Om-1 lietošanas pamācība

Soli pa solim Om-1 lietošana

Om-1 kalendāru visērtāk lietot gadījumos, kad gribam piemeklēt labvēlīgu muhurtu garākā laika posmā. Kalendārs vienā atvērumā apskata veselu mēnesi, padarot vispārīgo muhurtas piemeklēšanu daudz ērtāku. Tieši tāpēc Om-1 kalendārs ir lieliski piemērots tiem lietotājiem, kas nevēlas iedziļināties muhurtā līdz sīkākajām detaļām, bet izmanto kalendāru, lai atrastu nepieciešamās labvēlīgās dienas dažādām vratām, procedūrām, praksēm utt. Kā zināms lielākais uzsvars vēdisko svētku un procedūru noteikšanā ir uz lunārajām dienām jeb tithi. Otrkārt, kolonnā „Čandra Nakšatra” novērtējam nakšatras dabu jeb raksturu. Labvēlīgām darbībām izvēlamies kustīgās, vieglās, maigās vai fiksētās nakšatras, savukārt, sagraujošām darbībām izvēlamies atlikušās – cietsirdīgās un šausmīgās nakšatras.

Jāņem vērā, ka attiecībā uz šādiem svētkiem parasti tithi enerģētika atveras pilnībā tikai krustojoties ar saullēktu (respektīvi, ja attiecīgais tithi jau ir iestājies pirms saullēkta, un tad saullēkta spēks atver šī tithi garīgo enerģiju). Tāpēc, Om-1 kalendāra apakšējā atvērumā pirmās divas kolonnas (vara un tithi) ir kā atslēga, lai pareizi noteiktu – kurā dienā īsti iestājas apskatāmie vēdiskie svētki. Ja, piemēram, ekadaši (11.tithi) ir sācies pēc saullēkta, tad ekadaši vrata ir svinama tikai nākamajā dienā pēc saullēkta, kad šis 11.tithi būs piedzīvojis saullēktu. Ja vēlamies piemeklēt labvēlīgu laiku kādai noteiktai darbībai, tad arī lietojot Om-1 kalendāru ir vairākas „ātrās receptes”. Pirmkārt un galvenokārt, ir jāatrod diena, kad ir spēcīgs un labvēlīgs Mēness (Čandra). Tātad atrodam apakšējā atvēruma vidū pozīciju “Čandra Raši” un skatāmies, kad Ch iekrīt 4. zīmē „Karka / Vēzis” vai 2. zīmē „Vrišabha / Vērsis”. Tad pārliecināmies (apakšējā atvēruma labajā pusē) lai Ch atrastos labvēlīgajos Puškara navamšas vai puškara bhagas grādos un nebūtu nelabvēlīgajos Mritju bhagas grādos.

Tāpat izvērtējam Nitja jogas labvēlīgumu – pārliecināmies, ka attiecīgās dienas Nitja jogai nav nelabvēlīguma norādes burta „N”. Nosakot labvēlīgu laiku dienas ietvaros, varam izmantot tos pašus ieteikumus, kas doti pie Om-2  lietošanas paskaidrojumiem. Tomēr, Om-1 kalendārā Raši čakras nav dotas katrai dienai, tāpēc talkā jāņem Lagnu ilgumu tabula augšējā atvērumā un „Graha Raši Gočara” informācija par grahu stāvokli attiecīgajā dienā, kas kopsummā palīdzēs nodrošināt, ka Lagnā atrodas labvēlīgās grahas (Gu, Sk vai Bu), nevis kaitnieki. Lai nonāktu pie individuālās muhurtas, kas atspoguļo tieši konkrētā cilvēka enerģētisko potenciālu attiecīgajā laikā, mēs talkā ņemam arī tarabalu, kas atrodama Om-1 kalendāra beigās, kā arī Aštakavargas čakru. To lietošanas principi ir izklāstīti Rokasgrāmatā.

Ieteikums muhurtas piemērošanai

Lai arī šeit minētas visai ērti un droši izmantojamas muhurtas „receptes”, tomēr mēs ļoti iesakām rūpīgi iepazīties ar Rokasgrāmatas aprakstiem, kas daudz izsmeļošāk apraksta gan muhurtas lietošanas soļus, gan katru muhurtas pozīciju atsevišķi, t.sk.tās, kuras šeit vienu vai otru iemeslu dēļ nav pieminētas. Detalizēti skaidrojumi par muhurtas tulkošanu tiek sniegti arī mūsu nodarbībās.

Saules un Mēness kalensāra Pančanga Om-1 kopskats

Translate »