A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

E

Ekadaši – 11. tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘nanda’ grupai, tās pārvaldošā graha – Sk.

Ekadaši vrata – ir svinīga atzīmēšana, kas norisinās 11.tithi laikā. Šajā laikā hinduisti, jo īpaši vaišnavu tradīcijā parasti ietur arī gavēni. Ekadaši vrata palīdz atbrīvoties no cilvēka veiktajām negatīvajām karmām (pap karmām). Lai varētu svinēt Ekadaši vratu, ekadaši tithi (11.lunārai dienai) ir jāsākas jau pirms Arunodaijas (laika posms 1 st un 36 min pirms Saullēkta) attiecīgajā dienā. Ja Ekadaši sākas Arunodaijā vai pēc Saullēkta, tad šī diena nav atzīstama par piemērotu Ekadaši vratai (svinēšanai), bet atzīstama par Dašami tithi (10.lunāro dienu). Tad svinēšana (vrata) notiek nākamajā dienā pēc saullēkta, kas tehniski jau var būt arī Dvadaši (12.lunārā diena).

Ekargala – viena no 21 klasiskajām muhurtas došām. Ekargala nav nopietna doša, turklāt tā visai reti iekrīt, un pat ja tā iekrīt, to viegli neitralizēt.

Eksaltācija – sk.uča

Elemanti – sk.Bhuta

 

F

Fiksētais zvaigznājs – sk.Šthira raši.

Translate »