Graha Vakri (retrogrāda planēta)

retrograde-magal
1. attēls. Retrogrāds Mangals (Marss). © http://apod.nasa.gov/apod/ap100613.html

retrograde_motionGraha, papildināta ar burtu R (piemēram, MaR) nozīmē, ka šī Graha (Mangal) ir Retrogrāda jeb atpakaļvirziena stāvoklī (2. attēls). Pamatā Grahas virzās pa savām orbītām vienā noteiktā virzienā. Taču atsevišķos gadījumos Grahas orbītas liekums liek vērotājam no Zemes to redzēt tā, it kā Graha dotos atpakaļvirzienā (1. attēls). Astroloģijā šo fenomenu apzīmē ar jēdzienu Retrogrāda (sanskr.- Vakri). Retrogrāds stāvoklis pastiprina Grahas ietekmi, jo Retrogrāda Graha pietuvinās Zemei. Atkarībā no Grahas rakstura un stāvokļa Muhurtas kartē, Retrogrāds stāvoklis pastiprina vai nu Grahas pozitīvo vai negatīvo ietekmi. Retrogrāda Graha liek interesēties par pagātni, senatni, iepriekšējām dzīvēm.

Panchanga Om2_2016 09.xlsx
2. attēls, kalendārs Pančanga Om-2

VAKRI (R) (retrogrāds) tulkojumā – ejošais atpakaļ, greizi ejošais. Grahai atrodoties Retrogrādā stāvoklī, iespējami dažādi interesanti un neprognozējami notikumi. Vakri var būt piecas Grahas: Šani, Guru, Mangal, Šukra, Budha. 1. veids – Grahas, kas retrogrādas kļūst atrodoties starp Zemi un Sauli (Budha, Šukra) 2. veids – Grahas, kas atrodas aiz Zemes elipses (Šani, Guru, Mangal), un kļūst retrogrādas, kad tās ir vistuvāk zemei. Kad Graha maksimāli pietuvojas zemei, tad tā dod visspēcīgāko ietekmi uz Zemi. Vakri ienes dzīvē notikumus un procesu no iepriekšējām dzīvēm, no pagātnes. Dzīvē notiks notikumi, kuri iemesls ir pagātnē. Ja vakri Graha pārvalda kādu Bhavu, tad šajā sfērā absolūti visi notikumi ir saistīti ar Prarabha karmu (iepriekšējās dzīves notikumiem). Rahu un Ketu ir visspēcīgākās Grahas, jo 100% ir Vakri. Ja kāda Graha ir Vakri un arī kopā ar Ra vai Ke, tad šajā sfērā jāpareizina viss ar 100. Rahu Lagnā – visā dzīves garumā cilvēkam ir sajūta, ka kāds viņu virza, mazas iespējas manevrēt. Viss atkarīgs no tā, kā jūtas Lagnešs – Lagnu (ascendentu) pārvaldošā Graha.

Katra Graha retrogrādā stāvoklī ir noteiktu dienu skaitu gadā. Šani 140 dienas gadā, Guru 120 dienas gadā, Mangal 80 dienas gadā, Šukra 42 dienas gadā, Budha 24 dienas gadā. Cik dienu gadā Graha ir vakri, tik gadus arī tā izdarīs savu ietekmi un ja nepietiks šajā dzīvē, tad tā turpināsies nākamajā. Ja cilvēka dzimšanas brīža Vakri Graha ir Mahadašas pārvaldošā Graha (galvenās planētas periods), tad cilvēka dzimšanas apstākļi ir saistīti ar tām sfērām, ar kurām saistīta Graha. Piemēram Dhanu lagnai (Strēlnieka ascendentam) – 7. Bhavas saimnieks BuR – apprecēsies līdz 24 gadu vecumam, bet pēc 24 gadu vecuma notiks šķiršanās. 7. Bhavas saimnieks vakri nozīmē 100% šķiršanās. Ja cilvēkam 7. Bhavas saimnieks ir Vakri, tad nerekomendē laulāties. 6. Bhavas saimnieks Vakri – ļoti nopietnas veselības problēmas, kuras var izārstēt tikai ar netradicionālām metodēm. Vakri Grahas vienmēr darbojas ļoti negaidīti. Tas attiecas arī uz Gočaru – tranzītu. Tajā bhavā, kurā atrodas vai kuru pārvalda, notiks pēkšņi un negaidīti notikumi. Sfērā, kas saistīta ar Vakri grahu, notiks kaut kas savāds. Piemēram, 7. Bhavas saimnieks vakri – vīrs ekstraordinārs cilvēks vai vienkārši psihiski slims, nodarbojas ar Jogu, vislielākais dzērājs vai dīvainis. Ja vakri saistīts ar 10. Bhavu, tad būs profesijas vai talanti no iepriekšējās dzīves. Grahas Vakri izdara vislielāko ietekmi uz dzīvi un apziņas stāvokli, tātad dod vislielāko attīstību.

Piemēram, 7.Bhavas saimnieks Vakri – šajā dzīvē laulātais ir no pagājušās dzīves, kur arī abi bija laulājušies; 5. Bhavas saimnieks vakri – bērni šajā dzīvē ir bijuši bērni arī pagājušajā dzīvē, neizaudzināja kā nākas; 4. Bhavas saimnieks vakri – māte bija arī iepriekšējā dzīvē tā pati, kas tagad utt. Tajā sfērā, kur atrodas vakri Graha, uz to sfēru tiks pārnesti notikumi. Piemēram, 7. Bhavas saimnieks Vakri atrodas 10. bhavā – vīrs ir no pagātnes dzīves un intensīvākā karmas apmaiņa ar vīru notiks darbā.

2015. gads Laiks Ma Bu Gu Sk Sa
21.janv. 2015 15:54 <R R
11.febr. 2015 14:56 > R
14.marts. 2015 14:54 R <R
08.apr. 2015 16:56 > R
19.maijs. 2015 01:48 <R R
11.jūn. 2015 22:32 > R
25.jūl. 2015 09:28 <R R
02.aug. 2015 05:38 R >
06.sept. 2015 08:29 >
17.sept. 2015 18:09 <R
09.okt. 2015 14:57 >
2016. gads Laiks Ma Bu Gu Sk Sa
05.janv. 2016 13:05 <R
08.janv. 2016 04:27 R <R
25.janv. 2016 21:49 > R
25.marts. 2016 10:29 R <R
17.apr. 2016 12:17 <R R R
28.apr. 2016 17:19 R <R R R
09.maijs. 2016 12:27 R R > R
22.maijs. 2016 13:19 R > R
29.jūn. 2016 23:38 > R
13.aug. 2016 09:59 >
30.aug. 2016 13:04 <R
22.sept. 2016 05:30 >
19.dec. 2016 10:55 <R
2017. gads Laiks Ma Bu Gu Sk Sa
08.janv. 2017 09:42 >
06.febr. 2017 06:42 <R
04.marts. 2017 09:08 R <R
06.apr. 2017 05:17 R R <R
09.apr. 2017 23:14 <R R R R
15.apr. 2017 10:17 R R > R
03.maijs. 2017 16:32 > R R
09.jūn. 2017 14:13 > R
13.aug. 2017 01:00 <R R
25.aug. 2017 11:39 R >
05.sept. 2017 11:29 >
03.dec. 2017 07:33 <R
23.dec. 2017 01:50 >
2018. gads Laiks Ma Bu Gu Sk Sa
09.marts. 2018 04:45 <R
23.marts. 2018 00:18 <R R
15.apr. 2018 09:20 > R
18.apr. 2018 01:48 R <R
26.jūn. 2018 21:01 <R R R
10.jūl. 2018 17:18 R > R
26.jūl. 2018 05:02 R <R R
19.aug. 2018 04:24 R > R
27.aug. 2018 14:01 > R
06.sept. 2018 11:19 >
05.okt. 2018 19:05 <R
16.nov. 2018 10:50 >
17.nov. 2018 01:33 <R
06.dec. 2018 21:22 >
2019. gads Laiks Ma Bu Gu Sk Sa
05.marts. 2019 18:18 <R
28.marts. 2019 13:58 >
10.apr. 2019 16:53 <R
30.apr. 2019 01:16 R <R
07.jūl. 2019 23:14 <R R R
01.aug. 2019 03:58 > R R
11.aug. 2019 13:46 > R
18.sept. 2019 08:25 >
31.okt. 2019 15:41 <R
20.nov. 2019 19:11 >
2020. gads Laiks Ma Bu Gu Sk Sa
17.febr. 2020 00:53 <R
10.marts. 2020 03:47 >
11.maijs. 2020 03:38 <R
13.maijs. 2020 06:44 <R R
14.maijs. 2020 14:33 <R R R
18.jūn. 2020 04:58 <R R R R
25.jūn. 2020 06:48 R R > R
12.jūl. 2020 08:26 > R R
09.sept. 2020 22:21 <R R R
13.sept. 2020 00:47 R > R
29.sept. 2020 04:44 R >
14.okt. 2020 01:05 R <R
03.nov. 2020 17:49 R >
14.nov. 2020 00:34 >
Datums Laiks Ma Bu Gu Sk Sa

Retrogrāda Graha Muhurtas (atbilstoša laika izvēle) horoskopā

  1. Retrogrāda Šubha Graha (Guru, Šukra, Budha) atrodoties labvēlīgā Bhavā, palielina savu labvēlīgo ietekmi, bet atrodoties nelabvēlīgā izvietojumā, samazina negatīvās ietekmes. Savukārt, Retrogrāda papi Graha (Šani, Mangal) atrodoties labvēlīgā Bhavā, samazina tās pozitīvās izpausmes, bet atrodoties nelabvēlīgā izvietojumā, vēl pastiprina negatīvo ietekmi.
  2. Vairums avotu uzsver, ka Retrogrāda Graha ieejot iepriekšējā zvaigznājā, turpina dot tā zvaigznāja ietekmi, kuru šī Retrogrādā Graha ir pametusi. Piemēram, Grahai Retrogrāda kustībā no Mithuna (Dvīņu) zvaigznāja ieejot Vrišabha (Vērša) zvaigznājā, tā turpina dot tādu ietekmi, it kā šī Graha vēl atrastos Mithuna zvaigznājā. Izņēmums ir Guru, kurš neskatoties uz Retrogrādu vienmēr dod savas atrašanās vietas ietekmi.
  3. Guru (daži autori arī Šukras gadījumā) Retrogrādai pievērš īpašu uzmanību, norādot, ka noteiktām ilglaicīgām darbībām kā laulība, mājas celtniecība vai ieiešana jaunā mājā, un vairākām garīgām praksēm un rituāliem, Guru nedrīkst muhurtas horoskopā būt Retrogrāda stāvoklī. Tā kā gan Guru ir saistīts ar ģimeni, māju un ģimenes dzīvi, kā arī aizbilst par rituāliem, tad var piekrist, ka šajos jautājumos tam ir jābūt maksimāli labvēlīgam un labāk būt savā ierastajā virzienā bez kādām pretvirziena ietekmēm.
  4. Divas Grahas Rāhu un Ketu pamatā vienmēr virzās pretēji pārējo Grahu dabiskajam virzienam, tātad vienmēr ir Retrogrādā. Tāpēc attiecībā uz Rāhu un Ketu Retrogrādas stāvoklis tiek pieņemts kā pats par sevi saprotams fakts un burts „R” pie viņām netiek likts.

Budha Vakri (Merkurs retrogrāds) individuālajā horoskopā

Netradicionāla, nestandarta domāšana. Būs grūti atrast kopīgu valodu ar citiem vai arī citi uzskatīs viņu par nenormālu. Pārsvarā domā abstrakti un nelineāri – citādāk nekā vairums, tāpēc bieži jaunrades cilvēki. Viņi skatās tālāk par citiem un redz visu citā perspektīvā. Tāpēc viņus vairums neņem galvā, bet pēc tam izrādās, ka viņiem ir taisnība. Viņus novērtē tikai pēc kāda laika un kā augstākus par vidējo līmeni. Viņi dzīvo savā savādajā pasaulē un par realitāti viņi neinteresējas. Viņiem ir grūti biznesā, kur jātver ātri tendences un jāseko tām. BuR dos aizkavēšanos vai steigšanos. Ļoti veiksmīgi jaunrades cilēki – rakstnieki, arhitekti, gleznotāju utt. Un viņu darbi tika novērtēti tikai pēc kāda laika. Viņiem ir grūti mācīties skolā, jo viņu prāts ir daudz attīstītāks. Tāpēc viņi vienmēr slikti māca skolā. Viņiem vispār ir grūti dzīvē, jo intelekts ir pakļauts iepriekšējai dzīvei un ir mazs sakars ar tagadnes realitāti. Cilvēki domā simbolu veidā. Viņi ir spiesti domāt izmantojot pagātni. Apziņas pagātnes stāvoklis atstāj lielu iespaidu uz tagadnes, šīs dzīves rīcībm. Tāpēc viņus neviens nesaprot, jo tā ir domāšana citā kategorijā. Bet vienmēr pēc kāda laika viņiem izrādās taisnība. Šiem cilvēkiem ir jāpārnēsā liela pagātnes krava intelektuālajā līmenī. Cilvēkiem ar BuR daudz jānodarbojas ar thienu, lai noskaņotu sevi tagadnes dzīvei un realitātei. Ja BuR atrodas Kanyā vai Mithunā, tad ir normāli. Labāk nodarboties ar abstraktām, jaunrades lietām, nevis konkrētām, kā matemātika. Situāciju risināšanai piedāvās nestandarta pieeju. Raksturīga paradoksāla domāšana vienkāršās situācijās. Bu nichya, BuR, Bu+Ke – netradicionāla domāšana, grūti atrast kopīgu valodu ar cilvēku, kuriem Bu nav R. BuR grib daudz runāt un ja nav ar ko runāt, tad runā paši ar sevi.

Mangal Vakri (Marss retrogrāds) individuālajā horoskopā

Ja vīrietim ir MaR, bet sievietei SkR, šie cilvēki būs 100% nelaimīgi laulībā. Tāpēc, ka Ma sievietei rāda kā veidosies attiecības ar visiem vīriešiem (Gu rāda tieši vīru). Ma rāda tieši seksuālo attiecību pusi. Vīriešiem dzimšanas horoskops Sk rāda to pašu par sievietēm. Ma parāda kādiem vīriešiem šī sieviete patiks, kādi tie būs. MaR – sieviete patiks neadekvātiem vīriešiem vai attiecības veidosies uz netradicionālas bāzes, tas ir viss, izņemot seksu. MaR ir vēl sliktāk, nekā Kudža doša (negatīva ietekme laulībā). Sieviete MaR vispirms apprecēsies un pēc tam tikai domās, kāpēc to izdarīja. Nezina, kas ar vīrieti jādara. MaR sievietei vīrietis ir draugs, t.i. aseksuālas attiecības ar vīriešiem. Tas tāpēc, ka sieviete ir neseksuāla. Ma ir indikators vīrišķajam sākumam sievietes apziņā. MaR sievietes vairāk interesējas par darbu, karjeru, nevis par sievišķajiem aspektiem. Ma nobriest 28 gadu vecumā. K,ad sieviete MaR sasniegs vecumu ap 40 gadiem, tad viņai parādīsies 28 gadu vecs vīrietis. Sievietei MaR dzīvē būs situācijas, kad viņa attiecībā pret vīrieti rīkosies netradicionāli. Piemēram, aizbēgs no vīra, atstās bērnus un aizlaidīsies ar kādu 19 gadīgu jaunekli. MaR – nopietnas seksuālas problēmas ar vīriešiem. Arī vīrieši rīkosies ar šo sievieti netradicionāli. Viņa 100% tiks pamesti. Sievietei būs vīrietis ar netradicionālu orientāciju vai arī pati sieviete maina orientāciju. MaR abiem dzimumiem – netradicionālas darbības, fiziskas aktivitātes. Cilvēka aktivitātei ir neadekvāts raksturs un tā notiek neadekvātā laikā. Tad, kad vajadzēs aktivitāti, tādas nebūs. Ar kulakiem mētāsies pēc kaujas. MaR – cilvēks ir tuvu aktivitātei, bet pats šajā aktivitātē nepiedalās. Būs labs treneris, bet pats nesportos. Labi teorētiķi, bet slikti praktiķi. MaR (arī BuR un GuR) ir īpaši nelabvēlīgs laiks. Ja cilvēkam kāda Graha ir vakri, tad arī Gočarā (planētu tranzītā) cilvēkam veiksies, kad šī Graha būs vakri. MaR – visi Ma aspekti dzīvē izpaudīsies netradicionāli. Liela traumatisma iespēja, aborti. Grūtības vadīt automašīnu, problēmas ar mehānismiem, iespējami ugunsgrēki, apdegumi. Tātad cilvēkam nevajadzētu doties karā – var nošaut. Nevarēs notēmēt, ilgi tēmēs un tāpat netrāpīs. Netradicionālas darbības ar ieročiem – noziegumi, kolekcionē ieročus. Ļoti bieži noziedzniekiem ir MaR. MaR 12. Bhavā – patīk sadomazohisms. 100% MaR negatīvo ietekmi var kompensēt Gu. MaR cilvēkam labāk nodarboties ar to, kur nav vajadzīga tieša aktivitāte. Piemēram, sporta trenneris, pasniedzējs menedžmentā utt. MaR Gočara laikā rodas problēmas ar nekustamajiem īpašumiem. Arī, ja dzimšanas horoskopā (Janam Kundali – JK). Cilvēks izjūt uz sevi netradicionālu Mangal ietekmi – operācijas, traumas iegūtas netradicionālā veidā. Vai arī vienkārša slimība, operācijas pārvēršas netradicionālās komplikācijās. Sievietei MaR – neadekvāta izpratne par savu vietu laulībā. Vīrs šai sievietei 100% laiž pa kreisi. No tā var izvairīties ar tantru un upavām Ma. Vīrieša rīcība pašas sievietes acīs liksies neadekvāta, kaut gan citu acīs tā izskatīsies pēc normālas uzvedības. MaR 12. bhavā – attiecības ar vīrieti būs slepenas, slēptas vai tantriskas. MaR vīrietim – neadekvāta enerģijas izmantošana, vai nu aizkavēta, vai nevietā, netaktiskā veidā. Tas pats attiecas arī uz sievietēm. MaR Niča (pazeminājumā) – atceļ R un pārvērš par Uča (paaugstinājumā), tomēr tendences saglabājas.

Šukra Vakri (Venēra retrogrāda) individuālajā horoskopā

Sk rāda, kāds būs cilvēka laimes, labklājības, bagātības līmenis. Cik laimīgs cilvēks ir dzīvē. SkR – cilvēks gūst baudu tur, kur pārējie to negūst un negūst tur, kur citi parasti gūst. SkR – cilvēks gūst vai nu tik daudz baudas, cik citiem pat sapņos nerādās, vai arī negūst baudu nemaz. Vēl var būt, ka gūst baudu izvirtušā, ekstraordinārā, perversā veidā. SkR vīrietim – nestandarta attiecības ar sievietēm. Tas izpaužas: 1) pastāvīga tieksme pēc baudām caur partneru maiņu, mēģina ar kvantitāti aizvietot kvalitāti; 2) seksuālas dabas veselības problēmas; 3) ja netiek realizēta seksuālā bauda, tad iespējams homoseksuālisms (arī sievietēm) SkR – pagātnes dzīvju rezultāts. SkR – vīrietis beigs dzīvi vientulībā, jo visas sievietes viņu pametīs, jo ir seksuāla nepastāvība. SkR vīrietim ir tas pats, kas MaR sievietei. Ja divi šādi cilvēki saiet kopā, tad tā ir katastrofa. Abi nesaprot, kāpēc vispār ir kopā. SkR (un MaR) problēmu risinājums ir tantra. SkR – netradicionālas intereses dzīvē, netradicionāls ģērbšanās veids, artistikas spējas, netradicionāla uztvere. SkR bieži ir vīriešiem transvestītiem, frizieriem, modelētājiem, seksapatologiem, psihologiem seksa jomā, ginekologs. SkR – neparasts cilvēks. Arī viesiem bohēmas cilvēkiem pārsvarā ir SkR. SkR – izbojāta ģimenes dzīve.

Guru Vakri (Jupiters retrogrāds) individuālajā horoskopā

Dod cilvēkam iespēju taisīt biznesu uz citu cilvēku zaudējumiem. Orientēti uz biznesu. Saglabā čekus, piedalās loterijās. Cenšas iegūt maksimālu izdevīgumu no visa iespējamā. Sākumā kaut ko zaudē, bet pēc tam iegūst. Ja Gu pārvalda 2. Bhavu, tad cilvēks nedomājot aizdos naudu, bet kad Gu kļūs R, tad atcerēsies par aizdevumu un saņems naudu atpakaļ. Pirms kaut kā pirkšanas, apstaigās 50 veikalus un kārtīgi izvēlēsies. Paradoksāli biznesā – viņi ir gatavi nodarboties ar visu, ar ko citiem nav interesanti, nestandarta bizness. GuR – cilvēks ķersies pie lietām, kas citu acīs liksies neizdevīgas un zaudējumus nesošas. Bet beigās tiešām gūs no šīs lietas labumu. Jo sliktāka situācija, jo labāks rezultāts. Viņi ir spēcīgi biznesā, saistītā ar perspektīvu nākotnē. Tāpēc, ka redz situācijā ieguvumu tur, kur citi neredz vai uzskata par neiespējamu. GuR patīk riskants bizness. Arī birža. Viņiem ir liels Gu atbalsts no iepriekšējās dzīves. Viņiem raksturīgi ir nodarboties ar lietām, kas saistītas ar atjaunošanu, skaistumkopšanu, remontēšanu. Viņi vēlas būt jauni un skaisti vienmēr. Bērni būs, bet vēlāk. Un tie būs nestandarta.

Šani Vakri (Saturns retrogrāds) individuālajā horoskopā

Šani (Saturns) pārvalda karmu. SaR – šajā dzīvē liela pagātnes dzīves ietekme. Nodarbojas ar to pašu, ar ko pagājušajā dzīvē, satiek tos pašus cilvēkus. Ja SaR 11. bhavā, tad noteikti draugi, kā arī notikumi ir no pagātnes dzīves. Šani ir Graha, kas atdala, ierobežo, aizkavē. Tāpat kā Sūrja (Saule) – atdaloša Graha. Šani norobežo, attālina vai atdala cilvēku no tās sfēras, kuru tas pārvalda, kuru aspektē un kurā atrodas. Notiks kaut kas ekstremāls, liels, nopietns, kam mērķis būs transformēt apziņu. Ja tas nenotiek, tad Sa iznīcina cilvēka dzīvi. SaR – šajā dzīvē cilvēku vada ļoti spēcīga karma. Kaut ko izmainīt cilvēkam būs daudz grūtāk nekā identiskās situācijās citiem cilvēkiem. Viņu manevrētspējas dzīvē ir krietni ierobežotas un dzīvē ir daudz šķēršļu. Tāpēc šie cilvēki ir pesimisti. Notikumi dzīvē atstāj lielas problēmu un ierobežojumu pēdas. Drūmi, bēdīgi, depresīvi cilvēki. Izolācijas sajūta, trūkst saskarsmes, dzīvē maz baudas. Bieži psihiskas slimības, traucējumi, domas par pašnāvību. SaR cilvēkiem dzīvē maz (nav) stabilitātes. Tāpēc arī nervu saspringums, daudz grandiozu notikumu. Ļoti daudz atkarīgs no tā, kur Sa atrodas un kā jūtas. Ja Šani nav Vakri, tad tas ierobežo cilvēku, bet SaR savu ierobežojumu izpilda sarežģīti, pēkšņi, ar straujiem pagriezieniem uz negatīvo pusi. SaR 7. bhavā Uča Meša lagnai (7. mājā paaugstinājumā Svaru ascendentam) – totāls disciplīnas trūkums. SaR 7. Bhavā pazeminājumā Tula lagnai (Svaru asc.) – precēsies divas reizes, tas beigsies ar krahu un beigās cilvēks paliks viens. SaR liek dzīvē darīt lietas divas r.eizes. Vienu un to pašu lietu. SaR Vriščikā (Skorpionā) padara cilvēku agresīvu, cietu, stingru, problēmas ar privāto dzīvi. SaR 4. Bhavā – pēc šāda bērna piedzimšanas, mātei dzīve ies uz leju, kā rezultātā arī pats dzimšanas horoskopa īpašnieks zaudēs ģimeni.

 

Grahu tabula veidota sadarbībā ar: www.chakra.lv

Translate »