A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

T

Taitila – viena no 7 čara (kustīgajām) karanām. To pārvalda graha – Bu.

Tara Bala – tara tulkojumā nozīmē zvaigzne jeb nakšatra, savukārt bala nozīmē – spēks. Līdz ar to, tara bala parāda attiecīgās dienas nakšatras spēku. Tara bala nav vispārīgs, bet individuāls rādītājs, jo to aprēķina, skaitot no katra cilvēka džanma čandras (nakšatras, kurā viņa dzimšanas brīdī atradās Ch). Ja attiecīgās dienas nakšatra (skaitot no džanma nakšatras) ir pāra skaitlis, 9., 18 vai 27. nakšatra, tad tara bala skaitās viennozīmīgi pozitīva. Ja iekrīt nepāra skaitlis, tad pēc noteiktas formulas tiek rēķināta tās labvēlības/nelabvēlības pakāpe. Tara bala ir ļoti svarīgs faktors, kas vienmēr ir jāņem vērā sastādot muhurtu.

Tikšna nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Tirjag Mukha nakšatra – sk.Nakšatru skatiena virziens.

Saules-mēness-kalendārs-tithiTithi – viens no pieciem pančangas elementiem un nozīmē – lunārā diena. Šis parametrs sniedz katras lunārās dienas raksturojumu, attēlojot cilvēka psiholoģisko komfortu un emocionālo attieksmi pret pasākto darbību. Vienā lunārā mēnesī ir 30 lunārās dienas (tithi), kurās mēness veic pilnu apli apkārt zemei. Mēness orbitālais periods ir 27,3 kalendārās diennaktis. Pirmais tithi sākas uzreiz pēc jaunā (tukšā) mēness. Jauns mēness (Amavasja) ir tad, kad mēness ir tieši starp sauli un zemi (horoskopā Sy un Ch ir kopā vienā grādā). Kad mēness no šī punkta pa savu orbītu ir attālinājies par 12°, tad ir pagājis pilns 1.tithi un mēness ir iegājis 2.tithi. Vēl pēc 12°, kad kopumā mēness ir attālinājies jau par 24°, tad ir pagājuši jau pilni 2.tithi un sākas 3.tithi utt.līdz ir noieti visi 30 tithi un mēness atkal ir Amavasja stāvoklī. 15 tithi (neskatoties šukla vai krišana pakš) dalās 5 grupās katrā pa 3 tithi: 1) Nanda grupa (nozīmē – labs, laimīgs, prieka pilns) ietver 1.,6.,11.lunāro dienu, un šīs grupas saimnieks ir Šukra (Sk). 2) Bhadra  grupa (nozīmē – veiksme, viedais, svētīts, labvēlīgs, plaukstošs) ietver 2.,7.,12.lunāro dienu, un šīs grupas saimnieks ir Budha (Bu). 3) Džaija grupa (nozīmē – uzvara, uzvarētājs) ietver 3.,8.,13.lunāro dienu, un šīs grupas saimnieks ir Mangala (Ma). 4) Rikta grupa (nozīmē – tukšs, tukšas rokas) ietver  4.,9.,14.lunāro dienu, un šīs grupas saimnieks ir Šani (Sa). 5) Purna grupa (nozīmē – pilns, pilnība) ietver 5.,10.,15.lunāro dienu, un šīs grupas saimnieks ir Guru (Gu). Hinduismā pēc tithi nosaka lielāko vairumu reliģisko un rituālo svētku.

Tithi-nakšatra joga – sk.Joga.

Trajodaši – 13.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘džaija’ grupai, tās pārvaldošā graha – Ma.

Tranzīts – sk.gočara

Trika – trik bhavas (3., 6.un 11.māja). Papi grahu (kaitnieku) nonākšana trik bhavās uzskatāma par pozitīvu muhurtas rādītāju.

Trikona –Trikonas ir 1., 5 un 9.bhava no jebkura atskaites punkta horoskopā (Lagnas, Čandras vai citas grahas). Vārds „trikona” burtiski nozīmē trīs stūri. Šīs bhavas savstarpēji izvietotas tā, ka tās savienojot ar taisnu līniju veidojas vienādmalu trīsstūris. Trikonas uzskatāmas par ļoti svarīgiem horoskopa punktiem, kas parasti ir labvēlīgi.

Tritija – 3.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘džaija’ grupai, tās pārvaldošā graha – Ma.

Tula – horoskopa septītais zvaigznājs (rietumu astroloģijā saukts Svari). Tā pārvaldošā graha – Sk.

 

U – Ū

Uča – Nosacīti vislabvēlīgākais grahas stāvoklis horoskopā. Pretējs ničai (nosacīti sliktākajam grahas stāvoklim). Katrai grahai horoskopā ir fiksēts, nemainīgs učas un ničas zvaigznājs. Sy uča – Meša, Ch uča – Vrišabha, Ma uča – Makara, Bu uča – Kanja, Gu uča – Karka, Sk uča – Mina, Sa uča – Tula. Par Ra un Ke učas stāvokli nav vienota viedokļa. Biežāk sastopamie: Ra uča – Vrišabha, Ke uča – Vriščika.

Ūdens – viens no 5 elementiem, sk.Apas.

Ūdens zvaigznāji – sk.Apas raši

Ūdensvīrs – sk.Kumbha

Ugra nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Uguns – sk.Agni

Uguns zvaigznāji – sk.Agni raši.

Upaija – burtiski nozīmē ‘līdzeklis’. Upaijas tiek izmantotas ar mērķi atvērt arvien jaunus savas apziņas laukus. Vienkāršotā veidā tas tiek pasniegts kā līdzeklis grahu vai citu devatu negatīvās ietekmes neitralizēšanai. Upaijas var būt visdažādākajā veidā – gan mantru skaitīšana, gan noteiktu prakšu veikšana utml.

Urdhva Mukha nakšatra – sk.Nakšatru skatiena virziens.

Uttara Ašadha – Divdesmit pirmā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Visvadevas (10 devas, Visuma dievi, visi pozitīvi, viņu vārdi ir: Labestība, Patiesība, Laiks, Gribasspēks, Prasme, Skaidrība, Stingrība un stabilitāte, Mantošana, Kama, u.c). Visi 10 ir ļoti labvēlīgi un labdarīgi devas, atspoguļo sākotnējo radošo dzirksti. Aizstāv visu labo Visumā. Uttara Ašadha atspoguļo katru labo īpašību, kas minēta kā Visvadevu vārdi. Tās simbols – ziloņa ilknis.Ilknis saistīts ar Ganešu (devu ar ziloņa galvu). Ganeša tulkojumā nozīmē – „visu cilšu vadonis”. Tāpēc Uttara Ašadha ir tieši saistīta ar karaliskumu un visu atbildību, ko tie uzņemas. Tādejādi „atbildība” ir viens no Uttara Ašadhas atslēgas vārdiem. Ilkņus ziloņi izmanto kaujā, tāpēc arī Uttara Ašadha saistīta ar agresīvām darbībām kā kara pieteikšana (Ganeša arī cīnījās pret dēmoniem). Šakti – piešķir pilnīgu, permanentu un neapstrīdamu uzvaru. Taču uzvara nāk nevis caur personisko spēku, bet kolektīvo, caur apvienošanos ar augstākajiem spēkiem ar mērķi nodibināt taisnīgumu. Daba – Fiksētā jeb permanentā. Izteikti stabila nakšatra visās lietās. Tās pārvaldošā graha – Sy.

Uttara Phalguni – Divpadsmitā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Arjaman (viens no 12 Aditji, solārajām dievībām). Arjaman atbild par aizbildniecību, laipnību, pakalpošanu (izdarīt pakalpojumu). Tāpēc Uttara Phalguni saistīta ar palīdzības sniegšanu vai saņemšanu. Arjamans ir labvēlīguma un viesmīlības iemiesojums, tas padara Uttara Phalguni par kulturālu, sociālu un civilizētu nakšatru, saistīta ar etiķeti un sociālu grāciju. Simbols – Gultas 2 aizmugurējās kājas. Otrs simbols ir vīģes koks gatavs augļu došanai, auglībai. Šakti – uzkrāšana un uzplaukums gan caur savu ģimeni, gan laulību. Daba – Fiksētā jeb permanentā. Pārvaldošā graha – Sy.

Uttara Bhadrapada – Divdesmit sestā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Ahir Budhanja, mistisks tēls, kas tulkojas kā Dzelmju Čūska, kas mīt pirmatnējos ūdeņos vai zem zemes. Tas atbild par zemes uzbūvi un auglību uz zemes. Simbols – bēru šķirsta aizmugurējā daļa. Šķirsts simbolizē aiziešanu no šīs pasaules, tāpat kā Mina (pēdējais – 12.zvaigznājs horoskopā). Šakti – izsaukt lietu gan fizisko, gan garīgo lietu, kas nāk no debesu apziņas okeāna. Daba – fiksētā. Pārvaldošā graha – Sa.

Uttarajana – pusgada cikls. Pastāv divi šādi pusgadu cikli: Uttarajana un Dakšinajana. No 22. decembra, Ziemas saulgriežiem līdz 22. jūnijam ilgst Uttarajana, kas ir gada augšupejošais cikls, kurā pakāpeniski palielinās saules enerģija, dienas kļūst garākas un daba virzās uz atmodu, aktīvu stāvokli. Šie Ajanu cikli ietekmē gan notikumus dabā, gan cilvēka enerģētiskos ritmus. Abi Ajanu (sezonas) maiņu punkti jeb Makara sankranti un Karka sankranti sevī nes spēcīgu enerģijas transformāciju, Sūrjai pārejot no viena cikla uz otru, tāpēc, šis laika posms atzīstams par došu un nav piemērots ilgstošu vai būtisku sadzīvisku un sabiedrisku darbību uzsākšanai. Tanī pat laikā, tas ir pat ļoti piemērots garīgām praksēm, meditācijām, ķermeņa un prāta attīrīšanai, utml.

Dakšiaijana-un-Uttaraijana

Translate »