11-Kinstugna

Kinstugna, Ketu – (Šukla Pakša Pratipada 1.daļa)
Labi slavinošām aktivitātēm (darbības, kas pelnījušas uzslavas, apbalvojumus), ziedošanai (upurēšanas izpratnē), pozitīvām ceremonijām, mākslai un zinātnei, diplomātiskām darbībām. Laulībai, īpaši aprēķina, veselības lietām, zāļu dzeršana, izrakstīšana.

Translate »