A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

N

Nadi – enerģētiskais kanāls. Cilvēka enerģētiskajā ķermenī ir 72 000 nadi. Svarīgākie nadi ir trīs: ida (kreisais enerģētiskais kanāls, kas saistīts ar mēness enerģiju); pingala (labais enerģētiskais kanāls, kas saistīts ar saules enerģiju); un sušumna (vidējais enerģētiskais kanāls), pa kuru, apvienojoties saules un mēness enerģijām un tām kļūstot par uguns enerģiju, virzās cilvēka šakti jeb kundalini. Tā kā sušumna ir izteikti ezotērisks kanāls, tāpēc materiālās pasaules darbībām, t.sk., muhurtas noteikšanai, pamatā tiek izmantotas pingala un ida.

Naga – viena no 4 šthira (fiksētajām) karanām.

Naisargik joga – sk.Joga

Nakšatra – tās vienkāršotā nozīmē ir – zvaigzne, lai gan nakšatra var būt gan vienas zvaigznes, gan vairāku zvaigžņu kopas veidā. Astroloģijā tiek pieņemts, ka nakšatras izvietojas pa visu zodiaka joslu, atrodoties viena vai divu lielāku zvaigznāju ietvaros. Katra nakšatra zvaigznājā aizņem 13 grādus un 20 minūtes. Beidzoties vienai nakšatrai, nākamajā ilguma minūtē sākas nākamā nakšatra. Pamatā vēdiskajā astroloģijā, t.sk.muhurtā, tiek izmantota divdesmit septiņu nakšatru sistēma. Tieši divdesmit septiņu nakšatru padu kopums (katrai nakšatrai ir četras padas) veido hinduisma mistisko skaitli 108 (27 nakšatras x 4 padas), turklāt, katras nakšatras ilgumu 13°20’ reizinot ar 27 (nakšatru skaitu), iegūstam precīzu 360° ciklu. Zināmos gadījumos divdesmit septiņām nakšatrām tiek pievienota divdesmit astotā nakšatra (Abhidžit). Nakšatras ir minētas jau Rigvedā, un to pilns uzskaitījums dots Jadžurvedā un Atharvavedā. Mitoloģiski nakšatras aprakstītas kā kosmiskā radītāja Dakša Pradžapati divdesmit septiņas meitas, kuras tika atdotas Somam (Čandram) par sievām. Čandra secīgi apciemo katru no divdesmit septiņām nakšatrām, tādejādi lunārā mēneša laikā (aptuveni 27 dienās) apejot pilnu apli. Nakšatra, kurā atrodas Ch, pārvalda visus notikumus šajā attiecīgajā laika posmā. Tāpēc šo nakšatru tanī laika posmā (dienā) uzskata par valdošo. Šī nakšatra norāda konkrētas vienu vai vairākas lietas, kuru uzsākšana un veikšana attiecīgajā laikā ir visatbilstošākā. Nakšatra veicina šīs konkrētās lietas attīstību. Formāli skatoties, visi iespējamie dzīves notikumi ir sadalīti divdesmit septiņās grupās, kur katra nakšatra atbild par noteiktām dzīves sfērām. Ja uzsāktā lieta vai notikums nesakrīt ar nakšatras būtību, tad notikumam tā uzsākšanā un norisē var rasties noteikti šķēršļi.

Panchangas-Rokasgramata_Nakshatras

Nakšatru un to izvietojums Raši (avots SuryaSidhanta)

Panchangas-Rokasgramata_Nakshatra2
Izvēlieties attēlu un palieliniet!

Nakšatra Ahoratra – sk.Ahoratra

Nakšatru aktivitāte – Nakšatras pēc to aktivitātes iedalās trīs grupās: aktīvās, pasīvās un līdzsvarotās. Šo iedalījumu nosaukumi jau runā paši par sevi. Tās nakšatras, kuras pieder aktīvo nakšatru grupai, ir labvēlīgas, lai veiktu aktīvas, dinamiskas darbības, kā arī gadījumos, kad vienlaicīgi jāveic vairākas darbības vai jāattīsta vairāki darbības virzieni. Pasīvās nakšatras ir piemērotas, kad nepieciešama inerta, nesteidzīga darbība, vai rīcība, kad nepieciešams pamatīgi izdarīt tikai vienu, nevis uzreiz vairākus darbus. Savukārt, līdzsvarotās nakšatras savā būtībā atrodas kaut kur pa vidu starp aktīvajām un pasīvajām, un tajās ir vieglāk atrast „zelta vidusceļu”, saprātīgi apvienojot gan aktivitāti, gan pasivitāti. Līdzsvarotās nakšatras ir: Bharani, Rohini, Ardra, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Purva Ašadha, Uttara Ašadha, Uttara Bhadrapada un Revati. Aktīvās nakšatras ir: Ašvini, Krittika, Ašleša, Magha, Čitra, Višakha, Džještha, Mula, Dhaništha un Šatabhiša. Pasīvās nakšatras ir: Mrigašira, Punarvasu, Pušja, Hasta, Svati, Anuradha, Šravana un Purva Bhadrapada.

Nakšatru daba – nakšatru iedalījums septiņās grupās, sadalot nakšatras pēc to rakstura. Nakšatras daba parāda tās būtību un raksturu kā tādu, nevis konkrētu tās darbību vai izpausmes jomu. Šis ir ļoti svarīgs rādītājs, pēc kura vadīties izvēloties darbības veidu attiecīgajā nakšatrā jeb precīzāk sakot, piemeklējot atbilstošu laiku noteiktu darbību veikšanai. Nakšatras daba ir pietiekami visaptverošs rādītājs, kas apzīmē kādu attieksmi vai vispārīgas rīcības modeli mēs no šīs nakšatras varam sagaidīt. Piemēram, Druva nakšatras, kuru daba ir stabila, pastāvīga ir piemērotas darbībām, kas vērstas uz ilglaicīgiem mērķiem, kuros nepieciešams stabils pamats, piemēram, mājas celtniecība. Savukārt, Laghu kšipa nakšatrām ir ātra un viegla daba, un tās ir piemērotas darbībām, kur svarīga ātra rīcība vai reakcija, piemēram, notirgot kādu preci. Sthira jeb druva nakšatras Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ašadha, Uttara Bhadrapada piemērotas stabilām un ilglaicīgām lietām. Čara un čala nakšatras Punarvasu, Svati, Šravana, Dhaništha, Šatabhiša piemērotas dinamiskām darbībām, kas vērstas uz pārmaiņām. Darbībām, kas vērstas uz attiecību noskaidrošanu, uzvarām konfliktos utml, ir piemērotas nakšatras no Ugra jeb Krur grupas (Bharani, Magha, Purva Phalguni, Purva Ašadha, Purva Bhadrapada). Mišra nakšatras Krittika un Višakha piemērotas jaukta tipa darbībām. Kšipa un Lagnu nakšatras Ašvini, Pušja un Hasta, kā arī Abhidžit piemērotas ātrām darbībām ar ātru rezultātu. Mridu un maitra nakšatras Mrigaširša, Čitra, Anuradha un Revati piemērotas maigām un draudzīgām lietām. Tikšna un Daruna nakšatras Ardra, Ašleša, Džještha un Mula piemērotas darbībām, kas rada kaitējumu un sāpes.

Nakšatras devata – Katrai nakšatrai ir savs devata jeb dievība – pārvaldnieks. Katra nakšatra atspoguļo sava devatas noteiktas rakstura īpašības, nodarbes, pienākumus un izpausmes. Tāpēc nakšatras darbības jeb ietekmes sfēra lielā mērā ir saistīta ar tās devatu. Ir pamats uzskatīt, ka tieši devata uz nakšatru atstāj lielāko iespaidu, salīdzinot ar pārējiem nakšatras būtību veidojošiem faktoriem (simbolu, pārvaldošo grahu u.c.).

Nakšatras padas – Katra nakšatra sastāv no četrām padām (daļām), kur katra pada ir 3020’. Divdesmit septiņu nakšatru visas padas kopā veido hinduisma ezotērisko skaitli 108 (27×4=108). Katrai padai ir sava pārvaldošā graha, kas lielā mērā nosaka šīs padas raksturu un izpausmes. Katra pada saistīta ar noteiktu sanskrita skaņu, kas tiek izmantots nama karana procedūrā (sk.nama karana). Pada precīzi sakrīt ar vienu navamšu (sk.navamša).

Nakšatras pārvaldnieks – Nakšatru parasti pārvalda divas vai pat trīs grahas. Tās ir: pašas nakšatras saimnieks un tā zvaigznāja saimnieks, kurā nakšatra ir izvietota. Ja nakšatra atrodas divu zvaigznāju ietvaros, tad to pārvalda gan pašas nakšatras saimnieks, gan šo abu zvaigznāju saimnieki. Nakšatras īpašības veidojas pārņemot gan sava devatas, gan grahas – sava saimnieka īpašības, gan attiecīgo raši saimnieku īpašības.

Nakšatras purušartha – Nakšatras pēc purušarthām (dzīves mērķiem: dharma, artha, kama un mokša) ir sarindotas cikliski, simboliski attēlojot cilvēka dzīvi un ciklisko pārdzimšanu apli. Pirmās četras nakšatras no Ašvini līdz Rohini, tāpat kā cilvēka četri dzīves posmi iet no dharmas līdz mokšai. Nākamās četras nakšatras (no Mrigaširas līdz Pušjai) iet apgrieztā secībā – no mokšas līdz dharmai, ko var salīdzināt ar atgriezenisku ceļojumu viņā pasaulē un nonākšanu atkal uz šīs dzīves sliekšņa. Un tā cikls vairākkārtīgi atkārtojas no jauna līdz noslēdzas ar pēdējo nakšatru Revati, kas saistīta ar pēdējo purušarthu – mokšu. Šajā sistēmā tiek izmantotas visas 28 nakšatras.

Nakšatras saimnieks – sk. Nakšatras pārvaldnieks.

Nakšatras simbols – Katrai nakšatrai ir viens vai vairāki to apzīmējoši simboli, kas palīdz labāk izprast attiecīgās nakšatras būtību. Papildus tām ietekmēm, ko uz nakšatru atstāj tās devata un pārvaldošās grahas, simbols iekodētā veidā ataino nakšatras būtību un darbības jomu.

Nakšatru skatiena virziens – nakšatras iedala 3 grupās pēc tā, kurā virzienā tā skatās jeb kur vērsta tās seja – Urdhvamukha, Adhomukha un Tirjag Mukha. Urdhvamukha ir nakšatras ar skatu uz augšu jeb augšup vērstās nakšatras: Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ašadha, un Uttara hadrapada, kā arī Šravana, Dhaništha, Šatabhiša Ardra, Pušja. Šajās nakšatrās labvēlīgi darīt jebkādas darbības, kuru virziens ir vērsts uz augšu, piemēram, sākt celt ēku utml. Adhomukha nakšatras ir ar skatu uz leju jeb lejup vērstās nakšatras – Purva Phalguni, Purva Ašadha un Purva Bhadrapada, Bharani, Magha, Višakha un Krittika, kā arī Mula. Šajās nakšatrās labvēlīgi veikt jebkādas darbības, kuru virziens ir vērsts uz leju, vai darbība notiek „zem mums”. Tirjag Mukha nakšatras ir ar skatu savā līmenī jeb horizontāli vērstās nakšatras ir: Ašvini, Mrigašira, Punarvasu, Hasta, Čitra, Svati, Anuradha, Džještha un Revati.

Nakšatras šakti – Nakšatras ir dievišķās šakti (enerģijas jeb spēka) pārraidītāji. Tā kā katru nakšatru pārvalda viens vai vairāki devatas, kuri katrs izstaro kādu konkrētu šakti izpausmi, tad arī katra nakšatra attiecīgi pārraida atšķirīgu, tieši šai nakšatrai raksturīgu šakti jeb spēku.

Nama karana – Vēdiskā procedūra, ar kuru bērnam pēc piedzimšanas piešķir viņa vārdu. To parasti veica vēdiskais priesteris. Nama karana sākas ar tieši šim bērnam atbilstoša vārda piemeklēšanu, atbilstoši viņa dzimšanas horoskopam. Tiek noteikta dzimšanas nakšatra un tās pada (tā nakšatra un pada, kurā cilvēka dzimšanas brīdī atradās Ch). Katrai nakšatras padai atbilst noteikta sanskrita skaņa, kas arī kalpo par piešķiramā vārda sākumskaņu. Tabula ar skaņu atbilstību padām dota grāmatā „Pančangas Rokasgrāmata”.

Navami – 9.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘rikta’ grupai, tās pārvaldošā graha – Sa.

Navamša – horoskopa deviņkārtīgs dalījums, kopā 108 iedaļas. Ļoti svarīga muhurtas un vispār džjotiša sastāvdaļa. Katrs horoskopa zvaigznājs tiek dalīts 9 vienādās daļās (pa 3º20’), kur katra šāda daļa ir saistīta ar attiecīgu citu horoskopa zvaigznāju. Tā rezultātā, piemēram, graha niča var nonākt navamšā savā uča zvaigznājā. Tas sākumā šķietami negatīvu grahu var kopumā padarīt par neitrālu vai pat visnotaļ pozitīvu, un otrādi. Navamšas precīzi sakrīt ar nakšatru padām, tādejādi saistot šķietami atšķirīgos zvaigznājus un nakšatras. Tieši šis apsvērums padara navamšu par tik nozīmīgu faktoru vēdiskajā astroloģijā.

Niča – Nosacīti vissliktākais grahas stāvoklis horoskopā. Pretējs učai (nosacīti labākajam grahas stāvoklim). Katrai grahai horoskopā ir fiksēts, nemainīgs ničas un učas zvaigznājs. Sy niča – Tula, Ch niča – Vriščika, Ma niča – Karka, Bu niča – Mina, Gu niča – Makara, Sk niča – Kanja, Sa niča – Meša. Par Ra un Ke ničas stāvokli nav vienota viedokļa. Biežāk sastopamie: Ra niča – Vriščika, Ke niča – Vrišabha. Horoskopos bieži sastopamas jogas (niča bangas), kas mīkstina vai pat atceļ grahas ničas stāvokli.

Nitja joga – sk.Joga

Translate »