A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

O

Orbīta – ceļš, pa kuru riņķo debess ķermenis, piemēram, planētas apkārt Saulei vai mēness apkārt zemei.

 

P

Pada – sk. Nakšatru padas.

Pakša – pakša nozīmē puse no kaut kā. Muhurtā parasti ar vārdu pakša apzīmē mēness fāzes: krišna pakša (tumšā puse) jeb dilstošs mēness un šukla pakša (labvēlīgā puse) jeb augošs mēness.

Pančami – 5.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘purna’ grupai, tās pārvaldošā graha – Gu.

Pančanga – burtiski nozīmē: „sastāvošs no piecām sastāvdaļām jeb zariem”. Pančanga ir vēdiskās astroloģijas sastāvdaļa, ar kuras palīdzību pamatā tiek veidoti vēdiskie kalendāri (sadzīviskie un rituālie), kā arī almanahi dažādu astronomisku notikumu noteikšanai un prognozēšanai, piemēram, tādiem kā saules aptumsumi u.c. Pančangas 5 sastāvdaļas ir: vara (diena), nakšatra, tithi, karana un joga (Čandra joga). Katrai no pančangas sastāvdaļām ir sava noteikta nozīme un funkcija, kā arī pārvaldnieks.

Parigha – Deviņpadsmitā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Sa. Nelabvēlīgas pirmās 12 st.

Pasīvās nakšatras – sk. Nakšatru aktivitāte.

Pauša – desmitais lunārais mēnesis.

Phalguna – divpadsmitais lunārais mēnesis.

Pingala – labais enerģētiskais kanāls, kas saistīts ar saules enerģiju, sākas muladhara čakrā un beidzas labajā nāsī. Pingala kā saules enerģija ir saistīta ar aktīvo, sabiedrisko darbību, tā ir izpaustā – pozitīvā enerģija, tāpēc piemērota aktīvām, dinamiskām, sabiedriski orientētām darbībām.

Planēta – debess ķermenis, kas riņķo ap zvaigzni tās gravitācijas ietekmē un no tās saņem gaismu un siltumu. Rietumu astroloģijā visas grahas tiek sauktas par planētām.

Pratipada – 1.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘nanda’ grupai, tās pārvaldošā graha – Sk.

Prithvi – elements zeme. Blīvākais no pieciem Visumu veidojošajiem elementiem jeb bhuta (sk.bhuta).

Prastaraštaka varga – sk.Aštakavarga

Prithvi raši – horoskopa zvaigznāji (raši), kas saistīti ar elementu prithvi jeb zeme. Katrs no horoskopa zvaigznājiem ir saistīts ar noteiktu elementu jeb bhuta, kas piešķir attiecīgajam zvaigznājam atbilstošas īpašības. Prithvi raši ir: Vrišabha, Kanja un Makara.

Prīti – Otrā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Bu. Pilnībā labvēlīga.

Punarvasu – Septītā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās nosaukums tulkojas: Atkal labs. Deva – Aditi, 12 Aditju (solāro dievību) māte. Aditi tulkojas – neierobežota, neizmērojama. Viņu attēlo kā pārpilnības, bagātības dievieti. Punarvasu simbols – 1) Bultu pilna maksts. Bulta vienmēr asociējas ar kustību, piepūli, mērķi. Punarvasu bultas nav parastās, bet maģiskās, kas atgriežas pēc misijas izpildes. Tas norāda uz atjaunošanos, reģenerāciju un bezgalīgu sākotni, apli utt. Punarvasu norāda uz drošu atgriešanos no kādas misijas. 2) Māja. Otrs simbols, arī norāda uz drošību. Šakti – iegūt vai atgūt lietas vai mērķus. Tas norāda uz atjaunošanos, arī harmoniju. Daba – kustīgā. Saistīta (kā bulta) ar visa veida kustībām, virzībām, jo īpaši tām, kas beidzas savā sākotnējā vietā. Pārvaldošā graha – Gu.

Purnima – 15 tithi jeb lunārā diena. Pilnmēness, kad saule un mēness atrodas tieši viens otram pretim. Čandra savā augstākajā enerģētiskajā punktā. Purnima ietilpst purna grupā, ko pārvalda graha Guru.

Purva Ašadha – Divdesmitā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās Deva – dieviete Apa jeb ūdens (kopīga sakne ar Apas). Apa, lai arī labdarīga, tomēr bieži ir cietsirdīga un skarba. Simbols  1) Vēdeklis (var atvēsināt, var uzvēdināt uguni), pozitīvā enerģija zina kā savaldīt uguni, negatīvā norāda uz ekspansiju, var sadedzināt; 2) Siets, kas atsijā visu lieko. Aktivitāte – līdzsvarotā nakšatra. Šakti – stiprināt, spēcināt. Daba – cietsirdīgā. Pārvaldošā graha – Sk.

Purva Phalguni – Vienpadsmitā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Bhaga (viens no 12 Aditi – solārajām dievībām), viņu bieži apzīmē par rīta zvaigzni, kam varētu būt saistība ar Venēru, kas ir Purva Phalguni saimnieks. Bhaga tulkojas – bauda, prieks. Bhaga saistīta ar atpūtu, relaksāciju, izbaudīšanu, seksuālo kaisli un laulības laimi. Bhaga saistīta ar vieglu un komfortablu un luksus dzīvi. Visas šīs īpašības sevī uzsūc arī Purva Phalguni nakšatra. Simbols – Gultas jeb dīvāna priekšējās kājas. Dīvāns nevis nakts gulēšanai, bet pēcpusdienas atpūtai un laiskošanai. Atpūta, atslābināšanās, kas dod impulsu radošām aktivitātēm. Purva Phalguni saistās ar augošu vīģes koku, un norāda uz auglības potenciālu un reģenerāciju. Aktivitāte – līdzsvarotā. Līdzsvaro radošumu ar relaksāciju, agresiju ar maigumu. Šakti – radīšana, atjaunošana. Saistīta ar vīrišķo un sievišķo. Tās mērķis ir ģimenes radīšana. Daba – cietsirdīgā. Tās pārvaldošā graha – Sk.

Purva Bhadrapada – Divdesmit piektā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – 1) Adža-Ekapada, nozīmē – „vienkājains āzis”, vēl arī „vienkājainais nedzimušais”. Mistisks radījums ar āža galvu un vien kāju, viens no Rudras svītas. Nes destrukciju un gruvešus, pārvalda melno maģiju. 2) Rudra. Purva Bhadrapada nes Šivas destruktīvo aspektu. Sāpīga attīrīšanās, pēdējā attīrīšanās, jo tuvojas horoskopa nobeigums. Purva Bhadrapadas simbols – 1) bēru šķirsta priekšējās kājas. Tas simbolizē aiziešanu no šīs pasaules. 2) cilvēks ar 2 sejām. Viena seja jauka, otra vājprātīga, vardarbīga un sagraujoša. 3) zobens. Ar zobenu nocērt, nogriež – destrukcija un atdalīšana. Tas saistīts ar sāpēm, negadījumiem, ievainojumiem, nāvi un nobeigumu. 4) Viens vienīgs Saules stars. Tas norāda uz drūmo un nelaimīgo šīs nakšatras aspektu, kur cerības ir minimālas kā šis vienīgais saules stars. Šakti – paaugstināt attīstības līmeni. Daba – cietsirdīgā. Pārvaldošā graha – Gu.

Pušja – Astotā no 27 nakštarām (zvaigžņu kopām). Tās nosaukums tulkojas kā barotāja. Tās deva – Brihaspati, devu vadītājs un skolotājs jeb guru. Tāpēc visas Gu īpašības – cēlsirdība, līdzjūtība, priecīgums un optimisms izpaužas caur Pušju. Tai ir trīs simboli: 1) Govs tesmenis, kas dod pienu. Parāda Pušjas barojošo, dodošo dabu. Govs dod pienu ne tikai savam teļam, bet arī citiem. 2) Ritenis, kas saistās ar kustību, jo īpaši laika plūsmu. Attīstība, kas sasniegta noteiktā laikā, Pušja prot pareizi izmantot laiku. 3) Aplis – Pušjas apļveida būtība – pilns mēness, zeme, govs tesmenis. Pušjas šakti – spēja izmantot Brahmas (Visuma radītāja) radošos spēkus. Daba – vieglā. Tai piemīt kustīga būtība, ātra domāšana, tāpēc Pušja ir laba darbībām, kas pieprasa domu un ķermeņa ātrumu. Tāpēc tā ir viena no labākajām nakšatrām tirdzniecībai un biznesam. Pārvaldošā graha – Sa.

Puškara(m) – radies no sanskrita vārdu saknēm „puš” (barot, dot, uzlabot) un „kar” (darīt, rīkoties). Līdz ar to, puškara jeb puškaram nozīmē: tas, kurš baro, uzlabo, sniedz labumu. Vēdiskā dievība Pušan, piemēram, pēc savas dabas ir barojošs un maigs, viņš piešķir bagātību, uzplaukumu un piepildījumu. Ja muhurtā Čandra, Lagna vai kāda no atslēgas grahām (kas spēlē būtisku lomu attiecīgajā izvēles gadījumā) atrodas puškaram stāvoklī, tad šī graha vai Lagna tiek uzlabota jeb piepildīta ar pozitīvu enerģiju. Līdz ar to, puškaram stāvoklis ir uzskatāms par muhurtas kartes labvēlīgu faktoru. Pastāv divi puškaram veidi: puškara navamša un puškara bhaga (vēl saukta – puškaramša). Noteiktas navamšas zvaigznājos (katrā zvaigznājā divas) ir uzskatāmas par īpaši labvēlīgiem horoskopa apvidiem, un, tajā nonākot kādai grahai vai Lagnai, tās kvalitātes tiek uzlabotas. Šādas labvēlīgās navamšas arī tiek apzīmētas par puškara navamšām. Puškara bhaga jeb puškaramša ir konkrēts grāds noteiktos zvaigznājos, kas uzskatāms par īpaši labvēlīgu. Vairākos gadījumos puškara bhaga grāds iekrīt puškara navamšā. Tāda pozīcija uzskatāma par divtik labvēlīgu.

Translate »