A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

G

Gaiss – sk.Vaiju

Gaisa zvaigznāji – sk.Vaiju raši

Ganda – Desmitā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Sa. Nelabvēlīga pirmās 2 st.un 24 min.

Gandanta – burtiski nozīmē: mezgls un beigas. Gandanta apzīmē mezglu punktus jeb savienojumus starp pretējām jeb karojošām muhurtas pozīcijām. Tas attiecas gan uz zvaigznājiem, gan nakšatrām (zvaigžņu kopām), gan tithi (lunārajām dienām). Vietas, kur sastopas šo muhurtas pozīciju krasi atšķirīgās izpausmes, arī sauc par gandantām. Gandantas veido enerģētisku transformācijas jeb pārejas stāvokli. Šāds stāvoklis nav īsti ieteicams nopietniem sadzīviskiem vai sabiedriskiem iesākumiem. Gandanta ir doša, kad muhurtas horoskopa Lagna vai Čandra atrodas uguns zvaigznāju (Meša, Simha un Dhanu) un ūdens zvaigznāju (Mina, Karka un Vriščika) saskares punktos: (i) Ašleša nakšatras pēdējā padā un Magha nakšatras pirmajā padā (Karka – Simha), (ii) Džještha nakšatras pēdējā padā un Mula nakšatras pirmajā padā (Vriščika – Dhanu) un (iii) Revati nakšatras pēdējā padā un Ašvini nakšatras pirmajā padā (Mina – Meša). Tithi gandanta doša veidojas saduroties pēdējam (15) un pirmajam tihti jeb lunārajai dienai. Tas ir laiks, kad mainās viena mēness fāze ar otru – augošs mēness pāriet dilstošā un otrādi. Taču tithi gandanta veidojas ne tikai saduroties atšķirīgām mēness fāzēm, bet arī attiecīgās fāzes ietvaros ik reizi saduroties pēdējai tithi grupai (Purna grupa, kurā ietilpst 5., 10.un 15.tithi) ar pirmo tithi grupu (Nanda grupa, kurā ietilpst 1., 6.un 11.tithi). Tie ir mēness fāzes iekšējie cikli, kurā pēdējo grupu nomaina pirmo. Tithi gandanta doša darbojas 48 minūtes pirms un 48 minūtes pēc gandantas (tithi maiņas) brīža.

Ganeš Čaturthi – Hinduisma festivāls, ko atzīmē par godu dievībai Ganešam. Tas notiek Bhaadrapada lunārajā mēnesī šukla pakša čaturthi tithi (bhadrapada mēnesis parasti iekrīt starp 19.augustu un 15.septembri, svinības notiek augoša mēness ceturtajā lunārajā dienā). Svinības ilgst 10 dienas un beidzas Anant Čaturdaši (augoša mēness 14.tithi jeb lunārajā dienā).

Gara – viena no 7 čara (kustīgajām) karanām. To pārvalda graha – Sk.

Ghati – Laika posms 24 minūtes. Viens ghati sastāv no sešdesmit Vighati (viens vighati ir 24 sekundes). Ghati laika vienību vēl sauc arī par Vighati. Laika apzīmēšanai šie abi nosaukumi ir sinonīmi.

Gočara – jeb tranzīts, grahu kustība pa horoskopa zvaigznājiem un mājām. Pamatā visas grahas pārvietojas vienā noteiktā virzienā (pēc Dienvidindijas horoskopu stila – pulksteņa virzienā, pēc Ziemeļindijas horoskopu stila – pret pulksteņa virzienu). Vairums grahu laiku pa laikam maina savas kustības virzienu un pārvietojas pretējā virzienā jeb retrogradā. Rāhu un Ketu praktiski visu laiku atrodas retrograda stāvoklī jeb pārvietojas pretēji pārējo grahu pamatvirzienam.

Graha – Graha mitoloģiski ir dievība, pusdievs, kas ienes cilvēka karmiskos rezultātus viņa dzīvē. Grahu ietekme uz pasauli, t.sk. cilvēkiem notiek ar debesu ķermeņu – Sauli, Mēnesi, Marsu u.c. starpniecību. Papildus redzamajiem debesu ķermeņiem tiek izmantoti arī noteikti astronomiskie punkti – Mēness ziemeļu un dienvidu mezgli, kuri fiziski dabā nepastāv, bet ir aprēķināmi pēc noteiktām matemātiskām formulām. Muhurtā izmanto šādas grahas – Sūrja (saule), Čandra (mēness), Mangala (marss), Budha (Merkurijs), Guru (Jupiters), Šukra (Venēra) un Šani (Saturns), kā arī divas ēnas grahas Rahu (Mēness ziemeļu mezgls) un Ketu (Mēness dienvidu mezgls). Bez minētajām deviņām grahām džjotišā zināmas arī vairākas upagrahas, kuru skaits pēc dažādiem avotiem variē. Taču upagrahas klasiskajā muhurtā izmantotas netiek.

Grahanotpatabham – viena no 21 klasiskajām muhurtas došām, vēl saukta – Grahanotpatha jeb Aptumsuma nakšatra. No nakšatras, kurā noticis pilns aptumsums ir jāizvairās 6 mēneši, pusaptumsums – 3 mēneši, ceturtdaļaptumsums – 1 mēnesis. Jāizvairās no jebkādas būtiskas saimnieciskas vai sabiedriskas darbības uzsākšanas arī pašā aptumsuma laikā, kā arī vismaz 3 dienas (ir viedoklis, ka pat 7 nakšatras) pirms un pēc tā. Aptumsums ir īpaši nelabvēlīgs, ja attiecīgi Sūrja vai Čandra saņem negatīvas ietekmes (papi grahu aspekti utml). Maha Šula (lielais pīķis) – pretējā nakšatra tai nakšatrai, kurā notiek aptumsums, arī ir nelabvēlīga.

Grahu attiecības – Pančadha Maitri Čakra. Grahu attiecības veidojas summējoties to dabiskajām un laicīgajām attiecībām. Ja pēc abām attiecībām (dabiskajām un laicīgajām) grahas savstarpēji ir draugi, tad summētās attiecības ir: liels draugs (Athi mitra), draugs + neitrāls = draugs (Mitra), Draugs + ienaidnieks = neitrāls (Sama), neitrāls + ienaidnieks =  ienaidnieks (Šatru), ienaidnieks + ienaidnieks = liels ienaidnieks (Athi šatru).

Grahu dabiskās attiecības – grahu dabiskās attiecības (Naisargik maitri čakra) nozīmē grahu savstarpējās attiecības, kas attēlo vispārīgus grahu savstarpējo attiecību modeļus, neatkarīgi no kāda konkrēta horoskopa. Pamātā ir trīs dabisko attiecību veidi – draugs, neitrāls un ienaidnieks. Grahu dabiskās attiecības aprēķina no attiecīgās grahas mulatrikona zvaigznāja. Grahas dabiskie draugi ir (i)trikonu (1.,5.,9.bhavas, kas vienlaicīgi pārstāv vienu un to pašu elementu) saimnieki, skaitot no šīs grahas mulatrikonas stāvokļa (piemēram, Ch mulatrikonas stāvoklis ir Vrišabhā, tātad draugi  būs visu zemes raši saimnieki – Sk (Vrišabhas pārvaldnieks), Bu (Kanjas pārvaldnieks) un Sa (Makara pārvaldnieks); (ii) pirms trikonas iepriekšējā raši pārvaldnieks (respektīvi, 12., 4. un 8. raši no mulatrikonas, piemēram, Čandram tie ir Ma, Sy un Gu); (iii) 2.raši saimnieks aiz mulatrikonas (piemēram, Ch mulatrikona ir Vrišabhā, tad 2.raši saimnieks ir Bu); (iii) učas saimnieks. Pārējie raši saimnieki ir ienaidnieki. Ja kāda graha pārvalda gan drauga, gan ienaidnieka raši, tad tā uzskatāma par neitrālu, piemēram, Čandram Šukra pārvalda gan mulatrikonas (arī učas) raši, kas norāda uz draudzību, bet tanī pat laikā pārvalda arī 6.raši no mulatrikonas, kas norāda uz naidīgām attiecībām, un kopā tas izveido neitrālu Čandras attieksmi pret Šukru. Taču, tas nenozīmē, ka Šukram Čandra arī ir neitrāls, jo to jau rēķina skaitot no Šukras mulatrikonas stāvokļa (Tulā) un Čandra pārvalda 10.raši no Šukras mulatrikonas, kas Čandru padara par Šukras ienaidnieku. Grahu galīgās attiecības noteiktā horoskopā nosaka pēc to summētajām attiecībām (dabiskās + laicīgās attiecības).

Grahu karš – stāvoklis, kad divas vai vairākas grahas atrodas vienā grādā. Grahu kara stāvoklis nav attiecināms uz Sy un Ch, kā arī Ra un Ke (respektīvi, ja kāda graha atrodas viena grāda robežās ar kādu no šīm minētajām grahām, tad tas neskaitās grahu karš, un līdz ar to tam netiek piemēroti grahu kara likumi). Grahu kara iznākumu vērtē pēc daudziem kritērijiem. Vienkāršākais ir skatīties pēc grādu lieluma – kurai grahai ir vairāk grādu, tā skaitās zaudētāja. Taču, tam ir daudz izņēmumu, tāpēc pieņemam, ka ja grahas ir vienā grādā, tad šo laiku vienkārši drošāk ir izlaist.

Grahu laicīgās attiecības – Tatkalik maitri čakra. Grahas, kas atrodas 2., 3., 4, kā arī 12.,11., 10.bhavā (respektīvi, pa 3 raši uz katru pusi) no apskatāmās grahas, ir šīs grahas laicīgie draugi, savukārt, pārējās grahas ir tās laicīgie ienaidnieki (t.sk., ja tādas grahas atrodas kopā ar šo grahu vienā raši). Grahu laicīgās attiecības skatās konkrētā horoskopā. Grahu galīgās attiecības noteiktā horoskopā nosaka pēc to summētajām attiecībām (dabiskās + laicīgās attiecības).

Gulika kalam – Gulika ir viena no upagrahām jeb tumšajām grahām. Gulika kalam ir dienas laika posms (dienas viena astotā daļa), ko pārvalda papi graha Sa, dodot savu kaitniecisko ietekmi uz šo laika posmu. Tāpēc, Gulika kalam ir atzīstama par došu, un tā ir jāņem vērā izvēloties labvēlīgu muhurtu. Tomēr, Gulika kalam nav jāuzskata par fatālu un negrozāmu negatīvo parametru, jo tās negatīvā ietekme izteikti izpaužas atsevišķos Himalaju apvidos, bet citur tā nav tik izteikta. Jāņem arī vērā, ka tā ir tikai viena no pozīcijām horoskopā, un tā nespēj prevalēt, ja tai pretim ir vairākas labvēlīgas muhurtas pozīcijas. Turklāt, kā visos gadījumos, pastāv arī došu neitralizācija. Piemēram, Guru vai Šukra, atrodoties muhurtas horoskopa Lagnā un saņemot šubha grahas aspektu, pilnībā neitralizē Gulika kalam. Tāpat Guru kendrā (4.,7.vai 10.mājā no muhurtas Lagnas) pilnībā neitralizē šo došu. Arī Abhidžit muhurta palīdz atbrīvoties no Gulika kalam negatīvās ietekmes. Turklāt, Gulika kalam var kalpot arī ļoti pozitīvām lietām. Tas ir piemērots laiks gan labības vākšanai, pirkšanas un pārdošanas darījumiem, ārstniecībai, gan garīgām praksēm, rituāliem un svēto rakstu apgūšanai, gan arī, lai atbrīvotos no traucējošām vai apgrūtinošām lietām, piemēram, atdot parādus.

Guna – Gunas ir kosmiskas īpašības, kas piedalās Visuma veidošanā. Pastāv 3 gunas – satva, radžas un tamas. Gunas ir kosmiskā individualizācijas principa – Ahamkaras trīs īpašības, pateicoties kurām veidojas Visums un viss tajā pastāvošais, t.sk. pieci elementi, fiziskā pasaule un dzīvās būtnes.

Guru – Viena no grahām. Guru pārvalda planētu Jupiters. Mitoloģiski Guru tiek uzskatīts par grahu (pamatā šubha grahu) skolotāju. Gu ir dižs labvēlis, kas muhurtas horoskopā parasti apzīmē pozitīvos notikumus, veiksmi, izdošanos, laimi, ienākumus utml. Labvēlīgākais Gu stāvoklis muhurtas horoskopā ir atrašanās Lagnā, tad pārējās kendrās (4., 7., 10.bhava no muhurtas Lagnas), tad trikonās (5 vai 9.bhava no muhurtas Lagnas).

Guruvar – ceturtdiena. Šo dienu pārvalda graha – Gu.

H

Haršana – Četrpadsmitā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Sy. Pilnībā labvēlīga.

Hasta – trīspadsmitā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Savitar, tulkojumā „tas kurš pamudina” vai arī „Austošas saules pirmie stari”. Kā pamudinošais Savitar ir tas, kas dod dzīvību, tāpēc Hasta palīdz bērna dzimšanai. Pirmie saules stari simbolizē atmošanās potenciālu, kā modinātāja zvans gan fiziskajā, gan garīgajā izpratnē. Savitars ir jautrs, rotaļīgs, iesaistās trikos, spēlēs, atrakcijās. Tāpēc Hasta saistīta ar visa veida sportu, arī prāta spēlēm. Savitar ir veikls trikos, azartspēlēs, melos un krāpšanā, pat laupīšanā (Savitaram viena no Sy izpausmes formām, par kuru daudzi nemaz nezina). Savitar ir ļoti prasmīgs rokdarbos, visā ko dara ar rokām. Kopsummā Savitar padara Hastu par jautru un saulainu nakšatru, kas liek labi justies un iesaista radošās aktivitātēs. Hastai ir 3 simboli: 1) plauksta ar 5 izplestiem pirkstiem, saista ar likteni, ko var nolasīt no plaukstas. Tāpēc Hasta saistīta ar hiromantiju, un arī astroloģiju. Tāpat Hasta saistīta ar lietām, ko dara ar rokām. 2) Sažņaugta dūre – saistīta ar trikiem, manipulāciju, arī slepenību, nespēju ļaut lietām brīvi notikt. Pozitīvā nozīmē – spēks caur vienotību. Sadarbības simbols, taču nevis caur draudzību, bet izdevīguma sadarbību bez uzticēšanās. 3) Reti lietots simbols – podnieka ripa. Norāda uz darbu ar rokām. Ripa, kas griežas arī simbolizē laika ritējumu. Hasta var būt ļoti pieķērusies precīziem laikiem, punktualitātei utml. Hastas šakti – iedod rokās vēlmju objektu. Tas tiek iedots caur cilvēka prasmēm un iemaņām. Daba – Viegla un kustīga, kas dabiski izriet no Hastas jautrās un vieglās būtības. Hastas vieglums un kustīgums var izpausties caur domām un rīcību. Pārvalodšā graha– Ch.

Hora – Hora burtiskā tulkojumā nozīmē stunda. Diennakts sastāv no 24 vienāda garuma horām, katra 60 minūšu garumā, kuras skaita no attiecīgās dienas saullēkta līdz nākamās dienas saullēktam. Hora attēlo dienas enerģētiskos ciklus. Ja diena (vara) kādai konkrētai darbības uzsākšanai nav piemērota, bet šī darbība noteikti ir jāveic tieši šajā dienā, tad ir jāpiemeklē šīs pašas dienas ietvaros labvēlīga hora, kas ļautu šo laiku padarīt par piemērotu plānotajai darbībai. Par labvēlīgām uzskatāmas tās horas, kuras pārvalda labvēlīgo dienu saimnieki (pārvaldošās grahas) – Guru (ceturtdiena), Šukra (piektdiena) un Budha (trešdiena), kā arī augoša Čandra (pirmdiena). Savukārt, iznīcināšanai un sagraujošām darbībām ieteicamas ir Šani, Mangala un zināmā mērā Sūrja horas.

Horoskops – karte jeb diagramma, kas sevī ietver 12 zvaigznājus (no Mešas līdz Minai) un tajos izvietotās grahas un Lagnu. Horoskops ir stilizēta debesu karte noteiktā laika posmā attiecībā uz noteiktu vietu.

Translate »