A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

K

Kanja – horoskopa sestais zvaigznājs (rietumu astroloģijā saukts Jaunava). Tā pārvaldošā graha – Bu.

Karana – Karana ir viens no pančangas pieciem elementiem. Karana sastāda pusi no tithi (lunārās dienas) un burtiski nozīmē – darbība. Šis parametrs raksturo ieguldāmo pūļu apjomu attiecīgajā darbībā. Jēdziens ‘karana’ cēlies no sanskrita saknes „kri”, kas transformējusies par „kar”, un nozīmē – darbība. No šīs saknes cēlušies vārdi „krija”, „karma” (darīt, rīcība) un „ahamkara” (es daru). No karanas ir atkarīgs – vai cilvēks rīkosies pareizi vai nepareizi, atbilstoši vai neatbilstoši situācijai. Lunārajā mēnesī kopā ir 60 Karanas, no kurām atšķirīgas ir tikai 11 karanas, kas dažādās kombinācijās atkārtojas 60 reizes viena lunārā mēneša ietvaros. Pastāv 7 čara (kustīgās) karanas: Bava, Balava, Kaulava, Taitila, Gara, Vanidža un Višti, un 4 sthira (fiksētās): Šakuni, Čatušpada, Naga un Kintughana.

Karka – horoskopa ceturtais zvaigznājs (rietumu astroloģijā saukts Vēzis). Tā pārvaldošā graha – Ch.

Kartika – astotais lunārais mēnesis.

Kaulava – viena no 7 čara (kustīgajām) karanām. To pārvalda graha – Ma.

Ketu – Viena no deviņām grahām (Mēness dienvidu mezgls jeb mitoloģiski – pūķa aste). Ke ir papi graha (kaitnieks), kas vairumā gadījumu horoskopā nes sarežģījumus. Tanī pat laikā, Ke ir arī ēnas graha, līdz ar to, tai piemīt tendence pārņemt citu grahu ietekmi (uz to norāda gan D.Froulijs, gan dr.K.N.Rao). Tāpēc, ja Ke atrodas kopā ar labvēlīgām grahām vai saņem to aspektus, tad Ke var dot arī pozitīvu ietekmi. Ke, būdama mokša graha, ir ļoti labvēlīga jogas praksēm, jo īpaši, kas saistītas ar nepieķeršanos un atbrīvošanos. Tanī pat laikā Ke atrašanās trik bhavās (3, 6 vai 11) ir ļoti labvēlīgs labvēlīga, kas ļauj izmantot Ke enerģiju šķēršļu un grūtību pārvarēšanai.

Kinstughana – viena no 4 šthira (fiksētajām) karanām.

Krittika – trešā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Kartikeja – dievišķo karaspēku pavēlnieks, Šivas dēls. Agni ir otrs Krittikas valdošais deva. Agni ir enerģijas simbols, tas padara Krittiku par ļoti enerģisku nakšatru. Agni saistīts ar prāta spēju uzņemt jaunas zināšanas. Tāpēc Krittika saistīta ar zinātkāri un nezināmā izpēti. Krittikas simbols – cirvis, žilete vai jebkāds ass instruments kā asmens vai nazis. Tas saistās ar griešanu, asumu, t.sk.prāta asumu, iedziļināšanos. Krittikas šakti – sadedzināšana, kā rezultāts ir iznīcināšana vai attīrīšana. Daba – jaukta, t.i. variē starp asu un maigu. Krittikas pārvaldošā graha – Sy.

Kombinācija – sk.Joga (2).

Kopa – sanskr. burtiski – dusmīgs, saniknots, sakaitināts. Parsti apzīmē grahas sadegšanas stāvokli (sk.sadegšana). Saīsināti apzīmē ar burtu „c”.

Krišna pakša – dilstoša mēness fāze, kas sākas ar pirmo lunāro dienu uzreiz pēc pilnmēness (Purnima) un noslēdzas ar jauno (tukšo) mēnesi (Amavasja). Muhurtā krišana pakša mēness fāze kopumā tiek uzskatīta par nelabvēlīgu, taču tas nenozīmē, ka izvēloties muhurtu, būtu kategoriski jāizvairās no krišna pakša fāzes. Krišna pakša sastāda 15 dilstoša mēness lunārās dienas jeb tithi. Šis laiks ir piemērotāks darbībām, kas vērstas „uz sevi”, savu iekšējo pasauli, lai gan tas nenozīmē, ka šajā laikā jebkādas sabiedriskās aktivitātes lemtas neveiksmei. Sk.arī – Pakša. Sk.arī – Šukla pakša.

Krur nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Kšana – Kšana ir viena piecpadsmitā daļa no tithi. Katrs tithi sīkāk iedalās piecpadsmit daļās jeb kšana. Katra tithi kšana miniatūrā atspoguļo vienu no 15 tithi. Viena un tā paša tithi ietvaros pirmā tithi kšana (jeb 1/15 no tithi) atspoguļo šo pašu tithi, otrā tithi kšana atspoguļo nākamo tithi, trešā kšana – trešo tithi utt. Piemēram, Dvitija tithi (2-ā lunārā diena) sākas ar dvitija kšanu, tai seko tritija kšana, tad čaturthi kšana utt. līdz pat pratipada kšanai (kas skaitot no otrā kšana tithi sanāk 15. kšana pēc kārtas). Kšana, kas atspoguļo 15.tithi (purnimu vai amavasju), ir nosakāms pēc tā, vai attiecīgais tithi ir šukla pakša (augošā mēnesī) vai krišna pakša (dilstošā mēnesī). Darbība, kuras veikšana ir labvēlīga konkrētā tithi, var tikt veikta cita tithi atbilstošā kšanā. Līdz ar to, ja kādai muhurtas izvēlei ir iekritis nepiemērots tithi, bet darbību kādu iemeslu dēļ nevar atlikt uz citu dienu, tad, darbības veikšanai šī neatbilstošā tithi ietvaros, ir jāpiemeklē atbilstošais kšana. Tomēr jāņem vērā, ka tithi prevalē pār kšanu, tāpēc kšana pilnībā nespēj neitralizēt negatīva tithi ietekmi.

Kšipa nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Kudža – sk.Mangala

Kumbha – horoskopa vienpadsmitais zvaigznājs (rietumu astroloģijā saukts Ūdensvīrs). Tā pārvaldošā graha – Sa.

Kustīgie zvaigznāji – sk.Čara raši

 

L

Laicīgās attiecības – sk.grahu attiecības

Lagna – Lagna ir muhurtas horoskopa atskaites punkts. Kopā ar Čandru, Lagna uzskatāma par vienu no svarīgākajiem muhurtas rādītājiem, tāpēc, izvēloties muhurtu, Lagnas izvēlei jāpievērš vislielākā uzmanība.

Laghu nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Lauva – sk.Simha.

Līdzsvarotās nakšatras – sk. Nakšatru aktivitāte.

Translate »