.
  • Sthira (fiksētās) Karanas sākas no Krišna Čaturtdaši (14.Krišna) 2.daļas līdz Šukla Pratipada 1.daļai (1.šukla) ieskaitot. Tas ir tieši 4 Karanas, visas pēc kārtas. Tām atkal no Šukla Pratipada 2.daļas seko 8 apļi Čara Karanu.

Fiksētās atrodas fiksēti vienā vietā vienmēr:

  • Šakuni 14 Krišna 2.daļa
  • Čatušpada 15 Krišna (Amavasja) 1.daļa
  • Naga 15 Krišna (Amavasja) 2.daļa
  • Kinstughna 1.Šukla 1.daļa
Nr.   Tithi   Karana-1
Tithi pirmā puse
Karana-2
Tithi otrā puse
1 1 Pratipada Šuklapakša 60 Kinstugna 1 Bava
2 2 Dvitija 2 Balava 3 Kaulava
3 3 Tritija 4 Taitila 5 Gara
4 4 Čaturthi 6 Vanidža 7 Višti (Bhadra)
5 5 Pančami 8 Bava 9 Balava
6 6 Šašti 10 Kaulava 11 Taitila
7 7 Saptami 12 Gara 13 Vanidža
8 8 Aštami 14 Višti (Bhadra) 15 Bava
9 9 Navami 16 Balava 17 Kaulava
10 10 Dašami 18 Taitila 19 Gara
11 11 Ekadaši 20 Vanidža 21 Višti (Bhadra)
12 12 Dvadaši 22 Bava 23 Balava
13 13 Trajodaši 24 Kaulava 25 Taitila
14 14 Čaturdaši 26 Gara 27 Vanidža
15 15 Purnima 28 Višti (Bhadra) 29 Bava
16 1 Pratipada Krišnapakša 30 Balava 31 Kaulava
17 2 Dvitija 32 Taitila 33 Gara
18 3 Tritija 34 Vanidža 35 Višti (Bhadra)
19 4 Čaturthi 36 Bava 37 Balava
20 5 Pančami 38 Kaulava 39 Taitila
21 6 Šašti 40 Gara 41 Vanidža
22 7 Saptami 42 Višti (Bhadra) 43 Bava
23 8 Aštami 44 Balava 45 Kaulava
24 9 Navami 46 Taitila 47 Gara
25 10 Dašami 48 Vanidža 49 Višti (Bhadra)
26 11 Ekadaši 50 Bava 51 Balava
27 12 Dvadaši 52 Kaulava 53 Taitila
28 13 Trajodaši 54 Gara 55 Vanidža
29 14 Čaturdaši 56 Višti (Bhadra) 57 Šakuni
30 15 Amavasja 58 Čatušpada 59 Naga

 

Karanas ietekme

Jēdziens ‘karana’ cēlies no sanskrita saknes „kri”,  ‘kar’ – darbība. No tā cēlušies arī vārdi ‘karma’ (darīt, rīcība) un ‘ahamkara’ (es daru).

No karanas ir atkarīgs – vai cilvēks rīkosies pareizi vai nepareizi, atbilstoši vai neatbilstoši situācijai. Protams, ka cilvēka rīcības pareizību pamatā izšķir viņa paša horoskops. Taču, ja horoskops nav viennozīmīgs, tad muhurtas karanai var būt arī visai liela ietekme.

Karana atbild par darbību pareizību, kas ir jāveic, lai iestātos vēlamais rezultāts, lai šāds rezultāts kā tāds būtu. Karana rāda cik darba un pūļu jāpieliek, lai realizētos plānotais pasākums vai darbība. Ja izvēlēta neatbilstoša karana, tad pūļu būs jāpieliek daudz vairāk, nekā ja izvēlēta atbilstoša.

Ja karana ir neatbilstoša vai vāja, tad cilvēkam neizdosies izdarīt pareizās darbības veiksmīgai notikuma norisei, jo ārējie apstākļi to neļaus izdarīt. Darot lietas neatbilstošā vai vājā karanā visi apstākļi veidosies neatbilstoši un pretēji vēlamajam, veidosies šķēršļi. Savukārt, ja ir izvēlēta atbilstoša un spēcīga karana, tad cilvēks veiks pareizās darbības, kas būs tieši atbilstošas notikuma veiksmīgai norisei.

Karanas ietekmes novērtēšanai skatās kā jūtas tās saimnieks. Ja saimnieks slikti jūtas, tad darbībai būs jāpieliek daudz pūļu un tiek veiktas nepareizas vai liekas darbības. Ja saimnieks labi jūtas, tad viss sakārtosies „pats par sevi”.

1 Bava

Bava – Indra + Sy (Indra – dievu valdnieks un aizstāvis, Sy – veselība)
Labi visām labvēlīgām darbībām, gan ilglaicīgām, gan īslaicīgām, stabilam rezultātam. Veselības uzlabošanai un spēka palielināšanai.

2 Balava

Balava (leopards) – Brahma + Ch (Brahma – radītājs, Čandra Ch – publiskums) reliģiskām un slavinošām darbībām, kas pelnījušas uzslavas, apbalvojumus, jebkādas cerimoniālas darbības. Īpaši labi apziņas attīstīšanai.
Secība – 3, 10, 17, 24, 31, 38, 46, 52

3 Kaulava

Kaulava – Mitra + Ma (Mitra – gādīguma, draudzības, vienošanās un tikšanas dievība)
Labi izvēlēties draugus, laulāto (nevis laulāties, bet izvēlēties, pieņemt lēmumu par labu šim cilvēkam, iepazīties ar nākamo draugu vai laulāto), jebkādas lietas saistītas vai bāzētas uz draudzības, mīlestības, uzticības.

4 Taitila

Taitila – Arjaman + Bu. (Arjaman ir solārais dievs, viens no Sy formām, kas izpaužas kā pienākums un viņa dharma ir laika kontrole).
Labi lietām, kas ved uz popularitāti (jo Sy ir ķēniņš), pieņemt patvērumu (jo Sy kā ķēniņš ir aizgādnis), lietas vērstas uz ilglaicīgu, stabilu rezultātu, lietas saistītas ar nekustamo īpašumu, darbībām sasitītām ar aizsardzību.

5 Gara

Gara – Bhu devi + Gu (zemes dievība, viena no 2 Lakšmi formām – Lakšmi auglības izpausme)
Labi lauksaimniecībai, zemes apstrādei, sēklu sēšanai, māju celšanai, labi stabilām lietām, laulībām, aizsardzībai, paplašināšanai, labklājības celšanai utml.

6 Vanidža

Vanidža – Šri devi + Sk (otra Lakšmi forma, kas apveltīta ar 6 labvēlīgām un dievišķām īpašībām, tā piepilda ar spēku pat savu vīru Višnu).
Labi sadarbībai, tirdzniecībai, visām Sk lietām, sievišķajam spēkam. Ilgstošām lietām.

7 Višti

Višti – Jama + Sa.
Slikti labvēlīgām darbībām, bet labi konfliktiem, strīdiem, sagraušanai, uzbrukumam, darbam ar indēm, indīgām darbībām utml. Tiesāties, ja prasītājs, agresors, labi sākt karu, kontrolēt, ierobežot.

8 Šakuni

ŠakuniRahu – (14 tithi 2.daļa) medicīniskām zālēm, tonizējošiem līdzekļu lietošanai, dabiskām zālēm, jogai, buršanai, pareģošanai, pudžai, astroloģijai utml.

9 Čatušpada

Čatušpada, Ketu – (Amavasja 1.daļa), četrkājains dzīvnieks.
Labi rituālām darbībām, senču godināšanai, labi bērēm, darbībām ar mirušajiem. Visam, kas saistīts ar dzīvniekiem, mantojumu lietām, intrigām, politikai.

10 Naga

Naga, Rahu – (Amavasja 2.daļa)
Labi darbam ar kundalini (kundalini joga), tantriskam seksam (ne parastajam), darbībām ar indēm, shēmot un sacelties pret ienaidnieku, nežēlīgām darbībām, pretuzbrukumam, agresijai, nelabvēlīgām darbībām.

11 Kinstugna

Kinstugna, Ketu – (Šukla Pakša Pratipada 1.daļa)
Labi slavinošām aktivitātēm (darbības, kas pelnījušas uzslavas, apbalvojumus), ziedošanai (upurēšanas izpratnē), pozitīvām ceremonijām, mākslai un zinātnei, diplomātiskām darbībām. Laulībai, īpaši aprēķina, veselības lietām, zāļu dzeršana, izrakstīšana.

Translate »