20-Šiva

Labvēlīgs. Labi, lai vērstos pie guru, valsts, priekšniecības, ļauj dabūt no šīm personām to, ko grib.

Translate »