Vargottama, Vargottama Navamša

Termins “Vargottama” ietver divus sanskrita vārdus, “Varga” un “Uttam”. Burtiskā nozīmē “Vargottama” ir “labākais izvietojums dalītajā kartē(s)”. Termins “Uttam” nozīmē vislabāk, un, ja tas ir apvienots ar vārdu “Varga” (dalītā karte), tas nozīmē labu / labāko Grahas izvietojumu dalītajā kartē (visbiežāk D-9) vai Nakšatrā. No 108 Navamšām vai Nakšatru Padām 12 skaitās Vargottama, kas nozīmē, ka Graha gan Rašičakrā D-1, gan Navamšas kartē D-9 atrodas vienā Raši.

Vargottama Čakra-2Horoskopa analīzē un labvēlīgas Muhurtas atrašanā Navamša karte (D-9) ir ļoti būtiska, tāpēc tai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Katra Navamša atrodas noteiktā Raši (zvaigznājā). Grahai atrodoties horoskopā konkrētā Raši, tā enerģētiski saistās ar attiecīgo Navamšas zvaigznāju vai vienu no Nakšatras četrām Padām. Sastādot horoskopa Navamšas čakru jeb Navamšas horoskopu (D9), šī Graha tiek novietota attiecīgajā Navamšas Raši. Atbiltoši novietojumam Navamšas horoskopā (D9), mēs varam izvērtēt kā Graha jūtas Navamšā/Nakšatrā. Piemēram, ja Navamšas horoskopā (D9) Graha nonāk savā Uča stāvoklī vai Vargottama stāvoklī (tajā pašā zvaigznājā kā Rašičakrā jeb dzimšanas horoskopā), tad uzskatāms, ka Graha iegūst labvēlīgu spēku. Daži autori Vargottama stāvokli labvēlīguma ziņā pielīdzina Puškara Navamšas stāvoklim.

Piemērs: Vargottama stāvoklī atrodas Budha Makarā, Šukra Dhanu un Lagna Simha Raši.

Raši Grādi

Raši, sākot no Meša līdz Mina
Meša Vrišabha Mithuna Karka Simha Kanja Tula Vriščika Dhanu Makara Kumbha Mina
No Līdz Raši atbilstoši Navamšu zvaigznāji Zaļa – Puškara Navamša. Oranža – Vargottama.
0°00’ 3°20’ 1 10 7 4 1 10 7 4 1 10 7 4
3°20’ 6°40’ 2 11 8 5 2 11 8 5 2 11 8 5
6°40’ 10°00’ 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6
10°00’ 13°20’ 4 1 10 7 4 1 10 7 4 1 10 7
13°20’ 16°40’ 5 2 11 8 5 2 11 8 5 2 11 8
16°40’ 20°00’ 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9
20°00’ 23°20’ 7 4 1 10 7 4 1 10 7 4 1 10
23°20’ 26°40’ 8 5 2 11 8 5 2 11 8 5 2 11
26°40’ 30°00’ 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12

Panchanga Om2_2016 09.xlsxVargottama var neitralizēt negatīvos Grahu aspektus uz Lagnu. Guru Uča Navamšas Lagnā ir uzskatāms par ļoti labvēlīgu stāvokli, un atrodoties Vargottamā, ir uzskatāma par vislabvēlīgāko iespējamo Lagnu. Attiecīgās Grahas – karakas (Raši saimnieces) dos spēcīgu pozitīvu ietekmi uz Vimšottari dašu (planētu periodu) rezultātiem.

Papildus augstākminētajam, ļoti svarīgi ir izvēlēties piemērotu un labvēlīgu Lagnas navamšu. Šubha Grahu (labvēlīgo grahu – Guru, Šukra, Budha) Navamšas uzskatāmas par pozitīvām, un jo īpaši labvēlīgas ir Vargottamas, kuras iekrīt Puškara Navamšās.

 

Trīs Vargottama Navamšas sakrīt ar Puškara Navamšām: Vrišabha Raši – Rohini Nakšatras 2 Pada, Karka Raši – Punarvasu 4 Pada un Dhanu Raši – Uttara Ašadhas Nakšatras 1 Pada. Kalendārā Om-3 horoskopu centrā norādīti laiki katrai dienai, kuros Lagna atrodas šajās trijās vislabvēlīgākajās Vargottama un Puškara Navamšas iedaļās.
Vargottama Čakra

 

Vargottama 2018. gads           Vargottama 2019. gads        
Graha Raši no   līdz     Graha Raši no   līdz  
Šukra 9-Dhanu+PN 10-janv 19:39 13-janv 11:15   Sūrja 9-Dhanu+PN 11-janv 09:51 14-janv 16:22
Sūrja 9-Dhanu+PN 11-janv 03:46 14-janv 10:17   Sūrja 10-Makara 14-janv 16:22 17-janv 22:56
Šukra 10-Makara 13-janv 11:15 16-janv 02:52   Šukra 8-Vriščika 14-janv 15:58 17-janv 18:27
Sūrja 10-Makara 14-janv 10:17 17-janv 16:49   Budha 9-Dhanu+PN 18-janv 15:56 20-janv 17:37
Budha 9-Dhanu+PN 25-janv 17:32 27-janv 21:34   Budha 10-Makara 20-janv 17:37 22-janv 18:43
Budha 10-Makara 27-janv 21:34 30-janv 00:49   Mangala 12-Mina 31-janv 22:11 05-febr 20:18
Mangala 8-Vriščika 07-febr 18:41 13-febr 06:24   Mangala 1-Meša 05-febr 20:18 10-febr 18:29
Šukra 11-Kumbha 16-febr 23:57 19-febr 15:54   Budha 11-Kumbha 14-febr 16:03 16-febr 13:16
Budha 11-Kumbha 22-febr 07:08 24-febr 01:43   Šukra 9-Dhanu+PN 21-febr 23:13 24-febr 19:16
Sūrja 11-Kumbha 26-febr 04:38 01-marts 12:18   Šukra 10-Makara 24-febr 19:16 27-febr 15:05
Šukra 12-Mina 23-marts 19:34 26-marts 13:17   Sūrja 11-Kumbha 26-febr 10:45 01-marts 18:23
Šukra 1-Meša 26-marts 13:17 29-marts 06:06   Rahu 3-Mithuna 23-marts 09:09 23-apr 16:47
Sūrja 12-Mina 10-apr 20:10 14-apr 05:42   Ketu 9-Dhanu+PN 23-marts 09:09 23-apr 16:47
Sūrja 1-Meša 14-apr 05:42 17-apr 15:24   Šukra 11-Kumbha 02-apr 03:20 04-apr 21:40
Mangala 9-Dhanu+PN 25-apr 12:50 02-maijs 13:44   Sūrja 12-Mina 11-apr 02:04 14-apr 11:39
Šukra 2-Vrišabha+PN 30-apr 22:45 03-maijs 16:49   Mangala 2-Vrišabha+PN 11-apr 16:13 16-apr 17:57
Mangala 10-Makara 02-maijs 13:44 10-maijs 02:00   Sūrja 1-Meša 14-apr 11:39 17-apr 21:23
Budha 12-Mina 07-maijs 03:24 09-maijs 15:01   Budha 12-Mina 01-maijs 15:43 03-maijs 14:32
Budha 1-Meša 09-maijs 15:01 11-maijs 22:53   Budha 1-Meša 03-maijs 14:32 05-maijs 11:49
Sūrja 2-Vrišabha+PN 28-maijs 23:12 01-jūn 10:39   Šukra 12-Mina 07-maijs 22:41 10-maijs 16:35
Budha 2-Vrišabha+PN 02-jūn 14:31 04-jūn 03:12   Šukra 1-Meša 10-maijs 16:35 13-maijs 10:29
Šukra 3-Mithuna 06-jūn 04:08 09-jūn 00:11   Budha 2-Vrišabha+PN 24-maijs 23:31 26-maijs 12:17
Šukra 4-Karka+PN 09-jūn 00:11 11-jūn 20:25   Sūrja 2-Vrišabha+PN 29-maijs 05:15 01-jūn 16:39
Budha 3-Mithuna 23-jūn 16:35 25-jūn 15:34   Šukra 2-Vrišabha+PN 15-jūn 07:27 18-jūn 01:03
Budha 4-Karka+PN 25-jūn 15:34 27-jūn 16:47   Mangala 3-Mithuna 17-jūn 15:25 22-jūn 20:52
Sūrja 3-Mithuna 13-jūl 08:06 16-jūl 19:56   Budha 3-Mithuna 18-jūn 04:56 20-jūn 23:56
Sūrja 4-Karka+PN 16-jūl 19:56 20-jūl 07:46   Budha 4-Karka+PN 20-jūn 23:56 24-jūn 04:57
Šukra 5-Simha 16-jūl 22:23 19-jūl 23:16   Mangala 4-Karka+PN 22-jūn 20:52 28-jūn 02:28
Šukra 6-Kanja 28-aug 21:57 01-sept 20:57   Sūrja 3-Mithuna 13-jūl 14:08 17-jūl 02:03
Sūrja 5-Simha 31-aug 00:22 03-sept 11:04   Sūrja 4-Karka+PN 17-jūl 02:03 20-jūl 13:56
Šukra 7-Tula 01-sept 20:57 06-sept 01:45   Šukra 3-Mithuna 20-jūl 17:14 23-jūl 10:19
Budha 5-Simha 10-sept 06:25 12-sept 00:34   Budha 4-Karka+PN 23-jūl 03:58 30-jūl 09:30
Budha 6-Kanja 04-okt 08:42 06-okt 10:11   Šukra 4-Karka+PN 23-jūl 10:19 26-jūl 03:21
Budha 7-Tula 06-okt 10:11 08-okt 12:32   Budha 3-Mithuna 30-jūl 09:30 03-aug 03:29
Sūrja 6-Kanja 14-okt 07:32 17-okt 16:14   Budha 4-Karka+PN 03-aug 03:29 09-aug 09:45
Sūrja 7-Tula 17-okt 16:14 21-okt 00:48   Šukra 5-Simha 27-aug 12:41 30-aug 05:13
Budha 8-Vriščika 06-nov 20:36 10-nov 15:16   Mangala 5-Simha 30-aug 01:50 04-sept 07:24
Šukra 7-Tula 06-nov 02:05 27-nov 08:35   Sūrja 5-Simha 31-aug 06:30 03-sept 17:09
Budha 8-Vriščika 22-nov 19:53 25-nov 16:58   Budha 5-Simha 02-sept 05:38 03-sept 22:52
Mangala 11-Kumbha 27-nov 22:03 03-dec 02:50   Budha 6-Kanja 27-sept 05:14 29-sept 10:25
Sūrja 8-Vriščika 29-nov 19:48 03-dec 02:44   Budha 7-Tula 29-sept 10:25 01-okt 16:51
Rahu 4-Karka+PN 06-dec 16:03 23-marts 09:09   Šukra 6-Kanja 01-okt 10:22 04-okt 02:44
Ketu 10-Makara 06-dec 16:03 23-marts 09:09   Šukra 7-Tula 04-okt 02:44 06-okt 19:05
Guru 8-Vriščika 12-dec 02:56 27-dec 10:26   Sūrja 6-Kanja 14-okt 13:48 17-okt 22:32
Budha 8-Vriščika 20-dec 03:13 22-dec 17:54   Sūrja 7-Tula 17-okt 22:32 21-okt 07:06
              Mangala 6-Kanja 05-nov 08:29 10-nov 10:53
              Šukra 8-Vriščika 07-nov 22:35 10-nov 15:00
              Mangala 7-Tula 10-nov 10:53 15-nov 12:58
              Sūrja 8-Vriščika 30-nov 01:58 03-dec 08:53
              Šukra 9-Dhanu+PN 12-dec 21:40 15-dec 14:28
              Budha 8-Vriščika 14-dec 13:33 16-dec 18:50
              Šukra 10-Makara 15-dec 14:28 18-dec 07:19
              Šani 9-Dhanu+PN 26-dec 22:50 24-janv 06:27
Translate »